DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 172/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. Legea 172/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 513 din 23 iulie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 771 din 23 august 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Poarta titlul de arhitect absolventul cu diploma sau alt document similar eliberat de institutiile de invatamant superior de arhitectura recunoscute de statul roman, care indeplineste conditiile minime de formare pentru profesia de arhitect prevazute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, denumita in continuare Directiva.
(2) Este interzisa utilizarea titlului de arhitect de catre persoanele care nu detin aceasta calificare profesionala in baza unui titlu oficial de calificare."

2. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Poarta titlul de arhitect si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European, precum si cetatenii Confederatiei Elvetiene, absolventi cu diploma sau cu alt document similar eliberat de institutiile de invatamant superior de arhitectura recunoscute in unul dintre statele mentionate, care indeplinesc conditiile minime de formare pentru profesia de arhitect prevazute de Directiva.
(2) Poarta titlul de arhitect si absolventii, cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, cetateni ai statelor membre ale Spatiului Economic European si cetateni ai Confederatiei Elvetiene, cu diploma sau alt document similar obtinut in cadrul unor programe sociale ori ca urmare a absolvirii unor cursuri superioare fara frecventa in domeniul arhitecturii si care au dobandit nivelul minim necesar de cunostinte, desi nu au fost respectate conditiile referitoare la durata minima a studiilor prevazute de Directiva. Aceste persoane trebuie sa aiba o experienta profesionala de minimum 7 ani sub indrumarea unui arhitect cu drept de semnatura ori alt drept echivalent sau a unei firme de arhitectura si sa promoveze un examen standard de absolvire de nivel universitar, echivalent cu examenul final pentru obtinerea diplomei sau a altui document similar, conform prevederilor alin. (1).
(3) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii Confederatiei Elvetiene au dreptul la utilizarea titlului legal academic detinut, a celui dobandit prin inregistrarea la organismul profesional din statul membru de provenienta si, unde este cazul, a abrevierii utilizate in statul membru de provenienta in limba acelui stat.
(4) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii Confederatiei Elvetiene autorizati sa poarte titlul de arhitect in baza unui act normativ al statului membru respectiv, prin care autoritatile competente confera acest titlu personalitatilor care s-au distins in mod deosebit prin realizari in domeniul arhitecturii, pot utiliza acest titlu in Romania."

3. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Ordinul Arhitectilor din Romania este autoritatea competenta pentru recunoasterea titlurilor oficiale de calificare in profesia de arhitect, pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii Confederatiei Elvetiene.
(2) Titlurile oficiale de calificare in profesia de arhitect ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ale cetatenilor statelor membre ale Spatiului Economic European si ale cetatenilor Confederatiei Elvetiene se supun procedurii de recunoastere in vederea exercitarii profesiei de arhitect pe teritoriul Romaniei, aprobata prin hotarare a Guvernului.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), regimul general de recunoastere a calificarilor profesionale prevazut de Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica profesiei de arhitect, in conditiile prevazute la art. 1 alin. (4) din Legea nr. 200/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."

4. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Dreptul de semnatura se exercita olograf, cu mentionarea in clar a numelui, prenumelui si a numarului de inregistrare in Tabloul National al Arhitectilor, pe toate documentatiile elaborate in cadrul tuturor fazelor de proiectare si autorizare, inclusiv pe durata executiei si la receptia lucrarilor."

5. La articolul 10, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Arhitectii dobandesc drept de semnatura acordat de catre Ordinul Arhitectilor din Romania, in conditiile legii, daca au exercitiul deplin al drepturilor civile, daca indeplinesc conditiile de onorabilitate si de stagiu sau, dupa caz, de experienta profesionala practica, prevazute de prezenta lege si de Directiva. Obtinerea dreptului de semnatura de catre arhitecti atrage obligatoriu inscrierea acestora in Tabloul National al Arhitectilor, in conditiile legii.
.....................................................
(5) Dobandirea dreptului de semnatura se face in baza unei cereri adresate Ordinului Arhitectilor din Romania, insotita de copia titlului oficial de calificare si de certificatul privind dobandirea experientei profesionale practice, impreuna cu un portofoliu cuprinzand lucrarile la care solicitantul a colaborat in perioada de stagiu."

6. La articolul 10, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Evaluarea cunostintelor, aptitudinilor si experientei profesionale relevante se face de catre o comisie formata din arhitecti cu drept de semnatura, numita de catre Consiliul national, potrivit prevederilor Regulamentului Ordinului Arhitectilor din Romania."

7. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii Confederatiei Elvetiene care solicita stabilirea in Romania si indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 si 6 referitoare la detinerea titlului de calificare si exercitarea profesiei de arhitect si care au drept de semnatura pe teritoriul unuia dintre aceste state sau un drept echivalent vor dobandi drept de semnatura pe teritoriul Romaniei prin recunoasterea automata a acestui drept.
(2) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii Confederatiei Elvetiene care solicita stabilirea in Romania si indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 si 6 referitoare la detinerea titlului de calificare si exercitarea profesiei de arhitect si care nu au drept de semnatura sau alt drept echivalent obtinut pe teritoriul unuia dintre aceste state vor dobandi, la cerere, drept de semnatura pe teritoriul Romaniei, in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.
(3) Arhitectii cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, cei ai statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenii Confederatiei Elvetiene care au dreptul de a exercita profesia de arhitect cu drept de semnatura sau alt drept echivalent in unul dintre aceste state si care solicita dreptul de a presta temporar sau ocazional servicii in domeniul arhitecturii pe teritoriul Romaniei, fara a solicita stabilirea in Romania, vor dobandi drept de semnatura fara sa fie inscrisi in Tabloul National al Arhitectilor si vor fi inregistrati automat in Ordinul Arhitectilor din Romania, pe durata prestarii serviciilor respective.
(4) Documentele necesare inregistrarii, la prima prestare de servicii in domeniul arhitecturii sau in cazul in care au intervenit modificari ale situatiei fata de cea initiala, retinuta in documente, in cazul prestatiilor temporare sau ocazionale, sunt:
a) o declaratie prealabila scrisa, in care se precizeaza durata prestarii, natura acesteia, locul de desfasurare a activitatilor, precum si domeniul de asigurare ori alte mijloace de protectie personala sau colectiva privind responsabilitatea profesionala de care solicitantul beneficiaza in Romania;
b) copia documentului care atesta cetatenia prestatorului;
c) documentul emis de statul membru de stabilire prin care se atesta ca, la data eliberarii acestuia, titularul este stabilit legal in Romania si ca nu ii este interzisa definitiv sau temporar exercitarea activitatilor de arhitect;
d) copiile diplomelor, certificatelor sau ale altor titluri oficiale de calificare in profesia de arhitect.
(5) Declaratia prevazuta la alin. (4) lit. a) se reinnoieste o data pe an, daca prestatorul are in vedere sa isi exercite profesia de arhitect temporar sau ocazional, in cursul anului respectiv, sau in cazul unei modificari a situatiei sale fata de cea initiala.
(6) Ordinul Arhitectilor din Romania va accepta ca dovada de onorabilitate un document emis cetateanului unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene de catre autoritatea competenta din statul de provenienta a acestuia; acest document trebuie sa fie prezentat la cel mult 3 luni de la data eliberarii sale de catre autoritatea competenta din statul de provenienta.
(7) Arhitectii cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, cetateni ai statelor membre ale Spatiului Economic European sau cetateni ai Confederatiei Elvetiene care isi exercita profesia pe teritoriul Romaniei se supun regulilor si procedurilor referitoare la folosirea titlului profesional, regulilor profesionale, deontologice si disciplinare aplicabile profesiei, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(8) Ordinul Arhitectilor din Romania va pune la dispozitia persoanelor interesate informatii privind legislatia nationala specifica si Codul deontologic al profesiei de arhitect."

8. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
Conditiile in care posesorii unor titluri oficiale de calificare in profesia de arhitect, care sunt cetateni ai altor state in afara celor mentionate la art. 5, denumite in continuare state terte, pot sa isi exercite profesia in Romania, sa dobandeasca drept de semnatura si sa solicite inscrierea in Tabloul National al Arhitectilor vor fi stabilite, in conditii de reciprocitate, prin conventii incheiate de statul roman cu statele de origine ale acestora, cu respectarea cel putin a conditiilor minime de formare in profesia de arhitect, prevazute de Directiva."

9. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) In vederea dobandirii dreptului de semnatura, arhitectul, conform prevederilor Directivei, isi desfasoara activitatea profesionala ca stagiar pe o perioada de minimum 2 ani, la un birou de arhitectura sau la o societate comerciala de proiectare, sub indrumarea unui arhitect cu drept de semnatura.
(2) Stagiul prevazut la alin. (1) poate fi redus la un an in cazul arhitectilor care au dobandit experienta de minimum 2 ani consecutivi in cadrul serviciilor de specialitate ale administratiei publice centrale sau locale.
(3) Conditiile efectuarii stagiului in vederea dobandirii experientei profesionale practice, drepturile si obligatiile arhitectului stagiar, precum si cele ale Ordinului Arhitectilor din Romania fata de acesta sunt reglementate prin Regulamentul Ordinului Arhitectilor din Romania.
(4) Pentru absolventii de arhitectura cu diploma de doctor in domeniu, durata stagiului se reduce la un an.
(5) Dupa efectuarea stagiului, arhitectul poate dobandi dreptul de semnatura conferit de Ordinul Arhitectilor din Romania, in conditiile prezentei legi."

10. La articolul 19, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) sa beneficieze de un onorariu just pentru serviciile prestate, corespunzator valorii, timpului necesar si responsabilitatii asumate, negociat in mod liber cu clientul. Ordinul Arhitectilor din Romania, cu avizul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, elaboreaza sistemul de informatii asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectura, care se va face public. Sistemul de informatii asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectura cuprinde modalitati puse la dispozitia arhitectilor pentru a calcula costurile si pentru a negocia onorariile care se percep. Sistemul de informatii asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectura nu are caracter obligatoriu, nu impune obligatii prestatorilor sau beneficiarilor si nu stabileste onorarii minime ori maxime;".

11. La articolul 23, alineatele (2), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Ordinul Arhitectilor din Romania are sediul central in municipiul Bucuresti si este organizat cu filiale in teritoriu. Activitatea lui se finanteaza din taxe de inscriere, cotizatii anuale ale membrilor, fonduri rezultate din activitati stiintifice, economice si editoriale pe care le desfasoara, organizarea de concursuri de arhitectura, amenajare urbana si peisagistica, precum si din donatii, legate, sponsorizari sau alte surse, in conditiile legii.
(3) Din Ordin fac parte arhitectii si conductorii arhitecti cu sau fara drept de semnatura, urbanistii diplomati fara drept de semnatura sau carora le-a fost acordat, in conditiile legii, drept de semnatura similar conductorilor arhitecti, stagiarii si orice detinator al titlului de arhitect, la cererea acestora.
.....................................................
(5) Ordinul are obligatia de a publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Tabloul National al Arhitectilor, Regulamentul Ordinului Arhitectilor din Romania, Codul deontologic al profesiei de arhitect si sistemul de informatii asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectura."

12. La articolul 28 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) aproba valoarea cotizatiilor anuale unice pentru categoriile de membri ai Ordinului."

13. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36
(1) Pentru centralizarea evidentei arhitectilor din intreaga tara se infiinteaza Tabloul National al Arhitectilor, document care se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Inregistrarea in Tabloul National al Arhitectilor evidentiaza forma in care membrii inregistrati isi exercita dreptul de semnatura, adresa profesionala si filiala din care fac parte.
(3) Inregistrarea in Tabloul National al Arhitectilor permite exercitarea dreptului de semnatura pe intreg teritoriul Romaniei.
(4) Arhitectii care au dreptul de semnatura suspendat, indiferent de motive, vor fi evidentiati separat in partea a II-a a Tabloului National al Arhitectilor."

14. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37
Ordinul Arhitectilor din Romania emite documentele necesare arhitectilor cetateni romani care doresc sa exercite profesia in statele membre ale Uniunii Europene, in statele membre ale Spatiului Economic European, in Confederatia Elvetiana, precum si in state terte."

15. La articolul 46, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Conferinta nationala va adopta Regulamentul-cadru al Ordinului Arhitectilor din Romania si Codul deontologic al profesiei de arhitect."

16. Dupa articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 50^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 50^1
Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, in masura in care nu sunt contrare prezentei legi."

17. Dupa articolul 51 se introduce o nota cu urmatorul cuprins:
"
Prezenta lege transpune prevederile art. 3 alin. (1) lit. d), art. 3 alin. (3), art. 4, art. 6 (partial), art. 7 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1), art. 46 alin. (1), art. 47 alin. (2), art. 48 alin. (2), art. 50 alin. (2) si art. 54 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 166/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor
Legea 64/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect. Lege nr. 64/2014
Legea 146/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor. Lege nr. 146/2013
Legea 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor. Lege nr. 153/2011
Lege 345/2009 - modificarea si completarea art. 36 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
Legea nr. 184/2001 privind Organizarea si exercitarea profesiei de Arhitect. Legea profesiei de Arhitect
Codul deontologic al profesiei de arhitect, 2007
Lege nr. 35/1994, republicata 2008, privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii si de divertisment
Negocierea si incheierea contractelor
Almasan Adriana

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
58 useri online

Useri autentificati: