DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 139/2014 privind unele masuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia. Legea 139/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 din 20 octombrie 2014

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si a structurilor din subordinea acestuia se realizeaza potrivit prezentei legi.

Art. 2
Structurile din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale supuse reorganizarii potrivit prezentei legi, precum si modalitatea de reorganizare sunt prevazute in anexa, care face parte integranta din prezenta lege.

Art. 3
(1) Infiintarea, organizarea si functionarea, atributiile institutiilor publice rezultate din reorganizarea structurilor prevazute in anexa, precum si alte aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare se reglementeaza prin hotarari ale Guvernului.
(2) Hotararile Guvernului prevazute la alin. (1) se adopta in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Acestea vor reglementa si situatia patrimoniului structurilor reorganizate, in conditiile legii.
(3) Desfiintarea structurilor prevazute la art. 1, potrivit prezentei legi, va produce efecte la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului prevazute la alin. (1), dar nu mai tarziu de 60 de zile de la aceasta data.

Art. 4
Personalul structurilor care se desfiinteaza in urma reorganizarii se preia de institutiile publice la care trece activitatea acestora, in limita numarului maxim de posturi aprobat acestor institutii, potrivit prevederilor legale, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul institutiilor publice care preiau activitatea.

Art. 5
(1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala Fitosanitara, denumita in continuare Autoritatea, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(2) Autoritatea se infiinteaza prin preluarea urmatoarelor structuri: Laboratorul Central Fitosanitar, Agentia Nationala Fitosanitara din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, unitatile fitosanitare din cadrul directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, structuri care se desfiinteaza.
(3) Autoritatea se subroga in toate drepturile si obligatiile structurilor prevazute la alin. (2).

Art. 6
Patrimoniul Autoritatii se constituie prin preluarea patrimoniului Laboratorului Central Fitosanitar si a patrimoniilor directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti aferente activitatii unitatilor fitosanitare, pe baza situatiilor financiare intocmite la data incetarii activitatii, potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a protocolului de predare-preluare, incheiat in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului prevazute la art. 3 alin. (1). Autoritatea va prelua de la fiecare directie pentru agricultura judeteana, inclusiv a municipiului Bucuresti, cate un autovehicul, precum si o salupa fluviala de la Directia pentru agricultura Tulcea.

Art. 7
(1) In cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se infiinteaza Directia Monitorizare Inspectii, Verificare si Control prin preluarea activitatilor de inspectie, de verificare si de control de la directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu exceptia celor de inspectie in domeniul zootehniei si a celor de inspectie privind activitatea de clasificare a carcaselor din cadrul acestora.
(2) La nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti se organizeaza si functioneaza, in subordinea structurii nou infiintate prevazute la alin. (1), un compartiment functional.
(3) Structura nou infiintata prevazuta la alin. (1) se subroga in toate drepturile si obligatiile aferente desfasurarii activitatilor de inspectie, de verificare si de control ale directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
(4) Personalul directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti cu atributii de inspectie, de verificare si de control se preia de catre structura nou infiintata prevazuta la alin. (1), conform art. 4.
(5) Patrimoniul directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, aferent desfasurarii activitatilor de inspectie, de verificare si de control se preia de catre structura nou infiintata prevazuta la alin. (1), prin protocol de predare-primire, incheiat in termen de 20 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului prevazute la art. 3 alin. (1).

Art. 8
(1) Se infiinteaza Agentia Nationala de Zootehnie, denumita in continuare Agentia, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(2) Agentia se infiinteaza prin preluarea activitatii si a personalului Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, care se reorganizeaza, a personalului cu atributii de inspectie in domeniul zootehniei din cadrul fiecarei directii pentru agricultura judeteana si a municipiului Bucuresti, precum si a activitatii de inspectie privind activitatea de clasificare a carcaselor cu personalul aferent din cadrul directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
(3) Agentia se subroga in toate drepturile si obligatiile Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, a activitatii de inspectie in domeniul zootehniei si a activitatii de inspectie privind activitatea de clasificare a carcaselor.
(4) Patrimoniul Agentiei se constituie din patrimoniul Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu” si prin preluarea patrimoniului directiilor pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, aferent activitatii de inspectie privind activitatea de clasificare a carcaselor, pe baza protocolului de predare-preluare incheiat in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului prevazute la art. 3 alin. (1).

Art. 9
(1) Se infiinteaza Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, denumita in continuare Autoritatea, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat, in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(2) Autoritatea se infiinteaza prin preluarea activitatii si a personalului Directiei Generale Sistemul National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, care se desfiinteaza.
(3) Autoritatea se subroga in toate drepturile si obligatiile Directiei Generale Sistemul National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(4) Patrimoniul creat in cadrul Programului de realizare a Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor se preia de catre Autoritate de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin protocol de predare-preluare, incheiat in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului prevazute la art. 3 alin. (1).

Art. 10
(1) Se infiinteaza Agentia Zonei Montane, denumita in continuare Agentia, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat, in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(2) In cadrul Agentiei se organizeaza, ca directie, Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati - CEFIDEC, structura specializata pentru formare profesionala in specific montan.
(3) Prin hotarare a Guvernului, Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati – CEFIDEC poate fi reorganizat ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Agentiei.
(4) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin hotarare a Guvernului se vor stabili masuri privind organizarea si functionarea Agentiei.

Art. 11
(1) Numarul de posturi aferente aparatului central al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si numarul total de posturi finantate integral de la bugetul de stat si din venituri proprii pentru structurile subordonate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Regulamentul de organizare si functionare, structura organizatorica, statul de functii si numarul de posturi pentru fiecare structura subordonata Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Art. 12
(1) De la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului prevazute la art. 3 alin. (1), in cuprinsul actelor normative in vigoare, sintagmele "Agentia Nationala Fitosanitara”, "Laboratorul Central Fitosanitar” si "unitatile fitosanitare” se inlocuiesc cu sintagma "Autoritatea Nationala Fitosanitara”.
(2) In tot cuprinsul Legii nr. 173/2008 privind interventiile active in atmosfera, orice referire la "Administratia Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor” se considera a fi facuta la "Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor”.

Art. 13
(1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile ce decurg din aplicarea prezentei legi, in structura bugetului de stat si a bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2014.
(2) Se autorizeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sa detalieze modificarile prevazute la alin. (1) si sa le introduca in bugetul propriu si in anexele la acesta.
(3) La solicitarea Ministerului Finantelor Publice, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va emite precizari in legatura cu modificarile in executia bugetului de stat ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 14
Aplicarea procedurilor prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.