DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 157/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite. Legea nr. 157/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 496 din 19 iulie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 291 din 25 aprilie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 486/2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.< La articolul 4, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Autoritatile Administratiei publice care au competenta de a emite autorizatii au obligatia de a afisa la sediul acestora si, dupa caz, pe pagina proprie de internet lista autorizatiilor carora li se aplica procedura aprobarii tacite din domeniul de activitate al autoritatilor respective, precum si, pentru fiecare tip de autorizatie, urmatoarele informatii:".

2.< La articolul 4, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Informatiile prevazute la alin. (1) vor fi prezentate intr-o forma clara, indicandu-se exemple concrete. Autoritatile administratiei publice vor elabora ghiduri privind procedura de autorizare si constituirea documentatiei care sta la baza emiterii unei autorizatii.
(4) Autoritatile administratiei publice care au competenta de a emite autorizatii au obligatia de a furniza o copie cuprinzand informatiile prevazute la alin. (1), la cererea oricarei persoane interesate."

3.< La articolul 4, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati a administratiei publice de a indeplini obligatiile prevazute la alin. (1) si (3) constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat."

4.< La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) la depunerea cererii privind eliberarea sau reinnoirea autorizatiei, solicitantul va primi, in scris, din partea autoritatii administratiei publice, pe langa numarul si data inregistrarii cererii, si informatii exprese cu privire la termenul legal de solutionare a acesteia, cu mentiunea ca cererea respectiva este supusa sau nu procedurii aprobarii tacite.
(3^2) informatiile prevazute la alin. (3^1) se transmit si in cazul in care este posibila depunerea cererilor in versiune electronica."

5.< Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) In situatia in care solicitantul s-a adresat, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2), autoritatii administratiei publice in cauza, acesta ii aduce la cunostinta existenta cazului de aprobare tacita cu privire la orice act supus aprobarii tacite, potrivit legii, si solicita totodata eliberarea, prin registratura autoritatii respective, a unui document Oficial prin care sa se confirme faptul ca nu a fost eliberat, in termenul prevazut de lege, niciun raspuns cu privire la solicitarea sa.
(2) Documentul prevazut la alin. (1) permite solicitantului desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii si se elibereaza in termen de 5 zile de la solicitare.
(3) Documentul prevazut la alin. (1) tine loc de autorizatie in toate situatiile, inclusiv in fata organelor de control, cu exceptia autorizatiei care este valida numai in forma standard, expres reglementata de lege.
(4) In cazul in care autoritatea administratiei publice respective nu raspunde sau refuza sa elibereze documentul prevazut la alin. (1), prin care permite desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, precum si in cazul in care autorizatia este valida numai in forma standard, expres reglementata de lege, solicitantul se poate adresa instantei judecatoresti, potrivit procedurii stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta."

6.< La articolul 9, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Instanta va solutiona cererea in Termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cu citarea partilor."

7.< La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Reclamantul depune la instanta, anexata la cererea de chemare in judecata, copia cererii de autorizare purtand numarul si data inregistrarii la autoritatea administratiei publice parate, insotita de intreaga documentatie depusa la aceasta, precum si de mentiunile prevazute la art. 6 alin. (3^1)."

8.< La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1) In cazul in care, dupa obtinerea documentului oficial prin care se permite desfasurarea unei activitati, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, autoritatea administratiei publice constata neindeplinirea unor conditii importante prevazute pentru eliberarea autorizatiei, aceasta nu va putea anula documentul, ci va notifica de indata titularului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, neregularitatile constatate, modul de remediere a tuturor deficientelor identificate, precum si termenul in care titularul trebuie sa respecte aceasta obligatie. Acest termen nu poate fi mai mic de 30 de zile si incepe sa curga de la primirea notificarii."

Art. II
Obligatia prevazuta la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 486/2003, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se duce la indeplinire in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. III
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 291 din 25 aprilie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 486/2003, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 9/2017 pentru aprobarea OUG 14/2017 privind abrogarea OUG 13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal si a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru modificarea Legii nr. 135/201
HG 653/2013 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1251/2006. Hotarare nr. 653/2013
Legea 206/2013 pentru completarea art. 112 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 206/2013
Legea 44/2013 pentru modificarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991. Lege nr. 44/2013
HG 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale
OUG 73/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta de urgenta 73/2011, trecerea Casei de Sanatate la Ministerul Sanatatii
Ordin nr. 236/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare
Ordin nr. 4936/2008 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 4.644/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelo
Ordin pentru aprobarea continutului minim al trusei sanitare auto, ordinul nr. 987/2007
Ordonanta pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, ordonanta nr. 25/2007
Hotarare pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedura penala, hotarare nr. 829/2007
Ordin nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea programului Termoficare 2006-2015 - caldura si confort
Hotarare nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masuri
Codul de procedura fiscala si Normele metodologice. Cod 562. Actualizat la 20.02.2015
Editie coordonata si prefatata de Bragaru Mihai

Pret: 15.9 lei
13.52 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
27 useri online

Useri autentificati: