DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normativePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 6 ianuarie 2017

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, dupa alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu urmatorul cuprins:
"(2^2) Pentru operatiunile prevazute la alin.(2^1) nu se percep taxe si tarife."

2. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Oficiul registrului comertului este obligat sa elibereze, pe cheltuiala persoanei care a inregistrat cererea, informatii, extrase de registru si certificate constatatoare despre datele inregistrate in registrul comertului, precum si certificate constatatoare ca un anumit act sau fapt este ori nu este inregistrat, copii si copii certificate de pe inregistrarile efectuate in registru si de pe actele prezentate, pentru care se percep tarife."

3. La articolul 10, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se realizeaza din fonduri provenite de la Ministerul Justitiei si din venituri proprii."

4. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Pentru operatiunile efectuate, oficiul registrului comertului percepe tarife stabilite prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei si a Ministerului Finantelor Publice.
(2) Tarifele percepute se achita la casieria oficiului registrului comertului sau prin virament in contul Oficiului National al Registrului Comertului, deschis la Trezoreria Statului.
(3) Tarifele prevazute la alin. (1) se pot actualiza anual, prin hotarare a Guvernului, pe baza fundamentarii prezentate de Ministerul Justitiei si tinand cont de rezultatele anului anterior, cuprinse in situatia financiara anuala."

Art. II
Dupa alineatul (1) al articolului 12 din Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 13 august 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Pentru cererile prevazute la alin. (1) nu se percep taxe si tarife."

Art. III
In anexa la Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice si a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare, literele A, C punctele 1 si 2, D si F se abroga.

Art. IV
Articolele 40 si 41 din Legea nr.41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 40
Veniturile proprii ale Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune provin, dupa caz, din:
a) sume incasate din realizarea obiectului de activitate;
b) sume incasate din publicitate;
c) sume incasate din amenzi si despagubiri civile;
d) donatii si sponsorizari;
e) alte venituri realizate potrivit legii.

Art. 41
Prin legea bugetara anuala se aproba fondurile de la bugetul de stat, alocate Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune pentru acoperirea cheltuielilor de functionare si dezvoltare."

Art. V
Dupa alineatul (3) al articolului 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 206 din 11 aprilie 2013, cu modificarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Pentru persoanele fizice care sunt determinate de lege sa anunte pierderi de acte si schimbari de nume, publicarea se face fara perceperea de taxe si tarife."

Art. VI
Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Art. VII
Punctele 9-12 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 570/2002, cu modificarile ulterioare, se abroga.

Art. VIII
Alineatul (5) al articolului 17^1 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Art. IX
In anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, literele A punctele 1 si 2, C punctele 1-12, D si E punctele 4-8 se abroga.

Art. X
Alineatul (1) al articolului 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
(1) Prin pescuit recreativ/sportiv se intelege pescuitul efectuat cu undita sau cu lanseta, in scop de agrement/performanta, pe baza unui permis nominal emis de catre administratorul resurselor acvatice vii si eliberat de acesta sau de asociatiile de pescari sportivi, dupa caz, fara perceperea de taxe si tarife."

Art. XI
Articolul 188 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Art. XII
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 37/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Art. XIII
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 39, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Fondul prevazut la alin. (4) va fi sustinut de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei, precum si din preluarea a 2,0% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa, inclusiv din fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului, suma care va fi inclusa in categoria cheltuielilor aferente procedurii in sensul alin. (1)."

2. La articolul 42, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 42
(1) Citarea partilor, precum si comunicarea oricaror acte de procedura se efectueaza prin BPI. Comunicarea citatiilor, a convocarilor si notificarilor catre participantii la proces, al caror sediu, domiciliu sau resedinta se afla in strainatate, este supusa dispozitiilor Codului de procedura civila coroborate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului (CE) nr. 1.393/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea in statele membre a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila sau comerciala (notificarea sau comunicarea actelor) si abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1.348/2000 al Consiliului, dupa caz. BPI va fi realizat in forma electronica. Acoperirea cheltuielilor de publicare a BPI se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei."

Art. XIV
Alineatul (5) al articolului 9 din Ordonanta Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 31 august 2015, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015, se modifica dupa cum urmeaza:
"(5) Certificatul de cazier fiscal se emite in scris, pe suport hartie sau in forma electronica, fara perceperea de taxe."

Art. XV
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica in mod corespunzator, prin hotarare, actele normative de punere in aplicare a dispozitiilor cuprinse in prezenta lege.

Art. XVI
Prezenta lege intra in vigoare incepand cu data de 1 a lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.