DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 149/2013 privind aprobarea OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati si pentru modificarea altor acte normative. Lege nr. 149/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 9 mai 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 23 din 23 august 2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 30 august 2012, cu urmatoarele modificari:

1. La articolul I punctul 4, partea introductiva a articolului 27 va avea urmatorul cuprins:
"Camera, cu avizul Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, emite o hotarare care sa prevada onorariile negiciate pentru auditurile statutare:".

2. La articolul I punctul 9, alineatele (1), (4) si (5) ale articolului 68 vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Membrii Consiliului superior al Consiliului sunt reprezentantii desemnati de urmatoarele institutii: Ministerul Finantelor Publice, Banca Natinala a Romaniei, Auoritatea de Supraveghere Financiara, Ministerul Justitiei, Camera de Comert si Industrie a Romaniei, precum si de Camera si Corp.
......
(4) Consiliul superior este format din 7 membri si are urmatoarea componenta:
(i) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, desemnat de ministrul finantelor publice;
(ii) un reprezentant al Ministerului Justitiei, desemnat de ministrul justitie;

(iii) un reprezentant al Bancii Nationale a Romaniei, desemnat de guvernator;
(iv) un reprezentant al Autoritatii de Supraveghere Financiara, desemnat de presedintele acesteia;
(v) presedintele Camerei sau un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei;
(vi) presedintele Corpului sau un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului;
(vii) presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei sau un reprezentant desemnat de acesta.
(5) Cu exceptia reprezentantului Camerei si a reprezentantului Corpului, toti membrii Consiliului superior trebuie sa fie nepracticieni."

3. La articolul I punctul 11, alineatul (4) al articolului 73 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Comisia de disciplina este compusa din 5 membri cu pregatire juridica sau economica, astfel:
(i) un reprezentant desemnat de Ministerul Justitiei;
(ii) un preprezentant desemnat de Ministerul Finantelor Publice;

(iii) un reprezentant desemnat de Autoritatea de Supraveghere Financiara;
(iv) un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei;
(v) un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului."

4. La articolul I punctul 16, alineatul (5) al articolului 81^1 va avea urmatorul cuprins:
"(5) Comisia de disciplina a organismului de supraveghere in interes public investigheaza abaterile disciplinare savarsite de membrii organelor de conducere ale Corpului, ale filialelor acestuia, precum si de membrii Comisiei superioare de disciplina a Corpului si aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute la art. 17 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Deciziile Comisiei de disciplina se publica pe site-ul Corpului."

5. La articolul III punctul 3, articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
Persoanele fizice care au calitatea de expert contabil pot efectua activitatile de audit financiar, consultanta fiscala si evaluare numai dupa dobandirea, in conditiile legii, a calitatii de auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator autorizat, dupa caz, si inscrierea ca membri in organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective."

Art. II
Ordonanta Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 628 din 2 septembrie 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 99/2013, se modifica dupa cum urmeaza:
- La articolul 30, litera d) va avea urmatorul cuprins:
"d) expertiza contabila, audit financiar, reorganizare judiciara si lichidare, precum si consultanta fiscala. Persoanele fizice si juridice care au calitatea de evaluator pot efectua activitatile de expertiza contabila, audit financiar, reorganizare judiciara si lichidare, precum si consultanta fiscala, numai dupa dobandirea, in conditiile legii, a calitatii de expert contabil, auditor financiar, practician in insolventa sau consultant fiscal, dupa caz, si inscrierea ca membri in organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective."

Art. III
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
- La articolul 3 alineatul (3), litera d) va avea urmatorul cuprins:
"d) expertiza contabila, evaluare, reorganizare judiciara si lichidare, precum si consultanta fiscala. Persoanele fizice si juridice care au calitatea de auditor financiar pot efectua activitatile de expertiza contabila, evaluare, reorganizare judiciara si lichidare, precum si consultanta fiscala, numai dupa dobandirea, in conditiile legii, a calitatii de expert contabil, evaluator, practician in insolventa sau consultant fiscal, dupa caz, si inscrierea ca membri in organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective."

Art. IV
Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Lega nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
- Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
Consultantii fiscali si societatile de consultanta fiscala pot desfasura, pe langa activitatea de consultanta fiscala, si activitati de:
a) expertiza contabila si audit financiar. Persoanele fizice si juridice care au calitatea de consultant fiscal pot efectua activitatile de expertiza contabila si audit financiar numai dupa dobandirea, in conditiile legii, a calitatii de expert contabil sau auditor financiar, dupa caz, si inscrierea ca membri in organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective;
b) instruire si perfectionare in domeniul fiscal."

Art. V
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 724 din 13 octombrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
- La articolul 26 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) calitatea de avocat, expert contabil, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator ori expert tehnic judiciar, care lucreaza in interiorul profesiei. Persoanele fizice si juridice care au calitatea de practician in insolventa pot efectua activitatile de expertiza contabila, evaluare si audit financiar numai dupa dobandirea, in conditiile legii, a calitatii de expert contabil, evaluator sau auditor financiar, dupa caz, si inscrierea ca membri in organizatiile care coordoneaza profesiile liberale respective."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 121/2015 privind aprobarea OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
Ordin 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla
OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. Ordonanta de urgenta nr. 79/2014
Ordin 496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobandirea si retragerea certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi
Hotarare 13/294/2013 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabi
Legea 270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 privind finantele publice. Lege nr. 270/2013
Ordin 512/2013 privind aprobarea Procedurii de compensare conform art. VI din OUG 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene
Ordin 213/2013 privind completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata
Ordin 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata
OG 23/2012 pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililo
OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta nr. 15/2012
OUG 12/2012 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dubla utilizare
Ordinul 27/2011 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
Ordinul 2382/2011 pentru completarea unor reglementari contabile. Reglementari grupuri de interes economic
Ordin 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate. Sistemul simplificat de contabilitate
OUG 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente. Ordonanta de urgenta 37/2011
Hotararea 171/2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar
Ordinul 1990/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2219/2008 privind stabilirea personalului imputernicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991
Legea 26/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. Lege nr. 26/2010
Hotarare nr. 9/180/2009 pentru modificarea Regulamentului privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile
Curierul Fiscal, Nr. 11/2014
Editura C.H. Beck

Pret: 28.9 lei
24.57 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
76 useri online

Useri autentificati: