DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 20/2015 pentru aprobarea OUG 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 160 din 6 martie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, cu urmatoarele modificari si completari:


1. La articolului 2 alineatul (1), literele b) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) administrator – orice entitate delegata de catre un furnizor sa deruleze proceduri in domeniul ajutorului de stat/de minimis in numele furnizorului;
..................................................
d) ajutor de stat – avantaj economic acordat din surse sau resurse de stat sau gestionate de stat, sub orice forma, care denatureaza sau ameninta sa denatureze concurenta prin favorizarea anumitor intreprinderi sau sectoare de productie, in masura in care acesta afecteaza schimburile comerciale dintre statele membre;"


2. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera h^1), cu urmatorul cuprins:
"h^1) avantaj economic – orice forma de acordare a unui avantaj cuantificabil in bani, indiferent de forma aceastuia: subventii, anularea de datorii sau preluarea pierderilor, exceptari, reduceri sau amanari de la plata taxelor si impozitelor, renuntarea la obtinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor imprumuturi cu dobanzi preferentiale, garantii acordate in conditii preferentiale, participari cu capital ale statului, ale autoritatilor publice centrale sau locale ori ale altor organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale, daca rata profitului acestor investitii este mai mica decat cea normala, anticipata de catre un investitor privat prudent, reduceri de pret la bunurile furnizate si la serviciile prestate de catre autoritati publice centrale sau locale ori de catre alte organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale, inclusiv vanzarea unor terenuri apartinand domeniului privat al statului sau autoritatilor publice locale, sub pretul pietei, crearea unei piete sau intarirea pozitiei beneficiarului pe o piata, etc.;"

3. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera j) se introduc doua noi litere, literele j^1)si j^2), cu urmatorul cuprins:
"j^1) data acordarii ajutorului de stat – data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, in conformitate cu regimul juridic national aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plateste intreprinderii respective;
j^2) data platii ajutorului de stat – data la care beneficiarul intra efectiv in posesia ajutorului;"

4. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera t) se introduce o noua litera, litera t), cu urmatorul cuprins:
"t) surse si resurse de stat – fonduri publice sau ale autoritatilor, institutiilor sau intreprinderilor publice."

5. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Harta ajutorului regional se notifica, in vederea autorizarii, Comisiei Europene conform procedurii prevazute de art. 108 alin. (3) din TFUE si este aprobata prin hotarare a Guvernului."

6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Orice proiect de masura susceptibila a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis trebuie sa fie insotit de un memorandum aprobat de Guvern privind incadrarea respectivelor masuri in politicile economico-bugetare si financiare ale statului roman.
(2) Masurile finantate din fonduri europene, precum si cele initiate de autoritatile publice locale, nu necesita obtinerea memorandumului prevazut la alin. (1).
(3) Memorandumul prevazut la alin. (1) va fi initiat de Secretariatul General al Guvernului, de regula semestrial, in urma consultarii furnizorilor in cadrul Consiliului interministerial «Consiliul pentru aplicarea politicii in domeniul ajutorului de stat».
(4) In cazul proiectelor de masuri susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis initiate de autoritatile publice locale, pentru asigurarea coerentei cu politicile economico-bugetare si financiare ale statului roman, acestea trebuie sa fie insotite de dovada informarii Institutiei Prefectului si a consiliului judetean cu privire la intentia de a institui respectiva masura de sprijin. Informarea va cuprinde inclusiv analiza de oportunitate realizata conform art. 3 alin. (4).
(5) Orice documentatie, inclusiv in faza consultarilor prealabile, va fi analizata de Consiliul Concurentei numai daca este insotita de documentele prevazute la alin. (1) sau (4), dupa caz.
(6) Cererea de avizare a masurilor susceptibile sa reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, intocmite de furnizor/initiator, dupa caz, se transmite in faza de proiect Consiliului Concurentei, care emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea si indeplinirea obligatiilor prevazute de legislatia europeana in domeniul ajutorului de stat.
(7) Avizele Consiliului Concurentei vor fi publicate pe pagina de internet a institutiei imediat dupa adoptare."

7. La articolul 8, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Autoritatile si institutiile publice centrale si locale, precum si alte entitati controlate de stat sau care administreaza resurse ale statului pot initia consultari prealabile cu Consiliul Concurentei pentru a stabili incadrarea masurilor ce se intentioneaza a fi instituite prin respectivele acte in categoria de ajutor de stat sau de minimis, precum si conditiile in care respectiva masura poate fi implementata.
...................................................
(3) Consiliul Concurentei se pronunta cu privire la documentatia primita si, daca este cazul, invita furnizorii/initiatorii, dupa caz, sa transmita cererile de avizare a proiectelor privind masurile susceptibile sa reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, intr-un termen cuprins intre 10-20 de zile lucratoare de la momentul in care documentatia este completa."

8. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Consiliul Concurentei emite avizul prevazut la art. 7 alin. (6) intr-un termen cuprins intre 10 si 30 de zile de la primirea cererii de avizare, cu exceptia cazurilor in care initiatorul sau furnizorul, dupa caz, cere in scris prelungirea termenelor pentru completarea notificarii sau a informarii."

9. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
Modificarea actelor normative/administrative si a documentelor subsecvente care implementeaza ajutoare de stat sau de minimis, referitoare in special la durata, buget, beneficiari, conditii de eligibilitate si de acordare, se va face cu respectarea prevederilor art. 9-14."

10. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 15^1
(1) Cu prilejul analizarii legalitatii actelor administrative prin care se instituie masuri de sprijin de catre autoritatile locale, prefectul are obligatia de a verifica existenta avizului emis de Consiliul Concurentei.
(2) In cazul masurilor de ajutor de minimis, cu prilejul analizarii existentei avizului Consiliului Concurentei, prefectul va verifica si indeplinirea prevederilor legale in materia ajutorului de stat.
(3) In situatia adoptarii de catre autoritatile publice locale, fara avizul Consiliului Concurentei, a unor masuri prin care se acorda un avantaj economic unei intreprinderi, prefectul va solicita punctul de vedere al Consiliului Concurentei cu privire la incidenta normelor nationale si ale Uniunii Europene in domeniul ajutorului de stat."

11. Articolul 18 se abroga.

12. La articolul 22, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Autoritatile publice centrale si locale, furnizorii si initiatorii se consulta cu Consiliul Concurentei la elaborarea raspunsurilor, explicatiilor, formularilor de pozitii sau a altor acte, in scopul transmiterii acestora Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei si al Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana."

13. La articolul 26, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) In situatia in care datele si informatiile transmise de furnizor nu clarifica aspectele sesizate, Consiliul Concurentei poate dispune o actiune de control la intreprinderea beneficiara a masurii de sprijin, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Echipa de control a Consiliului Concurentei va fi insotita de reprezentantii furnizorului.
(4) Concluziile actiunilor de control ale Consiliului Concurentei se consemneaza intr-un raport prin care, daca este cazul, se va solicita furnizorului sa intreprinda masurile ce se impun pentru a fi asigurata respectarea legislatiei in domeniul ajutoarelor de stat. Furnizorul poate formula, intr-un termen de 20 de zile lucratoare, obiectiuni care vor fi transmise Consiliului Concurentei spre analiza si opinie."

14. Dupa articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 32^1
Deciziile Comisiei Europene prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv, nesuspendate conform legislatiei comunitare in vigoare, reprezinta titlu executoriu pentru recuperarea sumelor de catre furnizor de la beneficiarii ajutorului de stat ilegal."

15. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38
Furnizorii de ajutor de stat sau de minimis, dupa caz, transmit lunar Consiliului Concurentei date, informatii si documente cu privire la stadiul recuperarii, al recuperarii provizorii sau al suspendarii ajutoarelor de stat."

16. Dupa capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI^1, cuprinzand noua noi articole, articolele 38^1 - 38^9, cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL VI^1 - Deciziile Comisiei Europene prin care se dispune initierea procedurii de investigatie

Art. 38^1
In cazul in care Comisia Europeana dispune declansarea unei investigatii privind existenta unui ajutor de stat ilegal, se aplica termenele si procedura prevazute la art. 34 si 35.

Art. 38^2
In cazul in care este declansata procedura de investigatie de catre Comisia Europeana privind acordarea unui presupus ajutor ilegal, furnizorul solicita instituirea masurilor asiguratorii, in conditiile Codului de procedura fiscala, asupra activelor beneficiarului/beneficiarilor de ajutor de stat, intr-un cuantum echivalent cu valoarea ajutorului de stat ilegal analizat de Comisia Europeana, astfel cum este acesta estimat de furnizor.

Art. 38^3
(1) In cazul in care Comisia Europeana a decis deschiderea unei proceduri de investigatie pentru masuri de ajutor de stat dispuse printr-un titlu executoriu ce consta intr-o hotarare judecatoreasca sau arbitrala, de la data comunicarii deciziei Comisiei Europene privind declansarea procedurii de investigatie catre furnizor, orice executare silita a acestui titlu nu poate incepe sau, dupa caz, se suspenda de drept.
(2) Furnizorul ajutorului de stat comunica, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primire, decizia Comisiei Europene privind declansarea procedurii de investigatie si suspendarea de drept a executarii silite a titlului prevazut la alin. (1) catre posibilul beneficiar de ajutor de stat, devenit creditor al sau conform titlului executoriu, si, dupa caz, catre executorul judecatoresc, precum si tuturor persoanelor la care s-au infiintat popriri si la care s-au instituit sechestre.
(3) In vederea punerii in executare a titlului executoriu, in termen de o zi lucratoare de la data comunicarii prevazuta la alin. (2), furnizorul ajutorului de stat solicita Trezoreriei Statului, la care acesta are deschise conturile, deschiderea unui cont cu afectatiune speciala, purtator de dobanzi, pe numele creditorilor si, dupa caz, la dispozitia executorului judecatoresc. Dobanda aplicabila la disponibilitatile in contul cu afectatiune speciala este dobanda la vedere practicata de Trezoreria Statului, iar sursa de plata a acestei dobanzi este bugetul Trezoreriei Statului. Solicitarea de deschidere a contului contine numele creditorilor si, dupa caz, al executorului judecatoresc la dispozitia carora se deschide contul, codificat cu codul de identificare fiscala 8609468.
(4) In termen de maximum 30 de zile de la data deschiderii contului pe numele creditorilor si, dupa caz, la dispozitia executorului judecatoresc, furnizorul ajutorului de stat consemneaza, in contul deschis la Trezoreria Statului, suma necesara stingerii obligatiei care face obiectul titlului executoriu, precum si, dupa caz, a cheltuielilor de executare silita efectuate pana la data suspendarii de drept, mai putin obligatiile stinse pana la data suspendarii de drept. La calculul sumelor consemnate, furnizorul tine cont de modalitatea de calcul a dobanzii avuta in vedere la stabilirea sumelor din titlurile executorii, inclusiv de cele emise de executorul judecatoresc. Dupa consemnarea sumelor in contul deschis la Trezoreria Statului, furnizorul informeaza, de indata, creditorii si executorul judecatoresc.
(5) La data consemnarii sumelor conform alin. (4) actele de executare prin care s-au infiintat popriri si cele prin care s-au instituit sechestre asupra averii furnizorului ajutorului de stat, pana la data suspendarii prevazute la alin. (1), se desfiinteaza de drept. Celelalte acte de executare raman supuse termenelor si conditiilor de contestare prevazute de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Dovada consemnarii sumelor conform alin. (4), prin care s-a pus in executare titlul executoriu prevazut la alin. (1), se comunica de catre furnizor tuturor persoanelor la care s-au infiintat popriri si la care s-au instituit sechestre, carora li se notifica si desfiintarea de drept a acestor masuri.

Art. 38^4
(1) Creditorii nemultumiti de cuantumul sumelor consemnate, precum si executorul judecatoresc nemultumit de cuantumul cheltuielilor de executare consemnate pot solicita furnizorului majorarea sumei.
(2) In termen de 15 zile de la primirea cererii prevazute la alin. (1), furnizorul ajutorului de stat are obligatia de a solutiona cererea.
(3) Impotriva modului de solutionare sau a refuzului de a solutiona cererea in termenul prevazut la alin. (2), persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de contencios administrativ in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 38^5
Furnizorul ajutorului de stat are obligatia de a modifica suma consemnata conform art. 38^3 alin. (4) in functie de hotararile instantelor judecatoresti in eventualele actiuni judiciare, prin majorarea sau diminuarea sumei consemnate, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a acestora.

Art. 38^6
(1) Nevirarea sumelor in termenul prevazut la art. 38^3 alin. (4) sau, dupa caz, nemodificarea cuantumului acestora in termenul prevazut la art. 38^5 atrage incetarea suspendarii executarii silite.
(2) In cazul consemnarii sumelor pe numele creditorilor, la solicitarea furnizorului ajutorului de stat, insotita de o copie a deciziei Comisiei Europene privind declansarea procedurii de investigatie, Trezoreria Statului indisponibilizeaza suma consemnata conform art. 38^3 alin. (4) si art. 38^5 pana la comunicarea deciziei Comisiei Europene cu privire la compatibilitatea respectivului ajutor de stat cu piata interna catre furnizor.

Art. 38^7
(1) La finalizarea investigatiei, furnizorul ajutorului de stat comunica, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primire, o copie a deciziei Comisiei Europene cu privire la compatibilitatea respectivului ajutor de stat cu piata interna creditorilor si, dupa caz, executorului judecatoresc.
(2) De la primirea deciziei Comisiei Europene prin care se constata compatibilitatea ajutorului de stat cu piata interna, pe baza acesteia, inceteaza indisponibilizarea sumei consemnate conform art. 38^3 alin. (4) si art. 38^5 sau, dupa caz, suspendarea executarii silite.
(3) Furnizorul de ajutor de stat transmite unitatii Trezoreriei Statului, la care a fost deschis contul prevazut la art. 38^3 alin. (3), decizia Comisiei Europene si lista cuprinzand sumele individualizate care pot fi utilizate de catre fiecare creditor sau executor judecatoresc, dupa caz, precum si datele de identificare si specimenele de semnaturi ale persoanelor care pot dispune operatiuni din cont.
(4) Sumele consemnate in plus fata de sumele care se cuvin creditorilor/executorului judecatoresc se vireaza de Trezoreria Statului intr-un cont de venituri bugetare distinct, la solicitarea furnizorului ajutorului de stat.
(5) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea deciziei Comisiei Europene prin care se constata incompatibilitatea ajutorului de stat cu piata interna, furnizorul de ajutor de stat comunica aceasta decizie, titlu executoriu in conformitate cu art. 32^1, Trezoreriei Statului si solicita executarea prin virarea sumelor consemnate intr-un cont de venituri bugetare distinct.
(6) De la data comunicarii prevazute la alin. (5), suspendarea executarii silite inceteaza, executarea putand continua pentru eventualele sume ramase de executat, ca diferenta dintre titlul executoriu prevazut la art. 38^3 alin.(1) si titlul executoriu prevazut la art. 32^1.

Art. 38^8
(1) Sumele necesare consemnarii la Trezoreria Statului conform art. 38^3 alin. (4) si art. 38^5 se achita de la titlurile de cheltuieli la care se incadreaza obligatia de plata stabilita prin hotararea judecatoreasca sau arbitrala.
(2) Furnizorul ajutorului de stat are obligatia in termenul prevazut la art. 38^3 alin.(4) si art. 38^5 sa dispuna toate masurile ce se impun, inclusiv virari de credite bugetare si introducere de subdiviziuni bugetare in buget, pentru asigurarea in bugetele proprii si ale institutiilor din subordine a sumelor necesare consemnarii la Trezoreria Statului.
(3) Virarile de credite prevazute la alin. (2) se pot efectua pe parcursul intregului an bugetar de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole bugetare, inclusiv de la cheltuieli de investitii.
(4) In cazul imposibilitatii asigurarii sumelor conform alin. (1) – (3), prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele necesare consemnarii la Trezoreria Statului conform art. 38^3 alin. (4) si art. 38^5 se pot aloca, prin hotarare a Guvernului, ordonatorilor principali de credite si din fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Guvernului.

Art. 38^9
(1) Continuarea executarii silite dupa suspendarea de drept prevazuta la art. 38^3 alin. (1) si pana la incetarea acesteia prevazuta la art. 38^7 alin. (6) constituie abatere disciplinara si poate fi sanctionata, in functie de gravitatea faptei, cu excluderea din profesie, daca faptele nu intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, iar actele de executare efectuate in acest interval sunt nule de drept.
(2) Constatarea si sanctionarea abaterii disciplinare se realizeaza in conditiile Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

17. Dupa capitolul VII, se introduce un nou capitol, capitolul VII^1, cuprinzand doua noi articole, articolele 41^1 si 41^2, cu urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL VII^1 - Rolul instantelor nationale in domeniul ajutorului de stat

Art. 41^1
(1) Instantele nationale vor asigura aplicabilitatea directa a art. 108 alin. (3) din TFUE, adoptand orice masuri necesare conform normelor procedurale nationale aplicabile. Hotararea instantei poate impune, inter alia: suspendarea platii unui ajutor ilegal, recuperarea ajutorului ilegal, recuperarea dobanzii corespunzatoare, despagubiri pentru concurentii afectati.
(2) Instantele nationale au obligatia de a verifica daca masura contestata a fost declarata sau nu ajutor de stat de catre Comisia Europeana sau de furnizor. In cazul in care masura a fost declarata de Comisia Europeana ca ajutor de stat, instanta nationala nu poate modifica caracterul de ajutor de stat al masurii de sprijin.
(3) Consiliul Concurentei si/sau Comisia Europeana pot interveni in cauza in calitate de amicus curiae.
(4) Daca furnizorul acorda ajutorul, prin incalcarea obligatiei de notificare sau a clauzei suspensive, instantele nationale pot adopta masurile necesare pentru protejarea partilor interesate, inclusiv prin masuri provizorii, daca este cazul.
(5) Beneficiarul unui ajutor de stat ilegal nu poate primi niciun alt ajutor inainte de aducerea la indeplinire a tuturor masurilor dispuse prin hotararea instantei nationale prin care s-a dispus recuperarea.
(6) Intreprinderile afectate de acordarea unui ajutor ilegal pot formula actiune in contradictoriu cu furnizorul impotriva acestei masuri, la Curtea de Apel Bucuresti.

Art. 41^2
In cazurile in care s-a dispus recuperarea unui ajutor de stat/de minimis iar beneficiarul ajutorului se afla in procedura de insolventa, instanta nationala ce deruleaza respectiva procedura de insolventa va accepta sa inscrie creanta privitoare la restituirea ajutorului in cauza in tabelul creantelor si va asigura recuperarea imediata a ajutorului de stat/de minimis, chiar daca acest lucru presupune incetarea activitatii intreprinderii."

18. La articolul 49, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cu exceptia prevederilor art. 29 si a prevederilor referitoare la raportare si monitorizare, prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica ajutorului de stat sau ajutoarelor de minimis pentru agricultura si piscicultura, ajutoare pentru care Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale indeplineste rolul de autoritate nationala de contact in raporturile dintre Comisia Europeana si autoritatile si institutiile publice, alti furnizori de ajutor."

Art. II
(1) Dispozitiile art. 38^2 - 38^9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, asfel cum aceasta a fost aprobata cu modificari si completari prin prezenta lege, se aplica si ajutoarelor de stat aflate, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in procedura de investigatie derulata de Comisia Europeana.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), executarile silite aflate in derulare impotriva furnizorilor se suspenda de drept la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) Pentru investigatiile deja declansate la data intrarii in vigoare a prezentei legi, termenul prevazut la art. 38^3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014, astfel cum aceasta a fost aprobata cu modificari si completari de prezenta lege, se calculeaza de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. III
Dispozitiile art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014, astfel cum aceasta a fost aprobata cu modificari si completari de prezenta lege, intra in vigoare la 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. IV
Procedura de aprobare si continutul memorandumului prevazute la art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014, astfel cum aceasta a fost aprobata cu modificari si completari de prezenta lege, vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. V
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, cu modificarile si completarile dispuse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
18 useri online

Useri autentificati: