DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 142/2010 privind aprobarea OUG nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv. Lege nr. 142/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 483 din 14 iulie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81 din 28 iunie 2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La titlul I articolul unic, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu urmatorul cuprins:
"7^1. Alineatul (2) al articolului 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) Hotararea Guvernului privind infiintarea Fondului "Proprietatea" va contine in mod explicit cadrul juridic aplicabil functionarii respectivei societati comerciale, precum si actul constitutiv al acesteia. Actul constitutiv va putea fi modificat prin hotararea adunarii generale a Actionarilor Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" — S.A., cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si numai cu avizul prealabil al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.»"

2. La titlul I articolul unic punctul 8, alineatul (1) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Fondul «Proprietatea» functioneaza sub forma unei societati de investitii de tip inchis, detinuta initial in intregime de statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice sau juridice, potrivit prezentei Legi. Transmiterea actiunilor din proprietatea statului se realizeaza fie prin transfer direct catre persoanele despagubite, respectiv detinatorii de titluri de despagubire si/sau de conversie, fie catre persoanele care subscriu in cadrul ofertei/ofertelor publice de vanzare lansate de Ministerul Finantelor Publice. Ministerul Finantelor Publice va putea derula oferta publica de vanzare conform prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare."

3. La titlul I articolul unic punctul 8, alineatul (3) al articolului 7 se abroga.

4. La titlul I articolul unic punctul 9, alineatul (5) al articolului 7^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Limitele Investitionale mentionate la alin. (3) si (4) pot fi modificate prin lege, cu avizul prealabil al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare."

5. La titlul I articolul unic punctul 13, litera b) a alineatului (7) al articolului 9^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (6) in privinta Fondului «Proprietatea», daca nu exista cumparator sau succesor in drepturi al acestuia, in sensul Legii nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

6. La titlul I articolul unic punctul 13, dupa alineatul (7) al articolului 9^2 se introduc trei noi alineate, alineatele (8)—(10), cu urmatorul cuprins:
"(8) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se reduce capitalul social al Fondului «Proprietatea» de la 14.240.540.675 lei la 13.757.592.587 lei, prin anularea unui numar de 482.948.088 actiuni neplatite apartinand statului roman, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.
(9) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reducerea de capital social mentionata la alin. (8) va fi inregistrata la Oficiul registrului comertului in baza hotararii Consiliului de supraveghere al Fondului «Proprietatea». Hotararea Consiliului de supraveghere al Fondului «Proprietatea» privitoare la reducerea de capital social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si va avea acelasi regim ca si hotararile adunarii generale a actionarilor, in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta.
(10) Prin derogare de la prevederile art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reducerea capitalului social va putea fi facuta imediat dupa publicarea hotararii de reducere in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a."

7. La titlul I articolul unic punctul 17, alineatul (1) al articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Fondul «Proprietatea» va fi administrat de organele de conducere, astfel cum sunt acestea reglementate de actul constitutiv al Fondului «Proprietatea», aprobat prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

8. La titlul I articolul unic punctul 17, alineatele (3) si (4) ale articolului 12 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Capitalul social initial al Fondului «Proprietatea» este impartit in actiuni detinute de Ministerul Finantelor Publice. O parte dintre acestea pot fi vandute de catre Ministerul Finantelor Publice prin operatiuni bursiere autorizate de reglementarile operatorului de piata sau legislatia aplicabila, iar cealalta parte va fi distribuita titularilor titlurilor de despagubire sau ai titlurilor de conversie, dupa caz, in conditiile legii. Actiunile vor fi distribuite persoanelor mentionate in acest articol prin transformarea titlurilor de despagubire sau a titlurilor de conversie, dupa caz, in actiuni emise de Fondul «Proprietatea», conform mecanismului prevazut la cap. V^1. Realizarea conversiei acestor Titluri in actiuni emise de Fondul «Proprietatea» determina stingerea creantelor constatate prin aceste titluri.
(4) Fondul «Proprietatea» va fi admis la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti — S.A. si fara promovarea unei oferte publice. Admiterea la tranzactionare pe piata reglementata la vedere administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti — S.A. se realizeaza in baza prospectului mentionat la art. 7 alin. (2) lit. j), actualizat, dupa caz, in conformitate cu prevederile alin. (4^1)."

9. La titlul I articolul unic punctul 17, dupa alineatul (4) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) In perioada cuprinsa intre data intocmirii prospectului mentionat la art. 7 alin. (2) lit. j) si data admiterii la tranzactionare, aparitia oricarui nou eveniment sau modificarea informatiilor initiale prezentate in cadrul prospectului trebuie sa faca obiectul unui amendament aprobat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Solicitarea de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti — S.A. se va face in termen de cel mult 90 de zile lucratoare de la data inregistrarii la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare."

10. La titlul I articolul unic punctul 17, alineatul (5) al articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) În situatia lansarii de catre Ministerul Finantelor Publice a unei oferte publice secundare de vanzare, prospectul pentru derularea ofertei publice secundare va fi acelasi cu prospectul mentionat la art. 7 alin. (2) lit. j), actualizat cu informatii suficiente despre termenii ofertei si valorile mobiliare oferite, daca este cazul, astfel incat sa permita investitorilor sa adopte o decizie cu privire la cumpararea respectivelor valori mobiliare. Oferta publica secundara de vanzare lansata de Ministerul Finantelor Publice se va derula cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin hotarare a Guvernului se stabilesc numarul actiunilor ce urmeaza a fi oferite in cadrul vanzarii si conditiile in care are loc lansarea si derularea ofertei publice secundare de vanzare."

11. La titlul I articolul unic punctul 18, alineatul (4) al articolului 12^1 se abroga.

12. La titlul I articolul unic punctul 22, alineatul (4) al articolului 14^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Sursele de finantare a acordarii despagubirilor in numerar de catre Directie se asigura din dividendele aferente actiunilor detinute de stat la Fondul «Proprietatea», din sumele obtinute ca urmare a vanzarilor de actiuni emise de Societatea Comerciala «Fondul Proprietatea» — S.A., efectuate de catre Ministerul Finantelor Publice, dupa deducerea cheltuielilor efectuate de Societatea Comerciala «Fondul Proprietatea» — S.A., si in completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice."

13. La titlul I articolul unic punctul 26, alineatul (1) al articolului 18^7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18^7
(1) Procedura de conversie a titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie in actiuni emise de Fondul «Proprietatea» se suspenda cu 10 zile lucratoare inainte de prima sedinta de tranzactionare si pana la data stabilita conform prevederilor alin. (2). Pana la data suspendarii, conversia titlurilor de despagubire, respectiv a titlurilor de conversie in actiuni emise de Fondul «Proprietatea» se va realiza la valoarea nominala."

14. La titlul II, alineatul (4) al articolului 7 se abroga.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bul
OG 19/2014 pentru completarea OUG 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. ? S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme. Ordonanta 19/2014
OUG 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Ordonanta de urgenta 37/2014
Legea 243/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor. Lege nr. 243/2013
OUG 10/2013 pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Roma
Legea 144/2012 pentru modificarea OG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania - rovinieta. Lege nr. 144/2012
OUG 4/2012 privind unele masuri temporare in vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din titlul VII Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv al Legii nr. 247/2005 privind
HG 135/2011 pentru aprobarea regulilor procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile energetice, a convent
OG 8/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania
Lege nr. 1/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
OUG nr. 153/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului
Lege nr. 232/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme
OUG nr. 113/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii
HG nr. 1083/2008, hotarare privind asigurarea despagubirilor de viata, sanatate si bunuri ale politistilor
Legea nr. 381/2002, lege privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura
Ordonanta de urgenta pentru completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, oug nr. 118/2007
Legea privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme Dacia, 146/2007
Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 2
Ordin pentru completarea Normelor cu privire la tarifele de onorarii ale notarilor publici, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 943/C/2005, ordin nr. 662/2008
Ordonanta de urgenta pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, oug nr. 81/2007
Investitii imobiliare. Fundamente, practici si studii de caz
Capraru Bogdan,Muler Onofrei

Pret: 29.9 lei
25.41 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
42 useri online

Useri autentificati: