DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 7 iulie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6 din 7 aprilie 2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 250 din 14 aprilie 2015, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduc 4 noi puncte, cu urmatorul cuprins:
"
 • La articolul 7 alineatul (1), punctele 2.1 si 2.2 se abroga.
 • La articolul 7 alineatul (1), punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  '4. activitate independenta – orice activitate desfasurata de catre o persoana fizica in scopul obtinerii de venituri, care indeplineste cel putin 4 dintre urmatoarele criterii:
  4.1. persoana fizica dispune de libertatea de alegere a locului si a modului de desfasurare a activitatii precum si a programului de lucru;
  4.2. persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea pentru mai multi clienti;
  4.3. riscurile inerente activitatii sunt asumate de catre persoana fizica ce desfasoara activitatea;
  4.4. activitatea se realizeaza prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfasoara;

  4.5. activitatea se realizeaza de persoana fizica prin utilizarea capacitatii intelectuale si/sau a prestatiei fizice a acesteia, in functie de specificul activitatii;
  4.6. persoana fizica face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare si supraveghere a profesiei desfasurate, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective;
  4.7. persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terte persoane in conditiile legii.'
 • La articolul 11 alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  'Art. 11
  (1) La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau unei contributii sociale obligatorii, autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie care nu are un scop economic, ajustand efectele fiscale ale acesteia sau pot reincadra forma unei tranzactii/activitati pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei/activitatii.
  Organul fiscal este obligat sa motiveze in fapt decizia de impunere emisa ca urmare a neluarii cn considerare a unei tranzactii sau, dupa caz, ca urmare a reincadrarii formei unei tranzactii, prin indicarea elementelor relevante in legatura cu scopul si continutul tranzactiei ce face obiectul neluarii in considerare/reincadrarii, precum si a tuturor mijloacelor de proba avute in vedere pentru aceasta.'
 • La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
  '(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin.(1) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.'"

  2. La articolul I, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul (5^1), cu urmatorul cuprins:
  "(5^1) La articolul 127, alineatele (4)-(6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  '(4) Institutiile publice si organismele internationale de drept public nu sunt persoane impozabile pentru activitatile care sunt desfasurate in calitate de autoritati publice, chiar daca pentru desfasurarea acestor activitati se percep cotizatii, onorarii, redevente, taxe sau alte plati, cu exceptia acelor activitati care ar produce distorsiuni concurentiale daca institutiile publice si organismele internationale de drept public ar fi tratate ca persoane neimpozabile, precum si a celor prevazute la alin. (5) si (6). În sensul prezentului articol, prin organisme internationale de drept public se intelege organizatiile internationale interguvernamentale, constituite de catre state care sunt parti la acestea, in baza unor tratate sau a altor instrumente juridice specifice dreptului international public si care functioneaza conform actelor lor constitutive, statutelor lor sau altor documente care emana de la acestea, fiind guvernate de normele dreptului international public si nu de dreptul intern al vreunui stat.
  (5) Institutiile publice si organismele internationale de drept public prevazute la alin. (4) sunt persoane impozabile pentru activitatile desfasurate in calitate de autoritati publice, dar care sunt scutite de taxa, conform art. 141.
  (6) Institutiile publice si organismele internationale de drept public prevazute la alin.(4) sunt, de asemenea, persoane impozabile pentru urmatoarele activitati:
  a) telecomunicatii;
  b) furnizarea de apa, gaze, energie electrica, energie termica, agent frigorific si altele de aceeasi natura;
  c) transport de bunuri si de persoane;
  d) servicii prestate in porturi si aeroporturi;
  e) livrarea de bunuri noi, produse pentru vanzare;
  f) activitatea targurilor si expozitiilor comerciale;
  g) depozitarea;
  h) activitatile organismelor de publicitate comerciala;
  i) activitatile agentiilor de calatorie;
  j) activitatile magazinelor pentru personal, cantine, restaurante
  si alte localuri asemanatoare;
  k) operatiunile posturilor publice de radio si televiziune;
  l) operatiunile agentiilor agricole de interventie efectuate asupra produselor agricole si in temeiul regulamentelor privind organizarea comuna a pietei respectivelor produse.'"

  3. La articolul I punctul 7 la articolul 140 alineatul (2), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "h) serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice, altele decat berea care se incadreaza la codul NC 22 3 0 10."

  4. La articolul I, dupa punctul 7 se introduc trei noi puncte, punctele 8-10, cu urmatorul cuprins:
  "8. Articolul 206^10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  '(2) Pentru berea produsa de mici fabrici de bere independente, a caror productie in anul calendaristic precedent nu a depasit 200.000 hl/an, iar pentru anul in curs antrepozitarul autorizat declara pe propria raspundere ca va produce o cantitate mai mica de 200.000 hl/an se aplica nivelul redus al accizelor specifice prevazut in anexa nr.1. Pentru micile fabrici de bere independente nou infiintate pentru care antrepozitarul propus declara pe propria raspundere ca va produce o cantitate mai mica de 200.000 hl/an se aplica nivelul redus al accizelor specifice prevazut in anexa nr.1. Acelasi regim se aplica si pentru berea livrata pe teritoriul Romaniei de catre mici fabrici de bere situate in alte state membre, potrivit prevederilor din norme.'

  9. La articolul 206^10, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1) – (2^3), cu urmatorul cuprins:
  '(2^1) În anul calendaristic urmator celui in care antrepozitarul autorizat a realizat o productie mai mare de 200.000 hl, acesta nu beneficiaza de nivelul redus al accizelor.
  (2^2) Atunci cand antrepozitarul autorizat nu respecta cele declarate prin declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (2), acesta este obligat la plata unei sume reprezentand diferenta dintre nivelul standard si nivelul redus al accizelor prevazut pentru bere, aferenta cantitatii care depaseste 200.000 hl.
  (2^3) Sumele astfel calculate se stabilesc la data de 31 decembrie a anului in care s-a inregistrat depasirea cantitatii declarate si se platesc de catre antrepozitarul autorizat pana la data de 15 ianuarie a anului urmator.'

  10. La articolul 206^10, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  '(3) Prin mica fabrica de bere independenta se intelege o fabrica de bere independenta din punct de vedere legal si economic de orice alta fabrica de bere si care foloseste cladiri separate din punct de vedere fizic de orice alta fabrica de bere si care nu lucreaza sub licenta.
  Atunci cand doua sau mai multe mici fabrici de bere coopereaza, iar productia lor anuala totala nu depaseste 200.000 hl, aceste fabrici de bere sunt considerate o mica fabrica de bere independenta separata.
  (4) Fiecare mica fabrica de bere are obligatia de a depune la autoritatea competenta, pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere privind cantitatea de bere pe care a produs-o in anul anterior si/sau cantitatea de bere pe care urmeaza sa o produca in anul in curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.'"

  Art. II
  Prevederile articolului I, punctele 3 si 4 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

  Poate fi de interes si:
  Legea 293/2015 privind aprobarea OUG 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea
  Legea 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
  HG 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligatiilor ce revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor si profesionistilor implicati in prevenirea si interventia in cazurile de copii aflati in situatie de risc
  OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
  OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
  Ordin 206/2014 privind constituirea Registrului evaluatorilor de spitale al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor
  Ordin 149/2014 privind procedura de infiintare a circumscriptiilor sanitar-veterinare de asistenta in scopul efectuarii activitatilor sanitar-veterinare publice de interes national
  Legea 113/2014 privind aprobarea OUG nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar. Lege nr. 113/2014
  OUG 27/2014 privind unele masuri pentru completarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru aprobarea unor masuri financiare. Ordonanta de urgenta 27/2014
  HG 1169/2013 pentru modificarea HG 584/2005 privind finantarea unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca
  HG 396/2013 pentru modificarea HG 532/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plata in unitatile sanitare. Hotarare nr. 396/2013
  Ordin M14/2013 privind aprobarea Criteriilor de performanta pentru evaluarea anuala sau ori de cate ori este nevoie a comandantilor unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale, in baza carora contractul de man
  Ordin 1067/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar
  Legea 180/2012 privind modificarea OG 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
  OUG 50/2012 privind reglementarea reincadrarii personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, redistribuit din unitatile sanitare propuse pentru reorganizare in camine de batrani, la unitatile sanitare care isi reiau activitatea
  Ordin privind arondarea pe centre universitare de pregatire a unitatilor sanitare publice pentru care se organizeaza rezidentiat pe post, 2011
  Ordin nr. 1156/2011 privind aprobarea listei unitatilor sanitare care deruleaza subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer
  OUG 72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 72/2010
  HG 497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la
  Drept international public. Volumul II. Editia 2
  Besteliu-Miga Raluca

  Pret: 54.9 lei
  46.67 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  76 useri online

  Useri autentificati: