DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 150/2014 privind modificarea si completarea OUG 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat. Lege nr. 150/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 761 din 21 octombrie 2014

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza modalitatile de recunoastere a meritelor personalului armatei participant la actiuni militare, prin acordarea unor distinctii si crearea posibilitatii mentinerii in structurile Ministerului Apararii Nationale a ranitilor, a celor care au dobandit alte afectiuni fizice sau a celor care au devenit invalizi pe timpul sau din cauza participarii la actiuni militare, precum si prin acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat.
(2) De drepturile conferite de prezenta ordonanta de urgenta nu beneficiaza personalul armatei ranit, cel care a dobandit alte afectiuni fizice si/sau psihice sau care a devenit invalid din cauza participarii la actiuni militare, in situatia in care ranirea, afectiunea fizica si/sau psihica sau invaliditatea au survenit ca urmare a savarsirii, cu intentie, a unei infractiuni, pedepsite potrivit legii romane."

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) personalul armatei – cadrele militare, soldatii si gradatii profesionisti, precum si rezervistii voluntari si personalul civil care participa la actiuni militare, in mod individual sau colectiv;
b) actiuni militare – misiunile, operatiile si activitatile de pregatire a acestora, prevazute la art. 2 alin. (1) si art. 3 alin. (3) din Legea nr. 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, cele pentru contracararea si limitarea efectelor actiunilor teroriste, cele de politie aeriana si de interventie cu nave, precum si alte misiuni cu potential ridicat de risc, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, desfasurate pe teritoriul statului roman;

c) militari invalizi – personalul militar prevazut la lit. a), incadrat in grad de invaliditate si clasat inapt pentru serviciul militar de catre comisiile de expertiza medico-militara in urma r anirilor, afectiunilor fizice si/sau psihice, dobandite ca urmare a actiunilor de lupta, accidentelor, catastrofelor si altor asemenea evenimente intervenite din cauza participarii la actiuni militare;
d) civili invalizi – personalul civil prevazut la lit. a), incadrat in grad de invaliditate, conform legii, in urma ranirilor, afectiunilor fizice si/sau psihice dobandite ca urmare a actiunilor de lupta, accidentelor, catastrofelor si altor asemenea evenimente intervenite din cauza participarii la actiuni militare;
e) urmasii personalului armatei decedat – sotia sau sotul supravietuitor, precum si copiii personalului armatei prevazut la lit. a), pana la implinirea varstei de 18 ani sau, daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
f) castigul salarial mediu brut – castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat;
g) raniti – personalul armatei prevazut la lit. a) care, pe timpul actiunilor de lupta, accidentelor, catastrofelor si altor asemenea evenimente intervenite ca urmare a participarii la actiuni militare, a suferit vatamari corporale din cauza carora nu mai poate continua participarea la respectivele actiuni;
h) afectiuni fizice – boli dobandite in urma actiunilor de lupta, accidentelor, catastrofelor si altor asemenea evenimente intervenite ca urmare a participarii la actiuni militare ale personalului armatei prevazut la lit. a), care declanseaza modificarea organica si/sau functionala a echilibrului normal al organismului, cu potential de cronicizare, in urma carora nu mai pot fi indeplinite obligatiile militare sau care pot provoca decesul;
i) afectiuni psihice – boli dobandite in urma actiunilor de lupta, accidentelor, catastrofelor si altor asemenea evenimente intervenite ca urmare a participarii la actiuni militare a personalului armatei prevazut la lit.a), cu manifestari psihologice si/sau comportamentale asociate cu suferinta semnificativa si cu afectarea integrarii socio-profesionale;
j) veterani – personalul armatei care a participat la actiunile militare, asa cum sunt definite la lit.b), si indeplineste criteriile prevazute la art. 4 alin. (1), (2) si (4)."

3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
Personalului armatei participant la actiuni militare i se poate acorda, in conditiile legii, decoratii, distinctii militare si civile, precum si titluri onorifice."

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Personalului armatei care a participat, cel putin 12 luni, neintrerupt sau cumulativ, la actiuni militare, i se confera titlul onorific de Veteran.
(2) Personalului armatei participant la actiuni militare, aflat in una dintre situatiile definite la art. 2 lit. c), d) si g), precum si celui care a dobandit afectiunile prevazute la art. 2 lit. h) si i) i se confera titlul onorific de Veteran, indiferent de durata participarii.
(3) Titlul onorific prevazut la alin. (1) si (2) se confera potrivit ordinului ministrului apararii nationale.
(4) Titlul onorific de Veteran se poate acorda, prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului apararii nationale, si personalului care, pe timpul participarii la actiuni militare, s-a remarcat prin acte exemplare de curaj si devotament, indiferent de durata participarii, pe baza evenimentelor consemnate in jurnalul actiunilor de lupta sau in ordinul de zi pe unitate."

5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
Numele celor carora li s-a conferit titlul onorific de Veteran se inscriu in registre speciale, infiintate la unitatile militare si la Muzeul Militar National Regele Ferdinand I."

6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Invalizii, ranitii, cei care au dobandit afectiuni fizice si urmasii personalului armatei decedat pot fi invitati sa participe la actiuni festive sau comemorative organizate de Ministerul Apararii Nationale. (2) La actiunile prevazute la alin. (1) pot fi invitati si parintii personalului armatei decedat in actiuni militare, daca cel decedat nu a fost casatorit. (3) Pentru categoriile de personal prevazute la alin. (1) si (2), precum si pentru insotitorul invalidului de gradul I, cazarea se asigura gratuit, in spatiile de cazare ale Ministerului Apararii Nationale, in limita a maximum doua zile, iar cheltuielile de transport dus/intors la/de la domiciliu, se deconteaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale."

7. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 6^1
In semn de recunoastere a meritelor veteranilor pentru apararea intereselor Romaniei se instituie Ziua Veteranilor, care se organizeaza, anual, pe 11 noiembrie, prin grija Ministerului Apararii Nationale."

8. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Personalul armatei prevazut la art. 2 lit. c), d) si g), precum si cel care a dobandit afectiuni fizice se mentine, se incadreaza ori se reincadreaza, dupa caz, la cerere, in Ministerul Apararii Nationale, in functii militare sau civile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale. (2) Mentinerea, incadrarea sau reincadrarea in functii militare ori civile se face prin ordin al ministrului apararii nationale, pe baza propunerii comandantului unitatii/detasamentului, inaintate ierarhic, a concluziilor comisiilor special stabilite prin ordin al sefului Statului Major General, care vor cerceta conditiile in care s-au produs evenimentele, si a avizului comisiilor de expertiza medico-militara, al medicului de medicina muncii si al medicului de expertiza capacitatii de munca, dupa caz. (3) Veteranii invalizi care au fost trecuti direct in retragere pot beneficia de reincadrarea in functii militare sau civile, la cerere, prin ordin al ministrului apararii nationale, cu respectarea prevederilor alin. (2). (4) Comisiile de expertiza medico-militara, medicul de medicina muncii si medicul de expertiza capacitatii de munca constata daca atributiile functiilor prevazute la alin. (1) sunt compatibile cu incapacitatea data de afectiunea fizica si pot fi indeplinite, fara riscul de a o agrava. (5) Pentru perioada mentinerii, incadrarii sau reincadrarii in Ministerul Apararii Nationale, potrivit prevederilor alin. (1), (2) si (3), precum si ale art. 8, personalul armatei nu poate beneficia de pensie de invaliditate."

9. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
Conditiile privind mentinerea, incadrarea ori reincadrarea in Ministerul Apararii Nationale a personalului prevazut la art. 2 lit. c), d) si g), precum si a celui care a dobandit afectiuni fizice se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale."

10. La articolul 8^1, partea introductiva a alineatului (1) si literele a), d) si f) - i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 8^1
(1) Personalul armatei aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 2 lit. c), d) si g), precum si cel care a dobandit afectiuni fizice beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) tratament in tara sau in strainatate, in cazul in care afectiunile nu pot fi tratate in tara, cu suportarea cheltuielilor reprezentand costul tratamentului si al cheltuielilor aferente din bugetul Ministerului Apararii Nationale. Metodologia privind trimiterea la tratament in strainatate si achitarea/decontarea cheltuielilor se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale;
……………………………………………………………………………
d) orteze, proteze, produse medicale ortopedice si alte produse si dispozitive medicale gratuite, precum si repararea si inlocuirea acestora ori de cate ori este nevoie, la recomandarea medicului specialist. Metodologia privind achitarea/decontarea cheltuielilor pentru repararea si inlocuirea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale;
……………………………………………………………………………
f) scutirea de la plata taxelor lunare pentru serviciul public de radiodifuziune si televiziune;
g) scutirea de la plata abonamentului lunar standard in retelele de telefonie fixa;
h) 12 calatorii interne dus-intors gratuite pe calea ferata sau 12 calatorii interne dus-intors gratuite cu mijloacele de transport in comun rutiere sau 12 calatorii interne dus-intors gratuite pe caile fluviale, la alegere, intr-un an calendaristic;
i) gratuitate pe mijloacele de transport in comun locale de suprafata si subteran."

11. La articolul 8^1, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Personalul armatei aflat in situatia prevazuta la art.2 lit.i) beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) - d) si f) - i).
(1^2) La cererea personalului armatei prevazut la art. 2 lit. c) si d) sau a persoanelor in grija carora se afla acesta, potrivit legii, Ministerul Apararii Nationale poate asigura servicii de ingrijire personala, integrat cu alte servicii, intr-un centru de asistenta sociala."

12. La articolul 8^1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Personalul prevazut la alin. (1) si (11), membrii familiei si/sau alte persoane care participa la ingrijirea acestuia, beneficiaza, la cerere, in limitele, conditiile si pentru activitatile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, de urmatoarele drepturi:
a) transport gratuit dus-intors, la institutiile medicale de profil din tara, la evenimentele la care sunt invitati de Ministerul Apararii Nationale sau de alte institutii, precum si la alte activitati necesare pentru refacerea fizica si psihica sau pentru rezolvarea unor probleme administrative care presupun prezenta acestuia;
b) cazare gratuita in spatiile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale."

13. La articolul 8^1, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1) - (2^3), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Pe timpul efectuarii tratamentului in strainatate prevazut la alin. (1) lit. a), personalul armatei si insotitorii acestuia beneficiaza de drepturile stabilite pentru personalul trimis in misiune temporara in strainatate, cu suportarea cheltuielilor din bugetul Ministerului Apararii Nationale.
(2^2) Personalul armatei trimis la tratament in strainatate poate fi vizitat de sot sau rudele de gradul I, cate 5 zile dupa internare si la fiecare luna de spitalizare, cu suportarea cheltuielilor din bugetul Ministerului Apararii Nationale, in conditiile stabilite pentru personalul trimis in misiune temporara in strainatate.
(2^3) Personalul participant la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman evacuat medical din teatrele de operatii in spitale din strainatate, precum si insotitorii acestuia din teatrele de operatii, beneficiaza de drepturile de diurna stabilite pentru misiunea sau operatia respectiva pana la data prevazuta pentru incheierea misiunii, urmand ca dupa aceasta data sa beneficieze de drepturile prevazute la alin. (2^1)."

14. La articolul 8^1, partea introductiva a alineatului (3) si literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Veteranilor care nu se incadreaza in una dintre situatiile definite la art. 2 lit. c), d) sau g) ori care nu au dobandit afectiunile prevazute la art. 2 lit. h) sau i) li se acorda, in plus fata de drepturile prevazute la art. 3 si 4, urmatoarele:
a) drepturile prevazute la alin.(1) lit. f) - i), celor carora li s-a acordat titlul onorific de Veteran prin hotarare a Guvernului, pentru acte exemplare de curaj si devotament savarsite pe timpul participarii la actiuni militare;
b) drepturile prevazute la alin. (1) lit. f), g) si i), celor carora le-au fost conferite decoratii din sistemul national de decoratii al Romaniei, pentru merite pe timpul participarii la actiuni militare;"

15. La articolul 8^1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) De drepturile prevazute la alin.(3) beneficiaza si veteranii care au fost transferati la alte institutii publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Conditiile de acordare a acestor drepturi se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale."

16. La articolul 8^2, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8^2
(1) Personalul armatei prevazut la art. 2 lit. c) si d), precum si cel care a dobandit afectiunile prevazute la art. 2 lit. h) si i) si care, in urma participarii la actiuni militare, a fost incadrat in grad de invaliditate, beneficiaza si de acordarea unei indemnizatii lunare de invaliditate, astfel:"

17. La articolul 8^2 alineatul (1), litera a) se abroga.

18. La articolul 8^2 alineatul (1), literele b)-d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) pentru gradul I de invaliditate, doua solde de grad si de functie, la minim, corespunzatoare gradului de sublocotenent sau, dupa caz, doua castiguri salariale medii brute;
c) pentru gradul II de invaliditate, 1,5 solde de grad si de functie, la minim, corespunzatoare gradului de sublocotenent sau, dupa caz, 1,5 castiguri salariale medii brute;
d) pentru gradul III de invaliditate, o solda de grad si de functie, la minim, corespunzatoare gradului de sublocotenent sau, dupa caz, un castig salarial mediu brut."

19. La articolul 8^2, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Militarii invalizi si civilii invalizi beneficiaza de o indemnizatie lunara pentru insotitor, egala cu castigul salarial mediu brut."

20. La articolul 8^2, alineatele (2), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Indemnizatiile acordate veteranilor, in conditiile alin. (1) si (1^1), reprezinta forme de sprijin cu destinatie speciala.
(3) Personalului civil i se acorda despagubiri pentru cazurile de invaliditate sau de deces produse in timpul si din cauza actiunilor militare, in conditiile stabilite de lege pentru soldatii si gradatii profesionisti. Evaluarea capacitatii de munca, in vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face de catre medicul specialist in expertiza medicala a capacitatii de munca.
....................................................................................................................
(5) Conditiile de acordare a drepturilor prevazute la alin. (1) si (1^1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin de ministrul apararii nationale."

21. Articolul 8^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8^3
(1) Personalul armatei ranit in cadrul actiunilor militare, precum si cel care a dobandit alte afectiuni fizice sau psihice ca urmare a participarii la actiuni militare beneficiaza, pe langa celelalte drepturi stabilite conform legii, de o indemnizatie lunara in cuantum de doua solde de grad si de functie, la minim, corespunzatoare gradului de sublocotenent sau, dupa caz, de doua castiguri salariale medii brute.
(2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se acorda de la data producerii ranirii, diagnosticarii afectiunilor fizice sau psihice dobandite in urma actiunilor de lupta, accidentelor, catastrofelor si altor asemenea evenimente intervenite ca urmare a participarii la actiuni militare, pana la data stabilirii situatiei medico-militare sau medicale, dupa caz.
(3) Situatia medico-militara/medicala se stabileste la repatriere, indiferent de durata perioadei de spitalizare in spitalele din strainatate."

22. La articolul 8^4, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) pentru cadrele militare, in raport cu solda de grad si de functie, la minim, corespunzatoare gradului de sublocotenent, iar in situatia in care suma este inferioara castigului salarial mediu brut, se ia in calcul acesta din urma;
b) pentru soldatii si gradatii profesionisti si personalul civil, in raport cu castigul salarial mediu brut."

23. La articolul 8^5 alineatul (1), literele b) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) o indemnizatie lunara egala cu solda functiei de baza bruta sau cu salariul de baza brut, dupa caz, pe care cel decedat a avut-o sau l-a avut, potrivit prevederilor legislatiei in vigoare la data producerii evenimentului care a cauzat decesul, pentru urmasii personalului armatei participant la actiuni militare care nu realizeaza venituri din salarii sau din activitati independente, indiferent de numarul acestora iar, in situatia in care suma este inferioara castigului salarial mediu brut, indemnizatia este egala cu castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat;
……………………………………………………………………………
j) incadrarea sotului supravietuitor si a copiilor personalului armatei decedat in actiuni militare, in randul personalului armatei sau in institutii publice civile, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare;"

24. La articolul 8^5 alineatul (1), dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
"k) copiii personalului armatei decedat si cei ai veteranilor aflati in una dintre situatiile prevazute la art. 2 lit. c), d) si g), precum si ai celui care a dobandit afectiunile prevazute la art. 2 lit. h) si i) au prioritate la inscrierea in cresele si gradinitele din sistemul public."

25. La articolul 8^5, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu urmatorul cuprins:
"(3) Plata indemnizatiei lunare prevazute la alin. (1) lit. b) si alin. (2) inceteaza in urmatoarele situatii:
a) de la data cand persoana beneficiara/persoanele beneficiare realizeaza venituri din salarii sau activitati independente;
b) in caz de deces al persoanei/persoanelor beneficiare;
c) de la data recasatoririi sotului supravietuitor;
d) la copiii care au implinit varsta de 18 ani sau daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani.
(4) Prevederile alin. (3) lit. d) nu se aplica copiilor pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care beneficiau de indemnizatia prevazuta la alin. (1) lit. b).
(5) Cuantumul indemnizatiei prevazute la alin. (1) lit. b), stabilita in baza soldei functiei de baza bruta sau salariului de baza brut, se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza solda functiei de baza bruta sau salariul de baza brut, potrivit gradului militar si functiei avute de personalul armatei la data decesului sau, dupa caz, in functie de valoarea castigului salarial mediu brut, prevazut in legea bugetului asigurarilor sociale de stat."

26. Articolul 8^6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8^6
(1) Personalul armatei care, la examenul medical efectuat la inapoierea din misiune sau ulterior acesteia, dar nu mai mult de un an, este diagnosticat cu afectiuni fizice pentru care se stabileste legatura de cauzalitate cu participarea la actiuni militare, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, beneficiaza de drepturile prevazute la art. 81 alin. (1).
(2) Personalul armatei care, la examenul medical efectuat la inapoierea din misiune sau ulterior acesteia, dar nu mai mult de un an, este diagnosticat cu afectiuni psihice pentru care se stabileste legatura de cauzalitate cu participarea la actiuni militare, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, beneficiaza de drepturile prevazute la art. 81 alin. (1) lit. a) - d) si f) - i)."

27. Dupa articolul 8^7 se introduc doua noi articole, articolele 8^8 si 8^9, cu urmatorul cuprins:
"Art. 8^8
Familia personalului armatei prevazut la art. 2 lit. a), incadrat in gradul I de invaliditate, beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) transferarea sau inscrierea la/in institutiile militare de invatamant a copiilor, in aceleasi conditii prevazute pentru copiii cadrelor militare decedate in actiuni militare;
b) acordarea, de catre Ministerul Apararii Nationale, a burselor de studii pe durata studiilor in institutiile civile de invatamant, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
c) incadrarea sotului si/sau a copiilor in functii militare, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
d) incadrarea sotului si/sau a copiilor in functii civile din Ministerul Apararii Nationale sau in institutii publice civile, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

Art. 8^9
(1) Ministerul Apararii Nationale poate infiinta centre de asistenta sociala, in conditiile legii, pentru personalul armatei invalid, prevazut la art. 2 lit. c) si d), a caror organizare si functionare se reglementeaza prin norme aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale.
(2) Centrele prevazute la alin. (1) pot fi organizate si functiona independent sau in subordinea ori coordonarea altor centre de asistenta sociala, infiintate conform legii, in cadrul Ministerului Apararii Nationale."

28. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
Calitatea de Veteran este atestata si evidentiata prin legitimatia eliberata de Ministerul Apararii Nationale, potrivit modelului din anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta. Modul de emitere, retragere si tinere a evidentei acestor legitimatii se stabileste prin ordin al ministrului apararii nationale."

29. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Calitatea de Veteran se atribuie personalului armatei care a participat, incepand cu anul 1990, la actiuni militare, si indeplineste conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Actiunile militare desfasurate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 121/2011, se asimileaza prin ordin al ministrului apararii nationale, cu tipurile de misiuni prevazute de aceasta.
(3) Personalul armatei prevazut la art. 2 lit. a) si familiile acestuia pot beneficia de masuri de sprijin familial, desfasurate la nivel institutional si pe baza de voluntariat, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale."

30. Articolul 11 se abroga.

31. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
Cheltuielile generate de punerea in aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se suporta din bugetul Ministerului Apararii Nationale."

32. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta lege.

Art. II
Legitimatiile de «Militar Veteran» si Veteran, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, raman valabile, urmand ca modul de preschimbare a acestora sa se stabileasca prin ordin al ministrului apararii nationale.

Art. III
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


ANEXA (Anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2006)LEGITIMATIE TIP “VETERAN"
PARTICIPARE LA MISIUNI
Perioada
Unitatea cu care a participat
ROMANIA MINISTERUL APARARII NATIONALE
Numele _________________________ Prenumele _________________________ CNP _________________________ Emisa la data de _________________________ Seria V nr. ________________ Ordinul nr. ______ din ______ Cdt-ul (seful) UM
_____________________ (gradul si semnatura)
1

2
FOTO
16
RANIT (se specifica unde si cand a fost ranit si numarul certificatului medical)
INVALID (se specifica gradul de invaliditate, numarul certificatului decizie medicala de incadrare in grad de invaliditate si cine l-a eliberat) 3 4
DECORATII NATIONALE (data acordarii, numarul brevetului si denumirea acesteia)
DISTINCTII MILITARE/CIVILE (data acordarii, numarul atestatului si denumirea acesteia) DECORATII STRAINE (data acordarii, numarul brevetului si denumirea acesteia) INSEMNARI SPECIALE


5
6