DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 134/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice. Lege nr. 134/2017

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 445 din 15 iunie 2017

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) sanctiunea contraventionala complementara - confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din savarsirea contraventiei silvice si/sau retragerea/ suspendarea, dupa caz, a autorizatiei/atestatului/acordului."

2. La articolul 2, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) ocolul silvic nominalizat - ocolul silvic care administreaza si/sau asigura serviciile silvice in proximitatea unei suprafete de fond forestier proprietate publica sau proprietate privata a unei unitati administrativ-teritoriale sau proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice si care are obligatia sa asigure, pe baza de contract, administrarea/serviciile silvice, la solicitarea scrisa a proprietarului/succesorului in drepturi, care are obligatia materializarii fizice a limitelor proprietatii si/sau in format Stereo 70, pe baza documentelor care atesta dreptul de proprietate asupra acestei suprafete. Responsabilitatea privind corectitudinea materializarii limitelor de proprietate revine proprietarului/succesorului in drepturi;"


3. La articolul 2, dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele e) si f), cu urmatorul cuprins:
"e) produse extraordinare - masa lemnoasa care se exploateaza de pe terenuri din fondul forestier national amplasate sub/peste retelele de transport sau distributie a petrolului, a gazelor naturale sau a energiei electrice, sau cea rezultata din exploatarea arborilor care pericliteaza circulatia pe drumurile publice sau forestiere, la solicitarea scrisa a detinatorului retelei sau a drumului. Suprafata de pe care se exploateaza produsele extraordinare este cuprinsa in amenajamentele silvice sau este determinata de ocolul silvic, in cazul suprafetelor de fond forestier in privinta carora dispozitiile legale nu dispun elaborarea unui amenajament silvic. Actul de punere in valoare pentru produse extraordinare se aproba de seful ocolului silvic. Produsele extraordinare rezultate din exploatarea masei lemnoase de pe terenuri din fondul forestier proprietate publica apartin administratorilor fondului forestier proprietate publica a statului sau proprietarilor in cazul fondului forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale si se valorifica direct sau prin licitatie, in conditiile regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, in vigoare, iar cele rezultate din exploatarea masei lemnoase de pe terenuri din fondul forestier proprietate privata apartin proprietarilor;
f) retinerea - masura asiguratorie instituita in vederea probarii provenientei materialelor lemnoase."

4. La articolul 3, alineatul (1) se abroga.

5. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Constituie contraventie silvica si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei pana la 20.000 lei administratorul/prestatorul de servicii silvice care incheie contracte de administrare/servicii silvice cu persoanele care dobandesc exclusiv dreptul de proprietate asupra masei lemnoase, fara a fi proprietare ale terenului pe care este amplasata aceasta. Contractele sunt nule de drept."

6. La articolul 3 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) neasigurarea administrarii sau serviciilor silvice de catre proprietarii/succesorii legali de fond forestier prin ocoale silvice autorizate, pe baza de contract;"

7. La articolul 3 alineatul (3), literele c) - e) se abroga.

8. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei pana la 2.000 lei urmatoarele fapte:
a) neasigurarea de catre administratorii drumurilor si ai cailor ferate forestiere a intretinerii si repararii acestora, conform normelor legale in vigoare;
b) neindeplinirea de catre ocolul silvic nominalizat a obligatiei de a asigura, pe baza de contract, la solicitarea scrisa a proprietarului/succesorului legal, administrarea/serviciile silvice, pentru fondul forestier pentru care se face solicitarea conform art. 2 lit. c).
Incheierea contractului este conditionata in mod expres de existenta documentelor de proprietate, precum si de existenta limitelor de proprietate materializate in teren sau in coordonate Stereo 70. Fapta nu constituie contraventie in situatia in care limitele proprietatii forestiere nu sunt materializate in teren sau nu corespund documentelor de proprietate din vina proprietarului solicitant."

9. La articolul 5, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Constituie contraventie silvica depasirea posibilitatii, inclusiv ca urmare a recoltarii produselor accidentale I si fara existenta aprobarilor legale in acest sens, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu avertisment, daca depasirea reprezinta pana la 3% din posibilitate;
b) cu amenda de la 5.000 lei pana la 10.000 lei daca depasirea reprezinta 3,1% - 10% din posibilitate;
c) cu amenda de la 10.000 lei pana la 20.000 lei daca depasirea reprezinta 10,1% - 25% din posibilitate;
d) cu amenda de la 20.000 lei pana la 30.000 lei daca depasirea reprezinta peste 25% din posibilitate.
(2) Sanctiunea prevazuta la alin. (1) se aplica administratorului fondului forestier proprietate publica a statului sau ocolului silvic de regim, dupa caz."

10. La articolul 5, alineatul (3) se abroga.

11. La articolul 5, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Administratorul fondului forestier proprietate publica a statului sau ocolul silvic de regim, dupa caz, care a autorizat spre exploatare masa lemnoasa prin care s-a depasit posibilitatea in conditiile alin. (1), pe langa plata amenzii, are obligatia achitarii contravalorii functiilor padurii nerealizate, care se calculeaza ca produs intre volumul cu care s-a depasit posibilitatea, inclusiv ca urmare a recoltarii produselor accidentale I, pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, in vigoare la data producerii faptei si factorul de multiplicare a carui valoare este de:
a) 0,5 pentru padurile incadrate in tipul functional T V si T VI;
b) 0,7 pentru padurile incadrate in tipul functional T III si T IV.
Suma se face venit la fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica.
(5) Constituie contraventie silvica si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei pana la 5.000 lei autorizarea spre exploatare a produselor accidentale I, in situatiile in care documentatia necesara aprobarii modificarii prevederilor amenajamentului silvic nu este avizata de structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura la data autorizarii spre exploatare. Sanctiunea se aplica persoanelor care au autorizat spre exploatare produse accidentale I."

