DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 215/2016 privind ceremoniile oficiale. Lege nr. 215/2016Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 915 din 14 noiembrie 2016

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta lege are ca scop stabilirea unui ansamblu de norme aplicabile ceremoniilor oficiale desfasurate de autoritatile si institutiile publice, centrale si locale.

Art. 2
Prezenta lege stabileste ordinea de precadere a participantilor la ceremoniile oficiale, prevede regulile generale privind organizarea si desfasurarea ceremoniilor oficiale si reglementeaza atributiile autoritatilor si institutiilor publice in aceasta materie.

Art. 3
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:

a) ceremonie oficiala manifestare sau actiune organizata de o autoritate sau institutie publica, centrala ori locala, dedicata unui anumit eveniment;
b) ordine de precadere ansamblu de criterii cu privire la asezarea si locul participantilor in cadrul ceremoniilor oficiale;
c) precadere prioritatea acordata unui participant la o ceremonie oficiala fata de un alt participant;
d) protocol national totalitatea activitatilor si regulilor de eticheta, curtoazie si ceremonial desfasurate de autoritatile si institutiile publice in cadrul ceremoniilor oficiale.Capitolul II - Precaderea


Art. 4
(1) Precaderea nu poate fi delegata.
(2) Persoana care ocupa o demnitate sau functie publica in calitate de interimar, ocupa in ordinea de precadere locul titularului demnitatii sau functiei publice.
(3) Precaderea nu are semnificatia conferirii de onoruri sau ierarhii si nu modifica atributiile autoritatilor sau institutiilor publice ori a reprezentantilor acestora, astfel cum sunt acestea stabilite prin lege.

Art. 5
(1) Ordinea de precadere se stabileste dupa cum autoritatile sau institutiile publice sunt alese, direct ori indirect, sau numite de o alta autoritate sau institutie publica. Presedintele Romaniei este primul in ordinea de precadere.
(2) Pentru autoritatile sau institutiile publice aflate in relatii functionale, ordinea de precadere se stabileste in raport cu natura relatiilor functionale dintre acestea: autoritati aflate sub controlul, coordonarea sau subordonarea unei alte institutii sau autoritati publice.
(3) In cazul in care ordinea de precadere nu poate fi stabilita pe baza criteriilor prevazute la alin. (1) si (2), in stabilirea acesteia se va utiliza criteriul vechimii conducatorului autoritatii sau institutiei publice si, in subsidiar, criteriul alfabetic aplicat la denumirea autoritatilor si institutiilor publice.

Art. 6
(1) In aplicarea dispozitiilor art. 5 ordinea de precadere in cadrul ceremoniilor oficiale este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta lege. Locul reprezentantului autoritatii publice sau institutiei publice organizatoare in cadrul ceremoniei oficiale se stabileste de comun acord cu institutia participanta cu rangul cel mai inalt.
(2) Ordinea de precadere a demnitatilor si a functiilor publice din cadrul aceleiasi autoritati sau institutii publice este stabilita de catre conducatorul respectivei entitati.

Art. 7
In cadrul ceremoniilor oficiale organizate la nivel local ordinea de precadere este urmatoarea:
a) pozitiile 1-4 din anexa, daca reprezentantii autoritatilor sau ai institutiilor publice respective participa la ceremonie;
b) primarul localitatii unde se desfasoara ceremonia;
c) presedintele consiliului judetean al judetului unde se desfasoara ceremonia;
d) prefectul judetului unde se desfasoara ceremonia;
e) reprezentantii altor autoritati sau institutii publice conform ordinii de precadere stabilite potrivit art. 5 si 6.

Art. 8
Sefii cultelor recunoscute in Romania, reprezentantii altor institutii de interes public, precum si alte personalitati romane sau straine invitate la ceremonii oficiale ocupa un loc special, stabilit de institutia organizatoare, avand in vedere natura si scopul ceremoniei.

Art. 9
Sefii misiunilor diplomatice, ai reprezentantelor organizatiilor internationale si ai organizatiilor internationale acreditate in Romania, invitati la o ceremonie oficiala ocupa loc imediat dupa reprezentantii Guvernului sau ai autoritatilor prezente cu rang de ministru.


Capitolul III - Organizarea si desfasurarea ceremoniilor oficiale


Art. 10
(1) Organizatorul ceremoniei oficiale stabileste lista participantilor, locul si pozitia acestora, data, locatia si desfasuratorul ceremoniei.
(2) Desfasuratorul ceremoniei oficiale si lista de invitati vor fi stabilite de catre autoritatea sau institutia organizatoare impreuna cu institutia publica participanta cu rangul cel mai inalt.

Art. 11
Invitarea la o ceremonie oficiala se poate face in una dintre urmatoarele modalitati: 4
a) scrisoare oficiala, in situatia in care cel invitat are rang superior celui care invita;
b) invitatie formala, in situatia in care cel invitat are rang inferior celui care invita.

Art. 12
Ceremonia oficiala incepe atunci cand soseste seful institutiei participante cu rangul cel mai inalt. In cazul in care ceremonia cuprinde alocutiuni, acestea vor fi rostite in ordinea de precadere sau in ordinea inversa a precaderii, conform desfasuratorului ceremoniei.

Art. 13
(1) In cazul in care la ceremoniile oficiale sunt invitati demnitari straini, cu rang de ministru sau mai inalt, institutia organizatoare are obligatia de a transmite lista invitatilor catre Ministerul Afacerilor Externe, care informeaza Guvernul Romaniei si Administratia Prezidentiala.
(2) Un demnitar strain invitat la o ceremonie oficiala in Romania ocupa locul echivalent omologului roman.

Art. 14
In cadrul ceremoniilor oficiale serviciul religios este facultativ. Momentul si durata acestuia vor fi stabilite si prevazute in desfasuratorul ceremoniei, cu respectarea normelor, cutumelor si traditiilor cultului religios care efectueaza serviciul.

Art. 15
In cadrul ceremoniilor oficiale se poate acorda onorul militar, potrivit prevederilor Regulamentului onorurilor si ceremoniilor militare, aprobat prin ordin al ministrului apararii nationale. Pe timpul unei ceremonii oficiale onorul militar se prezinta o singura data persoanei cu rangul cel mai inalt.

Art. 16
(1) Ceremonia oficiala a depunerii coroanelor de flori este organizata in cooperare cu Ministerul Apararii Nationale si/sau cu Ministerul Afacerilor Interne.
(2) Depunerea coroanelor de flori se desfasoara cu respectarea ordinii de precadere.
(3) In cadrul unei ceremonii oficiale va putea fi depusa cate o singura coroana din partea urmatoarelor entitati prezente:
a) Presedintele Romaniei/Administratia Prezidentiala;
b) Parlamentul Romaniei;
c) Guvernul Romaniei/Prefectul;
d) primarul localitatii unde are loc ceremonia;
e) presedintele consiliului judetean;
f) corp diplomatic;
g) entitatea organizatoare.
(4) Dupa incheierea ceremoniei oficiale, pot fi depuse coroane si din partea altor entitati sau persoane.

Art. 17
(1) Funeraliile de stat sunt ceremonii oficiale organizate de Guvern in cazul decesului Presedintelui Romaniei si al fostilor sefi de stat ai Romaniei.
(2) Funeraliile de stat includ si onoruri militare.

Art. 18
Funeralii cu onoruri militare, stabilite potrivit legii, se pot organiza si pentru presedintii si fostii presedinti ai celor doua Camere ale Parlamentului, precum si pentru prim-ministrul si fostii prim-ministri.

Art. 19
In functie de natura si de scopul lor, ceremoniile oficiale se desfasoara si cu respectarea reglementarilor in vigoare privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice, respectiv cu respectarea celor privind stema tarii si sigiliul statului, precum si cu cele ale Regulamentului onorurilor si ceremoniilor militare.


Capitolul IV - Consiliul Protocolului National


Art. 20
Se infiinteaza Consiliul Protocolului National ca organism interinstitutional, fara personalitate juridica, ce are drept scop indrumarea activitatilor de protocol desfasurate de autoritatile si institutiile publice, in cadrul ceremoniilor oficiale.

Art. 21
(1) Consiliul Protocolului National este format din coordonatorii structurilor cu atributii in organizarea si desfasurarea actiunilor de protocol din urmatoarele autoritati si institutii publice:
a) Administratia Prezidentiala;
b) Senatul Romaniei;
c) Camera Deputatilor;
d) Guvernul Romaniei;
e) Ministerul Afacerilor Exteme;
f) Ministerul Apararii Nationale;
g) Ministerul Afacerilor Interne;
h) Secretariatul de Stat pentru Culte.
(2) In functie de problemele dezbatute, la sedintele Consiliului Protocolului National pot fi invitati si responsabili cu activitatea de protocol ai altor autoritati si institutii publice.
(3) Consiliul Protocolului National este coordonat de seful structurii de specialitate din cadrul Administratiei Prezidentiale.
(4) In sprijinul activitatii Consiliului Protocolului National se organizeaza un secretariat, care va functiona in cadrul Administratiei Prezidentiale.

Art. 22
Pentru realizarea scopului sau Consiliul Protocolului National are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza Ghidul Protocolului National si, dupa caz, alte reguli si norme specifice de protocol, ceremonial, precadere, eticheta si curtoazie pentru ceremoniile oficiale;
b) actualizeaza lista sefilor de stat si de guvern;
c) intocmeste materiale privind reguli, obiceiuri si uzante protocolare din diferite state;
d) participa la reuniuni de profil organizate in tara sau in strainatate;
e) colaboreaza cu structuri similare din alte tari.

Art. 23
In exercitarea atributiilor, Consiliul Protocolului National emite hotarari, adoptate cu votul majoritatii membrilor sai. Hotararile se publica pe pagina proprie de internet.

Art. 24
Consiliul Protocolului National se reuneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar. Membrii consiliului sunt convocati de seful structurii de specialitate din cadrul Administratiei Prezidentiale.

Art. 25
Consiliul Protocolului National isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament propriu de organizare si functionare, aprobat in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. 26
In aplicarea prezentei legi autoritatile si institutiile publice centrale si locale pot elabora reguli proprii de protocol referitoare la organizarea si desfasurarea ceremoniilor publice, care se publica pe propriile pagini de internet.


Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 27
(1) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Consiliul Protocolului National adopta Ghidul Protocolului National.
(2) Pana la data de 30 noiembrie a fiecarui an, autoritatile si institutiile publice transmit Consiliului Protocolului National, potrivit unei proceduri stabilite de acesta, lista ceremoniilor oficiale pe care acestea le au in vedere la data intocmirii listei, pentru a fi organizate in anul urmator.

Art. 28
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autoritatile si institutiile publice au obligatia de a stabili ordinea de precadere a demnitatilor si functiilor publice aflate sub control, subordine sau coordonare, dupa caz. Ordinea de precadere, astfel stabilita, se publica pe pagina de internet a autoritatii sau institutiei publice in cauza si se comunica Consiliului Protocolului National.

Art. 29
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Hotararea Guvernului nr. 665/2002 privind infiintarea Protocolului National, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 8 iulie 2002, cu modificarile ulterioare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


ANEXA - ORDINEA DE PRECADERE IN CADRUL CEREMONIILOR OFICIALE A DEMNITATILOR SI FUNCTIILOR PUBLICE


1. Presedintele Romaniei;
2. Presedintele Senatului;
3. Presdintele Camerei Deputatilor;
4. Prim-ministrul;
5. fost sef de stat, in ordinea cronologica a primului mandat;
6. Presedintele Curtii Constitutionale;
7. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
8. membrii Biroului permanent al Senatului Romaniei, conform ordinii stabilite de catre Biroul permanent;
9. membrii Biroului permanent al Camerei Deputatilor, conform ordinii stabilite de catre Biroul permanent;
10. senator, conform ordinii stabilite de Biroul permanent al Senatului Romaniei;
11. deputat, conform ordinii stabilite de Biroul permanent al Camerei Deputatilor;
12. ministru, conform ordinii stabilite de prim-ministru;
13. consilier prezidential, conform ordinii stabilite de Presedintele Romaniei;
14. Presedintele Academiei Romane;
15. Seful Statului Major General;
16. functii asimilate rangului de ministru, aflate in controlul, coordonarea, subordonarea celor doua Camere ale Parlamentului Romaniei;
17. functii asimilate rangului de ministru, aflate in controlul, coordonarea, subordonarea Senatului Romaniei; 10
18. functii asimilate rangului de ministru, aflate in controlul, coordonarea, subordonarea Guvenului Romaniei;
19. Primarul General al Municipiului Bucuresti, primar de municipiu, oras, sector, comuna, in ordinea alfabetica a denumirii localitatilor si in ordinea crescatoare a numarului de sector;
20. presedintele consiliului judetean, in ordinea alfabetica a denumirii judetelor;
21. prefect, in ordinea alfabetica a denumirii judetelor;
22. secretar de stat, in ordinea de precadere a ministerelor;
23. consilier de stat, Administratia Prezidentiala, conform ordinii stabilite de Presedintele Romaniei;
24. functii asimilate rangului de secretar de stat, aflate in controlul, coordonarea, subordonarea Parlamentului Romaniei;
25. functii asimilate rangului de secretar de stat, aflate in controlul, coordonarea, subordonarea Senatului Romaniei;
26. functii asimilate rangului de secretar de stat, aflate in coordonarea, subordonarea prim-ministrului;
27. functii asimilate rangului de secrelar de stat, aflate in coordonarea, subordonarea Secretariatului General al Guvernului;
28. functii asimilate rangului de secretar de stat, aflate in coordonarea, subordonarea ministerelor.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

Poate fi de interes si:
Legea 275/2017 pentru aprobarea OG 23/2017 privind plata defalcata a TVA
Legea 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii. Lege nr. 186/2016
Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 13 mai 2011
Legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite. Darea in plata
HG 214/2016 pentru modificarea si completarea HG 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor. Hotararea 214/2016
OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
OG 19/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative, precum si unele masuri de corelare legislativa. Ordonanta nr. 19/2015
Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
Legea 104/2015 privind aprobarea OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultu
Ordin 612/2015 privind stabilirea tarifului de trecere inregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei
Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata. Lege nr. 70/2015
Ordin 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei
Ordin 102/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
OUG 62/2014 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Ordonanta de urgenta 62/2014
Amnistia fiscala pentru bugetari. Legea 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice. Lege nr. 124/2014, amnistia fiscala pentru bugetari
Ordin 2365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit
OG 3/2014 pentru reglementarea unor masuri bugetare in legatura cu activitatea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului. Ordonanta 3/2014
OUG 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Ordonanta de urgenta 37/2014
OUG 26/2014 privind modificarea si completarea OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/199
Tratat de fiscalitate practica. Optimizare fiscala
Adrian Benta, Mihaela Benta, Dragos Patroi

Pret: 79.9 lei
68 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
154 useri online

Useri autentificati: