DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 166/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilorPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 564 din 26 iulie 2016

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 493 din 11 iulie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, alineatul (1) literele a), c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) lucrari de consolidare, reparare/refacere a zidariilor/peretilor exteriori;
c) lucrari de consolidare si/sau reparare/refacere a sistemului de acoperire;
d) lucrari de inlocuire, reparare/refacere a tamplariei exterioare si a elementelor exterioare functionale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornise si altele asemenea;"


2. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3) cu urmatorul cuprins.
"(3) Lucrarile de interventie prevazute la alin. (1) si (2) sunt investitii de interes public national sau local, declarate dupa caz, prin hotarare a Guvernului initiata de Ministerul Culturii si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, respectiv prin hotarari ale consiliilor locale, ale consiliilor judetene sau prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Culturii si Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice."

3. La articolul 13 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) cofinantarea cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie la cladirile monument istoric, la cladirile amplasate in ansambluri si situri clasate ca monument istoric, in zonele de protectie a monumentelor istorice, la cladiri protejate datorita valorii lor culturale prin Planuri Urbanistice Generale, la cladirile din zonele construite protejate sau din centrele istorice ale localitatilor, precum si din statiunile/localitatile/zonele turistice, balneare, climatice si/sau balneoclimatice, definite in conditiile legii."

4. La articolul 13, dupa alineatul (2), se introduc treisprezece noi alineate, alineatele (3)-(15) cu urmatorul cuprins:
"(3) In cazul alin. (1) lit. c), finantarea executarii lucrarilor de interventie prevazute la art. 6 se poate asigura astfel:
a) 50% din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale/centrale sub forma de grant;
b) 50% din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari si/sau din alte surse legal constituite.
(4) Finantarea executarii lucrarilor de interventie prevazute la art. 6 in cota de contributie prevazuta la alin. (3) lit. b) se asigura de catre proprietari/asociatiile de proprietari pe durata executarii lucrarilor de interventie, in baza situatiilor de lucrari.
(5) Contributia prevazuta la alin. (3) lit. a) se stabileste prin hotarari ale autoritatilor deliberative.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), autoritatile administratiei publice locale pot asigura, la cererea de finantare depusa de catre proprietari/asociatiile de proprietari, in baza hotararii autoritatilor deliberative, si in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie, finantarea cheltuielilor aferente executarii lucrarilor de interventie corespunzatoare contributiei ce revine proprietarilor/asociatiei de proprietari, prevazuta la alin. (3) lit. b), cu recuperarea sumelor in conditiile legii.
(7) Sumele avansate de autoritatile administratiei publice locale pentru asigurarea contributiei prevazute la alin. (3) lit. b), se recupereaza din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari, constituit in acest sens, conform Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare, sau din contributia proprietarilor, dupa caz.
(8) In cazul in care sumele prevazute la alin. (7) nu au fost integral recuperate din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari sau din contributia proprietarilor pana la receptia la terminarea lucrarilor, recuperarea sumelor ramase se realizeaza prin stabilirea, prin hotarare a autoritatilor deliberative, a unei taxe pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor.
(9) Taxa pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor se aplica doar proprietarilor/asociatiilor de proprietari prevazuti/prevazute la alin. (6) (8), care beneficiaza de reabilitarea cladirii in urma inscrierii acesteia in programele multianuale, atunci cand nu sunt acoperite sumele avansate de autoritatile administratiei publice locale pentru asigurarea contributiei prevazute la alin. (3) lit. b), in vederea acoperirii respectivei contributii.
(10) Taxa pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor se fundamenteaza si se stabileste pe baza hotararii autoritatilor deliberative in functie de sumele avansate de catre autoritatile locale pentru asigurarea cotei de contributie aferente proprietarilor, in raport cu cotele-parti indivize din proprietatea comuna aferenta fiecarei proprietati individuale.
(11) Durata si modalitatea in care pot fi recuperate, prin intermediul taxei, sumele avansate conform alin. (3) se stabilesc prin hotarari ale autoritatilor deliberative, neputand depasi 10 ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor.
(12) Taxa pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor se urmareste si se executa in conditiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre organele fiscale ale autoritatilor administratiei publice locale.
(13) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si (11), sumele avansate de autoritatile administratiei publice locale pentru asigurarea contributiei proprietarilor/asociatiilor de proprietari pentru executarea lucrarilor de interventie la cladirile mentionate la alin. (1) lit. c) sunt considerate cheltuieli de natura sociala si se pot recupera intr-un termen mai mare de 10 ani pentru cladirile in care locuiesc, persoane din categoriile de proprietari, persoane fizice, respectiv familii care conform anchetei sociale efectuate inainte de stabilirea naturii sociale a cheltuielilor si pe durata recuperarii acestora de autoritatea administratiei publice locale si pe toata durata realizarii lucrarilor de interventie, realizeaza venituri medii nete lunare pe persoana singura/membru de familie mai mici sau egale cu salariul minim net garantat in plata pe tara.
(14) Recuperarea sumelor destinate finantarii cheltuielilor in cazurile prevazute la alin. (13), respectiv prelungirea duratei de recuperare a sumelor, se fac prin hotarare a autoritatii deliberative.
(15) Sumele avansate in conditiile legii de catre autoritatile administratiei publice locale pentru asigurarea cotei de contributie a proprietarilor/asociatiilor de proprietari pentru executarea lucrarilor de interventie la cladirile prevazute la alin. (1) lit. c), nerecuperate la data instrainarii sub orice forma a apartamentelor, inclusiv prin mostenire, se recupereaza de la noul proprietar, in conditiile legii."

5. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
Prin exceptie de la prevederile art. 13 alin. (3), pentru cladirile amplasate in zone protejate si in zone de protectie a monumentelor istorice inscrise in Lista patrimoniului mondial, definite potrivit legii, autoritatile administratiei publice centrale cu atributii in domeniul dezvoltarii regionale si turismului, prin programe specifice aprobate in conditiile legii, pot asigura de la bugetul de stat prin bugetul propriu, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie, preluarea partiala sau integrala a cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie care se executa la anvelopa acestor cladiri."

6. La articolul 19 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
" (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) beneficiarii prevederilor art. 13 alin. (1) lit. c) nu trebuie sa suporte din surse proprii minimum 10% din valoarea de executie a lucrarilor de interventie."

7. La articolul 34, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34
(1) In situatia prevazuta la art. 11 alin. (2), prin derogare de la prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, certificatul de urbanism si autorizatia de construire pentru executarea lucrarilor de interventie se elibereaza, in regim de urgenta, in cel mult 15 zile de la data inregistrarii solicitarii, cu scutire de taxa."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

Poate fi de interes si:
Legea 121/2014 privind eficienta energetica. Lege nr. 121/2014
Legea 146/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor. Lege nr. 146/2013
Legea 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor. Lege nr. 153/2011
Legea 76/2011 pentru aprobarea OUG 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala. Lege nr. 76/2011
OUG 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala. Ordonanta de urgenta 69/2010
Ordin nr. 1083/2009 pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor
Legea nr. 184/2001 privind Organizarea si exercitarea profesiei de Arhitect. Legea profesiei de Arhitect
OUG nr. 210/2008, ordonanta de urgenta pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996
OUG nr. 200/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Hotarare privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2007 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladiri de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol
Norma metodologica privind performanta energetica a cladirilor, 2007
Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Editie de colectie
Ioan Les

Pret: 469 lei

COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
44 useri online

Useri autentificati: