DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 173/2015 privind aprobarea OG 8/2014 pentru modificarea unor termene prevazute in OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacantaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 481 din 1 iulie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 8 din 31 iulie 2014 pentru modificarea unor termene prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, adoptata in temeiul art. l pct. X din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 585 din 5 august 2014, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'
Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta
'

2. Articolul I se modifica si va avea urmatorul cuprins:

'Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(2) Institutiile publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si institutiile publice locale definite conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, inclusiv cele care se finanteaza integral din venituri proprii, care incadreaza functionari publici si/sau personal prin incheierea unui contract individual de munca, dupa caz, acorda, in conditiile legii, prime de vacanta numai sub forma voucherelor de vacanta.'


2. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1) (2^4), cu urmatorul cuprins:
'(2^1) in intelesul prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia cazurilor in care se prevede in mod expres altfel, termenul 'voucher de vacanta' va fi interpretat ca facand referire atat la voucherul de vacanta pe suport hartie, cat si la voucherul de vacanta pe suport electronic.
(2^2) Voucherele de vacanta pe suport electronic sunt bonuri de valoare emise in format electronic, reglementate exclusiv de prevederile prezentei ordonante de urgenta, fiind destinate exclusiv achizitionarii pachetelor de servicii turistice in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
(2^3) Voucherele de vacanta pe suport hartie si pe suport electronic sunt emise in mod exclusiv pentru a fi folosite in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2^4) Angajatorul stabileste sub ce forma acorda voucherele de vacanta de comun acord cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii salariatilor, dupa caz.'

3. La articolul 1, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(8) Prestarea serviciilor achizitionate de catre unitatile afiliate prin intermediul voucherelor de vacanta se face in structuri de primire turistice, autorizate de Autoritatea Nationala pentru Turism.'

4. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 2
(1) Voucherele de vacanta, atat pe suport hartie cat si pe suport electronic, se emit numai de catre unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice, denumite in continuare unitati emitente.'

5. La articolul 2, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
'(1^1) Unitatile emitente desfasoara aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor Publice. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de catre Ministerul Finantelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel incat sa se asigure dezvoltarea concurentiala a serviciilor prevazute de prezenta lege.
(1^2) Pot avea calitatea de unitati emitente persoanele juridice infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si institutiile de credit, persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit autorizate in state membre ale Uniunii Europene si notificate catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (1) si (1^1).'

6. La articolul 2, partea introductiva a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(2) Fiecare voucher de vacanta pe suport hartie este valabil numai daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si cuprinde, cel putin, urmatoarele mentiuni:'

7. La alineatul (2) al articolului 2, dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i), cu urmatorul cuprins:
'h) interdictia de a utiliza voucherul de vacanta in alte locuri decat in unitatile afiliate, definite potrivit art. 4 alin. (1);
i) elementele de identitate vizuala ale brandului de turism al Romaniei.'

8. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (2^1) (2^5), cu urmatorul cuprins:
'(2^1) Fiecare voucher de vacanta pe suport electronic este valabil numai daca mentiunile prevazute la alin. (2) lit. a), c), d), g), h) si i) sunt inscrise pe voucherul de vacanta pe suport electronic sau stocate intr-un alt mod in acesta.
(2^2) Voucherele de vacanta emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominala a voucherelor de vacanta acordate de catre angajator si pot fi utilizate doar pentru achizitionarea pachetelor de servicii turistice.
(2^3) Voucherele de vacanta emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operatiuni de retragere de numerar.
(2^4) Unitatile emitente sunt obligate sa deschida conturi sau subconturi de plati distincte, prin care se vor derula sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominale a voucherelor de vacanta, astfel incat sa permita o evidenta clara a sumelor utilizate in temeiul contractelor incheiate cu angajatorii si cu unitatile afiliate.
(2^5) Unitatile emitente de vouchere de vacanta pe suport electronic pot organiza platforme pentru emiterea voucherelor de vacanta sau pot incheia contracte cu organizatii care administreaza scheme/ aranjamente de plata ori alte organizatii specializate, dupa caz.'

9. La articolul 2, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
'(3) Unitatile emitente sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea circulatiei voucherelor de vacanta in conditii de siguranta.
(4) Voucherul de vacanta are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fara a se intelege ca aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic, in cazul in care voucherul a fost emis pe acest tip de suport.'

10. La articolul 3, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(5) Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanta pe suport hartie sunt: 10, 20, 30, 40 si 50 lei.'

11. La articolul 3, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6) (8), cu urmatorul cuprins:
'(6) Angajatorul care achizitioneaza direct de la o unitate emitenta necesarul de vouchere de vacanta pe suport hartie achita atat contravaloarea nominala a voucherelor de vacanta, cat si costul imprimatului reprezentand voucherul de vacanta.
(7) Angajatorul care contracteaza cu o unitate emitenta serviciul de emitere a voucherului de vacanta pe suport electronic achita contravaloarea nominala a voucherelor de vacanta distribuite angajatilor, precum si costul emiterii suportului electronic.
(8) Valoarea nominala a voucherelor de vacanta acordata angajatilor, fie pe suport hartie, fie pe suport electronic, nu poate sa fie diminuata in niciun mod.'

12. Articolul 3^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 3^1
Plafonul maxim cumulat al comisionului perceput de la angajator si unitatea afiliata, de catre unitatile emitente, este de 1% din valoarea voucherului de vacanta.'

13. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
'(1^1) Autoritatea Nationala pentru Turism va transmite unitatilor emitente lista cu unitatile afiliate.'

14. La articolul 5, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
'(2) Orice plata se face numai prin intermediul societatilor bancare sau prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, dupa caz, potrivit legii.
(3) Unitatile emitente vor plati unitatilor afiliate cu care au incheiat contracte pentru decontarea voucherelor de vacanta contravaloarea acestora dupa prestarea serviciilor de turism.'

15. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(2) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de catre unitatile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanta se suporta de catre angajat, titular al voucherelor de vacanta.'

16. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 7
(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei acceptarea de catre unitatea afiliata de vouchere de vacanta de la alte persoane decat titularul voucherului de vacanta.
(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei si retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licentei de turism acceptarea de catre unitatile afiliate de vouchere de vacanta pentru achizitionarea de servicii care nu indeplinesc conditiile pachetului minim de servicii prevazut la art. 1 alin. (7).
(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei urmatoarele:
a) fapta unitatii afiliate de a da rest in bani la voucherul de vacanta;
b) comercializarea voucherelor de vacanta de catre angajati, angajatori, unitatile afiliate si structurile de primire turistice;
c) diminuarea valorii nominale a voucherelor de vacanta utilizate de angajati;
d) emiterea de vouchere de vacanta cu alte valori nominale decat cele prevazute la art. 3 alin. (5);
e) emiterea de vouchere de vacanta de catre alte entitati decat cele prevazute la art. 2 alin. (1).
(4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei si retragerea licentei de turism agentiei de turism, in calitate de unitate afiliata, fapta agentiei de turism de a emite pachete de servicii turistice pentru achizitionare cu vouchere de vacanta la un pret mai mare fata de pretul pachetului similar de servicii achizitionat prin alte mijloace de plata.
(5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei fapta unitatilor emitente de a emite vouchere de vacanta cu nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2), (2^1) si (2^2).
(6) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul cu atributii de control din cadrul Autoritatii Nationale pentru Turism.
(7) Contraventiilor prevazute la alin. (1) (5) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.''

Art. II
Prin exceptie de la prevederile art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 34/2014, cu modificarile ulterioare, regiile autonome, societatile si companiile nationale, precum si societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin o participatie majoritara, pot acorda angajatilor proprii prime sau vouchere de vacanta, cu ocazia plecarii in concediul de odihna, in conformitate cu prevederile art.1 si a contractului colectiv de munca in vigoare, pana la data expirarii acestuia, in functie de sumele prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate.

Art. III
in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Economiei, Comertului si Turismului si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului, modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanta, in mod corespunzator modificarilor si completarilor aduse prin prezenta lege.

Art. IV
Dispozitiile art. 2 alin. (2) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 34/2014, astfel cum au fost modificate si completate prin prezenta lege, intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. V
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.