DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 137/2010 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea si utilizarea durabila a diversitatii biologice si a diversitatii peisajelor, adoptat si semnat la Bucuresti la 19 iunie 2008, la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, adoptata la Kiev la 22 mai 2003. Lege nr. 137/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 477 din 12 iulie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Art.1
Se ratifica Protocolul privind conservarea si utilizarea durabila a diversitatii biologice si a diversitatii peisajelor, adoptat si semnat la Bucuresti la 19 iunie 2008, la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, adoptata la Kiev la 22 mai 2003, ratificata prin Legea nr. 389/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 879 din 27 octombrie 2006, denumit in continuare Protocol.

Art. 2
Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare a Protocolului, Guvernul Romaniei este autorizat sa formuleze urmatoarea declaratie:
„Guvernul Romaniei declara ca interpreteaza art. 2 alin. 1 din prezentul protocol doar conform prevederilor si in limitele Conventiei-cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, adoptata la Kiev la 22 mai 2003."

Art. 3
Guvernul, prin autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, intreprinde toate demersurile necesare in vederea punerii in aplicare a Protocolului.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


Protocol privind conservarea si utilizarea durabila a diversitatii biologice si a diversitatii peisajelor la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, adoptata la Kiev la 22 mai 2003


Partile la prezentul protocol,
in conformitate cu sarcinile ce le revin in baza Conventiei-cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor,
denumita in continuare Conventia Carpatica (Kiev, 2003), de a urma o politica cuprinzatoare de protectie si dezvoltare durabila a Carpatilor,
cunoscand faptul ca, de-a lungul deceniilor, initierea si extinderea anumitor activitati umane au determinat modificari semnificative ale diversitatii biologice si peisagistice in Carpati, care reprezinta habitatul natural al diferitelor specii de flora si fauna,
cautand sa reduca amenintarile la care sunt supuse diversitatea biologica si peisagistica a Carpatilor si sa promoveze utilizarea durabila a resurselor lor naturale,
in conformitate cu obligatiile ce le revin in baza art. 4 din Conventia Carpatica,
luand nota de faptul ca toate partile la prezentul protocol sunt si parti la Conventia privind diversitatea biologica (Rio de Janeiro, 1992), Conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa (Berna, 1979), Conventia privind comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie (Washington, 1973), Conventia asupra zonelor umede, de importanta internationala, in special ca habitat al pasarilor acvatice (Ramsar, 1971) si Conventia asupra protectiei patrimoniului cultural si natural mondial (Paris, 1972),
luand in considerare alte conventii si acorduri internationale relevante, in mod deosebit Conventia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice (Bonn, 1979), Conventia europeana a peisajului (Florenta, 2000), Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier (Espoo, 1991) si Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu (Aarhus, 1988),
tinand seama de cadrul legal al Comunitatii Europene privind protectia naturii si conservarea biodiversitatii,
recunoscand eforturile si realizarile din cadrul Consiliului Europei in ceea ce priveste conservarea ecosistemelor, habitatelor, speciilor, diversitatii genetice a acestora si a peisajelor din Europa,
urmarind asigurarea implementarii cu mai mare eficacitate a instrumentelor legale existente si
dezvoltand experienta obtinuta in alte programe internationale convinse ca eforturile de a proteja, mentine si gestiona durabil resursele naturale ale Carpatilor nu pot fi realizate de fiecare tara in parte si necesita cooperare regionala, fiind constiente de faptul ca ecosistemele depasesc frontierele nationale si de valoarea adaugata a cooperarii transfrontiera
in realizarea coerentei ecologice si hotarate sa coopereze in domeniul conservarii, refacerii si utilizarii durabile a diversitatii biologice si a peisajului din Carpati,
au convenit urmatoarele:


Capitolul I - Obiective, acoperire geografica si definitii


Articolul 1 - Obiective si principii generale
1. Obiectivul Protocolului privind conservarea si utilizarea durabila a diversitatii biologice si a diversitatii peisajelor (denumit in continuare Protocolul) este acela de a intensifica conservarea, refacerea si utilizarea durabila a diversitatii biologice si peisagistice a Carpatilor, de care sa beneficieze generatiile prezente si viitoare.
2. Pentru a realiza obiectivele de mai sus, partile isi vor armoniza si coordona eforturile si vor coopera pentru conservarea, mentinerea si utilizarea durabila a habitatelor naturale si seminaturale, asigurarea continuitatii si conectivitatii acestora, refacerea habitatelor degradate, conservarea si utilizarea durabila a speciilor de flora si fauna caracteristice Carpatilor, in particular conservarea speciilor periclitate, endemice si a carnivorelor mari.
3. De aceea, partile vor coopera cu precadere in urmatoarele domenii:
a) elaborarea, armonizarea si implementarea unor planuri de management in domeniu, destinate atingerii unor standarde comune de protectie si utilizare durabila a habitatelor si speciilor;
b) impiedicarea introducerii de specii invazive straine care ar putea ameninta ecosistemele, habitatele sau speciile indigene din Carpati, controlul sau eradicarea acestora;
c) impiedicarea introducerii de organisme modificate genetic care ar putea ameninta ecosistemele, habitatele sau speciile indigene din Carpati si controlul acestora;
d) dezvoltarea si/sau promovarea unor indicatori de biodiversitate compatibili si a unor sisteme de monitorizare;
e) elaborarea si/sau promovarea unor inventare regionale coordonate ale speciilor si habitatelor;
f) elaborarea si/sau promovarea unor programe si proiecte coordonate de cercetare stiintifica;
g) stabilirea de retele ecologice in muntii Carpati si imbunatatirea conservarii si gestionarii durabile a diversitatii biologice si peisagistice in zone din afara ariilor protejate;
h) integrarea obiectivelor de conservare si utilizare durabila a diversitatii biologice si a peisajului in alte politici de sector.

Articolul 2 - Delimitare geografica
1. Prezentul protocol se aplica regiunii carpatice (denumita in continuare Carpati), definita la Conferinta partilor.
2. Fiecare dintre parti poate extinde aplicarea prezentului protocol la alte portiuni ale teritoriului national in baza transmiterii unei declaratii la depozitar.

Articolul 3 - Definitii
In sensul prezentului protocol:
a) diversitate biologica inseamna variabilitatea organismelor vii, inclusiv diversitatea din randul fiecarei specii, intre specii si a ecosistemelor;
b) zona de frontiera este zona ramasa sub jurisdictia partii respective in apropierea frontierei de stat cu o alta parte, in care activitatile intreprinse de o parte a frontierei de stat pot avea, in functie de natura activitatii respective, un impact direct sau indirect, advers ori pozitiv, asupra mediului de cealalta parte a frontierei;
c) Reteaua carpatica de arii protejate este o retea tematica de cooperare intre ariile protejate din muntii Carpati;
d) conservare inseamna o serie de masuri necesare pentru a pastra habitatele naturale si populatiile de specii de fauna si flora salbatica intr-o stare de conservare favorabila;
e) Conferinta partilor inseamna Conferinta partilor la Conventia Carpatica;
f) habitat degradat inseamna un habitat a carui calitate sau valoare a functiunilor ecologice este redusa ca urmare a diferitelor forme de impact, precum poluarea, utilizarea nedurabila a resurselor, speciile straine invazive etc.;
g) reteaua ecologica este un sistem de arii legate din punct de vedere ecologic si fizic, constand din zone-nucleu, coridoare si zone-tampon;
h) specii amenintate inseamna specii in pericol de disparitie pe tot arealul lor de raspandire sau pe o portiune semnificativa a acestuia;
i) specii endemice inseamna specii indigene si unice intr-o anumita locatie sau regiune;
j) specii straine invazive inseamna specii neindigene introduse in mod deliberat sau accidental in afara habitatelor lor naturale, in locuri in care se stabilesc, prolifereaza si se raspandesc astfel incat sa aduca prejudicii mediului-gazda;
k) peisaj inseamna o zona, in perceptia oamenilor, al carei caracter este rezultatul actiunii si interactiunii unor factori naturali si/sau umani;
l) diversitatea peisajului este variabilitatea intre formele peisagistice;
m) specii indigene inseamna specii indigene intr-o anumita regiune sau intr-un anumit ecosistem;
n) habitat natural inseamna o zona terestra sau acvatica deosebita prin trasaturile sale geografice, abiotice si biotice, in care un organism sau o populatie apare in mod natural;
o) observator inseamna observatorul definit prin art. 14 alin. 5 din Conventia Carpatica;
p) parti inseamna partile la prezentul protocol;
q) arie protejata inseamna o zona definita geografic desemnata si gestionata in vederea realizarii obiectivelor specifice de conservare;
r) refacere inseamna revenirea unui ecosistem sau habitat la structura sa originara, combinatia naturala de specii si functiunile sale naturale;
s) habitat seminatural inseamna un habitat care a fost modificat si mentinut prin activitati umane, dar care inca detine specii care apar natural in zona respectiva;
t) utilizarea durabila inseamna utilizarea componentelor diversitatii biologice intr-un mod si intr-un ritm care sa nu conduca la declinul pe termen lung al diversitatii biologice, mentinand astfel potentialul acestuia de a face fata cerintelor si aspiratiilor generatiilor prezente si viitoare;
u) arie protejata transfrontaliera inseamna o arie compusa din doua sau mai multe arii protejate aflate pe teritoriul a doua sau mai multe parti, invecinate cu frontiera de stat, care raman fiecare sub jurisdictia partii respective.


Capitolul II - Obligatii generale


Articolul 4 - Politici in domeniul conservarii, refacerii si utilizarii durabile a diversitatii biologice si a peisajului din Carpati
Fiecare dintre parti va elabora si implementa politici si strategii pe teritoriul sau national destinate conservarii, refacerii si utilizarii durabile a diversitatii biologice si peisagistice a Carpatilor, tinand cont de politicile si strategiile elaborate si implementate de celelalte parti.

Articolul 5 -Integrarea obiectivelor de conservare si utilizare durabila a diversitatii biologice si a peisajului din Carpati in alte politici de sector
1. Partile vor trebui sa tina seama de obiectivele prezentului protocol in celelalte politici pe care le vor elabora, in special in domeniul amenajarii teritoriului si gestionarii resurselor funciare, gospodaririi apelor si a bazinelor hidrografice, agriculturii si silviculturii, infrastructurii de transporturi, turismului, industriei si energiei.
2. Partile vor trebui sa coopereze pentru integrarea obiectivelor conservarii si utilizarii durabile a diversitatii biologice si peisagistice in celelalte politici si strategii sectoriale regionale sau globale care ar putea influenta conservarea si utilizarea durabila a diversitatii biologice si peisagistice din Carpati.

Articolul 6 - Participarea autoritatilor regionale si locale si a altor factori interesati
1. Fiecare parte va trebui sa ia masuri pentru a facilita, in cadrul institutional existent, coordonarea si cooperarea dintre institutiile si autoritatile regionale si locale implicate, pentru a incuraja asumarea comuna a raspunderilor, in particular de a dezvolta si intari sinergiile in implementarea politicilor de conservare, refacere si utilizare durabila a diversitatii biologice si peisagistice din Carpati si a masurilor care decurg din acestea.
2. Fiecare parte va trebui sa ia masuri de a implica autoritatile regionale si locale si ceilalti factori interesati in elaborarea si implementarea acestor politici si masuri.

Articolul 7 - Cooperarea internationala
1. Partile vor trebui sa incurajeze cooperarea activa intre institutiile si organizatiile competente la nivel international in domeniul conservarii, refacerii si utilizarii durabile a diversitatii biologice si a peisajului din Carpati.
2. Partile vor trebui sa faciliteze cooperarea dintre autoritatile regionale si locale din regiunea carpatica la nivel international si sa caute solutii la problemele comune, la nivelul cel mai durabil.


Capitolul III - Masuri specifice


Articolul 8 - Conservarea, mentinerea, refacerea si utilizarea durabila a habitatelor naturale si seminaturale
1. Conferinta partilor va adopta o lista de tipuri de habitate naturale si seminaturale amenintate indigene in Carpati (Lista rosie a habitatelor carpatice).
2. Fiecare parte va trebui sa ia masuri pe teritoriul sau national cu scopul de a asigura conservarea pe termen lung, refacerea si utilizarea durabila a habitatelor naturale din Carpati, cu accent special pe cele amenintate, conform definitiei prevazute la art. 8 alin. 1.
3. Fiecare parte va trebui sa ia masuri pe teritoriul sau national cu scopul de a mentine sau reface si utiliza durabil habitatele seminaturale din Carpati, cu accent special pe cele amenintate, conform definitiei prevazute la art. 8 alin. 1.

Articolul 9 - Continuitatea si conectivitatea habitatelor naturale si seminaturale, a retelei ecologice din Carpati
1. Fiecare parte va trebui sa ia masuri pe teritoriul sau national cu scopul de a imbunatati si asigura continuitatea si conectivitatea habitatelor naturale si seminaturale, a retelei ecologice din Carpati, permitand astfel raspandirea si migratia populatiilor de specii salbatice, indeosebi a carnivorelor mari, si schimbul genetic intre aceste populatii.
2. Fiecare parte va trebui sa mentina, sa gestioneze si, la nevoie, sa extinda suprafata ariilor protejate de pe teritoriul sau national din Carpati si sa incurajeze desemnarea si gestionarea de noi arii protejate in Carpati.
3. Partile vor trebui sa coopereze cu privire la stabilirea unei retele ecologice in Carpati, constand din arii protejate si alte arii semnificative pentru diversitatea biologica si a peisajului din Carpati, si la coerenta acestei retele.

Articolul 10 - Refacerea habitatelor degradate
Fiecare parte va trebui sa ia masuri pe teritoriul sau national cu scopul de a reface habitatele degradate din Carpati.

Articolul 11 - Conservarea si utilizarea durabila a speciilor de flora si fauna din Carpati
Fiecare parte va trebui sa ia masuri pe teritoriul sau national cu scopul de a asigura conservarea pe termen lung si utilizarea durabila a speciilor de flora si fauna indigene din Carpati.

Articolul 12 - Conservarea speciilor amenintate, inclusiv a celor endemice si a carnivorelor mari din Carpati
1. Conferinta partilor va trebui sa adopte o lista de specii de flora si fauna amenintate indigene din Carpati (Lista rosie a speciilor carpatice) pe baza principiilor si criteriilor de recunoastere internationala.
2. Fiecare parte va trebui sa ia masuri pe teritoriul sau national cu scopul de a asigura conservarea pe termen lung sau utilizarea durabila si refacerea speciilor amenintate, inclusiv a speciilor endemice de flora si fauna indigene din Carpati si a carnivorelor mari pentru care ar putea fi necesare planuri de management.
3. Partile vor trebui sa coopereze in activitati care urmaresc reintroducerea speciilor indigene de fauna si flora.

Articolul 13 - Impiedicarea introducerii de specii invazive straine si/sau organisme modificate genetic care ameninta ecosistemele, habitatele sau speciile, controlul sau eradicarea acestora
1. Fiecare parte va trebui sa aplice politici care urmaresc impiedicarea introducerii sau eliberarii in natura a unor specii straine invazive si/sau a organismelor modificate genetic care pot avea efecte negative asupra mediului si care ar putea afecta diversitatea biologica, ecosistemele, habitatele sau speciile din Carpati, inclusiv avertizarea imediata cu privire la aparitia unor noi specii straine invazive pe teritoriul sau.
2. Fiecare parte va trebui sa ia masuri pe teritoriul sau national cu scopul de a preveni introducerea sau eliberarea in natura a speciilor mentionate la alin. 1 si, la nevoie, de a controla sau a eradica astfel de specii.

Articolul 14 - Reteaua carpatica de arii protejate
1. Partile vor trebui sa sprijine si sa faciliteze cooperarea in cadrul Retelei carpatice de arii protejate, stabilite de Conferinta partilor, si sa incurajeze administratiile ariilor protejate sa ia parte la cooperarea in cadrul acestei retele.
2. Conferinta partilor va trebui sa recunoasca ariile incluse in Reteaua carpatica de arii protejate si sa adopte termenii de referinta ai retelei.

Articolul 15 - Imbunatatirea conservarii si managementului durabil al zonelor din afara ariilor protejate
1. Fiecare parte va trebui sa ia masuri pe teritoriul sau national cu scopul de a asigura conservarea si utilizarea durabila a zonelor din afara ariilor protejate din Carpati.
2. Fiecare parte va trebui sa faciliteze coordonarea si cooperarea dintre toti factorii interesati relevanti, astfel incat sa imbunatateasca starea de conservare si managementul durabil in zonele din afara ariilor protejate din Carpati, in particular cu scopul de a imbunatati si a asigura conectivitatea dintre ariile protejate existente si celelalte arii si habitate semnificative pentru diversitatea biologica si a peisajelor din Carpati.

Articolul 16 - Consultarea, armonizarea si coordonarea masurilor intreprinse in zonele de frontiera
1. Fiecare parte va trebui sa isi armonizeze si sa isi coordoneze masurile adoptate pentru zonele sale de frontiera din Carpati destinate realizarii obiectivelor enumerate in art. 1 alin. 2 si 3 cu partea vecina, in particular in zonele protejate transfrontaliere.
2. Partile vor trebui sa coopereze in cadrul ariilor transfrontaliere protejate existente in Carpati si sa isi armonizeze obiectivele de management si masurile aplicate si, la nevoie, sa incurajeze extinderea ariilor protejate transfrontaliere existente sau crearea de noi arii protejate transfrontaliere in Carpati.
3. In cazul in care habitatul natural al speciei amenintate se afla de ambele parti ale frontierei de stat dintre doua parti, partile in cauza vor trebui sa coopereze pentru a asigura conservarea si, daca este cazul, refacerea speciilor respective si a habitatelor lor naturale.

Articolul 17 - Elaborarea si implementarea planurilor de management
1. Fiecare parte va trebui sa elaboreze si sa implementeze planuri de management cu scopul de a asigura conservarea pe termen lung, mentinerea sau refacerea, continuitatea si conectivitatea si utilizarea durabila a habitatelor naturale si seminaturale, refacerea habitatelor degradate, precum si conservarea pe termen lung si utilizarea durabila a speciilor indigene de flora si fauna din Carpati.
2. Fiecare parte va trebui sa faciliteze coordonarea si cooperarea dintre institutii, autoritatile regionale si locale si alti factori interesati direct implicati in implementarea planurilor de management mentionate la alin. 1, in vederea incurajarii asumarii in comun a raspunderii.

Articolul 18 - Sisteme compatibile de monitorizare si informare
1. Partile vor trebui sa coopereze pentru armonizarea sistemelor de monitorizare a mediului utilizate in Carpati, prin care se pot realiza obiectivele prezentului protocol.
2. Partile vor trebui sa coopereze pentru a dezvolta sisteme informatice comune referitoare la diversitatea biologica si a peisajului din Carpati.
3. Fiecare dintre parti va trebui sa coopereze pentru a se asigura ca rezultatele cercetarii publice realizate la nivel national sunt integrate intr-un sistem informatic integrat.

Articolul 19 - Cercetare stiintifica coordonata si schimb de informatii
1. Fiecare parte va trebui sa faciliteze coordonarea cercetarii stiintifice efectuate pe teritoriul sau sau de catre institutiile sale stiintifice in domeniul conservarii, refacerii si utilizarii durabile a diversitatii biologice si a peisajului din Carpati.
2. Partile vor trebui sa coopereze pentru promovarea si armonizarea programelor si proiectelor de cercetare prin care se pot realiza obiectivele prezentului protocol.
3. Partile vor trebui sa faciliteze cooperarea internationala dintre institutiile stiintifice din punctul de vedere al conservarii, refacerii si utilizarii durabile a diversitatii biologice si a peisajului din Carpati, in particular al armonizarii sistemelor de monitorizare, al crearii si armonizarii bazelor de date si al efectuarii de programe si proiecte comune de cercetari in Carpati.
4. Partile vor trebui sa coopereze pentru diseminarea rezultatelor cercetarii stiintifice legate de realizarea obiectivelor prezentului protocol.
5. Partile vor trebui sa sprijine elaborarea inventarelor regionale de specii si habitate din Carpati.
6. Fiecare parte va trebui sa faca schimb de informatii si de experienta cu celelalte parti cu privire la metodele legate de activitatile prevazute la art. 1 alin. 2 si 3.
7. Fiecare parte va trebui sa faca schimb de informatii cu celelalte parti cu privire la strategiile si politicile destinate conservarii, refacerii si utilizarii durabile a diversitatii biologice si a peisajului din Carpati.

Articolul 20 - Programe si proiecte comune
Fiecare parte va trebui sa participe, in functie de propriile nevoi si posibilitati, la programele si proiectele legate de activitatile prevazute la art. 1 alin. 2 si 3, intreprinse in comun de parti in Carpati.


Capitolul IV - Implementare, monitorizare si evaluare


Articolul 21 - Implementare
1. Fiecare parte trebuie sa adopte masurile juridice si administrative adecvate pentru a asigura implementarea prevederilor prezentului protocol si monitorizarea eficacitatii acestor masuri.
2. Fiecare parte trebuie sa cerceteze posibilitatile de a sprijini, prin masuri financiare, implementarea prevederilor prezentului protocol.
3. Conferinta partilor va trebui sa elaboreze si sa adopte un plan de actiune strategica pentru implementarea prezentului protocol.

Articolul 22 - Prevenirea impactului advers asupra diversitatii biologice si peisagistice
1. Partile vor trebui sa aplice principiile precautiei si preventiei prin evaluarea si luarea in considerare a influentelor posibile, directe sau indirecte, pe termen lung sau scurt, inclusiv a efectului cumulativ al proiectelor si activitatilor care pot avea un impact negativ asupra diversitatii biologice si peisagistice din Carpati. In acest sens, partile vor proceda la evaluarea corespunzatoare a efectelor adverse potentiale ale proiectelor, planurilor si activitatilor asupra habitatelor si speciilor, inclusiv a impactului transfrontalier.
2. Fiecare parte va trebui sa stabileasca conditiile si criteriile, inclusiv masurile de remediere si compensatorii, in care ar putea fi autorizate politicile, proiectele si activitatile cu impact daunator potential asupra diversitatii biologice si peisagistice.

Articolul 23 - Cunostinte si practici traditionale
In implementarea prezentului protocol, partile vor trebui sa ia masurile de conservare si promovare a cunostintelor traditionale, in particular a celor legate de utilizarea durabila a terenurilor, a practicilor de management al resurselor terenurilor, raselor locale de animale domestice si varietatilor de plante cultivate, precum si de utilizarea durabila a plantelor salbatice.

Articolul 24 - Educarea, informarea si constientizarea publicului
1. Partile vor trebui sa promoveze educarea, informarea si constientizarea publicului cu privire la obiectivele, masurile si implementarea prezentului protocol.
2. Partile vor trebui sa asigure accesul publicului la informatiile legate de implementarea prezentului protocol.

Articolul 25 - Intrunirea partilor
1. Conferinta partilor la Conventia Carpatica reprezinta totodata intrunirea partilor la prezentul protocol.
2. Partile la Conventia Carpatica ce nu au devenit parti la prezentul protocol pot participa in calitate de observatori la Conferinta partilor ce va reprezenta intrunirea partilor la prezentul protocol. Daca Conferinta partilor serveste ca intrunire a partilor la prezentul protocol, deciziile potrivit protocolului se vor lua numai de cei care sunt parte la acesta.
3. Cand Conferinta partilor serveste ca intrunire a partilor la prezentul protocol, oricare dintre membrii biroului Conferintei partilor care reprezinta o parte la conventie, dar nu si o parte la prezentul protocol in acelasi timp, va fi inlocuit de un membru ce va fi ales din randul partilor la prezentul protocol.
4. Regulamentul de procedura al Conferintei partilor se va aplica, mutatis mutandis, la intrunirile partilor, cu exceptia cazurilor in care Conferinta partilor servind drept intrunire a partilor la prezentul protocol va decide altfel prin consens.
5. Prima intrunire a Conferintei partilor ce va servi drept intrunire a partilor la prezentul protocol va fi convocata de secretariat impreuna cu prima intrunire a Conferintei partilor programata dupa data intrarii in vigoare a prezentului protocol. Intrunirile ordinare ulterioare ale Conferintei partilor ce vor servi drept intruniri ale partilor la prezentul protocol se vor tine impreuna cu intrunirile ordinare ale Conferintei partilor, daca la
Conferinta partilor ce va servi drept intrunire a partilor la prezentul protocol nu se va decide altfel.
6. Conferinta partilor care serveste ca intrunire a partilor la prezentul protocol va lua, in limitele mandatului sau, deciziile necesare pentru promovarea efectiva a implementarii protocolului. Ea va indeplini functiile desemnate in baza prezentului protocol si:
a) va formula recomandari in orice chestiuni necesare pentru implementarea prezentului protocol;
b) va stabili organismele subsidiare considerate necesare pentru implementarea prezentului protocol;
c) va analiza si adopta, dupa caz, amendamente la prezentul protocol considerate necesare pentru implementarea prezentului protocol; si
d) va exercita orice alte functii necesare in vederea implementarii prezentului protocol.

Articolul 26 - Secretariatul
1. Secretariatul creat in baza art. 15 al Conventiei Carpatice va servi drept secretariat si pentru prezentul protocol.
2. Art. 15 alin. 2 al Conventiei Carpatice privind functiile secretariatului se va aplica, mutatis mutandis, si prezentului protocol.

Articolul 27 - Organisme subsidiare
1. Orice organism subsidiar constituit prin sau in conditiile Conventiei Carpatice poate deservi si protocolul, prin decizia Conferintei partilor ce va servi drept intrunire a partilor la prezentul protocol, in care caz intrunirea partilor va trebui sa specifice ce atributii va exercita respectivul organism.
2. Partile la Conventia Carpatica ce nu au devenit parti la prezentul protocol pot participa in calitate de observatori la intrunirea oricaror astfel de organisme. Daca un organism subsidiar al Conventiei Carpatice serveste ca organism subsidiar la prezentul protocol, deciziile potrivit protocolului se vor lua numai de cei care sunt parte la acesta.
3. Cand un organism subsidiar al Conventiei Carpatice isi va exercita atributiile cu privire la chestiunile referitoare la prezentul protocol, oricare dintre membrii biroului respectivului organism subsidiar care reprezinta o parte la Conventia Carpatica, dar nu si o parte la prezentul protocol in acelasi timp, va fi inlocuit de un membru ce va fi ales din randul partilor la prezentul protocol.

Articolul 28 - Monitorizarea conformarii cu obligatiile
1. Partile vor raporta regulat Conferintei partilor masurile legate de prezentul protocol si rezultatele masurilor adoptate. Conferinta partilor va determina intervalele si forma in care vor fi prezentate rapoartele.
2. Observatorii pot prezenta orice informatii sau rapoarte cu privire la implementarea si respectarea prevederilor prezentului protocol la Conferinta partilor si/sau cu privire la Comitetul de implementare a Conventiei Carpatice (denumit in continuare Comitetul de implementare).
3. Comitetul de implementare va trebui sa colecteze, sa evalueze si sa analizeze informatiile relevante pentru implementarea prezentului protocol si sa monitorizeze conformarea cu prevederile prezentului protocol.
4. Comitetul de implementare va prezenta Conferintei partilor recomandari privind implementarea si masurile necesare pentru conformarea la prezentul protocol.
5. Conferinta partilor va trebui sa adopte sau sa recomande masurile necesare.

Articolul 29 - Evaluarea eficacitatii prevederilor
1. Partile vor trebui sa examineze si sa evalueze cu regularitate eficacitatea prevederilor prezentului protocol. Conferinta partilor poate lua in considerare, dupa caz, adoptarea unor amendamente la prezentul protocol, pentru a realiza obiectivele acestuia.
2. Partile vor trebui sa faciliteze implicarea autoritatilor locale si a altor factori interesati in procesul descris in alin. 1.


Capitolul V - Dispozitii finale


Articolul 30 - Legaturile dintre Conventia Carpatica si Protocol
1. Prezentul protocol este protocolul incheiat in cadrul Conventiei Carpatice in sensul art. 2 alin. 3 si al altor articole relevante ale Conventiei Carpatice.
2. Protocolul este deschis spre semnare la depozitar in perioada 19 iunie 2008—19 iunie 2009.
3. Prevederile art. 19, 20, art. 21 alin. 2—4 si ale art. 22 ale Conventiei Carpatice privind intrarea in vigoare, amendarea sau retragerea din prezentul protocol si rezolvarea disputelor sunt aplicabile mutatis mutandis si in cazul prezentului protocol.
Numai partile semnatare ale Conventiei Carpatice pot deveni parti la prezentul protocol.

Articolul 31 - Rezerve
Nu pot fi formulate rezerve fata de prezentul protocol.

Articolul 32 - Depozitar
Guvernul Ucrainei va fi depozitarul prezentului protocol.

Incheiat la Bucuresti la 19 iunie 2008, intr-un exemplar original, in limba engleza.

Originalul Protocolului va fi incredintat depozitarului, care va distribui tuturor partilor copii autorizate. Ca martor al acestora, subsemnatul, fiind autorizat in acest sens, am semnat prezentul protocol.


Guvernul Romaniei
semneaza Protocolul privind conservarea si utilizarea durabila a diversitatii biologice si a diversitatii peisajelor la
Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, cu urmatoarea declaratie:
„Guvernul Romaniei declara ca interpreteaza art. 2 alin. 1 din prezentul protocol doar conform prevederilor si in limitele Conventiei-cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, adoptata la Kiev la 22 mai 2003."
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionare
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
OUG 85/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de Urgenta 85/2014
HG 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania ? Orizont 2020. Hotararea 859/2014
OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014
Ordin 1442/2014 privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare si a factorilor de emisie necesari estimarii nivelului emisiilor de gaze cu efect de sera
Ordin nr. 212/361/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania
Legea 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului republicata 2014
Legea 37/2014 pentru aprobarea OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Lege nr. 37/2014
Legea 139/2000 privind activitatea de meteorologie republicata 2014
Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
Ordin 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului
Legea 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, republicata 2014
HG 1168/2013 pentru modificarea si completarea HG 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri. Hotararea 1168/2013
Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
HG 1121/2013 pentru modificarea si completarea HG 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea HG 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si
Legea 384/2013 privind aprobarea OG 31/2013 pentru modificarea si completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Lege nr. 384/2013
Legea 334/2013 pentru aprobarea OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ac
Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Lege nr. 278/2013
Ordin 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic
Cooperarea judiciara in materie civila si comerciala in Uniunea Europeana
Dragos Calin,Roxana Maria Calin,Alina Ciolofan,Irina Cioponea,Paula-Andrada Cotovanu,Anamaria Groza,Andrei Iacuba,Sanda Elena Lungu,Lucia Zaharia,Dorina Zeca,Nina-Paraschiva Gogescu

Pret: 139 lei
118.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
61 useri online

Useri autentificati: