DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentarPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 546 din 22 iulie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 73 se introduce un nou articol, art. 73^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 73^1
(1) Functionarii publici parlamentari din structurile de specialitate ale Parlamentului au dreptul la asigurari sociale, in conditiile legii.

(2) Functionarii publici parlamentari cu un stagiu de cotizare de 30 de ani au dreptul la pensie pentru limita de varsta la implinirea varstei standard de pensionare din sistemul public de pensii.
(3) La implinirea varstei prevazute la alin. (2), functionarii publici parlamentari cu un stagiu de cotizare de 30 de ani, din care cel putin 14 ani in structurile Parlamentului, beneficiaza de pensie de serviciu in cuantum de 80% din baza de calcul reprezentata de media veniturilor brute realizate in ultimele 12 luni inainte de data pensionarii. Pensia acordata nu poate depasi nivelul salariului de baza brut, inclusiv sporurile, precum si indemnizatia de conducere si salariul de merit din ultimele 12 luni anterioare datei pensionarii, al functiei detinute sau al functiei asimilate, dupa caz.
(4) Pentru fiecare an ce depaseste vechimea de 14 ani in Parlament, se adauga la cuantumul pensiei cate 1% din baza de calcul prevazuta la alin. (3), fara a depasi venitul brut avut la data pensionarii.
(5) Pensiile de serviciu stabilite in conditiile prezentei legi se actualizeaza prin aplicarea la cuantumul pensiei de serviciu aflate in plata a procentului de majorare a salariului de baza de care beneficiaza functionarul public parlamentar aflat in activitate, cu acelasi nivel de salarizare si pe aceeasi functie publica. Daca in urma actualizarii rezulta o pensie mai mica, se pastreaza pensia aflata in plata.

(6) Partea din pensia de serviciu care depaseste nivelul pensiei din sistemul asigurarilor sociale de stat se suporta din bugetul de stat.
(7) Functionarii publici parlamentari care au un stagiu de cotizare de 30 de ani, din care cel putin 14 ani in structurile Parlamentului, pot solicita pensionarea si inainte de implinirea varstei de pensionare prevazute la alin. (2), dar nu mai devreme de 60 de ani, dispozitiile alin. (3)-(6) din prezenta legea se aplica in mod corespunzator.
(8) De drepturile prevazute la alin. (3), (5), (6) si (7) din prezenta lege beneficiaza si functionarii publici parlamentari cu un stagiu de cotizare de 30 de ani, din care in structurile Parlamentului intre 4-14 ani, in acest caz cuantumul pensiei prevazut la alin. (3) fiind micsorat cu 1% pentru fiecare an care lipseste din vechimea de 14 ani.
(9) La calculul stagiului de cotizare in structurile Parlamentului prevazut la alin. (1)-(8) se ia in considerare, dupa caz, si perioada in care functionarul public parlamentar a avut calitatea de deputat sau de senator.
(10) La indeplinirea conditiilor de pensionare prevazute la alin. (1)-(9), functionarul public parlamentar opteaza pentru pensia calculata, conform prevederilor prezentei legi, sau pentru pensia calculata in conditiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(11) Persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare prevazute de prezenta lege beneficiaza de prevederile alin. (1)-(8), dupa caz, chiar daca la data pensionarii ocupa o alta functie sau au o alta ocupatie, dupa caz. In aceasta situatie, pensia se stabileste pe baza drepturilor salariale pe care le are un functionar public parlamentar in activitate cu acelasi nivel de salarizare si pe aceeasi functie publica.
(12) De prevederile alin. (11) pot beneficia numai persoanele al caror raport de serviciu a incetat in conditiile art. 64 lit. a), b) si e) din prezenta lege.
(13) Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotului supravietuitor ai functionarului public parlamentar, in conditiile art. 83-92 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(14) Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevazute de prezenta lege vor fi aprobate prin ordin comun al secretarilor generali ai celor doua Camere ale Parlamentului si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

2. La articolul 93, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) De prevederile art. 41, 43, 73 si 73^1 beneficiaza si personalul prevazut la art. 5 alin. (4)."

3. La articolul 94, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 94
(1) Prevederile art. 44, 73 si 73^1 din prezenta lege se aplica in mod corespunzator si functionarilor publici din cadrul Consiliului Legislativ - organ consultativ de specialitate al Parlamentului - si membrilor acestuia, precum si personalului Curtii Constitutionale asimilat, potrivit legii, celui cu functii similare din structurile Parlamentului."

Art. II
Functionarii publici parlamentari si asimilatii acestora, pensionari la data de 31 august 2010, ale caror pensii au fost diminuate, precum si cei pensionati dupa aceasta data care se incadreaza in prevederile prezentei legi, beneficiaza, la cerere, de drepturile de pensie stabilite in prezenta lege.
Pensia acordata se calculeaza prin asimilare cu functiile corespunzatoare ale persoanelor aflate in activitate cu acelasi nivel de salarizare in cuantumul prevazut la art. 731 alin. (3), (4) sau (8), dupa caz, din Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarilor publici parlamentari, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege. Dispozitiile art. 731 alin. (5), (6) si (13) se aplica in mod corespunzator. Drepturile se acorda incepand cu luna urmatoare depunerii cererii de acordare a pensiei.

Art. III
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.