DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 125/2012 privind aprobarea OG 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranta rutiera. Lege nr. 125/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 16 iulie 2012

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 6 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranta rutiera, adoptata in temeiul art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 2, articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Prezenta lege stabileste cadrul institutional si modul de gestionare a sigurantei circulatiei pe reteaua rutiera.
(2) Prezenta lege se aplica drumurilor noi si drumurilor existente, dupa cum urmeaza:
a) drumurilor noi si celor apartinand retelei rutiere transeuropene, astfel cum este definita la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientarile comunitare pentru dezvoltarea retelei transeuropene de transport, incepand din 19 decembrie 2010;
b) drumurilor de interes national, incepand cu data de 1 ianuarie 2013;
c) drumurilor judetene, drumurilor comunale amenajate si strazilor urbane amenajate, incepand cu data de 1 ianuarie 2015.
(3) Prezenta lege nu se aplica tunelurilor rutiere reglementate de Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerintele minime de siguranta pentru tunelurile din Reteaua rutiera transeuropeana.
(4) Investitorii si administratorii oricaror drumuri publice prevazute la alin. (2) pot aplica prevederile prezentei legi, la cererea lor, si anterior datei de la care sunt obligati conform alin. (2).
(5) Reteaua rutiera care face obiectul prezentei legi cuprinde:
a) autostrazi;
b) drumuri expres;
c) drumuri nationale;
d) drumuri judetene;
e) drumuri comunale amenajate;
f) strazi amenajate."


2. La articolul I punctul 2, literele a) si c) ale alineatului (2) al articolului 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) asigurarea independentei auditorului/inspectorului de siguranta rutiera fata de investitor, proiectant, executant, administratorul drumului sau beneficiar, dupa caz;
......
c) auditorul de siguranta rutiera nu trebuie sa fie implicat sub nicio forma in niciuna dintre fazele de realizare si de executie a proiectului de infrastructura rutiera supus auditarii."


3. La articolul 1 punctul 2, articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) auditul de siguranta rutiera – verificarea detaliata, tehnica si sistematica, independenta, din punctul de vedere al sigurantei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructura rutiera in toate etapele, de la planificare pana la inceputul exploatarii;
b) auditorul de siguranta rutiera – persoana fizica atestata potrivit prezentei legi sa efectueze evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere sau auditul de siguranta rutiera;
c) drumul public – drumul deschis circulatiei publice, ale carui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) drumul amenajat/strada amenajata – drumul public al carui carosabil este acoperit cu asfalt, beton de ciment sau macadam;
e) clasificarea tronsoanelor cu concentratie mare de accidente – metoda de identificare, analizare si clasificare a tronsoanelor infrastructurii rutiere, care au fost in exploatare mai mult de 3 ani, pe care s-a inregistrat un numar mare de accidente soldate cu persoane decedate, proportional cu fluxul de trafic;
f) clasificarea sigurantei retelei rutiere – metoda pentru identificarea, analizarea si clasificarea sectiunilor retelei rutiere existente, in functie de potentialul de imbunatatire a sigurantei si de reducere a costurilor legate de accidente;
g) evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere – o analiza comparativa strategica a impactului asupra gradului de siguranta a retelei rutiere in cazul unui proiect al unei noi cai rutiere sau in cazul unui proiect privind modificari substantiale constructive ale retelei existente;
h) inspectorul de siguranta rutiera – persoana fizica atesata potrivit prezentei legi sa efectueze inspectia de siguranta rutiera;
i) inspectia de siguranta rutiera – verificarea periodica a retelei rutiere aflate in exploatare, din punctul de vedere al sigurantei circulatiei, cu identificarea eventualelor disfunctionalitati sau deficiente de proiectare, constructie, operare si/sau de intretinere a drumului, care pot conduce la producerea de accidente rutiere;
j) reteaua rutiera transeuropeana – reteaua rutiera definita la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE;
k) liniile directoare – masurile adoptate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii care indica etapele de urmat si elementele de avut in vedere in aplicarea procedurilor de siguranta rutiera prevazute in prezenta lege;
l) modificare substantiala – orice modernizare sau reabilitare care impune schimbarea elementelor geometrice ale drumului;
m) proiectul de infrastructura rutiera – proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificari substantiale a unor retele rutiere deja existente;
n) punctul negru – segmentul de drum public care prezinta o rata mai mare de accidente rutiere decat rata medie a accidentelor inregistrate pe unitatea de distanta a drumului respectiv si pe o perioada de timp istorica, stabilite de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.;
o ) utilizatorul vulnerabil – categoria de participanti la traficul rutier care este expusa riscului de accidentare soldata cu morti si/sau vatamare corporala grava intr-un grad mai mare decat restul participantilor."

4. La articolul I punctul 2, titlul capitolului II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL II - Dovandirea si incetarea calitatii de auditor/inspector de siguranta rutiera"


5. La articolul I punctul 2, articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Poate efectua inspectii de siguranta rutiera orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) nu are cazier judiciar;
b) are studii universitare de licenta dovedite cu diploma recunoscuta in conditiile prevazute de lege, in unul dintre domeniile constructiei si proiectarii drumurilor si podurilor, constructiilor civile, ingineriei transporturilor rutiere sau autovehiculelor rutiere;
c) are o experienta profesionala de cel putin 5 ani in unul sa mai multe dintre domeniile prevazute la lit. b);
d) a frecventat cursurile pentru formarea inspectorilor de siguranta rutiera si a promovat examenul de atestare a calitatii de inspector de siguranta rutiera;
e) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activitati;
f) nu i s-a interzis exercitarea profesiei in domeniul specialitatii sale prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
g) are permis de conducere valabil, care sa ateste o vechime de minimum 3 ani in categoria B sau in alta categorie superioara acesteia.
(2) Poate efectua audit de siguranta rutiera si/sau evaluare de impact asupra sigurantei rutiere orice persoana fizica ce indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) nu are cazier judiciar;
b) are studii universitare de licenta dovedite cu diploma recunoscuta in conditiile stabilite de lege, in unul dintre domeniile constructiei si proiectarii drumurilor si podurilor sau in unul dintre domeniile constructiilor civile, ingineriei transporturilor rutiere sau autovehiculelor, completate cu cursuri postuniversitare sau de masterat in domeniul constructiei drumurilor si podurilor sau ingineriei circulatiei rutiere;
c) are o experienta profesionala de cel putin 5 ani dovedita in unul sau mai multe dintre domeniile prevazute la lit. b);
d) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranta rutiera si a promovat examenul de atestare a calitatii de auditor de siguranta rutiera, in conditiile prevazute de prezenta lege;
e) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activitati;
f) nu i s-a interzis exercitarea profesiei in domeniul specialitatii sale prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
g) are permis de conducere valabil, care sa ateste o vechime de minimum 3 ani in categoria B sau in alta categorie superioara acesteia.
(3) Poate efectua audit de evaluare de impact asupra sigurantei rutiere, prevazute la alin. (2), orice inspector de siguranta rutiera care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) a efecuat inspectiile de siguranta rutiera, prevazute la art. 3 lit. i), pentru cel putin 2.000 de kilometri de drumuri;
b) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranta rutiera si a promovat examenul de atestare a calitatii de auditor de siguranta rutiera, in conditiile prevazute de prezenta lege."

6. La articolul I punctul 2, dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 4^1
(1) Profesia de auditor de siguranta rutiera/de evaluare de impact asupra sigurantei rutiere sau profesia de inspector de siguranta rutiera poate fi exercitata in regim de libera practica, in cazul in care acesta este persoana fizica autorizata, inregistrata la oficiul registrului comertului pentru activitatea respectiva.
(2) In vederea exercitarii profesiei, auditorul poate angaja specialisti, pe baza de contract de munca sau contract de prestari de servicii, in conditiile legii."

7. La articolul I punctul 2, alineatele (1), (2) si (5) ale articolului 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Formarea, instrurea si perfectionarea profesionala a auditorilor/inspectorilor de siguranta rutiera se asigura prin organizarea cursurilor respective de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.
(2) Cursurile de formare, instrure sau perfectionare profesionala se realizeaza pentru o perioada de minimum 3 luni in colaborae cu institutii de invatamant superior acreditate si/sau cu furnizorii de formare profesionala autorizati, potrivit legislatiei privind formarea profesionala a adultilor, in baza programelor-cadru de formare, instruire si perfectionare profesionala.
......
(5) Auditorii sunt obligati sa participe o data la 2 ani la cursurile de instruire periodica si o data la 4 ani la cursurile de perfectionare profesionala organizate de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R."

8. La articolul I punctul 2, dupa alineatul (5) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Participarea la cursurile de instruire periodica si la cursurile de perfectionare profestionala este conditionata de dovada mentinerii conditiilor privind cazierul judiciar si permisul de conducere, prevazute la art. 4."

9. La articolul I punctul 2, articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Se infiinteaza, in subordinea ministrului transporturilor si infrastructurii, Comisia de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor, denumita in continuare Comisia, compusa din 9 membri, al carei regulament de organizare si functionare se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
(2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei stabileste componenta, atributiile si modalitatea de remunerare a activitatii membrilor acesteia si a personalului care o deserveste.
(3) Mandatul membrilor Comisiei este de 4 ani.
(4) Lucrarile Comisiei se desfasoara in prezenta a 9 membri, iar deciziile se iau cu votul majoritatii acestora.
(5) Un membru plin aflat in imposibilitatea de a participa la lucrarile Comisiei va fi inlocuit cu supleantul acestuia.
(6) Exercitarea activitatii de auditor este compatibila cu cea de membru al Comisiei."

10. La articolul I punctul 2, articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Accesul la profesia de auditor/inspector de siguranta rutiera se realizeaza conform prevederilor prezentei legi.
(2) Examinarea candidatilor in vederea atestarii ca auditor/inspector de siguranta rutiera se efectueaza de Comisia prevazuta la art. 6 alin. (1) si va consta intr-o aplicatie practica si un test-grila.
(3) Pentru sustinerea examenului de atestare privind accesul la profesie si pentru eliberarea atestatului respectiv, fiecare candidat achita cate o taxa, dupa caz, stabilita prin regulamentul de organizare si functionare a Comisiei, care se face venit la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.
(4) Comisia comunica conducerii Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. numele si datele de identificare ale persoanelor care au obtinut atestatul de auditor/inspector de siguranta rutiera, in vederea inscrierii acestora in Registrul auditorilor/inspectorilor de siguranta rutiera, denumit in continuare Registru. Lista auditorilor, actualizata, va fi facuta publica pe pagina de internet a Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R.
(5) Pentru cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat apartinand Spatiului Economic European, care a dobandit calitatea de auditor de siguranta rutiera in unul dintre aceste state, Comisia va recunoaste automat documentul emis de autoritatea competenta din statul de origine, in baza caruia cetateanul exercita legal profesia. Daca cetateanul doreste sa isi desfasoare activitatea de audit de siguranta rutiera in Romania, se inscrie intr-o sectiune speciala a Registrului prevazut la alin. (4), cu conditia prezentarii documentelor care atesta dobandirea calitatii de auditor de siguranta rutiera.
(6) Decizia Comisiei de a nu aproba inscrierea in Registrul prevazut la alin. (4) se notifica persoanelor prevazute la alin. (4) sau (5), dupa caz.
(7) Contestastiile persoanelor prevazute la alin. (6) se pot adresa Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in termen de maximum 30 de zile de la notificarea prevazuta la alin. (6)."

11. La articolul I punctul 2, articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Calitatea de auditor/inspector de siguranta rutiera inceteaza in urmatoarele cazuri:
a) la cerere, prin renuntare facuta in scris de catre persoana respectiva;
b) in cazul in care persoana nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), e), f) si g) si art. 4 alin. (2) lit. a), e), f) si g);
c) in caz de deces.
(2) Incetarea calitatii de auditor/inspector de siguranta rutiera se dispune de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., prin rezolutia de retragere a atestatului, in una dintre situatiile prevazute la alin. (1), dar numai dupa notificarea auditorului/inspectorului in cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), pentru a elimina cauza intr-un termen prestabilit.
(3) In caz de incetare a calitatii de auditor/inspector de siguranta rutiera, numele acestuia se radiaza din Registru."

12. La articolul I punctul 2, titlul capitolului III se modifica si va avea urmtorul cuprins:
"CAPITOLUL III - Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere, auditul de siguranta rutiera si inspectiile de siguranta rutiera"


13. La articolul I punctul 2, articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere este parte integranta a studiului de prefezabilitate sau, dupa caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructura rutiera, care se construieste sau se modifica substantial, se realizeaza potrivit prevederilor cuprinse in anexa 1 si se concretizeaza intr-un raport de evaluare de impact asupra sigurantei rutiere.
(2) Raportul de evaluare de impact asupra sigurantei rutiere trebuie sa indice considerentele in materie de siguranta rutiera care contribuie la alegerea solutiei propuse si sa furnizeze toate informatiile relevante necesare realizarii unei analize costuri-beneficii a diverselor optiuni evaluate.
(3) Auditul de siguranta rutiera este parte integranta a unui proiect de infrastructura rutiera, se concretizeaza intr-un raport de audit de siguranta rutiera si se executa obligatoriu pe capitole, corespunzator pentru fiecare dintre urmtoarele stadii, cu respectarea prescriptiilor prevazute in anexa nr. 2:
a) proiectul preliminar;
b) proiectele detaliate;
c) anterior receptionarii drumului public;
d) imediat dupa darea in exploatare a drumului public, in trafic.
(4) Inspectia de siguranta rutiera se realizeaza obligatoriu pentru fiecare drum public al retelei rutiere, din 2 in 2 ani, alternativ in perioadele de iarna si vara, se concretizeaza intr-un raport de inspectie de siguranta si cuprinde verificarea periodica a gradului de deteriorare a elementelor care influenteaza siguranta rutiera, mentinerea caracteristicilor initiale privind semnalizarea si, dupa caz, analiza posibilelor efecte ale lucrarilor rutiere asupra sigurantei traficului.
(5) Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere sau auditul de siguranta rutiera se realizeaza de un auditor sau de o echipa de auditori, dupa caz, in functie de complexitatea lucrarii.
(6) In cazul unui accidente de circulatie soldat cu persoane decedate, inregistrat pe un drum public, organele de politie care ancheteaza cazul notifica aceasta administratorului drumului, care va solicita imediat Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R., obligatoriu, executarea unei inspectii de siguranta rutiera suplimentare, care se identifice elementele prevazute in anexa nr. 4, ce au favorizat producerea accidentului respectiv, si sa faca recomandarile necesare.
(7) In raportul de inspectie suplimentara intocmit, un punct distinct va constitui analiza recomandarilor din rapoartele de inspectie periodice anterioare, care nu au fost rezolvate pana la data accidentului si care au constituit cauza accidentului.
(8) O copie a raportului de inspectie de siguranta rutiera va fi pusa de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. la dispozitia organului de cerecetare penala privind accidentul respectiv."

14. La articolul I punctul 2, articolul 10 se abroga.

15. La articolul I punctul 2, articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) In vederea realizarii evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere, a auditului de siguranta rutiera sau a inspectiei de siguranta rutiera, se incheie un contract intre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R., pe de o parte, si investitor sau administrator, dupa caz, pe de alta parte, pe baza unui contract-cadru stabilit prin ordin al ministrului transpoturilor si infrastructurii.
(2) La desemnarea auditorilor/inspectorilor de siguranta rutiera vor fi respectate prevederile art. 4 alin. (1) sau (2) si ale art. 4^1, dupa caz, precum si urmatoarele criterii:
a) zonal georgafic, care asigura prioritatea la desemnare auditorilor/inspectorilor de siguranta rutiera domiciliati in zona sau cel mai aproape de zona in care se afla proiectul aduditat/sectorul de drum public;
b) al desemnarii echitabile a auditorilor/inspectorilor de siguranta rutiera, asigurandu-se un grad nediscriminatoriu de incarcare a acestora.
(3) In cazul in care, intr-o procedura de desemnare, nu exista auditori/inspectori de siguranta rutiera disponibili, care sa indeplineasca criteriile prevazute la alin. (2), Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. poate desemna, in mod justificat, auditori/inspectori de siguranta rutiera cu derogare de la unele dintre aceste criterii.
(4) Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. desemneaza auditorii/inspectorii de siguranta rutiera, conform prevederilor art. 4^1, cu respectarea prevederilor alin. (2) si (3), in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului prevazut la alin. (1), si notifica in acest sens auditorii/inspectorii de siguranta rutiera desemnati si investitorul sau administratorul, dupa caz.
(5) Auditorii/inspectorii de siguranta rutiera nu pot refuza desemnarea decat din motive obiective sau in una dintre situatiile prevazute la alin. (6) si (7).
(6) Auditorul/inspectorul de siguranta rutiera are obligatia de a aduce la cunostinta Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. orice imprejurare de natura a aduce atingere principiului independentei acestuia fata de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, dupa caz, imediat ce a luat cunostinta de aceasta.
(7) Independenta auditorului/inspectorului de siguranta rutiera fata de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, dupa caz, este afectata in urmatoarele cazuri:
a) auditorul/inspectorul de siguranta rutiera, o ruda a sa pana la gradul al IV-lea sau un angajat al acestuia are relatii contractuale ori este angajat al uneia dintre parti;
b) auditorul/inspectorul de siguranta rutiera, o ruda a sa pana la gradul al IV-lea sau un angajat al acestuia este actionar ori detine parti sociale la una dintre parti;
c) auditorul/inspectorul de siguranta rutiera, o ruda a sa pana la gradul al IV-lea sau un angajat al acestuia este membru in organele de conducere ale uneia dintre parti;
d) sunt indeplinite alte conditii legale privind conflictul de interese sau incompatibilitatea.
(8) In conditiile executarii de catre unul sau mai multi auditori/inspectori de siguranta rutiera a unui raport, fara respectarea prevederilor alin. (6) si (7), raportul este nul de drept, onorariul incasat va fi restituit, iar acestia sunt responsabili de daunele reclamate de beneficiarul raportului respectiv."

16. La articolul I punctul 2, articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Investitorul sau administratorul drumului, dupa caz, este obligat sa depuna la Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. documentatia privind fiecare capitol al proiectului de infrastructura rutiera sau a drumului public supus evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere, inspectiei de siguranta rutiera sau auditului de siguranta rutiera, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului prevazut la art. 11 alin. (1).
(2) Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. pune la dispozitia auditorului de siguranta rutiera sau echipei de auditori de siguranta rutiera, dupa caz, documentatia privind:
a) studiul de prefezabilitate;
b) studiul de fezabilitate;
c) evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere;
d) proiectul tehnic;
e) detaliile de executie;
f) planurile generale ale traseului;
g) planurile de situatie si profilurile transversale si longitudinale ale drumului;
h) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;
i) planurile de semnalizare si marcaj rutiere de pe traseu, precum si echipamentele rutiere din dotare;
j) analizele de trafic, existent si prognozat;
k) datele si informatiile privind accidentele rutiere inregistrate pe drumuri auditate;
l) informatiile cu privire la recomandarile continute in raportul anterior;
m) alte informatii necesare.
(3) La cererea auditorului de siguranta rutiera sau a echipei de auditori de siguranta rutiera ori, dupa caz, a inspectorului de siguranta rutiera, autoritatile cu atributii in siguranta rutiera pun la dispozitia acestora, in scris, informatiile necesare realizarii evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere, auditului de siguranta rutiera sau inspectiei de siguranta rutiera, cu exceptia cazurilor prevazute de lege."

17. La articolul I punctul 2, alineatele (1) si (4) ale articolului 13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere si auditul de siguranta rutiera se realizeaza la cererea investitorului adresata Autoritatii Rutiere Romana – A.R.R., iar inspectia de siguranta rutiera se realizeaza la cererea administratorului drumului public adresata Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R.
......
(4) Termenele de depunere prevazute la alin. (3) nu pot depasi 60 de zile de la data semnarii contractului dintre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. si auditor, conform prevederilor art. 17 alin. (1).'

18. La articolul I punctul 2, dupa alineatul (4) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Prevederile alin. (4) sunt valabile si pentru cazul depunerii rapoartetlor de evaluare de impact si de inspectie de siguranta rutiera."

19. La articolul I punctul 2, articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Recomandarile privind eliminarea riscurilor, continute in raportul de audit de siguranta rutiera, in raportul de evaluare de impact sau in raportul de inspectie de siguranta rutiera, au caracter obligatoriu pentru investitor sau pentru administratorul drumului, dupa caz.
(2) Investitorul sau administratorul drumului, dupa caz, are obligatia de a intreprinde demersurile necesare pentru a asigura respectarea recomandarilor continute in rapoartele respective, inaine de finalizarea stadiului supus auditarii/inspectiei, dupa caz, sau imediat dupa ramanerea definitiva a concluziilor raportului, dupa caz.
(3) In termen de 10 zile lucratoare de la data primirii raportului de audit/evaluare de impact/inspectie sau a unui capitol al raportului de audit de siguranta rutiera, investitorul/administratorul drumului poate contesta motivat, la Comisie, in tot sau in parte, recomandarile continute in raportul respectiv.
(4) Comisia solutioneaza contestatiile in termen de 30 de zile de la depunere si emite in acest sens o decizie.
(5) Un exemplar original al deciziei prevazaute la alin. (4) va fi anexat la raportul respectiv.
(6) Decizia prevazuta la alin. (4) poate fi contestata la instanta de contencios administrativ competenta de catre cei interesati. O copie a hotararii instantei, ramasa definitiva, se anexeaza la raportul respectiv.
(7) Administratorul prevazut la alin. (1) este raspunzator pentru daunele produse participantilor la trafic, care au fost afectati de nerezolvarea recomandarilor ramase definitive din raportul de impact de siguranta rutiera."

20. La articolul I punctul 2, articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
Tarifele practicate de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. pentru efectuarea evaluarii de impact, a auditului de siguranta rutiera si a inspectiei de siguranta rutiera, onorariile cuvenite auditorilor/inspectorilor de siguranta rutiera pentru activitatea prestata, precum si tarifele percepute pentru activitatile prevazute la art. 5 alin. (2) si (5) si art. 21 alin. (2) lit. n) se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii."

21. La articolul I punctul 2, articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
Sumele incasate potrivit prevederilor ordinului emis in temeiul art. 15 constituie venit la bugetul Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. si se utilizeaza pentru plata onorariilor auditorilor pentru activitatile desfasurate, plata indemnizaiilor membrilor Comisiei, precum si pentru finantarea activitatilor proprii ale Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. stabilite prin ordinul respectiv."

22. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
(1) Raporturile dintre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. si auditorii/inspectorii de siguranta rutiera se stabilesc prin contract de prestari de servicii, semnat de ambele parti, care prevede drepturile si obligatiile partilor, termenele pentru finalizarea si predarea rapoartelor, cuantumul onorariilor, termenele si modul de plata a acestora, in baza unui contract-cadru aprobat prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii."

23. La articolul I punctul 2, articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. efectueaza clasificarea tronsoanelor de drum pe categorii de siguranta rutiera si clasificaea sigurantei retelei in baza unor analize periodice a informatiilor continute in baza proprie de date, pe care le actualizeaza cel putin o data la 3 ani, conform prescriptiilor anexei nr. 3.
(2) Inspectiile de siguranta rutiera efectuate la tronsoanele rutiere, cu concentratia cea mai mare de accidente, conform rezultatelor clasificarii, vor avea in vedere elementele mentionate la pct. 3 din anexa nr. 3.
(3) Masurile corective propuse de inspectorul de siguranta rutiera sub forma de recomandari se vor concentra pe tronsoanele rutiere prevazute la alin. (2), administratorul drumului acordand prioritate acelor masuri prevazute la pct. 3 lit. e) din anexa nr. 3 care prezinta cel mai favorabil raport beneficii-cost.
(4) Elementele de evaluare minimale care trebuie continute in cadrul unui raport privind inspectia de siguranta rutiera sunt prevazute la pct. 3 din anexa nr. 3.
(5) Semnalizarea in vederea avertizarii utilizatorilor drumurilor cu privire la tronsoanele pe care se executa lucrari de reparatii si care astfel pot periclita siguranta circulatiei se va face corespunzator, cu elemente de semnalizare conforme cu legislatia privind circulatia pe drumurile publice, vizibile atat ziua, cat si noaptea, si care sunt instalate la o distanta de siguranta, conform normelor in vigoare.
(6) Utilizatorii drumurilor vor fi informati permanent de catre administratorul drumului de existenta unui tronson cu o concentratie mare de accidente sau pe care se executa lucrarile prevazute la alin. (5), prin intermediul unor mijloace adecvate si/sau sisteme de semnalizare conforme cu legislatia privind circulatia pe drumurile publice."

24. La articolul I punctul 2, articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii este autoritatea competenta de reglementare si control, in scopul aplicarii prevederilor prezentei legi."

25. La articolul I punctul 2, articolul 20 se abroga.

26. La articolul I punctul 2, articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
(1) Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. este singura institutie competenta sa gestioneze efectuarea evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere, a auditului de siguranta rutiera, a inspectiei de siguranta rutiera, precum si desfasurarea activitatilor de formare, atestare, instruire si perfectionare profesionala a auditorilor/inspectorilor de siguranta rutiera.
(2) In domeniul activitatilor prevazute la alin. (1), Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) desemneaza, in conditiile prezentei legi, auditorii/inspectorii de siguranta rutiera in vederea efectuarii activitatilor ce fac obiectul prezentei legi;
b) elaboreaza si propune norme de aplicare a prevederilor prezentei legi, denumite in continuare Norme, care se aproba prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii;
c) stabileste aspectele de ordin contractual cu investitorii/administratorii si cu auditorii/inspectorii de siguranta rutiera, stabileste circuitul documentelor si informatiilor intre partile implicate in activitatile ce fac obiectul prezentei legi;
d) asigura organizarea cursurilor de formare profesionala, in scopul atestarii auditorilor/inspectorilor de siguranta rutiera, precum si organizarea cursurilor de instruire si perfectionare pentru auditorii de siguranta rutiera atestati;
e) aplica deciziile Comisiei privitoare la atestarea auditorilor/inspectorilor de siguranta rutiera si emiterea atestatelor respective;
f) organizeaza periodic informari si dezbateri ale auditorilor/inspectorilor de siguranta rutiera pe teme legate de rezultatele cercetarii si practicii in domeniu;
g) fundamenteaza si elaboreaza proiecte privind norme, standarde si ghiduri tehnice in materie, in concordanta cu evolutia reglementarilor la nivel european si international, si inainteaza aceste proiecte spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii;
h) participa pe plan national si international la activitati specifice domeniului gestionarii sigurantei rutiere;
i) contribuie la elaborarea strategiilor privind gestiunea sigurantei infrastructurii rutiere;
j) colecteaza si arhiveaza toate rapoartele de audit de siguranta rutiera, de evaluare de impact asupra siguraantei rutiere si de inspectie de siguranta rutiera;
k) propune spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii metodologia de lucru si de atestare a auditorilor/inspectorilor de siguranta rutiera, metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire si perfectionare profesionala a acestora si programele de formare, instruire si perfectionare profesionala in domeniul gestionarii sigurantei rutiere;
l) tine Registrul cu toate sectiunile acestuia si opereaza modificarile care se impun;
m) realizeaza documentatii si publicatii de specialitate periodice pentru auditorii/inspectorii de siguranta rutiera din evidenta;
n) distribuie auditorilor/inspectorilor de siguranta rutiera documentatiile si publicatiile prevazute la lit. g) si m), precum si alte reglementari de interes.
(3) Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. indeplineste si alte atributii stabilite prin prezenta lege si prin alte acte normative privind gestionarea sigurantei circulatiei pe reteaua rutiera."

27. La articolul I punctul 2, titlul capitolului V se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL V - Raspunderi si sanctiuni"


28. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) Sanctiunile disciplinare se dispun si se aplica de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. in raport cu gravitatea abaterii si constau in:
a) suspendarea calitatii de auditor/inspector de siguranta rutiera pe o durata de 30 de zile, in cazul nedepunerii la termen a rapoartelor pentru activitatile contractate de Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.;
b) suspendarea calitatii de auditor/inspector de siguranta rutiera pe o durata de la o luna la 6 luni:
- pentru incetarea indeplinirii uneia dintre conditiile de obtinere a atestatului de auditor/inspector de siguranta rutiera, prevazute la art. 4, pana la indeplinirea integrala a conditiilor respective. Daca dupa 6 luni conditiile respective nu sunt indeplinite integral, suspendarea se prelungeste corespunzator;
- pentru depasirea nejustificata, cu cel putin un an, a obligatiilor prevazute la art. 5 alin. (5);
c) suspendarea calitatii de auditor/inspector de siguranta rutiera pe o perioada de un an, pentru incalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) si art. 11 alin. (6) si (7), daca incalcarea nu este considerata infractiune."

29. La articolul I punctul 2, articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
(1) Decizia Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. de aplicare a uneia dintre sanctiunile prevazute la art. 22 alin. (1) poate fi contestata la Comisie in termen de 15 zile de la comunicare.
(2) Contestatia exercitata potrivit alin. (1) suspenda executarea deciziei atacate, pana la ramanerea definitiva a deciziei.
(3) Comisia este obligata ca in termen de maximum 30 de zile sa emita o decizie in legatura cu contestatia. Decizia va fi respectata si executata intocmai de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R.
(4) Decizia Comisiei, prevazuta la alin. (3), poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, in termen de 15 zile de la comunicare. Prevederile alin. (2) sunt aplicabile si in aceasta situatie."

30. La articolul I punctul 2, dupa articolul 23 se introduc doua noi articole, articolele 23^1 si 23^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 23^1
Urmatoarele fapte constitutie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, aplicata salariatului Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R. responsabil, pentru incalcarea prevederilor art. 11 alin. (2)-(4);
b) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, aplicata auditorului/inspectorului de siguranta rutiera, pentru nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b), art. 11 alin. (6) si (7), pentru nerespectarea metodologiei privind realizarea raportului, precum si pentru depunerea raportului la beneficiar cu depasirea nejustificata a termenului contractat de depunere;
c) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, aplicata beneficiarului raportului de inspectie de siguranta rutiera, pentru nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2);
d) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicata beneficiarului auditului, pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4) si (6), precum si art. 12 alin. (1);
e) cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei, aplicata beneficiarului auditului, pentru nerespectarea, fara justificari, a prevederilor art. 14 alin. (2);
f) cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicata beneficiarului, pentru nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) privind solicitarea efectuarii raportului de audit de siguranta rutiera sau a raportului de evaluare de impact, dupa caz, prevazute la art. 9 alin. (1).

Art. 23^2
(1) Constatarea contraventiilro si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 23^1 se fac, dupa caz, de catre personalul imputernicit in acest sens din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C. si/sau din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in limita competentelor acestora.
(2) Contraventiilor prevazute la art. 23^1 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 23^1, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal."

31. La articolul I punctul 2, alineatele (1) si (3) ale articolului 24 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) Persoanele, altele decat cele prevazute la art. 7 alin. (5), care pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi au obtinut certificate de absolvire a unor cursuri de formare a auditorilor de siguranta rutiera cu o durata de minimum 3 luni vor fi recunoscute ca auditori de siguranta rutiera si vor obtine, la cerere, atestatul de auditor de siguranta rutiera prevazut de prezenta lege.
......
(3) Comisia verifica indeplinirea conditiilor prevazute si atesta calitatea de auditor de siguranta rutiera in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, dispunand inscrierea in Registrul prevazut de prezenta lege."

32. La articolul I punctul 2, alineatul (4) al articolului 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Fara a aduce atingere liniilor directoare aprobate in temeiul alin. (1)-(3), Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. adopta o serie de linii directoare temporare cu privire la masurile de siguranta care trebuie aplicate lucrarilor de constructie, modernizare, reabilitare, reparare si intretinere a infrastructurii rutiere si un program de inspectie care are ca scop garantarea aplicarii corespunzatoare a liniilor directoare temporare stabilite."

33. La articolul I punctul 2, articolul 26 se abroga.

34. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Valorile costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate si ale costului social mediu al unui accident grav sunt publice si vor fi actualizate periodic, din 5 in 5 ani."

35. La articolul I, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmatorul cuprins:
"2^1. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 28
In anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, litera h) a literei A se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) profesii in domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale si rutiere: comandat, ofiter punte secund, ofiter punte, sef mecanic, ofiter mecanic secund, ofiter mecanic, sef electrician maritim, pilot maritim aspirant, meteorolog, meteorolog aeronautic, prognozist, personal aeronautic pentru protectia navigatiei aeriene si telecomunicatiei (PNA-TC), inginer de receptie si control aeronave, inginer de receptie si mijloace PNA-TC, auditor de securitate a aviatiei civile, profesor de legislatie rutiera, inspector ITP, lector pentru pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, auditor de siguranta rutiera, auditor de evaluare de impact de siguranta rutiera, inspector de siguranta rutiera;".»"

36. La articolul I punctul 3, articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
In directia cooperarii internationale, Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. participa la lucrari privind schimbul celor mai bune practici in domeniul gestionarii sigurantei rutiere."

37. La articolul I punctul 3, articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30
Organizatiile neguvernamentale reprezentative care activeaza in domeniul sigurantei si gestionarii infrastructurii rutiere pot fi consultate cu privire la chestiuni legate de aspectele tehnice ale gestionarii sigurantei rutiere."

38. Dupa articolul I se introduce un nou articol, articolul I^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. I^1
Dupa alineatul (23) al articolului 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (24), cu urmatorul cuprins:
«(24) Autorizarea de construire pentru construirea unui drum public nou sau modificarea substantiala a unui drum public existent, cuprins in reteaua rutiera, nu se va emite in conditiile in care proiectele de infrastructura respective nu contin rapoartele de audit de siguranta rutiera sau de evaluare de impact asupra sigurantei rutiere, dupa caz, realizate in conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, cu modificarile si completarile ulterioare.»"

39. La anexa nr. 1 punctul 2, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) accidente soldate cu decese si/sau raniri grave; obiectivele de reducere in comparatie cu scenariul care prevede eventualitatea neinitierii vreunei actiuni;".

40. Titlul anexei nr. 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Clasificarea tronsoanelor de drum pe categorii de siguranta rutiera si elemente de evaluare pentru inspectia de siguranta rutiera"

41. La anexa nr. 3, partea introductiva a punctului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"3. Elementele de evaluare pentru inspectia de siguranta rutiera:".

42. Titlul anexei nr. 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Informatii referitoare la accidente de circulatie, mentionate in rapoartele de accidente soldate cu persoane decedate"

43. La anexa nr. 4, punctele 6 si 8 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"6. caracteristicile persoanelor implicate in accident, cum ar fi varsta, sexul, nationalitatea, nivelul alcoolemiei sau consumul unor substante interzise prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizarea sau neutilizarea echipamentelor de siguranta;
......
8. date referitoare la accidentele de circulatie, cum ar fi tipul accidentului, tipul coliziunii, manevrarea fiecarui vehicul si manevrele fiecarui conducator auto;".

Art. II
(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 792/2010 pentru aprobarea componentei, a atgributiilor si a Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor privind auditul de siguranta rutiera, precum si Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranta rutiera, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010, si Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire si perfectionare profesionala a auditorilor de siguranta rutiera, a tarifelor pentru efectuarea evaluarii de impact, a auditului de siguranta rutiera si a inspectiei de siguranta, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranta rutiera, precum si a contractelor-cadru care se incheie de catre Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. cu investitorii, cu administratorii si cu auditorii de siguranta rutiera, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 512 din 20 iulie 2011, vor fi modificate si completate in conformitate cu modificarile si completarile aduse Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, cu modificarile si completarile ulterioare, si republicate.
(2) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Clasificarea ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza in mod corespunzator cu ocupatia de auditor de siguranta rutiera, auditor de evaluare de impact de siguranta rutiera si cea de inspector de siguranta rutiera.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
24 useri online

Useri autentificati: