DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului. Lege nr. 152/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 519 din 13 iulie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 2^1
(1) Registrul central al comertului, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului, si registrele comertului tinute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale fac parte din sistemul de interconectare a registrelor comertului din statele membre ale Uniunii Europene, denumit in continuare sistemul de interconectare a registrelor comertului.

(2) Sistemul de interconectare a registrelor comertului este constituit din registrele comertului din statele membre ale Uniunii Europene si platforma centrala europeana. La nivel european, punctul de acces electronic la sistemul de interconectare este portalul european e-Justitie. La nivel national, punctul de acces de interconectare a registrelor comertului este Registrul central al comertului, tinut de catre Oficiul National al Registrului Comertului.
(3) Prin sistemul de interconectare a registrelor comertului, Registrul central al comertului pune la dispozitie publicului documentele si informatiile referitoare la profesionistii inregistrati in registrul comertului.
(4) Urmatoarele informatii inregistrate in registrul comertului sunt disponibile, gratuit, prin sistemul de interconectare a registrelor comertului, pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia:
a) denumirea si forma juridica a persoanei inregistrate in registrul comertului;
b) sediul social/profesional al persoanei inregistrate in registrul comertului si statul membru in care este inmatriculata;
c) numarul de ordine din registrul comertului al persoanei inmatriculate/inregistrate, identificatorul unic la nivel european (EUID) si codul unic de inregistrare fiscala;
d) starea firmei.

(5) Oficiul registrului comertului realizeaza, prin sistemul de interconectare a registrelor comertului, cu titlul gratuit, schimbul de documente si informatii cu registrele comertului din statele membre ale Uniunii Europene in cazul operatiunilor de fuziune transfrontaliera si al sucursalelor infiintate de societati cu sediul in statele membre ale Uniunii Europene.
(6) Oficiul National al Registrului Comertului asigura interoperabilitatea Registrului central al comertului si a registrelor comertului teritoriale cu sistemul de interconectare a registrelor comertului, documentele si informatiile fiind disponibile in format standard de mesaj si fiind accesibile prin mijloace electronice, cu respectarea standardelor de securitate pentru transmisia si schimbul datelor, in conditiile legii.
(7) Oficiul National al Registrului Comertului poate constitui, prin Registrul central al comertului, puncte de acces optionale la sistemul de interconectare a registrelor comertului. Constituirea punctelor de acces optionale se aproba prin ordin al ministrului justitiei."

2. La articolul 4, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Documentele prevazute la alin. (2), in format electronic, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, pot fi cerute si eliberate prin mijloace electronice, prin intermediul portalului de servicii on-line al Oficiului National al Registrului Comertului, precum si prin intermediul sistemului Punctul de contact unic electronic (PCU), in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010."

3. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 4^1
(1) Copii in format electronic ale documentelor si informatiile prevazute la art. 4 se pun la dispozitia publicului si prin sistemul de interconectare a registrelor comertului, pe cheltuiala solicitantului.
(2) Nivelul de tarifare perceput pentru furnizarea de copii si/sau informatii din registrul comertului prin sistemul de interconectare a registrelor comertului nu va depasi costurile administrative asociate."

4. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Oficiul National al Registrului Comertului publica pe pagina sa de Internet si pe portalul de servicii on-line si transmite spre publicare pe portalul european e-Justitie informatii actualizate privind legislatia nationala in ceea ce priveste publicitatea si opozabilitatea fata de terti a actelor, faptelor si mentiunilor persoanelor supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului."

5. La articolul 12, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Registrul comertului este alcatuit dintr-un registru pentru inregistrarea persoanelor juridice societati, companii nationale si societati nationale, regii autonome, grupuri de interes economic, organizatii cooperatiste, societati europene, grupuri europene de interes economic, alte persoane juridice expres prevazute de lege, cu sediul principal sau sedii secundare in Romania, un registru pentru inregistrarea persoanelor juridice societati cooperative si societati cooperative europene cu sediul principal sau sedii secundare in Romania si un registru pentru inregistrarea persoanelor fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, cu sediul profesional sau sedii secundare in Romania. Aceste registre se tin in sistem computerizat.
(2) Fiecare persoana inregistrata in registrul comertului va purta un numar de ordine din registrul comertului, incepand de la numarul 1 in fiecare an, acordat la nivel national din Registrul central al comertului.
(3) Oficiul registrului comertului tine si dosare cu documentele depuse si documentele in baza carora se efectueaza inregistrarile in registrul comertului, pentru fiecare persoana inregistrata, in care vor fi evidentiate si inregistrarile efectuate in registrul comertului."

6. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 12^1
Pentru identificare, inclusiv in comunicarea dintre registrele comertului din statele membre prin sistemul de interconectare, persoanele fizice si juridice inregistrate in registrul comertului vor avea si un identificator unic la nivel european (EUID), care include elementul de identificare al Romaniei, elementul de identificare al registrului national, numarul persoanei din registrul respectiv si, daca este necesar, alte elemente pentru a evita erorile de identificare. Structura identificatorului unic la nivel european (EUID) se aproba prin ordin al ministrului justitiei."

7. La articolul 23, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Persoanele juridice romane care deschid sucursale in strainatate au obligatia mentionarii acestora la oficiul registrului comertului din Romania, dupa inregistrarea lor in statele respective."

8. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) Persoanele juridice cu sediul principal in strainatate care deschid sucursale in Romania trebuie sa ceara inregistrarea acestora la oficiul registrului comertului de la sediul fiecarei sucursale.
(2) Cererea va cuprinde urmatoarele:
a) denumirea persoanei juridice din strainatate si forma juridica, precum si denumirea sucursalei, daca este diferita de cea a persoanei juridice;
b) registrul in care este inmatriculata persoana juridica din strainatate, numarul de inmatriculare si, dupa caz, identificatorul unic la nivel european (EUID);
c) sediul social;
d) obiectul de activitate al sucursalei;
e) numele si calitatea reprezentantilor persoanei juridice din strainatate si ale celor care se ocupa nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea daca puterile ce li s-au conferit urmeaza a fi exercitate impreuna sau separat;
f) in cazul sucursalelor persoanelor juridice din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau state participante la Spatiul Economic European, se va mentiona si legea nationala aplicabila persoanei juridice.
(3) La registrul comertului de la sediul sucursalei se depun:
a) actul constitutiv si statutul persoanei juridice din strainatate, daca sunt continute in documente separate, impreuna cu toate modificarile acestor documente sau actul constitutiv actualizat, in traducere certificata;
b) documente care sa ateste sediul social al persoanei juridice din strainatate, obiectul de activitate al acesteia si, cel putin anual, valoarea capitalului subscris, in cazul sucursalelor persoanei juridice din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau state participante la Spatiul Economic European, daca aceste informatii nu sunt incluse in documentele prevazute la lit. a);
c) un certificat, in traducere certificata, de la registrul in care este inmatriculata persoana juridica din strainatate, care sa ateste existenta societatii;
d) anual, situatiile financiare ale persoanei juridice din strainatate, aprobate, verificate si publicate potrivit legislatiei statului in care aceasta are sediul social, care vor fi supuse acelorasi formalitati de publicitate prevazute pentru situatiile financiare ale societatilor persoane juridice romane;
e) situatiile financiare ale persoanei juridice din strainatate, asa cum sunt ele intocmite, auditate si publicate in conformitate cu legislatia statului membru care guverneaza persoana juridica din strainatate, in cazul in care persoana juridica din strainatate care deschide o sucursala in Romania are sediul social intr-un stat membru al Uniunii Europene;
f) situatiile financiare ale operatorului economic din strainatate, asa cum sunt acestea intocmite, auditate si publicate in conformitate cu legea din Romania, cu exceptia cazului in care legea care guverneaza persoana juridica din strainatate prevede reguli contabile echivalente celor aflate in vigoare in Uniunea Europeana, in cazul in care persoana juridica din strainatate care deschide o sucursala in Romania nu este guvernata de legea unui stat membru al Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European;
g) dovada sediului sucursalei.
(4) Daca este cazul, se inregistreaza mentiuni referitoare la:
a) deschiderea si incetarea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolventa asupra persoanei juridice din strainatate;
b) dizolvarea, deschiderea lichidarii persoanei juridice din strainatate, numele si puterile lichidatorilor, finalizarea lichidarii;
c) inchiderea sucursalei si radierea acesteia din registrul comertului.
(5) Oficiul registrului comertului primeste, prin sistemul de interconectare a registrelor comertului, informatiile si documentele privind deschiderea si incetarea oricarei proceduri de dizolvare, lichidare sau de insolventa a persoanei juridice din statul membru al Uniunii Europene, precum si privind radierea acesteia din registru, in vederea inregistrarii din oficiu a acestora, cu titlul gratuit, in registrul comertului, in care sunt inregistrate la sucursalele deschise de aceasta.
(6) Oficiul registrului comertului transmite, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comertului, cu titlu gratuit, informatiile si documentele prevazute la alin. (5) privitoare la persoanele juridice inregistrate in Romania si care au infiintate sucursale in alte state membre ale Uniunii Europene, in vederea inregistrarii acestor date in registrul comertului.
(7) In cazul in care persoana juridica din statul membru al Uniunii Europene a fost radiata din registru, oficiul registrului comertului radiaza, din oficiu, cu titlu gratuit, sucursalele acesteia, imediat ce a primit informatiile si documentele potrivit prevederilor alin. (5).
(8) Prevederile alin. (7) nu se aplica sucursalelor persoanelor juridice din statul membru al Uniunii Europene care au fost radiate din registru ca o consecinta a unei modificari a formei juridice a entitatii in cauza, a unei fuziuni sau divizari ori a unui transfer transfrontalier al sediului social.
(9) Daca o persoana juridica cu sediul social in strainatate infiinteaza mai multe sucursale in tara, documentele prevazute la alin. (3) si (4) se depun numai la una dintre sucursale, la alegerea societatii, la oficiul registrului comertului in care sunt inregistrate celelalte sucursale, precizandu-se care este registrul prin care se asigura formalitatile de publicitate.
(10) Formalitatile de publicitate prevazute de prezentul articol sunt efectuate de reprezentantul sucursalei, prevazut la alin. (2) lit. e)."

Art. II
Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 66, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Creditorii prevazuti la alin. (1) pot totusi popri in timpul duratei societatii, partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile sau partile sociale ale debitorului lor."

2. La articolul 66, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Ipoteca legal constituita asupra actiunilor sau partilor sociale poate fi executata potrivit legii. Administratorii/membrii directoratului sunt obligati sa puna la dispozitia creditorului ipotecar sau a organului de executare, la cererea acestora, situatiile financiare si orice alte inscrisuri sau informatii necesare evaluarii actiunilor sau partilor sociale, precum si sa faciliteze preluarea acestora."

3. Dupa articolul 66 se introduce un nou articol, articolul 66^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 66^1
Publicitatea, prin registrul comertului, a popririi si a sechestrului prevazute la art. 66 alin. (2) se realizeaza la cererea organului de executare, nefiind supusa prevederilor art. 71 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile ulterioare."

4. La articolul 202, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile si in cazul ipotecii asupra partilor sociale, insa numai in ceea ce priveste constituirea acesteia."

5. Articolul 237 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 237
(1) La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care:
a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
b) actionarii/asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut ori resedinta cunoscuta;
c) nu mai sunt indeplinite conditiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirarii duratei actului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social ori transferului dreptului de folosinta sau proprietate asupra spatiului cu destinatie de sediu social;
d) a incetat activitatea societatii sau nu a fost reluata activitatea dupa perioada de inactivitate temporara, anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului, perioada care nu poate depasi 3 ani de la data inscrierii in registrul comertului;
e) societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii;
f) societatea nu si-a depus situatiile financiare anuale, si, dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate, precum si raportarile contabile la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termenul prevazut de lege, daca perioada de intarziere depaseste 60 de zile lucratoare;
g) societatea nu si-a depus la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termenul prevazut de lege, declaratia ca nu a desfasurat activitate de la constituire, daca perioada de intarziere depaseste 60 de zile lucratoare.
(2) Lista societatilor pentru care Oficiul National al Registrului Comertului urmeaza sa formuleze actiuni de dizolvare se afiseaza pe pagina sa de Internet sau pe portalul de servicii on-line cu cel putin 15 zile calendaristice inainte si se transmite Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
(3) Hotararea tribunalului prin care s-a pronuntat dizolvarea se comunica societatii, oficiului registrului comertului pentru inregistrarea mentiunii de dizolvare in registrul comertului, Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Administratia Judeteana a Finantelor Publice/Administratia Finantelor Publice a Sectorului, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe pagina de internet a Oficiului National a Registrului Comertului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia. In cazul mai multor hotarari judecatoresti de dizolvare, pentru situatiile prevazute la alin. (1), publicitatea se va putea efectua in forma unui tabel cuprinzand: numarul de ordine in registrul comertului, codul unic de inregistrare, denumirea, forma juridica si sediul societatii dizolvate, instanta care a dispus dizolvarea, numarul dosarului, numarul si data hotararii de dizolvare, caz in care tarifele de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, se reduc cu 50%.
(4) Publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, se face pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, care se poate indrepta impotriva societatii pentru recuperarea costurilor.
(5) Orice persoana interesata poate face numai apel impotriva hotararii de dizolvare, in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului.
(6) Dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de dizolvare, persoana juridica intra in lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi. Oficiul National al Registrului Comertului, la cererea oricarei persoane interesate, inclusiv a Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala, procedeaza la numirea unui lichidator inscris in Tabloul Practicienilor in Insolventa. Remunerarea lichidatorului se face din averea societatii dizolvate sau, in lipsa, din fondul de lichidare, constituit potrivit legii. Remuneratia lichidatorului este in cuantum fix de 1.000 lei, decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator in legatura cu lichidarea societatii urmand a se face, pentru situatia in care nu exista bunuri in averea societatii dizolvate, de catre Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, la solicitarea lichidatorului.
(7) Rezolutiile pronuntate in conditiile alin. (6) se comunica electronic lichidatorului numit, se publica pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului si pe portalul de servicii on-line al acestuia si se inregistreaza in registrul comertului. In exercitarea atributiilor sale de lichidare, atunci cand lichidatorul este numit de catre Oficiul National al Registrului Comertului, la cererea oricarei persoane interesate, acesta este scutit de orice taxa, tarif, comision, taxa judiciara de timbru si altele asemenea.
(8) Daca in termen de 3 luni de la data ramanerii definitive a hotararii de dizolvare, nu s-a formulat nicio cerere de numire a lichidatorului potrivit prevederilor alin. (6), Oficiul National al Registrului Comertului sau orice persoana interesata poate solicita tribunalului radierea societatii din registrul comertului.
(9) Lista societatilor pentru care Oficiul National al Registrului Comertului urmeaza sa formuleze actiuni de radiere, potrivit prevederilor alin.(8), se afiseaza pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia cu cel putin 15 zile calendaristice inainte si se transmite Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
(10) Hotararea tribunalului prin care s-a pronuntat radierea se comunica societatii, oficiului registrului comertului pentru radierea societatii din registrul comertului, Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala–Administratia Judeteana a Finantelor Publice/Administratia Finantelor Publice a Sectorului si se publica, cu titlu gratuit, pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia. In cazul mai multor hotarari judecatoresti de radiere, publicitatea se va putea efectua in forma unui tabel cuprinzand: numarul de ordine in registrul comertului, codul unic de inregistrare, denumirea, forma juridica si sediul societatii dizolvate, instanta care a dispus dizolvarea, numarul dosarului, numarul si data hotararii de dizolvare.
(11) Orice persoana interesata poate face numai apel impotriva hotararii de radiere, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii conform prevederilor alin. (9). Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului.
(12) Vizualizarea hotararilor de dizolvare si radiere si a rezolutiilor de numire a lichidatorului, publicate pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia, se face cu titlu gratuit.
(13) Bunurile ramase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comertului, in conditiile alin. (8) - (10) revin actionarilor/asociatilor."

6. La articolul 251^14, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Oficiul registrului comertului unde este inmatriculata societatea absorbanta sau societatea nou-infiintata va notifica de indata, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comertului, prevazut la art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cheltuiala societatii, realizarea fuziunii transfrontaliere autoritatilor similare din statele membre in care sunt inmatriculate societatile participante la fuziune, in vederea radierii acestora.
(4) Oficiul registrului comertului unde sunt inmatriculate societatile absorbite – persoane juridice romane – radiaza din registrul comertului aceste societati, in temeiul notificarii comunicate potrivit alin. (3) de autoritatea competenta din statul membru a carui nationalitate o detine societatea absorbanta sau societatea nou-infiintata."

7. Articolul 251^18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 251^18
In cazul in care fuziunea transfrontaliera prin absorbtie este realizata de o societate absorbanta care detine cel putin 90% dar nu totalitatea actiunilor/partilor sociale sau a altor valori mobiliare ce confera titularilor lor drept de vot in adunarile generale ale societatii/societatilor absorbite, rapoartele expertului sau expertilor independenti, prevazute la art. 251^8, si documentele supuse controlului sunt obligatorii numai in masura in care legea care guverneaza societatea absorbanta sau societatea/societatile absorbite prevede astfel."

8. Articolul 260 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 260
(1) Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult un an de la data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii de dizolvare. Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul registrului comertului poate prelungi acest termen cu inca un an, dar nu mai mult de doua ori.
(2) Lichidarea nu libereaza pe actionari/asociati si nu impiedica deschiderea procedurii de insolventa a societatii.
(3) In termen de 60 de zile de la inregistrarea in registrul comertului a mentiunii de dizolvare vor fi numiti lichidatorii, in conditiile art. 262, respectiv art. 264.
(4) In termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie sa depuna la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului, un raport privind situatia economica a societatii. Daca, potrivit raportului, debitorul indeplineste conditiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolventa, lichidatorul are obligatia de a solicita deschiderea acestei proceduri in termen de 15 zile de la data depunerii raportului.
(5) Nerespectarea obligatiei de depunere a raportului prevazut la alin. (4) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 100 lei. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza, din oficiu sau la sesizarea oricarei parti interesate, de catre persoana competenta cu solutionarea cererilor de inregistrare in registrul comertului.
Sanctiunea se aplica si lichidatorului care nu introduce cererea de deschidere a procedurii de faliment in termenul prevazut la alin. (4).
(6) In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii vor depune la registrul comertului cererea de radiere a societatii din registrul comertului, pe baza raportului final de lichidare si a situatiilor financiare de lichidare prin care se prezinta situatia patrimoniului, a creantelor si repartizarea activelor ramase, dupa caz, sub sanctiunea unei amenzi de 20 lei pe zi de intarziere, care va fi aplicata, din oficiu sau la sesizarea oricarei parti interesate, de catre persoana competenta cu solutionarea cererilor de inregistrare in registrul comertului. Rezolutia prin care se dispune radierea societatii din registrul comertului se publica pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului si pe portalul de servicii on-line al acestuia.
(7) Daca in termen de 3 luni de la expirarea termenului mentionat la alin. (1), prelungit dupa caz, oficiul registrului comertului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere, Oficiul National al Registrului Comertului sau orice persoana interesata va solicita tribunalului radierea societatii din registrul comertului.
Lista societatilor pentru care Oficiul National al Registrului Comertului urmeaza sa formuleze actiuni de radiere se afiseaza pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia cu cel putin 15 zile calendaristice inainte si se transmite Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
(8) Hotararea tribunalului prin care s-a pronuntat radierea se comunica societatii, oficiului registrului comertului pentru radierea societatii din registrul comertului, Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Administratia Judeteana a Finantelor Publice/Administratia Finantelor Publice a Sectorului si se publica pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului si pe portalul de servicii on-line al acestuia. In cazul mai multor hotarari judecatoresti de radiere, pentru situatiile prevazute la alin. (7), publicitatea se va putea efectua in forma unui tabel cuprinzand: numarul de ordine in registrul comertului, codul unic de inregistrare, denumirea, forma juridica si sediul societatii dizolvate, instanta care a dispus radierea, numarul dosarului numarul si data hotararii de radiere.
(9) Orice persoana interesata poate face apel impotriva hotararii de radiere, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii conform prevederilor alin. (8). Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului.
(10) In cazul in care prevederile art. 2701 nu sunt aplicabile, intrucat societatea aflata in lichidare, desi intruneste conditiile prevazute la art. 38 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, nu indeplineste si cerinta prevazuta la art. 5 pct. 72 din aceeasi lege, persoana investita cu solutionarea cererii va dispune radierea societatii in baza raportului lichidatorului numit.
(11) Bunurile ramase din patrimoniul societatii radiate din registrul comertului, in conditiile prezentului articol, revin actionarilor/asociatilor, in conditiile legii."

Art. III
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineat (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Cererile de inregistrare si documentele eliberate in format electronic, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, pot fi trimise prin mijloace electronice, prin intermediul portalului de servicii on-line al Oficiului National al Registrului Comertului, precum si prin intermediul sistemului Punctul de contact unic electronic (PCU), in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010."

2. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) La inmatriculare/inregistrare, solicitantilor li se elibereaza certificatul de inregistrare, continand numarul de ordine din registrul comertului si codul unic de inregistrare fiscala atribuit de Ministerul Finantelor Publice, precum si dupa caz, identificatorul unic la nivel european (EUID) si alte date, stabilite prin ordin al ministrului justitiei. Certificatul de inregistrare este insotit de rezolutia persoanei competente cu solutionarea cererii de inregistrare, precum si de alte acte prevazute de prezenta lege.
(2) La inregistrarea modificarilor actului constitutiv se elibereaza certificatul de inscriere de mentiuni, insotit de rezolutia persoanei competente cu solutionarea cererii de inregistrare, precum si alte acte prevazute de prezenta lege.
(3) Atat la inmatriculare cat si la fiecare inregistrare a modificarilor actului constitutiv, solicitantilor, odata cu eliberarea documentelor mentionate la alin.(1) si (2) li se pot furniza informatii privind datele inregistrate in registrul comertului, cu achitarea tarifelor aferente.
(4) Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare si a certificatului de inscriere de mentiuni este de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, daca persoana competenta sa solutioneze cererile de inregistrare nu dispune altfel, pentru completarea documentatiei."

3. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) In urmatoarea zi lucratoare dupa efectuarea inmatricularii persoanelor juridice, oficiul registrului comertului comunica un extras al rezolutiei prin care s-a dispus inmatricularea catre Regia Autonoma 'Monitorul Oficial» R.A., spre publicare, pe cheltuiala solicitantului. La cererea si pe cheltuiala solicitantului, rezolutia se publica integral.
(2) Extrasul rezolutiei prin care s-a dispus inmatricularea persoanei juridice cuprinde urmatoarele elemente: numarul si data rezolutiei, denumirea, sediul social si forma juridica, numele si adresa fondatorilor, administratorilor si, daca este cazul, a cenzorilor, domeniul si activitatea principala, capitalul social si durata de functionare. Pe extras se va mentiona numarul de ordine in registrul comertului, codul unic de inregistrare fiscala atribuit si, dupa caz, identificatorul unic la nivel european (EUID).
(3) Publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, a extrasului rezolutiei sau, dupa caz, a rezolutiei integrale se va efectua in cel mult 21 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la oficiul registrului comertului. Regia Autonoma 'Monitorul Oficial» R.A. are la dispozitie pentru efectuarea publicarii un termen de 17 zile lucratoare de la data primirii extrasului rezolutiei sau, dupa caz, a rezolutiei integrale. Daca termenul prevazut la art. 8 alin. (4) se modifica corespunzator celor dispuse de catre persoana competenta sa solutioneze cererile de inregistrare, pentru completarea documentatiei, termenul de publicare se prelungeste in mod corespunzator.
(4) Prevederile alin. (1) si (3) se aplica in mod corespunzator pentru toate actele care se inregistreaza in registrul comertului si fac obiectul publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv Partea a VII-a."

Art. IV
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2^1
(1) Competenta de numire a lichidatorului in situatiile prevazute la art. 237 alin. (6) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 31 alin.(4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, apartine directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal sau persoanei desemnate, care dispune si cu privire la plata onorariului lichidatorului, in cuantum fix de 1.000 lei.
(2) Decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator in legatura cu lichidarea unei societati se face, pentru situatia in care nu exista bunuri in averea societatii dizolvate, de catre Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, la solicitarea lichidatorului."

2. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Impotriva rezolutiei directorului si/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plangere in termen de 15 zile de la pronuntare, pentru parti, si de la data publicarii actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv Partea a VII-a, pentru orice alta persoana interesata. In cazul rezolutiilor de respingere a cererii de inregistrare si a inregistrarilor care nu conduc la modificarea actului constitutiv, impotriva rezolutiei directorului si/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plangere in termen de 15 zile de la pronuntare, pentru parti, si de la data publicarii pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului sau pe portalul de servicii on-line al acestuia, pentru orice persoana interesata."

Art. V
In cazul societatilor aflate sub incidenta Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, Oficiul National al Registrului Comertului procedeaza la radierea, din oficiu, a societatilor aflate in lichidare de mai mult de 7 ani.

Art. VI
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I pct. 7, care intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Prevederile art. I pct. 1, 2, 3, 6, 8 si 9 si ale art. II pct. 6 se aplica de la data de 7 iulie 2017.
(3) Dispozitiile prezentei legi ce prevad includerea in certificatul de inmatriculare/inregistrare a identificatorului unic la nivel european (EUID) sunt aplicabile de la data de 7 iulie 2017.
(4) Prevederile art. II pct. 2 nu sunt aplicabile ipotecilor asupra partilor sociale legal constituite anterior intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. VII
In cuprinsul actelor normative in vigoare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, referirile la numarul de ordine din registrul comertului se considera a include si identificatorul unic la nivel european (EUID).


***


Prezenta lege transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 2012/17/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Directivei 89/666/CEE a Consiliului si a Directivelor 2005/56/CE si 2009/101/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste interconectarea registrelor centrale, ale comertului si ale societatilor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L 156 din 16 iunie 2012.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.