DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 149/2015 privind modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006. Lege nr. 149/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 453 din 24 iunie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

a) administrator – autoritatea publica centrala care raspunde de vanatoare si asigura administrarea faunei cinegetice;
b) arma de vanatoare – arma de foc a carei caracteristica si utilizare este reglementata de administrator;
c) atribuire in gestiune – actiunea prin care administratorul da dreptul si obligatia de gestionare a faunei de interes cinegetic, in conditiile prezentei legi;
d) braconaj – tentativa sau actiunea desfasurata in scopul dobandirii sau capturarii vanatului, finalizata cu rezultat sau nu, cu incalcarea prevederilor prezentei legi;
e) capcana autorizata – orice dispozitiv, instalatie sau fileu de capturare a exemplarelor de fauna cinegetica, a carui utilizare este reglementata de administrator;

f) caine hoinar – caine gasit liber in fondul cinegetic, care nu face parte din categoria cainilor de vanatoare si nu poarta semn distinct care sa ateste acest fapt, al carui stapan nu poate fi identificat la acel moment;
g) caine de vanatoare – caine utilitar, a carui utilizare in fondul cinegetic, exclusiv de catre vanatori, este reglementata de administrator;
h) cota de recolta – numarul de exemplare din fauna de interes cinegetic aprobat anual de catre administrator pe specii si gestionar pana la data de 15 aprilie pentru specia caprior si pana la 15 mai pentru celelalte specii admise la vanatoare, care se poate vana in cadrul unui fond cinegetic;
i) efectiv optim – numarul de exemplare apartinand unei specii din fauna cinegetica, care habiteaza intr-un fond cinegetic, intr-o anumita structura populationala si asigura conservarea speciilor, produce minimum de pagube si nu prezinta risc pentru populatia umana;
j) Consiliu National de Vanatoare – organismul de avizare si consultare, cu autoritate stiintifica in domeniul cinegetic, care este format din reprezentantii institutiilor publice si private cu atributii in domeniul faunei cinegetice si al mediului de viata al acesteia;
k) drept de vanatoare – dreptul statului de administrare a faunei cinegetice in conditiile legii;
l) dreptul de a vana – dreptul persoanei fizice de a practica vanatoarea in conditiile legii;
m) fauna de interes cinegetic – totalitatea exemplarelor din populatiile din speciile de fauna salbatica prevazute in anexele nr. 1 si 2, existente pe teritoriul Romaniei;
n) fond cinegetic – unitatea de gospodarire cinegetica constituita din fauna de interes cinegetic si suprafata de teren, indiferent de categoria acestuia, indiferent de proprietar si astfel delimitata incat sa asigure o stabilitate cat mai mare faunei de interes cinegetic in interiorul sau; nu se includ in fondurile cinegetice suprafetele din parcurile nationale si din Rezervatia Biosferei «Delta Dunarii»;
o) fond cinegetic national – totalitatea fondurilor cinegetice din Romania;
p) gestionar – persoana juridica romana care a fost licentiata in conditiile legii si careia i se atribuie in gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unui fond de vanatoare;
q) gestionar consacrat – gestionarul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a avut calitatea de gestionar in contractul de gestionare anterior organizarii atribuirii directe pentru fondul cinegetic respectiv, contractul de gestionare nu a incetat din culpa sa, isi manifesta intentia de a gestiona in continuare fauna cinegetica de pe fondul cinegetic respectiv si nu inregistreaza datorii privind plata tarifului de gestionare la data solicitarii si accepta tariful de gestionare;
r) gestionare – activitatea de gospodarire durabila a faunei de interes cinegetic din fondurile de vanatoare, realizata de gestionari in baza contractelor de gestiune, pe riscul si raspunderea lor, pentru perioada stabilita prin contractele de gestiune;
s) jujeu – piesa de forma cilindrica, confectionata din lemn de esenta tare, cu diametrul de 3 cm si lungime de 30 cm, prinsa de zgarda la mijloc cu un lant astfel incat pozitia acesteia sa se situeze sub genunchii membrelor anterioare ale cainelui, pe care o poarta permanent;"
sh) licenta – imputernicirea data de catre administrator unei persoane juridice de a gestiona fauna de interes cinegetic, atestata printr-un document oficial;
t) odorivector – substanta sau produsul, natural ori de sinteza, care raspandeste un miros ce atrage exemplarele de fauna de interes cinegetic si care permite omului determinarea directiei si controlul deplasarii acestora;
tz) organizatie vanatoreasca – persoana juridica romana, constituita pe baza principiului liberei asocieri a vanatorilor cu domiciliul sau rezidenta in Romania, in scopul gestionarii durabile a faunei cinegetice si al exercitarii vanatorii;
u) permis de vanatoare – document cu valoare de licenta de vanatoare, obtinut in conditiile legii, de persoane fizice cu domiciliul sau cu resedinta in Romania;
v) pisica hoinara – pisica domestica gasita in fondul cinegetic la mai mult de 200 m de ultima locuinta;
w) populatie optima – numarul total de exemplare din fauna de interes cinegetic, care coabiteaza intr-un fond cinegetic intr-o anumita structura de specii si intr-o anumita structura de varste in cadrul fiecarei specii, care asigura conservarea biodiversitatii, produce minimum de pagube si nu prezinta risc pentru populatia umana;
x) regim cinegetic – ansamblul de norme tehnice, juridice si economice prin care fauna de interes cinegetic este administrata si gestionata durabil, in scopul conservarii biodiversitatii, mentinerii echilibrului ecologic, exercitarii vanatorii si satisfacerii unor cerinte social-economice;
y) suprafata productiva cinegetic – suprafata cuprinsa in fondul cinegetic in care gestionarea faunei cinegetice si exercitarea vanatorii sunt admise;
z) suprafata neproductiva cinegetic – suprafata cuprinsa in fondul cinegetic in care vanatoarea este interzisa;
aa) stationar – suprafata de teren, impreuna cu instalatiile si amenajarile specifice existente pe aceasta, unde sunt duse exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic care, ca urmare a starii lor, nu mai pot fi lasate in libertate, existand pericolul ca acestea sa moara; pe aceste suprafete sunt asigurate conditiile de asistenta sanitar-veterinara corespunzatoare si conditiile de viata, crestere si dezvoltare pentru exemplarele respective;
ab) tarif de gestionare – suma de bani care se plateste anual de catre gestionar pentru exploatarea durabila a faunei cinegetice pe care o gestioneaza;
ac) vanat – exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obtinut/obtinute prin actiunile de vanatoare sau prin actiunile de braconaj cinegetic;
ad) vanatoare – actiunea de pandire, cautare, starnire, urmarire, haituire sau orice alta activitate avand ca scop capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevazute in anexele nr. 1 si 2, aflate in stare de libertate; nu constituie actiune de vanatoare capturarea autorizata a exemplarelor din speciile de interes cinegetic in scop stiintific, urmata de eliberarea acestora;
ae) vanator – persoana fizica licentiata, membra a unei organizatii vanatoresti gestionara de fauna cinegetica, care ocroteste, ingrijeste si extrage fauna cinegetica in conditiile legii;
af) zona de liniste – suprafata stabilita in cadrul unui fond de vanatoare, delimitata si marcata pe teren prin semne vizibile si distinctive, destinata sa asigure conditii de viata optime faunei cinegetice existente in cadrul fondului cinegetic respectiv, indiferent de anotimp."

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Nimeni nu are dreptul de a vana pe terenul proprietatea altuia fara a avea asupra sa autorizatia de vanatoare.

3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Criteriile de constituire a unui fond cinegetic sunt urmatoarele:
a) marimea suprafetei fondului cinegetic;
b) stabilitatea faunei cinegetice sedentare de interes cinegetic in interiorul limitelor fondului cinegetic;
c) limitele usor de descris si identificat pe teren ale fondului cinegetic;
d) constituirea si delimitarea istorica a fondurilor cinegetice;
e) includerea tuturor localitatilor, cu exceptia municipiilor, in cuprinsul fondurilor cinegetice.
(2) Suprafata unui fond cinegetic va fi de cel putin 5.000 ha la campie, 7.000 ha la deal si 10.000 ha la munte, iar suprafata productiva cinegetic din fiecare fond cinegetic sa fie mai mare decat jumatate din suprafata fondului cinegetic respectiv.
(3) Suprafata productiva cinegetic minima necesara pentru un membru vanator, pe organizatii vanatoresti si la nivelul tarii, este de:
a) 150 ha la campie;
b) 200 ha la deal;
c) 250 ha la munte.
(4) Fondul cinegetic se delimiteaza pe limite naturale, cum ar fi: culmi, cursuri de apa si altele asemenea, si/sau limite artificiale stabile in timp, cum ar fi: drumuri, cai ferate, autostrazi, linii electrice, canale de irigatii sau navigabile si altele asemenea, usor identificabile.
(5) Pentru constituirea unui fond cinegetic este necesara indeplinirea tuturor criteriilor prevazute la alin. (1).
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (4), se constituie fondul cinegetic Scrovistea din judetul Ilfov care va avea o suprafata de maximum 5.000 ha.

4. Titlul capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL II - Administrarea si gestionarea faunei cinegetice a Romaniei"

5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Principalele atributii ale administratorului faunei cinegetice sunt urmatoarele:
a) elaboreaza strategia nationala pentru conservarea faunei cinegetice si a habitatelor acesteia, precum si pentru accesarea de fonduri europene si guvernamentale in acest scop;
b) stabileste criteriile de atribuire in gestiune a fondurilor cinegetice;
c) calculeaza tariful de gestionare pentru suprafetele productive cinegetic din fondurile cinegetice atribuite direct, tarif ce constituie valoare de pornire a licitatiilor organizate in scopul atribuirii in gestiune a fondurilor cinegetice neatribuite direct;
d) stabileste tarifele minimale, pe specii, pentru practicarea vanatoarei cu vanatori cetateni straini;
e) elaboreaza reglementarile de organizare si practicare a vanatorii cu arme si capcane;
f) stabileste si aproba anual, pana la data de 15 aprilie pentru specia caprior si pana la 15 mai pentru celelalte specii admise la vanatoare, cu avizul autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului, cotele de recolta pentru speciile din anexa nr. 1, care devin obligatorii de realizat, fara alte avize, acorduri sau autorizari suplimentare;
g) propune, in situatii justificate, modificarea perioadelor legale de vanatoare pentru unele specii de vanat;
h) avizeaza propunerile de populare a fondurilor cinegetice cu specii de vanat inexistente in libertate in Romania, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Romana si de autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului;
i) stabileste, impreuna cu reprezentantii ministerelor de resort, masurile necesare mentinerii echilibrului ecologic si prevenirii pagubelor cauzate de vanat si prin vanatoare culturilor agricole, animalelor domestice si fondului forestier;
j) tine evidenta si publica anual date referitoare la populatia de fauna cinegetica, starea de sanatate a acesteia, recoltele si trofeele de vanat;
k) colaboreaza cu Ministerul Educatiei si Cercetarii in vederea stabilirii programelor de invatamant pentru institutiile de invatamant care au ca discipline de studiu fauna cinegetica si vanatoarea si in vederea stabilirii programelor de cercetare stiintifica in domeniul cinegetic;
l) controleaza activitatea cinegetica la toate nivelurile, din punct de vedere al respectarii prevederilor prezentei legi si a dispozitiilor contractelor de gestionare;
m) organizeaza direct si coordoneaza activitatea de combatere a braconajului;
n) organizeaza documentarea stiintifica in managementul cinegetic si stabileste sistemul informational in domeniu;
o) stabileste criteriile pentru acordarea licentei de functionare a gestionarilor fondurilor cinegetice si acorda sau retrage, dupa caz, aceasta licenta;
p) atesta, impreuna cu Ministerul Justitiei, expertii tehnici judiciari in vanatoare;
q) aproba modelul permiselor si autorizatiilor de vanatoare si tine evidenta persoanelor care au dobandit calitatea de vanator;
r) emite si pune la dispozitie gestionarilor fondurilor cinegetice formularele autorizatiilor de vanatoare;
s) stabileste calibrele armelor de foc si categoriile de munitie, capcanele si rasele de caini care pot fi folosite la vanatoare in Romania;
sh) stabileste, impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor, armele si categoriile de munitie care se pot folosi la vanatoare in Romania;
t) initiaza actiuni de popularizare a activitatii cinegetice si de educare a populatiei in domeniu;
tz) participa sau sprijina, dupa caz, programul colaborarilor internationale in domeniul cinegetic;
u) infiinteaza Comisia nationala de evaluare a trofeelor de vanat, cu reprezentare in teritoriu;
v) stabileste modelul-cadru al contractului de gestionare si a actelor aditionale, prin negociere cu reprezentantii gestionarilor fondurilor cinegetice.
(2) In cadrul administratorului functioneaza un organ distinct, specializat in domeniul cinegetic.
(3) Pe langa administrator functioneaza Consiliul National de Vanatoare, infiintat prin ordin al conducatorului acestuia, compus din 3 reprezentanti ai administratorului, 3 reprezentanti ai asociatiilor de vanatoare proportional cu suprafata fondurilor cinegetice gestionate si din cate un reprezentant al autoritatilor publice centrale care raspund de protectia mediului, justitie si politie, al autoritatii nationale sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, al unitatilor de invatamant superior cu profil cinegetic, al institutiilor de cercetare in domeniul cinegetic din Romania, al administratorului padurilor proprietate publica a statului, al administratorilor padurilor proprietate privata si al administratorilor padurilor proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale.
(4) Administratorul adopta cu avizul Consiliului National de Vanatoare, orice alte masuri necesare, in acord cu dispozitiile legale privind regimul cinegetic."

6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
Categoriile de gestionari care pot incheia contracte de gestionare a faunei cinegetice sunt urmatoarele:
a) organizatiile vanatoresti;
b) administratorul padurilor proprietate publica a statului;
c) administratorii padurilor proprietate privata;
d) administratorii padurilor proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale;
e) institutiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea stiintifica;
f) institutiile de invatamant care au ca discipline de studiu vanatul si vanatoarea;
g) Regia Autonoma «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», pentru fondul cinegetic Scrovistea din judetul Ilfov."

7. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizeaza de catre administrator pe fonduri cinegetice, prin urmatoarele modalitati si in urmatoarea ordine:
a) direct, in cazul gestionarilor consacrati;
b) direct, in cazul gestionarilor propusi de asociatiile proprietarilor de terenuri;
c) prin licitatie publica, pentru fondurile cinegetice neatribuite in conditiile prevazute la lit. a);
(2) Numarul fondurilor cinegetice rezultat se rotunjeste in plus, daca este cazul, pana la nivel de numar intreg.
(3) Atribuirea dreptului de gestionare se realizeaza ori de cate ori este cazul, ca urmare a incetarii contractelor de gestionare a fondurilor cinegetice din oricare motive.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), dreptul de gestionare a fondului cinegetic Scrovistea din judetul Ilfov se atribuie direct Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat»."

8. La articolul 9, aliniatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) La incredintarea gestiunii, administratorul incheie cu gestionarul un contract de gestionare pentru o perioada de 16 ani."

9. La articolul 9, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Asociatiile de vanatoare care au in gestiune fonduri cinegetice pot face, de comun acord, schimb de gestiuni ori cesionari de contracte de gestionare catre alti gestionari licentiati, cu avizul administratorului fondului cinegetic national. Schimbul sau cesionarea se realizeaza cu pastrarea clauzelor cuprinse in contractele initiale, modificandu-se doar titularii de contracte prin acte aditionale incheiate intre administrator si gestionarii in cauza."

10. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Fiecare institutie de invatamant superior de stat care are ca disciplina de studiu vanatul si vanatoarea poate primi in gestionare, in scop exclusiv didactic, maximum doua fonduri cinegetice din judetul in care aceasta isi are sediul sau din judetele limitrofe."

11. La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Institutiile de invatamant de stat care au dreptul de a gestiona fonduri cinegetice si institutiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea stiintifica in domeniul cinegetic prevazute la art. 7 lit. e) si lit. f) beneficiaza de scutire de tarif de gestionare pentru suprafetele de padure proprietate publica a statului."

12. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Atribuirea in gestiune se realizeaza in maximum 120 de zile de la data incetarii din oricare cauza a contractului de gestionare anterior.
(2) Pe perioada de incetare a contractului de gestionare anterior, pana la preluarea efectiva in gestiune de catre noul gestionar, dar nu mai mult de 120 de zile, gestiunea fondului cinegetic se asigura de fostul gestionar.
(3) Pe durata prevazuta la alin. (2) drepturile si obligatiile gestionarului sunt cele prevazute in contractul de gestionare anterior.
(4) Fondurile cinegetice pentru care din culpa castigatorului licitatiei nu a fost incheiat contractul de gestionare in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestui drept, se scot din nou la licitatie, in termen de maximum 30 de zile. Licitatia se repeta pana se asigura atribuirea in gestiune, in conditiile art. 8.
(5) In situatia in care in timpul derularii unui contract de gestionare, pe suprafata unui fond cinegetic se extind zonele neproductive cinegetic sau se constituie arii naturale protejate in care vanatoare este interzisa contractul de gestionare incheiat initial se modifica prin act aditional, pana la inceperea urmatorului sezon de vanatoare, daca suprafata sa productiva cinegetic, pe care vanatoarea este admisa, are minimum jumatate din suprafata minima prevazuta de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv.
(6) In cazurile in care suprafata productiva cinegetic a fondului cinegetic rezultat in conditiile alin. (5) este mai mica decat jumatatea suprafetei productive minime prevazute de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv, fondul cinegetic se desfiinteaza, suprafata rezultata alipindu-se unuia sau mai multor fonduri cinegetice vecine, cu prioritate celor apartinand aceluiasi gestionar, cu respectarea criteriilor de constituire a fondurilor cinegetice.
(7) Fondurile cinegetice rezultate in conditiile alin. (6) se scot la licitatie daca gestionarul acestora nu este de acord cu modificarea limitelor fondului de vanatoare pentru care are contract de gestionare si cu modificarea sumei de plata, in conformitate cu suprafata rezultata ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (6).
(8) Fauna cinegetica din fondurile cinegetice pentru care, din diverse motive, independente de vointa administratorilor, nu se incheie contracte de gestionare inauntrul perioadei prevazute la alin. (1) se incredinteaza pentru gestionare administratorului padurilor proprietate publica a statului, continuandu-se procedura de scoatere la licitatie.
(9) In perioada in care se gestioneaza fauna cinegetica in conditiile alin. (8), administratorul padurilor proprietate publica a statului este scutit de la plata tarifului de gestionare, nu si de restul obligatiilor contractuale."

13. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Gestionarul este obligat la repararea prejudiciului produs din culpa sa faunei cinegetice pe care o gestioneaza.
(2) Prejudiciul prevazut la alin. (1) consta in scaderea nivelului numeric al faunei cinegetice si se calculeaza de experti tehnici judiciari in vanatoare, conform valorilor de despagubiri prevazute in anexele nr. 1 si 2.
(3) Pagubele cauzate faunei cinegetice produse ca efect al incalcarii conditiilor contractului de gestionare se constata de catre o comisie formata din reprezentanti ai partilor contractului impreuna cu un expert tehnic judiciar in specialitatea vanatoare."

14. La articolul 15, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) In cazul fondurilor cinegetice pentru care s-au incheiat contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic, gestionarul asigura plata tarifului de gestionare dupa cum urmeaza:
a) 81% din tarif, proprietarilor terenurilor;
b) 16% din tarif, bugetului de stat;
c) 3% din tarif, Fondului pentru mediu;
d) unitatile de invatamant de stat cu profil cinegetic si unitatile de cercetare stiintifica de stat cu profil cinegetic care gestioneaza fonduri cinegetice, sunt scutite de la plata tarifului de gestionare pentru cotele de 16% si 3%.
(2) Tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct, in conditiile art. 8 alin. (2) lit. a) si b), precum si tariful de pornire la licitatie pentru fondurile cinegetice care se atribuie prin licitatie publica, in conditiile art. 8 alin. (1) lit. c), se stabilesc potrivit modului de calcul prevazut in anexa nr. 3."

15. La articolul 15, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Pentru fondurile cinegetice pe suprafata carora sunt constituite arii naturale protejate in care vanatoarea este interzisa prin lege, tariful de gestionare se calculeaza conform prevederilor alin. (2) numai pentru suprafata productiva cinegetic in care vanatoarea este admisa, potrivit legii."

16. La articolul 15 alineatul (4), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
a) direct, proprietarilor persoane fizice sau persoane juridice care detin in proprietate suprafete de teren;
b) direct, la bugetul de stat pentru terenurile proprietate publica a statului;"

17. La articolul 15 alineatul (4), litera d) se abroga.

18. La articolul 15, alineatele (7) si (7^1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(7) Administratorul padurilor proprietate publica a statului are obligatia sa asigure, cu titlu gratuit, in fondul forestier proprietate publica a statului, terenuri libere de vegetatie forestiera la data intrarii in vigoare a prezentei legi, necesare cultivarii, recoltarii, depozitarii si distribuirii hranei complementare a vanatului, precum si amplasarii constructiilor si instalatiilor vanatoresti, inclusiv a crescatoriilor de vanat existente la data precizata, destinate producerii de material biologic pentru popularea fondurilor cinegetice in suprafata de minimum:
a) 1,0 ha pentru 1.000 ha de padure in etajul altitudinal de munte;
b) 2,0 ha pentru 1.000 ha de padure in etajul altitudinal de deal;
c) 3,0 ha pentru 1.000 ha de padure in etajul altitudinal de campie.
(7^1) Gestionarii au obligatia de a prelua terenurile asigurate potrivit prevederilor alin. (7) in prezenta reprezentantului administratorului, si de a le utiliza corespunzator destinatiei acestora."

19. La articolul 15, dupa alineatul (7^1) se introduc doua noi alineate, alineatele (7^2) si (7^3), cu urmatorul cuprins:
"(7^2) Gestionarii au obligatia de a solicita in scris acordul proprietarilor si administratorilor terenurilor cuprinse in fondurile cinegetice, in vederea amplasarii instalatiilor vanatoresti temporare care nu afecteaza folosinta de baza a terenurilor.
(7^3) Nerealizarea obligatiei prevazute la alin. (7) atrage diminuarea sumelor datorate administratorului padurilor statului, proportional cu procentul de nerealizare a obligatiei respective."

20. La articolul 15, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Proprietarii si detinatorii de terenuri cu orice titlu, precum si executantii de lucrari de orice natura pe terenurile din fondurile cinegetice sunt obligati sa ia masurile prevazute de lege pentru protectia faunei cinegetice si a mediului sau de viata, si raspund pentru pagubele pe care le produc acestora prin actiuni ilicite savarsite cu intentie sau din culpa."

21. La articolul 16, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Selectionarea temelor de cercetare si desfasurarea cercetarilor abordate in domeniul cinegetic se realizeaza prin colaborare cu administratorul, asociatiile, uniunile sau federatiile reprezentative la nivel national si international si gestionarii fondurilor cinegetice."

22. La articolul 17, alineatele (2^1) si (2^3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2^1) Planurile de management cinegetic se intocmesc pentru o perioada de 16 ani, de catre personalul cu specializare cinegetica angajat al gestionarului, cu respectarea prevederilor contractelor de gestionare, si se supun aprobarii administratorului, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi sau de la primirea in gestiune a fondurilor cinegetice.
................
(2^3) In ariile naturale protejate din cuprinsul fondurilor cinegetice in care vanatoarea este admisa, evaluarea populatiilor din speciile prevazute in anexele nr. 1 si 2 se realizeaza cu anuntarea prealabila a administratorilor sau custozilor acestor arii."

23. La articolul 17, alineatul (3) se abroga.

24. La articolul 17, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Managementul populatiei faunei cinegetice din ariile naturale protejate in care vanatoarea este interzisa pe portiuni din parcuri nationale, rezervatii stiintifice, zone cu protectie stricta, zone cu protectie integrala si alte asemenea zone, incluse in fonduri cinegetice, se face de catre administratiile ariilor naturale protejate in cauza, conform instructiunilor tehnice in domeniu si prevederilor planului propriu de management aprobat, care exclude practicarea vanatorii."

25. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Gestionarii sunt obligati sa asigure paza faunei cinegetice din fondurile cinegetice contractate cu cel putin un paznic de vanatoare pe fiecare fond cinegetic, care indeplineste conditiile legii si ale reglementarilor administratorului, angajat cu norma intreaga.
(2) Personalul prevazut la alin.(1) este dotat cu uniforma si armament corespunzator."

26. La articolul 19, alineatele (2), (2^1) si (3)-(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Speciile de mamifere si pasari, inclusiv cele migratoare, la care vanarea este interzisa se supun derogarilor stabilite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2^1) Evaluarea populatiilor din speciile prevazute in anexa nr. 2 se realizeaza de catre gestionar, sub coordonarea autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului, cu anuntarea prealabila a reprezentantilor administratorului faunei cinegetice si administratorilor sau custozilor ariilor naturale protejate, dupa caz.
(3) Pisicile hoinare si cainii salbaticiti sau hoinari gasiti pe suprafetele productive ale fondurilor cinegetice se captureaza sau se impusca fara restrictii si fara obligarea la despagubiri, iar fapta nu poate fi sanctionata.
(4) Pisicile si cainii care sunt in situatia prevazuta la alin. (3) se impusca de catre personalul de specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau de vanatori cu ocazia vanatorilor autorizate.
(5) Vanatul dobandit in conditiile alin. (1) si (2) in baza autorizatiei de vanatoare individuala se crotaliaza inainte de parasirea fondului cinegetic, conform normelor stabilite de administrator."

27. La articolul 19, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Preluarea sau expedierea din tara a vanatului recoltat de vanatorii cetateni straini sau a unor parti din acesta se face cu documente legale, dupa crotalierea individuala sau pe colete de catre gestionari potrivit normelor emise de administrator."

28. La articolul 20, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Acolo unde exista arii naturale protejate incadrate in alte categorii de management decat cele prevazute la art. 1 lit. o) sau coridoare ecologice de migratie ori habitate naturale de interes comunitar, zonele de liniste se constituie integral sau partial, dupa caz, in suprafata acestora."

29. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
(1) Popularea cu exemplare din speciile de vanat inexistente in fondurile cinegetice din Romania se poate face numai daca:
a) anterior actiunii de populare au fost realizate experimente in Romania de catre sau sub supravegherea unei institutii de cercetare ori de invatamant superior cu activitate cinegetica;
b) ulterior experimentelor au fost realizate studii de impact avizate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si aprobate de autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului."

30. La articolul 22, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Exemplarele de vanat capturate accidental se preiau si se intretin de gestionari, in scopul repopularii sau inmultirii lor in captivitate."

31. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
(1) In scopul gestionarii durabile a faunei cinegetice, se interzic:
a) popularea fondurilor cinegetice cu exemplare bolnave, degenerate sau provenind din crescatoriile de vanat destinate altor scopuri;
b) lasarea animalelor domestice libere sau pasunatul cu acestea in fondul forestier;
c) pasunatul animalelor domestice in terenul agricol intre 6 decembrie si 24 aprilie;
d) tulburarea linistii faunei cinegetice in perioada de inmultire si crestere a puilor;
e) infiintarea, intretinerea sau recoltarea culturilor agricole, fara asigurarea protectiei faunei de interes cinegetic;
f) detinerea neautorizata in captivitate a exemplarelor de fauna cinegetica;
g) distrugerea sau degradarea instalatiilor vanatoresti de orice fel ori a culturilor pentru vanat;
h) lasarea libera a cainilor de vanatoare sau a celor insotitori de turme sau cirezi in fondurile cinegetice, altfel decat vaccinati sau dehelmintizati;
i) circulatia in scop de agrement, cu mijloace auto in afara cailor de circulatie publica in fondurile cinegetice, fara acordul gestionarului;
j) circulatia persoanelor insotite de caini fara a fi purtati in lesa, in afara cailor de circulatie publice din fondurile cinegetice, cu exceptia vanatorilor, politistilor, jandarmilor si ingrijitorilor de animale;
k) permiterea insotirii turmelor si cirezilor de catre caini insotitori al caror numar este mai mare de 3 in zona de munte, de 2 in zona de deal si de 1 la campie; in acest numar se includ si cainii care asigura paza stanei;
l) hranirea complementara a vanatului, cu incalcarea reglementarilor in vigoare;
m) mutarea de catre persoane neautorizate a hranei destinate vanatului;
n) distrugerea sau sustragerea hranei destinate vanatului;
o) refuzul de a preda gestionarului exemplarele de fauna cinegetica tinute in captivitate sau coarnele lepadate de cervide;
p) neanuntarea celei mai apropiate primarii despre existenta in fondurile cinegetice a unor cadavre de animale din speciile de fauna de interes cinegetic;
q) naturalizarea exemplarelor de vanat sau prelucrarea celorlalte produse ale vanatului, altele decat carnea, in scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fara tinerea evidentei potrivit modelului stabilit de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;
r) depozitarea in teren sau utilizarea in combaterea daunatorilor vegetali si animali ai culturilor agricole sau silvice a substantelor chimice toxice pentru fauna cinegetica, fara luarea masurilor de protectie a acesteia si respectarea normelor tehnice de utilizare a lor;
s) abandonarea cainilor si altor animalele domestice in fondurile cinegetice;
sh) lasarea in libertate a animalelor domestice sau a metisilor acestora, in scopul salbaticirii;
t) lasarea in libertate in fondurile cinegetice a exemplarelor din specii de animale salbatice care nu sunt incluse in anexa nr. 1 sau 2;
tz) producerea sau reproducerea, procurarea, detinerea, comercializarea si utilizarea, dupa caz, a capcanelor, arcurilor de vanatoare, pasarilor de prada sau cainilor de vanatoare, fara respectarea reglementarilor administratorului;
u) nerespectarea prevederilor referitoare la vanatoare cuprinse in planurile de management si in regulamentele ariilor naturale protejate, altele decat cele aflate in categoriile pe suprafetele carora nu se constituie fonduri cinegetice;
v) distrugerea materialelor de constientizare privind fauna de interes cinegetic si vanatoarea, a indicatoarelor pentru orientarea in fondurile cinegetice;
w) deranjarea exemplarelor de fauna de interes cinegetic in scopul fotografierii sau filmarii, in afara traseelor turistice sau a cailor de comunicatie."

32. La articolul 23, partea introductiva a alineatului (2) si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b) este permis doar pasunatul vitelor mari apartinand comunitatilor locale, in fondul forestier privat, daca:
a) suprafetele pe care se pasuneaza sunt suprafete in care arboretele rezultate prin regenerare naturala au varsta mai mare de 15 ani sau sunt suprafete pe care plantatiile realizate au starea de masiv incheiata si inaltime mai mare de 3 metri;"

33. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
Speciile cinegetice se vaneaza in numarul, in locurile, prin metodele, in perioadele si cu mijloacele admise de lege, potrivit aprobarii date de administrator, cu respectarea reglementarilor subsidiare, privind autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii."

34. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) Perioadele in care se poate practica vanatoarea la speciile cinegetice admise la vanatoare sunt precizate in anexa nr. 1."

35. La articolul 26, alineatul (1^2) se abroga.

36. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
Vanatoarea se exercita numai de catre vanatori, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) poseda permis de vanatoare eliberat in Romania, in cazul membrilor organizatiilor vanatoresti din tara, sau permis ori licenta valabila in tara lor, in cazul vanatorilor cetateni straini;
b) poseda autorizatie individuala de vanatoare, eliberata pe numele sau de gestionar sau este inscris nominal de organizator in autorizatiile colective de vanatoare;
c) poseda permis de arma pentru folosirea armelor de vanatoare in Romania, in Europa sau in tara de origine, dupa caz, daca practica vanatoarea cu arma;
d) poseda talon de asigurare pentru accidente si raspundere civila, in legatura cu activitatea sa de vanator."

37. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 28
(1) Permisele de vanatoare prevazute la art. 27 pot fi:
a) permanente;
b) temporare.
(2) Permisele de vanatoare permanente se tiparesc si se inseriaza de catre autoritatea publica centrala care raspunde de vanatoare, eliberandu-se prin asociatiile de vanatoare in limita locurilor vacante, cetatenilor cu domiciliul sau rezidenta in Romania.
(3) Conditiile pe care un solicitant trebuie sa le indeplineasca, cumulativ, la data sustinerii examenului, pentru a dobandi permis de vanatoare permanent sunt urmatoarele: a) varsta minima de 18 ani;
b) sa fi efectuat un an de stagiatura sub indrumarea organizatiei vanatoresti care gestioneaza cel putin un fond cinegetic, la care solicita sa fie inscris, cu exceptia absolventilor de invatamant superior cu profil cinegetic;
c) sa fi luat parte la minimum o instruire practica intr-un poligon de tir privind portul si folosirea armelor si munitiilor de vanatoare;
d) sa fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obtinerea permisului de vanatoare permanent, sustinut in fata unei comisii, constituita din reprezentanti ai autoritatii publice centrale care raspunde de vanatoare, ai asociatiilor, uniunilor sau federatiilor reprezentative la nivel national si international si ai institutiilor de invatamant superior de stat;
e) in ultimii 5 ani sa nu fi savarsit fapte care sunt incadrate ca infractiuni de prezenta lege;
f) sa fie apt din punct de vedere fizic si psihologic, la data examenului, pentru a detine si folosi arma letala.
(4) Permisul de vanatoare temporar se elibereaza de catre gestionarii fondurilor cinegetice, la cererea cetatenilor straini si apatrizilor cu domiciliul in strainatate care in tara de domiciliu sunt vanatori si daca sunt veniti in Romania pentru actiuni de vanatoare.
(5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vanatoare aflate in uz si pentru obtinerea permiselor de vanatoare in conditiile prezentei legi se aproba prin ordin al administratorului.
(6) Examenul pentru obtinerea calitatii de vanator se organizeaza pe judete, in conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului."

38. La articolul 30, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30
(1) Permisul de vanatoare eliberat in Romania se anuleaza daca posesorul lui a savarsit o fapta sanctionata ca infractiune de prezenta lege."

39. Dupa articolul 30 se introduc doua noi articole, articolele 30^1 si 30^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 30^1
Dreptul de practicare a vanatorii se suspenda in urmatoarele situatii:
a) permisul de arma de vanatoare a fost suspendat;
b) permisul de vanatoare a fost retinut.

Art. 30^2
Procedurile privind anularea si suspendarea permiselor de vanatoare in conditiile prezentei legi se aproba prin ordin al administratorului."

40. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32
Prin exceptie de la prevederile art. 27, pot exercita vanatoarea numai pe baza de autorizatii de vanatoare eliberate de gestionar, cu ordin de serviciu si cu asigurare impotriva accidentelor si raspundere civila, urmatoarele categorii de persoane:
a) studentii institutiilor de invatamant licentiate ca gestionari, in care se studiaza ca disciplina vanatul si vanatoarea, pe fondurile cinegetice gestionate in acest scop;
b) personalul tehnic de vanatoare, angajat al gestionarilor fondurilor de vanatoare, dar numai in limita atributiilor de serviciu pe fondurile de vanatoare ale gestionarului."

41. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33
(1) Vanatoarea se practica cu:
a) arme de foc de vanatoare;
b) capcane autorizate.
(2) Caracteristicile mijloacelor prevazute la alin. (1) lit. b), se stabilesc prin ordin al conducatorului administratorului.
(3) Desfasurarea actiunilor de vanatoare practicata cu mijloacele prevazute la alin. (1) se poate face si folosind caini din rasele admise la vanatoare conform reglementarilor aprobate de administrator."

42. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34
(1) In interesul protejarii faunei si florei salbatice, al conservarii habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, in interesul sanatatii si securitatii publice sau pentru alte ratiuni de interes public major, pe suprafetele din perimetrul intravilan, aeroporturi, gari, unitati militare, recoltarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica, a pisicilor si a cainilor hoinari se realizeaza in conditiile prezentei legi si ale cotelor de recolta aprobate de gestionarul fondului cinegetic limitrof pe baza unui contract de prestari servicii, cu respectarea prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice, la solicitarea consiliului local sau a administratiei suprafetei imprejmuite, dupa caz, si cu acordul prealabil al proprietarului de teren.
(2) Exemplarele de vanat dobandite in conditiile alin. (1) apartin gestionarului."

43. La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35
(1) Vanatoarea in ariile naturale protejate in care vanatoarea este admisa, incluse in fondurile cinegetice, se realizeaza cu respectarea conditiilor prevazute in planurile de management ale ariilor naturale respective, aprobate in conditiile legii."

44. La articolul 38 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) transportul, de catre vanatori, a speciilor cinegetice admise la vanatoare sau a unor parti ori produse provenite de la acestea, usor de identificat, daca au fost dobandite prin actiuni legale de vanatoare;
b) detinerea, transportul si comercializarea, de catre persoane juridice autorizate, a speciilor cinegetice admise la vanatoare, in stare vie ori moarta sau a oricaror parti ori produse provenite de la acestea, usor de identificat, recoltate cu respectarea prevederilor legale;"

45. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 39
Fara a se aduce atingere prevederilor art. 37 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile ulterioare, sunt interzise si urmatoarele:
a) depasirea cotei de recolta care a fost aprobata la nivel de gestionar;
b) depasirea numarului de piese aprobate pentru recolta/vanator/zi de vanatoare;
c) furnizarea de catre gestionar de informatii eronate referitoare la nivelul populatiei speciilor de fauna de interes cinegetic, estimate la nivelul fondului cinegetic;
d) nerealizarea cotei de recolta pe gestionar pentru vanatul sedentar ori depasirea cotei de recolta pe fond cinegetic, fara motive justificate;
e) vanatoarea pe alt fond cinegetic decat cel pe care vanatorul este autorizat sa vaneze;
f) urmarirea vanatului ranit pe alt fond cinegetic, fara acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vanatoare neintrodusa in toc, si in afara cailor de comunicatie;
g) accesul cu arma de vanatoare, altfel decat purtata in toc, in parcuri nationale, in rezervatii stiintifice, in zonele cu protectie stricta sau in zonele de protectie integrala din ariile naturale protejate cuprinse in fonduri cinegetice, fara autorizarea necesara;
h) utilizarea steguletelor si gardurilor pentru dirijarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, precum si a detectoarelor de animale;
i) vanarea cerbilor, capriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistretilor si ursilor prin utilizarea altor cartuse decat a celor cu proiectile unice, ale caror caracteristici sunt prevazute prin reglementarile tehnice emise de administrator;
j) vanarea iepurilor, fazanilor sau potarnichilor la hranitori ori de la apusul pana la rasaritul soarelui;
k) vanarea cerbilor, capriorilor si caprelor negre la hranitori, la sararii, la goana sau cu caini gonitori;
l) vanarea ursilor la nada sau la barlog;
m) distribuirea de hrana complementara sub forma de deseuri de origine animala si produse zaharoase de sinteza, in perioada 1 martie-30 noiembrie, in fondurile cinegetice in care sunt prezenti ursi;
n) vanarea pasarilor de balta in apropierea gurilor de apa pe timp de inghet, daca suprafata libera a apei nesituata la gura de apa este inghetata mai mult de 70%;
o) vanarea puilor nezburatori ai pasarilor de interes cinegetic;
p) folosirea la vanatoare a armelor care au calibrul necorespunzator speciei pentru care este autorizata actiunea de vanatoare;
q) utilizarea odorivectorilor, exceptand cercetarea stiintifica, caz in care administratorul aproba utilizarea lor, in conditiile stipulate distinct in autorizatia data;
r) comercializarea de catre persoane fizice a vanatului, a carnii de vanat, a diferitelor produse de vanat sau a trofeelor de vanat;
s) fabricarea, comercializarea, detinerea sau utilizarea alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm;
sh) vanatoarea in parcuri nationale, in rezervatii stiintifice, in zonele cu protectie stricta sau in zonele de protectie integrala din ariile naturale protejate cuprinse in fondurile cinegetice, precum si vanatoarea in crescatorii de vanat;
t) vanatoarea in rezervatiile naturale a speciilor care fac obiectul protectiei stricte in aria naturala protejata;
tz) vanatoarea in ariile naturale protejate incluse in fondurile cinegetice practicata fara respectarea conditiilor prevazute in planurile de management ale ariilor naturale respective aprobate in conditiile legii;
u) accesul in fondurile cinegetice sau utilizarea la vanatoare a armelor si munitiei neomologate sau neautorizate pentru vanatoare in Romania;
v) parasirea fondului cinegetic fara ca vanatul recoltat sa fie crotaliat in conditiile art. 19 alin. (5), iar numarul crotaliei sa fie trecut in autorizatia de vanatoare;
w) stanjenirea voita ori impiedicarea practicarii vanatorii;
x) completarea necorespunzatoare a autorizatiilor de vanatoare in privinta participantilor la vanatoare si a numarului de exemplare de vanat recoltate;
y) nereturnarea in termen a autorizatiilor de vanatoare de catre titularii acestora;
z) accesul cu arma de vanatoare neintrodusa in toc in Rezervatia Biosferei «Delta Dunarii»;
aa) vanatoarea pe suprafetele din perimetrul construit sau imprejmuit din intravilan altfel decat in conditiile art. 34, in parcuri nationale si in Rezervatia Biosferei «Delta Dunarii»;
ab) accesul neautorizat cu arma de vanatoare neintrodusa in toc pe orice fond cinegetic; ac) utilizarea ca atrape a animalelor vii orbite sau mutilate, a chematorilor electronice, a inregistratoarelor de sunete si a oglinzilor apelante;
ad) utilizarea, pentru tirul pe timp de noapte, a dispozitivelor de iluminare a tintelor, a dispozitivelor de ochire cuprinzand convertizoare sau amplificatoare electronice de lumina reziduala, a dispozitivelor de vedere in infrarosu si a dispozitivelor cu termoviziune;
ae) urmarirea sau haituirea exemplarelor din fauna cinegetica cu ambarcatiuni cu motor a caror viteza de deplasare este mai mare de 5 km/ora, precum si exercitarea vanatorii din autoturisme;
af) gazarea si afumarea vizuinelor fara aprobarea administratorului;
ag) parasirea teritoriului Romaniei cu vanat fara documente de provenienta si fara a fi crotaliat conform reglementarilor administratorilor;
ah) vanarea mamiferelor si pasarilor prin utilizarea capcanelor neautorizate;
ai) nerespectarea, de catre gestionar, a reglementarilor privind evaluarea trofeelor de vanat, aprobate prin ordin al administratorului;
aj) neprezentarea documentelor prevazute de legislatia in vigoare pentru practicarea vanatorii, de catre participantii la actiunea de vanatoare la solicitarea organelor de control."

46. Articolul 39^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 39^1
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 39 lit. g), s), t), z) si aa), in interesul protejarii faunei si florei salbatice, al conservarii habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, in interesul sanatatii si securitatii publice sau pentru alte ratiuni de interes public major in Rezervatia Biosferei «Delta Dunarii», in parcuri nationale, in rezervatii stiintifice, in zonele cu protectie stricta sau in zonele de protectie integrala din ariile naturale protejate cuprinse in fonduri cinegetice, recoltarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica prevazute in anexele nr. 1 si 2, a cainilor si a pisicilor fara stapan se realizeaza, pe baza de contract de prestari servicii, in conditiile legii, cu acordul autoritatii publice centrale care raspunde de vanatoare, la solicitarea administratiei ariei naturale protejate, avizata de consiliul stiintific al acesteia, de catre:
a) gestionarul fondului cinegetic cel mai apropiat, in parcuri nationale si in Rezervatia Biosferei «Delta Dunarii»;
b) gestionarul fondului cinegetic respectiv, in rezervatii stiintifice, in zonele cu protectie stricta sau in zonele de protectie integrala din ariile naturale protejate cuprinse in fonduri cinegetice.
(2) Exemplarele recoltate in conditiile alin. (1) se valorifica de gestionari potrivit legii."

47. La articolul 40, partea introductiva a alineatului (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Vanatul rezultat in urma unor actiuni ilegale, apartine dupa caz:"

48. La articolul 42, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 42
(1) Constituie infractiune de braconaj si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda, urmatoarele fapte:
a) vanatoarea practicata de persoane care nu poseda permis de vanatoare, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 32;
b) vanatoarea fara respectarea conditiilor inscrise in autorizatia de vanatoare;
c) tentativa de a practica sau practicarea vanatorii fara a fi inscris in autorizatia de vanatoare individuala sau colectiva eliberata in conditiile legii de gestionar, pentru fondul cinegetic respectiv;
d) practicarea vanatorii cu laturi, ogari sau metisi de ogari;
e) emiterea de autorizatii de vanatoare prin care se depasesc cotele de recolta si cifrele de interventie aprobate pentru fiecare gestionar;
f) vanarea speciilor de vanat strict protejate in alte conditii decat cele legale;
g) vanatoarea in Rezervatia Biosferei «Delta Dunarii», in parcuri nationale, in rezervatii stiintifice, in zonele cu protectie stricta sau in zonele de protectie integrala din celelalte arii naturale protejate, altfel decat in conditiile art. 39^1;
h) vanatoarea in intravilan, altfel decat in conditiile art. 34;
i) vanatoarea pasarilor migratoare de apa in ariile de protectie speciala avifaunistica in care vanatoarea este interzisa si a speciilor care fac obiectul protectiei in ariile speciale de conservare cuprinse in fondurile cinegetice, fara respectarea prevederilor referitoare la vanatoare, din planurile de management ale ariilor protejate;
j) urmarirea vanatului ranit pe alt fond cinegetic apartinand altui gestionar, fara acordul acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vanatoare neinchisa in toc si in afara cailor de comunicatie;
k) vanatoarea pe alt fond cinegetic decat cel pe care vanatorul este autorizat sa vaneze;
l) vanarea in afara perioadelor legale de vanatoare la specia respectiva, conform anexei nr. 1 si prevederilor art. 36 sau aprobarii date pentru speciile din anexa nr. 2;
m) vanatoarea pe timp de noapte la lumina farurilor autovehiculelor sau prin folosirea dispozitivelor precizate la art. 39 lit. ad), cuprinzand amplificatoare de lumina reziduala, dispozitive de vedere in infrarosu si dispozitive cu termoviziune, care permit observarea vanatului pe timp de noapte si tragerea pe intuneric asupra acestuia;
n) vanarea mamiferelor si pasarilor cu mijloace neautorizate;
o) utilizarea, indiferent de scop, a substantelor chimice care provoaca intoxicarea, sterilitatea sau moartea exemplarelor de fauna cinegetica;
p) vanarea ursilor la nada sau la barlog;
q) accesul in fondurile cinegetice sau practicarea vanatorii cu capcane neautorizate, pasari de prada si arcuri;
r) accesul in fondurile cinegetice sau vanatoarea cu arbalete, arme la care percutia cartusului se realizeaza pe rama ori cu alte arme decat cele autorizate sau omologate, dupa caz, pentru vanatoare in Romania;
s) practicarea vanatorii cu arma altfel decat tinuta in mana."

49. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 43
(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda nerespectarea prevederilor art. 39 lit. g) si z).
(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda nerespectarea prevederilor art. 39 lit. s)."

50. Dupa articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 43^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 43^1
Faptele prevazute la art. 42 se cerceteaza, se judeca si se sanctioneaza in regim de urgenta, prin exceptie de la prevederile art. 466 din Codul de procedura penala, in conformitate cu prevederile speciale prevazute in acesta."

51. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 44
Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda:
a) scoaterea din tara a trofeelor de vanat cu valoare de patrimoniu national, fara respectarea reglementarilor emise de administrator;
b) vanarea speciilor de vanat cuprinse in anexa nr. 2 in alte conditii decat cele ale derogarilor;
c) vanarea puilor nezburatori ai pasarilor de interes cinegetic;
d) transportul vanatului dobandit in conditiile art. 42 sau gasit impuscat ori transat in teren, comercializarea, naturalizarea si orice operatiuni privind vanatul sau parti ori produse usor identificabile provenite de la acesta, dobandite fara respectarea conditiilor legii;
e) eliberarea, insusirea si folosirea permiselor de vanatoare in alte conditii decat cele prevazute la art. 27-29 si 31;
f) eliberarea de autorizatii pentru vanatoare in perimetrul construit sau imprejmuit din intravilan si in ariile naturale protejate sau in portiunile din acestea in care vanatoarea este interzisa, fara aprobarea administratorilor acestora;
g) impiedicarea, prin exercitarea de acte de violenta, a desfasurarii activitatilor de vanatoare in conditiile art. 4 alin. (2);
h) vanatoarea practicata fara polita de asigurare pentru accidente si raspundere civila in legatura cu calitatea de vanator."

52. Articolul 45^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 45^1
Constatarea faptelor ce constituie infractiune potrivit art. 42-44 se face de catre organele de urmarire penala cu atributii in acest sens, de jandarmi, de personalul salariat cu atributii in domeniul cinegetic din cadrul administratorului fondului cinegetic national si al gestionarilor fondurilor cinegetice, precum si de alte persoane specializate in domeniul cinegetic imputernicite in acest scop de catre conducatorul autoritatii publice centrale care raspunde de vanatoare."

53. La articolul 46, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Bunurile prevazute la alin. (1) si (2) se retin de catre agentul constatator si se predau organelor de urmarire penala."

54. La articolul 48, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 48
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. h), m), n), t) si u) si la art. 39 lit. b), d), q), x), y), ai) si aj), cu amenda de la 250 lei la 750 lei;
b) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. c), d), j), k), l), q) si w), precum si la art. 39 lit. h), k), n) si r), cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei;
c) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b), e), f), g), i), p), o), s), s) si v) si la art. 39 lit. i), j), s), t), t), w), ab), ae) si ah), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;
d) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 17 alin. (1), (2), (2^1), (2^2), (2^3), (3) si (4), art. 18 alin. (1) si (2), art. 19 alin. (2^1), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. r) si t), art. 35 alin. (4) si la art. 39 lit. c), m), p), v), ac), af) si ag), cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
e) accesul in fondurile cinegetice cu laturi, ogari sau metisi de ogari, cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei."

55. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 48 se fac de catre personalul salariat cu atributii in domeniul cinegetic din cadrul administratorului fondului cinegetic national si al gestionarilor fondurilor cinegetice, de personalul structurilor de administrare a ariilor naturale protejate, de personalul din politie si jandarmerie desemnat in acest scop, precum si de alte persoane specializate in domeniul cinegetic imputernicite in acest scop de catre conducatorul autoritatii publice centrale care raspunde de vanatoare."

56. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 52
Animalele salbatice din gradinile zoologice, din centrele de reabilitare, cele detinute sau folosite in scopuri artistice, precum si cele din crescatoriile de vanat si din complexurile de vanatoare autorizate nu sunt supuse dispozitiilor prezentei legi."

57. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 53
(1) Reactualizarea delimitarii fondului cinegetic al Romaniei in fonduri cinegetice se face in conditiile prezentei legi de catre administrator, in termen de maximum 3 ani, de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(2) In situatia in care, in urma reactualizarii prevazute la alin. (1), fondurile cinegetice existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi modifica limitele, fondul cinegetic se mentine daca, dupa reactualizare, in suprafata acestuia se regasesc mai mult de 50% din suprafata fondului cinegetic existent anterior reactualizarii.
(3) Pentru situatiile in care limitele si suprafetele fondurilor cinegetice se modifica in urma actiunilor prevazute la alin. (1), se incheie acte aditionale la contractele de gestionare in vigoare pentru actualizarea acestora."

58. Articolul 54 se abroga.

59. La articolul 56, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Actuala strategie cinegetica si actualele regulamente, instructiuni si norme tehnice privind vanatul si vanatoarea vor fi revizuite in concordanta cu prezenta lege si cu reglementarile internationale la care statul roman este parte, ori de cate ori este necesar, cu consultarea asociatiilor, uniunilor sau federatiilor reprezentative la nivel national si international."

60. La articolul 57, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru fapta prevazuta la art. 14 alin. (2), valoarea despagubirilor se stabileste pe cale civila si se incaseaza de administrator in scopul repopularii fondului cinegetic cu exemplare din speciile afectate.
....................................................................................................................
(5) Daca prin fapte ilicite a fost diminuata populatia faunei de interes cinegetic dupa realizarea integrala a cotei de recolta pentru fondul cinegetic unde a fost savarsita fapta, prejudiciul este produs gestionarului, si pentru calculul despagubirilor se aplica cuantumul prevazut in anexele nr. 1 si 2."

61. La articolul 58, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezenta lege."

62. Anexele nr. 1, 2 si 3 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta lege.

63. In tot cuprinsul legii sintagma "fond de vanatoare" se inlocuieste cu sintagma "fond cinegetic".

Art. II
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi toate dispozitiile contrare se abroga.

Art. III
Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


ANEXELE 1 - 3
Anexele 1 - 3


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.