DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 139/2000 privind activitatea de meteorologie republicata 2014Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 7 martie 2014

Republicata in temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 616 din 14 august 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 139/2000 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 1 martie 2007 si, ulterior, a mai fost modificata prin:
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind taxe si tarife cu caracter nefiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2009, si rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 607 din 3 septembrie 2009, aprobata prin Legea nr. 8/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 12 ianuarie 2010;
 • Legea nr. 30/2011 pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 15 martie 2011;
 • Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, si rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificarile ulterioare.


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  (1) Activitatea de meteorologie reprezinta ansamblul actiunilor destinate supravegherii permanente si cunoasterii mediului aerian prin observatii si masuratori specifice privind starea si evolutia vremii, necesara pentru dezvoltarea social-economica a Romaniei.
  (2) Activitatea de meteorologie este de interes public national si se desfasoara in conditiile prezentei legi si in concordanta cu recomandarile Organizatiei Meteorologice Mondiale, organism specializat al Organizatiei Natiunilor Unite, cu acordurile incheiate de aceasta organizatie cu alte organizatii internationale, precum si cu prevederile conventiilor internationale in domeniu la care Romania este parte.
  (3) Activitatea de meteorologie aeronautica reprezinta ansamblul activitatilor destinate supravegherii permanente si cunoasterii evolutiei conditiilor meteorologice, necesara in vederea informarii si protectiei meteorologice a navigatiei aeriene, si este parte integranta a serviciilor de navigatie aeriana.
  (4) La randul sau activitatea de meteorologie aeronautica se desfasoara in concordanta cu standardele, practicile si recomandarile Organizatiei Meteorologice Mondiale si ale Organizatiei Aviatiei Civile Internationale, precum si cu prevederile conventiilor internationale in domeniul aviatiei la care Romania este parte si se desfasoara in conformitate cu reglementarile specifice ale autoritatii de stat in domeniul aviatiei civile.

  Art. 2
  Activitatile de meteorologie definite la art. 1 au ca scop protectia meteorologica a vietii si a bunurilor si se realizeaza prin:
  1. Pe plan intern:

  a) desfasurarea unitara si calificata a supravegherii meteorologice pentru informarea populatiei si a factorilor de decizie, pentru prevenirea sau diminuarea pagubelor datorate fenomenelor meteorologice periculoase;
  b) satisfacerea necesitatilor de informare meteorologica a navigatiei aeriene, fluviale si maritime, a traficului rutier, precum si a celor pentru agricultura;
  c) satisfacerea necesitatilor de cercetare pentru dezvoltarea domeniului, efectuarea de studii si servicii dedicate sigurantei civile, productiei materiale si apararii nationale;
  d) constituirea si gestiunea Fondului national de date meteorologice necesar pentru fundamentarea meteorologica a proiectarii, executiei si exploatarii diverselor obiective economico-sociale si pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare durabila.
  2. Pe plan extern:
  a) integrarea in schimbul international de date si informatii meteorologice, in Sistemul de Veghe Meteorologica Mondiala pentru monitorizarea si protectia mediului aerian;
  b) indeplinirea obligatiilor care decurg din conventii si intelegeri la care statul roman este parte.

  Art. 3
  (1) Atingerea scopurilor prevazute la art. 2 se realizeaza:
  a) in domeniul meteorologiei, prin Administratia Nationala de Meteorologie, denumita in continuare Centrul meteorologic national;
  b) in domeniul meteorologiei aeronautice, de Regia Autonoma "Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, denumita in continuare, in cuprinsul legii, Administratia meteorologica aeronautica, prin unittile sale de profil autorizate de autoritatea de stat in domeniul aviatiei civile.
  (2) Organizarea si functionarea Centrului meteorologic national se stabilesc prin hotarare a Guvernului**).
  --------
  **) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.405/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale de Meteorologie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 841 din 14 septembrie 2004, cu modificarile ulterioare.

  Art. 4
  Persoanele fizice sau juridice pot desfasura activitati meteorologice pe baza unor atestari de competenta si in conditiile legii. Atestarile de competenta sunt emise de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in domeniul meteorologiei si de autoritatea de stat in domeniul aviatiei civile, pentru meteorologia aeronautica.

  Art. 5
  Termenii tehnici folositi in prezenta lege au semnificatiile stabilite in anexa care face parte integranta din prezenta lege.


  Capitolul II - Organizarea activitatii de meteorologie


  Sectiunea 1 - Atributiile Centrului meteorologic national


  Art. 6
  Atributiile Centrului meteorologic national sunt urmatoarele:
  a) supravegherea permanenta a mediului aerian prin observatii si masuratori specifice privind parametrii de stare si fenomenele asociate, precum si compozitia chimica a atmosferei;
  b) elaborarea de prognoze meteorologice de interes public general si specializat, ca: agrometeorologie, aerologie, climatice si de dispersie a poluantilor chimici si radioactivi;
  c) administrarea, exploatarea, intretinerea si dezvoltarea retelei nationale de supraveghere meteorologica, in conformitate cu reglementarile proprii si cu recomandarile Organizatiei Meteorologice Mondiale si/sau ale altor organisme internationale specializate;
  d) elaborarea de metodologii generale pentru supravegherea mediului aerian, intocmirea de sinteze si anuare meteorologice pentru asigurarea serviciilor dedicate activitatilor economice si sociale dependente de starea vremii;
  e) realizarea Fondului national de date meteorologice si adminsitrarea bancii nationale de date meteorologice;
  f) realizarea de studii si cercetari specifice pentru dezvoltarea domeniului meteorologiei, in concordanta cu evolutia acestuia pe plan mondial;
  g) elaborarea si difuzarea de avertizari in situatia producerii de fenomene meteorologice periculoase, potential provocatoare de pagube;
  h) participarea la Programul de Veghe Meteorologica Mondiala si la alte programe initiate de Organizatia Meteorologica Mondiala, inclusiv prin adoptarea unor programe de lucru speciale;
  i) detinerea si utilizara, conform legii, a etalonului national de presiune atmosferica si radiatie, precum si exercitarea dreptului de control metrologic pentru aparatura meteorologica, in limita mandatului acordat de autoritatea metrologica de stat abilitata;
  j) transferul intern si schimbul international de date meteorologice;
  k) asistenta profesioanla si servicii meteorologice pentru protectia traficului rutier, a navigatiei fluviale si maritime, precum si a instalatiilor nucleare, in termenii conventiilor la care statul roman este parte;
  l) aplicarea strategiei de dezvoltare stiintifica si tehnologica a activitatii meteorologice, in raport cu necesitatile interne si in concordanta cu progresele inregistrate pe plan mondial;
  m) participarea la activitatile internationale stiintifice si cu caracter organizatoric, prevazute prin instrumente juridice internationale si/sau prin acorduri bilaterale incheiate cu institutii similare din strainatate;
  n) realizarea de studii de fundamentare climatologica si avizare meteorologica a amplasamentelor obiectivelor sociale si industriale;
  o) elaborarea de studii si cercetari privind procesele de transport si dispersie a poluantilor si radionuclizilor in atmosfera;
  p) prestarea de servicii specializate, la cerere, pentru diversi beneficiari, pe baza de contracte;
  q) avizarea amplasarii de constructii supraterane, de obiective care emit in atmosfera fum si pulberi, de retele de inalta tensiune sau de telecomunicatii, de sisteme de irigatii prin aspersie si a plantarii de perdele forestiere pe o distanta de 500 m in afara zonei de protectie a platformelor meteorologice si a oricaror lucrari care conduc la dezafectarea unei unitati meteorologice din reteaua meteorologica nationala;
  r) avizarea studiilor de fundamentare climatologica elaborate de alte persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii;
  s) elaborarea studiilor de impact si de bilant de mediu;
  t) elaborarea, in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale, a programelor scolare pentru invatamantul meteorologic de toate gradele din Romania;
  u) organizarea de activitati de specializare si de formare profesionala continua in domeniul meteorologiei;
  v) avizarea punerii in circulatie publica a unor date, informatii, avertizari si prognoze meteorologice, altele decat cele cu specific aeronautic, obtinute din activitatea meteorologica desfasurata de alte persoane fizice sau juridice, precum si avizarea tehnica a activitatilor meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decat cele consemnate ca atributii ale Centrului meteorologic national;
  w) gestionarea brevetelor si a documentelor privind protectia proprietatii intelectuale si industriale al caror titular este Centrul meteorologic national;
  x) proiectarea, intretinerea si etalonarea de instrumente de masura si echipamente meteorologice;
  y) participarea cu capital social, in conditiile legii, la constituirea de societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicta, cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu persoane fizice si juridice, romane sau straine, de drept civil;
  z) indeplinirea oricaror activitati comerciale si financiare care au legatura directa sau adiacenta cu indeplinirea atributiilor.

  Art. 7
  (1) In indeplinirea atributiilor prevazute la art. 6 lit. a)-l) din prezenta lege, Centrul meteorologic national desfasoara activitati de interes public, scop in care furnizeaza gratuit, pe baza de conventie, informatii de specialitate, inclusiv prognoze generale sau avertizari, administratiei publice centrale si locale, prefecturilor, comandamentelor speciale ale Ministerului Apararii Nationale, comisiilor si comandamentelor civile constituite pentru combaterea dezastrelor, posturilor publice de radio si televiziune.
  (2) Posturile publice de radio si televiziune sunt obligate sa aduca la cunostinta publicului, in mod repetat, informatiile, prognozele generale si avertizarile meteorologice referitoare la fenomenele meteorologice periculoase, furnizate de Centrul meteorologic national.
  (3) Pentru orice alte categorii de utilizatori sau pentru utilizatorii prevazuti la alin. (1), ale caror solicitari necesita prelucrari speciale, Centrul meteorologic national este indreptatit sa incheie contracte cu diversi utilizatori sau sa se asocieze cu operatori economici, pentru executarea serviciilor care fac parte din atributiile sale.
  (4) Angajarea de proiecte, studii si activitati interne sau internationale pentru care sunt necesare date si informatii meteorologice se poate face numai de persoane fizice sau juridice atestate in baza prevederilor art. 4.

  Art. 8
  Contravaloarea cheltuielilor efectuate de Centrul meteorologic national pentru elaborarea studiilor necesare in vederea eliberarii atestarilor prevazute la art. 4, precum si a avizelor mentionate la art. 6 lit. q), r) si v) se recupereaza de la solicitantii atestarilor si avizelor, pe baza de tarif.

  Art. 9
  (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, prin Centrul meteorologic national, are competente de autoritate nationala in domeniul meteorologiei. In domeniul meteorologiei aeronautice autoritatea se exercita de autoritatea de stat in domeniul aviatiei civile.
  (2) Centrul meteorologic national este autoritatea tehnica nationala in domeniul sau de competenta, care detine etaloanele nationale pentru masuratori meteorologice si raspunde de buna functioanre si utilizare a acestora.

  Art. 10
  Directorul general al Centrului meteorologic national este de drept reprezentantul permanent al Romaniei pe langa Organizatia Meteorologica Mondiala, conform statutului acestei organizatii.

  Sectiunea 2 - Atributiile Administratiei meteorologice aeronautice


  Art. 11
  Atributiile Administratiei meteorologice aeronautice sunt stabilite de autoritatea de stat in domeniul aviatiei civile si au ca obiect contributia la siguranta, regularitatea si eficienta navigatiei aeriene nationale si internationale.

  Art. 12
  Administratia meteorologica aeronautica are responsabilitatea administrarii sistemului national de asistenta meteorologica aeronautica, avand in structura sa unitati operative reprezentate prin statiile meteorologice aeronautice, birourile meteorologice de aerodrom si centrul de veghe meteorologica, conform reglementarilor stabilite de autoritatea de stat in domeniul aviatiei civile.

  Art. 13
  Administratia meteorologica aeronautica detine, administreaza, exploateaza, intretine si dezvolta banca nationala de date meteorologice aeronautice in scopul indeplinirii atributiilor ce ii revin din aceasta.

  Art. 14
  Atestarea personalului care desfasoara activitati de meteorologie aeronautica este realizata de autoritatea de stat in domeniul aviatiei civile.

  Sectiunea 3 - Alte activitati de meteorologie


  Art. 15
  (1) Activitatile meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decat cele consemnate ca atributii ale Centrului meteorologic national sau ale Administratiei meteorologice aeronautice, se pot desfasura si de alte persoane fizice sau juridice, ca activitati meteorologice complementare, daca au avizul tehnic si se bucura de asistenta metodologica a Centrului meteorologic national.
  (2) Activitatile meteorologice care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) sunt activitati de tip concurential si se supun prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996, republicta, cu modificarile si completarile ulterioare, si celorlalte conventii internationale in domeniu la care Romania este parte.

  Sectiunea 4 - Reteaua nationala de supraveghere meteorologica


  Art. 16
  (1) Reteaua nationala de supraveghere meteorologica este compusa din statiile meteorologice sinoptice, climatologice, de sondaje aerologice si observatoarele radar reprezentative pentru evolutia vremii si climatului la nivelul Romaniei.
  (2) Reteaua nationala de supraveghere meteorologica cuprinde, de asemenea, mijloacele tehnice utilizate pentru transmiterea si colectarea datelor meteorologice.
  (3) Dimensiunea si componenta retelei nationale de supraveghere meteorologica sunt stabilite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, la propunerea Centrului meteorologic national.
  (4) Pentru scopuri speciale sau pentru supravegherea meteorologica detaliata, la nivel local se pot constitui retele meteorologice complementare, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1).
  (5) La nivel national nu pot fi constituite retele meteorologice paralele ce implica finantare din fonduri publice.

  Art. 17
  Reteaua nationala de supraveghere meteorologica constituie proprietate publica a statului si se incredinteaza in administrare Centrului meteorologic national.

  Art. 18
  (1) In scopul asigurarii reprezentativitatii datelor, in jurul platformelor meteorologice se instituie zone de protectie meteorologica absoluta, a caror latime este de 30 m.
  (2) In zonele de protectie meteorologica absoluta executarea de instalatii supraterane, de irigatii si plantarea de culturi forestiere sau culturi agricole inalte este interzisa.
  (3) Zonele de protectie prevazute la alin. (1) si (2) sunt considerate, in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, zone supuse unor reglementari speciale.

  Art. 19
  Amplasarea pe o distanta de pana la 500 m in jurul si in afara zonei de protectie absoluta a platformei meteorologice, prevazuta la art. 18, de constructii mai inalte de 1/6 din distanta dintre constructie si limita zonei de protectie, de retele de inalta tensiune sau de telecomunicatii, de obiective care emit in atmosfera fum si pulberi, de sisteme de irigatii prin aspersie si plantarea de perdele forestiere sunt admise numai cu acordul prealabil al Centrului meteorologic national.

  Art. 20
  (1) Pentru asigurarea continuitatii si omogenitatii Fondului national de date meteorologice unitatile retelei nationale de supraveghere meteorologica nu pot fi dezafectate decat in situatii deosebite de interes national.
  (2) Dezafectarea unei unitati meteorologice din reteaua nationala de supraveghere meteorologica, precum si a instalatiilor aferente acesteia, in situatiile prevazute la alin. (1), se poate face numai cu acordul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si cu avizul conform al Centrului meteorologic national, care are in administrare reteaua nationala de supraveghere meteorologica, si daca solicitantul realizeaza si pune in functiune, inainte de dezafectare, o unitate similara in amplasamentul stabilit de Centrul meteorologic national.


  Capitolul III - Fondul national de date meteorologice


  Art. 21
  (1) Fondul national de date meteorologice reprezinta o componenta a patrimoniului national, care cuprinde totalitatea datelor si informatiilor cantitative si calitative obtinute pe teritoriul Romaniei prin observatii si masuratori asupra parametrilor ce definesc regimul meteorologic, aflandu-se in administrarea Centrului meteorologic natioanl.
  (2) Fondul national de date meteorologice este de importanta strategica si formeaza banca nationala de date meteorologice.
  (3) Fondul national de date meteorologice se obtine din reteaua nationala de supraveghere meteorologica, din datele furnizate de Administratia meteorologica aeronautica, cat si din retele de observatii si masuratori meteorologice destinate unor scopuri speciale.
  (4) Detinatorii de date si informatii meteorologice obtinute prin retelele de observatii si masuratori meteorologice, care se incadreaza in prevederile art. 15 alin. (1), au obligatia sa le transmita cu titlu gratuit, de indata, Centrului meteorologic national, in vederea includerii in Fondul national de date meteorologice.

  Art. 22
  Pe teritoriul Romaniei sursa oficiala de date si informatii meteorologice, altele decat cele aeronautice, este Centrul meteorologic national. Pentru informatiile meteorologice aeronautice sursa oficiala de date si informatii este Administratia meteorologica aeronautica. Punerea in circulatie publica a acestor date sau informatii meteorologice fara avizul Centrului meteorologic national, respectiv al Administratiei meteorologice aeronautice, este interzisa.

  Art. 23
  Utilizarea in alte scopuri decat cele de interes public a informatiilor meteorologice dedicate protectiei meteorologice a vietii si bunurilor este permisa numai cu acordul detinatorilor acestor informatii.

  Art. 24
  (1) Accesul persoanelor fizice si juridice la date si informatii meteorologice, conform principiilor si recomandarilor Organizatiei Meteorologice Mondiale, se face cu respectarea prevederilor prezentei legi.
  (2) Folosirea datelor si informatiilor meteorologice in scopuri comerciale este permisa numai contra cost, in conditiile legii.
  (3) Fac exceptie unitatile de invatamant universitar acreditate, pentru care Administratia Nationala de Meteorologie furnizeaza gratuit, pe baza de conventie, date si informatii meteorologice, in volum limitat, necesare elaborarii lucrarilor de licenta si masterat, cu subiecte din domeniul meteorologiei sau conexe acestuia.


  Capitolul IV - Finantarea activitatilor de meteorologie


  Art. 25
  Activitatea Centrului meteorologic national se finanteaza astfel:
  a) activitatea de meteorologie, cercetarile fundamentale in domeniu, urmarirea sistematica si completa a starii si evolutiei vremii, realizarea schimbului international de date si integrarea in Sistemul de Veghe Meteorologica Mondiala se finanteaza de la bugetul de stat, prin autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, in limita sumelor alocate anual cu aceasta destinatie de la bugetul de stat;
  b) din contractele economice incheiate cu tertii pentru furnizarea de servicii specifice in domeniul meteorologiei si de alte servicii, potrivit obiectului de activitate, precum si din alte surse, potrivit legii;
  c) finantarea programului de investitii si de retehnologizare se asigura din surse proprii, credite bancare si, in completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice.

  Art. 26
  Veniturile realizate prin asistenta si servicii efectuate in conformitate cu art. 7 alin. (3) raman la dispozitia Centrului meteorologic national ca parte a resurselor de perfectionare si dezvoltare a activitatii.

  Art. 27
  Activitatile meteorologice care nu intra in atributiile Centrului meteorologic national nu pot fi finantate din resurse financiare bugetare alocate pentru functionarea acestuia.


  Capitolul V - Controlul activitatii de meteorologie


  Art. 28
  Activitatile de meteorologie de orice tip si respectarea prevederilor prezentei legi sunt supuse controlului de specialitate exercitat de autoritatile mentionate la art. 9.

  Art. 29
  (1) In cadrul Centrului meteorologic national functioneaza Inspectia Meteorologica Nationala, cu atributii de inspectie si de control privind aplicarea prezentei legi.
  (2) In scopul indeplinirii atributiilor de inspectie si de control in domeniul meteorologiei, personalul Inspectiei Meteorologice Nationale si imputernicitii autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, denumiti in continuare agenti constatatori, au dreptul de acces in platformele de observatii meteorologice, cladiri, incaperi si in orice alt loc in care se desfasoara activitati specifice meteorologiei, despre care detin date sau indicii temeinice ca incalca prevederile prezentei legi, si pot executa masuratori, verificari de date, documente si informatii meteorologice.
  (3) Proprietarii si personalul care activeaza in aceste platforme de observatii, cladiri, incaperi si in orice alt loc in care se desfasoara activitati specifice domeniului sunt obligati sa permita accesul agentilor constatatori, executarea de catre acestia a investigatiilor prevazute la alin. (2), si sa puna la dispozitie acestora documentatiile specifice activitatii lor.

  Art. 30
  (1) Pentru activitatile din domeniul meteorologiei aeronautice inspectia si controlul de specialitate, precum si respectarea prevederilor prezentei legi se asigura de autoritatea de stat in domeniul aviatiei civile pe baza unor reglementari specifice.
  (2) Evaluarea, autorizarea si supravegherea continua a calitatii, regularitatii si eficientei serviciilor si produselor meteorologice aeronautice furnizate beneficiarilor in scopul asigurarii sigurantei operatiunilor aeriene sunt realizate de autoritatea de stat in domeniul aviatiei civile.

  Art. 31
  Politia acorda sprijin agentilor constatatori, la solicitarea acestora.


  Capitolul VI - Sanctiuni


  Art. 32
  Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage angajarea raspunderii disciplinare, contraventionale, civile sau penale, dupa caz.

  Art. 33
  (1) Constituie contraventie in domeniul meteorologiei, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, urmatoarele fapte:
  a) punerea in circulatie publica a unor date, informatii, avertizari si prognoze meteorologice, altele decat cele aeronautice, obtinute din activitatea meteorologica desfasurata fara avizul Centrului meteorologic national;
  b) refuzul posturilor publice de radio si televiziune de a aduce la cunostinta publicului, in timp util, informatiile, avertizarile si prognozele meteorologice referitoare la fenomene meteorologice periculoase;
  c) patrunderea fara autorizare legala in platforme de observatii, cladiri si in orice alt loc in care se desfasoara activitati specifice Centrului meteorologic national;
  d) refuzul proprietarilor sau al celor care activeaza in platforme de observatii, cladiri, incaperi si in orice alt loc in care se desfasoara activitati meteorologice de a permite agentilor constatatori autorizati accesul in interiorul acestora;
  e) refuzul detinatorilor de retele meteorologice, in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), de a pune la dispozitie agentilor constatatori autorizati documentatiile si actele specifice activitatii meteorologice;
  f) folosirea de catre o persoana fizica sau juridica a datelor si informatiilor meteorologice in alte scopuri decat cele pentru care au fost solicitate;
  g) neprecizarea sursei de informare de catre mass-media, precum si de alte persoane fizice sau juridice care dau publicitatii date ori informatii meteorologice;
  h) nerespectarea prevederilor art. 41.
  (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei.

  Art. 34
  Contraventiilor prevazute de prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28 si 29.

  Art. 35
  Nerespectarea prevederilor art. 19 si 20 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.

  Art. 36
  (1) In activitatea de meteorologie, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul Inspectiei Meteorologice Nationale si de personalul imputernicit de ministrul coordonator, la propunerea Centrului meteorologic national, iar in activitatea de meteorologie aeronautica, de catre personalul abilitat de autoritatea de stat in domeniul aviatiei civile.
  (2) Infractiunile prevazute de prezenta lege se constata de catre organele de urmarire penala, precum si de catre persoanele prevazute la alin. (1), care procedeaza potrivit art. 61 din Codul de procedura penala.


  Capitolul VII - Dispozitii tranzitorii si finale


  Art. 37
  Centrul meteorologic national publica trimestrial rezultatele activitatilor sale.

  Art. 38
  Posturile de radio si televiziune, site-urile web, ziarele, revistele si alte publicatii, institutiile si intreprinderile cu sau fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice care dau publicitatii date, informatii, avertizari si prognoze meteorologice sunt obligate sa precizeze sursa de informare.

  Art. 39
  In baza prevederilor prezentei legi autoritatea publica centrala pentru protectia mediului poate emite ordine, norme si reglementari cu caracter obligatoriu in domeniul meteorologiei.

  Art. 40
  Autoritatea de stat in domeniul aviatiei civile poate emite ordine, norme si reglementari cu caracter obligatoriu in domeniul meteorologiei aeronautice.

  Art. 41
  In cazul conflictelor colective de munca grevele nu pot afecta:
  a) efectuarea si consemnarea regulata a observatiilor si masuratorilor in reteaua nationala de supraveghere meteorologica;
  b) semnalarea si urmarirea fenomenelor meteorologice periculoase, potential provocatoare de pagube materiale irecuperabile sau de pierderi de vieti omenesti;
  c) indeplinirea obligatiilor legale privind apararea nationala si protectia meteorologica a navigatiei aeriene, maritime si fluviale, a traficului rutier, precum si a celor stipulate prin conventii internationale la care Romania este parte.

  Art. 42
  In situatii de razboi, la solicitarea Ministerului Apararii Nationale, Centrul meteorologic national poate trece in subordinea acestuia. In acest caz, Ministerul Apararii Natioanle ii stabileste sediul si eventualele atributii specifice.

  Art. 43
  Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii*) ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  --------
  *) Legea nr. 139/2000 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000.


  ANEXA - SEMNIFICATIA termenilor tehnici folositi in cuprinsul legii


  In sensul prezentei legi, prin termenii inscrisi mai jos se intelege:
  1. date meteorologice - rezultatul observatiilor si masuratorilor efectuate sau inregistrate la statiile si posturile meteorologice, inclusiv prin mijloace radar si prin satelit. Ele reprezinta exprimarea cantitativa a parametrilor atmosferici care caracterizeaza la un moment dat starea vremii intr-un loc determinat;
  2. observator aerologic - statie meteorologica speciala destinata masurarii parametrilor meteorologici ai atmosferei in altitudine;
  3. observator radar - statie meteorologica speciala destinata depistarii si urmaririi fenomenelor meteorologice potential periculoase, prin metode radioelectrice;
  4. platforma meteorologica - suprafata de teren aferenta statiei meteorologice, destinata amplasarii aparatelor si instrumentelor meteorologice cu care se executa programe de observatii si masuratori meteorologice, inclusiv cele de meteorologie aeronautica, dupa caz;
  5. post meteorologic - unitate meteorologica speciala reprezentand locul si amenajarile destinate in principal masurarii precipitatiilor atmosferice;
  6. produse meteorologice - produsele derivate rezultate din analiza si prelucrarea datelor meteorologice: rapoarte privind conditiile meteorologice observate, analize, prognoze, avertizari si orice alte caracterizari ale starii si evolutiei vremii;
  7. retea nationala de supraveghere meteorologica - sistemul de statii, posturi, observatoare si servicii teritoriale destinate activitatii meteorologice;
  8. statie meteorologica - unitatea de baza in activitatea meteorologica, reprezentand locul si amenajarile necesare in care se executa observatii si masuratori meteorologice dupa metodologia si cu avizul Centrului meteorologic national;
  9. zona de protectie meteorologica absoluta - terenul din jurul unei platforme meteorologice de 30 m de la fiecare latura a acestuia, stabilit conform recomandarilor Organizatiei Meteorologice Mondiale, in care sunt interzise executarea oricaror instalatii supraterane de irigatii si plantarea de culturi agricole inalte.