DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 14/2018 privind aprobarea OUG 33/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind actele de stare civila si actele de identitate ale cetatenilor romani. Lege nr 14/2018

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 18 ianuarie 2018

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33 din 28 iunie 2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind actele de stare civila si actele de identitate ale cetatenilor romani, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 488 din 30 iunie 2016, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 14^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In situatia prevazuta la alin. (1), intocmirea actului de nastere se face pe baza documentelor prevazute la art. 14^1 alin. (2) sau (3), precum si a verificarilor stabilite prin hotarare a Guvernului."


2. La articolul I punctul 2, dupa alineatul (2) al articolului 14^2 se introduc trei noi alineate, alin. (2^1) – (2^3), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Daca nu exista certificat medical constatator al nasterii, actul de nastere se intocmeste pe baza celorlalte documente prevazute la art. 141 alin. (2) sau (3), a expertizei medico-legale cu privire la data nasterii, in format an, luna, zi si sexul persoanei, si a declaratiei de recunoastere a mamei potrivit art. 408 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2^2) In lipsa declaratiei de recunoastere a mamei, actul de nastere se intocmeste fara a se completa rubricile referitoare la parinti. In acest caz, numele de familie si prenumele se stabilesc prin dispozitie emisa in termen de 5 zile de la data solicitarii de catre primarul unitatii administrativ–teritoriale unde se inregistreaza nasterea.
(2^3) Expertiza medico-legala prevazuta la alin. (2^1) se efectueaza in mod gratuit."

3. La articolul I, dupa punctul 7 se introduc cinci noi puncte, punctele 8 – 12, cu urmatorul cuprins:

"8. La articolul 41, alineatele (5) si (5^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
'(5) Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civila/extraselor multilingve ale actelor de stare civila privind cetatenii romani care nu au avut niciodata domiciliul in Romania, cu exceptia celor care au redobandit sau carora li s-a acordat cetatenia romana, in temeiul art. 10 si 11 din Legea cetateniei romane nr. 21/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucuresti si cu avizul prealabil al sefului Directiei Publice de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, in termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere.
(5^1) Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civila/extraselor multilingve ale actelor de stare civila privind cetatenii care au redobandit sau carora li s-a acordat cetatenia romana in temeiul art. 10 si 11 din Legea nr. 21/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care nu au avut niciodata domiciliul in Romania se face in termen de 60 de zile de la depunerea cererii, dupa cum urmeaza:

a) cu aprobarea primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti si cu avizul prealabil al sefilor serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
b) cu aprobarea primarilor municipiilor resedinta de judet si cu avizul prealabil al sefilor serviciilor publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor.'

9. La articolul 41, dupa alineatul (5^1) se introduc trei noi alineate, alineatele (5^2) – (5^4), cu urmatorul cuprins:
'(5^2) Persoanele care au redobandit sau carora li s-a acordat cetatenia romana si care au avut domiciliul in Romania, depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civila/extraselor multilingve ale actelor de stare civila la Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor/primaria unitatii administrativ-teritoriale pe raza caruia/careia se afla:
a) ultimul loc de domiciliu avut in tara, inainte de pierderea cetateniei romane;
b) adresa imobilului in care a locuit inainte de dobandirea cetateniei romane, inscrisa in documentul eliberat de structura pentru imigrari.
(5^3) Inscrierea certificatelor/extraselor de stare civila/extraselor multilingve ale actelor de stare civila privind cetatenii care au redobandit sau carora li s-a acordat cetatenia romana, se face in termen de 60 de zile de la depunerea cererii, cu aprobarea sefilor misiunilor diplomatice ori ai oficiilor consulare, in cazul in care actele sau faptele de stare civila s-au produs si s-au inregistrat in prealabil la autoritatea din statul in care acestea s-au produs, iar statul in care s-au produs si s-au inregistrat actele sau faptele de stare civila se afla in circumscriptia misiunii diplomatice ori al oficiului consular al Romaniei.
(5^4) In situatiile prevazute la alin. (5^1)–(5^3) cererea de transcriere/inscriere a certificatelor/extraselor de stare civila/extraselor multilingve ale actelor de stare civila se depune, personal, de catre titulari sau reprezentantii legali ai acestora, in termen de 90 de zile de la data depunerii juramantului de credinta fata de Romania. Pentru minori cererea de transcriere/inscriere poate fi depusa de catre unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul lor legal, iar cei care au implinit varsta de 14 ani pot solicita si personal.'

10. La articolul 41, dupa alineatul (6^1) se introduc doua noi alineate, alineatele (6^2) si (6^3), cu urmatorul cuprins:
'(6^2) Certificatele de nastere/extrasele de nastere/extrasele multilingve ale actelor de nastere emise de autoritatile straine, prin care s-a stabilit o alta filiatie decat cea prevazuta de legea romana, se transcriu/inscriu in registrele de stare civila cu aplicarea dispozitiilor art. 414 alin.(1) si art. 449 din Legea 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare.
(6^3) In cazurile prevazute la alin. (6^2), la rubrica mentiuni din actul si certificatul de nastere se inscrie:
a) in actul de nastere: "Act transcris/inscris in conformitate cu dispozitiile art.414 alin.(1) si art. 449 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile ulterioare";
b) in certificatul de nastere: "Act transcris/inscris in conformitate cu dispozitiile art. 414 alin. (1) si art. 449 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile ulterioare.
Certificatul este valabil doi ani de la data eliberarii."'

11. La articolul 63, litera e) a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'e) neprezentarea certificatelor/extraselor de stare civila/extraselor multilingve ale actelor de stare civila eliberate de autoritatile straine ofiterului de stare civila din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor/primariei unitatii administrativ-teritoriale/misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Romaniei competent, pentru transcrierea/inscrierea in registrele de stare civila romane, in termenele prevazute la art. 41 alin. (3) si (5^4);'

12. La articolul 76, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
'(2) Registrele de stare civila aflate in uz, precum si cele aflate in stoc vor fi folosite pana la epuizare.'"

4. La articolul II punctul 4, alineatul (1) al articolului 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34
(1) Pentru persoanele fizice care nu poseda act de identitate si sunt internate sau primite spre ingrijire ori gazduire in institutii de ocrotire/centre de servicii sociale sau in centre educative se elibereaza acte de identitate in care se inscrie domiciliul sau resedinta la adresa institutiei ori centrului respectiv."

5. La articolul II, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, pct. 5, cu urmatorul cuprins:
"5. La articolul 34, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins:
'(1^1) Dovada adresei de domiciliu sau de resedinta se face cu declaratia scrisa a conducatorului institutiei sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta, pentru situatiile in care aceste institutii se afla in administrarea autoritatilor administratiei publice locale. Pentru celelalte situatii, dovada adresei de domiciliu sau de resedinta se face in conformitate cu dispozitiile art. 28 alin. (1).'"

Art. II
Anexele nr. 1A si nr. 2A din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 743 din 2 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si nr. 2 la prezenta lege.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


Anexe


Click pentru download Anexele la Legea 14/2018
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 87/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol
Ordin 400/2016 privind modalitatile tehnice de prestare a serviciilor consulare si controlul incasarilor rezultate din aceste servicii la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate
Legea 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati. Lege nr. 8/2016
Legea 122/2015 pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie si privind modificarea si completarea unor acte normative
HG 99/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin HG 1.412/2004
OG 1/2015 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
Legea 167/2014 privind exercitarea profesiei de bona. Profesia de bona
Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
Ordin 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii
OUG 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Ordonanta de urgenta 22/2014
HG 224/2014 pentru aprobarea cotei de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014. Hotarare 224/2014
Ordin pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmeaza sa fie prezentat de tineri la comisia locala de recrutare-incorporare pe timpul starii de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi.
Ordin 745/C/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie
Ordin nr. 14/2014 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014
Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
HG 727/2013 privind aplicarea Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Conventiei nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 s
Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului. Lege nr. 226/2013
Legea 235/2013 privind aprobarea OUG 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Eu
Drept civil. Persoanele
Daniela Ciochina

Pret: 24.9 lei
21.16 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
71 useri online

Useri autentificati: