DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 si pentru modificarea unor acte normativePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 910 din 15 decembrie 2014

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Stabilirea si plata despagubirilor acordate persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) si (3) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Sunt indreptatiti la acordarea de despagubiri si mostenitorii legali sau testamentari ai persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) si (3) din Legea nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si mostenitorii legali, pana la gradul IV inclusiv, sau mostenitorii testamentari ai persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aveau, la data depunerii cererii de acordare a despagubirilor, cetatenia romana. Dovada calitatii de mostenitor se face prin certificatul de mostenitor, prin certificatul de calitate de mostenitor sau prin hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se atesta aceasta calitate.


Art. 2
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, singura masura compensatorie de care pot beneficia persoanele prevazute la art. 1 este acordarea de despagubiri banesti.

Art. 3
(1) Dispozitiile prezentei legi referitoare la stabilirea despagubirilor se aplica cererilor formulate si depuse, in termen legal, la comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care nu s-au emis hotarari de respingere a cererii sau de acordare a despagubirilor, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Dispozitiile prezentei legi referitoare la plata despagubirilor se aplica cererilor solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru care nu s-a efectuat plata, cererilor nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti, avand ca obiect acordarea de despagubiri in baza Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.Capitolul II - Stabilirea si plata despagubirilor


Art. 4
Cererile aflate in curs de solutionare la comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se analizeaza si se solutioneaza pe baza actelor care atesta existenta dreptului la despagubiri, certificate de autoritatile competente, acte care pot fi completate cu declaratii ale martorilor, autentificate.

Art. 5
(1) Valoarea bunurilor imobile pentru care se acorda despagubiri potrivit Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste de comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, prin raportare la valorile si limitele prevazute in anexa nr. 1.
(2) Pentru trei dintre recoltele neculese in anul parasirii proprietatilor in teritoriile prevazute in Legea nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la alegerea fostilor proprietari sau a mostenitorilor acestora, se acorda despagubiri al caror cuantum se stabileste de catre comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, prin raportare la valorile prevazute in anexa nr. 2.

Art. 6
(1) Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, solutioneaza cererile de acordare a despagubirilor, in ordinea inregistrarii acestora si, prin hotarare, propun acordarea de despagubiri sau respingerea cererilor.
(2) Hotararea comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, insotita de inscrisurile si documentele care au fost avute in vedere la emiterea acesteia, se comunica, in termen de 30 de zile de la emitere, Autoritatii 4 Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. In acelasi termen, hotararea se comunica si solicitantului.

Art. 7
(1) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, in baza documentelor transmise, procedeaza la analizarea dosarelor aferente hotararilor comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, din punctul de vedere al existentei si intinderii dreptului la acordarea despagubirilor, in ordinea inregistrarii acestora.
(2) In situatia in care se constata lipsa sau neconcordanta unor inscrisuri doveditoare, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor poate solicita inscrisurile necesare atat institutiilor publice, cat si persoanelor care solicita acordarea de despagubiri.
(3) In baza documentelor depuse la dosar, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor valideaza sau invalideaza hotararea comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si, dupa caz, emite decizie de validare/invalidare, in tot sau in parte, sub semnatura vicepresedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor cu atributii de coordonare a aplicarii Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In cazul in care se constata ca persoana indreptatita are dreptul la despagubiri si pentru alte bunuri decat cele pentru care s-a stabilit valoarea prin hotararea comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, prin decizia prevazuta la alin. (3), stabileste si valoarea bunurilor neevaluate initial.
(5) Stabilirea valorii bunurilor neevaluate initial in dosarele constituite in temeiul Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face potrivit prevederilor acesteia.
(6) Stabilirea valorii bunurilor neevaluate initial in dosarele constituite in temeiul Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se face potrivit art. 5.

Art. 8
Deciziile de validare/invalidare ale Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor pot fi atacate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza domiciliaza solicitantul. Hotararea pronuntata de instanta de contencios administrativ este supusa cailor de atac in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 9
Actul administrativ prin care se stabileste dreptul la despagubiri si cuantumul acestora este, dupa caz:
a) hotararea comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, emisa inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi;
b) ordinul emis de Seful Cancelariei Primului-ministru, in temeiul Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv decizia de plata emisa de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, in temeiul Legii nr.9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi;
c) decizia de validare emisa de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, cu privire la hotarari emise in temeiul Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi;
d) decizia de validare emisa de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, cu privire la hotararile emise in temeiul Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, de comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. 10
(1) Plata despagubirilor stabilite prin actele administrative prevazute la art. 9 lit. a) si b) se efectueaza in ordinea cronologica a emiterii acestora, in transe anuale egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 1 ianuarie 2015.
(2) Plata despagubirilor stabilite prin actele administrative prevazute la art. 9 lit. c) si d) se efectueaza in ordinea cronologica a emiterii acestora, in transe anuale egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu anul urmator emiterii deciziilor de validare. 6
(3) Plata sumelor de bani stabilite prin hotarari judecatoresti, ramase definitive si irevocabile sau, in cazul proceselor incepute dupa data de 15 februarie 2013, ramase definitive, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se efectueaza in transe anuale egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 1 ianuarie 2015.
(4) Sumele neplatite, aferente hotararilor judecatoresti prevazute la alin. (3) si actelor administrative prevazute la art. 9 lit. a) si b), se actualizeaza cu indicele de crestere a preturilor de consum pentru perioada de la momentul ramanerii irevocabile/definitive, respectiv emiterii acestora, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si constituie obligatii de plata, in transe, in conditiile prezentei legi. Actualizarea sumei se face prin decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.
(5) Sumele aferente actelor administrative prevazute la art. 9 lit. c) se actualizeaza prin decizia de validare cu indicele de crestere a preturilor de consum, pentru perioada de la momentul emiterii hotararilor pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si constituie obligatii de plata, in transe, in conditiile prezentei legi.
(6) Pentru fiecare transa anuala, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor emite un titlu de plata. Titlul de plata, in original, se comunica, in cel mult 5 zile de la emitere, Ministerului Finantelor Publice si persoanelor indreptatite.

(7) Cuantumul unei transe anuale nu poate fi mai mic de 20.000 lei. In cazul in care suma ce trebuie platita este mai mica decat 20.000 lei aceasta va fi achitata integral, intr-o singura transa.

Art. 11
(1) Plata sumelor stabilite prin titlurile de plata se efectueaza de catre Ministerul Finantelor Publice, in termen de cel mult 180 de zile de la data emiterii acestora.
(2) Procedura de plata se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, pana la data de 31 decembrie 2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Orice procedura de executare silita se suspenda de drept, pana la implinirea termenelor la care devin scadente obligatiile de plata prevazute in titlurile de plata emise conform art. 10 alin. (6).


Capitolul III - Masuri pentru accelerarea solutionarii cererilor de acordare de despagubiri


Art. 12
(1) Se instituie un termen de decadere de 120 de zile, in care persoanele care au formulat cereri de acordare de despagubiri pot completa, cu inscrisuri, dosarele aflate in curs de solutionare la comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare , ori la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. Termenul de decadere curge de la data la care persoanei i se comunica, in scris, care sunt documentele necesare solutionarii cererii.
(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit la cererea scrisa a persoanei care a formulat cerere de acordare de despagubiri, o singura data, pentru o perioada de 60 de zile, in situatia in care aceasta face dovada efectuarii unor demersuri pentru completarea dosarului.
(3) Cererea de prelungire a termenului se va formula in interiorul termenului prevazut la alin. (1) si va fi insotita de dovada demersurilor intreprinse.
(4) Institutiile detinatoare au obligatia de a elibera, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii, actele doveditoare solicitate.

Art. 13
(1) Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a solutiona, prin hotarare, cererile de acordare a despagubirilor inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dupa cum urmeaza:
a) in termen de 9 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de pana la 500 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) in termen de 18 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar intre 501 si 1.000 de cereri, depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; 8
c) in termen de 36 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de peste 1.000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Termenele prevazute la alin. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2015.
(3) Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a stabili, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, numarul cererilor inregistrate si nesolutionate, de a afisa aceste date la sediul lor si de a le comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Datele transmise de comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi centralizate si publicate pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

Art. 14
(1) Hotararile emise de comisiile judetene in baza Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrate la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si pentru care nu s-a emis decizie de validare/invalidare, se valideaza/invalideaza in termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Hotararile emise de comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi, se valideaza/invalideaza de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, prin decizie, in termen de 18 luni de la data inregistrarii lor.
(3) Numarul dosarelor aferente hotararilor prevazute la alin. (1) si data inregistrarii dosarelor aferente hotararilor prevazute la alin. (2) se publica pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si se comunica, la cerere, persoanelor indreptatite.

Art. 15
In cazul nerespectarii termenelor stabilite la art. 13 alin. (1) si la art. 14 alin. (1) si (2), persoana indreptatita se poate adresa instantei judecatoresti prevazute la art. 8.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 16
(1) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor exercita, din oficiu sau pe baza unor sesizari motivate ale persoanelor indreptatite, controlul cu privire la aplicarea prevederilor legale de catre comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul constatarii incalcarii prevederilor legale privind constituirea, organizarea si functionarea comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 290/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ori a unor nereguli in modul de solutionare a dosarelor, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor poate dispune:
a) suspendarea temporara a activitatii comisiei pe termen de maximum 60 de zile, in vederea identificarii cauzelor care au condus la aparitia acestor deficiente sau nereguli;
b) masuri pentru remedierea neregulilor constatate;
c) sesizarea altor organe cu atributii de control, precum si a organelor de cercetare penala, in cazul in care aspectele constatate sunt de competenta acestora.

Art. 17
(1) In scopul accelerarii si eficientizarii procesului de despagubire, in aplicarea prezentei legi, se stabilesc urmatoarele masuri:
a) se suplimenteaza numarul de posturi din structura organizatorica a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, cu un numar de 20 de posturi de natura contractuala, pentru o perioada de 36 de luni;
b) drepturile salariale ale functionarilor publici din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor se stabilesc prin asimilare, in mod corespunzator, cu cele ale functionarilor publici din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
(2) Transformarea posturilor personalului contractual incadrat in structura organizatorica a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor la data intrarii in vigoare a prezentei legi, care implica10 exercitarea prerogativelor de putere publica, in functii publice, se face in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 18
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

Art. 19
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, sintagma "Comisia centrala pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940”, se inlocuieste cu sintagma "Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor”.

Art. 20
Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 14 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (2) se abroga.

2. La articolul 2, alineatele (1) - (3) se abroga.

3. Articolele 3 si 4 se abroga.

4. La articolul 8, alineatele (2), (2^2) si (3) - (6) se abroga.

5. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
In cazul in care despagubirile banesti sunt solicitate de mai multi mostenitori ai aceleiasi persoane, precum si daca, dupa adoptarea hotararii de catre comisia competenta si ramanerea definitiva a acesteia, apar persoane avand vocatie succesorala, conform art. 5 alin. (1) si (2), raporturile dintre succesori privind drepturile lor se solutioneaza potrivit dreptului comun.”

6. Articolele 10, 11 si 13 se abroga.

Art. 21
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga:
a) art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (3) si (4), art. 7 alin. (1) - (6) si art. 8 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 6 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 22
Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta lege vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Anexa nr. 1 - Valorile de despagubire a bunurilor imobile

Nr. Categoria de bunuri            Euro/mp
crt.

1 Teren intravilan zone urbane(maximum 450 mp)     35
2 Teren intravilan zone rurale(maximum 1000 mp)     5,23
3 Constructii cu destinatia de locuinta din zona urbana 75
4 Constructii cu destinatia de locuinta din zona rurala 20
5 Anexe ale constructiilor din zona urbana       28,18
6 Anexe ale constructiilor din zona rurala       14,55
7 Teren agricol(1)                    0,43
8 Livada                         0,41
9 Teren forestier(2)                   0,31

------
(1) Suprafata totala de teren reconstituita nu poate depasi limita de 50 ha de proprietar deposedat. La calculul suprafetei totale se va avea in vedere atat terenul agricol, cat si cel intravilan.
(2) Suprafata totala de teren forestier reconstituita nu poate depasi limita de 10 ha de proprietar deposedat.


Anexa nr. 2 - Valorile de despagubire a recoltelor

Nr. Categoria de recolte       Lei/Kg
crt.

1 Porumb               1
2 Grau                0,85
3 Floarea soarelui          1,59
4 Sfecla de zahar           0,17
5 Vita de vie             2,45
6 Fructe               4,35
7 In                 0,22
8 Tutun                4,35
9 Mac                 2,75 Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.