DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 5 ianuarie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


ACORD intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale


Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova, denumite in continuare parti,
dorind imbunatatirea calitatii serviciilor de asistenta medicala de urgenta in zona transfrontaliera Romania - Republica Moldova prin cresterea capacitatii de interventie a serviciilor de urgenta, reanimare si descarcerare si, respectiv, prin cresterea nivelului de siguranta si sanatate a locuitorilor,
contribuind la identificarea solutiilor pe termen lung la problemele intalnite in ceea ce priveste capacitatea de interventie a serviciilor de asistenta medicala de urgenta,
luand in considerare necesitatea de a consolida cooperarea si colaborarea serviciilor de asistenta medicala de urgenta pentru imbunatatirea sanatatii populatiei si protectia vietii umane,
au convenit urmatoarele:


ARTICOLUL 1 - Scopul si obiectul Acordului
(1) Scopul prezentului acord este crearea cadrului pentru cooperarea si interventia comuna in cazul urgentelor medicale cu mijloace terestre si aeriene, in situatii care pun in pericol viata si sanatatea omului si care necesita participarea unor categorii de forte si mijloace apartinand statului vecin.
(2) Partile isi acorda, la cerere, ajutor reciproc de urgenta in conditiile stabilite in prezentul acord.


ARTICOLUL 2 - Definirea notiunilor
Notiunile folosite in prezentul acord au urmatorul inteles:
Administratorul SNUAU 112 - organul central de specialitate, care administreaza, exploateaza, intretine si dezvolta SNUAU
Asistenta medicala de urgenta - ansamblul de masuri diagnostice si terapeutice intreprinse, in cazuri de urgenta medicala, de catre personal medical calificat
Bun/Bunuri - mijloacele de transport, echipamentele si mijloacele materiale aflate in dotarea acestora, precum si cele din dotarea echipajelor de interventie sau folosite de catre acestea, precum si bunurile de uz personal ale pacientului
Centrul unic pentru apeluri de urgenta - structura specializata de preluare si transfer a apelurilor de urgenta primite la 112
Dispecerat - structura specializata a fiecarei parti cu atributii de alocare si coordonare a fortelor si mijloacelor de interventie la alertarea prin apel unic de urgenta primit direct sau prin centrele unice pentru apeluri de urgenta
Document de calatorie - orice tip de document de identitate valabil (buletin/carte de identitate, buletin pentru apatrizi, pasaport, pasaport pentru apatrizi, permis de sedere pentru straini, permis de sedere pentru apatrizi, permis de sedere in scop de munca, carte albastra a Uniunii Europene), precum si documentele de insotire ale mijloacelor de transport care vor primi dreptul de trecere a frontierei de stat
Echipaj de interventie - grup constituit din personal medical, paramedical, de deblocare-salvare si personal care asigura operarea mijloacelor de interventie, cu pregatire profesionala corespunzatoare, apartinand autoritatilor competente ale partilor, care desfasoara interventiile medicale de urgenta
Echipament - mijloace tehnice si de transport aflate la dispozitie si necesare pentru interventie, echipamentul de salvare al echipelor de interventie, precum si materialele necesare functionarii acestora
Echipament medical - orice instrument, aparat, dispozitiv sau material, folosite ca atare sau in combinatie, impreuna cu orice accesorii sau programe informatice necesare functionarii sale corespunzatoare, destinat de catre fabricant in scopul utilizarii pentru fiintele umane
Interventie - actiunea transfrontaliera desfasurata in scopul salvarii, acordarii de asistenta medicala de urgenta si efectuarii transportului pacientului/pacientilor la cel mai apropiat spital competent pentru cazul respectiv
Misiuni de interventie aeromedicala - interventii primare sau secundare ce se desfasoara utilizand aeronavele special dotate, respectand standardele europene in vigoare, in vederea salvarii unor vieti aflate in pericol din cauza unor accidentari sau imbolnaviri acute ori care se afla intr-un mediu ostil vietii
Operator medical - unitate sanitara care organizeaza si raspunde de desfasurarea asistentei medicale acordate prin utilizarea aeronavelor echipate medical si destinate executarii misiunilor de salvare aeriana
Pacient - persoana fizica, indiferent de cetatenie sau nationalitate, care solicita sa primeasca sau primeste asistenta medicala in unul din statele parti prin interventie
Parte solicitanta - autoritatea apartinand partilor abilitata sa solicite interventia
Parte solicitata - autoritatea apartinand partilor abilitata sa raspunda solicitarii si sa desfasoare interventia
Personal paramedical - personalul fara pregatire medicala, instruit special la diferite niveluri in acordarea primului ajutor calificat medical, utilizand echipamente specifice, inclusiv defibrilatoarele semiautomate externe, activand in echipe, intr-un cadru institutionalizat
Primul ajutor calificat - efectuarea unor actiuni salvatoare de viata unor persoane care au suferit o accidentare sau imbolnavire acuta, de catre personal paramedical
Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta (SNUAU) 112 - ansamblu integrat de aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei, care realizeaza puncte publice de acces al cetateanului la agentiile specializate de interventie si care permite raspunsul adecvat urgentei semnalate
TETRA (Terrestrial Trunked Radio) - standard de comunicatii radio digitale, destinat comunicatiilor de urgenta, elaborat de catre Institutul European de Standarde de Telecomunicatii
Urgenta medicala - accidentarea sau imbolnavirea acuta, care necesita acordarea primului ajutor calificat si/sau a asistentei medicale de urgenta, la unul sau mai multe niveluri de competenta, dupa caz. Ea poate fi urgenta cu pericol vital, unde sunt necesare una sau mai multe resurse de interventie in faza prespital, continuand ingrijirile intr-un spital local, judetean ori regional, sau urgenta fara pericol vital, unde ingrijirile pot fi efectuate, dupa caz, cu sau fara utilizarea unor resurse prespitalicesti, la un centru ori cabinet medical autorizat sau, dupa caz, la un spital.

ARTICOLUL 3 - Autoritati competente
(1) Autoritatile competente pentru punerea in aplicare a dispozitiilor prezentului acord, denumite in continuare autoritati competente, sunt:
- pentru Guvernul Romaniei: Ministerul Sanatatii, Ministerul Afacerilor Interne (prin institutiile abilitate conform legii) si Serviciul de Telecomunicatii Speciale;
- pentru Guvernul Republicii Moldova: Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne (prin institutiile abilitate conform legii).
(2) Autoritatile competente ale partilor stabilesc punctele de contact privind coordonarea si executarea interventiilor transfrontaliere.

ARTICOLUL 4 - Solicitarea interventiei medicale de urgenta si schimbul de informatii
(1) In cazul urgentelor medicale, interventia cu mijloace aeriene si/sau terestre va fi initiata in baza solicitarii comunicate de dispeceratul partii solicitante catre dispeceratul partii solicitate.
(2) In solicitare vor fi precizate urmatoarele:
a) locul urgentei medicale, data si ora producerii acesteia, caracterul, amploarea si parametrii de stare la momentul solicitarii;
b) masurile deja intreprinse;
c) volumul si natura ajutorului solicitat, tipul de tehnica necesara si aspectele prioritare ale interventiei;
d) oricare alte detalii necesare.
(3) Partea solicitata decide fara intarziere asupra posibilitatii desfasurarii interventiei si informeaza partea solicitanta despre posibilitatile sale imediate, despre natura/tipul de tehnica, volumul si conditiile specifice interventiei.
(4) Dispeceratul partii solicitate informeaza dispeceratul partii solicitante asupra posibilitatii utilizarii mijloacelor aeriene, specificand componenta echipajului, destinatia, ora si locul probabile de aterizare, precum si orice alte date relevante.
(5) Dispeceratele partilor vor comunica informatiile cu privire la situatia de fapt si parametrii interventiei catre toate autoritatile competente.

ARTICOLUL 5 - Solicitarea interventiei
(1) In cazul urgentei medicale, echipa de interventie care va ajunge prima la fata locului va transmite in mod operativ informatii catre medicul din propriul dispecerat/medicul coordonator despre situatia medicala a persoanelor afectate.
(2) Solicitarea mijlocului de interventie medicala de urgenta se va realiza de catre dispeceratul desemnat de autoritatile din partea solicitanta catre centrul unic pentru apeluri de urgenta/dispeceratul desemnat de autoritatile din partea solicitata, conform art. 12 alin. (1) al prezentului acord.
(3) In functie de starea medicala a pacientului/pacientilor se va asigura schimbul de date si informatii cu caracter medical dintre dispecerate stabilite de catre autoritatile competente, in vederea solicitarii mijloacelor de interventie aeriana/terestra.
(4) Autoritatile competente vor asigura infrastructura necesara operarii aeronavelor, precum si personal de specialitate pentru acordarea asistentei medicale de urgenta la primirea pacientului.

ARTICOLUL 6 - Recunoasterea competentelor
(1) Pe durata interventiei, personalul medical al echipajului de interventie va actiona in limita competentelor profesionale insusite si pe baza dreptului de libera practica dobandit intr-unul din statele semnatare.
(2) Paramedicii si personalul de salvare vor actiona potrivit competentelor obtinute in tara de origine.
(3) Personalului aeronautic din cadrul echipajului de interventie ii sunt recunoscute competentele si calificarile detinute in tara de origine.

ARTICOLUL 7 - Trecerea frontierei de stat si reguli de sedere pe teritoriul statului celeilalte parti a membrilor echipajelor de interventie in caz de urgente medicale
(1) Mijloacele de transport si membrii echipelor terestre si de interventie pot trece frontiera comuna de stat prin punctele de control la trecerea frontierei de stat in baza documentelor de calatorie valabile si pot stationa pe teritoriul statului celeilalte parti pana la finalizarea interventiei, fara a fi necesara indeplinirea altor conditii privind intrarea si sederea strainilor.
(2) Membrii echipelor aeromedicale de interventie in caz de urgente medicale ale unei parti pot trece frontiera comuna de stat in baza documentelor de calatorie valabile si pot stationa pe teritoriul statului celeilalte parti pana la finalizarea interventiei, fara a fi necesara indeplinirea altor conditii privind intrarea si sederea strainilor. Controlul la trecerea frontierei se va efectua de catre autoritatile competente ale fiecarei parti, in locurile de decolare/aterizare a aeronavei.
(3) Partile isi pun reciproc la dispozitie specimene ale documentelor de calatorie.
(4) Procedura tehnica de efectuare a controlului la trecerea frontierei de stat va fi stabilita intre autoritatile competente ale fiecarei parti, conform legislatiei interne, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului acord.

ARTICOLUL 8 - Trecerea frontierei de stat si reguli de sedere pe teritoriul statului celeilalte parti a pacientilor
(1) In cazul in care transportul pacientilor se efectueaza cu echipele terestre de interventie in caz de urgente medicale, controlul la trecerea frontierei de stat se va efectua in punctele de trecere a frontierei comune de stat, cu prioritate, de catre autoritatile competente ale fiecarei parti.
(2) In cazul in care transportul pacientilor se efectueaza cu echipele aeromedicale de interventie in caz de urgente medicale, controlul la trecerea frontierei de stat se va efectua in locurile de decolare/aterizare a aeronavei, de catre autoritatile competente ale fiecarei parti.
(3) Prevederile generale si speciale privind controlul la trecerea frontierei de stat sunt cuprinse in anexa la prezentul acord.

ARTICOLUL 9 - Reprimirea pacientilor
Partea solicitanta se obliga sa reprimeasca in cel mai scurt timp posibil pacientul care a primit ingrijirile medicale pe teritoriul statului partii solicitate, dupa finalizarea procedurilor medicale de urgenta si stabilizarea pacientului.

ARTICOLUL 10 - Operarea aeriana
(1) Pentru utilizarea spatiului aerian al Republicii Moldova de catre aeronavele folosite in interventii de salvare aeromedicala, autoritatile competente in acest sens din Republica Moldova vor acorda permisiunile si avizele necesare, conform legislatiei in vigoare, pentru perioade succesive de un an de zile.
(2) Pentru survolarea spatiului aerian al municipiului Chisinau, autoritatile competente in acest sens vor acorda permisiunea necesara, conform legislatiei in vigoare, pentru perioade succesive de un an de zile.
(3) Permisiunea acordata conform alin. (1) va include si aterizarea/decolarea in/din teritoriul Republicii Moldova.
(4) Pentru a permite interventia in cel mai scurt timp la locul solicitarii, traiectul de zbor al aeronavei poate fi stabilit si in afara punctelor obligatorii de intrare in spatiul aerian al Republicii Moldova.
(5) Informarea autoritatilor competente cu privire la desfasurarea misiunii de zbor se va realiza cu cel putin 10 minute inainte de intrarea in spatiul aerian al Republicii Moldova.
(6) Aeronava folosita la misiunile de interventie aeromedicala este exceptata de la plata taxelor de navigatie aeriana si a taxelor aeroportuare. Exceptarea se aplica si asupra taxelor de handling.
(7) Pe timpul stationarii la sol pe teritoriul Republicii Moldova/Romaniei, securitatea si siguranta aeronavei de interventie si a echipajului vor fi asigurate de autoritatile desemnate de statul solicitant.

ARTICOLUL 11 - Trecerea bunurilor materiale peste frontiera de stat
(1) Interdictiile si restrictiile referitoare la circulatia marfurilor nu se aplica in cazul bunurilor si materialelor care intra in dotarea echipelor de interventie.
(2) Controlul bunurilor va fi efectuat intr-o maniera simplificata, pe baza de prioritate, conform listelor furnizate de autoritatile competente, in care sunt specificate echipamentele necesare indeplinirii atributiilor si lista bunurilor transportate, exportate sau importate. Pentru aceste bunuri nu este necesara depunerea declaratiei vamale in detaliu.
(3) Bunurile exportate si importate in cadrul prezentului acord de asistenta sunt scutite de plata taxelor vamale, a accizelor si a celorlalte impuneri financiare pentru import/export, potrivit legislatiei nationale a statelor partilor, numai cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) sa nu faca obiectul unei comercializari ulterioare; si
b) sa nu fie utilizate pentru prestari de servicii catre terti, aducatoare de venituri.
(4) Facilitatile enumerate la alin. (2) si (3) devin aplicabile daca persoana responsabila din cadrul dispeceratului/echipei de interventie terestra prezinta autoritatilor vamale ale partii solicitante lista cuprinzand echipamentele din dotarea echipei de interventie, intocmita conform dispozitiilor stabilite la alin. (5).
(5) Autoritatile competente ale partilor vor stabili o macheta comuna standard pentru intocmirea listei mentionate la alin. (7).
(6) Lista ce cuprinde bunurile din dotarea echipei de interventie va fi vizata de autoritatea competenta. Autoritatea vamala va confirma trecerea bunurilor peste frontiera.
(7) In cazul in care in listele de bunuri sunt medicamente ce au in compozitia lor si substante stupefiante si psihotrope, acestea vor fi mentionate intr-o lista separata detaliata a materialelor sanitare si a medicamentelor ce contin substante stupefiante si psihotrope indicand denumirea acestora si cantitatile lor. Echipele de interventie pot avea asupra lor aceste medicamente numai in cantitatile prevazute de necesitatile medicale de urgenta, in conformitate cu legislatia in vigoare, si le pot administra numai prin personalul medical calificat. Autoritatile specializate ale partii solicitante pot controla folosirea si inmagazinarea materialelor si a substantelor mentionate mai sus. Introducerea sau retragerea acestor produse nu este considerata de parti drept act de comert conform obligatiilor asumate prin acorduri internationale privind substantele narcotice si psihotrope.
(8) In cazul echipamentelor si bunurilor care s-au distrus, s-au consumat pe teritoriul statului partii solicitante, acest fapt se va comunica organelor vamale ale partii solicitante, specificandu-se cantitatea, tipul, locul folosirii acestora, si concomitent se vor informa si autoritatile competente ale partii solicitante prevazute la art. 3 alin. (1). Asupra bunurilor consumate sau distruse pe teritoriul statului partii solicitante se vor extinde scutirile prevazute la alin. (3), daca li se justifica destinatia.
(9) Prevederile alin. (3) si (8) trebuie aplicate in mod corespunzator si in cazul medicamentelor, care au in compozitia lor substante stupefiante si psihotrope.
(10) In cursul aplicarii prezentului acord, este interzisa introducerea de arme, munitii sau substante explozive, toxice, radioactive, substante stupefiante si psihotrope.
(11) In ceea ce priveste substantele stupefiante si psihotrope, fac exceptie medicamentele care fac parte din dotarea standard a echipelor de interventie medicale si care au in compozitie asemenea substante. Lista acestor medicamente si cantitatea acestora, din dotarea echipelor de interventie, va fi comunicata autoritatilor competente sa efectueze controlul la trecerea frontierei, conform alin. (7).

ARTICOLUL 12 - Asigurarea comunicatiilor
(1) Legatura de comunicatii intre dispeceratele desemnate la nivelul fiecarui stat se va realiza in conformitate cu o procedura de apelare stabilita prin protocol interinstitutional incheiat intre administratorul SNUAU 112 din Romania si institutia desemnata din Republica Moldova.
(2) Pentru asigurarea comunicatiilor radio TETRA in cadrul cooperarii transfrontaliere, administratorul Platformei comune TETRA din Romania si administratorul sistemului TETRA din Republica Moldova vor incheia un protocol interinstitutional, prin care vor fi stabilite conditiile tehnice si procedurile necesare derularii activitatilor, inclusiv resursele tehnice implicate din partea ambelor parti.
(3) Dupa implementarea sistemului 112 in Republica Moldova, protocolul mentionat la alin. (1) va fi incheiat cu administratorul sistemului 112 din Republica Moldova.
(4) Protocoalele interinstitutionale mentionate in prezentul articol vor fi incheiate in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului acord si desemnarea institutiilor abilitate. Desemnarea se va realiza in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului acord.

ARTICOLUL 13 - Despagubiri
(1) Partile renunta una fata de cealalta la orice pretentie de despagubire in cazul unor pagube materiale, incluzand si daunele aduse mediului, cauzate de un membru al echipajului de interventie in timpul indeplinirii misiunii sale legate de aplicarea prevederilor prezentului acord, respectiv la orice pretentie de despagubire rezultata din vatamarea sanatatii sau moartea unui membru al (1) echipajului de interventie, daca aceasta s-a produs in cadrul indeplinirii sarcinilor ce decurg din prezentul acord sau in legatura cu acestea.
(2) In cazul in care un membru al echipajului de interventie a partii solicitate, in timpul interventiei desfasurate conform prezentului acord, produceo paguba materiala pe teritoriul statului partii solicitante in dauna unei terte persoane, atunci raspunderea ii revine partii solicitante.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu pot fi aplicate in cazul in care dauna a fost produsa cu intentie sau din neglijenta grava, stabilita deo instanta judecatoreasca a statului partii solicitante.

ARTICOLUL 14 - Cheltuieli
Daca partile nu convin altfel, acordarea de ajutor, conform prevederilor prezentului acord, este gratuita.

ARTICOLUL 15 - Solutionarea diferendelor
Eventualele diferende care pot aparea ca urmare a interpretarii sau aplicarii prezentului acord se solutioneaza prin negocieri in cadrul unei comisii mixte, formata din reprezentantii partilor semnatare. In cazul in care acestea nu dau rezultate, partile le vor rezolva pe cale diplomatica.

ARTICOLUL 16 - Dispozitii finale
(1) Prezentul acord intra in vigoare in a 30-a (treizecea) zi de la data primirii ultimei notificari diplomatice prin care partile si-au comunicat reciproc indeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa in vigoare.
(2) Prezentul acord se incheie pentruo perioada de cinci ani si se prelungeste, automat, pentru noi perioade de cate cinci ani, daca niciuna dintre parti nu va notifica celeilalte parti, cu cel putin sase luni inainte de expirarea perioadei de valabilitate, intentia sa privind denuntarea acordului.
(3) Partile, de comun acord, pot modifica sau completa prezentul acord. Modificarea sau completarea prezentului acord intra in vigoare, potrivit procedurii mentionate la alin. (1).
(4) Anexa la prezentul acord face parte integranta din acesta.
(5) Incetarea valabilitatii prezentului acord nu afecteaza raspunderea in privinta obligatiilor asumate valabil pe perioada cat acesta a fost in vigoare.


Semnat la Chisinau la 21 februarie 2014, in doua exemplare originale.


ANEXA - Prevederi generale si speciale privind controlul la trecerea frontierei


A. In cazul pacientilor transportati de echipele terestre de interventie in caz de urgente medicale
1. In cazul in care pacientul este in posesia unui document de calatorie valabil, trecerea frontierei comune de stat se va face in baza acestuia, iar pacientul poate stationa pe teritoriul statului celeilalte parti fara a fi necesara indeplinirea altor conditii privind intrarea si sederea strainilor.
2. In cazul apatrizilor, prin document de calatorie se intelege unul din urmatoarele: document de calatorie pentru refugiati in baza Conventiei privind statutul refugiatilor din 28 iulie 1951, document de calatorie pentru apatrizi in baza Conventiei privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954, document de calatorie pentru refugiati in baza Conventiei din 15 octombrie 1946.
3. In cazul in care pacientul nu detine un document de calatorie valabil, insa identitatea acestuia este cunoscuta sau stabilita de catre partea solicitanta, autoritatea competenta responsabila pentru controlul trecerii frontierei de stat a partii solicitante va comunica datele de identitate detinute autoritatii competente responsabile pentru controlul trecerii frontierei de stat a partii solicitate, prin intermediul unui formular tipizat.
4. Acest formular va certifica identitatea persoanei si va autoriza trecerea frontierei comune de stat.
5. Transmiterea documentului se va face in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 24 de ore de la inregistrarea solicitarii, prin intermediul Centrului Comun de Contact Galati sau folosind alte canale de comunicare existente intre autoritatile competente pentru controlul trecerii frontierei de stat a celor doua parti.
6. Forma si continutul formularului vor fi stabilite de comun acord la nivelul ministerelor afacerilor interne ale celor doua parti, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului acord.
7. In cazul in care pacientul nu detine un document de calatorie valabil, iar identitatea acestuia nu este cunoscuta de catre partea solicitanta, se va permite pacientului trecerea frontierei comune de stat.
8. Ulterior, autoritatile competente in aplicarea prezentului acord de pe teritoriul statului partii solicitate vor efectua demersurile necesare stabilirii identitatii pacientului, comunicand partii solicitante, prin autoritatile competente responsabile pentru controlul trecerii frontierei de stat, rezultatul verificarilor efectuate, prin intermediul Centrului Comun de Contact Galati sau folosind alte canale de comunicare existente.
9. Procedura de stabilire a identitatii pacientului va fi reglementata de fiecare parte, conform legislatiei interne, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului acord.

B. In cazul pacientilor transportati de echipele aeromedicale de interventie in caz de urgente medicale
1. Controlul la trecerea frontierei de stat se va realiza in mod similar ca la lit. A, cu mentiunea ca locul de efectuare a controlului de frontiera va fi cel de decolare/aterizare a aeronavei.
2. Controlul la trecerea frontierei de stat pentru directia de intrare in tara, in situatiile in care aceasta nu poate fi realizata in timp util la locul preluarii pacientului, se va face la unitatea medicala de pe teritoriul statului partii unde este transportat pacientul. Datele despre echipaj si pacient vor fi transmise in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 24 de ore de la aterizare, autoritatii responsabile de controlul la trecerea frontierei de stat a partii care s-a aflat in imposibilitate de efectuare a controlului la preluarea pacientului.

C. Iesirea de pe teritoriul statului partii solicitate a pacientului dupa ce acestuia i s-au acordat ingrijirile medicale
Pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 9 din prezentul acord, iesirea de pe teritoriul statului partii solicitate si intrarea pe teritoriul statului partii solicitante se vor face in conditiile prevazute la lit. A.

D. Trecerea frontierei de stat in cazul decesului pacientului pe teritoriul statului partii solicitate
1. In cazul decesului unui pacient pe teritoriul statului partii solicitate, autoritatile competente ale acesteia vor intreprinde masurile necesare pentru repatrierea cadavrului pe teritoriul statului parti solicitante.
2. Procedura de repatriere a cadavrului va fi reglementata de fiecare parte, conform legislatiei interne, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului acord.

E. Controlul trecerii frontierei de stat in cazul pacientilor impotriva carora sunt dispuse masuri restrictive sau preventive
In cazul in care pacientii sunt semnalati in bazele nationale de semnalari ca fiind dispuse impotriva lor masuri restrictive sau preventive, se va permite iesirea, respectiv intrarea de pe/pe teritoriul statului partii solicitante/solicitate, iar autoritatile competente ale partilor vor initia demersuri pe canalele de cooperare existente ca, dupa stabilizarea pacientului, sa fie puse in aplicare masurile respective.

F. Controlul trecerii frontierei de stat in cazul pacientilor minori neinsotiti
In cazul in care pacientii minori sunt neinsotiti, se va permite iesirea, respectiv intrarea de pe/pe teritoriul statului partii solicitante/solicitate, cu respectarea legislatiei interne a partilor, iar autoritatile competente ale partilor vor initia demersuri pe canalele de cooperare existente ca, dupa stabilizarea pacientului, acesta sa fie reprimit pe teritoriul statului partii solicitante.

G. Controlul trecerii frontierei de stat in cazul pacientilor nou- nascuti si sugari
In cazul pacientilor nou-nascuti si sugari, acestia vor putea fi insotiti de mama la bordul mijloacelor de interventie. In acest caz, regimul de control la trecerea frontierei de stat aplicabil pentru mama este regimul aplicabil pacientului, asa cum a fost stabilit in prezenta anexa.