DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 140/2013 pentru aprobarea OUG 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative. Lege nr. 140/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 248 din 30 aprilie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3 din 30 ianuarie 2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013, cu urmatoarele modificari:

1.
La articolul 1, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (1) de catre ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, directorii directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sisteaza alimentarea, atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu exceptia platilor pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente atunci cand nu pot fi asigurate din venituri proprii."


2.
La articolul 1, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) La cererea ordonatorilor principali de credite prin care se angajeaza sa achite arierate si in care se mentioneaza beneficiarii sumelor si detaliile privind plata, directorii directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti alimenteaza conturile acestora atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pana la nivelul sumelor solicitate pentru plata arieratelor, in limita sumelor alocate."

3.
La articolul 2, alineatul (1) si partea introductiva a alineatului (4) vor avea urmtorul cuprins:

"Art. 2
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 61 alin. (1) si art. 63 alin. (4^1) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile/subdiviziunile administrativ-tritoriale pot solicita de la Ministerul Finantelor Publice, pana la data de 15 mai 2013, contractarea de imprumuturi din varsaminte din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de rambursare de maximum 5 ani, in limita sumei de 680.000 mii lei, din suma prevazuta la art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013, 2014 si 2015, pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, cu completarile ulterioare.
......
(4) Sumele acordate cu titlu de imprumut din varsamintele din privatizare se utilizeaza exclusiv pentru achitarea arieratelor inregistrate, la data depunerii cererii pentru autorizarea contractarii imprumutului, fata de furnizorii de bunuri, servicii si lucrari, inclusiv fata de operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, in contabilitatea:".

4.
La articolul 3, alineatele (1) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Rambursarea imprumutului se efectueaza in transe trimestriale egale incepand cu trimestrul urmator acordarii acestuia. Dobanda aferenta reprezinta un venit al bugetului Trezoreriei Sttului, care se calculeaza lunar prin aplicarea ratei dobanzii prevazute la art. 2 alin. (2) la soldul imprumutului, incepand cu luna acordarii imprumutului, si se plateste trimestrial in suma cumulata pana la zi.
......
(4) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (1), directorii directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sisteaza alimentarea atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, alocarea acestora urmand a se efectua potrivit prevederilor art. 1 alin. (2)-(6), cu exceptia platilor pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente atunci cand nu pot fi asigurate din venituri proprii."

5.
La articolul 6, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Solicitarile unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru contractarea de finantari rambursabile pentru investitii publice de interes local depuse pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se analizeaza la Comisia de autorizare a imprumuturilor locale, incepand cu data de 1 iunie 2013, conform prevederilor legale in vigoare la data depunerii cererii si cu incadrarea in limita de contractare ramasa neutilizata.
(2) Solicitarile unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru contractarea de finantari rambursabile pentru investitii publice de interes local depuse dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se analizeaza de Comisia de autorizare a imprumuturilor locale, incepand cu data de 1 iunie 2013, in conditiile alin. (5)-(7) si cu incadrarea in limita de contractare ramasa neutilizata."

6.
Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
Articolul IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 778 din 19 noiembrie 2012, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. IX
(1) Sumele disponibile rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr. 36/2008 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale "Automobile Craiova" – S.A. se vireaza Ministerului Finantelor Publice ca varsaminte din privatizare, in contul curent general al Trezoreriei Statului, respectiv catre noua societate rezultata in urma procesului de restructurare, cu titlu de aport suplimentar in numerar la capitalul social.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) reprezinta:
a) diferenta ramasa din lichiditatea disponibila, dupa deducerea:
(i) necesarului estimat de capital social in numerar la constituirea noii societati; si a
(ii) rezervei de restructurare estimate de parti, conform contractului de vanzare-cumparare de actiuni;
b) suma din rezerva de restructurare, ramasa in contul dedicat, dupa incheierea procesului de restructurare si certificarea costurilor totale ale restructurarii si aprobarea acestora de catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.
(3) Suma prevazuta la alin. (2) lit. a) se vireaza in contul curent general al Trezoreriei Statului in termen de 5 zile de la semnarea actului aditional la contractul de vanzare-cumprare de actiuni incheiat intre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, in calitate de vanzator, si "Ford Motor Company", in calitate de cumparator. Dupa certificarea costurilor totale ale restructurarii si aprobarea de catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, conform prevederilor contractului de vanzare-cumprare de actiuni, suma prevazuta la alin. (2) lit. b) se vireaza catre societatea rezultata din restructurare, cu titlu de aport suplimentar in numerar al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului la capitalul social, in schimbul caruia vor fi emise noi actiuni catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, in termen de 180 de zile de la data preluarii de catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a pachetului de actiuni la noua societate. Termenii "lichiditatea neta disponibila", "rezerva de restructurare", "procesul de restructurare" si "noua societate" vor avea intelesul stabilit prin contractul de vanzare-cumparare de actiuni.»"


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
OUG 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 25/2014
Legea 98/2013 privind aprobarea OUG 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 98/2013
Ordin 241/2013 privind imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdivizi
OUG 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea arieratelor din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 3/2013
OUG 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de Urgenta nr. 47/2012
OUG 8/2012 pentru stabilirea unor masuri financiare. Ordonanta de Urgenta nr. 8/2012
OUG 44/2011 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici. Ordonanta de urgenta nr. 44/2011
Ordin 1925/2011 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1—6 din OUG 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare
Ordinul 1930/150/2010, Procedura de compensare conform art. 8 din OUG nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare. Ordin nr. 1930/2010, ordin nr. 150/2010
OUG 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare
Activitatea bancara. Sisteme, operatiuni si practici. Editia 2
Capraru Bogdan,Capraru Bogdan

Pret: 44.9 lei
38.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
72 useri online

Useri autentificati: