DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 169/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate. Lege nr. 169/2016Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 3 octombrie 2016

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8 alineatul (1), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"j) procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, adjunctii acestuia si persoanele asimilate acestora."

2. La articolul 8 alineatul (1), dupa litera t) se introduce o noua litera, litera t^1), cu urmatorul cuprins:
"t^1) copiii aflati in intretinerea persoanelor prevazute la lit. p) si
r) trimise in misiune oficiala in strainatate, precum si a sotului ori sotiei acestora, atunci cand ii insotesc in cursul misiunii;"


3. La articolul 8 alineatul (1), litera v) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"v) fostii sefi ai statului roman, fostii presedinti ai Senatului si Camerei Deputatilor, fostii prim-ministri si fostii ministri ai afacerilor externe."

4. La articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) La incetarea calitatii prevazute la art. 8 alin. (1), titularul sau institutia din cadrul careia face parte titularul are obligatia sa predea pasaportul diplomatic Ministerului Afacerilor Externe, in vederea anularii, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. v). In caz contrar, Ministerul Afacerilor Externe procedeaza la anularea pasaportului in evidentele corespunzatoare."

5. La articolul 12, dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele c^1) si c^2), cu urmatorul cuprins:
"c^1) personalului autoritatilor publice care candideaza pentru posturi in cadrul unor organizatii, institutii si misiuni internationale, daca se solicita in mod expres de catre acestea din urma;
c^2) personalului autoritatilor publice care ocupa functii de expert national detasat la institutiile si organismele Uniunii Europene in conditiile Legii nr. 105/2012 privind detasarea expertilor nationali la institutiile si organismele Uniunii Europene;"

6. La articolul 12, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
"d^1) copiilor aflati in intretinerea persoanelor prevazute la lit. d) trimise in misiune oficiala in strainatate, precum si a sotului ori sotiei acestora, atunci cand ii insotesc in cursul misiunii;"

7. La articolul 14, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) La incetarea calitatii prevazute la art. 12 titularul, autoritatea sau institutia din cadrul careia face parte titularul are obligatia sa predea pasaportul de serviciu Ministerului Afacerilor Externe, in vederea anularii. In caz contrar, Ministerul Afacerilor Externe procedeaza la anularea pasaportului in evidentele corespunzatoare."

8. La articolul 30 alineatul (1), literele a)-d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) minorului care este titular al unui document de calatorie individual ori, dupa caz, al unei carti de identitate/carti electronice de identitate si calatoreste in strainatate insotit de ambii parinti i se permite iesirea in aceleasi conditii si impreuna cu acestia;
b) minorului care este titular al unui document de calatorie individual ori, dupa caz, al unei carti de identitate/carti electronice de identitate si calatoreste in strainatate impreuna cu unul dintre parinti i se permite iesirea in aceleasi conditii si impreuna cu acesta numai daca parintele insotitor prezinta o declaratie a celuilalt parinte din care sa rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de calatorii in strainatate, pentru o perioada care sa nu depaseasca 3 ani de la data intocmirii acesteia sau, dupa caz, face dovada decesului celuilalt parinte;
c) minorului care este titular al unui document de calatorie individual ori, dupa caz, al unei carti de identitate/carti electronice de identitate si care calatoreste in strainatate impreuna cu unul dintre parinti i se permite iesirea in aceleasi conditii si impreuna cu acesta, fara a mai fi necesara declaratia celuilalt parinte, numai daca parintele insotitor face dovada faptului ca i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau ca exercita singur autoritatea parinteasca in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva si irevocabila ori in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013;
d) minorului care este titular al unui document de calatorie individual sau, dupa caz, al unei carti de identitate/carti electronice de identitate si care calatoreste insotit de o alta persoana fizica majora i se permite iesirea in aceleasi conditii si impreuna cu aceasta numai daca persoana insotitoare prezinta o declaratie a ambilor parinti sau, dupa caz, a parintelui caruia i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, a parintelui care exercita singur autoritatea parinteasca in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva si irevocabila ori in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitiva pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013, a parintelui supravietuitor sau a reprezentantului sau legal, care sa cuprinda acordul acestora cu privire la efectuarea de calatorii in strainatate, pentru o perioada care sa nu depaseasca 3 ani de la data intocmirii acesteia, precum si datele de identitate a insotitorului respectiv."

9. La articolul 30, alineatele (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Declaratia prevazuta la alin. (1) lit. d) trebuie sa cuprinda si mentiunea daca minorul urmeaza sa ramana in statul de destinatie si datele de identitate ale persoanei careia urmeaza a-i fi incredintat minorul, precum si, dupa caz, datele de identitate ale persoanei cu care se reintoarce in Romania, daca insotitorul este o alta persoana decat cea cu care iese din Romania.

(6) Organele politiei de frontiera vor permite iesirea din Romania a minorilor insotiti numai daca se constata ca se respecta informatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) si la alin. (4), referitoare la insotitor, iar in situatiile prevazute la alin. (3), daca se constata ca ruta aleasa pentru deplasare si momentul prezentarii la iesirea din tara se justifica in raport cu destinatia, respectiv cu perioada deplasarii."

10. La articolul 30, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
"(6^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b) si d), declaratia celuilalt parinte, declaratia ambilor parinti sau, dupa caz, a parintelui caruia i-a fost incredintat minorul, a parintelui care exercita singur autoritatea parinteasca, a parintelui supravietuitor sau a reprezentantului sau legal, privind acordul acestora cu privire la efectuarea de calatorii in strainatate la iesirea din Romania, nu este necesara atunci cand minorul cetatean roman cu domiciliul sau resedinta in tara de destinatie se deplaseaza insotit in conditiile prezentului articol, in aceasta tara."

11. La articolul 30, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Declaratiile prevazute la alin. (1) lit. b) si d) trebuie sa fie autentificate in tara de notarul public, iar in strainatate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei ori, daca au fost date in fata autoritatilor straine, sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 66/1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare, cu exceptia celor ce emana dintr-un stat cu care Romania a incheiat tratate, conventii sau acorduri de asistenta juridica, in materie civila sau de drept al familiei, care prevad scutirea de supralegalizare. Declaratiile trebuie sa fie eliberate partilor in doua duplicate, dintre care un duplicat se pastreaza de catre insotitor, iar al doilea duplicat insoteste pasaportul minorului."

12. La articolul 32 alineatul (1), litera d) se abroga.

13. La articolul 32 alineatul (1), literele c), f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) sa nu se incredinteze minorul altei persoane decat parintelui, reprezentantului legal sau, dupa caz, persoanei prevazute la art. 30 alin. (4) ori, in cazuri deosebite, autoritatilor straine competente in domeniul acordarii de asistenta si protectie pentru minori;
.....
f) sa informeze de indata ce este posibil cea mai apropiata reprezentanta diplomatica sau oficiu consular al Romaniei, in cazul aparitiei unei situatii obiective de natura sa intrerupa calatoria minorului;
g) in cazul in care nu este posibila incredintarea minorului persoanei prevazute la art. 30 alin. (4), sa anunte imediat cea mai apropiata reprezentanta diplomatica sau oficiu consular al Romaniei, in vederea reunificarii familiale a minorului sau, dupa caz, sa se reintoarca in Romania cu acesta."

14. La articolul 46, litera l) se abroga.

15. La articolul 47 alineatul (1), litera d) se abroga.

Art. II
In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 94/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza in sensul modificarilor si completarilor aduse prin prezenta lege.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

Poate fi de interes si:
Legea 282/2015 pentru modificarea si completarea OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata 2012, actualizata. Ordonanta nr 20/1994 republicata
Legea 221/2015 privind aprobarea OG 6/2014 pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL
Legea 180/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor
Legea 133/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic. Legea 133/2015
Legea 84/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente. Lege nr. 84/2015
OG 24/2014 pentru stabilirea unor masuri privind controlul statului in domeniul constructiilor. Ordonanta nr. 24/2014
OG 16/2014 pentru modificarea si completarea OG 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii C.N.I. ? S.A. Ordonanta 16/2014
Legea 82/2014 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Legea 82/2014
HG 465/2014 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a OG 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.364/2001
HG 444/2014 pentru modificarea si completarea Reguamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994
OUG 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Ordonanta de urgenta 22/2014
OUG 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre. Ordonanta de urgenta 21/2014
OUG 26/2013 pentru modificarea si completarea OG 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii I.S.C. Ordonanta de urgenta 26/2013
Legea 81/2013 privind aprobarea OUG 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Lege nr. 81/2013
HG 109/2013 privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnata la Washington la 14 decembrie 2012 si, respectiv, la Bucuresti la 21 decembrie 2012 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la A
Legea 51/2013 pentru modificarea si completarea OG 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a
Legea 21/2013 privind aprobarea OUG 14/2012 pentru reglementarea unor masuri financiare cu privire la Programul national de dezvoltare a infrastructurii. Lege nr. 21/2013
Legea 159/2011 privind aprobarea OUG 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
Legea 3/2011 pentru aprobarea OUG 41/2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei in constructii. Lege nr. 3/2011
Fiscalitatea aplicata si elemente de management fiscal
Vintila Nicoleta,Filipescu Maria-Oana,Lazar Paula

Pret: 64.9 lei
55.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
33 useri online

Useri autentificati: