DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 129/2012 pentru modificarea si completarea Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002. Lege nr. 129/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 487 din 17 iulie 2012

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589 din 8 august 2002, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Ministerul Sanatatii elaboreaza Planul national de sanatate mintala si profilaxie in patologia psihiatrica, corespunzator cerintelor de sanatate ale populatiei."

2. La articolul 5, literele a), d), e), h), j) si n) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) prin persoana cu tulburari psihice se intelege persoana cu dezechilibru psihic sau insuficient dezvoltata psihic ori dependenta de substante psihoactive, ale carei manifestari se incadreaza in criteriile de diagnostic in vigoare pentru practica psihiatrica;
......
d) prin echipa terapeutica se intelege grupul de profesionisti care asigura asistenta medico-psihiatrica a pacientilor aflati in spitalizare continua sau discontinua si cuprinde: psihiatru, specialist medicina interna sau medicina de familie, psiholog, asistent medical specializat, asistent social, ergoterapeut si personal paramedical;
e) prin personal paramedical, altul decat cel prevazut in Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege un membru component al echipei terapeutice, altul decat medicul sau asistentul medical specializat;
......
h) prin capacitate psihica se intelege atributul starii psihice de a fi compatibila, la un moment dat, cu exercitarea drepturilor si libertatilor;
......
j) prin consimtamant se intelege acordul persoanei cu tulburari psihice, daca aceasa nu are discernamantul afectat, sau al reprezentantului legal ori conventional, dupa caz, cu privire la procedurile de internare, diagnostic si tratament; acesta trebuie sa fie liber de orice constrangee si precedat de o informare completa, intr-un limbaj accesibil, din care sa rezulte avantajele, dezavantajele si alternativele procedurilor respective, si sa fie reconfirmat in continuare ori de cate ori este nevoie sau la initiativa persoanei in cauza;
......
n) prin reprezentant conventional se intelege persoana cae accepta sa asiste sau sa reprezinte interesele unei persoane cu tulburari psihice, in conditiile art. 38^1 alin. (1)."


3. La articolul 5, dupa litera p) se introduce o noua litera, litera q), cu urmatorul cuprins:
"q) prin contentionare se intelege restrictionarea libertatii de miscare a unei persoane, prin folosirea unor mijloace adecvate pentru a preveni miscarea libera a unuia dintre brate, a ambelor brate, a unei gambe sau a ambelor gambe ori pentru a-l imobiliza total pe pacient, prin mijloace specifice protejate, care nu produc vatamari corporale."

4. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Evaluarea se va realiza in institutii de sanatate mintala, autorizate si acreditate conform legii."

5. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
Evaluarea sanatatii mintale se face cu consimtamantul liber, informat si documentat al persoanei, cu exceptia situatiilor specifice, stabilite de lege, cand persoana evaluata are dificultati in a aprecia implicatiile unei decizii asupra ei insesi, situatii in care persoana evaluata trebuie sa beneficieze de asistenta reprezentatului legal sau conventional."

6. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. Evaluarea starii de sanatate mintala se efectueaza la cererea persoanei, la internarea voluntara a acesteia intr-o unitate psihiatrica sau in conditiile unei internari nevoluntare prin solicitarea expresa a persoanelor mentionate la art. 47."

7. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Obiectivul evaluarii este stabilirea diagnosticului.
(2) In anumite cazuri prevazute de lege evaluarea are ca scop determinarea capacitatii psihice, stabilirea periculozitatii pentru sine sau pentru alte persoane, determinarea gradului de incapacitate, invaliditate sau handicap psihic.
(3) Evaluarea capacitatii psihice se face pentru unele profesiuni care necesita acest fapt; in acest caz, categoriile si perioadele la care se fac aceste evaluari se stabilesc prin norme.
(4) Discernamantul se stabileste, potrivit legii, prin expertiza medico-legala psihiatrica."

8. La articolul 15, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Rezultatul evaluarii se formuleaza in conformitate cu principiile si procedurile medicale in vigoare. El se consemneaza in sistemele de evidenta medicala si este adus la cunostinta persoanei in cauza, reprezentantului sau legal ori conventional sau, la cererea expresa, autoritatilor in drept.
(3) In cazul in care in urma evaluarii efectuate se ajunge la diagnosticarea unei tulburari psihice, medicul psihiatru are obligatia sa formuleze un program terapeutic care se aduce la cunostinta pacientului, informand, totodata, dupa caz, reprezentantul legal sau conventional."

9. La articolul 16, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Persoana in cauza sau reprezentantul sau legal ori conventional are dreptul sa conteste rezultatul evaluarii, sa solicite si sa obtina repetarea acestuia."

10. La articolul 20 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Bolnavii psihici monitorizati prin sistemul de asistenta ambulatorie, indiferent de statutul social pe care il au, beneficiaza de medicamente gratuite suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate."

11. La articolul 25, literele f) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"f) sa asigure utilizarea unor metode terapeutice care sa contribuie la restabilirea, mentinerea si dezvoltarea capacitatii pacientilor de a se autoadministra;
......
h) sa respecte viata privata a persoanei cu tulburari psihice;".

12. La articolul 29 alineatul (2), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) pacientul nu are capacitatea psihica de a intelege starea de boala si necesitatea instituirii tratamentului medical si nu are un reprezentant legal ori nu este insotit de un reprezentant conventional;
c) pacientul este minor sau pus sub interdictie, caz in care medicul psihiatru este obligat sa solicite si sa obtina consimtamantul reprezentantului legal;".

13. La articolul 29 alineatul (2) litera d) se abroga.

14. La articolul 29, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) In situatiile prevazute la alin. (2) lit. a) si b), in care nu se obtine sau nu se poate obtine consimtamantul reprezentantului legal ori conventional al pacientului, medicul psihiatru instituie procedurile de diagnostic si tratament pe care le considera necesare pe o perioada limitata pentru rezolvarea urgentei. Aceste cazuri vor fi notificate si supuse analizei comisiei prevazute la art. 52 alin. (1)."

15. La articolul 29, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Daca medicul nu detine informatii referitoare la existenta si identitatea reprezentantului legal ori conventional prevazut la alin. (3) are obligatia de a informa, de indata, autoritatea tutelara sau, in cazul minorilor, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului din unitatea administrativ-teritoriala in care pacientul isi are domiciliul sau resedinta ori, in cazul in care acestea nu sunt cunoscute, pe cele in a caror unitate administrativ-teritoriala se afla unitatea medicala."

16. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30
Consimtamantul poate fi retras in orice moment de catre pacient sau de reprezentantul legal ori conventional, medicul psihiatru avand obligatia sa informeze pacientul sau reprezentantul sau legal ori conventional asupra urmarilor intreruperii tratamentului. Medicul psihiatru are dreptul de a continua aplicarea masurilor terapeutice pe perioada strict necesara in cazul in care apreciaza ca intreruperea tratamentului are drept consecinta aparitia periculozitatii pentru sine sau pentru alte persoane, din cauza bolii. Aceste cazuri vor fi notificate si supuse analizei comisiei de revizie a procedurii, in conformitate cu prevederile art. 52."

17. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31
In situatiile in care medicul psihiatru suspecteaza existenta unor interese contrae intre pacient si reprezentantul sau legal ori conventioneal sesizeaza autoritatea tutelara ori, dupa caz, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului din unitatea administrativ-teritoriala in care pacientul isi are domiciliul sau resedinta, pentru initierea procedurilor necesare desemnarii unui alt reprezentant."

18. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32
Toate deciziile terapeutice se comunica imediat pacientului si, in cel mai scurt timp, reprezentantului acestuia, legal sau conventional, consemnandu-se, in acelesi timp, in dosarul medical."

19. La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33
(1) Fiecare membru din echipa terapeutica este obligat sa pastreze confidentialitatea informatiilor, cu exceptia situatiilor prevazute de prezenta lege."

20. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34
Orice pacient sau fost pacient cu tulburaari psihice sau reprezentatul sau legal ori conventional poate formula plangeri privind incalcarea drepturilor pacientilor prevazute de prezenta lege, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; in cazul internarii nevoluntare sunt aplicabile prevederile art. 52 si urmatoarele."

21. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35
Ingrijirea persoanelor internate in unitati de psihiatrie sau admise in centre de recuperare si reabilitare se realizeaza in conditii care sa asigure respectarea demnitatii umane."

22. Dupa articolul 35 se introduc sase noi articole, articolele 35^1-35^6, cu urmatorul cuprins:
"Art. 35^1
(1) Persoanele internate sunt cazate individual sau in comun.
(2) Incaperile in care se afla persoanele internate si celelalte incaperi destinate acestora trebuie sa dispuna de iluminat natural si de instalatiile necesare asigurarii iluminatului artificial corespunzator.
(3) Fiecarei persoane internate i se pune la dispozitie un pat.
(4) Normele minime obligatorii privind ingrijirea persoanelor internate intr-o unitate de psihiatrie se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.

Art. 35^2
(1) Se interzice supunerea oricarei persoane internate intr-o unitate de psihiatrie sau admise in centre de recuperae si reabilitare la tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente.
(2) Incalcarea prevederilor alin. (1) se pedepseste potrivit legii penale.

Art. 35^3
(1) In timpul internatii intr-o unitate de psihiatrie este interzisa orice forma de discriminare pe criterii de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie, apartenenta politica, convingeri, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectie HIV/SIDA sau alte criterii.
(2) Incalcarea prevederilor alin. (1) se pedepseste potrivit legii penale.

Art. 35^4
(1) Persoanelor internate li se poate restrictiona libertatea de miscare, prin folosirea unor mijloace adecvate, pentru a salva de la un pericol real si concret viata, integritatea corporala sau sanatatea lor ori a altei persoane.
(2) Este interzisa imobilizarea cu lanturi ori catuse a persoanelor internate, iar imobilizarea cu mijloace specifice protejate, care nu produc vatamari corporale, este permisa doar in situatii exceptionale, care sunt stabilite prin norme de aplicare a prezentei legi.
(3) Masura contentionarii nu poate fi folosita ca sanctiune, nu poate fi parte a programului de tratament si nu poate fi dispusa pentru cazuri de suicid sau de autoizolare ori ca o solutie pentru lipsa de personal sau de tratament, ca o sanctiune ori forma de amentintare pentru fortarea unei bune purtari ori pentru a preveni distrugerile de bunuri. Aceasta masura poate fi folosita doar daca aplicarea celor mai putin restrictive tehnici a fost neadecvata sau insuficienta pentru a preveni orice lovire ori vatamare.
(4) In caz de suicid sau autoizolare masura contentionarii nu poate fi folosita mai mult de doua ore.
(5) Folosirea mijloacelor de contentionare trebuie sa fie proportionala cu starea de pericol, sa se aplice numai pe perioada necesara doar atunci cand nu exista o alta modalitate de inlaturare a pericolului si sa nu aiba caracterul unei sanctiuni.
(6) Utilizarea mijloacelor de contentionare trebuie autorizata in prealabil de catre medicul sef de sectie, cu exceptia cazurilor in care urgenta nu permite acest lucru, situatie care va fi de indata adusa la cunostinta medicului sef de sectie.
(7) Utilizarea si incetarea utilizarii oricarui mijloc de contentionare se consemneaza intr-un registru special, intocmit de catre fiecare unitate psihiatrica.
(8) Procedurile standard de interventie si imobilizare a pacientilor se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.
(9) Mijloacele necesare pentru aplicarea masurilor prevazute la art. 5 lit. q) se asigura de catre Ministerul Sanatatii.

Art. 35^5
(1) Persoanele internate pot fi izolate temporar, fara contentionare, in vederea protejarii acestora, daca reprezinta un pericol pentru ei insisi sau pentru alte persoane. Aceasta masura trebuie aplicata cu maxima precautie si numai in cazul in care orice alta fmodalitate s-a dovedit ineficienta.
(2) Prevederile art. 35^4 se aplica in mod corespunzator.

Art. 35^6
(1) Orice persoana cu tulburari psihice are dreptul la cele mai bune servicii medicale si ingrijiri de sanatate mintala disponibile.
(2) Orice persoana care sufera de o tulburare psihica are dreptul sa exercite toate drepturile civile, politice, economice, sociale si cuturale recunoscute in Declaratia Universala a Drepturilor Omului, precum si in alte conventii si tratate internationale in materie, la care Romania a aderat sau este parte, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
(3) Orice persoana care sufera de o tulburare psihica are dreptul, in masura posibilului, sa traiasca si sa lucreze in mijlocul societatii. Administratia publica locala, prin organismele competente, asigura integrarea sau reintegrarea in activitati profesionale corespunzatoare starii de sanatate si capacitatii de reinsertie sociala si profesionala a persoanelor cu tulburari psihice.
(4) Orice persoana cu tulburare psihica are dreptul sa primeasca ingrijiri comunitare, in sensul prezentei legi."

23. La articolul 36 alineatul (1), literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) libertatea de comunicare, in special cu alte persoane din unitatea de ingrijire, libertatea de a trimite si de a primi comunicari particulare fara niciun fel de cenzura, libertatea de a primi vizite particulare ale unui consilier ori ale unui reprezenant legal sau conventional si, ori de cate ori este posibil, si ale altor vizitatori, libertatea de acces la serviciile postale si telefonice, precum si la ziare, la radio si la televiziune;
d) libertatea gandirii si a opiniilor, precum si libertatea credintelor religioase."

24. La articolul 38, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Daca pacientul nu este capabil sa inteleaga aceste informatii si atat timp cat aceasta incapacitate va dura, drepturile sale vor fi aduse la cunostinta reprezentantului sau legal sau conventional.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator si pe parcursul internarii nevoluntare a pacientului."

25. Dupa articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 38^1
(1) Persoana cu capacitate deplina de exercitiu si cu capacitatea psihica pastrata, care urmeaza a fi supusa unui tratament medical, are dreptul de a desemna, ca reprezentat conventional, o persoana cu capacitate deplina de exercitiu, care sa o asiste sau sa o reprezinte pe durata tratamentului medical.
(2) Unitatea sanitara va informa persoana prevazuta la alin. (1) cu privire la acest drept si ii va pune la dispozitie conventia-model pentru desemnarea reprezentantului conventional.
(3) Conventia-model prevazuta la alin. (2) urmeaza a fi aprobata prin normele de aplicare a prezentei legi.
(4) Reprezentarea conventionala se realizeaza numai dupa incheierea in forma scrisa a conventiei-model, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) o persoana poate avea, in acelasi timp, un singur reprezentant conventional;
b) reprezentarea conventionala este limitata numai cu privire la asistarea sau reprezentarea persoanei in ceea ce priveste internarea sau tratamentul medical, inclusiv drepturile acesteia pe durata tratamentului;
c) reprezentarea poate fi numai cu titlu gratuit;
d) conventia-model trebuie sa fie semnata atat de catre pacient, cat si de catre reprezentantul conventional;
e) este necesara prezenta unui martor, atestata prin semnarea conventiei-model si de catre acesta; martor nu poate fi o persoana din personalul medical al unitatii psihiatrice;
f) conventia-model trebuie sa cuprinda declaratia expresa a celui reprezentat, referitoare la imputernicirea data reprezentantului conventional de a decide cu privire la aplicarea tratamentului prin electrosocuri.
(5) Reprezentantul conventional are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) de a asista pacientul in relatiile cu unitatea medicala, cu institutiile publice sau cu orice alte persoane numai in legatura cu internarea si tratamentul medical, inclusiv cu drepturile acestuia pe durata tratamentului, si numai pentru perioada in care pacientul are dificultati in a aprecia implicatiile unei decizii asupra lui insusi;
b) de a reprezenta interesele pacientului pe langa conducerea spitalului de psihiatrie, precum si in fata organelor judiciare, dupa caz, numai in legatura cu internarea si tratamentul medical, inclusiv cu drepturile acestuia pe durata tratamentului, si numai pentru perioada in care persoana reprezentata are dificultati in a aprecia implicatiile unei decizii asupra ei insesi, potrivit prevederilor art. 11;
c) de a fi informat, la cerere, cu privire la asistenta medicala acordata pacientului.
(6) Pacientul sau reprezentantul conventional poate denunta oricand, in mod unilateral, conventia de reprezentare. Un nou reprezentant conventional poate fi numit cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
(7) Reprezentantul conventional poate fi inlocuit, dupa cum urmeaza:
a) la instituirea unui reprezentant legal, potrivit legii;
b) la solicitarea pacientului, daca starea sanatatii sale o permite;
c) in cazul prevazut la art. 31;
d) la externarea persoanei, chiar daca aceasta urmeaza tratament medical ambulatoriu.
(8) Existenta unui reprezentant legal sau conventional nu inlatura obligatia serviciului de sanatate mintala de a informa pacientul cu privire la drepturile si obligatiile sale.
(9) In cazul in care persoana internata a fost declarata ca fiind lipsita de capacitate deplina de exercitiu, aceasta va beneficia de sprijinul reprezentantului legal, desemnat potrivit dispozitiilor legale.
(10) In cazul in care pacientul nu are reprezentant legal ori nu a desemnat un reprezentant conventional din cauza lipsei capacitatii psihice, unitatea sanitara este obligata sa sesizeze, de indata, autoritatea tutelara sau, in cazul minorilor, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului din unitatea administrativ-teritoriala in care pacientul isi are domiciliul sau resedinta ori, in cazul in care acestea nu sunt cunoscute, pe cele in a caror circumscriptie teritoriala se afla unitatea medicala, in vederea instituirii masurilor de ocrotire."

26. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 39
Conditiile de asistenta si ingrijire a sanatatii mintale ale persoanelor care executa pedepse cu inchisoarea sau care sunt retinute sau arestate preventiv si despre care s-a stabilit ca au o tulburare psihica, precum si persoanele internate in spitalul de psihiatrie ca urmare a aplicarii masurilor medicale de siguranta prevazute de Codul penal nu pot fi discriminatorii in raport cu celelalte persoane bolnave psihic."

27. Dupa articolul 39 se introduc doua noi articole, articolele 39^1 si 39^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 39^1
(1) Reprezentantii organizatiilor neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul sanatatii mintale sau al protectiei drepturilor omului pot vizita unitatile de psihiatrie sau centrele de recuperare si reabilitare si pot lua contact cu pacientii, in baza unei autorizatii emise de catre directorul Centrului National de Sanatate Mintala si Lupta Antidrog.
(2) Autorizatia prevzuta la alin. (1) se emite nominal pentru reprezentantii fiecarei organizatii neguvernamentale si permite accesul liber in toate unitatile de psihiatrie si in centrele de recuperare si reabilitare timp de un an de la emiterea acesteia.
(3) Intrevederile dintre reprezentantii organizatiilor neguvernamentale prevazute la alin. (1) si pacientii unitatilor de psihiatrie sau al centrelor de recuperare si reabilitare se desfasoara in conditii de confidentialitate, sub supraveghere vizuala.
(4) Conditiile de acordare si de retragere a autorizatiei prevazute la alin. (1) se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.

Art. 39^2
Centrul National de Sanatate Mintala si Lupta Antidrog incurajeaza si sustine orice initiativa a organizatiilor guvernamentale si neguvernamentale, nationale si internationale, precum si a persoanelor fizice care doresc sa contribuie la activitatea de educatie, interventie psihosociala si asistenta religioasa desfasurata in unitatile de psihiatrie sau sa sprijine financiar astfel de actiuni, daca acestea nu contravin prevederilor legale si regulilor privind organizarea acestor unitati."

28. La articolul 40 se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins: "(2) La stabilirea unitatii de psihiatrie in care se va face internarea se va avea in vedere ca aceasta sa fie situata cat mai aproape de localitatea de domiciliu a pacientului. (3) Modalitatile de transfer al pacientilor se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi."

29. La articolul 45, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) in cazul unei persoane suferind de o tulburare psihica grava, neinternarea ar putea antrena o grava deteriorare a starii sale sau ar impiedica sa i se acorde tratamentul adecvat."

30. La articolul 47 alineatul (1), literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) reprezentantii administratiei publice locale cu atributii in domeniul socio-medical si de ordine publica;
d) reprezentantii politiei, jandarmeriei sau al pompierilor, precum si de catre procuror;".

31. La articolul 47 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) instanta de judecata civila, ori de cate ori apreciaza ca starea sanatatii mintale a unei persoane aflate in cursul judecatii ar putea necesita internare nevoluntara."

32. La articolul 47, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Procedura prevazuta la art. 52 si urmatoarele se aplica in mod corespunzator."

33. La articolul 48 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Transportul bolnavului psihic cu ambulanta se efectueaza, intotdeauna, cu insotitor."

34. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49
Medicul psihiatru, dupa evaluarea starii de sanatate mintala a persoanei aduse si dupa aprecierea oportunitatii internarii nevoluntare, are obligatia de a informa imediat persoana respectiva si reprezentantul legal al acesteia cu privire la hotararea de a o supune unui tratament psihiatric, precum si cu privire la propunerea de a o supune internarii nevoluntare. Totodata, in termen de cel mult 24 de ore de la evaluare, medicul psihiatru trimite documentatia necesara propunerii de internare nevoluntara comisiei prevazute la art. 52 alin. (1), prin conducerea unitatii medicale respective, si informeaza persoana ca va fi examinata de catre aceasta comisie, aducand aceasta la cunostinta reprezentantului legal sau conventional al pacientului."

35. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 50
Daca medicul nu detine informatii referitaore la persoanele prevazute la art. 49, are obligatia de a informa conducerea unitatii medicale, care va transmite informatia, de indata, autoritatii tutelare sau, in cazul minorilor, directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului din unitatea administrativ-teritoriala in care pacientul isi are domiciliul sau resedinta ori, in cazul in care acestea nu sunt cunoscute, pe cale in a caror unitate administrativ-teritoriala se afla unitatea medicala."

36. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 51.
(1) Daca medicul psihiatru considera ca nu exista motive medicale pentru internarea nevoluntara, va inscrie constatarea sa, cu motivarea respectiva, in documentatia medicala.
(2) Medicul psihiatru va informa institutia care a sesizat respectivul caz, precizand motivele care au stat la baza deciziei sale."

37.Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 52
(1) Propunerea de internare nevoluntara, intocmita potrivit prevederilor art. 49, este analizata de catre o comisie special constituita in acest sens, in termen de cel mult 48 de ore de la primirea propunerii, dupa examinarea persoanei respective, daca aceasta este posibila.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) este alcatuita din 3 membri numiti de managerul spitalului, si anume: 2 psihiatri si un medic de alta specialitate sau un reprezentant al societatii civile.
(3) Modalitatea de desemnare, procedura de selectie si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca reprezentantii societatii civile se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi.
(4) Hotararea comisiei va cuprinde:
a) diagnosticul;
b) solutia adoptata;
c) motivarea solutiei;
d) semnatura tuturor membrilor comisiei.
(5) Decizia de internare nevoluntara a comisiei prevazute la alin. (1) se va consemna in dosarul medical al pacientului si va fi comunicata de indata acestuia, precum si reprezentantului sau legal sau conventional. In baza acestei decizii, pacientul va fi internat nevoluntar.
(6) Decizia de internare nevoluntara a comisiei prevazute la alin. (1) va fi inaintata de catre conducerea unitatii medicale, in termen de 24 de ore, judecatoriei in a carei circumscriptie se afla unitatea medicala, odata cu documentele medicale referitoare la pacientul in cauza.
(7) Pana la pronuntarea hotararii instantei cu privire la confirmarea deciziei de internare nevoluntara, pacientul internat nevoluntar va fi examinat periodic de catre comisia prevazuta la alin. (1), la un interval ce nu va depasi 5 zile."

38. Articolul 53 se abroga.

39. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 54
(1) Judecarea se face in regim de urgenta, in camera de consiliu.
(2) Participarea si ascultarea pacientului sunt obligatorii, daca starea sanatatii sale o permite. In caz contrar, judecatorul poate dispune audierea pacientului in unitatea sanitara.
(3) Pacientul va fi aparat din oficiu, daca nu are aparator ales.
(4) Participarea procurorului este obligatorie.
(5) Pacientul si reprezentantul legal sau conventional al pacientului pot solicita efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice sau pot propune orice alte probe, in conditiile legii.
(6) Instanta hotaraste, dupa caz, confirmarea sau incetarea internarii medicale nevoluntare.
(7) Daca instanta apreciaza ca nu se impune mentinerea internarii, insa tratamentul este necesar, poate dispune, dupa ascultarea reprezentantului legal ori conventional al pacientului, inlocuirea internarii medicale cu tratamentul ambulatoriu, prin reteaua ambulatorie teritoriala de psihiatrie.
(8) Hotararea instantei poate fi atacata cu recurs, in termen de 3 zile de la pronuntare, pentru cei prezenti, sau de la comunicare, pentru cei lipsa.
(9) Recursul nu suspenda executarea."

40. Dupa articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 54^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 54^1
(1) In caz de urgenta, medicul psihiatru, dupa evaluarea starii de sanatate mintala a persoanei aduse si dupa aprecierea oportunitatii internarii nevoluntare, dispune internarea nevoluntara a pacientului si informeaza despre aceasta, de indata, persoana respectiva, reprezentantul legal sau conventional ori, dupa caz, autoritatea tutelara, precum si comisia prevazuta la art. 52 alin. (1).
(2) Internarea nevoluntara de urgenta este supusa revizuirii comisiei prevazute la art. 52 alin. (1), in termen de 24 de ore de la primirea instiintarii cu privire la internarea nevoluntara.
(3) In cazul in care comisia confirma decizia de internare nevoluntara, prevederile art. 52 lin. (2)-(7) si art. 54 se aplica in mod corespunzator."

41. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 56
(1) Comisia prevazuta la art. 52 alin. (1) are obligatia de a reexamina pacientii la cel mult o luna si ori de cate ori este nevoie in functie de starea acestora, precum si la cererea medicului sef de sectie, a pacientului, a reprezentantului legal sau conventional al pacientului, precum si a procurorului.
(2) In situatia in care nu se mai constata conditiile care au determinat hotararea de internare nevoluntara, tinand cont si de opinia medicului psihiatru care are in ingrijire pacientul, comisia prevazuta la art. 52 alin. (1), prin examinarea directa a pacientului si a dosarului sau medical, constata incetarea conditiilor care au impus internarea nevoluntara.
(3) Comisia prevazuta la art. 52 alin. (1) va informa conducerea unitatii medicale, care va sesiza, de indata, judecatoria care a hotarat confirmarea internarii nevoluntare in legatura cu propunerea de incetare a conditiilor care au impus internarea nevoluntara, propunand confirmarea acesteia din urma.
(4) Prevederile art. 54 se aplica in mod corespunzator."

42. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 57
(1) Daca instanta judecatoreasca competenta nu confirma internarea nevoluntara, persoana in cauza are dreptul de a parasi imediat unitatea spitaliceasca sau poate solicita, in urma consimtamantului scris, continuarea tratamentului.
(2) Daca persoana aflata in procedura de internare nevoluntara paraseste unitatea spitaliceasca fara sa existe decizia comisiei prevazute la art. 52 alin. (1) in acest sens sau hotararea instantei de judecata competente, unitatea spitaliceasca are obligatia de a sesiza imediat organele de politie si parchetul de pe langa instanta judecatoreasaca competenta, precum si reprezentantul legal sau conventional.
(3) Cand masura internarii nevoluntare a fost luata fata de un pacient in a carui ocrotire se afla un minor sau o persoana pusa sub interdictie, careia i s-a instituit curatela ori o persoana care din cauza bolii, varstei sau altei cauze are nevoie de ajutor, medicul va informa, de indata, autoritatea tutelara de la domiciliul sau resedinta pacientului."

43. La articolul 59 alineatul (1), partea introductiva si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 59
(1) Limitarea libertatilor individuale ale pacientului internat nevoluntar poate fi justificata prin raportare la starea de sanatate a pacientului si la eficienta tratamentului. Nu pot fi limitate urmatoarele drepturi:
a) comunicarea cu orice autoritate, cu membrii familiei, cu reprezentantul legal sau conventional ori cu avocatul;".

44. Articolul 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 62
Activitatile profilactice din patologia psihiatrica, precum si ingrijirile preventive de sanatate mintala se finanteaza de la bugetul de stat."

Art. II
Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589 din 8 august 2002, cu completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. III
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Sanatatii va actualiza Normele de aplicare a Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 372/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 2 mai 2006.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 487/2002 republicata 2012, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice
Legea 25/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie. Lege nr. 25/2012


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
45 useri online

Useri autentificati: