DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatiiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 395 din 5 iunie 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 11 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, adoptata in temeiul art. 1 pct.III.1 si pct. X din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2015, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:
" Articolul 17 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'c) urmaresc aplicarea criteriilor de control al calitatii serviciilor medicale pe baza standardelor de acreditare adoptate de catre Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate;'"

2. La articolul I, dupa punctul 2 se introduc cinci noi puncte, punctele 2^1 25, cu urmatorul cuprins:

"2^1. La articolul 175, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(5) Colegiul Director al Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate, organism colectiv de conducere al Autoritatii, este format din reprezentanti ai urmatoarelor autoritati, institutii si organizatii profesionale:
a) un reprezentant al Administratiei Prezidentiale;
b) 2 reprezentanti ai Guvernului Romaniei;
c) un reprezentant al Academiei Romane;
d) un reprezentant al Academiei de Stiinte Medicale;
e) un reprezentant al Asociatiei Nationale a Universitatilor de Medicina si Farmacie din Romania;
f) un reprezentant al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
g) un reprezentant al Colegiului Medicilor din Romania;
h) un reprezentant al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania;
i) un reprezentant al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania;
j) un reprezentant al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania;
k) un reprezentant al Asociatiei Spitalelor din Romania;
l) un reprezentant al Asociatiei Spitalelor Private din Romania;
m) un reprezentant al Asociatiei Nationale a Farmacistilor de Spital din Romania;
n) un reprezentant al Scolii Nationale de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti;
o) un reprezentant al Societatii Nationale de Medicina a Familiei;
p) 3 reprezentanti desemnati de organizatiile sindicale reprezentative la nivel de sector sanitar;
q) 3 reprezentanti desemnati de Asociatiile reprezentative ale pacientilor la nivel national;
r) presedintele Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate.'

2^2. La articolul 175, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
'(5^1) Membrii Colegiului director, precum si rudele sau afinii acestora pana la gradul al II-lea inclusiv, sunt incompatibili cu calitatea de angajat al Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate, cu cea de membru in organele de conducere sau de asociat al unitatilor sanitare, precum si al societatilor cu profil de asigurari, farmaceutic sau de aparatura medicala.'


2^3. La articolul 175, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'(6) Pentru obtinerea acreditarii se percepe o taxa de acreditare, valabila pentru un ciclu de acreditare, al carei nivel se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate, la propunerea fundamentata a Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate.'

2^4. La articolul 175, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
'(8) Pentru indeplinirea misiunii sale, Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate colaboreaza, pe baza de contracte civile, incheiate potrivit prevederilor Codului civil, cu evaluatori de servicii de sanatate si experti in domeniul de activitate al Autoritatii.'

2^5. La articolul 176, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art.176
(1) Procedurile, standardele si metodologia de acreditare, valabile pentru un ciclu de acreditare de 5 ani, se elaboreaza de catre Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate, se adopta prin consensul autoritatilor, institutiilor si organizatiilor care au reprezentanti in Colegiul director al Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.'"


3. La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 177 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 177
(1) Acreditarea este valabila pentru o perioada de 5 ani.
Inainte de expirarea termenului, unitatea sanitara solicita evaluarea in vederea intrarii intr-un nou ciclu de acreditare."

4. La articolul I, dupa punctul 3 se introduc doua noi puncte, punctele 3^1 si 3^2, cu urmatorul cuprins:

"3^1. La articolul 190 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'a) de la bugetul de stat, pentru situatia prevazuta la alin. (2) lit. b), d) si e), prin bugetul Academiei Romane si prin transfer din bugetul Ministerului Sanatatii, prin Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, catre bugetul Spitalului Universitar de Urgenta Elias, pe baza de contract incheiat intre ordonatorii de credite;'

3^2. Articolul 204 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art.204
(1) Daca in termen de un an de la obtinerea autorizatiei sanitare de functionare spitalele nu solicita acreditarea in conditiile legii, acestea pierd dreptul de a mai fi finantate din fonduri publice.
(2) Daca spitalele acreditate nu solicita intrarea intr-un nou ciclu de acreditare cu cel putin 9 luni inainte de incetarea valabilitatii acreditarii, pierd dreptul de a mai fi finantate din fonduri publice.'"

5. La articolul I, dupa punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 4^1 4^3, cu urmatorul cuprins:

"4^1. Articolul 238 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 238
(1) Evaluarea calitatii serviciilor de sanatate in vederea acreditarii unitatilor sanitare revine Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate.
(2) Evaluarea si acreditarea unitatilor sanitare se face in baza standardelor, procedurilor si metodologiei elaborate de Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate.
(3) CNAS incheie contracte numai cu unitatile sanitare acreditate care respecta urmatoarele conditii:
a) dispun de un sistem informational si informatic a carui utilizare permite evidenta, raportarea, decontarea si controlul serviciilor medicale efectuate, conform cerintelor CNAS;
b) utilizeaza pentru tratamentul afectiunilor numai medicamente din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;
c) utilizeaza materiale sanitare si dispozitive medicale autorizate, conform legii.'

4^2. Articolul 239 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
'Art. 239
Calitatea serviciilor de sanatate furnizate de catre unitatile sanitare este verificata, in cursul unui ciclu de acreditare, de catre structurile de control al calitatii serviciilor de sanatate din cadrul Ministerului Sanatatii si al directiilor de sanatate publica.'

4^3. Articolul 239^1 se abroga.'"

Art. II
In vederea asigurarii functionarii Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate, numarul maxim de posturi, aprobat si finantat in anul 2015 pentru Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor, se suplimenteaza cu 25 de posturi.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
21 useri online

Useri autentificati: