DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 139/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania. Academia de Stiinte Juridice din RomaniaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 412 din 11 iunie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Se infiinteaza Academia de Stiinte Juridice din Romania, denumita in continuare ASJR, ca for national, de consacrare stiintifica, care reuneste personalitati reprezentative ale stiintelor juridice.
(2) ASJR este institutie de interes public, cu personalitate juridica de drept public, autonoma.
(3) ASJR este continuatoarea in drepturi si preia traditiile stiintifice ale Academiei de Stiinte Morale si Politice, infiintata in anul 1939.

Art. 2
ASJR are urmatoarele atributii principale:

a) promovarea, dezvoltarea, sprijinirea si protejarea stiintelor juridice si a invatamantului superior juridic sub toate formele, actiunile si metodele directe si indirecte;
b) propune initierea, elaborarea si imbunatatirea unor proiecte de acte normative, evaluari, puncte de vedere si opinii juridice;
c) evaluarea asupra fenomenelor juridice si realizarea unor studii de impact privind aplicarea actelor normative;
d) alte atributii stabilite prin statutul propriu sau prin hotararea adunarii generale.

Art. 3
In realizarea atributiilor sale, ASJR recunoaste Academia Romana ca fiind cel mai inalt for national de consacrare stiintifica si colaboreaza cu Parlamentul Romaniei, Guvernul Romaniei, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Legislativ, Curtea Constitutionala, cu institutiile si organizatiile stiintifice academice, de cercetare si invatamant juridic, din tara si din strainatate si cu organizatiile profesionale ale juristilor.


Capitolul II - Organizarea si functionarea ASJR


Art. 4
(1) ASJR se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi si statutului propriu, adoptat de adunarea generala a membrilor.
(2) ASJR reuneste personalitati stiintifice reprezentative din domeniul stiintelor juridice, cu o inalta tinuta morala, care s-au distins prin activitatile depuse, se bucura de recunoastere nationala sau internationala si au contribuit la dezvoltarea stiintelor si culturii juridice.
(3) ASJR reuneste in componenta sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenti si membri asociati.
(4) Membri de onoare sunt cetateni romani sau cetateni straini care s-au remarcat prin realizari in domeniul stiintelor si culturii juridice sau prin contributii aduse la dezvoltarea obiectului de activitate al ASJR si la mentinerea prestigiului ASJR.
(5) Membri titulari si corespondenti sunt cetateni romani alesi pe viata, dintre personalitatile stiintifice reprezentative care se bucura de prestigiu profesional-stiintific in tara si strainatate. Numarul membrilor de onoare, al membrilor titulari si al membrilor corespondenti este stabilit de catre adunarea generala.
(6) Membri asociati sunt acele persoane fizice care prin activitatea stiintifica realizata ori prin contributii materiale sustin si sprijina dezvoltarea obiectului de activitate si promoveaza prestigiul ASJR.

Art. 5
ASJR poate acorda post-mortem titlul de membru de onoare unor personalitati marcante ale stiintei si culturii juridice.

Art. 6
Criteriile de selectie sau de alegere a membrilor ASJR se stabilesc prin statutul propriu, iar procedurile prin regulamentul propriu.

Art. 7
Membri de onoare, membri titulari si membri corespondenti ai ASJR pot primi o indemnizatie lunara, in conditiile legii si ale statutului propriu.

Art. 8
(1) Pentru buna desfasurare a activitatii ASJR, in subordinea acesteia se organizeaza sectii stiintifice de specialitate si filiale teritoriale, potrivit statutului propriu.
(2) ASJR poate infiinta filiale in afara tarii si poate fi membru al unor organisme si organizatii stiintifice internationale si al unor organisme sau organizatii stiintifice din alte state.
(3) In subordinea ASJR functioneaza, ca unitati fara personalitate juridica, filiale teritoriale, organizate in principalele centre de cercetare stiintifice si culturale ale tarii, precum si institute si centre de cercetare stiintifica. Organizarea si functionarea filialelor teritoriale, a institutelor si a centrelor se stabilesc prin statutul propriu al ASJR.
(4) Filiala este condusa de un presedinte, membru titular sau corespondent al ASJR, ales prin vot de adunarea generala a membrilor filialei. Mandatul presedintelui este de 4 ani, acesta putand fi reales.
(5) Filiala isi constituie dintre membrii sai un birou de conducere, format din: presedintele filialei, un secretar si 1-5 membri, alesi prin vot. Hotararile biroului de conducere se ratifica in plenul adunarii membrilor filialei.
(6) Presedintele filialei are urmatoarele atributii:
a) reprezinta filiala in toate relatiile acesteia si rezolva problemele curente;
b) asigura legatura dintre ASJR si filiala;
c) convoaca si conduce sedintele filialei si ale biroului filialei;
d) urmareste ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii membrilor filialei si a biroului de conducere al filialei;
e) prezinta anual dari de seama asupra activitatii filialei;
f) coordoneaza activitatea aparatului de lucru al filialei si emite decizii, potrivit statutului, privind personalul din subordine.


Capitolul III - Conducerea activitatii ASJR


Art. 9
Conducerea activitatii ASJR se asigura de adunarea generala, de consiliul stiintific, de prezidiul academiei si de presedinte.

Art. 10
(1) Adunarea generala este forul suprem de activitate al ASJR si este alcatuita din membri de onoare, membri titulari si membri corespondenti, cu atributii stabilite prin statutul propriu.
(2) Adunarea generala are urmatoarele atributii principale:
a) adopta statutul propriu al ASJR, precum si modificarile si completarile ulterioare ale acestuia;
b) aproba darea de seama si bugetul anual al ASJR, precum si programele de activitate stiintifica anuala si cele pe termen mediu si lung;
c) aproba alegerea membrilor ASJR in conditiile prevazute de statutul propriu;
d) alege presedintele, 5 vicepresedinti si secretarul general dintre membri titulari, in conformitate cu prevederile statutului propriu. Durata unui mandat este de 4 ani.
(3) Adunarea generala se intruneste in sesiuni ordinare o data pe an si ori de cate ori este necesar, la solicitarea presedintelui ASJR, a consiliului stiintific sau a doua treimi din numarul membrilor ASJR.
(4) Adunarea generala este legal constituita in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai titulari si corespondenti si adopta hotarari valabile cu votul majoritatii simple a membrilor ASJR prezenti. Daca la prima convocare nu este intrunit cvorumul legal de doua treimi din numarul de membri ai ASJR, in termen de 15 zile se convoaca o noua adunare generala, care se considera legal constituita cu numarul membrilor prezenti.
(5) Adunarea generala hotaraste asupra modalitatii de vot. In ceea ce priveste alegerea membrilor conducerii ASJR; aceasta se face in adunarea generala, prin vot secret.

Art. 11
(1) Consiliul stiintific asigura conducerea ASJR intre sesiunile adunarii generale.
(2) Consiliul stiintific este alcatuit din membri prezidiului, presedintii sectiilor stiintifice si presedintii filialelor.
(3) Consiliul stiintific se intruneste semestrial si ori de cate ori este necesar si se convoaca de catre presedintele ASJR, de prezidiul ASJR sau de doua treimi din numarul membrilor sai.

Art. 12
(1) Prezidiul ASJR asigura conducerea operativa si este constituit din presedinte, cei 5 vicepresedinti si secretarul general.
(2) Prezidiul ASJR se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar si se convoaca de presedintele ASJR sau de un numar de doua treimi din numarul membrilor sai.

Art. 13
(1) Presedintele ASJR reprezinta Academia in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice.
(2) Presedintele ASJR este presedintele consiliului stiintific si al prezidiului ASJR si conduce lucrarile adunarii generale si ale structurilor ASJR la care participa.
(3) In exercitarea atributiilor sale, presedintele ASJR emite decizii.
(4) In cazul in care presedintele ASJR nu isi poate exercita prerogativele pe o perioada mai mare de 30 de zile, atributiile acestuia vor fi preluate de unul dintre vicepresedinti, desemnat, dupa caz, de catre presedinte sau de catre prezidiul ASJR.

Art. 14
La nivelul prezidiului ASJR functioneaza un consiliu onorific, structura consultativa alcatuita conform statutului propriu, menita sa vegheze la buna reputatie a institutiei.

Art. 15
(1) Vicepresedintii ASJR indeplinesc atributiile specifice coordonarii sectiilor stiintifice, filialelor, relatiilor externe, precum si alte atributii stabilite de presedintele ASJR si cele stabilite prin statutul ASJR.
(2) Secretarul general asigura, prin aparatul de lucru la nivel central, realizarea legaturilor functionale intre sectiile stiintifice, intre acestea si filialele teritoriale, precum si cele cu terte persoane si indeplineste atributiile incredintate de presedintele ASJR si cele stabilite prin statutul propriu al ASJR.

Art. 16
Mandatul presedintelui ASJR, al vicepresedintilor si al secretarului general inceteaza la expirarea duratei pentru care au fost alesi, prin hotararea adunarii generale a ASJR, in cazul in care sunt in imposibilitatea de a-si indeplini atributiile sau isi depun demisia.

Art. 17
Atributiile specifice ale ASJR, ale consiliului stiintific, ale prezidiului ASJR, ale presedintelui ASJR, ale consiliului onorific si modul de lucru al acestora se stabilesc prin statutul ASJR.


Capitolul IV - Aparatul de lucru al ASJR si al unitatilor din subordine


Art. 18
(1) ASJR are un aparat de lucru la nivel central si la nivelul filialelor teritoriale.
(2) Structura organizatorica a aparatului de lucru la nivel central si la nivelul filialelor, precum si a institutelor si centrelor de cercetare aflate in subordinea ASJR se aproba de catre prezidiul ASJR, iar statele de functii, de presedintele ASJR, la propunerea secretarului general.
(3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru unitatile din subordine se aproba de presedintele ASJR.


Capitolul V - Finantarea si patrimoniul ASJR


Art. 19
(1) Finantarea activitatii si a indemnizatiilor ASJR si a unitatilor din subordine se asigura din venituri proprii.
(2) Veniturile proprii ale ASJR provin din: donatii, sponsorizari, taxe, chirii, publicatii, studii, prestatii editoriale, consultatii stiintifice, studii pentru avize, exploatarea unor bunuri mobile si imobile proprii, precum si din alte activitati realizate conform legislatiei in vigoare.
(3) Centrele de cercetare din cadrul sectiilor stiintifice de specialitate functioneaza avand la baza criteriul rentabilitatii si principiul autofinantarii, conform statutului propriu.
(4) Activitatea institutelor si a centrelor de cercetare stiintifica din cadrul ASJR se va desfasura in conformitate cu legislatia nationala privind activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, in conformitate cu bugetul si obiectivele aprobate de adunarea generala.
(5) Patrimoniul ASJR este alcatuit din:
a) bunuri mobile si imobile proprii;
b) bunuri mobile si imobile, proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, atribuite in administrare sau in folosinta in conditiile legii;
c) alte bunuri dobandite potrivit legii.


Capitolul VI - Dispozitii finale


Art. 20
Sintagma Academia de Stiinte Juridice din Romania (ASJR) nu poate fi folosita de nicio alta institutie publica sau privata in cuprinsul denumirii acesteia.

Art. 21
(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se va constitui un Comitet de initiativa, sub coordonarea Uniunii Juristilor din Romania, care va elabora Statutul de organizare si functionare al ASJR, ce va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Comitetul de initiativa va avea urmatoarea componenta:
a) un reprezentant al Uniunii Juristilor din Romania;
b) un reprezentant al Institutului de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Radulescu” al Academiei Romane;
c) un reprezentant al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania;
d) un reprezentant al Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania;
e) un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii;
f) un reprezentant al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti;
g) un reprezentant al Ordinului Consilierilor Juridici din Romania;
h) un reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice;
i) un reprezentant al Ministerului Justitiei.
(3) In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, institutiile prevazute la alin. (2) isi vor desemna reprezentantii in Comitetul de initiativa.
(4) In situatia in care, dupa implinirea termenului de 15 zile, una dintre institutii nu isi desemneaza reprezentantul, Consiliul Director al Uniunii Juristilor din Romania va desemna persoanele care sa asigure functionarea Comitetului de initiativa.
(5) Membri Comitetului de initiativa trebuie sa intruneasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa fie cetateni romani;
b) sa aiba studii superioare;
c) sa aiba experienta in domeniul juridic si/sau educational;
d) sa aiba o buna reputatie.
(6) In termen de 60 de zile de la publicarea Statutului propriu al ASJR in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si dupa acceptarea, in conditiile statutului si regulamentelor stabilite de adunarea generala, a primilor 20 de membri titulari si 10 membri corespondenti, Comitetul de initiativa va organiza alegerile pentru functiile de conducere prevazute in statutul propriu. Dupa organizarea alegerilor, Comitetul de initiativa isi inceteaza activitatea. Activitatea Comitetului de initiativa este neremunerata.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

Poate fi de interes si:
OG 1/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar. Ordonanta 1/2016
Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata. Lege nr. 70/2015
HG 425/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestari de servicii. Hotarare nr. 425/2014
Ordin nr. 765/C/2013 pentru modificarea Ordinului 1417/C/2006 privind accesul la Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial
Ordin nr. 393/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru pesoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii
OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta nr. 15/2012
OUG 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 24/2012
OUG 86/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010. Ordonanta de urgenta 86/2011
OUG 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente. Ordonanta de urgenta 37/2011
Hotararea nr. 4/2011 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea
Legea 208/2010 pentru modificarea si completarea OG 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara. Lege nr. 208/2010
OG nr. 4/2009, Ordonanta pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor
OUG nr. 216/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, Ordonanta de urgenta nr. 216/2008
Ordin nr. 82/2008 pentru stabilirea domeniilor si conditiilor privind angajarea si executarea, la cerere, prin unitatile ministerului apararii, a prestarilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice
Hotarare pentru modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat, iunie 2007
Revista Romana de Drept International nr. 14-15/2012
Editura C.H. Beck,Editura C.H. Beck

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
58 useri online

Useri autentificati: