DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 151/2016 privind ordinul european de protectie, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normativePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 545 din 20 iulie 2016

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Titlul I - Emiterea, recunoasterea si executarea ordinului european de protectieCapitolul I -Dispozitii generale


Definitii Art. 1
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) ordin european de protectie - o decizie adoptata de o autoritate judiciara sau echivalenta, a unui stat membru, in legatura cu o masura de protectie, pe baza careia o autoritate judiciara sau echivalenta a altui stat membru dispune masura sau masurile corespunzatoare, in temeiul propriei legislatii nationale, in vederea continuarii asigurarii protectiei persoanei protejate;
b) masura de protectie - o decizie in materie penala, adoptata in statul emitent, prin care sunt impuse persoanei care reprezinta un pericol una sau mai multe dintre urmatoarele interdictii sau restrictii, pentru a preveni savarsirea asupra persoanei protejate a unei fapte penale care i-ar putea pune in pericol viata, integritatea fizica sau psihologica, demnitatea, libertatea personala sau integritatea sexuala, respectiv:
i) interdictia de a se deplasa in anumite localitati, locuri sau zone definite in care isi are resedinta persoana protejata sau pe care le viziteaza;
ii) o interdictie sau o reglementare a contactului, sub orice forma, cu persoana protejata, inclusiv la telefon, prin mijloace electronice, prin posta, prin fax sau orice alte mijloace;
iii) o interdictie sau o reglementare a apropierii de persoana protejata la o anumita distanta;
c) persoana protejata - persoana fizica beneficiara a protectiei care decurge dintr-o masura de protectie dispusa de statul emitent;
d) persoana care reprezinta un pericol - persoana fizica careia i-au fost impuse una sau mai multe dintre interdictiile sau restrictiile prevazute la lit. b);
e) stat emitent - statul membru in care a fost dispusa o masura de protectie care sta la baza emiterii unui ordin european de protectie;
f) stat de executare - statul membru caruia i s-a transmis un ordin european de protectie, in vederea recunoasterii si executarii sale;
g) stat de supraveghere - statul membru al Uniunii Europene caruia i-a fost transferata o hotarare definitiva prin care o instanta a dispus fata de o persoana fizica care a savarsit o infractiune una dintre sanctiunile sau masurile prevazute la art. 170^1, respectiv la art. 170^17 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Domeniul de aplicare Art. 2
Un ordin european de protectie poate fi emis sau, dupa caz, recunoscut si pus in executare in situatia in care persoana protejata si-a stabilit domiciliul sau resedinta ori locuieste pentru o perioada de timp sau urmeaza sa isi stabileasca domiciliul, resedinta ori sa locuiasca pentru o perioada de timp pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene decat cel in care a fost dispusa masura de protectie.

Competenta Art. 3
(1) Autoritatea competenta pentru emiterea ordinului european de protectie, in cazul in care Romania este stat emitent, este organul judiciar pe rolul caruia se afla cauza in care s-a dispus masura de protectie pe baza careia se solicita emiterea ordinului european de protectie.
(2) In cazul in care Romania este stat de executare, autoritatea competenta pentru recunoasterea ordinului european de protectie, dispunerea masurilor pentru executarea acestuia si dispunerea inlocuirii ori incetarii acestor masuri este tribunalul in a carui circumscriptie locuieste sau va locui ori si-a stabilit sau urmeaza sa isi stabileasca domiciliul ori resedinta persoana protejata.
(3) Daca in cauza in care s-a dispus masura de protectie pe baza careia se solicita emiterea ordinului european de protectie s-a pronuntat o hotarare definitiva de condamnare, competenta privind emiterea ordinului european de protectie apartine judecatorului delegat cu executarea, conform art. 554 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Daca in cauza in care s-a dispus masura de protectie pe baza careia se solicita emiterea ordinului european de protectie s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei, competenta apartine instantei care a pronuntat in prima instanta amanarea aplicarii pedepsei.


Capitolul II - rocedura privind ordinul european de protectie in cazul in care Romania este stat emitent


Conditiile emiterii ordinului european de protectie Art. 4
(1) Ordinul european de protectie poate fi emis la solicitarea persoanei protejate, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) persoana protejata locuieste sau va locui ori si-a stabilit sau urmeaza sa isi stabileasca domiciliul ori resedinta intr-un alt stat membru din Uniunea Europeana, caruia i se solicita recunoasterea si executarea ordinului european de protectie;
b) persoana protejata are calitatea de persoana vatamata in cadrul unui proces penal aflat in curs de desfasurare sau in care s-a pronuntat o hotarare definitiva de condamnare ori de amanare a aplicarii pedepsei sau este un membru de familie al persoanei vatamate, beneficiar al uneia dintre masurile prevazute la lit. c);
c) persoana care reprezinta un pericol are calitatea de inculpat, condamnat sau persoana fata de care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei in cadrul procesului penal prevazut la lit. b), iar impotriva sa a fost dispusa cel putin una dintre urmatoarele masuri:
i) una dintre obligatiile prevazute la art. 215 alin. (2) lit. b) sau d) din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, impuse odata cu luarea masurii controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cautiune;
ii) obligatia prevazuta la art. 221 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, impusa pe durata arestului la domiciliu;
iii) una dintre obligatiile prevazute la art. 85 alin. (2) lit. e) sau f) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, impusa inculpatului cu ocazia pronuntarii amanarii aplicarii pedepsei;
iv) una dintre obligatiile prevazute la art. 101 alin. (2) lit. d) sau e) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, impusa persoanei condamnate cu ocazia dispunerii liberarii conditionate;
v) una dintre obligatiile prevazute la art. 121 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, impusa inculpatului cu ocazia aplicarii unei masuri educative neprivative de libertate;
vi) interzicerea unuia dintre drepturile prevazute la art. 66 alin. (1) lit. l) - o) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilita de instanta odata cu aplicarea pedepsei accesorii sau a pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi;
d) emiterea ordinului european de protectie este necesara pentru inlaturarea unui pericol la care este sau va fi expusa persoana protejata.
(2) Pentru luarea unei decizii privind emiterea ordinului european de protectie se tine cont de perioada sau perioadele in care persoana protejata isi va avea domiciliul, resedinta ori va locui in statul de executare, de proportionalitatea masurii, de pericolul efectiv pentru persoana protejata, precum si de orice alte circumstante relevante.

Cererea de emitere a ordinului european de protectie Art. 5
(1) Cand Romania este stat emitent, cererea pentru emiterea unui ordin european de protectie se depune de catre persoana protejata, personal sau prin reprezentant, la organul judiciar competent, potrivit art. 3. Cererea gresit indreptata la organul de urmarire penala sau la instanta de judecata se transmite, pe cale administrativa, organului judiciar competent, potrivit art. 3.
(2) Daca o cerere de emitere a ordinului european de protectie este adresata unui organ judiciar din Romania, cand aceasta este stat de executare, cererea va fi transmisa de indata, pe cale administrativa, tribunalului competent conform art. 3 alin. (2), care o va transmite, de indata, autoritatii competente a statului emitent.

Emiterea ordinului european de protectie Art. 6
(1) Instanta, judecatorul de camera preliminara, judecatorul de drepturi si libertati si judecatorul delegat cu executarea dispun prin incheiere motivata, iar procurorul dispune prin ordonanta.
(2) Incheierea sau ordonanta prin care se admite cererea de emitere a ordinului european de protectie nu este atacabila, iar incheierea sau ordonanta prin care se respinge cererea de emitere a ordinului european de protectie poate fi atacata cu contestatie in termen de 3 zile de la comunicare.
Contestatia se solutioneaza in camera de consiliu, cu citarea persoanei protejate, a persoanei care reprezinta un pericol si a procurorului, in termen de 3 zile. Neprezentarea persoanelor citate nu impiedica judecarea cauzei.
(3) Contestatia se solutioneaza de catre instanta superioara sau, dupa caz, de catre judecatorul de drepturi si libertati ori de camera preliminara de la instanta superioara ori de catre procurorul ierarhic superior.
(4) Ordonanta sau incheierea motivata se comunica persoanei care reprezinta un pericol si persoanei protejate.
(5) Incheierea motivata sau ordonanta privind emiterea unui ordin european de protectie, un exemplar al ordinului european de protectie intocmit in forma prevazuta la art. 7 si orice alte documente subsecvente se pastreaza la dosarul cauzei in legatura cu care a fost dispusa masura de protectie.
(6) Ordinul european de protectie se emite in 4 exemplare originale, dintre care unul se pastreaza conform alin. (5), unul se comunica autoritatii competente din statul de executare, unul se comunica persoanei protejate, iar unul se comunica persoanei care reprezinta un pericol.

Forma si continutul ordinului european de protectie Art. 7
(1) In situatia in care, constatand ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4, organul judiciar admite cererea formulata de persoana protejata, acesta emite ordinul european de protectie, completand formularul prevazut in anexa nr. 1.
(2) Rubrica din formularul prevazut in anexa nr. 1 referitoare la interdictiile, restrictiile sau obligatiile impuse persoanei care reprezinta un pericol se completeaza in functie de masurile de protectie enumerate la art. 4.

Durata ordinului european de protectie Art. 8
Ordinul european de protectie se emite pentru durata in care persoana protejata locuieste sau va locui ori si-a stabilit sau urmeaza sa isi stabileasca domiciliul ori resedinta intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, fara a putea depasi durata pentru care a fost dispusa masura care a stat la baza emiterii acestuia.

Transmiterea ordinului european de protectie Art. 9
(1) Organul judiciar emitent transmite ordinul european de protectie prin orice mijloc sigur care lasa o urma scrisa, pe cale directa, autoritatii competente din statul de executare.
(2) Toate comunicarile ulterioare intre autoritatile competente se efectueaza prin mijloacele prevazute la alin. (1).
(3) In cazul in care autoritatea judiciara emitenta nu detine nicio informatie cu privire la autoritatea straina competenta sa execute ordinul european de protectie, identificarea acesteia se realizeaza cu ajutorul punctelor de contact din Reteaua Judiciara Europeana, al membrului national Eurojust sau al Sistemului National de Coordonare Eurojust.

Cazurile de prelungire, modificare a continutului sau revocare a ordinului european de Art. 10
(1) Ori de cate ori organul judiciar se pronunta asupra masurii de protectie care a stat la baza unui ordin european de protectie, acesta se va pronunta si cu privire la ordinul european de protectie.
(2) Ordinul european de protectie se revoca daca masura de protectie pe baza careia a fost emis inceteaza sau protectie este revocata. Dispozitiile art. 6 alin. (6) se aplica in mod corespunzator.
(3) Daca masura de protectie pe baza careia a fost emis ordinul european de protectie este inlocuita cu alta masura de protectie avand continut diferit, autoritatea competenta poate emite un nou ordin european de protectie.
Dispozitiile art. 6 se aplica in mod corespunzator.
(4) Ordinul european de protectie se mentine daca masura de protectie pe baza careia a fost emis este inlocuita cu alta masura cu acelasi continut.
(5) Ordinul european de protectie poate fi prelungit daca masura care a stat la baza emiterii acestuia este prelungita. Dispozitiile art. 6 alin. (6) se aplica in mod corespunzator.
(6) Decizia privind mentinerea ordinului european de protectie nu se comunica statului de executare.
(7) Orice decizie privind ordinul european de protectie, luata conform alin. (1) - (6), se comunica organului judiciar competent pentru punerea in aplicare a art. 6 alin. (5).
(8) Daca, ulterior recunoasterii si punerii in executare a unui ordin european de protectie, masura de protectie este inclusa intr-o hotarare judecatoreasca referitoare la o masura de probatiune sau sanctiune alternativa, in sensul art. 170^17 din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar hotararea judecatoreasca a fost recunoscuta si pusa in executare in alt stat decat statul de executare, iar statul de supraveghere sau statul emitent a luat decizii ulterioare in sensul art. 170^41-170^43 din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care afecteaza obligatiile cuprinse in masura de protectie, ordinul european de protectie poate fi revocat, mentinut sau prelungit ori poate fi emis un nou ordin de protectie.
Dispozitiile alin. (1) - (7), precum si ale art. 3 se aplica in mod corespunzator

Obligatia de informare Art. 11
Organul judiciar pe rolul caruia ajunge cauza in legatura cu care a fost emis ordinul european de protectie, altul decat organul judiciar emitent, informeaza de indata, prin orice mijloc sigur care lasa o urma scrisa, autoritatea competenta din statul de executare asupra competentei sale privind primirea oricarei informatii in legatura cu executarea ordinului european de protectie.


Capitolul III - Procedura privind ordinul european de rotectie in cazul in care Romania este stat de executare


Verificarea ompetentei Art. 12
(1) Autoritatea care primeste o solicitare de recunoastere si executare a ordinului european de protectie verifica de indata daca este competenta potrivit art. 3.
(2) In cazul in care constata ca nu este competenta, transmite de indata ordinul european de protectie tribunalului competent, prin orice mijloc sigur care lasa o urma scrisa, informand despre aceasta si autoritatea emitenta de indata, prin orice mijloc sigur care lasa o urma scrisa.

Procedura privind recunoasterea ordinului european de protectie Art. 13
(1) La primirea unui ordin european de protectie, instanta:
a) verifica daca acesta este tradus in limba romana, in caz contrar solicitand autoritatii competente din statul emitent transmiterea traducerii si fixand pentru aceasta un termen care nu poate depasi 5 zile;
b) verifica daca ordinul european de protectie este complet, in caz contrar putand sa respinga solicitarea sau sa solicite autoritatii competente din statul emitent transmiterea datelor necesare intr-un termen care nu poate fi mai mare de 10 zile, in functie de imprejurarile cauzei. In cazul in care completarile nu sunt primite in termenul fixat de instanta, instanta poate refuza recunoasterea ordinului european de protectie;
c) verifica daca ordinul european de protectie a fost emis in baza uneia sau mai multora dintre masurile de protectie in sensul art. 1 lit. b) si daca nu este incident vreunul dintre motivele de respingere prevazute la art. 14.
(2) In cazul in care constata ca toate conditiile prevazute de alin. (1) sunt indeplinite, instanta recunoaste ordinul european de protectie, indiferent daca autoritatea competenta din statul emitent este, potrivit dreptului intern al acestuia, una judiciara sau una echivalenta acesteia.
(3) Judecata se face de urgenta, in camera de consiliu, de un complet format dintr-un singur judecator, cu citarea persoanei protejate, a persoanei care reprezinta un pericol si a procurorului. Neprezentarea persoanelor legal citate nu impiedica solutionarea cauzei.
(4) Instanta se pronunta prin sentinta. Dispozitiile art. 401 - 404 din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
Dispozitivul cuprinde si consecintele nerespectarii masurii sau masurilor dispuse.
(5) Recunoscand ordinul european de protectie, instanta impune persoanei care reprezinta un pericol una sau mai multe dintre urmatoarele interdictii:
a) interzicerea dreptului de a se afla in anumite localitati sau locuri stabilite de instanta;
b) interzicerea dreptului de a comunica cu persoana protejata ori de a se apropia de aceasta;
c) interzicerea dreptului de a se apropia de locuinta, locul de munca, scoala sau alte locuri unde persoana protejata desfasoara activitati sociale, in conditiile stabilite de instanta de judecata.
(6) Instanta va impune interdictia similara sau cu continutul cel mai apropiat interdictiei cuprinse in ordinul de protectie, dintre cele enumerate la alin. (5).
(7) Hotararea de recunoastere a ordinului european de protectie se comunica persoanei protejate, persoanei care reprezinta un pericol, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori, dupa caz, inspectoratului judetean de politie in a carui circumscriptie locuieste sau urmeaza sa locuiasca ori sa isi aiba resedinta persoana protejata, precum si, daca este cazul, in a carui circumscriptie locuieste sau urmeaza sa locuiasca ori sa isi aiba resedinta persoana care reprezinta un pericol sau in a caror circumscriptie se afla locurile vizate de interdictie, precum si autoritatii emitente. Hotararea nu se traduce.
(8) Hotararea comunicata persoanei care reprezinta un pericol nu cuprinde datele de contact ale persoanei protejate, decat in cazul in care acestea sunt necesare pentru executarea masurii.
(9) Hotararea prin care solicitarea de recunoastere a ordinului european de protectie este respinsa se comunica, de indata, autoritatii emitente si persoanei protejate.
Dispozitivul cuprinde si informarea persoanei protejate cu privire la dispozitiile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind ordinul de protectie.
(10) Pentru fixarea termenelor de judecata si solutionarea cauzei, instanta va tine seama de circumstantele specifice ale cauzei, precum urgenta situatiei, data prevazuta pentru sosirea persoanei protejate pe teritoriul Romaniei, gradul de risc pentru persoana protejata, daca acesta poate fi determinat.
(11) Sentinta poate fi atacata cu apel in termen de 48 de ore de la comunicare. Apelul nu este suspensiv de executare.
(12) In cazul in care instanta nu detine nicio informatie cu privire la autoritatea straina competenta sa emita ordinul european de protectie, identificarea acesteia se realizeaza cu ajutorul punctelor de contact din Reteaua Judiciara Europeana, al membrului national Eurojust sau al Sistemului National de Coordonare Eurojust.

Motivele de respingere a solicitarii de recunoastere si executare a ordinului european de protectie Art. 14
Solicitarea de recunoastere a ordinului european de protectie poate fi respinsa, in urmatoarele cazuri:
a) ordinul european de protectie nu este complet sau nu a fost completat in termenul stabilit de catre instanta potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b);
b) ordinul european de protectie nu a fost emis in baza unei masuri de protectie in sensul prevederilor art. 1 lit. b);
c) masura de protectie se refera la un act care nu constituie o infractiune in conformitate cu legislatia Romaniei;
d) protectia are la baza executarea unei pedepse sau a unei masuri pentru care este aplicabila jurisdictia Romaniei si care face obiectul unei amnistii in Romania;
e) persoana care reprezinta un pericol beneficiaza de imunitate in Romania, ceea ce face imposibila dispunerea masurilor de protectie pe baza ordinului european de protectie;
f) fapta in legatura cu care s-a dispus masura de protectie ce a stat la baza emiterii ordinului european de protectie intra si sub jurisdictia Romaniei si a intervenit prescriptia raspunderii penale pentru aceasta;
g) recunoasterea ordinului european de protectie ar contraveni principiului ne bis in idem;
h) persoana care reprezinta un pericol nu raspunde penal, conform art. 113 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
i) masura de protectie care a stat la baza emiterii ordinului european de protectie este in legatura cu o infractiune care intra sub incidenta art. 8 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Durata masurii dispuse pentru executarea ordinului european de protectie Art. 15
(1) Interdictia sau interdictiile prevazute la art. 13 alin. (5) se dispun de instanta competenta potrivit art. 3 alin. (2) pe durata prevazuta in ordinul de protectie, fara a putea depasi maximul prevazut de legea romana pentru masurile similare ca natura si continut celor care au stat la baza emiterii ordinului european de protectie. Daca nu poate fi identificata o masura similara, maximul pentru care poate fi dispusa masura este de 180 de zile.
(2) Daca ordinul european de protectie nu prevede o durata, se aplica prevederile alin. (1).

Incalcarea obligatiilor stabilite de instanta Art. 16
(1) In cazul in care se constata ca au fost incalcate obligatiile stabilite prin masura dispusa pentru executarea ordinului european de protectie, instanta de executare competenta informeaza de indata autoritatea competenta din statul emitent sau din statul de supraveghere.
(2) Informarea se va face in forma prevazuta in anexa nr. 2.

Schimbari in executarea ordinului european de protectie Art. 17
In cazul in care statul emitent notifica modificarea ordinului european de protectie, instanta competenta cu recunoasterea si executarea ordinului european de protectie poate:
a) sa modifice masurile de protectie in mod corespunzator, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 13 alin. (1). Dispozitiile art. 13 se aplica in mod corespunzator;
b) sa respinga recunoasterea ordinului de protectie modificat, daca sunt incidente motivele de respingere prevazute la art. 14.

Incetarea executarii ordinului european de protectie Art. 18
(1) Instanta poate dispune incetarea masurii dispuse pentru executarea ordinului european de protectie in urmatoarele cazuri:
a) exista dovezi clare ca persoana protejata nu isi are resedinta sau nu locuieste pe teritoriul Romaniei ori a parasit definitiv acest teritoriu;
b) durata maxima pentru care a fost recunoscut ordinul european de protectie a expirat;
c) ulterior recunoasterii si punerii in executare a ordinului european de protectie, a fost recunoscuta de catre Romania o masura de supraveghere, o masura de probatiune sau o sanctiune alternativa, cu privire la persoana care reprezinta un pericol, in legatura cu care a fost emis ordinul european de protectie in sensul art. 170^1 alin. (2) lit. a) si art. 170^20 din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Instanta dispune incetarea masurii dispuse pentru executarea ordinului european de protectie in cazul in care a primit o notificare privind revocarea sau retragerea ordinului european de protectie de catre statul emitent.
(3) Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori, dupa caz, inspectoratul judetean de politie in a carui circumscriptie locuieste sau urmeaza sa locuiasca ori sa isi aiba resedinta persoana protejata are obligatia de a informa instanta competenta sa dispuna incetarea masurii in cazul in care cunoaste ca persoana protejata a parasit definitiv teritoriul tarii.
(4) Atunci cand, intr-unul dintre cazurile prevazute la alin. (1), a dispus incetarea masurii dispuse pentru executarea ordinului european de protectie, instanta va informa de indata atat autoritatea competenta din statul emitent, cat si, daca acest lucru este posibil, persoana protejata.
(5) Inainte de a dispune, potrivit alin. (1) lit. b), incetarea masurii dispuse pentru executarea ordinului european de protectie, instanta competenta poate sa solicite autoritatii competente din statul emitent furnizarea de informatii cu privire la necesitatea continuarii protectiei asigurate de ordinul european de protectie in cazul respectiv.


Capitolul IV - Dispozitii comune


Relatia cu masurile de supraveghere, masurile de probatiune si sanctiunile alternative Art. 19
In cazul in care, anterior sau ulterior transmiterii ordinului european de protectie, autoritatea competenta din statul emitent a transmis un certificat privind o masura de supraveghere, o masura de probatiune sau o sanctiune alternativa, ambele fiind recunoscute si puse in executare, competenta de a lua deciziile subsecvente revine, dupa caz, statului emitent sau statului de supraveghere. Dispozitiile art. 170^3, 170^9, 170^15, 170^31, 170^32 si art. 170^41 - 170^43 din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Consultari Art. 20
(1) Autoritatile prevazute la art. 3 se pot consulta cu autoritatile competente din statul emitent sau, dupa caz, din statul de executare, ori de cate ori este necesar, in vederea emiterii sau executarii unui ordin european de protectie.
(2) Autoritatile prevazute la art. 3 au obligatia de a raspunde de indata solicitarilor de informatii sau de clarificari ale autoritatilor competente din statul emitent sau, dupa caz, din statul de executare.

Limbile de transmitere si primire a ordinului european de protectie si a altor documente Art. 21
(1) In cazul in care Romania este stat de executare, ordinul european de protectie se va primi in limba romana.
(2) In cazul in care Romania este stat emitent, ordinul european de protectie se traduce, prin grija autoritatii judiciare emitente, in limba oficiala sau intr-una din limbile oficiale ale statului de executare, ori intr-o alta limba oficiala a Uniunii Europene pe care statul de executare a declarat ca o accepta.
(3) Formularul prevazut la art. 16 alin. (2) se va traduce, in cazul in care Romania este stat de executare, in limba oficiala sau intr-una din limbile oficiale ale statului emitent, ori intr-o alta limba oficiala a Uniunii Europene pe care statul emitent a declarat ca o accepta.

Suportarea costurilor Art. 22
Cheltuielile pe care le implica derularea procedurilor reglementate de prezenta lege se suporta de catre Romania, daca acestea au fost efectuate exclusiv pe teritoriul statului roman.

Aplicarea Codului de procedura penala Art. 23
Dispozitiile Legii nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu completarea adusa prin prezenta lege, se aplica in mod corespunzator, daca prezentul capitol nu dispune altfel.

Anexele Art. 24
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.


Titlul II - Dispozitii privind modificarea si completarea altor acte normative


Art. 25
Articolul 287 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La alineatul (1), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
"h) nerespectarea unei masuri de protectie dispuse in executarea unui ordin european de protectie."

2. Dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In cazul faptei prevazute la alin. (1) lit. h), impacarea partilor inlatura raspunderea penala."

Art. 26
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 14 august 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 29 alineatul (1), literele n) si o) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"n) pentru interzicerea dreptului de a comunica cu victima ori cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele care au comis infractiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanta, ori de a se apropia de acestea, comunicarea se face persoanelor cu care condamnatul nu are dreptul sa intre in legatura ori de care nu are dreptul sa se apropie, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori, dupa caz, inspectoratului judetean de politie in a carui circumscriptie isi are domiciliul, precum si, daca este cazul, celui in care isi are locuinta condamnatul si, pentru cazurile in care victima sau persoanele stabilite de instanta nu domiciliaza in aceeasi circumscriptie, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori, dupa caz, inspectoratelor judetene de politie de la domiciliul acestora. Copia va fi insotita de mentiunea ca victima sau membrul de familie al acesteia la care se refera masura complementara poate solicita emiterea unui ordin european de protectie, in conditiile prezentei legi;
o) pentru interzicerea dreptului de a se apropia de locuinta, locul de munca, scoala sau alte locuri unde victima desfasoara activitati sociale, in conditiile stabilite de instanta de judecata, comunicarea se face victimei, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori, dupa caz, inspectoratului judetean de politie in a carui circumscriptie isi are domiciliul, precum si, daca este cazul, celui in care isi are locuinta condamnatul si Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori, dupa caz, inspectoratelor judetene de politie in a caror circumscriptie se afla locurile vizate de interdictie. Copia va fi insotita de mentiunea ca victima sau membrul de familie al acesteia la care se refera masura complementara poate solicita emiterea unui ordin european de protectie, in conditiile prezentei legi."

2. La articolul 70, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Daca instanta de judecata a stabilit in sarcina minorului obligatiile prevazute la art. 121 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, judecatorul delegat cu executarea comunica o copie de pe dispozitivul hotararii, dupa caz, si persoanelor sau institutiilor prevazute la art. 29 alin. (1) lit. m) sau n), abilitate sa supravegheze indeplinirea acestor obligatii. In cazul in care s-a stabilit obligatia prevazuta la art. 121 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicarea se face Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori, dupa caz, inspectoratului judetean de politie in a carui circumscriptie locuieste minorul. Victima sau membrul de familie al acesteia la care se refera obligatia impusa minorului va fi informata si asupra posibilitatii de a solicita emiterea unui ordin european de protectie, in conditiile legii."

3. La articolul 82, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In cazul in care organul judiciar a impus una dintre obligatiile prevazute la art. 215 alin. (2) lit. b) sau d) din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la persoana vatamata sau membrii familiei acesteia, acestia vor fi informati cu privire la posibilitatea de solicitare a unui ordin european de protectie in conditiile legii."

Art. 27
La articolul 404 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
"(6^1) Cand instanta a dispus amanarea aplicarii pedepsei sau interzicerea unuia sau mai multora dintre drepturile prevazute la art. 66 alin. (1) lit. l) - o) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, odata cu aplicarea pedepsei accesorii sau a pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi, dispozitivul va cuprinde mentiunea ca persoana sau persoanele beneficiare ale masurilor de protectie pot solicita emiterea unui ordin european de protectie in conditiile legii."

Art. 28
Articolul 128 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, cu completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Comunicarea masurilor privind arestul la domiciliu Art. 128
(1) Incheierile organului judiciar cu privire la luarea, prelungirea, incetarea, revocarea, inlocuirea arestului la domiciliu, precum si cele privind permisiunea de parasire a imobilului se comunica, de indata, organului de supraveghere.
(2) In cazul in care fata de inculpat s-a dispus obligatia prevazuta la art. 221 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, organul judiciar prevazut la alin. (1) comunica persoanei vatamate sau membrului de familie al acesteia la care se refera obligatia dreptul de a solicita un ordin european de protectie in conditiile legii."

***

Prezenta lege transpune Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind ordinul european de protectie, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 338 din 21 decembrie 2011.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


Anexele 1 si 2
click pentru Anexele 1 si 2