DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 146/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor. Lege nr. 146/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 255 din 8 mai 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 493 din 11 iulie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, litera c) se abroga.

2. La articolul 4, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) lucrari de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirii, denumite in continuare lucrari de interventie – totalitatea lucrarilor stabilite prin proiectul tehnic elaborat cu respectarea proiectului initial de arhitectura si a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii, stabilite de regulamentele de interventie pentru zonele de actiune prioritara prevazute la lit. e), sau, in cazul cladirilor clasate/in curs de clasare ca monumente istorice, a concluziilor studiului istoric de fundamentare si a proiectului de conservare-restaurare intocmit si avizat conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare;".

3. La articolul 6 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Lucrarile de interventie privind reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor se stabilesc prin proiectul tehnic elaborat de colective tehnice de specialitate coordonate de un arhitect cu drept de semnatura sau, in cazul cladirilor clasate/in curs de clasare ca monumente istorice, de un arhitect cu drept de semnatura inscris in Registrul specialistilor si/sau in Registrul expertilor si verificatorilor tehnici atestati de catre Ministerul Culturii si pot consta, dupa caz, in:".

4. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) stabilirea zonelor de actiune prioritara si elaborarea regulamentelor de interventie, in baza strategiei de dezvoltare si a planurilor de urbanism aprobate, precum si stabilirea termenelor specifice pentru indeplinirea masurilor de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, pentru fiecare categorie de zone de pe teritoriul localitatii; pentru zonele cu cladiri clasate/in curs de clasare ca monumente istorice, pentru zonele de protectie a monumentelor istorice ori pentru zonele construite protejate aprobate in conditiile legii, regulamentele de interventie se avizeaza de catre Ministerul Culturii sau servicii sale deconcentrate, dupa caz;".

5. La articolul 8 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:
"e^1) avizarea lucrarilor de interventie in cazul cladirilor clasate/in curs de clasare ca monumente istorice si/sau aflate in zonele de protectie a monumentelor istorice ori in zone construite protejate;".


6. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) obligatiile care revin detinatorilor pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor prin executarea lucrarilor de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei acestora; obligatia privind folosinta monumentului istoric, in cazul cladirilor monument istoric;".

7. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) La solicitarea scrisa a detinatorului notificat, depusa la autoritatea administratiei publice competente in termenul prevazut la art. 10, tinand seama de motivele invocate de acesta, precum si de concluziile notei tehnice de constatare si documentele tehnice prevazute de prezenta lege privind natura, complexitatea si amploarea lucrarilor de interventie necesare, primarul poate aproba, prin acord scris, majorarea corespunzatoare a termenului general prevazut la alin. (1), dar nu mai mult de 6 luni, respectiv 12 luni in cazul cladirilor clasate/in curs de clasare ca monumente istorice, putand stabili si termene intermediare de control al executarii lucrarilor de interventie."

8. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
Detinatorii notificati au obligatia de a transmite primariei hotararea ori, dupa caz, acordul scris, prevazuta/prevazut la art. 8 alin. (1) lit. d), insotita/insotit de nota tehnica de constatare elaborata in conditiile prezentei legi, in termen de maximum 60 de zile de la data primirii notificarii, precum si de a instiinta primaria si inspectoratul judetean in constructii, iar in cazul cladirilor clasate/in curs de clasare ca monumente istorice si/sau amplasate in zonele de protectie a monumetelor istorice ori in zone construite protejate, de a instiinta serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii, cu privire la inceperea executarii lucrarilor de interventie, respectiv receptia la terminarea acestora, in conditiile legislatiei in vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii."

9. La articolul 11, literele b) si c) ale alineatului (1) si alineatele (2)-(6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de interventie, obtinerea avizelor/acordurilor si, acolo unde este cazul, a avizelor de specialitate pentru cladirile clasate/in curs de clasare ca monumente istorice si/sau amplasate in zonele de protectie a monumentelor istorice ori in zone construite protejate, precum si obtinerea autorizatiei de construire;
c) proiectul tehnic si detaliile de executie elaborat/elaborate si avizat/avizate in conditiile legii, cu respectarea proiectului de arhitectura existent la cartea tehnica a constructiei si a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii stabilite de regulamentele de interventie pentru zonele de actiune prioritara prevazute la art. 4 lit. e), precum si a notei tehnice de constatare si, dupa caz, a avizelor si a documentatiei tehnice autorizate si avizate prevazute la lit. b);
......
(2) Documentatia tehnica prevazuta la alin. (1) lit. b) se elaboreaza, respectiv autorizatia de construire se obtine in mod obligatoriu pentru lucrarile de interventie care se executa la anvelopa cladirilor clasate/in curs de clasare ca monumente istorice ori daca lucrarile de interventgie modifica aspectul arhitectural al fatadelor si/sau al sistemului de acoperire, stabilit prin proiectul initial de arhitectura existent la cartea tehnica a constructiei, prin schimbarea formei, domensiunilor, materialelor, cromaticii si/sau a ornamentelor existente.
(3) Nota tehnica de constatare prevazuta la alin. (1) lit. a), al carei continut-cadru este prevazut in anexa nr. 2, se elaboreaza de catre experti tehnici atestati de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, iar in cazul cladirilor clasate/in curs de clasare ca monumente istorice de catre experti tehnici atestati de catre Ministerul Culturii, in scopul stabilirii starii tehnice a cladirii din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate a constructiei, in principal a cerintelor esentiale «rezistenta mecanica si stabilitate», «securitate la incendiu» si «siguranta in exploatare», prin aplicarea metodei de evaluare calitativa pe baza examinarii directe, la fata locului, a cladirii, conform reglementarilor tehnice in vigoare din domeniul constructiilor.
(4) In cazul in care prin nota tehnica de constatare se stabileste necesitatea efectuarii unei expertize tehnice pentru structura de rezistenta si/sau pentru terenul de fundare ori a unor lucrari de consolidare/reparatii la structura de rezistenta a cladirii, care conditioneaza executarea lucrarilor de interventie, detinatorul notificat informeaza in scris primarul si inspectoratul teritorial in constructii si, in cazul cladirilor clasate/in curs de clasare ca monumete istorice si/sau amplasate in zonele de protectie a monumentelor istorice ori in zone construite protejate, serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii, in termenul prevazut la art. 10, in vederea initierii masurilor privind reducerea riscului seismic al cladirii, in conditiile legii.
(5) Proiectarea si executarea lucrarilor de interventie se realizeaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995, cu modificarile ulterioare, iar in cazul cladirilor clasate/in curs de clasare ca monumente istorice si/sau amplasate in zonele de protectie a monumentelor istorice ori in zone construite protejate, inclusiv cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si a reglementarilor tehnice din domeniul constructiilor.
(6) Proiectantii au obligatia de a asigura, prin proiectele tehnice si detaliile de executie elaborate, nivelurile de performanta prevazute de legislatia privind calitatea in constructii, precum si calitatea estetica, arhitecturala si ambientala a cladirilor, in scopul realizarii/conservarii specificitatii cadrului urban construit; in cazul cladirilor clasate/in curs de clasare ca monumente istorice si/sau amplasate in zonele de protectie a monumentelor istorice ori in zone construite protejate, proiectantii au obligatia de a prelua, prin proiectele tehnice si detaliile de executie elaborate, cerintele stabilite prin avizele emise de Ministerul Culturii sau serviciile sale deconcentrate."

10. La articolul 28, literele b) si c) ale alineatului (1) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) de a realiza, prin intermediul institutiei arhitectului-sef, stabilirea zonelor de actiune prioritara si elaborarea regulamentelor de interventie aferente acestora; pentru zonele cu cladiri clasate/in curs de clasare ca monumente istorice, pentru zonele de protectie a monumentelor istorice ori pentru zonele construite protejate aprobate in conditiile legii, zonele de actiune prioritara se stabilesc prin consultarea si in baza avizului emis de catre Ministerul Culturii sau serviciile sale deconcentrate;
c) de a notifica detinatorii cladirilor inventariate, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) si alin. (2); in cazul cladirilor clasate/in curs de clasare ca monumente istorice, odata cu notificarea proprietarilor, se va notifica si serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii;
......
(2) Pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul/primarul general al municipiului Bucuresti, prin institutia arhitectului-sef, colaboreaza, in conditiile legii, cu serviciile monumentelor istorice din cadrul serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii, cu Ordinul Arhitectilor din Romania, cu arhitecti si urbanisti cu drept de semnatura, precum si cu experti tehnici in constructii."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Ordin ANAF 3741/2015 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordin 3741/2015
OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Ordonanta nr. 39/2015
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
Ordin 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii
Ordin 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla
Ordin 161/2015 pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice
Ordin 360/2015 privind completarea anexei la Ordinul presedintelui ANAF 2289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita
OG 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale. Ordonanta 10/2015, Loteria bonurilor fiscale
Ordin nr. 1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informatiilor transmise de catre unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici"
Legea 144/2014 pentru aprobarea OUG 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii ANAF, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordin 2906/2014 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Ordin 3001/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii
Ordin 2869/2014 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui ANAF nr. 127/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din
Ordin nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului presedintelui ANAF 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Ro
OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2014
Ordin nr. 200/2014 privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui ANAF 2211/2013 pentru aprobarea competentei teritoriale de administrare
Ordin 3816/2013 privind conditiile de delegare a competentei altui organ de inspectie fiscala pentru efectuarea unei actiuni de inspectie fiscala
OUG 111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 111/2013
Ordin 3751/2013 privind competenta de efectuare a activitatilor de analiza de risc si selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificarii fiscale prealabile documentare
Codul fiscal si Normele metodologice. Cod 564. Actualizat la 1.03.2015
Editie coordonata si prefatata de Bragaru Mihai

Pret: 69.9 lei
59.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
37 useri online

Useri autentificati: