DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 7 iulie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6 din 7 aprilie 2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 14 aprilie 2015, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduc 4 noi puncte, cu urmatorul cuprins:
"
 • La articolul 7 alineatul (1), punctele 2.1 si 2.2 se abroga.
 • La articolul 7 alineatul (1), punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  '4. activitate independenta – orice activitate desfasurata de catre o persoana fizica in scopul obtinerii de venituri, care indeplineste cel putin 4 dintre urmatoarele criterii:
  4.1. persoana fizica dispune de libertatea de alegere a locului si a modului de desfasurare a activitatii precum si a programului de lucru;
  4.2. persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea pentru mai multi clienti;
  4.3. riscurile inerente activitatii sunt asumate de catre persoana fizica ce desfasoara activitatea;
  4.4. activitatea se realizeaza prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfasoara;

  4.5. activitatea se realizeaza de persoana fizica prin utilizarea capacitatii intelectuale si/sau a prestatiei fizice a acesteia, in functie de specificul activitatii;
  4.6. persoana fizica face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare si supraveghere a profesiei desfasurate, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective;
  4.7. persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terte persoane in conditiile legii.'
 • La articolul 11 alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  'Art. 11
  (1) La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau unei contributii sociale obligatorii, autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie care nu are un scop economic, ajustand efectele fiscale ale acesteia sau pot reincadra forma unei tranzactii/activitati pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei/activitatii.
  Organul fiscal este obligat sa motiveze in fapt decizia de impunere emisa ca urmare a neluarii cn considerare a unei tranzactii sau, dupa caz, ca urmare a reincadrarii formei unei tranzactii, prin indicarea elementelor relevante in legatura cu scopul si continutul tranzactiei ce face obiectul neluarii in considerare/reincadrarii, precum si a tuturor mijloacelor de proba avute in vedere pentru aceasta.'
 • La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
  '(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin.(1) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.'"

  2. La articolul I, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul (5^1), cu urmatorul cuprins:
  "(5^1) La articolul 127, alineatele (4)-(6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  '(4) Institutiile publice si organismele internationale de drept public nu sunt persoane impozabile pentru activitatile care sunt desfasurate in calitate de autoritati publice, chiar daca pentru desfasurarea acestor activitati se percep cotizatii, onorarii, redevente, taxe sau alte plati, cu exceptia acelor activitati care ar produce distorsiuni concurentiale daca institutiile publice si organismele internationale de drept public ar fi tratate ca persoane neimpozabile, precum si a celor prevazute la alin. (5) si (6). În sensul prezentului articol, prin organisme internationale de drept public se intelege organizatiile internationale interguvernamentale, constituite de catre state care sunt parti la acestea, in baza unor tratate sau a altor instrumente juridice specifice dreptului international public si care functioneaza conform actelor lor constitutive, statutelor lor sau altor documente care emana de la acestea, fiind guvernate de normele dreptului international public si nu de dreptul intern al vreunui stat.
  (5) Institutiile publice si organismele internationale de drept public prevazute la alin. (4) sunt persoane impozabile pentru activitatile desfasurate in calitate de autoritati publice, dar care sunt scutite de taxa, conform art. 141.
  (6) Institutiile publice si organismele internationale de drept public prevazute la alin.(4) sunt, de asemenea, persoane impozabile pentru urmatoarele activitati:
  a) telecomunicatii;
  b) furnizarea de apa, gaze, energie electrica, energie termica, agent frigorific si altele de aceeasi natura;
  c) transport de bunuri si de persoane;
  d) servicii prestate in porturi si aeroporturi;
  e) livrarea de bunuri noi, produse pentru vanzare;
  f) activitatea targurilor si expozitiilor comerciale;
  g) depozitarea;
  h) activitatile organismelor de publicitate comerciala;
  i) activitatile agentiilor de calatorie;
  j) activitatile magazinelor pentru personal, cantine, restaurante
  si alte localuri asemanatoare;
  k) operatiunile posturilor publice de radio si televiziune;
  l) operatiunile agentiilor agricole de interventie efectuate asupra produselor agricole si in temeiul regulamentelor privind organizarea comuna a pietei respectivelor produse.'"

  3. La articolul I punctul 7 la articolul 140 alineatul (2), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "h) serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice, altele decat berea care se incadreaza la codul NC 22 3 0 10."

  4. La articolul I, dupa punctul 7 se introduc trei noi puncte, punctele 8-10, cu urmatorul cuprins:
  "8. Articolul 206^10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  '(2) Pentru berea produsa de mici fabrici de bere independente, a caror productie in anul calendaristic precedent nu a depasit 200.000 hl/an, iar pentru anul in curs antrepozitarul autorizat declara pe propria raspundere ca va produce o cantitate mai mica de 200.000 hl/an se aplica nivelul redus al accizelor specifice prevazut in anexa nr.1. Pentru micile fabrici de bere independente nou infiintate pentru care antrepozitarul propus declara pe propria raspundere ca va produce o cantitate mai mica de 200.000 hl/an se aplica nivelul redus al accizelor specifice prevazut in anexa nr.1. Acelasi regim se aplica si pentru berea livrata pe teritoriul Romaniei de catre mici fabrici de bere situate in alte state membre, potrivit prevederilor din norme.'

  9. La articolul 206^10, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1) – (2^3), cu urmatorul cuprins:
  '(2^1) În anul calendaristic urmator celui in care antrepozitarul autorizat a realizat o productie mai mare de 200.000 hl, acesta nu beneficiaza de nivelul redus al accizelor.
  (2^2) Atunci cand antrepozitarul autorizat nu respecta cele declarate prin declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (2), acesta este obligat la plata unei sume reprezentand diferenta dintre nivelul standard si nivelul redus al accizelor prevazut pentru bere, aferenta cantitatii care depaseste 200.000 hl.
  (2^3) Sumele astfel calculate se stabilesc la data de 31 decembrie a anului in care s-a inregistrat depasirea cantitatii declarate si se platesc de catre antrepozitarul autorizat pana la data de 15 ianuarie a anului urmator.'

  10. La articolul 206^10, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  '(3) Prin mica fabrica de bere independenta se intelege o fabrica de bere independenta din punct de vedere legal si economic de orice alta fabrica de bere si care foloseste cladiri separate din punct de vedere fizic de orice alta fabrica de bere si care nu lucreaza sub licenta.
  Atunci cand doua sau mai multe mici fabrici de bere coopereaza, iar productia lor anuala totala nu depaseste 200.000 hl, aceste fabrici de bere sunt considerate o mica fabrica de bere independenta separata.
  (4) Fiecare mica fabrica de bere are obligatia de a depune la autoritatea competenta, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere privind cantitatea de bere pe care a produs-o in anul anterior si/sau cantitatea de bere pe care urmeaza sa o produca in anul in curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.'"

  Art. II
  Prevederile articolului I, punctele 3 si 4 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  25 useri online

  Useri autentificati: