DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 216/2013 privind aprobarea OUG 127/2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economic-sociale a zonei Delta Dunarii. Lege nr. 216/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 402 din 4 iulie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127 din 28 decembrie 2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economico-sociale a zonei "Delta Dunarii", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 898 din 31 decembrie 2010, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Persoanele fizice cu domiciliul in localitatile din Rezervatia Biosferei «Delta Dunarii» au dreptul de a pescui, pentru consumul familial, in perioada 2 martie – 29 noiembrie, cu unelte proprii, constand in maximum doua lansete sau doua undite si doua vintire ori doua setci, in baza unui permis nominal obtinut de catre respectiva persoana fizica in conditiile legii, fara plata vreunei taxe si cu obligativitatea respectarii legislatiei privind pescuitul.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice din localitatile riverane Dunarii, din perimetrul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», au dreptul de a pescui scrumbie, pentru consumul familial, cu maximum doua setci, pentru maximum 10 zile in perioada Sarbatorilor Pascale, perioada stabilita la propunerea Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii» si aprobata prin ordinul anual de prohibitie, emis de ministrul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si schimbarilor climatice, in conditiile legii, in baza permisului nominal de pescuit familial."

2. Articolul II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. II
Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 4, alineatul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Colegiul executiv are rolul de a pune in aplicare deciziile guvernatorului.»

2. La articolul 4^2, alineatul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Consiliul stiintific avizeaza planul de management al rezervatiei, evalueaza modul in care sunt aplicate masurile prevazute in acesta si prezinta, anual sau ori de cate ori este necesar, autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si schimbarilor climtice rapoarte cuprinzand constatari, propuneri si recomandari.»

3. La articolul 4^3, alineatele 1 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«Art. 4^3
Desfasurarea tuturor activitatilor din rezervatie este reglementata prin planul de management al rezervatiei si prin regulamentul rezervatiei. Managementul rezervatiei are ca scop asigurarea statutului de conservare favorabila a habitatelor si a populatiilor speciilor de pe teritoriul acesteia.

......
Elaborarea planului de management al rezervatiei are la baza protectia si conservarea zonelor de habitat natural si a diversitatii biologice specifice, precum si obiectivele de conservare stabilite in functie de speciile/habitatele prioritare din rezervatie. Obiectivele de conservare sunt reprezentate de valorile de referinta favorabile pentru speciile/habitatele prioritare din rezervatie.»

4. La articolul 6, litera o) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«o) stabileste regulile de acces si de circulatie in perimetrul rezervatiei, atat prin mijloace de transport navale, pe canale si lacuri, cu exceptia bratelor Dunarii, cat si pentru mijloacele de transport rutiere, care se aproba prin hotarare a Guvernului. Navele si ambarcatiunile motorizate vor fi prevazute obligatoriu cu sisteme de monitorizare stabilite de Administratia Rezervatiei. Circulatia navelor si ambarcatiunilor, precum si a autovehiculelor este interzista in zonele strict protejate, conform prevederilor art. 3 alin. 1, sau in afara traseelor stabilite de Administratia Rezervatiei, cu exceptia celor utilizate in activitati de control sau stiintifice;».

5. La articolul 7, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 7
Finantarea cheltuielilor Administratiei Rezervatiei se asigura din alocatii de la bugetul de stat, prin autoritaatea publica centrala pentru protectia mediului si schimbarilor climatice, si din venituri proprii.»

6. La articolul 7, dupa alineatul 1 se introduc patru noi alineate, alineatele 1^1-1^4, cu urmatorul cuprins:
«Se aproba infiintarea pe langa Administratia Rezervatiei a unei activitati finantate integral din venituri proprii, utilizata pentru protejarea bunurilor patrimoniului natural al rerzervatiei si pentru administrarea bunurilor patrimoniului acesteia.
Activitatea prevazuta la alin.1^1 se incadreaza la capitolul bugetar la care este incadrata institutia publica care o organizeaza.
Veniturile proprii din care se finanteaza activitatea prevazuta la alin. 1^1 provin din tarifele instituite potrivit prevederilor alin. 5.
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea prevazuta la alin. 1^1 se aproba odata cu bugetul Administratiei Rezervatiei, potrivit legii.»

7. La articolul 7, alineatul 5 se modifica si va avea urmtorul cuprins:
«Pentru completarea resurselor financiare necesare pentru buna administrare a rezervatiei, potrivit planului de management, Administratia Rezervatiei poate institui un sistem de tarife, prin ordin al conducatorului autoritatii climatice, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, ordin prin care se aproba atat nomenclatorul, cat si modul de stabilire a cuantumului acestor tarife.»

8. La articolul 7, alineatul 7 se abroga.

9. La articolul 10, alineatul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Valorificarea resurselor naturale regenerabile, terestre si acvatice, din zonele valorificabile din punct de vedere economic ale domeniului public de interes national se va realiza prin incredintare directa persoanelor fizice autorizate sau asociatiilor acestora al caror domiciliu stabil ori sediu se afla pe teritoriul rezervatiei sau in localitatile limitrofe, in conditiile stabilite de Administratia Rezervatiei.»

10. La articolul 12, punctele 6, 28, 36 si 38 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«6. nerespectarea regulilor de navitgatie si circulatie pe teritoriul rezervatiei;
......
28. neanuntarea imediata a poluarilor accidentale, a incendiilor si a altor evenimente care afecteaza mediul inconjurator, de catre cel care le-a cauzat, autoritatilor competente, precum si neluarea masurilor posibile pentru limitarea urmarilor acestora;
......
36. folosirea ambarcatiunilor motorizate care nu sunt prevazute cu sisteme de monitorizare;
......
38. circulatia navelor, ambarcatiunilor cu motor, precum si a autovehiculelor in zonele strict protejate;».

11. La articolul 12, punctul 39 se abroga.

12. Articolul 15^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 15^1
Pe teritoriul rezervatiei pescuitul sturionilor in alt scop decat cel stiintific sau pentru producerea materialului biologic pentru repopulare si acvacultura este interzis.»

13. Dupa articolul 15^3 se introduce un nou articol, articolul 15^4, cu urmatorul cuprins:
«Art. 15^4
Desfasurarea activitatilor de vanatoare pe teritoriul rezervatiei este interzisa si constituie infractiune de braconaj, santionata potrivit legii.
Prin exceptie de la prevederile alin. 1, in Administratia Rezervatiei recoltarea exempalrelor din speciile de fauna salbatica se face in baza unui studiu de impact, in interesul protejarii faunei si florei salbatice, al conservarii habitatelor naturale, pentru prevenirea unor daune importante, in interesul sanatatii si securitatii publice, iar in cazul unor specii care prin inmultire necontrolata pot produce pagube importante, cu aprobarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, la propunerea Administratiei Rezervatiei.»"

Art. II
Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se articolelor si alineatelor o noua numerotare.

Art. III
Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile corespunzatoare in structura bugetului de stat si in volumul si in structura bugetului Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice pe anul 2013.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 122/2014 pentru completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. Legea 122/2014
OUG 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului si padurilor. Ordonanta de urgenta nr. 58/2012
OUG 127/2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economico-sociale a zonei Delta Dunarii. Ordonanta de Urgenta 127/2010
HG 1516/2009 privind unele masuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor ce contin obiective de investitii in infrastructura de mediu, care se vor executa in perioada 2009—2013 pe teritoriul Rezervatiei
HG nr. 1516/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervatia Biosferei Delta Dunarii
Hotarare nr. 704/2007 privind unele masuri pentru realizarea Programului multianual prioritar de mediu pentru dezvoltarea durabila a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii pe perioada 2007-2009


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
91 useri online

Useri autentificati: