DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 130/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Moldova in domeniul securitatii sociale. Lege nr. 130/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 456 din 29 iunie 2011

Legea 130/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Moldova in domeniul securitatii sociale, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se ratifica Acordul dintre Romania si Republica Moldova in domeniul securitatii sociale, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


Acord intre Romania si Republica Moldova in domeniul securitatii sociale


Romania si Republica Moldova, denumite in continuare parti contractante,
dorind sa reglementeze si sa dezvolte relatiile dintre cele doua state in domeniul securitatii sociale,
au convenit asupra urmatoarelor dispozitii:


PARTEA I - Dispozitii generale


ARTICOLUL 1 - Definitii
(1) In scopul aplicarii prezentului acord, urmatorii termeni si expresii desemneaza:
1. legislatie legile si celelalte acte normative care reglementeaza domeniile prevazute la art. 2;
2. autoritate competenta ministerele responsabile pentru domeniile prevazute la art. 2;
3. institutie organismul sau autoritatea responsabila pentru aplicarea legislatiei prevazute la art.2;
4. institutie competenta institutia pe cheltuiala careia sunt furnizate prestatiile;
5. persoana asigurata persoana care este sau a fost supusa legislatiei prevazute la art. 2;
6. perioada de asigurare perioadele de contributie si perioadele asimilate, realizate in conformitate cu legislatia fiecarei parti contractante;
7. prestatie prestatiile in bani si prestatiile in natura;
8. prestatie in bani pensiile, indemnizatiile, ajutoarele, precum si toate revalorizarile acestora, prevazute de legislatia care reglementeaza domeniile mentionate la art. 2;
9. prestatii in natura serviciile medicale si alte prestatii care nu sunt prestatii in bani, prevazute de legislatia care reglementeaza domeniile mentionate la art. 2;
10. domiciliu locul de sedere obisnuita;
11. resedinta locul de sedere temporara;
12. membri de familie persoanele definite ca atare de legislatia pe care o aplica institutia competenta;
13. organism de legatura institutiile desemnate de autoritatile competente pentru realizarea legaturilor directe in scopul aplicarii prezentului acord.
(2) Ceilalti termeni si expresii utilizate in prezentul acord au semnificatia prevazuta de legislatia fiecarei parti contractante.

ARTICOLUL 2 - Domeniul material de aplicare (1) Prezentul acord se aplica:
pentru Romania, legislatiei de asigurari sociale de stat privind:
1. indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca determinata de boli obisnuite sau accidente in afara muncii;
2. indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca determinata de boli profesionale sau accidente de munca;
3. indemnizatia de maternitate;
4. pensiile pentru limita de varsta, invaliditate, urmas;
5. prestatiile in natura in caz de boala si maternitate;
6. prestatiile in natura in caz de accidente de munca si boli
profesionale;
7. ajutorul de deces;
8. indemnizatia de somaj;
pentru Republica Moldova, legislatiei de asigurari sociale de stat privind:
1. indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca determinata de boli obisnuite sau accidente in afara muncii;
2. indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca determinata de boli profesionale sau accidente de munca;
3. indemnizatia de maternitate;
4. pensiile pentru limita de varsta;
5. pensiile pentru invaliditate cauzata de boli obisnuite;
6. pensia si indemnizatia de invaliditate in urma accidentelor de munca sau cauzata de boli profesionale;
7. pensia de urmas;
8. prestatiile in natura in caz de boala si maternitate;
9. prestatiile in natura in caz de accidente de munca;
10. ajutorul de deces;
11. ajutorul de somaj.
(2) Prezentul acord se va aplica, de asemenea, legislatiei care inlocuieste, codifica, modifica sau completeaza legislatia referitoare la prestatiile prevazute la alin. (1).
(3) Prezentul acord nu se aplica legislatiei care instituie un nou domeniu al sistemului de asigurari sociale, daca partile contractante nu convin altfel.

ARTICOLUL 3 - Domeniul personal de aplicare
Prezentul acord se va aplica:
1. tuturor persoanelor care sunt sau au fost supuse legislatiei uneia sau ambelor parti contractante;
2. persoanelor ale caror drepturi deriva, conform legislatiei aplicabile, de la persoanele prevazute la pct. 1.

ARTICOLUL 4 - Egalitatea de tratament
Daca prezentul acord nu prevede altfel, persoanele care sunt sau au fost supuse legislatiei unei parti contractante si care au domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante vor avea, in aplicarea legislatiei, aceleasi drepturi si obligatii ca si cetatenii acestei parti contractante.

ARTICOLUL 5 - Exportul prestatiilor
(1) Daca prezentul acord nu dispune altfel, prestatiile in bani, dobandite in baza legislatiei unei parti contractante, nu pot fi micsorate, modificate, suspendate, sistate sau confiscate pe motiv ca persoana indreptatita are domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica:
1. prestatiilor in caz de somaj;
2. alocatiilor de stat, pensiilor pentru vechime in munca si pensiilor speciale acordate conform legislatiei din Republica Moldova.

ARTICOLUL 6 - Evitarea cumulului de prestatii
(1) Prezentul acord nu poate sa confere sau sa mentina dreptul de a beneficia de doua sau mai multe prestatii care sa acopere acelasi risc, acordate pe baza aceleiasi perioade de asigurare.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica pensiilor pentru limita de varsta, invaliditate, urmas sau prestatiilor pentru boala profesionala care se platesc de catre institutiile competente ale celor doua parti contractante, in conformitate cu dispozitiile art. 22 si art. 27 pct. 2.


PARTEA II - Legislatia aplicabila


ARTICOLUL 7 - Reguli generale
Daca prezentul acord nu prevede altfel:
1. persoanele care sunt angajate pe teritoriul unei parti contractante sunt supuse numai legislatiei acestei parti contractante, chiar daca au domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante sau daca angajatorul are domiciliul sau sediul pe teritoriul celeilalte parti contractante;
2. lucratorii independenti care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unei parti contractante sunt supusi legislatiei acestei parti contractante, chiar daca au domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante;
3. functionarii publici si personalul asimilat acestora sunt supusi legislatiei partii contractante in a carei administratie sunt angajati.

ARTICOLUL 8 - Lucratorii detasati
(1) Persoana care este angajata pe teritoriul unei parti contractante, care este detasata de catre angajatorul sau pe teritoriul celeilalte parti contractante pentru a exercita o anumita activitate, va fi supusa in continuare legislatiei primei parti contractante pe durata exercitarii acestei activitati, cu conditia ca durata previzibila a acestei activitati sa nu depaseasca 24 de luni.
(2) Lucratorul independent care isi desfasoara activitatea in mod obisnuit pe teritoriul unei parti contractante si care efectueaza o activitate pe teritoriul celeilalte parti contractante ramane supus legislatiei primei parti contractante, cu conditia ca durata previzibila a acestei activitati sa nu depaseasca 24 de luni.
(3) Daca durata activitatii se prelungeste mai mult de 24 de luni, la cererea comuna a angajatului si a angajatorului sau a lucratorului independent, legislatia primei parti contractante continua sa se aplice pentru o perioada de cel mult 24 de luni, cu acordul autoritatilor competente ale celor doua parti contractante. Acest acord trebuie solicitat inainte de expirarea perioadei initiale de 24 de luni.

ARTICOLUL 9 - Personalul intreprinderilor de transport international
Persoana angajata intr-o intreprindere de transport international care are sediul pe teritoriul unei parti contractante si care efectueaza, pe cont propriu sau in contul unor terti, transporturi internationale de pasageri sau de marfuri, pe caile ferate, rutiere, aeriene sau pe apele interioare este supusa legislatiei acestei parti contractante. Totusi:
1. persoana angajata de catre o filiala sau reprezentanta permanenta a intreprinderii mentionate este supusa legislatiei partii contractante pe teritoriul careia se gaseste aceasta filiala sau reprezentanta permanenta, daca nu este un lucrator detasat;
2. persoana care desfasoara o activitate, in principal pe teritoriul partii contractante unde isi are domiciliul, este supusa legislatiei acestei parti contractante, chiar daca intreprinderea care o angajeaza nu are pe acest teritoriu nici sediul si nici o filiala sau reprezentanta permanenta.

ARTICOLUL 10 - Echipajul navelor
Persoana care desfasoara o activitate la bordul unei nave sub pavilionul unei parti contractante este supusa legislatiei partii contractante sub al carei pavilion se afla nava.

ARTICOLUL 11 - Misiuni diplomatice si posturi consulare
(1) Pentru membrii misiunilor diplomatice si posturilor consulare si pentru personalul particular angajat exclusiv in serviciul acestora se vor aplica dispozitiile relevante ale Conventiei de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la relatiile diplomatice si ale Conventiei de la Viena din 24 aprilie 1963 cu privire la relatiile consulare.
(2) Membrii personalului de serviciu al misiunilor diplomatice si posturilor consulare ale unei parti contractante, precum si personalul de serviciu aflati in serviciul particular al membrilor acestor misiuni sau posturi, care nu sunt trimisi, ci sunt angajati pe plan local, vor fi supusi legislatiei statului acreditar.
(3) Lucratorii mentionati la alin. (2), care sunt cetateni ai statului acreditant, pot opta sa fie supusi legislatiei statului acreditant, in termen de 3 luni de la data la care persoana in cauza a fost angajata de misiunea diplomatica sau postul consular.

ARTICOLUL 12 - Exceptii de la dispozitiile art. 711
Autoritatile competente ale celor doua parti contractante pot conveni la cererea comuna a angajatului si a angajatorului sau la cererea lucratorului independent exceptii de la dispozitiile art. 711, in interesul unei persoane sau al unei categorii de persoane, cu conditia ca persoana sau persoanele respective sa fie supuse legislatiei unei parti contractante.


PARTEA III - Dispozitii speciale referitoare la diferitele categorii de prestatii


SECTIUNEA 1 - Prestatii in caz de boala si maternitate


ARTICOLUL 13 - Totalizarea perioadelor de asigurare
(1) Daca legislatia unei parti contractante conditioneaza dreptul la prestatii de realizarea unor perioade de asigurare, institutia competenta a acestei parti contractante ia in considerare, daca este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante, in masura in care acestea nu se suprapun, ca si cum ar fi perioade realizate conform legislatiei primei parti contractante.
(2) In ceea ce priveste prestatiile in bani in caz de boala si de maternitate, dispozitiile alin. (1) se vor aplica numai daca persoana in cauza desfasoara o activitate si este supusa legislatiei pe teritoriul partii contractante unde a fost introdusa cererea.

ARTICOLUL 14 - Prestatii in natura in cazul resedintei sau domiciliului pe teritoriul celeilalte parti contractante
(1) Persoanele care indeplinesc conditiile cerute de legislatia unei parti contractante pentru a avea dreptul la prestatii in natura si a caror stare necesita acordarea de prestatii in natura in caz de urgenta majora care ameninta viata sau integritatea corporala a persoanei, cand au resedinta sau domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante, primesc prestatii in natura de la institutia locului de resedinta sau domiciliu, conform dispozitiilor legislatiei pe care o aplica, pe cheltuiala institutiei competente.
(2) Asiguratii romani cu resedinta sau domiciliul in Republica Moldova beneficiaza de proteze, dispozitive medicale si alte prestatii importante in natura pe cheltuiala institutiei competente din Romania. Acordarea acestora de catre institutia din Republica Moldova este conditionata de obtinerea aprobarii prealabile a institutiei competente din Romania, cu exceptia situatiei in care acordarea prestatiei nu poate fi amanata fara a pune in pericol viata sau integritatea corporala a persoanei in cauza.

ARTICOLUL 15 - Prestatii in natura pentru titularii unei pensii
(1) Titularul unei pensii acordate in baza legislatiilor celor doua parti contractante va primi prestatii in natura in conformitate cu legislatia partii contractante pe teritoriul careia isi are domiciliul, ca si cum ar fi fost titular al unei pensii numai in conformitate cu legislatia acestei parti contractante.
(2) Titularul unei pensii acordate in baza legislatiei unei parti contractante, care are domiciliul pe teritoriul celeilalte parti contractante, va avea dreptul la prestatii in natura in masura in care ar fi avut dreptul la acestea daca ar fi avut domiciliul pe teritoriul primei parti contractante. Prestatiile in natura sunt acordate de institutia locului de domiciliu, in conformitate cu dispozitiile legislatiei pe care o aplica aceasta, ca si cum persoana respectiva ar fi avut dreptul la prestatiile mentionate in virtutea acestei legislatii, costul prestatiilor fiind suportat de institutia competenta a primei parti contractante.
(3) Membrii de familie ai titularului unei pensii acordate de o institutie din Romania care au domiciliul in Republica Moldova vor primi prestatii in natura pe cheltuiala institutiei competente din Romania.

ARTICOLUL 16 - Prestatii in bani in caz de resedinta sau domiciliu pe teritoriul celeilalte parti contractante
Prestatiile in bani in cazul resedintei sau domiciliului pe teritoriul celeilalte parti contractante sunt platite de institutia competenta, in conformitate cu dispozitiile legislatiei pe care o aplica.

ARTICOLUL 17 - Transportul persoanei care a primit prestatii in natura
(1) Daca persoana trebuie transportata in tara sa numai cu ambulanta dupa acordarea prestatiilor in natura in caz de urgenta majora care prezinta pericol pentru viata sau integritatea sa corporala, transportul acestei persoane pana la frontiera celeilalte parti contractante se efectueaza, cu aprobarea prealabila a institutiei competente, de catre institutia partii contractante pe teritoriul careia persoana a primit prestatia in natura, pe cheltuiala institutiei competente.
(2) In cazuri exceptionale, cand transportul trebuie efectuat numai cu un mijloc de transport aerian, transportul se efectueaza, cu aprobarea prealabila a institutiei competente, pe cheltuiala institutiei competente, de catre partea contractanta pe teritoriul careia s-a acordat prestatia in natura.
(3) In cazul in care este necesar, dupa iesirea din situatia de urgenta majora care ameninta viata sau integritatea corporala a persoanei, continuarea acordarii prestatiilor in natura sau efectuarea transportului va avea loc cu aprobarea prealabila a institutiei competente.

ARTICOLUL 18 - Institutii
Institutiile care vor acorda prestatiile prevazute la art. 1417 vor fi desemnate de catre autoritatile competente prin Aranjamentul administrativ.

ARTICOLUL 19 - Rambursare
(1) Institutia competenta va rambursa cheltuielile efective pentru prestatiile acordate, pentru fiecare caz in parte, in conformitate cu dispozitiile art. 14, 15 si 17, catre institutia care furnizeaza prestatiile, cu exceptia cheltuielilor administrative.
(2) Cheltuielile efective ale prestatiilor vor fi calculate de catre institutia care furnizeaza prestatiile, la nivelul tarifelor folosite pentru propriile persoane asigurate.
(3) Institutia competenta va rambursa cheltuielile pentru prestatii acordate conform dispozitiilor art. 15 alin. (2) pe baza de sume forfetare. Modalitatea de calcul al sumelor forfetare va fi stabilita prin Aranjamentul administrativ.
(4) Organismele de legatura ale celor doua parti contractante pot conveni si alte modalitati de rambursare a cheltuielilor, inclusiv compensarea acestora intre institutii sau plati in sume forfetare in locul platilor individuale.

SECTIUNEA 2 - Pensii


ARTICOLUL 20 - Stabilirea prestatiilor fara totalizarea perioadelor de asigurare
Daca o persoana indeplineste conditiile pentru obtinerea unei prestatii conform legislatiei unei parti contractante fara a tine cont de perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante, institutia competenta calculeaza prestatiile numai in functie de perioadele de asigurare realizate conform legislatiei pe care o aplica.

ARTICOLUL 21 - Totalizarea perioadelor de asigurare
(1) Daca legislatia unei parti contractante conditioneaza dreptul la prestatii de realizarea unei perioade de asigurare, institutia care aplica aceasta legislatie ia in considerare, daca este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante, in masura in care acestea nu se suprapun, ca si cum ar fi perioade realizate conform legislatiei primei parti contractante.
(2) Daca legislatia unei parti contractante conditioneaza acordarea anumitor prestatii de realizarea unei anumite perioade intr-o profesie supusa unui regim special sau intr-o profesie sau munca determinata, perioadele realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante nu sunt luate in considerare pentru stabilirea dreptului la aceste prestatii decat daca au fost realizate in baza unui regim similar sau, in lipsa acestuia, in aceeasi profesie sau, dupa caz, in aceeasi munca.
(3) Daca legislatia unei parti contractante prevede ca perioada in care persoana in cauza primeste o pensie poate fi luata in considerare pentru stabilirea dreptului la prestatie, institutia competenta a acestei parti contractante tine cont, in acest scop, de perioada in care a primit o pensie conform legislatiei celeilalte parti contractante.

ARTICOLUL 22 - Acordarea si calcularea prestatiilor
(1) Daca o persoana a fost supusa succesiv sau alternativ legislatiilor celor doua parti contractante, institutia fiecarei parti contractante stabileste, conform legislatiei pe care o aplica, daca aceasta persoana are dreptul la prestatii, tinand cont, daca este cazul, de dispozitiile art. 21.
(2) In acest caz, institutia competenta calculeaza prestatiile dupa cum urmeaza:
1. se calculeaza cuantumul teoretic al prestatiilor datorate, ca si cum toate perioadele de asigurare ar fi fost realizate conform legislatiei pe care o aplica aceasta institutie;
2. se calculeaza apoi cuantumul efectiv al prestatiei datorate persoanei, in functie de cuantumul teoretic calculat conform pct. 1 si proportional cu raportul dintre totalul perioadelor realizate inainte de producerea riscului, in conformitate cu legislatia pe care o aplica si totalul perioadelor realizate inainte de producerea riscului, in conformitate cu legislatiile celor doua parti contractante.
(3) Daca cuantumul prestatiei se stabileste in functie de numarul beneficiarilor, institutia competenta ia in considerare si persoanele care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul celeilalte parti contractante.

ARTICOLUL 23 - Perioada de asigurare mai mica de un an
(1) Fara a lua in considerare dispozitiile art. 21, daca perioada totala de asigurare realizata conform legislatiei unei parti contractante este mai mica de un an si daca, tinand cont numai de aceasta perioada, niciun drept nu este obtinut in baza acestei legislatii, institutia acestei parti contractante nu este obligata sa acorde prestatii pentru perioada mentionata.
(2) Perioadele de asigurare mentionate la alin. (1) sunt luate in considerare de institutia celeilalte parti contractante in conformitate cu dispozitiile art. 21, ca si cum aceste perioade ar fi fost realizate conform legislatiei pe care o aplica.

SECTIUNEA 3 - Ajutor de deces


ARTICOLUL 24 - Totalizarea perioadelor de asigurare si acordarea ajutorului de deces
(1) In cazul in care legislatia unei parti contractante conditioneaza dreptul la prestatii de realizarea unei anumite perioade de asigurare, institutia competenta a acestei parti contractante ia in considerare, daca este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante, in masura in care acestea nu se suprapun, ca si cum ar fi perioade realizate in baza legislatiei primei parti contractante.
(2) Ajutorul de deces va fi acordat exclusiv conform legislatiei fiecarei parti contractante.
(3) In cazul in care dreptul la prestatie exista conform legislatiilor ambelor parti contractante:
1. prestatia va fi acordata exclusiv pe baza legislatiei partii contractante pe teritoriul careia a survenit decesul; sau
daca decesul nu a survenit pe teritoriul niciuneia dintre partile contractante, prestatia va fi acordata de catre institutia la care persoana a fost asigurata ultima data inaintea decesului.

SECTIUNEA 4 - Prestatii in caz de accident de munca si de boala profesionala


ARTICOLUL 25 - Prestatii in caz de boala profesionala daca persoana a fost expusa la acelasi risc in cele doua parti contractante
(1) Prestatiile pentru victimele bolilor profesionale se vor acorda numai in conditiile legislatiei ultimei parti contractante pe teritoriul careia persoana in cauza a desfasurat activitatea susceptibila a fi cauza riscului, chiar daca sunt indeplinite conditiile legislatiilor ambelor parti contractante, cu respectarea, dupa caz, a dispozitiilor alin. (2)(4).
(2) In cazul in care legislatia unei parti contractante conditioneaza dreptul la prestatii de o prima diagnosticare a bolii respective pe teritoriul acestei parti contractante, aceasta conditie se considera indeplinita daca diagnosticarea s-a realizat pe teritoriul celeilalte parti contractante.
(3) In cazul in care legislatia unei parti contractante conditioneaza, explicit sau implicit, dreptul la prestatii de diagnosticarea bolii intr-un anumit termen de la incetarea activitatii profesionale susceptibile a fi cauza riscului, institutia competenta ia in considerare, daca este cazul, orice alta activitate care implica riscuri similare, desfasurata in baza legislatiei celeilalte parti contractante.
(4) In situatia in care legislatia unei parti contractante conditioneaza, explicit sau implicit, dreptul la prestatii de exercitarea pe o perioada de timp determinata a unei activitati susceptibile a fi cauza unei boli, pentru calculul prestatiilor sunt luate in considerare si perioadele in care s-a desfasurat o astfel de activitate pe teritoriul celeilalte parti contractante.

ARTICOLUL 26 - Domiciliul sau resedinta pe teritoriul celeilalte Parti contractante
(1) Prestatiile in bani sunt platite de institutia competenta, conform dispozitiei legislatiei pe care o aplica.
(2) Prestatiile in natura in caz de accident de munca sunt acordate de catre institutia locului de domiciliu sau resedinta, conform legislatiei pe care o aplica, pe cheltuiala institutiei competente.
(3) Asiguratii romani cu resedinta sau domiciliul in Republica Moldova beneficiaza de prestatii in natura in caz de boala profesionala acordate de catre institutia locului de domiciliu sau resedinta, conform legislatiei pe care o aplica, pe cheltuiala institutiei competente.
(4) Asiguratii romani cu resedinta sau domiciliul in Republica Moldova beneficiaza de proteze, dispozitive medicale si alte prestatii importante in natura pe cheltuiala institutiei competente din Romania. Acordarea acestora de catre institutia din Republica Moldova este conditionata de obtinerea aprobarii prealabile a institutiei competente din Romania, cu exceptia situatiei in care acordarea prestatiei nu poate fi amanata fara a pune in pericol viata sau integritatea corporala a persoanei in cauza.
(5) Pentru rambursarea cheltuielilor efective ale prestatiilor in natura acordate se aplica dispozitiile art. 19.

ARTICOLUL 27 - Acordarea unei prestatii in caz de agravare a unei boli profesionale
In cazul in care, din cauza unei boli profesionale, persoana a beneficiat sau beneficiaza de o prestatie din partea institutiei unei parti contractante si solicita, in caz de agravare, drepturile la prestatii de la institutia celeilalte parti contractante, se aplica urmatoarele prevederi:
1. in cazul in care persoana nu a exercitat in baza legislatiei celeilalte parti contractante o activitate in masura sa provoace sau sa agraveze boala in cauza, institutia competenta a primei parti contractante este obligata sa suporte prestatia, tinand cont de agravare, conform legislatiei pe care o aplica;
2. in cazul in care persoana a exercitat o astfel de activitate in baza legislatiei celeilalte parti contractante, institutia competenta a primei parti contractante este obligata sa suporte prestatia, fara a tine cont de agravare, conform dispozitiilor legislatiei pe care o aplica; institutia competenta a celei de-a doua parti contractante acorda persoanei in cauza un supliment al carui cuantum este egal cu diferenta dintre cuantumul prestatiei datorate dupa agravare si cuantumul prestatiei care ar fi fost datorata inainte de agravare, in conformitate cu prevederile legislatiei pe care o aplica.

SECTIUNEA 5 - Prestatii in caz de somaj


ARTICOLUL 28 - Totalizarea perioadelor de asigurare
In cazul in care legislatia unei parti contractante conditioneaza dreptul la prestatii de realizarea unor perioade de asigurare, institutia competenta a acestei parti contractante va lua in considerare, daca este necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celeilalte parti contractante, in masura in care aceste perioade nu se suprapun.

ARTICOLUL 29 - Acordarea prestatiilor
(1) Prestatiile vor fi acordate de institutia competenta a partii contractante pe teritoriul careia persoana in cauza are domiciliul, tinand seama de dispozitiile art. 28, in conformitate cu legislatia pe care o aplica.
(2) In cazul in care legislatia pe care o aplica institutia competenta prevede luarea in considerare a veniturilor realizate, la stabilirea cuantumului prestatiilor se iau in considerare numai veniturile realizate in baza activitatii desfasurate pe teritoriul partii contractante respective. In cazul in care nu exista asemenea venituri sau nu au fost realizate venituri la nivelul salariului minim, prestatia se va stabili pe baza salariului minim prevazut de legislatia partii contractante respective.


PARTEA IV - Dispozitii diverse


ARTICOLUL 30 - Masuri administrative si de cooperare
(1) Autoritatile competente ale celor doua parti contractante vor stabili masurile administrative necesare pentru aplicarea prezentului acord.
(2) Autoritatile competente:
1. vor conveni Aranjamentul administrativ in scopul aplicarii prezentului acord;
2. vor desemna organismele de legatura in scopul realizarii legaturilor directe dintre institutiile partilor contractante;
3. se vor informa reciproc asupra modificarilor aduse legislatiilor partilor contractante, in masura in care aceste modificari afecteaza aplicarea prezentului acord.
(3) In aplicarea prezentului acord, autoritatile competente si institutiile competente ale partilor contractante isi vor acorda sprijin reciproc, ca si cum ar aplica propria legislatie. Aceasta asistenta administrativa este gratuita.
(4) Daca o persoana care are domiciliul sau resedinta pe teritoriul unei parti contractante a introdus o cerere sau beneficiaza de prestatii conform legislatiei celeilalte parti contractante si daca este necesara o expertiza medicala, institutia locului de domiciliu sau de resedinta a primei parti contractante va efectua aceasta expertiza la cererea si pe cheltuiala institutiei competente a celei de-a doua parti contractante. In cazul in care expertiza medicala este necesara in aplicarea legislatiilor ambelor parti contractante, aceasta va fi efectuata de institutia locului de resedinta sau domiciliu, pe cheltuiala proprie.
(5) Orice date sau informatii privind o anumita persoana, care sunt comunicate conform prezentului acord, sunt considerate confidentiale si nu pot fi utilizate decat in scopul aplicarii prezentului acord.

ARTICOLUL 31 - Scutirea de taxe si de legalizare
(1) Daca legislatia unei parti contractante dispune scutirea integrala sau partiala de taxe de timbru, taxe consulare sau administrative pentru certificatele si alte documente prezentate conform legislatiei acestei parti contractante, aceasta scutire se aplica si certificatelor sau altor documente similare eliberate de autoritatile celeilalte parti contractante pentru aplicarea prezentului acord.
(2) Cele doua parti contractante isi recunosc reciproc toate actele, documentele sau certificatele de orice fel, necesare pentru aplicarea prezentului acord, asa cum au fost eliberate de autoritatile emitente, fiind scutite de cerinta legalizarii.

ARTICOLUL 32 - Introducerea unei cereri
Cererile care in conformitate cu legislatia unei parti contractante trebuie introduse intr-un termen stabilit, la o autoritate, institutie sau instanta judecatoreasca a acestei parti contractante, indeplinesc aceasta conditie daca sunt introduse, in acelasi termen, la o autoritate, institutie sau instanta judecatoreasca corespondenta a celeilalte parti contractante. In acest caz, autoritatea, institutia sau instanta judecatoreasca care a primit cererea o transmite, fara intarziere, autoritatii, institutiei sau instantei judecatoresti a primei parti contractante, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legatura ale celor doua parti contractante.

ARTICOLUL 33 - Recuperarea platilor excedentare
In cazul in care institutia unei parti contractante a platit unui beneficiar de prestatii o suma care depaseste suma la care avea dreptul, aceasta institutie poate, in conditiile prevazute de legislatia pe care o aplica, sa ceara institutiei celeilalte parti contractante, debitoare de prestatii in favoarea acestui beneficiar, sa retina suma platita in plus din sumele datorate beneficiarului respectiv. Aceasta institutie efectueaza retinerea in conditiile si limitele in care o astfel de compensare este permisa de legislatia pe care o aplica, ca si cum ar fi sume platite in plus de catre ea insasi, si transfera cuantumul astfel dedus institutiei creditoare.

ARTICOLUL 34 - Procedura de executare
(1) Hotararile cu titlu executoriu ale unei instante judecatoresti a unei parti contractante, precum si documentele executorii emise de catre o autoritate sau o institutie a unei parti contractante cu privire la contributiile de asigurari sociale si la alte creante rezultate din aplicarea prezentului acord sunt recunoscute pe teritoriul celeilalte parti contractante.
(2) Recunoasterea nu poate fi refuzata decat pe motiv de incompatibilitate cu ordinea publica a partii contractante pe teritoriul careia este ceruta recunoasterea hotararii sau documentului.
(3) Hotararile si documentele executorii recunoscute conform alin. (1) sunt executate pe teritoriul celeilalte parti contractante. Procedura de executare este conforma cu legislatia partii contractante pe teritoriul careia se executa hotararea. Hotararile sau documentele vor fi insotite de o atestare care confirma caracterul lor executoriu (formula executorie).
(4) Creantele privind contributiile de asigurari sociale datorate institutiei unei parti contractante au, in cadrul oricarei proceduri de faliment sau executare silita pe teritoriul celeilalte parti contractante, acelasi rang ca si creantele echivalente de pe teritoriul acestei parti contractante.

ARTICOLUL 35 - Moneda de plata
(1) Plata prestatiilor in bani acordate in conformitate cu prezentul acord va fi efectuata in moneda partii contractante a carei institutie acorda prestatiile.
(2) Plata oricarei prestatii in natura acordate in conformitate cu prezentul acord poate fi efectuata in moneda partii contractante a carei institutie acorda prestatiile.
(3) Moneda si modalitatile de plata pentru sumele reprezentand rambursari ale prestatiilor acordate sunt convenite prin Aranjamentul administrativ.

ARTICOLUL 36 - Solutionarea diferendelor
(1) Eventualele diferende care pot sa apara in ceea ce priveste interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi solutionate prin consultari intre autoritatile competente ale celor doua parti contractante.
(2) In cazul in care diferendele nu pot fi solutionate conform alin. (1), acestea vor fi solutionate, pe cale diplomatica, de catre partile contractante.


PARTEA V - Dispozitii tranzitorii si finale


ARTICOLUL 37 - Dispozitii tranzitorii
(1) Prezentul acord nu deschide niciun drept pentru o perioada anterioara intrarii sale in vigoare.
(2) Toate perioadele de asigurare realizate in baza legislatiei unei parti contractante inainte de intrarea in vigoare a prezentului acord sunt luate in considerare pentru stabilirea drepturilor deschise conform dispozitiilor prezentului acord.
(3) Sub rezerva alin. (1), un drept ia nastere in baza prezentului acord, chiar daca se raporteaza la un risc produs anterior intrarii sale in vigoare.

ARTICOLUL 38 - Revizuirea drepturilor de pensie
(1) Drepturile de pensie obtinute anterior intrarii in vigoare a prezentului acord pot fi revizuite la cerere, conform dispozitiilor prezentului acord.
(2) Drepturile stabilite in urma revizuirii vor fi acordate de la data depunerii cererii.
(3) In cazul in care revizuirea drepturilor de pensie va avea ca efect reducerea cuantumului pensiei, se va mentine in plata pensia stabilita anterior revizuirii.

ARTICOLUL 39 - Intrarea in vigoare
(1) Prezentul acord va fi supus ratificarii de fiecare parte contractanta.
(2) Partile contractante isi notifica reciproc, pe cale diplomatica, indeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa in vigoare.
(3) Prezentul acord va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de doua luni de la data ultimei notificari prevazute la alin. (2).
(4) La data intrarii in vigoare a prezentului acord, toate intelegerile care au ca obiect de reglementare domeniul prevazut de prezentul acord isi inceteaza valabilitatea.

ARTICOLUL 40 - Durata acordului
(1) Prezentul acord se incheie pe o perioada nedeterminata.
(2) Fiecare parte contractanta poate sa il denunte, pe cale diplomatica, printr-o notificare scrisa adresata celeilalte parti contractante, cu cel putin 6 luni inainte de terminarea anului calendaristic respectiv. In acest caz, acordul isi inceteaza valabilitatea incepand cu prima zi a anului calendaristic urmator.

ARTICOLUL 41 - Efectele acordului asupra drepturilor castigate sau in curs de dobandire
(1) In cazul denuntarii prezentului acord, drepturile la prestatiile acordate potrivit dispozitiilor sale sunt mentinute.
(2) Drepturile la prestatiile in curs de dobandire, pentru perioade realizate anterior datei de incetare a valabilitatii acordului sunt mentinute, iar cererile depuse inainte de incetarea valabilitatii acordului vor fi solutionate conform dispozitiilor acestuia.


Semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010, in doua exemplare originale.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
23 useri online

Useri autentificati: