DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative. Lege nr. 176/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 2 septembrie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege


Partea ITitlul I - Obligatii de integritate si transparenta in exercitarea functiilor si demnitatilor publiceCapitolul I - Declararea averii si a intereselor


Art. 1
(1) Dispozitiile prezentei legi se aplica urmatoarelor categorii de persoane, care au obligatia declararii averii si a intereselor:
1. Presedintele Romaniei;
2. consilierii prezidentiali si consilierii de stat;
3. presedintii Camerelor Parlamentului, deputatii si senatorii;
4. membrii din Romania in Parlamentul European si membrii in Comisia Europeana din partea Romaniei;
5. primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimilatii acestora, precum si consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru;
6. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
7. judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, asimilatii acestora, precum si asistentii judiciari;
8. personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor;
9. judecatorii Curtii Constitutionale;
10. membrii Curtii de Conturi si personalul cu functii de conducere si de control din cadrul acesteia;
11. presedintele Consiliului Legislativ si presedintii de sectie;
12. Avocatul Poporului si adjunctii sai;
13. presedintele si vicepresedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
14. membrii Consiliului Concurentei;
15. membrii Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii;
16. membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;
17. membrii Consiliului Economic si Social;
18. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
19. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
20. membrii Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii;
21. membrii Consiliului National al Audiovizualului;
22. membrii consiliilor de administratie si ai comitetelor directoare ale Societatii Romane de Radiodifuziune si ale Societatii Romane de Televiziune;
23. presedintele si vicepresedintele Agentiei Nationale de Integritate, precum si membrii Consiliului National de Integritate;
24. directorul general si membrii consiliului director al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES;
25. directorul Serviciului Roman de Informatii, prim-adjunctul si adjunctii sai;
26. directorul Serviciului de Informatii Externe si adjunctii sai;
27. personalul diplomatic si consular;
28. directorul Serviciului de Protectie si Paza, prim-adjunctul si adjunctul sau;
29. directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, primadjunctul si adjunctii sai;
30. alesii locali;
31. persoanele cu functii de conducere si de control, precum si functionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care isi desfasoara activitatea in cadrul tuturor autoritatilor publice centrale ori locale sau, dupa caz, in cadrul tuturor institutiilor publice;
32. persoanele cu functii de conducere si de control din cadrul unitatilor sistemului de invatamant de stat si unitatilor de stat din sistemul de sanatate publica;
33. personalul incadrat la cabinetul demnitarului in administratia publica centrala, precum si personalul incadrat la cancelaria prefectului;
34. membrii consiliilor de administratie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere, precum si persoanele care detin functii de conducere in cadrul regiilor autonome de interes national sau local, companiilor si societatilor nationale sau, dupa caz, societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar sau semnificativ;
35. guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administratie, angajatii cu functii de conducere ai Bancii Nationale a Romaniei, precum si personalul din conducerea bancilor la care statul este actionar majoritar sau semnificativ;
36. personalul institutiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de munca, implicat in realizarea procesului de privatizare, precum si personalul institutiilor si autoritatilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de munca, care administreaza sau implementeaza programe ori proiecte finantate din fonduri externe sau din fonduri bugetare;
37. presedintii, vicepresedintii, secretarii si trezorierii federatiilor si confederatiilor sindicale;
38. prefectii si subprefectii;
39. candidatii pentru functiile de Presedinte al Romaniei, deputat, senator, consilier judetean, consilier local, presedinte al consiliului judetean sau primar.
(2) Obligatia privind declararea averii si a intereselor revine, in conditiile prezentei legi, si celorlalte categorii de persoane, care sunt numite in functie de Presedintele Romaniei, de Parlament, de Guvern sau de primul-ministru, cu exceptia celor care ocupa functii apartinand cultelor religioase.
(3) Activitatea de evaluare a declaratiilor de avere, a datelor, a informatiilor si a modificarilor patrimoniale intervenite, a intereselor si a incompatibilitatilor pentru persoanele prevazute la alin. (1) si (2) se desfasoara in cadrul Agentiei Nationale de Integritate, infiintata prin Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata, denumita in continuare Agentia. Pentru presedintele si vicepresedintele Agentiei, precum si pentru personalul acesteia, activitatea de evaluare a averii, a intereselor si a incompatibilitatilor se desfasoara in cadrul Consiliului National de Integritate.

Art. 2
Declaratiile de avere si declaratiile de interese se completeaza potrivit anexelor nr. 1 si 2 si se trimit Agentiei copii certificate, impreuna cu codul numeric personal al declarantului.

Art. 3
(1) Declaratiile de avere si declaratiile de interese reprezinta acte personale, putand fi rectificate numai in conditiile prevazute de prezenta lege.
(2) Declaratiile de avere se fac in scris, pe propria raspundere, si cuprind drepturile si obligatiile declarantului, ale sotului/sotiei, precum si ale copiilor aflati in intretinere, potrivit anexei nr. 1.
(3) Declaratiile de interese se fac in scris, pe propria raspundere, si cuprind functiile si activitatile prevazute in anexa nr. 2, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Persoanele care candideaza pentru functiile de Presedinte al Romaniei, deputat, senator, membru din Romania in Parlamentul European, consilier judetean, consilier local, presedinte al consiliului judetean sau primar sunt obligate sa isi declare averea si interesele.
(5) Declaratiile de avere si declaratiile de interese ale persoanelor prevazute la alin. (4) se depun la Biroul Electoral Central sau, dupa caz, la biroul electoral de circumscriptie, odata cu declaratia de acceptare a candidaturii, in doua exemplare. Biroul Electoral Central si biroul electoral de circumscriptie transmit un exemplar al declaratiilor de avere si al declaratiilor de interese la Agentie, in termen de cel mult 48 de ore de la depunere.
(6) Declaratiile de avere si declaratiile de interese ale candidatilor pentru functia de Presedinte al Romaniei, intocmite potrivit anexelor nr. 1 si 2, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si pe pagina de internet a Agentiei, in termen de 10 zile de la data depunerii sau a primirii, dupa caz, si se mentin publicate pe aceasta pagina.
(7) Declaratiile de avere si declaratiile de interese ale candidatilor pentru functia de deputat, senator, consilier judetean, consilier local, presedinte al consiliului judetean sau primar, intocmite potrivit anexelor nr. 1 si 2, se afiseaza pe pagina de internet a Agentiei, in termen de 10 zile de la data primirii.

Art. 4
(1) Declaratiile de avere si declaratiile de interese se depun in termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii in functie ori de la data inceperii activitatii.
(2) Persoanele prevazute de prezenta lege au obligatia sa depuna sau sa actualizeze declaratiile de avere si declaratiile de interese anual, cel mai tarziu la data de 15 iunie. Declaratiile de avere se intocmesc dupa cum urmeaza: pentru anul fiscal anterior incheiat la 31 decembrie, in cazul veniturilor, respectiv situatia la data declararii pentru celelalte capitole din declaratie, potrivit anexei nr. 1. Persoanele suspendate din exercitiul functiei sau al demnitatii publice pentru o perioada ce acopera integral un an fiscal vor actualiza declaratiile in termen de 30 de zile de la data incetarii suspendarii.
(3) In termen de cel mult 30 de zile de la data incheierii mandatului sau a incetarii activitatii, persoanele prevazute de prezenta lege au obligatia sa depuna noi declaratii de avere si declaratii de interese.
(4) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, persoanele care nu aveau obligatia de a depune declaratia de avere si declaratia de interese, si pentru care prezenta lege stabileste aceasta obligatie, trebuie sa depuna aceste declaratii, potrivit legii.


Capitolul II - Implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese


Art. 5
(1) In cadrul entitatilor in care persoanele au obligatia de a depune declaratii de avere si declaratii de interese, in conformitate cu prevederile legale, se desemneaza persoane responsabile care asigura implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese.
(2) Declaratiile de avere si declaratiile de interese se depun dupa cum urmeaza:
a) Presedintele Romaniei, consilierii prezidentiali si consilierii de stat la persoana desemnata de seful Cancelariei Administratiei Prezidentiale;
b) presedintii Camerelor Parlamentului, deputatii si senatorii la persoana desemnata de secretarul general al Camerei din care acestia fac parte;
c) membrii din Romania in Parlamentul European si membrii in Comisia Europeana din partea Romaniei la Autoritatea Electorala Permanenta;
d) primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat si asimilatii acestora, precum si consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru la persoana desemnata de secretarul general al Guvernului;
e) membrii Consiliului Superior al Magistraturii, judecatorii, procurorii, asistentii judiciari si magistratii-asistenti la persoana desemnata de secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii;
f) membrii Consiliului National de Integritate, precum si presedintele si vicepresedintele Agentiei la persoana desemnata de secretarul general al Senatului;
g) consilierii judeteni si consilierii locali, primarii, precum si presedintii de consiliu judetean la persoana desemnata de secretarii unitatilor administrativ-teritoriale respective;
h) prefectii si subprefectii la persoana desemnata de secretarul cancelariei prefectului;
i) alte categorii de persoane prevazute de lege la persoana desemnata de seful compartimentului de resurse umane sau, dupa caz, de seful secretariatului din cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice sau unitatilor din care fac parte.
(3) In exercitarea atributiilor prevazute de prezenta lege, persoanele desemnate potrivit prevederilor alin. (2) sunt subordonate direct conducatorului institutiei respective, care raspunde pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acestora.
(4) In perioada detasarii sau delegarii, persoanele care sunt obligate sa depuna declaratii de avere si declaratii de interese le depun la institutia de la care au fost delegate sau detasate.

Art. 6
(1) Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere si declaratiile de interese indeplinesc urmatoarele atributii:
a) primesc, inregistreaza declaratiile de avere si declaratiile de interese si elibereaza la depunere o dovada de primire;
b) la cerere, pun la dispozitia personalului formularele declaratiilor de avere si ale declaratiilor de interese;
c) ofera consultanta pentru completarea corecta a rubricilor din declaratii si pentru depunerea in termen a acestora;
d) evidentiaza declaratiile de avere si declaratiile de interese in registre speciale cu caracter public, denumite Registrul declaratiilor de avere si Registrul declaratiilor de interese, ale caror modele se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei;
e) asigura afisarea si mentinerea declaratiilor de avere si ale declaratiilor de interese, prevazute in anexele nr. 1 si 2, pe pagina de internet a institutiei, daca aceasta exista, sau la avizierul propriu, in termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu exceptia localitatii unde sunt situate, adresei institutiei care administreaza activele financiare, a codului numeric personal, precum si a semnaturii. Declaratiile de avere si declaratiile de interese se pastreaza pe pagina de internet a institutiei si a Agentiei pe toata durata exercitarii functiei sau mandatului si 3 ani dupa incetarea acestora si se arhiveaza potrivit legii;
f) trimit Agentiei, in vederea indeplinirii atributiilor de evaluare, copii certificate ale declaratiilor de avere si ale declaratiilor de interese depuse si cate o copie certificata a registrelor speciale prevazute la lit. d), in termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora;
g) intocmesc, dupa expirarea termenului de depunere, o lista cu persoanele care nu au depus declaratiile de avere si declaratiile de interese in acest termen si informeaza de indata aceste persoane, solicitandu-le un punct de vedere in termen de 10 zile lucratoare;
h) acorda consultanta referitor la continutul si aplicarea prevederilor legale privind declararea si evaluarea averii, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor si intocmesc note de opinie in acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligatia depunerii declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese.
(2) Lista definitiva cu persoanele care nu au depus in termen sau au depus cu intarziere declaratiile de avere si declaratiile de interese, insotita de punctele de vedere primite, se transmite Agentiei pana la data de 1 august a aceluiasi an.

Art. 7
(1) Daca, in termen de 10 zile de la primirea declaratiei de avere si a declaratiei de interese, persoanele responsabile potrivit prevederilor Art. 5 alin. (2) sesizeaza deficiente in completarea acestora, vor recomanda, in scris, pe baza de semnatura sau scrisoare recomandata, persoanei in cauza rectificarea declaratiei de avere si/sau a declaratiei de interese, in termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandarii. Rectificarea declaratiei poate fi initiata si de catre persoanele prevazute la Art. 1, in termen de 40 de zile de la depunerea initiala. Declaratia de avere si/sau declaratia de interese rectificata pot/poate fi insotite/insotita de documente justificative.
(2) Declaratia de avere si/sau declaratia de interese depuse/depusa, impreuna cu documentele justificative, se trimit/se trimite de indata Agentiei, in copie certificata.
(3) Pana la expirarea termenului de depunere a declaratiei de avere si/sau a declaratiei de interese rectificate, Agentia nu poate declansa procedurile prevazute de prezenta lege, in conditiile in care sunt depuse in termenul legal.


Titlul II - Proceduri de asigurare a integritatii si transparentei in exercitarea functiilor si demnitatilor publiceCapitolul I - Proceduri in fata Agentiei Nationale de Integritate


Sectiunea 1 - Dispozitii generale


Art. 8
(1) Scopul Agentiei este asigurarea integritatii in exercitarea demnitatilor si functiilor publice si prevenirea coruptiei institutionale, prin exercitarea de responsabilitati in evaluarea declaratiilor de avere, a datelor si informatiilor privind averea, precum si a modificarilor patrimoniale intervenite, a incompatibilitatilor si a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla persoanele prevazute la Art. 1, pe perioada indeplinirii functiilor si demnitatilor publice. In indeplinirea acestui scop, Agentia poate dezvolta relatii de colaborare prin incheierea de protocoale cu entitati din tara sau din strainatate.
(2) Activitatea de evaluare efectuata de inspectorii de integritate din cadrul Agentiei se desfasoara cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii demnitatilor si functiilor publice, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor persoanelor care fac obiectul prezentei legi, conform prevederilor acesteia, care se completeaza cu dispozitiile actelor normative in vigoare.
(3) Principiile dupa care se desfasoara activitatea de evaluare sunt legalitatea, confidentialitatea, impartialitatea, independenta operationala, celeritatea, buna administrare, dreptul la aparare, precum si prezumtia dobandirii licite a averii.

Art. 9
(1) In vederea desfasurarii activitatii in conditii de profesionalism, cu respectarea principiilor prevazute la Art. 8 alin. (3), repartizarea lucrarilor se face in mod aleatoriu, de catre conducerea inspectorilor de integritate, prin sistem electronic.
(2) Redistribuirea lucrarilor repartizate inspectorilor de integritate se poate face numai in urmatoarele cazuri:
a) imposibilitate de exercitare a atributiilor timp de cel putin 20 de zile;
b) solicitare motivata a inspectorului de integritate caruia i-a fost repartizata lucrarea;
c) suspendare din activitate, in conditiile legii;
d) incompatibilitate;
e) conflict de interese;
f) exista diferente semnificative in sensul prevederilor Art. 18 intre modificarile intervenite in averea inspectorului de integritate pe durata exercitarii functiei publice si veniturile obtinute in aceasta perioada;
g) lasarea in nelucrare, din motive imputabile inspectorului de integritate, pe o durata mai mare de 30 de zile lucratoare.

Art. 10
Inspectorii de integritate desfasoara urmatoarele activitati:
a) primesc, colecteaza, centralizeaza si proceseaza date si informatii cu privire la situatia averii existente pe durata exercitarii demnitatilor si functiilor publice, a incompatibilitatilor si a conflictelor de interese privind persoanele care ocupa functii sau demnitati publice;
b) evalueaza declaratiile de avere si declaratiile de interese;
c) efectueaza controlul depunerii la termen a declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese de catre persoanele prevazute de prezenta lege;
d) evalueaza, in conditiile prezentului capitol, diferentele semnificative, in sensul prevederilor Art. 18, dintre modificarile intervenite in avere pe durata exercitarii demnitatilor si functiilor publice si veniturile realizate in aceeasi perioada;
e) evalueaza conflicte de interese sau incompatibilitati ale persoanelor care ocupa demnitati sau functii publice;
f) intocmesc rapoarte de evaluare in cazul in care, in urma evaluarii, identifica elemente de incalcare a legislatiei privind regimul declararii averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilitatilor, precum si, dupa caz, a legislatiei disciplinare, contraventionale sau penale;
g) intocmesc rapoarte de evaluare in cazul in care, in urma evaluarii, nu identifica elemente de incalcare a legislatiei privind regimul declararii averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilitatilor;
h) aplica sanctiunile si iau masurile prevazute de lege in competenta acestora.

Art. 11
(1) Activitatea de evaluare a declaratiei de avere, a datelor si a informatiilor privind averea existenta, precum si a modificarilor patrimoniale intervenite existente in perioada exercitarii functiilor ori demnitatilor publice, precum si cea de evaluare a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor se efectueaza atat pe durata exercitarii functiilor ori demnitatilor publice, cat si in decursul a 3 ani dupa incetarea acestora.
(2) Activitatea ce se efectueaza pe durata prevazuta la alin. (1) consta in evaluarea declaratiei de avere, a datelor si a informatiilor privind averea existenta, precum si a modificarilor patrimoniale intervenite, a conflictelor de interese sau a incompatibilitatilor, exclusiv pentru perioada exercitarii functiilor sau demnitatilor publice.

Art. 12
(1) Agentia indeplineste activitatea de evaluare prevazuta la Art. 8 din oficiu sau la sesizarea oricarei persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002.
(2) Sesizarea din oficiu se face intr-una din urmatoarele modalitati:
a) pe baza unui raport de sesizare, intocmit de presedintele Agentiei;
b) pe baza unei note intocmite de inspectorul de integritate, aprobata de conducerea inspectorilor de integritate; in cazul in care aceasta respinge propunerea de sesizare din oficiu, refuzul motivat se transmite presedintelui Agentiei, pentru a dispune fie inceperea verificarilor, fie mentinerea propunerii.
(3) Sesizarea facuta cu rea-credinta atrage dupa sine raspunderea juridica a celui care a facut sesizarea.
(4) Repartizarea lucrarii initiate la sesizarea atat a oricarei persoane fizice sau juridice, cat si a celei din oficiu, prevazuta la alin. (2), se face in mod aleatoriu, potrivit Art. 9 alin. (1).
(5) Agentia poate formula actiune in regres in cel mult un an de la data ramanerii definitive a hotararii prin care a fost obligata la plata impotriva persoanei vinovate.
(6) Agentia asigura afisarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese, prevazute in anexele nr. 1 si 2, pe pagina de internet a Agentiei, in termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu exceptia localitatii unde sunt situate, a adresei institutiei care administreaza activele financiare, a codului numeric personal, precum si a semnaturii. Declaratiile de avere si declaratiile de interese se mentin pe pagina de internet a Agentiei pe toata durata exercitarii functiei sau mandatului si 3 ani dupa incetarea acestuia si se arhiveaza potrivit legii.

Sectiunea 2 - Evaluarea averii


Art. 13
(1) Dupa repartizarea aleatorie a lucrarii, inspectorul de integritate procedeaza la activitatea de evaluare a declaratiilor de avere, a datelor, a informatiilor si a modificarilor patrimoniale existente, in sensul prezentei legi, dupa cum urmeaza:
a) pana la informarea persoanei care face obiectul evaluarii si invitarea acesteia pentru a prezenta un punct de vedere, desfasoara proceduri administrative, prin raportare exclusiva la informatii publice;
b) dupa informarea persoanei care face obiectul evaluarii si invitarea acesteia pentru a prezenta un punct de vedere, solicita persoanelor fizice sau juridice si date ori informatii care nu sunt publice.
(2) Actele intocmite de inspectorul de integritate pe baza datelor sau informatiilor care nu sunt publice, solicitate persoanelor fizice sau juridice, dupa inceperea activitatii de evaluare, fara ca persoana sa fie invitata si informata potrivit dispozitiilor Art. 14, sunt lovite de nulitate absoluta.

Art. 14
(1) Daca din activitatea de evaluare rezulta ca exista diferente semnificative, in sensul prevederilor Art. 18, inspectorul de integritate informeaza despre aceasta persoana in cauza si are obligatia de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.
(2) Persoana informata si invitata potrivit alin. (1) poate sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.
(3) Informarea si invitarea se fac prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
(4) Persoana care face obiectul evaluarii are dreptul de a fi asistata sau reprezentata de avocat si are dreptul de a prezenta orice probe, date ori informatii pe care le considera necesare.
(5) Daca persoana a carei avere este evaluata este casatorita ori daca are copii in intretinere, in sensul Codului familiei, evaluarea se va extinde si asupra averii sotului/sotiei si, dupa caz, asupra averii copiilor aflati in intretinere.

Art. 15
(1) Pe parcursul desfasurarii evaluarii, inspectorul de integritate poate solicita tuturor institutiilor si autoritatilor publice, altor persoane juridice de drept public sau privat, precum si persoanelor fizice, documentele si informatiile necesare desfasurarii activitatii de evaluare, cu obligatia pastrarii confidentialitatii.
(2) La solicitarea motivata a inspectorului de integritate, persoanele fizice si juridice, conducatorii autoritatilor, ai institutiilor sau ai societatilor publice ori private, precum si cei ai regiilor autonome sunt obligati sa comunice acestuia, in termen de cel mult 30 de zile, datele, informatiile, inscrisurile si documentele solicitate potrivit prevederilor alin. (1), indiferent de suportul acestora, precum si date, informatii sau documente pe care le detin, care ar putea conduce la solutionarea lucrarii.

Art. 16
(1) Pentru lamurirea tuturor aspectelor privind diferentele semnificative, in sensul prevederilor Art. 18, poate fi efectuata o expertiza extrajudiciara, potrivit legii, cu acordul persoanei a carei avere este supusa evaluarii.
(2) Persoana a carei avere este supusa evaluarii are dreptul sa-si aleaga un expert asistent, pe cheltuiala proprie, in conditiile prevederilor alin. (1).
(3) In cazul in care persoana a carei avere este supusa evaluarii nu isi da acordul pentru efectuarea expertizei, inspectorul de integritate poate solicita judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul persoana cercetata admiterea efectuarii unei expertize extrajudiciare, pe cheltuiala Agentiei.

Art. 17
(1) Daca, dupa exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate, verbal sau in scris, ori, in lipsa acestuia, dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informarii de catre persoana care face obiectul evaluarii, sunt identificate in continuare, pe baza datelor si informatiilor existente la dispozitia inspectorului de integritate, diferente semnificative in sensul prevederilor Art. 18, inspectorul de integritate intocmeste un raport de evaluare.
(2) In lipsa confirmarii prevazute la alin. (1), inspectorul de integritate poate intocmi raportul de evaluare dupa indeplinirea unei noi proceduri de comunicare.
(3) Raportul de evaluare va avea urmatorul cuprins:
a) partea descriptiva a situatiei de fapt;
b) punctul de vedere al persoanei supuse evaluarii, daca acesta a fost exprimat;
c) evaluarea eventualelor diferente semnificative, in sensul prevederilor Art. 18;
d) concluzii.
(4) Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a facut obiectul activitatii de evaluare si, dupa caz, organelor fiscale, celor de urmarire penala si celor disciplinare, precum si comisiei de cercetare a averilor prevazute in Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege. In cadrul organelor fiscale si de urmarire penala se desemneaza persoane responsabile pentru relatia cu Agentia, care asigura declansarea de urgenta si cu precadere a procedurilor specifice in cadrul acestora.
(5) In cazul in care inspectorul de integritate considera ca nu sunt intrunite conditiile prevazute la alin. (1), intocmeste un raport de evaluare in acest sens, pe care il transmite persoanei care a facut obiectul procedurii. Acest raport poate cuprinde, daca este cazul, mentiuni privind erorile constatate in ceea ce priveste intocmirea necorespunzatoare a declaratiilor de avere si sugestii de indreptare.
(6) Persoana a carei declaratie de avere a fost supusa evaluarii, fiind identificate diferente semnificative, in sensul prevederilor Art. 18, este considerata incompatibila.
(7) Dispozitiile Art. 22 alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator.

Art. 18
Prin diferente semnificative, in sensul prezentei legi, se intelege diferenta mai mare de 10.000 de euro sau echivalentul in lei al acestei sume intre modificarile intervenite in avere pe durata exercitarii demnitatilor si functiilor publice si veniturile realizate in aceeasi perioada.

Art. 19
(1) Rapoartele de evaluare, transmise organelor fiscale, organelor de urmarire penala, comisiei de cercetare a averilor prevazute in Legea nr. 115/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele aduse prin prezenta lege, precum si institutiilor prevazute la Art. 26, vor fi obligatoriu evaluate de aceste institutii, inclusiv sub aspectul propunerilor, si se vor lua, de urgenta si cu precadere, masurile care se impun, potrivit competentelor legale.
(2) Organele fiscale si organele de urmarire penala vor informa trimestrial Agentia asupra masurilor luate in dosarele transmise potrivit prevederilor alin. (1).

Sectiunea 3 - Evaluarea conflictelor de interese si a incompatibilitatilor


Art. 20
(1) Daca, in urma evaluarii declaratiei de interese, precum si a altor date si informatii, inspectorul de integritate identifica elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitati, informeaza despre aceasta persoana in cauza si are obligatia de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere.
(2) Persoana informata potrivit prevederilor alin. (1) este invitata sa prezinte inspectorului de integritate date sau informatii pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.
(3) Informarea si invitarea se vor face prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
(4) Persoana care face obiectul evaluarii are dreptul de a fi asistata sau reprezentata de avocat si are dreptul de a prezenta orice date ori informatii pe care le considera necesare.
(5) Prevederile Art. 13 si 15 se aplica in mod corespunzator.

Art. 21
(1) Daca, dupa exprimarea punctului de vedere al persoanei invitate, verbal sau in scris, ori, in lipsa acestuia, dupa expirarea unui termen de 15 zile de la confirmarea de primire a informarii de catre persoana care face obiectul evaluarii, inspectorul de integritate considera in continuare ca sunt elemente in sensul existentei unui conflict de interese sau a unei incompatibilitati, intocmeste un raport de evaluare.
(2) In lipsa confirmarii prevazute la alin. (1), inspectorul de integritate poate intocmi raportul de evaluare dupa indeplinirea unei noi proceduri de comunicare.
(3) Raportul de evaluare va avea urmatorul cuprins:
a) partea descriptiva a situatiei de fapt;
b) punctul de vedere al persoanei supuse evaluarii, daca acesta a fost exprimat;
c) evaluarea elementelor de conflict de interese sau de incompatibilitate;
d) concluzii.
(4) Raportul de evaluare se comunica in termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a facut obiectul activitatii de evaluare si, dupa caz, organelor de urmarire penala si celor disciplinare.

Art. 22
(1) Persoana care face obiectul evaluarii poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilitatii in termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanta de contencios administrativ.
(2) Daca raportul de evaluare a conflictului de interese nu a fost contestat in termenul prevazut la alin. (1) la instanta de contencios administrativ, Agentia sesizeaza, in termen de 6 luni, organele competente pentru declansarea procedurii disciplinare, precum si, daca este cazul, instanta de contencios administrativ, in vederea anularii actelor emise, adoptate sau intocmite cu incalcarea prevederilor legale privind conflictul de interese.
(3) Daca raportul de evaluare a incompatibilitatii nu a fost contestat in termenul prevazut la alin. (1) la instanta de contencios administrativ, Agentia sesizeaza in termen de 15 zile organele competente pentru declansarea procedurii disciplinare; daca este cazul, Agentia sesizeaza in termen de 6 luni instanta de contencios administrativ, in vederea anularii actelor emise, adoptate sau intocmite cu incalcarea prevederilor legale privind incompatibilitatile.
(4) Daca in urma evaluarii declaratiei de interese, precum si a altor date si informatii, inspectorul de integritate constata inexistenta unei stari de incompatibilitate sau a unui conflict de interese, intocmeste un raport in acest sens, pe care il transmite persoanei care a facut obiectul evaluarii, in conditiile Art. 17 alin. (5) teza a doua.

Art. 23
(1) In cazul unui conflict de interese, daca au legatura cu situatia de conflict de interese, toate actele juridice sau administrative incheiate direct sau prin persoane interpuse, cu incalcarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese, sunt lovite de nulitate absoluta.
(2) Actiunea in constatarea nulitatii absolute a actelor juridice sau administrative incheiate cu incalcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese poate fi introdusa de Agentie chiar daca persoana in cauza nu mai detine acea functie.
(3) Instanta va putea dispune motivat, pe langa constatarea nulitatii absolute, si repunerea partilor in situatia anterioara.

Art. 24
(1) Actiunile introduse la instantele de contencios administrativ urmeaza regulile de competenta prevazute in Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator.
(2) Procedura de judecata este cea prevazuta in Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si se aplica in mod corespunzator, in masura in care nu exista in prezenta lege prevederi derogatorii de la aceasta.

Art. 25
(1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat ca a emis un act administrativ, a incheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu incalcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit reglementarii aplicabile demnitatii, functiei sau activitatii respective, in masura in care prevederile prezentei legi nu deroga de la aceasta si daca fapta nu intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni.
(2) Persoana eliberata sau destituita din functie potrivit prevederilor alin. (1) sau fata de care s-a constatat existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu exceptia celor electorale, pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului. Daca persoana a ocupat o functie eligibila, nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului. In cazul in care persoana nu mai ocupa o functie sau o demnitate publica la data constatarii starii de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdictia de 3 ani opereaza potrivit legii, de la data ramanerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti de confirmare a existentei unui conflict de interese sau a unei stari de incompatibilitate.
(3) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate sau de conflict de interese constituie temei pentru eliberarea din functie ori, dupa caz, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit reglementarii aplicabile demnitatii, functiei sau activitatii respective.
(4) Prin derogare de la dispozitiile legilor speciale care reglementeaza raspunderea disciplinara, sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate ca urmare a savarsirii unor abateri dintre cele cuprinse in prezenta lege nu pot consta in mustrare sau avertisment.

Art. 26
(1) Agentia va comunica raportul de evaluare, dupa cum urmeaza:
a) pentru Presedintele Romaniei si pentru primul-ministru Parlamentului;
b) pentru ceilalti membri ai Guvernului primului-ministru, care propune Presedintelui Romaniei eliberarea din functie, potrivit prevederilor Constitutiei Romaniei, republicata, si ale Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) pentru secretarii de stat, subsecretarii de stat, precum si pentru asimilatii acestora primului-ministru, care poate dispune eliberarea din functie;
d) pentru senatori si deputati Camerei din care face parte parlamentarul, care va aplica sanctiunile disciplinare potrivit legii si regulamentului Camerei respective;
e) pentru judecatori, procurori, membrii Consiliului Superior al Magistraturii si magistrati-asistenti Consiliului Superior al Magistraturii, care va aplica o sanctiune disciplinara;
f) pentru judecatorii Curtii Constitutionale Curtii Constitutionale, care va aplica o sanctiune disciplinara;
g) pentru membrii Curtii de Conturi, Avocatul Poporului si adjunctii sai Parlamentului;
h) pentru alesii locali, cu exceptia primarilor si presedintilor consiliilor judetene consiliului local sau, dupa caz, consiliului judetean, care va aplica o sanctiune disciplinara, potrivit legii;
i) pentru primari si presedintii consiliilor judetene institutiei prefectului;
j) pentru functionarii publici comisiei de disciplina sau consiliului de disciplina, care propune autoritatii prevazute de lege aplicarea unei sanctiuni, potrivit legii;
k) pentru celelalte persoane prevazute de prezenta lege comisiilor de disciplina, autoritatii ori institutiei competente, care vor aplica o sanctiune disciplinara, potrivit legii.
(2) Sanctiunea disciplinara se dispune si in cazul in care raportul de evaluare al Agentiei a fost comunicat si organelor de urmarire penala, potrivit prevederilor Art. 21 alin. (4).
(3) Prin derogare de la dispozitiile legilor speciale care reglementeaza raspunderea disciplinara, sanctiunea poate fi aplicata in termen de cel mult 6 luni de la data ramanerii definitive a raportului de evaluare, potrivit prevederilor legale. In cazul in care cauza de incompatibilitate a incetat inainte de sesizarea Agentiei, sanctiunea disciplinara poate fi aplicata in termen de 3 ani de la incetarea cauzei de incompatibilitate, daca legea nu dispune altfel.


Titlul III - Sanctiuni


Art. 27
(1) Nerespectarea obligatiei de a raspunde solicitarilor Agentiei, prevazute de prezenta lege, se sanctioneaza cu amenda civila de 200 lei pentru fiecare zi de intarziere. Sesizarea instantei se face de catre inspectorul de integritate din cadrul Agentiei.
(2) Instanta competenta sa decida aplicarea amenzii prevazute la alin. (1) este judecatoria in a carei circumscriptie se afla sediul persoanei juridice sanctionate sau domiciliul persoanei fizice sanctionate. Judecata se face de urgenta si cu precadere, cu citarea partilor.
(3) Hotararea instantei prin care se aplica amenda este supusa recursului, in termen de 10 zile de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei absenti.

Art. 28
Fapta persoanelor care, cu intentie, depun declaratii de avere sau declaratii de interese care nu corespund adevarului constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.

Art. 29
(1) Nedepunerea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese in termenele prevazute de prezenta lege, precum si nedeclararea, in declaratia intocmita potrivit anexei nr. 1, a cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte inscrisuri constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 2.000 lei. Agentia poate declansa din oficiu procedura de evaluare.
(2) Nerespectarea obligatiilor prevazute la Art. 6 de catre persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeasi sanctiune se aplica si conducatorului entitatii respective, daca acesta nu indeplineste obligatiile prevazute de prezenta lege.
(3) Neaplicarea sanctiunii disciplinare sau neconstatarea incetarii functiei publice, dupa caz, atunci cand actul de constatare a ramas definitiv, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 2.000 lei, daca fapta nu constituie infractiune.

Art. 30
Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute de prezenta lege se fac de catre persoanele imputernicite din cadrul Agentiei, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 31
(1) Sesizarea facuta cu rea-credinta, daca prin aceasta a cauzat persoanei denuntate un prejudiciu moral sau material, constituie infractiunea de denuntare calomnioasa.
(2) Nerespectarea principiilor prevazute la Art. 8 alin. (3) angajeaza raspunderea civila, penala sau administrativa a Agentiei si, dupa caz, a membrilor acesteia.

Art. 32
Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu cele ale Legii nr. 115/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului de procedura civila, ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu dispozitiile altor acte normative, inclusiv ale celor care reglementeaza alte incompatibilitati sau conflicte de interese, daca acestea nu sunt contrare prezentei legi si Legii nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.


Partea II - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 33
Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 535 din 3 august 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolele 112 se abroga.

2. La articolul 13, alineatul (3) se abroga.

3. Articolul 14 se abroga.

4. La articolul 15, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Agentia este condusa de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti de Senat, pe baza de concurs, organizat de Consiliul National de Integritate. Mandatul presedintelui si al vicepresedintelui se mentin pana la sfarsitul perioadei de exercitare a acestora.
(3) Potrivit principiului independentei operationale, presedintele, vicepresedintele si inspectorii de integritate nu vor solicita sau primi dispozitii referitoare la evaluarile privind averea persoanelor, conflictele de interese si incompatibilitatile de la nicio autoritate publica, institutie sau persoana.

5. La articolul 16, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Presedintele Agentiei are calitatea de ordonator principal de credite. In cazul in care functia de presedinte al Agentiei este vacanta, precum si in orice alte cazuri in care presedintele se afla in imposibilitate de a-si exercita functia, calitatea de ordonator principal de credite este exercitata de vicepresedintele Agentiei sau de secretarul general al Agentiei.
................................................................................................
(4) Structura organizatorica a Agentiei, atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul propriu al acesteia se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

6. Articolul 17 se abroga.

7. La articolul 26, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Constatarea situatiei prevazute la Art. 25 lit. b) se face de o comisie alcatuita din 5 membri desemnati de Consiliu, la propunerea presedintelui Consiliului care, pe baza raportului de audit extern independent prevazut la alin. (3), asigura evaluarea capacitatii manageriale a functiilor Agentiei. Concluziile comisiei de evaluare se prezinta Consiliului si se inainteaza Senatului de catre presedintele Consiliului.

8. La articolul 28 alineatul (1), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) asigura intocmirea strategiei privind procedurile de evaluare a averii, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor de catre Agentie, tinand seama si de recomandarile Consiliului; strategia se intocmeste anual si se prezinta pentru aprobare Consiliului;.

9. La articolul 28, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Presedintele, vicepresedintele si secretarul general al Agentiei nu indeplinesc atributii operative referitoare la evaluarile privind averea persoanelor, conflictele de interese si incompatibilitatile.

10. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
(1) Salarizarea si celelalte drepturi ale personalului Agentiei se stabilesc tinandu-se seama de importanta, raspunderea, complexitatea si specificul activitatii desfasurate, de interdictiile si incompatibilitatile prevazute de lege, urmarindu-se garantarea independentei si a autonomiei acestuia, potrivit legii.
(2) Presedintele si vicepresedintele Agentiei sunt salarizati potrivit anexei nr. XI la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si beneficiaza de alte sporuri, premii si drepturi salariale prevazute de lege pentru inspectorii de integritate.
(3) Nivelul salariilor de baza pentru functiile de inspector de integritate sunt cele din anexa nr. XI la Legea-cadru nr. 330/2009.
(4) Agentia suporta, pentru membrii Consiliului, cheltuielile de deplasare de la domiciliu, in cazul in care domiciliul acestora se afla in alta localitate decat municipiul Bucuresti, precum si celelalte cheltuieli necesare efectuarii deplasarilor in tara si in strainatate, in interesul realizarii obiectivelor prezentei legi, in limitele bugetului aprobat.
(5) Membrii Consiliului au dreptul la o indemnizatie de sedinta, conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2010 privind modificarea Art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata prin Legea nr. 148/2010, respectiv 1% din venitul salarial brut al presedintelui Agentiei. Aceste drepturi se impoziteaza in conditiile legii.

11. La articolul 31, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 31
(1) Arestarea preventiva a presedintelui, a vicepresedintelui sau a unui inspector de integritate al Agentiei atrage suspendarea de drept din functia pe care acesta o detine.
...............................................................................................
(5) Daca se dispune revocarea masurii arestarii preventive, suspendarea inceteaza, iar persoana respectiva va fi reintegrata in functia detinuta anterior si ii vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.

12. Dupa articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 35^1
(1) Poate fi numita in functia de membru al Consiliului National de Integritate persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman;
b) are capacitate deplina de exercitiu;
c) are studii superioare atestate in conditiile legii;
d) nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informatii inainte de anul 1990, nu a fost si nu este lucrator operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informatii;
e) nu s-a constatat in mod definitiv ca s-a aflat intr-o stare de incompatibilitate, in conflict de interese sau ca ar fi existat diferente semnificative mai mari de 10.000 de euro;
f) nu a fost condamnat pentru infractiuni savarsite cu intentie, pentru care nu a intervenit reabilitarea, si nu are cazier fiscal;
g) este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei.
(2) Dovada indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) lit. d) se face pe baza declaratiei pe propria raspundere, autentificata de un notar public.

13. La articolul 37, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 37
(1) Mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani.
...............................................................................................
(3) Mandatul de membru inceteaza, inainte de termen, prin revocare de catre Senat, pentru neindeplinirea atributiilor legale, prin demisie ori in caz de deces. Reprezinta neindeplinirea atributiilor legale si cazul in care un membru al Consiliului absenteaza nemotivat la 3 sedinte consecutive sau la oricare 6 sedinte ale Consiliului in cursul unui an.

14. La articolul 38 alineatul (2), literele c) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) aproba prin hotarare regulamentele de organizare si functionare ale Consiliului si comisiilor Consiliului, precum si norme interne de conduita;
.................................................................................................
f) formuleaza recomandari referitoare la strategia si activitatea Agentiei de evaluare a averilor, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor;.

15. Dupa articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 38^1
Activitatea de evaluare a averii, a intereselor si a incompatibilitatilor pentru presedintele si vicepresedintele Agentiei, precum si pentru personalul acesteia se face, in conditiile prezentei legi, de catre o comisie de evaluare din cadrul Consiliului National de Integritate, alcatuita din 5 membri desemnati de Consiliu, la propunerea presedintelui Consiliului.

16. Articolele 4157 se abroga.

Art. 34
(1) Verificarile aflate in curs de desfasurare la Agentie la data intrarii in vigoare a prezentei legi continua potrivit procedurii prevazute de aceasta.
(2) Actele si lucrarile efectuate in cadrul Agentiei, ramase definitive pana la publicarea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 415 din 14 aprilie 2010 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 294 din 5 mai 2010, raman valabile.
(3) Probele administrate si actele procesuale efectuate la instante si organe de urmarire penala inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi se mentin.
(4) Declaratiile de avere si declaratiile de interese depuse pana la intrarea in vigoare a prezentei legi raman valabile si vor putea fi valorificate de catre Agentie in cadrul procedurilor sale pentru exercitarea atributiilor specifice prevazute de lege.

Art. 35
Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 3 se abroga.

2. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Pe langa fiecare curte de apel va functiona o comisie de cercetare a averilor, denumita in continuare comisie de cercetare, formata din:
a) 2 judecatori de la curtea de apel, desemnati de presedintele acesteia, dintre care unul in calitate de presedinte;
b) un procuror de la parchetul care functioneaza pe langa curtea de apel, desemnat de prim-procurorul acestui parchet.
(2) Presedintele si membrii comisiei de cercetare sunt desemnati pe o perioada de 3 ani. Pe aceeasi perioada si de catre aceleasi persoane vor fi desemnati si 3 supleanti, care ii vor inlocui pe titulari in cazul in care acestia, din motive legale, nu vor putea lua parte la lucrarile comisiei de cercetare.
(3) Comisia de cercetare are un secretar, desemnat de presedintele curtii de apel dintre grefierii acestei instante.

3. Dupa articolul 10 se introduc patru noi articole, articolele 10^110^4, cu urmatorul cuprins:
"Art. 10^1
Comisia de cercetare va incepe actiunea de control de indata ce este sesizata de Agentia Nationala de Integritate cu raportul de evaluare.

Art. 10^2
(1) Actele si lucrarile comisiei de cercetare nu sunt publice. Persoana in cauza poate lua cunostinta de actele si lucrarile dosarului si poate fi asistata de avocat.
(2) Presedintele dispune citarea de urgenta, in fata comisiei de cercetare, a reprezentantului Agentiei Nationale de Integritate, precum si a persoanei a carei avere este supusa controlului si a sotului sau sotiei, dupa caz, pentru a fi ascultati. Comisia de cercetare poate cita orice persoana care ar putea da relatii utile pentru lamurirea provenientei bunurilor persoanei controlate si poate solicita autoritatilor publice sau oricarei alte persoane juridice informatii necesare pentru solutionarea cauzei. Cei care, in perioada supusa controlului, au dobandit bunuri de la persoana in cauza vor fi ascultati in mod obligatoriu.
(3) Comisia de cercetare poate efectua cercetari locale sau poate dispune efectuarea unei expertize pentru lamurirea cauzei.
(4) Cercetarile efectuate de alte persoane decat membrii comisiei de cercetare sunt nule.

Art. 10^3
Cei citati in fata comisiei de cercetare vor fi ascultati pe rand si vor prezenta dovezile care au stat la baza raportului de evaluare. Persoana a carei avere este supusa controlului va putea produce in fata comisiei de cercetare probe in aparare sau va putea solicita administrarea acestora de catre comisia de cercetare si, daca considera necesar, poate depune o declaratie in care va arata veniturile realizate si modul de dobandire a averii.

Art. 10^4
(1) Comisia de cercetare hotaraste cu majoritate de voturi, in cel mult 3 luni de la data sesizarii, pronuntand o ordonanta motivata, prin care poate dispune:
a) trimiterea cauzei spre solutionare curtii de apel in raza careia domiciliaza persoana a carei avere este supusa controlului, daca se constata, pe baza probelor administrate, ca dobandirea unei cote-parti din aceasta sau a anumitor bunuri determinate nu are caracter justificat;
b) clasarea cauzei, cand constata ca provenienta bunurilor este justificata;
c) suspendarea controlului si trimiterea cauzei parchetului competent, daca in legatura cu bunurile a caror provenienta este nejustificata rezulta savarsirea unei infractiuni.
(2) Ordonanta de clasare se comunica partilor si parchetului de pe langa curtea de apel in raza careia functioneaza comisia de cercetare sau, dupa caz, parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori organelor fiscale.
(3) Controlul se reia de catre comisia de cercetare, daca: a) dupa clasarea cauzei apar elemente noi care pot conduce la o solutie contrara;
b) organul de urmarire penala, dupa efectuarea cercetarilor, in situatia prevazuta la alin. (1) lit. c), nu sesizeaza instanta penala.

4. La articolul 14, alineatul (2) se abroga.

5. Articolul 24 se abroga.

6. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) Hotararea judecatoreasca ramasa irevocabila, prin care se constata ca dobandirea unei cote-parti din avere sau a anumitor bunuri determinate nu are caracter justificat, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si se comunica Agentiei Nationale de Integritate, precum si organului de specialitate al Ministerului Finantelor Publice de la domiciliul persoanei a carei avere a fost cercetata, in vederea executarii. Cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Ministerului Justitiei.

7. La articolul 28, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Cererea de cercetare a averii unei persoane, care a detinut o demnitate sau o functie publica dintre cele prevazute in prezenta lege, poate fi facuta in termen de cel mult 3 ani de la data incheierii mandatului ori a eliberarii din functie.

Art. 36
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 9 martie 2005, aprobata prin Legea nr. 158/2005.

Art. 37
In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, persoanele care au obligatia depunerii declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese vor completa si vor depune noi declaratii, potrivit anexelor nr. 1 si 2.

Art. 38
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.


Anexele nr. 1 si 2


Anexe Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice