DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 144/2014 pentru aprobarea OUG 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii ANAF, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normativePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 777 din 24 octombrie 2014

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 4, alineatele (1)-(6) si partea introductiva a alineatului (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Functiile utilizate de Directia generala antifrauda fiscala in realizarea atributiilor stabilite de lege sunt functii publice specifice de inspector general antifrauda, inspector general adjunct antifrauda, inspector sef antifrauda, inspector antifrauda, functii publice generale, precum si functii contractuale.

(2) Personalul care ocupa functii publice specifice in cadrul Directiei generale antifrauda fiscala are drepturi si indatoriri specifice de serviciu care se stabilesc prin statut special, aprobat prin lege.
(3) Personalul care ocupa functii publice specifice in cadrul Directiei generale antifrauda fiscala beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru functionarii publici.
(4) Poate fi numita in functia publica de inspector antifrauda si inspector sef antifrauda persoana care indeplineste conditiile prevazute la alin. (5) si (7).
(5) Numirea in functia publica de inspector antifrauda si inspector ef antifrauda se face pe baza de concurs sau examen, incepand cu data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazuta la art. 13 alin. (1) organizat potrivit regulamentului aprobat prin hotarare a Guvernului. Presedintele comisiilor de concurs sau de examen va fi vicepresedintele Agentiei care coordoneaza Directia generala antifrauda fiscala iar vicepresedintele va fi inspectorul general antifrauda.

(6) Numirea in functia publica specifica de inspector antifrauda si inspector sef antifrauda se face potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Ocuparea functiilor publice specifice de inspector antifrauda si inspector sef antifrauda se face cu respectarea urmatoarelor conditii minime:"

2. La articolul 4, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu urmatorul cuprins:
"(7^1) Persoanele care ocupa functii de inspector antifrauda si inspectorii sefi antifrauda sunt supuse anual sau la solicitarea Agentiei, dar nu mai mult de doua ori intr-un an calendaristic, evaluarilor prevazute la alin. (7) lit. b) si c). Costurile acestor evaluari se suporta din bugetul Agentiei."

3. La articolul 4, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Functionarilor publici care ocupa functii publice specifice in cadrul structurii antifrauda li se considera vechime in specialitatea studiilor absolvite intreaga perioada in care isi desfasoara activitatea in structura antifrauda."

4. La articolul 4, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(11) Numirea inspectorilor antifrauda in cadrul Directiei de combatere a fraudelor, ca urmare a concursului de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice specifice de inspector antifrauda sau a mutarii definitive in cadrul acestei structuri, se face prin ordin al presedintelui Agentiei, cu avizul vicepresedintelui Agentiei care coordoneaza Directia generala antifrauda fiscala si al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar detasarea acestora in functii se face prin ordin comun al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si al presedintelui Agentiei."

5. La articolul 4, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (11^1), cu urmatorul cuprins:
"(11^1) In cazul refuzului avizului procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, persoana care a promovat concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector antifrauda, poate fi numita, in limita posturilor vacante, pe o functie publica echivalenta sau, cu acordul persoanei in cauza, pe o functie publica de nivel inferior in cadrul altor structuri din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala, cu indeplinirea conditiilor specifice prevăzute in fisa postului."

6. La articolul 4, alineatele (12) si (13) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(12) Inspectorii antifrauda sunt detasati in interesul serviciului pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii detasarii in functie, cu acordul acestora. Pe perioada detasarii inspectorii antifrauda beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege in cazul detasarii.
(13) Detasarea inceteaza inaintea implinirii perioadei prevazute la alin. (12) prin ordin comun al procurorului general al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie si al presedintelui Agentiei, in urmatoarele situatii:
a) la cerere, cu posibilitatea mutarii in cadrul altor structuri ale Directiei generale antifrauda fiscala sau ale Agentiei, in limita posturilor vacante;
b) pentru neindeplinirea conditiilor prevazute la alin. (7) lit. b) si c);
c) in situatia aplicarii mobilitatii in functia publica."

7. La articolul 4, dupa alineatul (13) se introduc doua noi alineate, alineatele (13^1) si (13^2), cu urmatorul cuprins:
"(13^1) In situatia prevazuta la alin. (13) lit. b), inspectorii antifrauda se elibereaza din functie.
(13^2) Prevederile alin. (13^1) se aplica in mod corespunzator si in situatia inspectorilor antifrauda si inspectorilor sefi antifrauda din cadrul celorlalte structuri ale Directiei generale antifrauda fiscala, cu exceptia inspectorului general antifrauda si al inspectorilor generali adjuncti antifrauda."

8. La articolul 7, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inspectorul general antifrauda si inspectorii generali adjuncti antifrauda se numesc prin decizie a prim-ministrului, din randul personalului autoritatilor si institutiilor publice ori din cadrul sistemului judiciar."

9. La articolul 7, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) Functionarilor publici numiti in conditiile prevazute la alin. (4), li se suspenda de drept raporturile de serviciu din functiile publice detinute anterior numirii, pe durata exercitarii functiei publice specifice de conducere de inspector general antifrauda si inspector general adjunct antifrauda.
(6) In situatia numirii in alta localitate decat cea de domiciliu, inspectorul general antifrauda si inspectorii generali adjuncti antifrauda beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) locuinta de serviciu corespunzatoare sau o compensatie lunara pentru chirie de pana la 50% din salariul de baza, acordata pe baza de documente justificative;
b) patru deplasari dus-intors, lunar, intre localitatea in care este numit si localitatea in care isi are domiciliul, ale caror cheltuieli se deconteaza in conditiile legii."

10. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) In vederea realizarii atributiilor, pentru prevenirea actelor si faptelor de evaziune si frauda fiscala, Agentia efectueaza controlul operativ si inopinat cu privire la:
a) respectarea actelor normative in scopul prevenirii, descoperirii si combaterii oricaror acte si fapte de evaziune fiscala si frauda fiscala si vamala;
b) respectarea normelor de comert, urmarind prevenirea, depistarea si inlaturarea evaziunii fiscale si fraudelor fiscale si vamale;
c) modul de producere, depozitare, circulatie si valorificare a bunurilor, in toate locurile si spatiile in care se desfasoara activitatea operatorilor economici.
(2) Agentia participa, in colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere si institutii specializate, la actiuni de depistare si combatere a activitatilor ilicite care genereaza fenomene de evaziune si frauda fiscala si vamala."

Art. II
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru persoanele numite in functia publica specifica de conducere de inspector general antifrauda si inspector general adjunct antifrauda, ale caror raporturi de serviciu detinute anterior numirii sunt suspendate la cererea acestora, raporturile de serviciu anterioare sunt considerate suspendate de drept.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.