DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 183/2012 pentru modificarea si completarea OUG 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiarPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 727 din 26 octombrie 2012

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98 din 6 decembrie 2006 privind supravegherea suplimentara a instituiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurae, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 1.023 din 22 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 152/2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Coordonatorul desemnat in conformitate cu prevederile art. 26 informeaza societatea-mama lider de grup sau, in absenta societatii-mama, entitatea reglementata cu cel mai mare total al activului bilantier din cel mai important sector financiar din grup ca grupul a fost indentificat ca un conglomerat financiar, precum si asupra desemnarii coordonatorului. De asemenea, coordonatorul informeaza autoritatile competente care au autorizat entitatile reglementate din grup si autoritatile competente ale statului membru in care societatea financiara holding mixta isi are sediul central, precum si Comitetul comun al autoritatilor europene de supraveghere, instituit prin art. 54 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei nr. 2.009/78/CE a Comisiei, respectiv din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana de asigurari si pensii ocupationale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei nr. 2.009/78/CE a Comisiei si din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2.009/77/CE a Comisiei, denumit in continuare Comitet comun."


2. La articolul 24 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) mecanisme care sa permita elaborarea si dezvoltarea, dupa caz, de mecanisme si planuri de redresare si solutionare a unor situatii de criza. Aceste mecanisme trebuie actualizate periodic."

3. La articolul 25, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Identitatea coordonatorului este facuta public pe webiste-ul Comitetului comun."

4. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
In masura in care sunt necesare pentru exercitarea atributiilor lor specifice, autoritatile competente pot sa schimbe informatii de natura celor prevazute la art. 28 alin. (3), cu privire la entitatile reglementate dintr-un conglomerat financiar, potrivit prevederilor din regulile sectoriale, cu urmatoarele autoritati: banci centrale ale statelor membre, Sistemul European al Bancilor Centrale, Banca Centrala Europeana si Comitetul european pentru risc sistemic, potrivit prevederilor art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudentiala la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar si de infiintare a unui Comitet european pentru risc sistemic."

5. La articolul 33, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Orice entitate din Romania, reglementata sau nereglementata, inclusa in sfera de aplicare a supravegherii suplimentare furnizeaza informatii la cererea coordonatorului, inclusiv in situatia in care acesta este o autoritate competenta dintr-un alt stat membru, precum si, daca este necesar, autoritatilor europene de supraveghere, potrivit prevederilor art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010, respectiv din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 si din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010, prin intermediul Comitetului comun."

6. Dupa sectiunea a 2-a "Cooperarea si schimbul de informatii dintre autoritatile competente" a capitolului IV se introduce o noua sectiune, sectiunea a 2^1-a "Cooperarea si schimbul de informatii cu Comitetul comun", cuprinzand articolul 35^1, cu urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA a 2^1-a - Cooperarea si schimbul de informatii cu Comitetul comun

Art. 35^1
(1) Autoritatile competente coopereaza cu Comitetul comun in indeplinirea obiectivelor supravegherii suplimentare, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010, Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 si Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010.
(2) Autoritatile competente furnizeaza fara intarziere Comitetului comun toate informatiile necesare indeplinirii atributiilor acestuia, in conformitate cu art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010, respectiv din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 si din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010."

7. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 51
(1) Fara a aduce atingere regulilor sectoriale, in cazul prevazut la art. 12, autoritatile competente din Romania verifica, potrivit prevederilor alin. (2), daca entitatile reglementate, a caror societate-mama isi are sediul central intr-un stat tert, sunt supuse supravegherii exercitate de autoritatea competenta a acelui stat, care este echivalenta cu aceea prevazuta prin prevederile prezentei ordonante de urgenta.
(2) Verificarea se efectueaza la cererea societatii-mama ori a oricarei entitati reglementate autorizate in Romania sau intr-un stat membru ori din oficiu, de catre autoritatea competenta din Romania care ar fi coordonator, daca s-ar aplica criteriile prevazute la art. 26 alin. (1). Acea autoritate competenta se consulta cu celelalte autoritati competente relevante si intreprinde toate eforturile necesare pentru a respecta orice ghiduri aplicabile, elaborate prin grija Comitetului comun, potrivit prevederilor art. 16 si 56 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010, respectiv din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 si din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010.
(3) Daca o autoritate competenta nu este de acord cu decizia luata de o alta autoritate competenta, referitoare la echivalenta supravegherii suplimentare exercitate de autoritatea competenta dintr-un stat tert, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010, respeciv din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 si din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010."

Prezenta lege asigura transpunerea dispozitiilor art. 2 paragraful (1) lit. (a), paragrafele (2), (5), (7), (8), (9) si (11) si ale art. 14 paragraful (1) din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/48/CE, 2006/49/CE si 2009/65/CE cu privire la competenta Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru asigurari si pensii ocupationale) si ale Autoritatii europene de asigurare (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 331 din 15 decembrie 2010.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 275/2017 pentru aprobarea OG 23/2017 privind plata defalcata a TVA
OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017
Legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite. Darea in plata
HG 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice si modalitatea de stabilire a despagubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. ? S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme, precum si
Ordin 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a imprumuturilor de la Guvern
Legea 332/2013 pentru aprobarea OG 20/2013 privind reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din Programul National de Dezvoltare Rurala. Lege nr. 332/2013
Regulament BNR nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare
Ordin nr. 17/2012 privind functionarea sistemului de plati TARGET2-Romania
OUG 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Ordonata de urgenta 73/2012
Circulara nr. 26/2012 privind ratele dobanzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in valuta incepand cu perioada de aplicare 24 august 23 septembrie 2012
Circulara BNR nr. 25/2012 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 iulie 23 august 2012
Comunicat nr. 1/2012 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite de acestea
Ordinul 27/2011 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
Legea 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare. Legea 287/2011
Legea 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica. Emiterea de moneda electronica
Legea 76/2011 pentru aprobarea OUG 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala. Lege nr. 76/2011
Legea 288/2010 pentru aprobarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Lege nr. 288/2010
HG 1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar. Hotararea 1235/2010
OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Ordonanta de Urgenta 50/2010
Comunicat 1/2010 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea
Drept financiar public. Drept bugetar
Ratiu Monica Amalia

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
69 useri online

Useri autentificati: