DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 144/2000 privind acordarea de facilitati persoanelor care au domiciliul in localitatile rurale aflate in zonele montane, republicata 2014Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 111 din 13 februarie 2014

Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2008 privind Codul penal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 144/2000 privind acordarea de facilitati persoanelor care au domiciliul in localitatile rurale aflate in zonele montane a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, si ulterior a fost modificata prin:
 • Legea nr. 229/2006 pentru modificarea si completarea legii nr. 144/2000 privind acordarea de facilitati persoanelor care au domiciliul in localitatile rurale aflate in zonele montane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 501 din 9 iunie 2006.

  Art. 1
  Persoanele care au domiciliul in localitatile rurale din zonele de munte au dreptul, pentru practicarea unor mestesuguri traditionale, la o cantitate de lemn, pentru a fi prelucrata in produse finite si semifinite, in vederea efectuarii schimbului de produse din lemn cu cereale necesare locuitorilor acestor zone.

  Art. 2
  (1) Pentru prelucrarea si valorificarea prin comert ambulant locuitorilor din zona montana, care isi asigura mijloacele de subzistenta din practicarea meseriei de prelucrare a lemnului in scandura, sindrila, grinzi fasonate, barne, butoaie, ciubere, donite, araci de vie, furci din lemn, cozi de unelte, oisti de caruta si alte asemenea produse si care nu poseda in proprietate paduri, li se acorda anual, pe baza autorizatiei de meserias, de catre primar, din vegetatia forestiera din afara fondului forestier, si de ocoalele silvice ale directiilor silvice cate 10 metri cubi material lemnos pe picior, dar nu mai mult de 15 metri cubi de familie.

  (2) Prin familie, in sensul prezentei legi, se intelege sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care gospodaresc impreuna.
  (3) Comercializarea lemnului brut obtinut in conditiile alin. (1) este interzisa.

  Art. 3
  (1) Practicarea meseriei de prelucrare a lemnului se autorizeaza conform legii.
  (2) Pe baza autorizatiei de meserias si a indeplinirii conditiilor prevazute la art. 2 primarii elibereaza o legitimatie.
  (3) Forma si continutul legitimatiei se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. In legitimatie se vor inscrie drepturile si avantajele prevazute in prezenta lege.

  Art. 4
  (1) Acordarea materialului lemnos mentionat la art. 2 se face pe baza de cerere, care se depune la primarul comunei in a carei raza teritoriala domiciliaza solicitantul.
  (2) Primarul verifica daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 2, dupa care avizeaza, aproba sau respinge, dupa caz, cererea.
  (3) Cererile avizate se inainteaza directiilor teritoriale ale Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva pana la inceperea anului calendaristic pentru care se solicita material lemnos.
  (4) Directiile silvice teritoriale ale Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva aproba cantitatea de material lemnos ce urmeaza sa fie acordata solicitantilor, inaintand situatia ocoalelor silvice, cu repartizare pe comune.
  (5) Primarii si ocoalele silvice sunt obligate sa asigure, cu prioritate, cantitatile de material lemnos, la nivelul aprobat pentru fiecare familie.
  (6) Persoanele fizice nemultumite de modul de solutionare a cererilor se pot adresa cu plangere, in termen de 30 de zile de la comunicare, prefectului judetului, care o va solutiona in cel mult 15 zile.


  Art. 5
  (1) Titularii legitimatiei pot valorifica produsele prelucrate din lemn la targuri, piete, oboare, precum si in alte locuri destinate activitatilor comerciale, fiind scutiti de orice taxa.
  (2) Cand produsele sunt transportate pe calea ferata, titularii legitimatiei beneficiaza pentru acestea de reducere de 50% din tariful legal de transport, iar cand produsele sunt transportate cu carutele, beneficiaza de dreptul de a pasuna animalele pe pasunile comunale intalnite in drumul lor, dar nu mai mult de o zi pe raza unei localitati, fiind obligati sa respecte regulile de pasunat stabilite.
  (3) De inlesnirile prevazute la alin. (2) titularii legitimatiei beneficiaza si la transportul spre domiciliu al produselor agricole obtinute prin valorificarea produselor prelucrate in lemn.
  (4) Titularii legitimatiei beneficiaza de reducere de 50% din costul biletului C.F.R. clasa a II-a, atunci cand fac dovada ca se deplaseaza pentru valorificarea produselor expediate pe calea ferata.

  Art. 6
  (1) Materialul lemnos cu grad mai mic de prelucrare - scandura, grinzi, barne, araci de vie -, care se transporta pentru comercializare, va fi insotit de documentele legale de transport prevazute de legislatia in vigoare si de normele stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, eliberate de organele silvice din zona.
  (2) Produsele cu grad superior de prelucrare - donite, ciubere, cozi de unelte, butoaie, sindrila, furci din lemn si altele asemenea - vor fi insotite de actul de provenienta a materialului lemnos din care au fost confectionate, pe care vor fi inscrise data plecarii, semnatura si stampila sefului de ocol silvic din zona, si de autorizatia de meserias ori de legitimatie.

  Art. 7
  (1) Tinerii casatoriti in varsta de pana la 40 de ani au dreptul o singura data la material lemnos pentru constructie, in cantitate de 25 m3 de familie. Cererile acestora vor fi inaintate de catre primari directiilor silvice ale Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, care, prin ocoalele silvice din zona, au obligatia sa le onoreze de urgenta sau sa le aprobe atunci cand solicitarea se realizeaza din vegetatia forestiera din afara fondului forestier sau din padurile care apartin consiliilor locale.
  (2) Primarii vor asigura folosirea materialului lemnos inclusiv pentru constituirea de pensiuni agroturistice.
  (3) Familiilor de tineri prevazute la alin. (1), in care cel putin unul dintre membri este absolvent de studii superioare sau medii de profil economic, comercial, turistic, agroturistic, servicii hoteliere, precum si familiilor de tineri agricultori care au absolvit un curs de calificare atestat li se acorda, la cerere, o singura data, cantitatea de 100 m3 de material lemnos necesar construirii de pensiuni agroturistice, cu conditia sa detina un proiect si un plan de afaceri agreate de Autoritatea Nationala pentru Turism din cadrul Ministerului Economiei*), precum si avizul Agentiei Nationale a Zonei Montane**) si alte programe specifice de dezvoltare rurala din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliului judetean.
  (4) Pe baza autorizatiei eliberate de primar, ocoalele silvice vor acorda, la cerere, cantitatea de material lemnos necesara pentru modernizarea caselor de locuit, anexelor gospodaresti, precum si pentru construirea de pensiuni agroturistice.
  ------------
  *) Art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Turism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 18 ianuarie 2013, cu modificarile ulterioare.
  **) Legea nr. 26/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2010 privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 167 din 14 martie 2012.

  Art. 8
  Materialul lemnos la care au dreptul familiile din zonele de munte, conform art. 2 si 7, pentru prelucrare, realizarea de constructii noi si repararea constructiilor, se plateste cu o reducere de 50% din pretul oficial stabilit de organele silvice.

  Art. 9
  Volumul de material lemnos care se acorda conform art. 2 si 7 se stabileste in cadrul volumului maxim anual de masa lemnoasa aprobat legal pentru taieri anuale din padurile tarii.

  Art. 10
  De prevederile prezentei legi nu beneficiaza persoana care a fost sanctionata pentru savarsirea unei infractiuni sau contraventii prevazute de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, in ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii pentru material lemnos.

  Art. 11
  Prefectii judetelor vegheaza la corecta aplicare a prevederilor prezentei legi de catre primarii comunelor si de organele Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva si iau masurile legale necesare.

  Art. 12
  (1) Reducerile de 50% pe calea ferata si pentru materialul lemnos atribuit prin prezenta lege se suporta de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Economiei si ale Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice.
  (2) Normele metodologice pentru stabilirea modului in care se asigura decontarea de la bugetul de stat a reducerilor prevazute la art. 8 se aproba prin hotarare a Guvernului.

  Art. 13
  In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la propunerea consiliilor judetene, Guvernul va adopta o hotarare privind lista cuprinzand localitatile rurale care se situeaza in zonele montane.

  Art. 14
  Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.