DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice. Lege nr. 132/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 461 din 6 iulie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Obiectul prezentei legi il constituie instituirea obligativitatii colectarii selective a deseurilor in institutiile publice, astfel cum sunt definite in Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in institutiile in care statul este actionar majoritar, denumite in continuare institutii publice.

Art. 2
Prin aplicarea prezentei legi se urmaresc:
a) cresterea gradului de reciclare si de valorificare a deseurilor colectate selectiv, prevazute la art. 3;
b) cresterea gradului de informare si de constientizare, precum si educarea functionarilor publici, a angajatilor si a cetatenilor cu privire la colectarea selectiva si managementul deseurilor.

Art. 3
Fara a aduce atingere legislatiei privind ambalajele si deseurile de ambalaje, prevederile prezentei legi se aplica urmatoarelor categorii de deseuri:
a) deseuri de hartie si carton;
b) deseuri de metal si plastic;
c) deseuri de sticla.


Art. 4
Organizarea si operationalizarea colectarii selective in institutiile publice se realizeaza direct, de catre reprezentantii institutiei publice, sau prin delegarea acestei responsabilitati catre terti, respectiv societati comerciale si/sau organizatii neguvernamentale nonprofit, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5
Operationalizarea colectarii selective in institutiile publice se realizeaza prin:
a) organizarea colectarii selective a deseurilor in interiorul institutiei publice;
b) incheierea unui contract de predare a deseurilor colectate selectiv cu un operator economic autorizat, care sa preia deseurile colectate selectiv in vederea reciclarii/valorificarii corespunzatoare a acestora.

Art. 6
(1) Fiecare institutie publica are obligatia de a stabili responsabilitatea implementarii colectarii selective a deseurilor in cadrul institutiei in sarcina unui angajat din departamentul administrativ sau de a delega aceasta responsabilitate catre terti.
(2) Stabilirea persoanei responsabile se realizeaza prin act al conducatorului institutiei publice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. In acest scop, atributiile persoanei astfel desemnate, prevazute in fisa postului, se modifica in mod corespunzator, prin includerea responsabilitatilor privind colectarea selectiva la nivelul institutiei publice.
(3) In cazul in care institutia publica deleaga responsabilitatea implementarii colectarii selective catre terti, sarcina numirii persoanei responsabile revine tertei parti, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului.

Art. 7
(1) Fiecare institutie publica este obligata sa elaboreze un plan de masuri privind colectarea selectiva a propriilor deseuri, pe categoriile prevazute la art. 3, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) In cazul in care institutia publica deleaga responsabilitatea colectarii selective catre terti, obligativitatea elaborarii planului de masuri privind colectarea selectiva revine tertei parti, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului.
(3) Planul de masuri privind colectarea selectiva prevazut la alin. (1) va contine, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:
a) numele si datele de contact ale responsabilului cu organizarea colectarii selective la nivelul institutiei publice;
b) descrierea organizarii colectarii selective (scop, tipuri de containere, planse cu precizarea amplasarii locatiilor);
c) obligatiile angajatilor si masurile aplicabile in cazul nerespectarii indatoririlor;
d) modalitatea de stocare temporara a deseurilor colectate;
e) programul de instruire a angajatilor privind colectarea selectiva a deseurilor;
f) programul de raportare a rezultatelor;
g) programul de informare a vizitatorilor institutiei publice;
h) detaliile contractului de predare a deseurilor colectate selectiv.

Art. 8
Institutiile publice sunt obligate sa asigure finantarea pentru colectarea selectiva a deseurilor generate in cadrul acestora, pe categoriile prevazute la art. 3.

Art. 9
Sistemul de colectare selectiva a deseurilor trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
a) containerele si recipientele folosite pentru colectarea selectiva se inscriptioneaza cu denumirea materialului/ materialelor pentru care sunt destinate;
b) in fiecare birou/incinta al/a institutiei publice vor fi amplasate 3 recipiente de colectare selectiva a deseurilor.
Acestea vor avea urmatoarele culori, in functie de tipul de deseuri colectate: albastru pentru deseuri de hartie si carton, galben pentru deseuri de metal si plastic si alb/verde pentru sticla alba/colorata;
c) pe fiecare etaj/nivel al institutiei publice vor fi amplasate recipiente de colectare selectiva; d) recipientele vor fi amplasate intr-un loc usor accesibil, marcat si indicat corespunzator;
e) fiecare institutie publica este obligata sa infiinteze la intrarea in institutie un punct de colectare selectiva a deseurilor destinat vizitatorilor si sa asigure informarea acestora in acest scop, prin exemplificarea tipurilor de deseuri corespunzatoare fiecarui container;
f) recipientele din interiorul cladirii apartinand institutiei publice vor fi golite in functie de intensitatea activitatii/ritmul de umplere de catre personalul insarcinat cu efectuarea curateniei;
g) marcarea containerelor in culorile prevazute la lit. b) se poate face prin vopsire, prin aplicare de folie adeziva sau prin alt procedeu similar, pe minimum 20% din suprafata totala vizibila;
h) inscriptionarea si aplicarea marcajului colorat trebuie sa fie durabile si vizibile, astfel incat sa se asigure identificarea destinatiei containerelor si a recipientelor de colectare selectiva.

Art. 10
(1) Institutia publica este obligata sa puna la dispozitia operatorului economic autorizat sa preia deseurile colectate selectiv spatii de depozitare speciale in incinta institutiei publice.
(2) In spatiile de depozitare vor fi instalate containere de colectare selectiva a deseurilor de mare capacitate. Numarul si capacitatea containerelor se calculeaza in functie de cantitatea de deseuri colectate si de numarul lunar de goliri.
(3) Preluarea deseurilor colectate selectiv se face la intervale de timp de maximum 30 de zile. Periodicitatea preluarii deseurilor este stabilita in contractul incheiat intre institutia publica si operatorul economic autorizat.

Art. 11
(1) Fiecare institutie publica este obligata sa implementeze un program de informare si instruire a propriilor angajati cu privire la organizarea colectarii selective a deseurilor, fie prin forte proprii, fie prin delegarea responsabilitatii catre terti, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
(2) Personalul insarcinat cu efectuarea curateniei va fi instruit suplimentar.
(3) In cazul in care institutia publica deleaga responsabilitatea implementarii colectarii selective catre terti, obligativitatea implementarii programului prevazut la alin. (1) revine tertei parti, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului.

Art. 12
(1) Fiecare institutie publica este obligata ca, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa incheie un contract de predare a deseurilor colectate selectiv cu un operator economic autorizat, care sa garanteze predarea acestora in vederea reciclarii si tratarii corespunzatoare, conform legislatiei specifice in domeniu, fie prin forte proprii, fie prin delegarea responsabilitatii catre terti.
(2) In cazul in care institutia publica deleaga responsabilitatea incheierii contractului de predare a deseurilor colectate selectiv, obligativitatea incheierii contractului de predare a deseurilor colectate selectiv revine tertei parti, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului dintre institutia publica si terta parte.
(3) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) cu care se vor incheia contractele de predare a deseurilor colectate selectiv se supun autorizarii in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 13
(1) Fiecare institutie publica este obligata sa tina evidenta cantitatilor de deseuri colectate selectiv.
(2) Deseurile colectate selectiv vor fi cantarite la predare, iar cantitatile vor fi consemnate intr-un registru de evidenta a deseurilor colectate selectiv, conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta lege. Datele din registru vor fi raportate lunar catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

Art. 14
Neindeplinirea de catre responsabilul cu organizarea colectarii selective a atributiilor prevazute in fisa postului atrage raspunderea disciplinara a acestuia.

Art. 15
Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

A. cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, nerespectarea de catre conducatorul institutiei publice a urmatoarelor obligatii:
a) de a delega responsabilitatea privind gestionarea colectarii selective unui angajat al institutiei sau unui tert;
b) de a asigura aplicarea colectarii selective a deseurilor in interiorul institutiei publice pe care o conduce;

B. cu amenda de la 500 lei la 3.000 lei, nerespectarea de catre conducatorul institutiei publice sau de terta parte a obligatiei de a incheia un contract de predare a deseurilor colectate selectiv catre un operator economic autorizat pentru reciclarea/valorificarea acestora;

C. cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei:
a) preluarea deseurilor care nu sunt colectate selectiv de catre operatorul economic autorizat sa preia deseurile;
b) neasigurarea de catre operatorul economic autorizat a preluarii selective a deseurilor.

Art. 16
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 15 se fac de catre comisarii si persoanele imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu.

Art. 17
Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la art. 15 si 16 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 18
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa - Registrul de evidenta a deseurilor colectate selectiv


Model

A. Date de identificare

Date de inregistrare:
Denumirea institutiei publice .....................................................
Sediul: localitatea ..........................., sectorul ................, str. ...........
nr. . ..................................................., cod postal .....................................................,
judetul ..................................................................................................
Date de contact: telefon ................, fax ............, e-mail .....

B. Detalii despre institutie
1. Numarul total de salariati la data de 31 decembrie .........


C. Cantitatea de deseuri colectate
Nr.     Denumirea deseului     Codul deseului*1)  Cantitatea colectata
crt.                                 (kg) 
1       .........          .........         ....... 
...      .........          .........         ....... 
...      .........          .........         ....... 


1) Se va inscrie codul deseului potrivit Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare.