DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 192/2013 pentru modificarea si completarea OUG 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului. Lege nr. 192/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 403 din 4 iulie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 360/2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, denumita in continuare A.A.A.S., este o institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in surbordinea Guvernului si in coordonarea ministrului economiei."


2. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Veniturile realizate din activitatea de administrare si privatizare urmeaza regimul stabilit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2006 privind infiintarea Fondului national de dezvoltare, aprobata prin Legea nr. 186/2008, cu modificarile ulterioare."

3. La articolul 3, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Veniturile realizate din activitatea de valirificare a creantelor preluate vor asigura executarea obligatiilor de plata a sumelor prevazute prin titluri executorii avand ca obiect creante detinute impotriva A.A.A.S. altele decat cele privind drepturi salariale, stabilite prin titluri executorii, inclusiv sumele datorate pagubitilor FNI, in limita sumelor aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli."


4. Dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 5^1
(1) Pentru executarea silita a titlurilor executorii, astfel cum sunt definite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, A.A.A.S. isi poate organiza corpul propriu de executori fiscali.
(2) Corpul propriu de executori fiscali se numeste prin ordin al presedintelui A.A.A.S. si are competenta pe intregul teritoriu al tarii.
(3) Procedura de executare silita pentru valorificarea activelor pusa in aplicare de catre corpul propriu de executori fiscali ai A.A.A.S. se realizeaza potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator."

5. La articolul 6, alineatele (1), (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Corodonarea activitatii A.A.A.S este asigurata de ministrul economiei. In exercitarea atributiilor sale, ministrul economiei este sprijinit de un Consiliu de supraveghere si indrumare a activitatii A.A.A.S., format din 5 membri, respectiv cate un reprezentant al Ministerului Economiei, care va indeplini rolul de presedinte, al Ministerului Justitiei, al Secretariatului General al Guvernului, al Ministerului Educatiei Nationale si al Ministerului Finantelor Publice.
(2) Desemnarea membrilor Consiliului de supraveghere si indrumare se realizeaza prin ordin al conducatorului institutiilor prevazute la alin. (1).
......
(5) Revocarea din functie a oricarui membru al Consiliului de supraveghere si indrumare se realizeaza prin ordin al conducatorului institutiei al carui reprezentant a fost revocat, caz in care se va desemna o noua persoana, in termen de 10 zile de la data revocarii."

6. La articolul 6, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
"(6) Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de supraveghere si indrumare se aproba prin ordin al ministrului economiei.
(7) Membrii Consiliului de supraveghere si indrumare primesc o indemnizatie lunara al carei cuantum se stabileste prin ordin al ministrului economiei. Indemnizatia nu poate depasi 50% din cea a presedintelui A.A.A.S."

7. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) A.A.A.S. este condusa de unpresedinte si de 3 vicepresedinti."

8. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Functia de presedinte al A.A.A.S. este asimilata functiei de secretar de stat, iar functia de vicepresedinte al A.A.A.S. este asimilata functiei de subsecretar de stat."

9. La articolul 9 alineatul (1), literele f) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"f) acorda, prin ordin, inlesniri la plata creantelor fiscale preluate in temeiul unor acte normative, cu respectarea prevederilor in materia ajutorului de stat;
......
h) prezinta, cu avizul ministrului economiei, prim-ministrului, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual de activitate a A.A.A.S.; la solicitarea ministrului economiei sau a prim-ministrului, presedintele A.A.A.S. prezinta rapoarte intermediare asupra unei perioade sau operatiuni determinate;".

10. In toate actele normative, sintagma "Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului" sau "A.V.A.S." se inlocuieste cu sintagma "Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului", respectiv "A.A.A.S."

Art. II
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, platile efectuate catre organele fiscale, in mod nedatorat, aferente creantelor restante detinute de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.), ce au facut obiectul incasarii ori aplicarii unor masuri de compensare sau scutire la plata, de catre organele fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (A.N.A.F.), altele decat cele reglementate prin hotarari judecatoresti irevocabile, raman valabile, urmand ca, pe baza confirmarii scrise, insotite de documentele doveditoare aferente, transmise de catre organele fiscale ale A.N.A.F., A.A.A.S. sa procedeze la modificarile corespunzatoare asupra valorii creantelor respective, existente in evidentele sale contabile.
(2) Sumele incasate de A.A.A.S. in temeiul drepturilor de creanta, in contul creantelor prevazute la alin. (1), prin plata, executare silita si/sau alte modalitti prevazute de reglementarile legale in materie, reprezentand obligatii de plata restante catre Fondul national unic al asigurarilor sociale de sanatate, inclusiv dobanzi si penalitati de orice fel aferente, nu se restituie si nu se compenseaza cu alte obligatii ale debitorilor fata de A.A.A.S. Respectivele sume vor face obiectul stingerii din evidenta organelor fiscale ale A.N.A.F. in conditiile prevazute de titlul VIII cap. II din Ordonanta Guvernulu inr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. III
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, aprobata cu completari prin Legea nr. 360/2004, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona. Lege nr 35/2020
Legea 12/2017 privind supravegherea macroprudentiala a sistemului financiar national
OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Ordonanta de urgenta 40/2015
Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Insolventa persoanelor fizice
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Legea 16/2015 pentru aprobarea OG 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ach
HG 32/2015 pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si legume. Hotararea 32/2015
HG 48/2015 privind stabilirea sistemului de management si control in vederea gestionarii fondurilor acordate Romaniei prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, in domeniul Afaceri interne
OUG 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Ordonanta de urgenta 90/2014
OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 91/2014
OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. Ordonanta de urgenta nr. 79/2014
OUG 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 58/2014
Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
OUG 52/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru interpretarea unor prevederi legale. Ordonanta de urgenta nr. 52/2014
Ordin 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si aplicare a Testului IMM
HG 452/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotararea Guver
OUG 29/2014 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta 29/2014
OUG 32/2014 pentru modificarea si completarea anexei la OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficia
OUG 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 25/2014
Ordin 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a imprumuturilor de la Guvern
Culegere de Monografii contabile
Mihaela Benta, Adrian Benta

Pret: 49.9 lei
42.45 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
49 useri online

Useri autentificati: