DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 191/2013 privind aprobarea OUG 133/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in vederea eficientizarii unor institutii si activitati in acest domeniuPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 2 iulie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , in vederea eficientizari unor institutii si activitati in acest domeniu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 893 din 30 decembrie 2010, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, punctul 1 se abroga.

2. La articolul I, punctul 2 se abroga.

3. La articolul I punctul 3, articolul 189^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 189^1
(1) Veniturile realizate de unitatile sanitare publice in baza contractelor de servicii medicale incheiate cu casele de asigurari de sanatate nu pot fi utilizate pentru:
a) investiti in infrastructura;
b) dotarea cu echipamente medicale a caror valoare de achizitie este mai mare de 15.000 euro fara TVA/echipament medical.
(2) Cheltuielile prevazute la alin. (1) se suporta din alte sume, in conditiile prezentei legi."

4. La articolul I, dupa punctul 3 se introduc doua noi puncte, punctele 3^1 si 3^2, cu urmatorul cuprins:

"3^1. La articolul 211, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«Art. 211
(1) Sunt asigurati, potrivit prezentei legi, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si au obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara ori au domiciliul in Romania, precum si pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul in Romania si care isi stabilesc resedinta pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania aplica un acord bilateral de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea boala-maternitate si fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile prezentei legi. In aceasta calitate, persoana in cauza incheie un contract de asigurare cu casele de asigurari de sanatate, direct sau prin angajator, al carui model se stabileste prin ordin al presedintelui CNAS cu avizul consiliului de administratie.
......

(2) Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania. Pentru pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul in Romania si care isi stabilesc resedinta pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania aplica un acord bilateral de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea boala-maternitate, calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza de la data la care pensionarilor sistemului public de pensii din Romania nu li se mai retine contributia la fond, calculata asupra veniturilor din pensia cuvenita in acest sistem.»

3^2. La articolul 211, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
«(2^1) Retinerea contributiilor la fond in cazul pensionarilor sistemului public de pensii care nu mai au domiciliul in Romania si care isi stabilesc resedinta pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat apartinand Spatiului Economic Europea sau al Confederatiei Elvetiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania aplica un acord bilateral de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea boala-maternitate, se stabileste prin ordin comun al presedintelui CNAS si al presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice.»"

5. La articolul I, punctul 4 se abroga.

6. La articolul I, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"5. La articolul 217, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«(2) Drepturile prevazute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadrul multianual, care se elaboreaza de CNAS in urma negocierii cu Colegiul Medicilor din Romania, denumit in continuare CMR, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, denumit in continuare CMDR, Colegiul Farmacistilor din Romania, denumit in continuare CFR, Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, denumit in continuare OAMMR, Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor, denumit in continuare OBBC, precum si cu organizatiile patronale, sindicale si profesionale reprezentative din domeniul medical. Proiectul se avizeaza de catre Ministerul Sanatatii si se aproba prin hotarare a Guvernului, pana la data de 31 decembrie a anului in curs pentru urmatorii 2 ani.
......
(5) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea CMR, CFR, CMDR, OAMMR, OBBC, precum si a organizatiilor patronale, sindicale si profectionale reprezentative din domeniul medical, pana la data de 15 noiembri a anului in curs pentru anul urmator, care se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS,.»"

7. La articolul I, punctul 8 se abroga.

8. La articolul I, punctul 24 se abroga.

9. La articolul I, punctul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"25. La articolul 333, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«Art. 333
(1) Componenta inforamtica a cardului national de asigurari sociale de sanatate este parte integranta a sistemului informatic unic integrat al asigurarilor sociale de sanatate.
......
(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse in cardul national de asigurari sociale de sanatate se face in coditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, iar prin normele metodologice mentionate la art. 331 alin. (6) va fi stabilita modalitatea de exercitare de catre persoana asigurata a dreptului de acces la datele cu caracter personal legate de starea de sanatate.»"

10. La articolul I punctul 29, articolul 338^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 338^1
(1) Producerea cardului national de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre Compania Nationala «Imprimeria Nationala» - S.A., care poate primi in acest scop sume in avans din bugetul Ministerului Sanatatii de 30% din fondurile alocae anual pentru producerea acestui card.
(2) Personalizarea cardului national de asigurari sociale de sanaate se realizeaza de catre Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte, structura componenta a Ministerului Afacerilor Interne.
(3) Echipamentele si aplicatiile de personalizare necesare potrivit prevederilor alin. (2), precum si serviciile pentru functionarea neintrerupta a acestora se asigura de catre Compania Nationala «Imprimeria Nationala» - S.A. si de catre CNAS."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.