DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate. Lege nr. 151/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 774 din 24 octombrie 2014

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Prezenta lege reglementeaza procedura legala de urmat pentru clarificarea situatiei actiunilor tranzactionate pe Piata RASDAQ, precum si a actiunilor tranzactionate pe piata actiunilor necotate, in vederea punerii de acord cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Directivei 204/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE si 93/6/CEE ale Consiliului si a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului.


Art. 2
(1) Consiliile de administratie/directoratele societatilor ale caror actiuni sunt tranzactionate pe Piata RASDAQ sau pe piata actiunilor necotate, au obligatia sa convoace si sa efectueze demersurile necesare pentru desfasurarea adunarilor generale extraordinare a actionarilor, in termen de 120 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, in conditiile stabilite de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu scopul dezbaterii de catre actionari a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a Pietei RASDAQ, precum si pentru ca acestia sa ia o decizie privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, in baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si a reglementarilor emise de A.S.F.

(2) In vederea informarii corecte a actionarilor, consiliul de administratie/directoratul societatii va intocmi si va pune la dispozitia acestora, in conditiile art. 117^2 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, un raport cuprinzand:
a) cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata respectiv a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;
b) prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii. (3) Pe langa cerintele de publicare stabilite prin art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, hotararea adoptata de adunarea generala a actionarilor va fi publicata si pe pagina web a A.S.F., pe pagina web a B.V.B., precum si intr-un cotidian de larga raspandire la nivel national. Daca societatea dispune de o pagina web proprie, hotararea va fi publicata si pe aceasta pagina.

Art. 3
(1) In situatia in care adunarea generala a actionarilor hotaraste ca societatea sa nu faca demersurile legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, actionarii au dreptul de a se retrage din societate in conditiile art. 134 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul in care actionarii isi pot exercita dreptul de retragere este de 90 zile de la publicarea hotararii adunarii generale a actionarilor in conditiile art. 2 alin (3).

Art. 4
(1) Actionarii au dreptul de a se retrage din societate si in cazurile in care adunarea generala convocata potrivit prevederilor art. 2:
a) nu se desfasoara din cauza neindeplinirii conditiilor legale de cvorum;
b) nu adopta nicio hotarare prin neindeplinirea conditiilor legale de majoritate;
c) nu se desfasoara in termenul de 120 zile stabilit la art. 2 alin. (1).
(2) Termenul de exercitare a dreptului de retragere curge de la data adunarii generale in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), respectiv de la expirarea termenului prevazut la art. 2, in cazul prevazut la alin. (1) lit. c).

Art. 5
Prevederile art. 3, 4 si ale art. 7 alin. (3) nu se aplica in cazul societatilor ale caror actiuni sunt tranzactionate pe piata actiunilor necotate.

Art. 6
(1) In situatia in care adunarea generala a actionarilor aproba initierea demersurilor pentru admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata autorizata de A.S.F., societatea reglementata de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, are obligatia sa transmita la A.S.F., in termen de cel mult 90 de zile de la data adoptarii hotararii adunarii generale a actionarilor, prospectul de admitere la tranzactionare, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in vederea aprobarii acestuia.
(2) A.S.F. nu percepe tarif pentru aprobarea prospectului prevazut la alin. (1).

Art. 7
(1) Analizand documentatia inaintata de catre societate in sustinerea cererii de admitere a actiunilor emise de catre aceasta pe o piata reglementata, A.S.F. va emite o decizie de admitere la tranzactionare a acestora pe piata reglementata sau de respingere a cererii in baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Decizia A.S.F. va fi publicata pe pagina web a A.S.F., pe pagina web a B.V.B., in Buletinul A.S.F., precum si intr-un cotidian de larga raspandire la nivel national. Daca societatea dispune de o pagina web proprie, decizia va fi publicata si pe aceasta pagina.
(3) In situatia in care A.S.F. nu admite tranzactionarea actiunilor pe piata reglementata, actionarii societatii au dreptul de a se retrage din societate in conditiile stabilite la art. 3. Termenul stabilit la art. 3 curge de la data publicarii deciziei A.S.F.
(4) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si in cazul procedurii derulate de societate in vederea tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

Art. 8
(1) Constituie contraventii si se pedepsesc cu amenda de la 5.000 lei la 100.000 lei urmatoarele fapte: a) nerespectarea termenului stabilit la art. 2 alin. (1) de catre consiliul de administratie/directoratul societatii; b) incalcarea prevederilor art. 6 alin (1) de catre consiliul de administratie/directoratul societatii.
(2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor prevazute se realizeaza de catre organele cu atributii de control ale A.S.F.

Art. 9
(1) Activitatea Pietei RASDAQ si a pietei valorilor mobiliare necotate inceteaza de drept la 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) A.S.F. va emite reglementari in aplicarea prevederilor prezentei legi in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acesteia, reglementari care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.