12. La articolul 5, literele b) - c) ale alineatului (6) si alineatele (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) depasirea prin recoltare in alte conditii decat cele prevazute de art. 59 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fara aprobarea legala a volumului de produse principale posibil de recoltat; depasirea se calculeaza ca diferenta dintre suma volumelor recoltate in perioada de aplicare a amenajamentului silvic aprobat sau pentru care s-a organizat sedinta de preavizare a solutiilor tehnice - conferinta a II-a de amenajare si posibilitatea anuala cumulata de produse principale, rezultata ca produs dintre posibilitatea anuala de produse principale si numarul de ani de aplicare a amenajamentului silvic;
c) elaborarea unui amenajament silvic inainte de expirarea perioadei de valabilitate a celui existent cu incalcarea normelor tehnice elaborate conform prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Sanctiunea se aplica fiecarei persoane semnatare a procesului-verbal al sedintei de preavizare a temei de proiectare - conferinta I de amenajare si al sedintei de preavizare a solutiilor tehnice - conferinta a II-a de amenajare.
(7) Daca volumul recoltat anual dintr-o subunitate de gospodarire provenit din arborete in care este asigurata regenerarea naturala conform prevederilor legale, depaseste cu cel mult 10% posibilitatea anuala stabilita la nivelul subunitatii respective, cu incadrarea in posibilitate, fapta nu constituie contraventie asa cum este prevazuta la alin. (6) lit. b); in situatia in care volumul de recoltat conform prevederilor amenajamentului silvic este amplasat intr-o singura unitate amenajistica, acesta poate fi recoltat integral, prin depasirea posibilitatii anuale, situatie in care nu se aplica sanctiunea silvica.
(8) Constituie contraventie silvica recoltarea prin lucrari de conservare la nivelul de subunitate de gospodarire a unui volum mai mare decat volumul prevazut pentru lucrari de conservare pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, fara existenta unei aprobari legale in acest sens, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu avertisment, daca depasirea reprezinta pana la 3% din volumul prevazut;
b) cu amenda de la 5.000 lei pana la 10.000 lei, daca depasirea reprezinta 3,1% - 10% din volumul prevazut;
c) cu amenda de la 10.000 lei pana la 20.000 lei, daca depasirea reprezinta 10,1% - 25% din volumul prevazut;
d) cu amenda de la 20.000 lei pana la 30.000 lei, daca depasirea reprezinta peste 25% din volumul prevazut."

13. La articolul 5, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
"(9) Constituie contraventie silvica si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei pana la 6.000 lei depasirea cu peste 50% a procentului de extras prin lucrari de conservare stabilit prin amenajamentul silvic la nivel de arboret."

14. La articolul 5^1, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5^1
Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei pana la 5.000 lei urmatoarele fapte:"

15. La articolul 5^1, litera a) se abroga.

16. La articolul 5^1, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) aprobarea sau autorizarea spre exploatare a actelor de punere in valoare de produse accidentale, altele decat cele rezultate din defrisarile legal aprobate sau cele aferente instalatiilor de scos-apropiat, fara notificarea structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, cu/fara avizul acesteia, dupa caz;
c) punerea in valoare, ca produse de igiena sau ca produse accidentale, a arborilor care nu indeplinesc conditiile de a fi incadrati ca igiena sau produse accidentale. Sanctiunea se aplica persoanelor care au pus in valoare astfel de produse lemnoase, in care o parte din arbori sau toti arborii care fac obiectul actului de punere in valoare nu indeplinesc conditia de a fi incadrati in categoria de produse accidentale/igiena. Pe langa plata amenzii, persoana vinovata are obligatia achitarii contravalorii functiilor padurii nerealizate, care se calculeaza ca produs dintre volumul pus in valoare din arbori care nu indeplinesc conditiile de a fi incadrati ca igiena sau produse accidentale si pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, in vigoare la data producerii faptei. Suma se face venit la fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica."

17. La articolul 6, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) compensarea volumului de recoltat prevazut de amenajamentul silvic din unitati amenajistice inaccesibile cu volume echivalente din unitati amenajistice accesibile, cu exceptia produselor accidentale I, de catre ocoalele silvice care asigura administrarea sau serviciile silvice, din posibilitatea de produse principale, a volumului produselor accidentale I, a caror recoltare este avizata/aprobata in conditiile legii, precum si a volumului rezultat in urma taierilor ilegale in anul precedent. Sanctiunea se aplica personalului cu atributii in acest sens conform fisei postului sau, in lipsa fisei postului, se aplica sefului ocolului silvic;"

18. La articolul 6, litera f) se abroga.

19. La articolul 7, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei pana la 5.000 lei neimpadurirea de catre ocolul silvic care asigura administrarea/serviciile silvice, in termenul prevazut de art. 30 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a suprafetelor de padure afectate de incendii, in limita fondului de conservare si regenerare a padurilor, constituit conform legii."

20. La articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) taierea, ruperea sau scoaterea din radacini a arborilor, fara drept, precum si distrugerea ori vatamarea de arbori, puieti, pomi de Craciun ori lastari din fondul forestier national sau taierea, ruperea sau scoaterea din radacini a arborilor, fara drept, precum si distrugerea ori vatamarea de arbori de pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier national, daca valoarea prejudiciului, stabilita potrivit legii, este de pana la de 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior. Se excepteaza prejudiciile rezultate prin lucrarile de exploatare forestiera, asa cum sunt definite de Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu reprezinta taieri ilegale;"

21. La articolul 8, alineatul (3) se abroga.

22. La articolul 8, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Constituie contraventie silvica si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei, autorizarea spre exploatare a partizilor amplasate in arborete incadrate in tipul I functional - T I, fara aprobari legale sau in arborete care indeplinesc conditiile de a fi incadrate ca paduri virgine sau cvasivirgine conform prevederilor in vigoare."

23. La articolul 9, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) accesul oricarui autovehicul in fondul forestier national, fara acordul scris al proprietarului sau administratorului, cu exceptia autovehiculelor din dotarea personalului cu atributii de control prevazut la art. 24 alin. (1), atunci cand personalul se gaseste in misiune, a autovehiculelor destinate transportului masei lemnoase din exploatarile autorizate, a celor din dotarea administratorilor de fond forestier si a gestionarilor fondurilor de vanatoare, a specialistilor care elaboreaza studiile de includere in Catalogul national al padurilor virgine si cvasivirgine, personalului custozilor si administratorilor ariilor naturale protejate."

24. La articolul 11, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) refuzul persoanelor care desfasoara activitati in fondul forestier national sau in vegetatia forestiera din afara acestuia de a participa, la solicitarea personalului silvic, a personalului din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, precum si al Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, la actiunile de stingere a incendiilor;"

25. La articolul 12, partea introductiva si literele e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei pana la 2.000 lei urmatoarele fapte:
.........
e) trecerea animalelor domestice insotite sau neinsotite prin fondul forestier, fara aprobare legala. Sanctiunea se aplica insotitorului turmei, daca animalele sunt insotite, sau proprietarului, daca animalele sunt neinsotite;
f) aruncarea sau depozitarea in fondul forestier national a reziduurilor menajere, industriale, petroliere sau rezultate din prelucrarea lemnului, a substantelor chimice si a apei sarate. In acest caz se aplica si sanctiunea complementara de obligare a contravenientului de a aduce terenul de indata la starea initiala, pe cheltuiala sa;"

26. La articolul 13 alineatul (1), literele a) - d) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) neefectuarea in doua sezoane de vegetatie a lucrarilor de regenerare artificiala sau de completare a regenerarii naturale, de catre proprietar/administrator prestator de servicii silvice, a terenurilor pe care s-au realizat taieri ilegale pe suprafete compacte, taieri accidentale pe suprafete compacte de minimum ,5 hectare fara derogari de la prevederile amenajamentului silvic, sau a terenurilor oferite in compensarea terenurilor scoase definitiv din fondul forestier national, in termen de 2 ani de la somatie/aprobare. In situatia in care legea obliga la constituirea fondului de conservare si regenerare a padurilor, acesta este utilizat la efectuarea lucrarilor de regenerare;
b) neexecutarea, de catre proprietar sau de catre ocolul silvic care asigura administrarea, a lucrarilor de impadurire in terenurile destinate impaduririi in limita fondului de conservare si regenerare a padurilor, si/sau in cele intrate cu acte legale in fondul forestier in vederea impaduririi in perioada de aplicare a amenajamentului;
c) neincadrarea proportiei speciei/speciilor principale din compozitiile de regenerare in intervalul prevazut de normele tehnice privind regenerarea padurilor sau in proiectele tehnice/studiile de specialitate aprobate;
d) neachitarea anticipata predarii-primirii terenului pentru care a fost aprobata scoaterea definitiva/ocuparea temporara din fondul forestier national a obligatiilor banesti prevazute de Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul predarii de catre ocolul silvic catre beneficiarul scoaterii definitive sau in cazul ocuparii temporare din fondul forestier a suprafetei aprobate, fara ca beneficiarul sa achite anticipat toate obligatiile banesti prevazute de legislatia in vigoare, persoanele care au semnat procesul-verbal de predare-primire in calitate de predatori au obligatia sa achite aceste obligatii banesti, in sume egale. Stabilirea sumelor pentru fiecare persoana se face prin decizie a conducatorului structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
Achitarea obligatiilor banesti este direct executorie, fara alte formalitati prealabile, depunerea sumelor facandu-se in conturile prevazute de legislatia in vigoare;
.........
f) neconstituirea si/sau nealimentarea de catre administratorul fondului forestier sau de catre proprietarii de fond forestier a fondului de conservare si regenerare a padurilor. Sanctiunea se aplica administratorului pentru fondul forestier proprietate publica a statului sau proprietarului, in situatia in care acesta are incheiat contract de servicii silvice."

27. La articolul 14 alineatul (1), partea introductiva si literele a) - c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Constituie contraventie silvica, daca nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii, si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei pana la 8.000 lei:
a) modificarea sau casarea unui act de punere in valoare cu incalcarea normelor tehnice silvice, care are ca rezultat producerea unui prejudiciu a carui valoare este de pana la 5 ori valoarea unui metru cub de masa lemnoasa pe picior. Prejudiciul se calculeaza ca produs intre volumul care constituie prejudiciul si pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior;
b) efectuarea serviciului public de punere in valoare a masei lemnoase de catre ocoale silvice la proprietarii de fond forestier si/sau vegetatie forestiera din afara fondului forestier care nu au incheiat contracte de prestari servicii silvice/administrare/prestatie silvica in conditiile legii ori ale caror astfel de contracte au fost suspendate sau expira anterior termenului de reprimire a parchetului;
c) constituirea actului de punere in valoare a masei lemnoase cu incalcarea normelor tehnice specifice in vigoare care are ca rezultat producerea unui prejudiciu a carui valoare este de pana la 5 ori valoarea unui metru cub de masa lemnoasa pe picior. Prejudiciul se calculeaza ca produs intre volumul care constituie prejudiciul si pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior;"

28. La articolul 14 alineatul (1), litera d) se abroga.

29. La articolul 14, alineatul (2) se abroga.

30. La articolul 15 alineatul (1), literele d) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) vanzarea prin licitatie sau negociere a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica fara asigurarea volumului de masa lemnoasa pentru consumul propriu al unitatilor de interes local finantate, integral sau partial, de la bugetul de stat sau bugetul local, cu neincadrarea in volumul aprobat cu aceasta destinatie, unitati care nu desfasoara activitate economica in sensul reglementarilor comunitare in domeniul ajutorului de stat, al persoanelor fizice, precum si a necesarului pentru consumul propriu al administratorului fondului forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale respective;
.........
f) autorizarea spre exploatare a masei lemnoase sau continuarea exploatarii de catre operatorii economici care nu detin certificat de atestare pentru lucrari de exploatare forestiera valabil, cu exceptiile prevazute la art. 62 alin. (3) si (4) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

31. La articolul 15 alineatul (1), dupa litera f) se introduc trei noi litere, literele g) - i), cu urmatorul cuprins:
"g) autorizarea spre exploatare a masei lemnoase sau efectuarea de lucrari silvo-tehnice in suprafetele pentru care este formulata notificare sau nu este emis aviz catre ocoalele silvice/proprietari de catre structurile teritoriale ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura cu privire la existenta padurilor care indeplinesc criteriile de paduri virgine sau de paduri cvasivirgine si care nu sunt incluse in Catalogul National al Padurilor Virgine si Cvasivirgine;
h) nerealizarea lucrarilor de depistare si prognoza a atacurilor bolilor si daunatorilor padurii, in conformitate cu normele tehnice privind protectia padurilor impotriva bolilor si daunatorilor. Sanctiunea se aplica administratorului;
i) neexecutarea lucrarilor necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor si daunatorilor padurilor. Sanctiunea se aplica administratorului sau proprietarului, dupa caz."

32. La articolul 15, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Constituie contraventie silvica si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei pana la 20.000 lei neprelucrarea masei lemnoase achizitionate la nivelul prevazut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau depasirea prin achizitie/procesare a procentului prevazut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeasi lege, de catre un operator economic/grup de operatori economici. Operatorul economic/grupul de operatori economici nu poate participa la licitatiile/negocierile organizate in anul de productie urmator anului pentru care s-a constatat ca nu s-a incadrat in procentul prevazut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau s-a depasit procentul prevazut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeasi lege.
(3) Volumul de materiale lemnoase sau contravaloarea acestora, daca acestea nu pot fi identificate, achizitionat/procesat sau neprocesat, dupa caz, anual de catre operatorul economic/grupul de operatori economici cu care nu se realizeaza procentul prevazut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cu care s-a depasit procentul prevazut la art. 60 alin. (5) lit. f) din aceeasi lege, se confisca."

33. La articolul 16 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) exploatarea masei lemnoase din partizi contractate, fara autorizatie de exploatare si proces-verbal de predare-primire a parchetului. Daca fapta contraventionala este savarsita de catre operatori economici atestati pentru exploatari forestiere, institutia din care face parte agentul constatator care a constatat fapta solicita Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru lucrari de exploatare forestiera sanctiunea retragerii certificatului de atestare, in conditiile legii.
Materialele lemnoase rezultate in urma exploatarii se confisca;
b) exploatarea masei lemnoase din parchete in afara termenelor prevazute in autorizatia de exploatare sau in actul de constatare incheiat la expirarea termenului inscris in autorizatia de exploatare;"

34. La articolul 16 alineatul (1), litera c) se abroga.

35. La articolul 16 alineatul (1), literele e) - g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"e) exploatarea masei lemnoase de catre persoanele fizice in alte conditii decat cele prevazute la art. 62 alin. (3) si (4) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) cesionarea contractelor de vanzare-cumparare a masei lemnoase, incheiate in urma licitatiilor/negocierilor, in alte conditii decat cele prevazute in Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica;
g) amplasarea neautorizata pe arbori a curselor feromonale echipate cu nade feromonale sau alti atractanti pentru inducerea atacului de gandaci de scoarta, in alte conditii decat cele prevazute in instructiunile in vigoare. Valoarea arborilor afectati de atacuri de gandaci de scoarta ca urmare a amplasarii neautorizate se asimileaza cu valoarea arborilor taiati ilegal, iar fapta se incadreaza ca si contraventie daca valoarea prejudiciului este de peste 5 ori valoarea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior. Prejudiciul se calculeaza ca produs intre volumul de masa lemnoasa afectat si pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior; volumul rezultat se valorifica conform reglementarilor in vigoare."

36. La articolul 16 alineatul (2), partea introductiva si litera b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Constituie contraventie silvica si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei pana la 6.000 lei, care se aplica membrilor comisiei de preselectie, neluarea de catre comisia de preselectie a masurii de respingere a participarii pentru urmatoarele fapte ale operatorilor economici:
.........
b) daca au datorii restante fata de administratorii fondului forestier proprietate publica a statului sau fata de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale, atat operatorul economic, cat si grupul de operatori economici din care face parte, dupa caz;"

37. La articolul 16 alineatul (2), literele d) - f) se abroga.

38. La articolul 16, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Constituie contraventie silvica si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei pana la 3.000 lei necompletarea anexei certificatului de atestare a operatorilor economici de catre emitentul autorizatiei de exploatare a masei lemnoase pe picior, la momentul emiterii autorizatiei de exploatare."

39. La articolul 17, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) scoaterea din radacini sau ridicarea din fondul forestier national fara aprobare legala a cioatelor si/sau a resturilor de exploatare nevalorificabile;"

40. La articolul 17, litera f) se abroga.

41. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
Constituie contraventie silvica si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei pana la 3.000 lei:
a) neindeplinirea obligatiei ca la exploatarea padurilor de rasinoase sa se cojeasca cioatele de pin si molid, in intregime, iar la celelalte rasinoase, prin curelare;
b) mentinerea in padure pe o perioada de peste 30 de zile, in intervalul 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de rasinoase necojit, cu exceptia arborilor-cursa folositi la combaterea daunatorilor si a lemnului provenit din rupturi si doboraturi in masa. Daca fapta se savarseste in mod repetat intr-un interval de 6 luni, se solicita comisiei emitente suspendarea/retragerea certificatului de atestare pentru lucrari de exploatare forestiera;
c) neindeplinirea conditiilor de reprimire a parchetelor de exploatare la expirarea termenului prevazut de autorizatia de exploatare.
Sanctiunea se aplica atat operatorului economic detinator al autorizatiei de exploatare, cat si personalului silvic care a facut reprimirea parchetului;
d) nerespectarea obligatiei de a amplasa panoul cu principalele date referitoare la parchetul aflat in exploatare, de catre titularul autorizatiei de exploatare, conform prevederilor si specificatiilor prevazute in instructiunile privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos."

42. La articolul 19 alineatul (1), literele b) - d) si g) - i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) expedierea, transportul, primirea, depozitarea materialelor lemnoase fara avize de insotire a materialelor lemnoase sau cu avize de insotire din care nu rezulta provenienta legala, asa cum sunt prevazute de normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, cu exceptia situatiilor prevazute de aceste norme;
c) primirea de catre personalul operatorului de transport feroviar, al administratorului si/sau gestionarului infrastructurii caii ferate in vederea expedierii si/sau expedierea materialelor lemnoase fara avizele de insotire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de insotire din care nu rezulta provenienta legala ori fara documentele comunitare echivalente acestora, prevazute de normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund;
d) primirea de catre operatorii portuari a materialelor lemnoase fara avize de insotire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de insotire din care nu rezulta provenienta legala ori fara documentele comunitare echivalente acestora, prevazute de normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund;
.........
g) primirea, depozitarea si/sau prelucrarea materialelor lemnoase de catre detinatorii depozitelor, pietelor, targurilor, oboarelor si altele asemenea, ai altor spatii destinate depozitarii temporare si/sau ai instalatiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fara avize de insotire valabile sau cu avize de insotire din care nu rezulta provenienta legala, ori fara documentele comunitare echivalente acestora, prevazute de normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund;
h) vanzarea si/sau cumpararea materialelor lemnoase fara provenienta legala sau fara avizele de insotire valabile ori cu avize din care nu rezulta provenienta legala sau documentele echivalente acestora, prevazute de normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund;
i) expedierea si/sau transportul materialelor lemnoase in mod repetat, in baza aceluiasi aviz de insotire. Repetabilitatea se demonstreaza prin interogarea aplicatiei Iwood Tracking, cu martori sau cu informatii cu caracter oficial obtinute de la alte autoritati ale statului."

43. La articolul 19 alineatul (2), partea introductiva si literele a) - f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei pana la 6.000 lei si retinerea in vederea stabilirii provenientei si/sau confiscarea materialelor lemnoase in cauza, urmatoarele fapte:
a) detinerea de materiale lemnoase fara documente care sa ateste indeplinirea conditiilor cu privire la legalitatea provenientei acestuia, fara avize de insotire a materialelor lemnoase valabile sau cu avize de insotire din care nu rezulta provenienta legala, sau fara documentele comunitare echivalente acestora, prevazute de lege;
b) transportul materialelor lemnoase, dupa caz, cu aviz de insotire a materialelor lemnoase a carui valabilitate a expirat, cu aviz de insotire fara cod unic online sau offline generat de aplicatiile Sistemului Informatizat de Urmarire a Materialelor Lemnoase, denumit in continuare SUMAL si inscris in aviz, cu exceptiile prevazute de normele legale, cu aviz de insotire in care nu s-au inscris data si ora plecarii transportului si, respectiv, valabilitatea, in functie de distanta pana la destinatie;
c) transportul de materiale lemnoase ale caror caracteristici nu corespund cu cel putin unul din elementele inscrise in avizul de insotire referitoare la:
i) volum pe specii/grupe de specii, cu luarea in considerare a tolerantelor;
ii) specie/grupe de specii;
Sanctiunea complementara de confiscare se aplica asupra volumului, cu luarea in considerare a tolerantelor, care nu corespunde pe specii/grupe de specii cu care se depaseste volumul inscris in avizul de insotire. Confiscarea se poate realiza valoric in conditiile art. 22 alin. (7) sau fizic;
d) expedierea si/sau transportul materialelor lemnoase din locurile identificate prin coordonate geografice, altele decat cele corespunzatoare provenientei legale, cu exceptia situatiilor generate de erori de localizare justificate obiectiv, inclusiv prin emiterea de coduri unice offline/online de la locul de incarcare a materialului lemnos;
e) expedierea si/sau transportul materialelor lemnoase pentru care nu au fost introduse in aplicatia informatica elementele prevazute de normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, si nu s-au obtinut codurile online si/sau offline, dupa caz, cu exceptiile prevazute de normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund;
f) achizitia si comercializarea de materiale lemnoase pentru care este interzisa achizitia/comercializarea;"

44. La articolul 19 alineatul (2), litera g) se abroga.

45. La articolul 19, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei pana la 6.000 lei si cu confiscarea materialelor lemnoase in cauza, transportul realizat cu mijloace de transport feroviare si navale, precum si cele care au ca destinatie exportul, in situatia in care perioada de valabilitate a avizelor de insotire care insotesc transportul de materiale lemnoase depaseste perioada de executare a contractului de transport."

46. La articolul 19 alineatul (3), litera a) se abroga.

47. La articolul 19, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Constituie contraventii silvice si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei, introducerea in aplicatiile informatice din SUMAL prevazute de normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund si/sau inscrierea in avizul de insotire a materialelor lemnoase a unui numar de inmatriculare diferit de cel al mijlocului de transport efectiv incarcat."

48. La articolul 19 alineatul (4), literele a), e) - g), l) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) neutilizarea SUMAL, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei. Sanctiunea se aplica dupa notificarea de catre structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura in caz de neconformare;
.........
e) neindeplinirea, de catre o organizatie de monitorizare, a obligatiilor prevazute pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu amenda de la 8.000 lei la 15.000 lei. Sanctiunea se aplica organizatiei de monitorizare;
f) transmiterea cu intarziere mai mare de 15 de zile de la data la care trebuia sa se faca raportarea lunara, de catre profesionisti, din culpa acestora, a datelor in SUMAL, cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei si cu suspendarea acordului de distribuire si utilizare a documentelor cu regim special pe o perioada de pana la 90 de zile. Sanctiunea se aplica dupa notificarea de catre structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
g) netransmiterea de catre profesionisti a raportarii lunare a datelor in SUMAL, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei si cu suspendarea acordului de distribuire si utilizare a documentelor cu regim special pe o perioada de pana la 90 de zile. Sanctiunea se aplica dupa notificarea de catre structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
.........
l) neindeplinirea de catre operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase, la momentul primirii in depozit, a obligatiei de a verifica veridicitatea codului unic, precum si data, ora, minutul si secunda, prin interogarea aplicatiei SUMAL, cu amenda de la 3.000 lei la 7.000 lei; materialele lemnoase primite fara cod unic valid se confisca;
m) nerespectarea de catre utilizatorii SUMAL a obligatiilor referitoare la modul de operare a datelor in SUMAL, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei; nu se sanctioneaza profesionistul care notifica structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura cu privire la savarsirea erorii materiale;"

49. La articolul 19 alineatul (4), dupa litera o) se introduc doua noi litere, literele p) si q), cu urmatorul cuprins:
"p) anularea nejustificata a unui aviz de insotire si neraportarea in SUMAL a avizului de insotire anulat pentru care a fost obtinut cod unic, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei; in situatia in care se demonstreaza ca s-a realizat un transport ilegal in baza avizului de insotire anulat se confisca si materialele lemnoase in cauza;
q) nedetinerea in depozit a cantitatilor de materiale lemnoase pe specii/grupe de specii si sortimente industriale, determinate ca diferente intre stocurile scriptice si faptice, inventariate la data efectuarii controlului, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei si cu confiscarea contravalorii materialelor lemnoase in cauza, cu luarea in considerare a tolerantelor si perisabilitatilor admise legal."

50. La articolul 19, alineatele (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) In cazul neindeplinirii/ neimplementarii de catre operatorii economici a obligatiilor prevazute la alin. (4) lit. h) - k) intr-un interval de 6 luni de la data constatarii, cuantumul amenzii se dubleaza.
.........
(7) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la alin. (4) lit. a), g), l) si m) se fac si de catre ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane, precum si de catre ofiterii si subofiterii imputerniciti din cadrul Jandarmeriei Romane."

51. La articolul 19, alineatul (11) se abroga.

52. La articolul 19, alineatele (12) - (14) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(12) Pentru contraventiile constatate in timpul transportului materialelor lemnoase sanctiunea principala se aplica:
a) conducatorului autovehiculului rutier pe care este incarcat materialul lemnos sau al autovehiculului rutier care tracteaza orice parti de autovehicule rutiere distinct inmatriculate/neinmatriculate pe care este incarcat materialul lemnos, conducatorului atelajului daca fapta este cea prevazuta la alin. (1) lit. (i), alin.(2) lit. b) si d), alin. (4) lit. c) sau art. 21 lit. k);
b) operatorului economic care realizeaza transportul, in cazul in care materialul lemnos se transporta cu mijloc de transport naval sau feroviar, dupa caz, daca fapta este cea prevazuta la alin. (1) lit. (i), alin. (2) lit. b) si d), alin. (4) lit. c) sau art. 21 lit. k);
c) operatorului economic emitent al documentelor de insotire a materialelor lemnoase, in masura in care fapta nu constituie infractiune potrivit legii penale, pentru faptele prevazute la alin. (1) lit.a) - c) si i), alin.(2) lit. b) - e).
(13) Mijlocul de transport cu care s-a realizat transportul de materiale lemnoase fara aviz de insotire si/sau fara cod online sau offline, dupa caz, generat de aplicatiile SUMAL, pentru situatiile in care emiterea codului online sau offline este obligatorie, se confisca, daca valoarea materialelor lemnoase transportate depaseste de 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior sau daca se constata repetarea faptei in interval de 6 luni de la data constatarii primei fapte. Evaluarea masei lemnoase se realizeaza conform prevederilor art. 22 alin. (7).
(14) Confiscarea mijloacelor de transport cu care s-a realizat transportul materialelor lemnoase prevazute la alin. (13) se realizeaza conform procedurilor reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre agentii constatatori prevazuti la art. 24 alin. (1) lit. d), d1) si e). In situatia in care se constata o contraventie silvica de catre celelalte categorii de agenti constatatori cu competenta in constatarea faptelor care vizeaza transportul materialelor lemnoase, decat cei prevazuti la art. 24 alin. (1) lit. d), d1) si e), contraventie care are ca masura complementara confiscarea mijlocului de transport, se solicita, in regim de urgenta, inspectoratului de politie pe raza caruia a fost constatata contraventia, nominalizarea unui agent constatator, care, in echipa mixta cu agentul constatator care a constatat contraventia sa aplice sanctiunea principala si complementara."

53. La articolul 19, dupa alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu urmatorul cuprins:
"(15) Persoanele juridice ai caror agenti constatatori au competenta in stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice au obligatia de a nominaliza, la solicitare, persoane care sa constate si sa aplice contraventia silvica, inclusiv masuri complementare, dupa caz, in echipe mixte impreuna cu un agent constatator/agenti constatatori din cadrul persoanei juridice care a facut solicitarea. Solicitarea se poate face pentru fapte care implica evaluarea volumului materialelor lemnoase sau confiscarea mijlocului de transport."

54. Articolul 20 se abroga.

55. La articolul 21, literele g), i), k) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"g) nepredarea in custodie, in termen de 30 de zile, la structura teritoriala competenta a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura a dispozitivelor dreptunghiulare de marcat lemn si a documentelor cu regim special nefolosite, de catre persoanele juridice care le detin, in cazul incetarii activitatii pentru care au fost confectionate aceste dispozitive, dizolvarii sau reorganizarii persoanei juridice, pierderii autorizarii, fie ca urmare a expirarii certificatului de atestare in activitatea de exploatare forestiera, fie ca urmare a aplicarii sanctiunii complementare de retragere a autorizatiei de functionare a ocolului silvic, dupa caz;
.........
i) transportul de la locul de recoltare al pomilor de Craciun recoltati de pe teritoriul national si al materialelor lemnoase nemarcate cu amprenta dispozitivului dreptunghiular prevazut de normele privind circulatia materialelor lemnoase in vigoare; pomii de Craciun se confisca si se valorifica prin vanzare directa;
.........
k) refuzul transportatorului de a transporta materialele lemnoase confiscate/retinute in vederea confiscarii sau mijlocul de transport confiscat la locul indicat de agentul constatator;
l) neprezentarea organelor de control a registrului de evidenta a intrarilor-iesirilor de materiale lemnoase la punctele de lucru ale detinatorilor depozitelor, ai altor spatii destinate depozitarii temporare si/sau ai instalatiilor de prelucrare a materialelor lemnoase."

56. La articolul 22, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) In cazul confiscarii mijlocului de transport, contravenientul este obligat sa transporte, pe cheltuiala sa, bunul care a facut obiectul confiscarii, la locul de predare in custodie stabilit de agentul constatator."

57. La articolul 22, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Daca materialele lemnoase retinute/confiscate nu se afla in mijloace de transport, agentul constatator va dispune cu privire la ridicarea, transportarea si depozitarea acestora. Cheltuielile efectuate pentru ridicarea, transportarea si depozitarea materialelor lemnoase retinute/confiscate se acopera din sumele rezultate in urma valorificarii materialelor lemnoase retinute/confiscate."

58. Articolul 23 se abroga.

59. Dupa articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 23^1
Constituie contraventie silvica si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei pana la 5.000 lei neidentificarea de catre structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura a padurilor care au facut parte din categoria vegetatie forestiera de pe terenuri din afara fondului forestier, pentru a fi incluse in fondul forestier. Identificarea padurilor care au facut parte din categoria vegetatie forestiera de pe terenuri din afara fondului forestier si nominalizarea agentilor constatatori care stabilesc si sanctioneaza contraventia silvica se face in baza metodologiei aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura."

60. La articolul 24 alineatul (1), literele b) - d), d^1) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) personalul silvic din cadrul administratorilor fondului forestier proprietate publica a statului pentru contraventiile silvice savarsite in fondul forestier pe care il administreaza/presteaza servicii silvice sau pe care il preia in vederea administrarii/asigurarii serviciilor silvice, precum si pentru exercitarea controlului aplicarii normelor privind circulatia materialelor lemnoase;
c) personalul silvic din cadrul structurilor de rang superior si al ocoalelor de regim - pentru contraventiile silvice savarsite in fondul forestier pe care il administreaza/presteaza servicii silvice, precum si pentru exercitarea controlului aplicarii normelor privind circulatia materialelor lemnoase;
d) ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane - pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru faptele prevazute la art. 3 alin. (3) lit. a) si b), art. 5^1 lit. b), art. 6 lit. c) si d), art. 7 alin. (1) lit. a) - c) si e), art. 8, art. 9, art. 11, art. 12, art. 15 alin. (1) lit. f), art. 16 alin. (1) lit. a), b) si e), art. 17 lit. c) si d), art. 19 alin. (1) - (3), alin. (4) lit. a), g), l) si m) si art. 21;
d^1) ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei de Frontiera Romane - pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru faptele prevazute la art. 8 alin. (1) si (2), art. 9 lit. b), art. 11 lit. d), art. 12 lit. f) si h), art. 19 alin. (1) - (3) si art. 21;
e) ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane - pentru constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru faptele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. e), art. 8 alin. (1) si (2), art. 9, art. 11, art. 12, art. 17 lit. c), art. 19 alin. (1) - (3) si art. 21;"

61. La articolul 24, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1^1) Oprirea in trafic, pe drumurile publice, a autovehiculelor, in vederea exercitarii controlului circulatiei materialului lemnos, se efectueaza cu respectarea competentelor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si de catre agentii constatatori prevazuti la art. 24 alin. (1) lit. a); oprirea in trafic, pe drumurile publice, a autovehiculelor, in vederea exercitarii controlului circulatiei materialului lemnos, de catre agentii constatatori prevazuti la art. 24 alin. (1) lit. a) se realizeaza in baza unei metodologii aprobate prin ordin comun al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si al autoritatii publice centrale pentru afaceri interne."

62. La articolul 30, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Pe langa sanctiunea aplicata si plata valorii despagubirilor, in cazul contraventiilor silvice pentru faptele prevazute la art. 6 lit. d), art. 7 alin. (1) lit. a), b), e) si f), art. 9 lit. a), c) si d), art. 11 lit. a) si d), art. 12, art. 17 lit. a), d) si e), contravenientul este obligat sa realizeze lucrarile necesare pentru readucerea la starea initiala a fondului forestier, la starea prevazuta de reglementarile in vigoare sau, dupa caz, sa suporte costurile necesare pentru realizarea acestor lucrari."

63. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34
Sumele incasate din plata amenzilor la contraventiile silvice se distribuie dupa cum urmeaza:
a) 20% se varsa in contul persoanei juridice in structura careia isi desfasoara activitatea agentul constatator care a aplicat amenda;
b) 80% se varsa la bugetul de stat, in cazul contraventiilor savarsite de catre operatorii economici sau, dupa caz, la bugetul local pentru contraventiile savarsite de catre persoanele fizice."

64. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36
(1) Ocolul silvic care asigura custodia materialelor lemnoase confiscate, precum si a celor abandonate, este obligat sa doneze volumul confiscat catre institutiile publice de pe raza unitatii administrativ-teritoriale unde s-a realizat custodia.
(2) In termen de 3 zile lucratoare de la confiscare, ocolul silvic care asigura custodia materialelor lemnoase confiscate notifica simultan institutiile publice de pe raza unitatii administrativ-teritoriale unde s-a realizat custodia, cu privire la volumul confiscat, specia/grupa de specii si sortimentul dimensional si solicita fiecarei institutii volumul, specia si sortimentul/sortimentele dimensionale necesare, cu incadrarea in specificatiile transmise in notificare.
(3) Institutiile prevazute la alin. (1) pot solicita in scris ocolului silvic care asigura custodia materialelor lemnoase confiscate si a celor abandonate, volumul de materiale lemnoase pe specii/grupe de specii si in sortimentul/sortimentele dimensionale necesare, in termen de maximum 7 zile de la data inregistrarii notificarii.
(4) Donatia materialelor lemnoase confiscate si a celor abandonate catre institutiile publice prevazute la alin. (1) se face in urmatoarea ordine:
a) gradinite, crese si case de copii;
b) scoli si licee;
c) case si azile de batrani;
d primarii;
e) unitati militare.
(5) Materialele lemnoase confiscate care nu pot fi valorificate prin donatie in conditiile alin. (1) - (4) se valorifica prin licitatie, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data confiscarii, de catre:
a) unitatile Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva sau de structurile de administrare pentru ceilalti administratori ai fondului forestier proprietate publica a statului, pe raza carora s-au depozitat materialele lemnoase in custodie;
b) ocolul silvic de regim, pe raza caruia s-au depozitat materialele lemnoase in custodie.
(6) Pentru desfasurarea licitatiei, entitatile prevazute la alin. (5) au obligatia de a intocmi documentatia de vanzare, de a incasa contravaloarea materialelor lemnoase si de a distribui sumele incasate conform prevederilor prezentei legi. Licitatia se anunta pe site-urile nominalizate in Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica si prin afisare la sediile autoritatilor publice ale unitatilor administrativ-teritoriale si la sediul ocolului silvic pe raza caruia s-au depozitat materialele lemnoase in custodie, intr-un termen de maximum 3 zile lucratoare de la data confiscarii. Preturile de pornire la licitatie se aproba de entitatile prevazute la alin. (1), in functie de valoarea de piata a materialelor lemnoase confiscate. Licitatia se organizeaza in termen de minimum 10 zile de la data anuntarii, iar materialul lemnos confiscat care nu s-a vandut la o licitatie se poate vinde prin negociere operatorilor economici sau direct persoanelor fizice, sub pretul de pornire la licitatie cu cel mult 10%.
(7) Sumele incasate din vanzarea materialelor lemnoase confiscate care nu au facut obiectul donatiei, ramase dupa deducerea cheltuielilor de custodie, organizare a licitatiei si transport, dupa caz, precum si sumele incasate din plata contravalorii materialelor lemnoase confiscate care nu se gasesc sau care nu pot fi identificate, prevazute la art. 22 alin. (5), se distribuie astfel:
a) 35% din contravaloarea materialelor lemnoase confiscate raman la dispozitia persoanei juridice in structura careia isi desfasoara activitatea agentul constatator care a aplicat amenda sau a realizat confiscarea;
b) 65% la bugetul de stat, in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, in cazul in care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publica a statului, sau la bugetele locale, in cazul in care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publica/privata a unitatilor administrativ-teritoriale ori din cel proprietate privata daca proprietarul este contravenient, precum si in cazul materialelor lemnoase abandonate a caror provenienta nu poate fi stabilita.
(8) Sumele prevazute la alin. (7) lit. a) si la art. 34 lit. a) se vireaza in fondul de stimulare a agentilor constatatori din cadrul persoanelor juridice din care fac parte agentii constatatori prevazuti la art. 24 alin. (1); normele metodologice privind constituirea si utilizarea fondului de stimulare a agentilor constatatori se aproba prin ordin al conducatorului fiecarei autoritati publice din care fac parte agentii constatatori /decizie/orice act administrativ emis in acest sens."

65. La articolul 39, alineatul (3) se abroga.

66. La articolul 42, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 42
(1) Contraventiile silvice se constata de agentii constatatori prin procese-verbale de constatare a contraventiei silvice, incheiate in 3 exemplare pe formulare tipizate cu regim special, care circula astfel: exemplarul 1 la institutia din care face parte agentul constatator, exemplarul 2 la contravenient, iar exemplarul 3 ramane la institutia din care face parte agentul constatator. Institutia din care face parte agentul constatator transmite exemplarul 1 al procesului-verbal de constatare a contraventiei silvice organului fiscal central competent, in situatia neachitarii in termenul legal a amenzii."

67. Anexele nr. 1 si 3 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta lege.

Art. II
In toate cazurile in care in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se constata savarsirea de contraventii silvice ca urmare a masuratorilor de materiale lemnoase, agentul constatator are obligatia ca la realizarea masuratorilor/determinarii volumului sa aiba in vedere tolerantele admise, respectiv contragerea determinata de uscare conform standardelor in vigoare, urmarind:
a) volumul pe specii/grupe de specii, cu luarea in considerare a tolerantelor;
b) specia/grupa de specii.

Art. III
Sanctiunile prevazute la art. 4, art. 51 lit. b), art. 6 lit. e), art. 12 lit. a) - c), g) si h), art. 19 alin. (4) lit. a), f), g) si m) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se aplica numai dupa notificarea facuta de agentul constatator pentru o perioada de maximum 7 zile. In situatia in care, dupa notificare, agentul constatator constata ca in continuare a fost incalcata legea, aplica sanctiunile corespunzatoare.

Art. IV
Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin prezenta lege se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


Anexe


Click pentru Anexe
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Camera Deputatilor

Poate fi de interes si:
Legea 133/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic. Legea 133/2015
Legea 99/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ-
Ordin 836/2014 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire si utilizare a formularelor documentelor cu regim special
OUG 58/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura si dezvoltare rurala si pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea si compl
Legea 117/2013 pentru aprobarea OUG 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului si padurilor. Lege nr. 117/2013
Legea 213/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie
Ordin nr. 862/2010 pentru aprobarea infiintarii Consiliului National de Vanatoare
Lege nr. 193/2009 pentru aprobarea OUG nr. 193/2008 privind modificarea si completarea art. 37 si 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
HG nr. 495/2009 pentru stabilirea nivelului reducerii sumei de rambursat din volumul creditului acordat in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in a
Codul Silvic al Romaniei, 2008
Legea pomiculturii, legea nr. 348/2003, republicata 2008
Legislatie rutiera. Culegere de acte normative. Editia a XV-a actualizat la 10.10.2017)
Florian Tudorache, Flavius Anghelache

Pret: 36 lei
31 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
50 useri online

Useri autentificati: