DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz. Lege nr. 212/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 27 iulie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
(1) Prezenta lege stabileste masuri care urmaresc prevenirea formarii de deseuri provenite de la vehiculele scoase din uz, reutilizarea, reciclarea si alte forme de valorificare a vehiculelor scoase din uz si a componentelor acestora pentru a reduce eliminarea de deseuri, precum si imbunatatirea din punct de vedere ecologic a activitatii operatorilor economici implicati in ciclul de viata al vehiculelor, in special a operatorilor economici direct implicati in tratarea vehiculelor scoase din uz.
(2) Prevederile prezentei legi se aplica vehiculelor si vehiculelor scoase din uz, inclusiv componentelor si materialelor acestora, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3), fara a se tine seama de modul in care vehiculul a fost intretinut sau reparat pe toata durata utilizarii acestuia si indiferent daca acesta este echipat cu componente furnizate de producator ori cu alte componente a caror montare ca piese de rezerva sau ca piese de schimb respecta reglementarile europene sau nationale in domeniu.
(3) Prezenta lege se aplica cu respectarea legislatiei europene si nationale relevante in special cu privire la standardele de siguranta, emisiile in atmosfera si nivelul emisiilor de zgomot, precum si la cele referitoare la protectia solului si a apei.

(4) Producatorii care fabrica sau importa numai vehicule cu destinatie speciala, astfel cum sunt definite in Regulamentul (UE) nr. 678/2011 al Comisiei din 14 iulie 2011 de inlocuire a anexei II si de modificare a anexelor IV, I? si XI la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directiva-cadru), precum si vehiculele respective sunt exceptati de la aplicarea art. 5-7, art. 15 si art. 17.
(5) Pentru vehiculele cu trei roti, cu exceptia triciclurilor motorizate astfel cum sunt definite in Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea si supravegherea pietei pentru vehicule cu doua sau trei roti si pentru cvadricicluri, se aplica numai prevederile art. 8, art. 13 si art. 18.


Art. 2
Semnificatiile termenilor specifici utilizati in prezenta lege sunt prevazute in Anexa nr. 1.

Art. 3
In scopul prevenirii aparitiei deseurilor, fabricantii de vehicule, in colaborare cu fabricantii de componente si de materiale, sunt obligati sa ia masurile necesare, conform legislatiei in vigoare, pentru:
a) limitarea si reducerea utilizarii substantelor periculoase in activitatea de producere a vehiculelor incepand din faza de proiectare, pentru a evita poluarea mediului, pentru a facilita pregatirea pentru reutilizarea, reciclarea componentelor si materialelor, precum si pentru a evita necesitatea eliminarii deseurilor periculoase;
b) proiectarea si producerea noilor vehicule cu luarea in considerare a posibilitatilor de dezmembrare, reutilizare si valorificare, in special prin reciclare, a componentelor si materialelor acestora;
c) integrarea unei cantitati sporite de materiale reciclate in vehicule si in alte produse, in vederea dezvoltarii pietelor de desfacere pentru materialele reciclate.

Art. 4
(1) Materialele si componentele vehiculelor vor fi introduse pe piata numai daca nu contin plumb, mercur, cadmiu si crom hexavalent.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) materialele si componentele vehiculelor prevazute in Anexa nr. 3, in conditiile specificate in aceasta anexa.
(3) Materialele si componentele prevazute la alin.(2) sunt etichetate sau identificate prin mijloace adecvate, conform legislatiei in vigoare.

Art. 5
(1) Producatorii de vehicule, impreuna cu fabricantii de componente sau de materiale, au obligatia de a folosi standarde de codificare pentru componente si materiale pentru a facilita identificarea acelor componente si materiale care sunt adecvate pentru reutilizare si valorificare.
(2) Standardele mentionate la alin. (1) sunt cele prevazute in Decizia Comisiei 2003/138/CE de stabilire a standardelor de codificare a componentelor si a materialelor pentru vehicule in temeiul Directivei 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz.

Art. 6
(1) Producatorii de vehicule si operatorii economici implicati in gestionarea vehiculelor scoase din uz sunt obligati sa publice, dupa caz, in cartea tehnica, pe propriul site sau prin alte mijloace de informare, informatii privind:
a) proiectarea vehiculelor si a componentelor acestora din punct de vedere al posibilitatilor de reciclare si valorificare a acestora;
b) modalitatile de tratare sigura din punct de vedere al protectiei mediului a vehiculelor scoase din uz, in special in ceea ce priveste dezmembrarea si evacuarea tuturor fluidelor;
c) dezvoltarea si optimizarea metodelor de reutilizare, reciclare si valorificare a vehiculelor scoase din uz si a componentelor acestora;
d) progresele realizate in domeniul valorificarii si reciclarii in scopul reducerii cantitatii de deseuri eliminate, precum si pentru cresterea gradului de valorificare si reciclare.
(2) Producatorii de vehicule au obligatia de a pune la dispozitie potentialilor cumparatori informatiile prevazute la alin. (1). Datele generale referitoare la informatiile prevazute la alin. (1) vor fi incluse in materialele promotionale utilizate la comercializarea noilor vehicule.

Art. 7
(1) Fabricantii de componente pentru vehicule au obligatia de a furniza operatorilor economici autorizati, care realizeaza dezmembrarea si/sau tratarea vehiculelor scoase din uz, gratuit, la cererea acestora, cu respectarea secretului industrial si comercial potrivit Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile si completarile ulterioare, informatiile necesare privind dezmembrarea, depozitarea si testarea componentelor reutilizabile.
(2) Producatorii de vehicule au obligatia de a furniza operatorilor economici autorizati, care realizeaza dezmembrarea si/sau tratarea vehiculelor scoase din uz, gratuit, la cererea acestora, informatiile privind dezmembrarea tipurilor noi de vehicule, in termen de cel mult 6 luni de la punerea pe piata a acestora.
(3) Informatiile prevazute la alin. (2) privesc componentele si materialele vehiculelor, precum si amplasarea in vehicul a tuturor substantelor periculoase utilizate cu scopul atingerii obiectivelor prevazute la art. 15.

Art. 8
(1) Producatorii de vehicule au obligatia de a asigura primirea de la ultimul detinator legal a vehiculelor pe care le-au introdus pe piata, atunci cand acestea devin vehicule scoase din uz, si predarea acestora catre operatori economici autorizati sa desfasoare activitati de tratare, cu respectarea prevederilor alin. (3).
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si partilor uzate care sunt inlaturate la repararea vehiculelor, devenite deseuri, in masura in care este posibil din punct de vedere tehnic.
(3) Pentru vehiculele scoase din uz, predarea la instalatia de tratare a vehiculelor scoase din uz nu implica niciun cost pentru ultimul detinator sau proprietar.
(4) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin.(3):
a) vehiculele scoase din uz care nu mai contin una sau mai multe componente esentiale, precum elemente ale trenului de rulare, sasiul, componente de baza ale motorului, elemente mari de caroserie, convertizorul catalitic sau sistemele electronice de control;
b) vehiculele scoase din uz carora li s-au adaugat deseuri;
c) vehiculele care au suferit avarii si ale caror componente esentiale prevazute la lit. a) nu mai pot fi reutilizate sau pregatite pentru reutilizare;
d) vehiculele scoase din uz care nu au fost inmatriculate permanent sau, dupa caz, nu au fost inregistrate in Romania.
(5) In scopul aplicarii prevederilor alin. (1), producatorii si/sau distribuitorii de vehicule au obligatia:
a) sa asigure, individual sau prin contracte cu operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz, minimum:
1. un punct de colectare in fiecare judet;
2. un punct de colectare in fiecare oras cu peste 100.000 de locuitori;
3. 6 puncte de colectare in municipiul Bucuresti, cate unul in fiecare sector;
b) sa incheie un contract, cu cel putin un operator economic autorizat, pentru tratarea vehiculelor scoase din uz a caror marca o introduc pe piata, cu exceptia vehiculelor scoase din uz prevazute la alin. (4) si pentru acoperirea eventualelor costuri pentru atingerea obiectivelor prevazute la art. 15, in cazul in care costurile de colectare si tratare a acestora depasesc veniturile obtinute din vanzarea pieselor reutilizabile si a materiilor prime secundare rezultate din tratarea acestora.
(6) In cazul vehiculelor scoase din uz prevazute la alin. (4), operatorii care desfasoara doar operatii de colectare sau colectare si dezmembrare sunt obligati sa incheie un contract, cu cel putin un operator economic autorizat, pentru tratarea vehiculelor scoase din uz colectate si pentru acoperirea diferentelor, in cazul in care costurile de tratare a acestora depasesc veniturile obtinute din vanzarea pieselor reutilizabile si/sau a materiilor prime secundare rezultate din tratarea acestora.

Art. 9
Producatorii de vehicule au obligatia:
a) sa transmita anual, dar nu mai tarziu de 31 decembrie a anului in curs, la solicitarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, lista cu operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de tratare a vehiculelor scoase din uz cu care au semnat contract potrivit prevederilor art. 8 alin. (5) lit. b) si lista cu punctele de colectare prevazute la art. 8 alin. (5) lit. a), liste ce includ datele de contact ale operatorilor economici;
b) sa puna la dispozitia publicului, pe propriul site si la punctele de vanzare a vehiculelor noi, listele prevazute la lit. a).

Art. 10
(1)Finantarea colectarii si tratarii vehiculelor scoase din uz care contin toate componentele esentiale prevazute la art. 8 alin. (4) lit. a), introduse pe piata de producatorii care si-au incetat activitatea, se asigura de catre producatorii existenti, proportional cu numarul de vehicule vandute in anul precedent, numai in cazul in care nivelul costurilor de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz depaseste veniturile obtinute din vanzarea pieselor reutilizabile si a materiilor prime secundare rezultate din tratarea acestora.
(2) Costurile de tratare si colectare a vehiculelor scoase din uz prevazute la alin. (1) care se finanteaza, nu pot depasi maximul costurilor de finantare asigurat de producatorii existenti pe piata, potrivit contractelor incheiate conform prevederilor art. 8 alin. (5) pentru autovehiculele proprii avand acelasi an sau, dupa caz, aceeasi perioada de fabricatie.
(3) Modalitatea de distribuire a finantarii pentru fiecare producator de vehicule existent pe piata se stabileste, in scopul atingerii obiectivelor de la art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5, art. 6, art. 7 alin. (2) si (3) si art. 8 alin. (5) si (6), prin acord incheiat in conditiile legii, intre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, producatorii de vehicule si operatorii economici care desfasoara activitati de tratare a vehiculelor scoase din uz, precum si alti operatori economici interesati, in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(4) Acordul prevazut la alin. (3) trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
a) acordurile au forta obligatorie pentru partile semnatare;
b) acordurile trebuie sa specifice obiectivele cu termenele-limita respective;
c) acordurile sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si sunt transmise Comisiei Europene;
d) rezultatele obtinute pe baza acordurilor sunt monitorizate regulat, sunt raportate autoritatilor competente si Comisiei Europene si sunt puse la dispozitia publicului, in conformitate cu conditiile stabilite in acestea;
e) autoritatile competente iau deciziile necesare examinarii progresului inregistrat pe baza acordurilor.
(5) In cazul nerespectarii acordurilor prevazute la alin. (3), operatorilor economici li se vor aplica sanctiunile prevazute la art. 21 lit. b), pentru nerealizarea obligatiei respective.

Art. 11
Operatorii economici care efectueaza operatiuni de intretinere si reparatii auto au obligatia de a preda pentru reciclare, valorificare sau reutilizare materialele si piesele inlocuite, care constituie deseuri, catre operatorii economici autorizati, potrivit prevederilor legislatiei in vigoare.

Art. 12
(1) Operatorii economici care desfasoara numai activitati de colectare predau vehiculele scoase din uz operatorilor economici autorizati pentru tratarea vehiculelor scoase din uz, asa cum au fost preluate de la ultimul detinator legal/proprietar, dupa caz.
(2) In cazul in care vehiculele scoase din uz au fost preluate fara una sau mai multe componente esentiale, prevazute la art. 8 alin. (4), acest lucru se va specifica, in mod explicit, intr-o nota care insoteste certificatul de distrugere emis la preluarea vehiculelor scoase din uz.
(3) O copie de pe certificatul de distrugere, insotita de nota prevazuta la alin. (2), va fi transmisa catre operatorii economici autorizati pentru tratarea vehiculelor scoase din uz.

Art. 13
(1) Operatorii economici care desfasoara activitati de colectare, tratare, colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligati sa solicite si sa obtina autorizatie/autorizatie integrata de mediu emisa de autoritatile competente pentru protectia mediului, potrivit prevederilor legislatiei de protectie a mediului in vigoare.
(2) Operatorii economici care desfasoara activitati de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz sunt obligati sa solicite si sa obtina autorizatia/autorizatia integrata de mediu prevazuta la alin. (1), precum si autorizatia tehnica de functionare si avizul de functionare prevazute la art. 1 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligati sa le stocheze, chiar si temporar, si sa trateze vehicule scoase din uz potrivit prevederilor art. 20 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, si conform cerintelor prevazute in Anexa nr. 2, cu respectarea reglementarilor cu privire la sanatatea umana si mediu.
(4) Operatorii economici autorizati sa desfasoare operatii de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie sa indeplineasca obligatiile prevazute in Anexa nr. 2.
(5) Operatiile de tratare pentru depoluarea vehiculelor scoase din uz prevazute la pct. 3 din Anexa nr. 2 sunt efectuate in maximum 5 zile de la preluarea vehiculului scos din uz.
(6) Operatiile de tratare a vehiculelor scoase din uz sunt finalizate in cel mult 3 luni de la data emiterii certificatului de distrugere.
(7) Operatorii economici autorizati sa desfasoare numai activitati de colectare sunt obligati sa incheie un contract cu cel putin un operator economic autorizat sa desfasoare operatii de tratare a vehiculelor scoase din uz si sa predea acestora vehiculele scoase din uz colectate in maximum o luna de la data preluarii lor.
(8) Respectarea cerintelor aplicabile prevazute in Anexa nr. 2 reprezinta conditie pentru obtinerea autorizatiei de mediu prevazute la alin. (1), respectiv pentru desfasurarea activitatii.
(9) Autoritatea publica judeteana pentru protectia mediului poate acorda derogari potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 211/2011, republicata, numai pentru operatiile de valorificare a deseurilor provenite de la vehicule scoase din uz dupa tratarea acestora potrivit prevederilor pct.3 din Anexa nr. 2 si numai in baza unei inspectii efectuate inainte de inregistrare.
(10) Inspectia prevazuta la alin. (9) verifica:
a) tipul si cantitatile de deseuri tratate;
b) cerintele tehnice generale ce trebuie respectate;
c) masurile de siguranta ce trebuie luate.
(11) Inspectia prevazuta la alin. (9) se efectueaza o data pe an, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la art. 20 din Legea nr. 211/2011, republicata.
(12) Pentru derogarile acordate, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, prin Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, informeaza Comisia Europeana in legatura cu rezultatele inspectiei prevazute la alin. (9).

Art. 14
Operatorii economici care efectueaza operatii de tratare a vehiculelor scoase din uz pot introduce sisteme de management de mediu certificate, prin mecanisme de acordare a sprijinului financiar nerambursabil si de la bugetul de stat, potrivit legislatiei nationale in vigoare privind sprijinul financiar.

Art. 15
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligati sa asigure, pentru toate vehiculele scoase din uz preluate in vederea tratarii, realizarea urmatoarelor obiective:
a) reutilizarea si valorificarea a cel putin 95% din masa medie pe vehicul si an;
b) reutilizarea si reciclarea a cel putin 85% din masa medie pe vehicul si an.

Art. 16
(1)In cazul vehiculelor scoase din uz pentru care s-a emis un certificat de distrugere in Romania si ale caror materiale si componente au fost livrate intracomunitar catre alt stat membru al Uniunii Europene sau alta tara terta pentru tratare ulterioara, acea tratare va fi atribuita Romaniei in scopul calcularii obiectivelor, daca exista dovada ca reciclarea si/sau valorificarea are loc in conditii echivalente cu cele prevazute de legislatia europeana in domeniu.
(2) Vehiculele scoase din uz pentru care un alt stat membru al Uniunii Europene sau alta tara terta a emis un certificat de distrugere si care sunt importate in Romania pentru reciclare si/sau valorificare nu vor fi luate in considerare pentru indeplinirea obiectivelor prevazute la art. 15.
(3) In cazul transferului transfrontalier al vehiculelor scoase din uz si/sau materialelor si componentelor acestora spre tari terte se aplica prevederile Regulamentului (CE) nr.1013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 17
(1)In scopul monitorizarii atingerii obiectivelor prevazute la art. 15, operatorii economici care desfasoara activitati de colectare, respectiv tratare a vehiculelor scoase din uz, au obligatia de a raporta autoritatilor judetene pentru protectia mediului datele si informatiile cu privire la indeplinirea obiectivelor de reutilizare, reciclare si valorificare.
(2) Procedura de raportare, precum si tipul datelor si informatiilor care sunt transmise de operatorii economici implicati in gestionarea vehiculelor scoase din uz se stabilesc prin ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor, in termen de 180 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) La solicitarea autoritatilor pentru protectia mediului, operatorii economici prevazuti la alin. (1) au obligatia de a dovedi, prin documente, corectitudinea datelor raportate.
(4) Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne va furniza anual Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului informatii privitoare la:
a) parcul auto privind categoria M1, exceptand vehiculele cu destinatii speciale;
b) parcul auto privind categoria N1, exceptand vehiculele cu destinatii speciale;
c) inmatricularile vehiculelor noi din categoria M1, exceptand vehiculele cu destinatii speciale;
d) inmatricularile vehiculelor noi din categoria N1, exceptand vehiculele cu destinatii speciale;
e) inmatricularile vehiculelor second-hand din categoria M1, exceptand vehiculele cu destinatii speciale;
f) inmatricularile vehiculelor second-hand din categoria N1, exceptand vehiculele cu destinatii speciale;
g) radierile, in urma dezmembrarii, ale vehiculelor din categoria M1, exceptand vehiculele cu destinatii speciale;
h) radierile, in urma dezmembrarii, ale vehiculelor din categoria N1, exceptand vehiculele cu destinatii speciale.
(5) La interval de 3 ani, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului intocmeste si transmite Comisiei Europene un raport privind punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei legi, in baza Deciziei 2001/753/CE privind un chestionar pentru elaborarea de catre statele membre a rapoartelor referitoare la punerea in aplicare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, in scopul elaborarii unei baze de date privind vehiculele scoase din uz si tratarea acestora.
(6) Raportul prevazut la alin. (5) contine informatii relevante referitoare la posibilele modificari in structura comercializarii autovehiculelor si in sectoarele de colectare, dezmembrare, maruntire, valorificare si reciclare, care pot duce la perturbarea concurentei dintre sau in interiorul statelor membre ale Uniunii Europene si este inaintat Comisiei Comunitatilor Europene, in termen de 9 luni de la sfarsitul perioadei de 3 ani pe care o acopera.

Art. 18
Persoanele fizice sau persoanele juridice detinatoare de vehicule scoase din uz au urmatoarele obligatii:
a) sa nu depoziteze vehiculele scoase din uz ori componentele solide si/sau lichide ale acestora;
b) sa predea vehiculele scoase din uz operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz sau direct operatorilor economici care sunt autorizati sa efectueze operatii de tratare a vehiculelor scoase din uz.

Art. 19
(1)Radierea definitiva din circulatie a vehiculului se realizeaza in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prezentarii certificatului de distrugere.
(2) Certificatul de distrugere reprezinta singurul document in baza caruia se face dovada predarii vehiculului scos din uz si tratarii acestuia la operatorii economici autorizati.

Art. 20
(1)La preluarea vehiculului scos din uz, operatorul economic autorizat pentru tratarea acestuia are obligatia sa emita certificatul de distrugere si sa il inmaneze ultimului detinator al vehiculului.
(2) In vederea eliberarii certificatului de distrugere, colectarea vehiculelor scoase din uz se face in baza urmatoarelor documente:
a) cartea de identitate a vehiculului in original, precum si o copie care va fi predata operatorului economic care efectueaza colectarea sau dupa caz tratarea vehiculelor scoase din uz;
b) in cazul vehiculelor scoase din uz care apartin unei persoane fizice, documentul de identitate al ultimului proprietar, daca acesta efectueaza predarea vehiculului, sau al persoanei imputernicite de acesta sa efectueze predarea vehiculului scos din uz, insotit de actul notarial de imputernicire;
c) in cazul vehiculelor scoase din uz care apartin unei persoane juridice, documentul de identitate al persoanei delegate sa efectueze predarea vehiculului si delegatia din partea societatii detinatoare a vehiculului scos din uz.
(3) Se excepteaza de la aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) vehiculele fara proprietar sau abandonate pe domeniul public ori privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale si trecute in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale de pe a caror raza au fost ridicate potrivit Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul vehiculelor scoase din uz predate operatorilor economici care desfasoara numai activitati de colectare, certificatele de distrugere sunt emise de acestia in numele unitatii de tratare cu care au contract, cu acordul scris al unitatii de tratare si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(5) Eliberarea certificatului de distrugere se face gratuit.
(6) Modelul certificatului de distrugere este prevazut in Anexa nr.4.
(7) Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, unitatile aflate in coordonare, subordonare ori sub autoritatea sa, Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile specializate, recunosc si accepta certificatele de distrugere sau orice document echivalent al acestora, eliberate in alte state membre ale Uniunii Europene potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2002/151/CE din 19 februarie 2002 privind cerintele minime pentru certificatul de distrugere eliberat in conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz.

Art. 21
Incalcarea prevederilor dispozitiilor prezentei legi constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 25.000 lei la 50.000 lei, in cazul nerespectarii de catre fabricantii de vehicule si fabricantii de componente si de materiale a obligatiilor prevazute la art.3;
b) cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei, in cazul nerespectarii de catre operatorii economici a obligatiilor prevazute la art. 4 alin. (1) si art. 5 precum si nerespectarea de catre operatorul economic a obligatiilor cuprinse in acordurile prevazute la art. 10 alin. (3);
c) cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei, in cazul nerespectarii de catre producatorii de vehicule, operatorii economici implicati in gestionarea vehiculelor scoase din uz, fabricantii de componente pentru vehicule, operatorii economici autorizati pentru tratarea vehiculelor scoase din uz, operatorii economici care desfasoara activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz, a obligatiilor prevazute la art. 6, art. 7 si art. 20 alin. (1), (4) si (5);
d) cu amenda de la 40.000 lei la 50.000 lei, in cazul nerespectarii de catre producatorii si/sau distribuitorii de vehicule a obligatiilor prevazute la art. 8;
e) cu amenda de la 25.000 lei la 30.000 lei, in cazul nerespectarii de catre producatorii de vehicule, operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, respectiv tratare a vehiculelor scoase din uz, a obligatiilor prevazute la art. 9, art. 15, art. 17 alin. (1) si (3);
f) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, in cazul nerespectarii de catre operatorii economici care efectueaza operatiuni de intretinere si reparatii auto, a obligatiilor prevazute la art.11;
g) cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice, si de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul nerespectarii de catre operatorii economici care efectueaza operatiuni de colectare, colectare si tratare, tratare, de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, a obligatiilor prevazute la art. 13 alin. (1)-(7), precum si a cerintelor minime prevazute in Anexa nr. 2;
h) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane juridice, in cazul nerespectarii de catre persoanele fizice sau persoanele juridice detinatoare de vehicule scoase din uz, a obligatiilor prevazute la art. 18.

Art. 22
(1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul Garzii Nationale de Mediu.
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 21, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(3) Contraventiilor prevazute la art. 21 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 23
Autorizatiile emise anterior intrarii in vigoare a prezentei legi sunt supuse revizuirii, sub rezerva indeplinirii de catre operatorii economici a obiectivelor prevazute la art. 15.

Art. 24
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta lege si se actualizeaza in functie de progresul stiintific si tehnic, prin ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor.

Art. 25
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Hotararea Guvernului nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor, ministrului administratiei si internelor, si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului si a conditiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 295 din 8 aprilie 2005;
c) Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.224/722/2005 pentru aprobarea Procedurii si conditiilor de autorizare a persoanelor juridice in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare si valorificare energetica a vehiculelor scoase din uz, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.178 din 27 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 625/2007 privind aprobarea Metodologiei pentru urmarirea realizarii de catre operatorii economici a obiectivelor prevazute la art. 15 alin. (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252 din 16 aprilie 2007.


*


Prezenta lege transpune Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr.L269 din 21 octombrie 2000, amendata de Decizia Comisiei 2002/525/CE din 27 iunie 2002 de modificare a Anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.170 din 29 iunie 2002; Decizia Comisiei 2005/63/CE din 24 ianuarie 2005 de modificare a Anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.25 din 28 ianuarie 2005; Decizia Comisiei 2005/438/CE din 10 iunie 2005 de modificare a Anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.152 din 15 iunie 2005; Decizia Consiliului 2005/673/CE din 20 septembrie 2005 de modificare a Anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 254 din 30 septembrie 2005; Decizia Comisiei 2008/689/CE din 1 august 2008 de modificare a Anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.225 din 23 august 2008; Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2008/33/CE din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, in ceea ce priveste competentele de executare conferite Comisiei, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.81 din 20 martie 2008; Directiva 2008/112/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a Directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului si a Directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE si 2004/42/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.345 din 23 decembrie 2008; Decizia Comisiei 2010/115/UE din 23 februarie 2010 de modificare a Anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 48 din 25 februarie 2010; Directiva Comisiei 2011/37/UE din 30 martie 2011 de modificare a Anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 85 din 31 martie 2011 si Directiva Comisiei 2013/28/UE din 17 mai 2013, de modificare a Anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.135 din 22 mai 2013, precum si Decizia Comisiei 2002/151/CE privind cerintele minime pentru certificatul de distrugere eliberat potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L nr. 50 din 21 februarie 2002.


ANEXE


click pentru Anexe