DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 159/2011 privind aprobarea OUG 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru LocuintePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 504 din 15 iulie 2011

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 112 din 8 decembrie 2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 849 din 17 decembrie 2010, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduc cinci noi liniute, cu urmatorul cuprins:"
 • La articolul 2, litera c) a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «c) promovarea si dezvoltarea la nivel sectorial si national a unor programe privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, constructia de locuinte sociale si de necesitate, constructia si/sau reabilitarea locuintelor distruse ori grav avariate, situate in zonele afectate de calamitati naturale, constructia de locuinte cu chirie si/sau supuse vanzarii prin atragerea capitalului privat, constructia altor locuinte proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si interventii la constructii existente, in aplicarea masurilor stabilite prin programe guvernamentale. Programele guvernamentale si sursele de finantare ale acestora se aproba de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului;».
 • La articolul 2, alineatul (21) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «(2^1) Administrarea, criteriile de repartizare, precum si repartizarea si vanzarea locuintelor construite prin programul privind constructia de locuinte cu chirie si/sau supuse vanzarii prin atragerea capitalului privat, prevazut la alin. (1) lit. c), se prevad in actul normativ de aprobare a programului.»
 • La articolul 3, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins: «(3^1) Terenurile aflate in proprietatea publica sau privata a statului si in administrarea institutiilor din sectorul de aparare nationala, ordine publica, siguranta nationala, autoritatii judecatoresti si administratiei nationale a penitenciarelor se pot transfera, in conditiile legii, in proprietatea autoritatilor administratiei publice locale si administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti ori, dupa caz, a consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti in vederea construirii de locuinte.»
 • La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduc sapte noi alineate, alineatele (3)—(9), cu urmatorul cuprins:
  «(3) In cazul in care, in cadrul constructiilor de locuinte proprietate personala construite prin credit ipotecar, prevazute la alin. (1), sunt construite locuinte care nu sunt contractate la data finalizarii lucrarilor, acestea pot fi transmise de catre A.N.L., cu aprobarea consiliului de administratie, autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire.
  (4) Locuintele prevazute la alin. (3) apartin domeniului privat al statului si sunt administrate de catre autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate.
  (5) Locuintele prevazute la alin. (3) se repartizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale specialistilor din invatamant, sanatate, precum si specialistilor din sectorul de aparare nationala, ordine publica, siguranta nationala, ai autoritatii judecatoresti si ai administratiei nationale a penitenciarelor.
  (6) Autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate locuintele prevazute la alin. (3) stabilesc, in functie de necesitatile existente pe plan local, persoanele carora le vor fi repartizate aceste locuinte.
  (7) Contractele de inchiriere se incheie pe o durata de un an de la data repartizarii locuintei. Dupa expirarea acestei perioade contractuale, prelungirea contractului de inchiriere se face pe o perioada de un an, in conditiile legii. Chiria se stabileste de catre autoritatile administratiei publice locale, in conditiile prevederilor art. 31 din Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (8) Locuintele prevazute la alin. (3) pot fi vandute, la cererea chiriasului, de catre autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt amplasate. Valoarea de vanzare este data de valoarea de inventar a locuintei, din care se scade amortizarea calculata de la data punerii in functiune pana la data vanzarii.
  (9) Sumele obtinute se vireaza de catre autoritatile administratiei publice locale, prin bugetul propriu, catre A.N.L. Sumele obtinute din vanzarea locuintelor prevazute la alin. (3) se utilizeaza numai pentru finantarea constructiei de locuinte.»
 • La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «(2) Resursele A.N.L. prevazute la alin. (1) lit. d)—f) pot fi avansate si pentru finantarea constructiilor de locuinte proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, urmand ca acestea sa fie reconstituite din sursele stabilite conform art. 2 alin. (2) si prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.»”

  2. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:
  "1^1. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu urmatorul cuprins:
  «Art. 8^1
  (1) Prin exceptie de la prevederile art. 8, un procent din numarul de locuinte pentru tineri, stabilit prin hotarare a Guvernului, destinate inchirierii, impreuna cu terenul aferent, construite pe terenurile prevazute la art. 3 alin. (3^1), fac obiectul proprietatii publice a statului, sunt administrate de institutiile din sectorul de aparare nationala, ordine publica, siguranta nationala, autoritatii judecatoresti si administratiei nationale a penitenciarelor si se repartizeaza personalului din domeniile respective.
  (2) Locuintele prevazute la alin. (1) nu pot fi vandute.
  (3) Prin exceptie de la prevederile art. 8, prin ordin al conducatorului institutiei publice care a preluat locuintele prevazute la alin. (1) se stabilesc criteriile de repartizare pentru personalul propriu, precum si durata contractului de inchiriere.»”

  3. Articolul III se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. III
  In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.”


  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 65/2016 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
  Legea 221/2015 privind aprobarea OG 6/2014 pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL
  HG 818/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 818/2014
  HG 615/2013 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 615/2013
  OUG 112/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL. Ordonanta de urgenta 112/2010
  Ordin nr. 1952/2010 privind modificarea si completarea Ordinului 13601/2008 pentru aprobarea termenelor si a formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesionala si fondurile alocate in scop
  HG 389/2010 privind modificarea si completarea art. 19^2 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
  OUG 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. Ordonanta de urgenta 33/2010
  HG 151/2010 privind aprobarea Programului Renasterea satului romanesc — 10 case pentru specialisti. Hotararea nr. 151/2010
  OUG 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL. Ordonanta de urgenta nr. 14/2010
  HG 119/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea nr. 119/2010
  HG 1338/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte
  Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata 2009
  Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, 35/2007
  Agenda Juristului 2018
  Editura C.H. Beck

  Pret: 29.9 lei
  22.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  78 useri online

  Useri autentificati: