DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor localiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 349 din 20 mai 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Titlul I - Alegerea autoritatilor administratiei publice localeCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza regimul alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale consilii locale, consilii judetene, primari si presedinti ai consiliilor judetene.
(2) Consiliile locale, consiliile judetene si primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.
(3) Consiliile locale si consiliile judetene se aleg pe circumscriptii electorale, pe baza scrutinului de lista, potrivit principiului reprezentarii proportionale.

(4) Primarii comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si primarul general al municipiului Bucuresti se aleg pe circumscriptii electorale, prin scrutin uninominal.
(5) Presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, precum si viceprimarii se aleg prin vot indirect, de catre consiliile judetene, respectiv consiliile locale.
(6) Prevederile prezentei legi privitoare la consiliile locale si la primari, precum si cele privitoare la circumscriptiile electorale comunale, orasenesti, municipale si de sector al municipiului Bucuresti se aplica in mod corespunzator si Consiliului General al Municipiului Bucuresti si primarului general al municipiului Bucuresti, precum si circumscriptiei electorale a municipiului Bucuresti, daca nu se dispune altfel.


Art. 2
(1) Cetatenii romani exercita, in mod egal, drepturile electorale, fara privilegii si fara discriminari.
(2) Dreptul de vot se exercita numai pe baza actului de identitate prevazut la art. 127.

Art. 3
(1) Au dreptul de a alege cetatenii romani care au implinit varsta de 18 ani, inclusiv cei care implinesc aceasta varsta in ziua alegerilor.
(2) Pentru alegerea consiliului local, a consiliului judetean, precum si a primarului, fiecare alegator are dreptul la cate un singur vot.
(3) Dreptul de vot se exercita numai in comuna, orasul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului in care alegatorul isi are domiciliul sau resedinta, dupa caz.

Art. 4
(1) Au dreptul de a fi alesi consilieri si primari cetatenii cu drept de vot care au implinit, pana in ziua alegerilor inclusiv, varsta de cel putin 23 de ani, daca nu le este interzisa asocierea in partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata.
(2) Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale in care urmeaza sa fie alese.
(3) La sectoarele municipiului Bucuresti pot candida si pot fi alese persoanele care au domiciliul in municipiul Bucuresti, indiferent de sector.

Art. 5
(1) Cetatenii Uniunii Europene care au domiciliul sau resedinta in Romania au dreptul de a alege si de a fi alesi in aceleasi conditii ca si cetatenii romani, cu indeplinirea prevederilor prezentei legi.
(2) Cetatenii Uniunii Europene au dreptul de a fi alesi in functia de primar, consilier local si consilier judetean.
(3) In sensul prezentei legi, prin cetatenii Uniunii Europene se intelege cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decat Romania.

Art. 6
(1) Nu pot alege:
a) debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie;
b) persoanele carora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva.
(2) Nu pot fi alesi:
a) cetatenii care fac parte din categoriile prevazute la art. 40 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata;
b) persoanele care fac parte din categoriile prevazute la alin. (1), precum si persoanele carora li s-a interzis, prin hotarare judecatoreasca definitiva, exercitarea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice.

Art. 7
(1) Candidaturile pentru consiliile locale si consiliile judetene, precum si cele pentru primari se propun de partidele politice sau aliantele politice, constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicata. Se pot depune candidaturi si de catre aliantele electorale constituite in conditiile prezentei legi, de catre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale prevazute la art. 8, precum si candidaturi independente. Listele de candidati pentru alegerea consiliilor locale si a consiliilor judetene trebuie intocmite astfel incat sa asigure reprezentarea ambelor sexe, cu exceptia acelora care contin un singur candidat.
(2) Aliantele electorale se pot constitui intre partide politice sau aliante politice la nivel judetean ori local. Un partid politic nu poate face parte, la acelasi nivel, decat dintr-o singura alianta electorala.
(3) Aliantele electorale se inregistreaza la biroul electoral de circumscriptie judeteana sau la biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, dupa caz, in maximum 10 zile de la data infiintarii birourilor electorale.
In cazurile prevazute la art. 33 alin. (1) sau in situatia in care se organizeaza alegeri intr-o singura circumscriptie electorala comunala, oraseneasca sau municipala, aliantele electorale se inregistreaza la biroul electoral judetean, la biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti sau la biroul electoral al circumscriptiei in care au loc alegeri, dupa caz.
(4) O persoana poate candida pentru un singur consiliu local si un singur consiliu judetean si numai pentru o singura functie de primar.
(5) O persoana poate candida, in acelasi timp, pentru functia de consilier local, de consilier judetean si de primar. O persoana poate candida, in acelasi timp, pentru functia de consilier local si de consilier judetean.
(6) Numarul de candidati de pe fiecare lista poate fi mai mare decat numarul de consilieri stabilit potrivit Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu pana la un sfert din numarul mandatelor; fractiunile se intregesc la cifra 1, indiferent de marimea acestora.
(7) Candidaturile depuse pe mai multe liste de candidati sau atat pe liste, cat si ca independent, sunt nule de drept.

Art. 8
(1) In sensul prezentei legi, prin minoritate nationala se intelege acea etnie care este reprezentata in Consiliul Minoritatilor Nationale.
(2) Pot depune candidaturi organizatiile cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale reprezentate in Parlament.
(3) Pot depune candidaturi si alte organizatii ale cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale legal constituite, care prezinta la Biroul Electoral Central o lista de membri. Numarul membrilor nu poate fi mai mic de 15% din numarul total al cetatenilor care la ultimul recensamant s-au declarat ca apartinand minoritatii respective.
(4) Daca numarul membrilor necesari pentru indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (3) este mai mare de 25.000 de persoane, lista membrilor trebuie sa cuprinda cel putin 25.000 de persoane domiciliate in cel putin 15 din judetele tarii si in municipiul Bucuresti, dar nu mai putin de 300 de persoane pentru fiecare dintre aceste judete si pentru municipiul Bucuresti.
(5) Lista membrilor se intocmeste pe localitati si pe judete si trebuie sa cuprinda: denumirea organizatiei, numele si prenumele membrilor, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numarul actului de identitate, semnaturile acestora, precum si numele si prenumele persoanei care a intocmit-o. Persoana care a intocmit lista este obligata ca, impreuna cu aceasta, sa depuna o declaratie pe propria raspundere prin care sa ateste veridicitatea semnaturii membrilor.

Art. 9
Organizatiile prevazute la art. 8 pot participa la alegeri si pot depune liste de candidati numai sub denumirea si cu semnul electoral ale respectivei organizatii.

Art. 10
(1) Data alegerilor se stabileste prin hotarare a Guvernului, cu cel putin 75 de zile inaintea votarii.
(2) In cazul unor alegeri partiale, organizate in situatiile prevazute de Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, data desfasurarii acestora se stabileste cu cel putin 35 de zile inaintea votarii. In acest caz, termenele prevazute de prezenta lege, cu exceptia celor de 24 de ore, se reduc la jumatate. Daca din operatiunea de reducere la jumatate a termenelor rezulta fractiuni de zile egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac in plus; fractiunile mai mici de 12 ore nu se iau in calcul.
(3) Alegerile au loc intr-o singura zi, care poate fi numai duminica.


Capitolul II - Organizarea alegerilor


Sectiunea 1 - Circumscriptiile electorale


Art. 11
(1) Pentru alegerea consiliilor locale si a primarilor, fiecare comuna, oras, municipiu si subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiului constituie o circumscriptie electorala.
(2) Pentru alegerea consiliilor judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, fiecare judet, respectiv municipiul Bucuresti, constituie o circumscriptie electorala. Numerotarea circumscriptiilor electorale judetene si a municipiului Bucuresti se face prin hotarare a Guvernului.

Art. 12
(1) Numerotarea circumscriptiilor electorale din fiecare judet, precum si a circumscriptiilor electorale de sector al municipiului Bucuresti se face de catre prefect, prin ordin, in termen de 3 zile de la stabilirea datei alegerilor.
(2) Numerotarea se face incepand cu municipiul resedinta de judet si continua cu celelalte municipii, orase si comune, in ordinea alfabetica a fiecarei categorii de unitati administrativ-teritoriale.

Art. 13
Numarul circumscriptiei electorale se aduce la cunostinta alegatorilor de catre primar, odata cu aducerea la cunostinta a delimitarii si numerotarii sectiilor de votare.

Sectiunea 2 - Sectiile de votare


Art. 14
Operatiunile electorale se desfasoara in sectiile de votare organizate conform Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 15
(1) La aceeasi sectie de votare alegatorii voteaza pentru consiliul local, consiliul judetean si pentru primar.
(2) In municipiul Bucuresti, la aceeasi sectie de votare, alegatorii voteaza pentru consiliul local al sectorului, pentru primarul sectorului, pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si pentru primarul general al municipiului Bucuresti.

Sectiunea 3 - Registrul electoral si listele electorale


Art. 16
(1) Listele electorale permanente se intocmesc, se tiparesc si se actualizeaza conform Legii nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Dispozitiile din Legea nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, privind intampinarile si contestatiile impotriva omisiunilor, a inscrierilor gresite si a oricaror erori din liste se aplica in mod corespunzator.
(3) Listele electorale permanente se intocmesc, se tiparesc si se pun la dispozitia birourilor electorale ale sectiilor de votare de catre primari, pana cel mai tarziu in preziua alegerilor, conform Legii nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 17
(1) Primarii asigura conditiile necesare consultarii de catre alegatori a Registrului electoral la sediul primariei.
(2) Pana cel mai tarziu cu 10 zile inaintea datei alegerilor, dar nu mai tarziu de 24 de ore de la solicitare, primarii sunt obligati sa puna la dispozitia partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, la cererea si pe cheltuiala acestora, un extras din Registrul electoral, cuprinzand alegatorii din respectiva unitate administrativ-teritoriala, respectiv nume, prenume, data nasterii si domiciliul, pe suport electronic sau de hartie.

Art. 18
(1) Pana cel mai tarziu cu 45 de zile inaintea datei scrutinului, cetatenii cu drept de vot, care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala in care au loc alegeri, pot solicita primarului, pe baza actului de identitate, inscrierea in Registrul electoral cu adresa de resedinta pentru scrutinul respectiv.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) isi exercita dreptul de vot la scrutinul pentru care au solicitat inscrierea in Registrul electoral cu adresa de resedinta numai in circumscriptia electorala unde isi au resedinta.
(3) Persoanele prevazute la alin. (1) vor figura numai in listele electorale permanente ale circumscriptiei electorale unde isi au resedinta.
(4) In ziua votarii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare inscrie in lista electorala suplimentara, in conditiile prevazute la art. 85 alin. (2)-(4), persoanele prevazute la alin. (1) care nu au solicitat inscrierea in Registrul electoral cu adresa de resedinta.
(5) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare inscrie in lista electorala suplimentara, in conditiile prevazute de art. 85 alin. (2) (4), persoanele omise din lista electorala permanenta, care se prezinta la vot.

Art. 19
Un alegator poate fi inscris numai intr-o singura lista electorala.

Art. 20
Primarul comunica biroului electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca sau municipala, dupa caz, precum si biroului electoral de circumscriptie judeteana numarul de alegatori rezultat din Registrul electoral si din listele electorale complementare, in termen de 24 de ore de la constituirea acestora. Primarii sectoarelor municipiului Bucuresti comunica numarul total de alegatori atat birourilor electorale de circumscriptie de sector, cat si Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti. Birourile electorale de circumscriptie asigura publicitatea numarului total de alegatori prin afisare la sediile acestora. Autoritatea Electorala Permanenta comunica Biroului Electoral Central numarul de alegatori pentru fiecare circumscriptie electorala, in vederea publicarii pe pagina de internet a Biroului Electoral Central.

Art. 21
(1) Listele electorale complementare au caracter permanent si ii cuprind pe toti cetatenii Uniunii Europene cu drept de vot care se afla in evidentele Inspectoratului General pentru Imigrari si au domiciliul sau resedinta in localitatea pentru care se intocmeste lista.
(2) Listele electorale complementare se intocmesc si se actualizeaza de primar, impreuna cu formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari.
(3) Listele electorale complementare se intocmesc in doua exemplare originale si se semneaza de primar, de secretarul unitatii administrativ-teritoriale si de seful formatiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrari. Listele electorale complementare se pastreaza in registre speciale, cu file detasabile.
(4) Primarul, impreuna cu formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari, actualizeaza listele electorale complementare pana cel mai tarziu cu 45 de zile inaintea zilei votarii.
(5) In termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevazut la alin. (4), Inspectoratul General pentru Imigrari transmite Autoritatii Electorale Permanente o copie a datelor inscrise in listele electorale complementare, in format electronic.
(6) Persoanele care si-au pierdut drepturile electorale se radiaza din lista electorala complementara, in temeiul comunicarii facute primarului de catre instanta de judecata, in termen de 5 zile de la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.
(7) In cazul in care nu mai indeplinesc conditiile de exercitare a dreptului de vot prevazute de prezenta lege sau daca solicita expres radierea lor din listele electorale prin cerere scrisa adresata primarului, precum si in caz de deces, cetatenii Uniunii Europene sunt radiati de catre primar din listele electorale complementare. In caz de deces, radierea cetatenilor Uniunii Europene din listele electorale complementare se face pe baza comunicarii efectuate de catre Inspectoratul General pentru Imigrari.

Art. 22
(1) Listele electorale complementare cuprind in mod obligatoriu urmatoarele: numele si prenumele alegatorului, data si locul nasterii, statul membru de origine, adresa la care locuieste in Romania, numarul circumscriptiei electorale.
(2) Cetatenii Uniunii Europene au dreptul sa verifice inscrierile facute in listele electorale complementare. In acest scop, primarii aduc la cunostinta publica locul si intervalul orar cand acestea pot fi verificate.
(3) Intampinarile impotriva omisiunilor, inscrierilor gresite sau oricaror erori din liste se fac in scris si se depun la primar. Primarul este obligat sa se pronunte, in scris, in cel mult 3 zile de la data inregistrarii intampinarii.
(4) Impotriva solutiei date de primar se poate face contestatie in termen de 24 de ore de la comunicare. Contestatia se solutioneaza in termen de cel mult 3 zile de la inregistrare, de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla localitatea. Hotararea judecatoreasca este definitiva si se comunica persoanei interesate si primarului, in termen de 24 de ore de la pronuntare.
(5) Primarii, impreuna cu formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari, realizeaza copii de pe listele electorale complementare. Copiile de pe listele electorale complementare se inainteaza de catre primar, pe baza de proces-verbal, in doua exemplare, birourilor electorale ale sectiilor de votare, cu 3 zile inainte de data alegerilor. Un exemplar este pus la dispozitia alegatorilor pentru consultare, iar celalalt este utilizat in ziua alegerilor. Un exemplar al copiei se pastreaza de catre primar.
(6) Copiile de pe listele electorale complementare se semneaza de primar, de secretarul unitatii administrativ-teritoriale si de seful formatiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrari.
(7) Copiile de pe listele electorale complementare cuprind numele si prenumele alegatorului, data si locul nasterii, statul membru de origine, adresa la care locuieste in Romania, numarul circumscriptiei electorale, numarul sectiei de votare si o rubrica destinata semnaturii alegatorului.
(8) Orice neconcordanta intre lista electorala complementara si copia intocmita potrivit alin. (5) se solutioneaza de primar, de indata, pe baza datelor cuprinse in lista electorala complementara.
(9) Orice modificare intervenita in lista electorala complementara, dupa trimiterea copiilor la biroul electoral al sectiei de votare, se comunica acestuia de catre primar, in termen de cel mult 24 de ore.

Art. 23
(1) Cetatenii Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul sau resedinta in circumscriptia electorala in care au loc alegeri si nu se afla in evidentele Inspectoratului General pentru Imigrari sunt inscrisi, la cerere, de catre primar, in lista electorala complementara, pe baza unui document care le atesta identitatea si a unui document care atesta adresa la care locuiesc.
(2) Dispozitiile art. 17 se aplica in mod corespunzator.
(3) Prin document care atesta adresa se intelege unul dintre urmatoarele acte:
a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ, respectiv contractul de vanzare-cumparare, contractul de inchiriere si altele;
b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la lit. a);
c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b);
d) documentul eliberat de primarie, din care sa rezulte ca solicitantul figureaza inscris in Registrul agricol, pentru mediul rural.

Art. 24
(1) In ziua votarii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare inscrie in lista electorala suplimentara cetatenii Uniunii Europene omisi din copia de pe lista electorala complementara care se prezinta la vot si fac dovada ca au domiciliul sau resedinta in raza teritoriala a sectiei de votare respective, cu oricare dintre documentele emise de Inspectoratul General pentru Imigrari sau cu unul dintre documentele prevazute la art. 23 alin. (3).
(2) In cazul in care alegatorul, cetatean al Uniunii Europene, isi schimba adresa la care locuieste in alta circumscriptie electorala dupa inaintarea copiei de pe lista electorala complementara la biroul electoral al sectiei de votare, acesta isi exercita dreptul de vot in circumscriptia electorala pe a carei raza teritoriala locuieste, in baza oricarui document valabil de identitate insotit de certificatul de inregistrare care atesta noua adresa sau, dupa caz, de cartea de rezidenta permanenta ori de permisul de sedere permanenta care atesta adresa anterioara, insotit de o adeverinta eliberata de formatiunea teritoriala competenta a Inspectoratului General pentru Imigrari, care atesta adresa actuala. Totodata, in vederea exercitarii dreptului de vot, cetateanul Uniunii Europene poate adresa primarului o cerere, insotita de unul dintre documentele prevazute la art. 23 alin. (3); primarul comunica, de indata, biroului electoral al sectiei de votare, cererea cetateanului Uniunii Europene, pentru inscrierea acestuia in lista electorala suplimentara.
(3) In situatiile prevazute la alin. (2), alegatorul este inscris, in ziua alegerilor, pe lista electorala suplimentara, de catre presedintele sectiei de votare in a carei raza teritoriala se afla noua adresa la care locuieste persoana respectiva.

Sectiunea 4 - Birourile electorale


Art. 25
(1) Pentru organizarea si desfasurarea operatiunilor electorale se infiinteaza, in conditiile prezentei legi: Biroul Electoral Central, birouri electorale judetene, birouri electorale de circumscriptie si birouri electorale ale sectiilor de votare.
(2) Birourile electorale sunt alcatuite numai din cetateni cu drept de vot. Candidatul, sotul, sotia, rudele sau afinii pana la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.
(3) In realizarea atributiilor ce revin birourilor electorale, membrii acestora exercita o functie ce implica autoritatea de stat. Exercitarea corecta si impartiala a acestei functii este obligatorie.
(4) Prin exceptie de la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care ocupa functii publice pot face parte din birourile electorale.

Art. 26
(1) Birourile electorale de circumscriptie comunala se constituie din 7 membri, cele ale oraselor, municipiilor si subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, din 9 membri, iar cel al municipiului Bucuresti si cele ale judetelor, din 15 membri.
(2) Biroul electoral de circumscriptie comunala este format din presedinte, un loctiitor al acestuia si din 5 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri in circumscriptia electorala respectiva.
(3) Biroul electoral de circumscriptie oraseneasca, municipala si din subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor este format din presedinte, un loctiitor al acestuia si din 7 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri in circumscriptia electorala respectiva.
(4) Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti si birourile electorale de circumscriptie judeteana sunt formate din presedinte, un loctiitor al acestuia, un reprezentant al Autoritatii Electorale Permanente si din 12 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale sau organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri in circumscriptiile electorale respective.
(5) Desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia se face in sedinta publica de catre presedintele tribunalului, in termen de 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor. Desemnarea se face, prin tragere la sorti, dintre magistratii si ceilalti juristi cu domiciliul sau resedinta in judet sau in municipiul Bucuresti pe baza criteriului apropierii domiciliului sau resedintei de localitatea sau subdiviziunea administrativ-teritoriala in care va functiona biroul electoral de circumscriptie. Tragerea la sorti se face cu prioritate din lista magistratilor, intai pentru presedinti si apoi pentru loctiitori. Lista magistratilor care participa la tragerea la sorti se intocmeste de catre presedintele tribunalului, iar cea a celorlalti juristi, prin aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 30 alin. (2). Listele trebuie sa cuprinda un numar de persoane mai mare de 10% decat cel necesar. Magistratii si ceilalti juristi din lista care nu sunt desemnati presedinti sau loctiitori ai acestora raman la dispozitia presedintelui tribunalului, pentru inlocuirea, in cazuri deosebite, a titularilor. Lista trebuie sa cuprinda: numele, prenumele, codurile numerice personale, domiciliile, resedintele, locurile de munca, telefoanele, adresele de e-mail si semnaturile de luare la cunostinta ale persoanelor propuse. Prin jurist se intelege persoana licentiata in stiinte juridice.
(6) In termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. (5), biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti si birourile electorale de circumscriptie judeteana se completeaza cu cate un reprezentant al Autoritatii Electorale Permanente.
(7) In lista prevazuta la alin. (5) trebuie nominalizati numai juristi care, potrivit declaratiei pe propria raspundere, nu fac parte din niciun partid politic.
(8) In cazul in care numarul magistratilor si al celorlalti juristi este insuficient, lista este completata prin aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 30 alin. (2).
(9) Data sedintei in care se va efectua tragerea la sorti se aduce la cunostinta publica prin presa, precum si prin afisare la usa instantei, de catre presedintele tribunalului, cu cel putin 48 de ore inainte. Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedinte.
(10) Tragerea la sorti se face pe functii: presedinte si loctiitor.
(11) Procesul-verbal prevazut la alin. (9) constituie actul de investitura.
(12) La solicitarea scrisa a partidelor politice, aliantelor politice sau a aliantelor electorale, ori a organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, presedintele tribunalului, impreuna cu prefectul, intocmesc si pun la dispozitia acestora, in termen de 48 de ore de la solicitare, lista cuprinzand datele necesare, pentru a fi contactati, ale presedintilor birourilor electorale de circumscriptie si ale loctiitorilor acestora, precum si adresele si numerele de telefon ale sediilor birourilor electorale de circumscriptie.
(13) Biroul electoral de circumscriptie, constituit potrivit alineatelor precedente, indeplineste toate atributiile ce ii revin potrivit prezentei legi, urmand a fi completat, in prima etapa, cu reprezentantii partidelor politice ori ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in cel putin una din Camerele Parlamentului iar, in cea de-a doua etapa, cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participa la alegeri in circumscriptia respectiva, dupa definitivarea candidaturilor.
(14) In termen de 48 de ore de la constituirea birourilor electorale de circumscriptie, partidele politice si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in cel putin una din Camerele Parlamentului trebuie sa comunice, in scris, birourilor electorale de circumscriptie, numele si prenumele reprezentantilor lor care fac parte din acestea.
Comunicarile transmise dupa acest termen nu se iau in considerare. Comunicarile pot cuprinde un numar mai mare de reprezentanti pentru acelasi birou electoral. In termen de 5 zile de la data pana la care se pot propune candidaturile, filialele locale ale partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participa in alegeri trebuie sa comunice, in scris, birourilor electorale de circumscriptie, numele si prenumele reprezentantilor lor care fac parte din acestea. Comunicarile transmise dupa acest termen nu se iau in considerare. Comunicarile pot cuprinde un numar mai mare de reprezentanti pentru acelasi birou electoral.
(15) Completarea birourilor electorale de circumscriptie cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, ori ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in cel putin una din Camerele Parlamentului se face in termen de 48 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. (14), in prima etapa cu reprezentantii partidelor politice ori ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in cel putin una din Camerele Parlamentului, iar, in cea de-a doua etapa, cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participa la alegeri in circumscriptia respectiva, in termen de 24 de ore de la ramanerea definitiva a candidaturilor, de catre presedintele biroului electoral, in prezenta persoanelor delegate de partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale ori organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au comunicat reprezentanti, in ordinea descrescatoare a numarului de candidati propusi de fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala ori organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pentru consiliul local in cauza, la care se adauga, daca este cazul, candidatul la functia de primar. In cazul biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, se are in vedere numarul tuturor candidaturilor depuse de fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala ori organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si pentru consiliile locale si primari, inregistrate in judet, respectiv in municipiul Bucuresti. Daca numarul total de reprezentanti comunicat potrivit alin. (14) este mai mic decat cel al membrilor biroului electoral, operatiunea de desemnare a reprezentantilor se repeta pana la ocuparea tuturor locurilor. La aceasta faza participa numai partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale ori organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au propus mai multi reprezentanti pentru acelasi birou electoral. Un partid politic, o alianta politica sau o alianta electorala nu poate avea mai mult de 3 reprezentanti in biroul electoral al aceleiasi circumscriptii.
(16) Persoanele care au calitatea de reprezentanti ai unui partid politic, ai unei aliante politice sau aliante electorale ori organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri in biroul electoral de circumscriptie se stabilesc in ordinea mentionata in comunicarea prevazuta la alin. (14).
(17) In cazul in care doua sau mai multe partide politice, aliante politice sau aliante electorale ori organizatii ale minoritatilor nationale care participa la alegeri au propus acelasi numar de candidati, reprezentantii lor fac parte din biroul electoral de circumscriptie, in limita locurilor neocupate de reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale aflate, potrivit alin. (15), intr-o situatie mai favorabila; daca prin aplicarea acestei prevederi nu este posibil ca reprezentantii tuturor partidelor politice, ai aliantelor politice si aliantelor electorale sau organizatii ale minoritatilor nationale care participa la alegeri aflate, in situatie de egalitate, sa fie inclusi in componenta biroului electoral, presedintele acestuia procedeaza la tragerea la sorti, in prezenta delegatilor partidelor politice, ai aliantelor politice si aliantelor electorale in cauza.
(18) In cazul in care partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale sau organizatiile minoritatilor nationale care participa la alegeri nu nominalizeaza reprezentanti, presedintele biroului electoral de circumscriptie procedeaza la completarea biroului, incluzand in acesta, prin tragere la sorti, persoane care nu fac parte din niciun partid politic. Tragerea la sorti se face dintr-o lista intocmita potrivit alin. (8), in termen de 24 de ore de la solicitarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie.

Art. 27
(1) Birourile electorale de circumscriptie au urmatoarele atributii:
a) urmaresc aplicarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri in circumscriptia electorala in care functioneaza;
b) inregistreaza listele de candidati si candidaturile independente pentru consiliile locale, precum si candidaturile pentru primar si constata ramanerea definitiva a acestora;
c) comunica biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumirea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, care au depus liste complete de candidati;
d) fac publicatiile si afisarile necesare cu privire la listele de candidati si candidaturile independente pentru consilieri si la candidaturile pentru functia de primar;
e) stabilesc, pe baza numarului de alegatori inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale complementare, comunicat conform dispozitiilor art. 20, numarul de sustinatori necesar pentru depunerea candidaturilor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidaturilor independente;
f) distribuie birourilor electorale ale sectiilor de votare buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea "VOTAT";
g) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare;
h) biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, totalizeaza voturile exprimate si stabileste rezultatul alegerilor pentru circumscriptia electorala in care functioneaza; elibereaza consilierilor si primarului alesi certificatul doveditor al alegerii;
i) biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, totalizeaza voturile exprimate pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si pentru primarul general al municipiului Bucuresti, si stabileste rezultatul alegerilor; elibereaza consilierilor si primarului general al municipiului Bucuresti certificatul doveditor al alegerii, dupa care transmite consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, procesele-verbale si celelalte documente privind rezultatul alegerilor pentru consilieri, prevazute la art. 103 alin. (5), in vederea validarii mandatelor;
j) organizeaza, daca este cazul, desfasurarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru primari;
k) comunica date cu privire la alegeri si rezultatul acestora, prin biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, Biroului Electoral Central si Guvernului si aduc la cunostinta populatiei din cuprinsul circumscriptiei electorale, prin orice mijloc de publicitate, rezultatul alegerilor;
l) primesc de la birourile electorale ale sectiilor de votare si predau judecatorilor, in a caror raza teritoriala functioneaza, buletinele de vot intrebuintate si necontestate, precum si pe cele anulate, listele electorale utilizate, stampilele si celelalte materiale necesare votarii.
(2) Prin lista completa de candidati se intelege lista care cuprinde un numar de candidati egal cu suma dintre numarul maxim de mandate de consilier, stabilita potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru unitatea administrativ-teritoriala in cauza si numarul ce reprezinta un sfert din numarul mandatelor, stabilit in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6).
(3) Birourile electorale de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti acrediteaza observatorii interni.

Art. 28
Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti organizeaza alegerea Consiliului General al Municipiului Bucuresti si a primarului general al municipiului Bucuresti, indeplinind in mod corespunzator si celelalte atributii prevazute in prezenta lege pentru biroul electoral de circumscriptie judeteana.

Art. 29
In termen de doua zile de la constituirea birourilor electorale de circumscriptie, prefectii aduc la cunostinta publica sediile unde acestea isi desfasoara activitatea, precum si programul de activitate al acestora.

Art. 30
(1) Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt constituite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia si 5 membri, in cazul sectiilor de votare din comune si orase, respectiv 9 membri, in cazul sectiilor de votare din municipii si din sectoarele municipiului Bucuresti.
(2) Desemnarea presedintilor birurilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora se efectueaza potrivit Legii nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Desemnarea presedintelui si a loctiitorului acestuia se face cel mai tarziu cu 10 zile inaintea datei alegerilor.
(4) Birourile electorale ale sectiilor de votare se completeaza in prima etapa cu reprezentantii partidelor politice ori ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in cel putin una din Camerele Parlamentului care participa in alegeri, iar, in cea de-a doua etapa, cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale neparlamentare care participa la alegeri in circumscriptia respectiva, in ordinea descrescatoare a numarului de candidati propusi, conform prevederilor art. 26 alin. (15).
(5) In vederea desemnarii membrilor biroului electoral al sectiei de votare, presedintele biroului electoral de circumscriptie stabileste, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestora potrivit alin. (2), numarul de candidati propusi de fiecare partid politic, alianta politica sau alianta electorala sau organizatii ale minoritatilor nationale care participa la alegeri, in acelasi termen, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale sau organizatii ale minoritatilor nationale care participa la alegeri care au depus liste de candidati ori propuneri de candidati pentru functia de primar in circumscriptia respectiva sunt obligate sa comunice, presedintelui biroului electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala ori de sector, prin organizatiile locale, numele si prenumele reprezentantului lor. Presedintele biroului electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala sau de sector comunica, de indata, numele si prenumele reprezentantilor partidelor politice presedintelui biroului electoral al sectiei de votare. Prevederile art. 26 alin. (15) se aplica in mod corespunzator.
(6) Desemnarea membrilor biroului electoral al sectiei de votare se face de catre presedintele biroului electoral de circumscriptie, pe baza comu nicarilor prevazute la alin. (8), prin tragere la sorti.
(7) Prevederile art. 26 alin. (16)-(18) se aplica in mod corespunzator, tragerea la sorti efectuandu-se de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare.
(8) Operatiunile de desemnare a membrilor biroului electoral al sectiei de votare se consemneaza intr-un proces-verbal care constituie actul de investitura.
(9) Desemnarea membrilor biroului electoral al sectiei de votare si incheierea procesului-verbal se fac in termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevazut la alin. (8), in prezenta delegatilor desemnati de partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale sau organizatii ale minoritatilor nationale care participa la alegeri.
(10) Birourile electorale ale sectiilor de votare se constituie la data incheierii procesului-verbal prevazut la alin. (11).
(11) Daca partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale sau organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au propus candidati la functia de primar care participa la al doilea tur de scrutin nu au reprezentanti in birourile electorale ale sectiilor de votare sau in biroul electoral al circumscriptiei respective, birourile se completeaza cu cate un reprezentant al acestora. Cererile se depun in scris in termen de 48 de ore de la stabilirea rezultatelor primului tur de scrutin. Prevederile alin. (8) se aplica in mod corespunzator.

Art. 31
Birourile electorale ale sectiilor de votare au urmatoarele atributii:
a) primesc de la primari listele electorale permanente, copiile de pe listele electorale complementare si listele electorale suplimentare si asigura conditiile necesare in vederea verificarii acestora de catre alegatori;
b) primesc de la birourile electorale de circumscriptie buletinele de vot pentru alegatorii care urmeaza sa voteze la sectia respectiva, stampila de control si stampilele cu mentiunea "VOTAT";
c) conduc operatiunile de votare si iau toate masurile de ordine in localul sectiei de votare si in jurul acesteia;
d) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii pentru circumscriptiile electorale pentru care s-a votat la sectia respectiva, in mod distinct, pentru consiliul local, pentru primar, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
e) rezolva intampinarile referitoare la propria lor activitate;
f) intocmesc si inainteaza biroului electoral de circumscriptie dosarele prevazute la art. 96;
g) predau, cu proces-verbal, biroului electoral de circumscriptie, buletinele de vot intrebuintate si necontestate, precum si pe cele anulate, listele electorale utilizate, stampilele si celelalte materiale necesare votarii;
h) verifica, prin mijloace electronice, legalitatea exercitarii dreptului de vot, conform art. 85, precum si corelatiile din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votarii, prevazute la art. 94 alin. (3), conform procedurii stabilite prin hotarare a Biroului Electoral Central.

Art. 32
Birourile electorale de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti indeplinesc in mod corespunzator atributiile prevazute la art. 27, precum si urmatoarele atributii:
a) urmaresc aplicarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri in toate circumscriptiile electorale din cuprinsul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;
b) asigura aducerea la cunostinta celorlalte birouri electorale din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, a hotararilor Biroului Electoral Central si urmaresc modul de aplicare si respectare a acestora;
c) efectueaza instruirea presedintilor birourilor electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de sector al municipiului Bucuresti si ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din cuprinsul judetului;
d) realizeaza centralizarea numarului de liste complete depuse de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, pe baza comunicarii primite de la birourile electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, si transmit Biroului Electoral Central situatia centralizata, in termen de 24 de ore de la intocmire;
e) primesc de la birourile electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, procesele-verbale continand rezultatul alegerilor, centralizeaza rezultatele pe judet, pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti si le dau publicitatii. Rezultatul centralizarii datelor pe judet, respectiv pe municipiul Bucuresti, se consemneaza intr-un proces-verbal, care se transmite Biroului Electoral Central, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 33
(1) In judetele in care se organizeaza alegeri locale partiale in cel putin doua circumscriptii electorale comunale, orasenesti sau municipale se constituie un birou electoral judetean format din 2 dintre judecatorii in exercitiu ai tribunalului, stabiliti prin tragere la sorti efectuata de presedintele tribunalului. Tragerea la sorti se face pe functii: presedinte si loctiitor. Celelalte prevederi ale art. 38 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(2) In termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral judetean potrivit alin. (1), acesta se completeaza cu un reprezentant al Autoritatii Electorale Permanente, desemnat prin hotarare a acesteia, si cu cate un reprezentant al partidelor politice ori al organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in cel putin una dintre Camerele Parlamentului.
(3) Birourile electorale judetene constituite potrivit alin. (1) si (2) indeplinesc in mod corespunzator atributiile prevazute in prezenta lege pentru Biroul Electoral Central. Contestatiile asupra modului de organizare si asupra componentei biroului electoral judetean se solutioneaza de tribunal.
(4) In judetele in care se organizeaza alegeri partiale intr-o singura circumscriptie electorala nu se mai constituie un birou electoral judetean, solutionarea sesizarilor prevazute la art. 39 alin. (1) lit. h) facandu-se de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala respectiva. Judecatoria se pronunta in termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea sesizarilor si contestatiilor. Hotararea este definitiva.
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplica in mod corespunzator si in cazul municipiului Bucuresti.
(6) In situatiile prevazute la alin. (4), atributiile prevazute la art. 8 alin. (3), art. 39 alin. (2), art. 59 alin. (1) si la art. 128 sunt indeplinite de biroul electoral de circumscriptie, iar competenta de solutionare a contestatiilor asupra modului de organizare si a componentei biroului electoral de circumscriptie apartine tribunalului.

Art. 34
(1) In cazul in care in aceeasi circumscriptie electorala se organizeaza alegeri locale partiale atat pentru consiliul local, cat si pentru primar, se constituie birouri electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor, dupa caz, potrivit dispozitiilor art. 26, ale carui prevederi se aplica in mod corespunzator.
(2) Prevederile art. 26 se aplica si in cazul in care se organizeaza alegeri pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si/sau pentru primarul general al municipiului Bucuresti.

Art. 35
In cazul prevazut la art. 34 alin. (1), birourile electorale ale sectiilor de votare se constituie in conditiile si dupa distinctiile prevazute la art. 30.

Art. 36
(1) In cazurile in care intr-o circumscriptie electorala comunala, oraseneasca, municipala, de subdiviziune administrativ-teritoriala a unui municipiu sau judeteana se organizeaza alegeri numai pentru primar sau primarul general al municipiului Bucuresti, birourile electorale de circumscriptie, respectiv birourile electorale ale sectiilor de votare, se constituie potrivit art. 26 alin. (1)-(12), respectiv art. 30 alin. (1)-(6).
(2) Birourile electorale de circumscriptie se completeaza cu reprezentanti propusi de organizatiile judetene, respectiv de organizatia municipiului Bucuresti, ale partidelor politice parlamentare, ca membri, in limitele prevazute la art. 26 alin. (2), (3) si (4). Completarea se face de presedintele biroului electoral de circumscriptie, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia. Completarea se face in ordinea descrescatoare a numarului cumulat de senatori si deputati ai fiecarui partid.
(3) Daca numarul de membri prevazut de lege este mai mare decat numarul de partide parlamentare, operatiunea de completare se repeta pana la constituirea biroului cu numarul de membri legal stabilit.
(4) Birourile electorale ale sectiilor de votare se completeaza cu reprezentanti propusi de organizatiile judetene, respectiv de organizatia municipiului Bucuresti, ale partidelor politice parlamentare, care depun candidat la functia de primar, primar general, ca membri, in limitele prevazute la art. 30 alin. (1). Completarea se face de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia, in ordinea descrescatoare a numarului cumulat de senatori si deputati ai fiecarui partid. Prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.

Art. 37
(1) Daca in municipiul Bucuresti au loc alegeri numai pentru autoritatile administratiei publice de la nivel municipal, se organizeaza si oficiile electorale de sector prevazute la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Oficiile electorale prevazute la alin. (1) se constituie dintr-un presedinte si un loctiitor al acestuia si din 6 membri, desemnati de organizatiile municipale ale partidelor politice parlamentare. Daca un partid politic parlamentar nu are organizatie in municipiul Bucuresti, desemnarea reprezentantului se face de conducerea centrala a partidului.
(3) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt magistrati desemnati de presedintele Tribunalului Bucuresti, cu cel putin 15 zile inainte de data alegerilor, prin tragere la sorti, dintre judecatorii in exercitiu ai judecatoriei sectorului. Data sedintei publice de tragere la sorti se anunta in scris partidelor politice parlamentare, cu doua zile inainte de data desfasurarii, de catre presedintele Tribunalului Bucuresti. La organizarea si desfasurarea tragerii la sorti au dreptul sa participe reprezentanti ai partidelor politice parlamentare.
(4) Completarea oficiului electoral cu reprezentantii partidelor politice parlamentare se face de catre presedintele oficiului, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia. Completarea se face in ordinea descrescatoare a numarului cumulat de senatori si deputati ai fiecarui partid.
(5) Daca oficiul electoral nu poate fi completat cu numarul de membri prevazut de lege, intrucat numarul partidelor parlamentare este mai mic decat al membrilor oficiului, operatiunea de completare se repeta pana la organizarea oficiului cu numarul legal de membri.
(6) Oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti indeplinesc in mod corespunzator atributiile prevazute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 38
(1) Biroul Electoral Central este alcatuit din 7 judecatori ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele si vicepresedintii Autoritatii Electorale Permanente si 11 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si un reprezentant al Grupului parlamentar al Minoritatilor Nationale din Camera Deputatilor.
(2) Desemnarea judecatorilor se face in sedinta publica, in termen de cel mult 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorti, de catre presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dintre judecatorii in exercitiu ai acesteia. Rezultatul tragerii la sorti se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de presedinte si de consultantul-sef al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care constituie actul de investire. Data sedintei pentru tragerea la sorti se aduce la cunostinta publica prin presa scrisa si audiovizuala, de catre presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cu cel putin 24 de ore inainte.
(3) In termen de 24 de ore de la investire, cei 7 judecatori aleg din randul lor, prin vot secret, presedintele Biroului Electoral Central si loctiitorul acestuia.
(4) In termen de 24 de ore de la alegerea presedintelui Biroului Electoral Central, biroul se completeaza cu presedintele si vicepresedintii Autoritatii Electorale Permanente, cu cate un reprezentant al partidelor politice si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in cel putin una din Camerele Parlamentului si reprezentantul Grupului parlamentar al Minoritatilor Nationale din Camera Deputatilor.
(5) In termen de 48 de ore de la ramanerea definitiva a candidaturilor, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale neparlamentare, care au depus liste complete pentru consiliile judetene in cel putin 18 judete, pot propune cate un reprezentant in Biroul Electoral Central pana la completarea numarului de 11 membri. Aliantele politice sau aliantele electorale care au in componenta partide politice si organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in cel putin una din Camerele Parlamentului si sunt reprezentati in conditiile alin.(4) nu mai beneficiaza de dispozitiile prezentului alineat. Completarea se face in functie de numarul candidaturilor depuse pentru consiliile judetene de catre partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, iar in caz de egalitate, prin tragere la sorti.

Art. 39
(1) Biroul Electoral Central are urmatoarele atributii:
a) adopta, in termen de 3 zile de la data constituirii, regulamentul privind organizarea si functionarea birourilor electorale;
b) asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a denumirii si a semnelor electorale ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, legal constituite, care au dreptul sa participe la alegerea autoritatilor administratiei publice locale, si comunica lista tuturor birourilor electorale de circumscriptie, imediat dupa constituirea acestora;
c) urmareste si asigura respectarea si aplicarea corecta a dispozitiilor legale privitoare la alegeri pe intregul teritoriul tarii; asigura interpretarea unitara a prevederilor acestora;
d) rezolva intampinarile referitoare la propria sa activitate si contestatiile cu privire la modul de constituire, componenta si activitatea birourilor electorale de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti;
e) primeste si solutioneaza orice contestatie cu privire la organizarea si desfasurarea alegerii autoritatilor administratiei publice locale, altele decat cele care, prin prezenta lege, sunt date in competenta birourilor electorale de circumscriptie sau a instantelor judecatoresti;
f) centralizeaza, pe baza comunicarilor primite de la birourile electorale de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti, numarul de liste complete depuse de catre partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si comunica Societatii Romane de Televiziune si Societatii Romane de Radiodifuziune situatia centralizata, in termen de 24 de ore de la intocmire;
g) primeste procesele-verbale intocmite de birourile electorale de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti, impreuna cu procesele-verbale continand rezultatul alegerilor, intocmite de birourile electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de sector al municipiului Bucuresti; totalizeaza rezultatele la nivel national, pe partide politice, aliante politice, aliante electorale sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri si pe candidati independenti, separat pentru consiliile locale, consiliile judetene, primari, si asigura publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si in presa;
h) solutioneaza sesizarile privitoare la frauda electorala, putand dispune anularea alegerilor dintr-o circumscriptie electorala, in cazul in care constata, pe baza probelor administrate, ca votarea si stabilirea rezultatului alegerilor au avut loc prin fraude de natura a modifica atribuirea mandatelor in circumscriptia electorala respectiva; in astfel de cazuri, dispune repetarea scrutinului, care are loc in termen de cel mult doua saptamani de la constatarea fraudei. Noile alegeri au loc in aceleasi conditii, folosindu-se aceleasi liste electorale si aceleasi liste de candidati si candidaturi independente, cu exceptia cazurilor in care s-a dispus de catre birou anularea unei liste de candidati sau a unor propuneri de candidaturi independente, in sarcina carora s-a retinut comiterea fraudei care a determinat anularea alegerilor. Existenta fraudei electorale se stabileste de Biroul Electoral Central de la caz la caz, pe baza probelor prezentate de cei care au invocat-o;
i) indeplineste orice alte atributii care ii sunt stabilite prin lege;
j) asigura informarea periodica a opiniei publice privind prezenta populatiei la vot.
(2) Biroul Electoral Central acrediteaza, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, observatorii straini, precum si delegatii mass-media straini si solutioneaza contestatiile cu privire la acreditarea sau refuzul acreditarii de catre biroul electoral de circumscriptie judeteana sau a municipiului Bucuresti a observatorilor interni.
(3) In cazul unei fraude electorale, cererea de anulare a alegerilor dintr-o circumscriptie electorala se poate face numai de catre partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori candidatii independenti care au participat la alegeri si numai in termen de 48 de ore de la inchiderea votarii, sub sanctiunea decaderii. Cererea trebuie motivata si insotita de dovezile pe care se intemeiaza. Cererea poate fi admisa numai daca cel care a sesizat frauda nu este implicat in producerea acesteia. Cererea trebuie solutionata pana la data publicarii rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) In exercitarea atributiilor ce ii revin, Biroul Electoral Central emite hotarari care se aduc la cunostinta in sedinta publica si prin orice mijloc de publicitate. Hotararile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate birourile electorale din tara, precum si pentru toate organismele cu atributii in materie electorala, de la data aducerii la cunostinta in sedinta publica.
(5) Hotararile Biroului Electoral Central prin care se dau interpretari unor prevederi ale prezentei legi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 40
Biroul Electoral Central isi inceteaza activitatea dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 41
(1) Contestatiile asupra modului de organizare si asupra componentei birourilor electorale se pot face in termen de 48 de ore de la desemnarea presedintilor si a loctiitorilor acestora sau, dupa caz, de la completarea birourilor electorale cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale ori organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri.
(2) Contestatiile se solutioneaza de biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala sau de sector al municipiului Bucuresti, daca privesc biroul electoral al sectiei de votare, de biroul electoral de circumscriptie judeteana sau a municipiului Bucuresti, daca privesc biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca sau municipala, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, de Biroul Electoral Central, daca privesc biroul electoral de circumscriptie judeteana sau a municipiului Bucuresti, si de Inalta Curte de Casatie si Justitie, daca privesc Biroul Electoral Central, in termen de doua zile de la inregistrarea contestatiilor.
(3) Contestatiile privind intocmirea de catre prefect a listei din care urmeaza a se face tragerea la sorti pentru functiile de presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare si loctiitori ai acestora se solutioneaza de catre birourile electorale de circumscriptie judeteana sau de catre biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, dupa caz.
(4) Hotararea pronuntata este definitiva si se comunica, in cazul presedintelui biroului electoral si al loctiitorului acestuia, in termen de 24 de ore, presedintelui tribunalului care, in cazul admiterii contestatiei, procedeaza la o noua desemnare.

Art. 42
Birourile electorale lucreaza in prezenta majoritatii membrilor care le compun si adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotarator.

Art. 43
(1) Reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale sau organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri in birourile electorale nu pot primi si nu pot exercita alte insarcinari in afara celor prevazute de prezenta lege.
(2) Pentru motive intemeiate, apreciate de la caz la caz, reprezentantii partidelor politice sau organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri in birourile electorale pot fi inlocuiti, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, pana in preziua votarii, iar in caz de deces, imbolnaviri sau accidente, chiar si in ziua alegerilor.

Art. 44
Nu pot fi membri ai birourilor electorale de circumscriptie sau ai birourilor electorale ale sectiilor de votare candidatii in alegeri, sotii, rudele si afinii acestora pana la gradul al doilea inclusiv, precum si persoanele care nu au exercitiul drepturilor electorale.

Sectiunea 5 - Candidaturile


Art. 45
Numarul consilierilor pentru consiliile locale si pentru consiliile judetene este cel stabilit prin ordin al prefectului, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 46
Propunerile de candidati pentru consilierii locali, consilierii judeteni si pentru primari se fac pe circumscriptii electorale si se depun la birourile electorale de circumscriptie cel mai tarziu cu 40 de zile inainte de data alegerilor.

Art. 47
(1) Propunerile de candidati se fac in scris, in doua exemplare originale si doua copii, de catre partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale sau organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, sub semnatura conducerii organizatiilor judetene ale acestora si pe baza listei sustinatorilor, iar in cazul candidatilor independenti, pe baza listei sustinatorilor.
(2) In cazul aliantelor electorale dintre partide politice, listele cu propuneri de candidati trebuie semnate si de conducerile judetene ale fiecarui partid politic din alianta. Daca aliantele electorale se constituie la nivel comunal, orasenesc, municipal sau de sector al municipiului Bucuresti, listele se semneaza de conducerea aliantei si se contrasemneaza de conducerea fiecarei organizatii locale din coalitie.
(3) Propunerile de candidati trebuie sa cuprinda numele, prenumele, locul si data nasterii, domiciliul, conform actului de identitate, denumirea, seria si numarul actului de identitate, ocupatia, profesia si apartenenta politica a candidatilor, iar in cazul aliantelor, si alianta politica sau electorala care i-a propus.
(4) Propunerile de candidati trebuie sa fie insotite de declaratiile de acceptare a candidaturii, declaratiile de avere, declaratiile de interese si declaratiile pe propria raspundere privind calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia, semnate si datate de candidati, precum si de copiile actelor de identitate ale candidatilor.
(5) Declaratia de acceptare a candidaturii cuprinde numele, prenumele, domiciliul, partidul politic sau alianta care l-a propus, profesiunea, ocupatia si apartenenta politica a candidatului, consimtamantul expres al acestuia de a candida pentru functia respectiva, precum si precizarea ca intruneste conditiile prevazute de lege pentru a candida.

Art. 48
O persoana nu poate accepta candidatura decat pentru o singura circumscriptie electorala, cu exceptia cazului in care candidatura se depune atat pentru un consiliu local, cat si pentru consiliul judetean.

Art. 49
(1) Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale sau organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri pot propune cate o lista de candidati in fiecare circumscriptie electorala pentru consiliul local, pentru consiliul judetean si cate un candidat pentru functia de primar.
(2) Pentru fiecare candidat la functia de primar si lista de candidati pentru consiliul local si pentru consiliul judetean, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale trebuie sa prezinte o lista de sustinatori, care trebuie sa cuprinda minimum 1% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 100 in cazul comunelor, de 500 in cazul localitatilor urbane de rangul II si III si de 1.000 in cazul judetelor, municipiului Bucuresti, sectoarelor municipiului Bucuresti si localitatilor urbane de rangul I.

Art. 50
(1) Candidatii independenti pentru functia de consilier trebuie sa fie sustinuti de minimum 1% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 100 in cazul comunelor, de 500 in cazul localitatilor urbane de rangul II si III si de 1.000 in cazul judetelor, municipiului Bucuresti, sectoarelor municipiului Bucuresti si localitatilor urbane de rangul I.
(2) Pentru functia de primar, candidatii independenti trebuie sa prezinte o lista de sustinatori, care trebuie sa cuprinda minimum 1% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral si in listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 100 in cazul comunelor, 500 in cazul oraselor, si 1.000 in cazul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si in cazul municipiului Bucuresti.
(3) Nu se admit liste de candidati independenti pentru functia de consilier.

Art. 51
(1) Lista sustinatorilor trebuie sa cuprinda data alegerilor, numele si prenumele candidatului, functia pentru care candideaza, numele si prenumele sustinatorului, cetatenia, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numarul actului de identitate, semnatura acestuia, precum si numele si prenumele persoanei care a intocmit-o. In cazul cetatenilor Uniunii Europene, la rubrica "Denumirea, seria si numarul actului de identitate" se inscriu denumirea, seria si numarul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrari. Persoana care a intocmit lista este obligata ca, impreuna cu aceasta, sa depuna o declaratie pe propria raspundere prin care sa ateste veridicitatea semnaturii sustinatorilor.
(2) Lista sustinatorilor constituie un act public, cu toate consecintele prevazute de lege.
(3) Sustinatorii pot fi numai cetateni romani sau cetateni ai Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul ori resedinta in circumscriptia electorala in cauza. Un sustinator poate sprijini mai multi candidati la functia de consilier local, consilier judetean si primar.
(4) Adeziunile sustinatorilor se dau pe propria raspundere.
(5) Lista de sustinatori se depune intr-un exemplar original si o copie, la biroul electoral al circumscriptiei electorale unde se depun propunerile de candidati.

Art. 52
(1) Biroul electoral de circumscriptie examineaza respectarea conditiilor legale pentru ca o persoana sa poata candida, respectarea conditiilor de fond si de forma ale listelor de candidati, precum si ale listei sustinatorilor. Candidaturile care indeplinesc conditiile legale sunt inregistrate. Candidaturile care nu indeplinesc conditiile legale de fond si de forma se resping de catre biroul electoral de circumscriptie.
(2) Admiterea sau respingerea candidaturilor se face prin hotarari ale birourilor electorale de circumscriptie.
(3) Listele de candidati pentru consiliile locale sau judetene in care exista persoane care nu indeplinesc conditiile legale pentru a putea candida, se admit in parte, doar pentru acei candidati care indeplinesc conditiile legale. In aceasta situatie, pozitiile ocupate de candidatii admisi in lista de candidaturi se vor renumerota corespunzator, candidatii admisi ocupand locurile eliminate imediat superioare pozitiei din lista in care se afla.
(4) In situatia in care listele de candidati sunt admise numai partial, partidele politice, aliantele electorale pot retrage lista in vederea completarii pana la data limita de depunere.
(5) Listele care contin un numar de candidati care indeplinesc conditiile legale pentru a candida mai mare decat numarul legal, potrivit art. 7 alin. (6), vor fi admise in parte, urmand a fi respinse ultimele propuneri de candidatura de pe lista si sa se admita celelalte, in limita numarului legal de candidati.
(6) Exemplarele originale ale propunerii de candidatura se pastreaza la biroul electoral de circumscriptie. Copiile propunerii de candidatura, certificate de catre biroul electoral de circumscriptie prin semnatura presedintelui acestuia si prin aplicarea stampilei, se restituie depunatorului; unul dintre exemplarele restituite depunatorului se inregistreaza de catre acesta la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care se depune candidatura, respectiv la tribunal.
(7) In termen de 24 de ore de la inregistrarea fiecarei candidaturi, unul dintre exemplarele propunerii de candidatura se afiseaza de catre biroul electoral de circumscriptie la sediul acestuia, la loc vizibil.
(8) Nu pot candida persoanele care la data depunerii candidaturii nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi alese. Candidaturile acestor persoane se resping de catre biroul electoral de circumscriptie.

Art. 53
Candidatii pot renunta la candidatura pana la data ramanerii definitive a candidaturilor. In acest scop, acestia depun la biroul electoral de circumscriptie o declaratie de renuntare, semnata si datata de cel in cauza.

Art. 54
(1) Acceptarea de catre biroul electoral de circumscriptie a unei candidaturi poate fi contestata de catre cetateni, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, in termen de cel mult 48 de ore de la data afisarii candidaturii.
(2) Respingerea de catre biroul electoral de circumscriptie a unei candidaturi poate fi contestata de catre candidat, partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au propus candidatura respectiva, in termen de cel mult 48 de ore de la data afisarii respingerii candidaturii.
(3) Contestatiile trebuie sa cuprinda numele si prenumele, adresa si calitatea contestatarului, numele si prenumele persoanei a carei candidatura a fost admisa sau respinsa, prezentarea temeiurilor contestatiei, data si semnatura contestatarului si indicarea, daca este cazul, a persoanei desemnate sa il reprezinte.
(4) Contestatia si, daca este cazul, cererea de apel, se depun la instanta competenta sa le solutioneze, sub sanctiunea nulitatii.
(5) Contestatiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se solutioneaza in termen de 48 de ore de la inregistrare, de catre judecatoria, respectiv tribunalul in a carui raza teritoriala se afla circumscriptia electorala. Hotararea nu se comunica.
(6) Impotriva hotararii date in contestatie se poate face apel in termen de 24 de ore de la pronuntare, la instanta ierarhic superioara. Apelul se solutioneaza in termen de 24 de ore de la inregistrare.
(7) Hotararea pronuntata in apel este definitiva.
(8) Instantele judecatoresti competente sa solutioneze contestatiile formulate impotriva hotararilor de admitere sau de respingere a unei candidaturi de catre biroul electoral de circumscriptie vor lua masuri de aducere la cunostinta, de indata, a hotararii definitive, dupa expirarea termenelor imperative prevazute la alin. (5) si (6), biroului electoral de circumscriptie care a pronuntat hotararea atacata, in vederea definitivarii candidaturilor.

Art. 55
Dupa expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adauga, daca este cazul, termenele prevazute la art. 54 alin. (1), (2), (5) si (6), birourile electorale de circumscriptie incheie un proces-verbal prin care constata ramanerea definitiva a candidaturilor. Candidaturile definitive se afiseaza la sediul biroului electoral de circumscriptie, precum si la sediul sectiilor de votare, dupa constituirea birourilor electorale ale acestora, cu precizarea numelui si prenumelui, apartenentei politice, profesiunii si ocupatiei candidatului.
Candidaturile definitive pot fi facute publice, de asemenea, prin orice mijloace de informare in masa, cheltuielile fiind suportate de cei interesati.

Art. 56
(1) Cetatenii Uniunii Europene pot candida in unitatea administrativ-teritoriala in care au domiciliul. Propunerile de candidaturi se depun in aceleasi conditii ca pentru cetatenii romani.
(2) In cazul in care listele de candidati cuprind cetateni ai Uniunii Europene, in dreptul acestora se inscriu urmatoarele mentiuni: numele, prenumele, statul membru de origine, locul si data nasterii, adresa la care locuiesc in Romania, ocupatia, profesia si apartenenta politica, iar in cazul aliantelor, si alianta politica sau electorala care i-a propus.
(3) In cazul candidaturii unui cetatean al Uniunii Europene, declaratia de acceptare a candidaturii cuprinde numele, prenumele, statul membru de origine, adresa din Romania, ocupatia, profesia si apartenenta politica, consimtamantul expres al acestuia de a candida pentru functia respectiva, precum si precizarea ca intruneste conditiile prevazute de lege pentru a candida. Declaratia de acceptare a candidaturii este insotita de un document care atesta adresa din Romania, potrivit art. 23 alin. (3), sau de un document emis de Inspectoratul General pentru Imigrari.
(4) Odata cu depunerea candidaturii, pe langa documentele necesare cetatenilor romani, cetatenii Uniunii Europene prezinta un document care le atesta identitatea si o declaratie pe propria raspundere, care cuprinde urmatoarele mentiuni:
a) ca nu sunt lipsiti de dreptul de a candida in statul membru de origine, in urma unei hotarari judecatoresti penale sau civile definitive;
b) ca nu detin functii in alt stat membru al Uniunii Europene, echivalente functiilor incompatibile in Romania cu statutul de ales local.
(5) In termen de 24 de ore de la depunerea candidaturii, biroul electoral de circumscriptie respinge prin hotarare toate propunerile de candidaturi care nu contin in declaratia pe propria raspundere mentiunea prevazuta la alin. (4) lit. a).

Sectiunea 6 - Buletinele de vot


Art. 57
Modelele buletinelor de vot se stabilesc prin hotarare a Guvernului si sunt diferite pentru consiliile locale, pentru consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si pentru primari, respectiv pentru primarul general al municipiului Bucuresti.

Art. 58
(1) Buletinul de vot este format din mai multe file. Pe paginile interioare ale buletinului de vot se imprima patrulatere in numar suficient pentru a cuprinde toate listele de candidaturi, respectiv toti candidatii independenti, in asa fel incat ultima pagina sa ramana alba pentru aplicarea stampilei de control a sectiei de votare; paginile buletinului de vot se numeroteaza. Buletinele de vot se capseaza.
(2) Patrulaterele se imprima paralel intre ele, cate doua coloane pe aceeasi pagina. Patrulaterele se numeroteaza, incepand cu primul patrulater al coloanei din stanga a primei pagini interioare, care primeste numarul de ordine 1, si continuand cu primul patrulater al coloanei din dreapta, care primeste numarul de ordine 2, numerotarea continuand pana la ultimul patrulater.
(3) In unghiul din partea stanga sus a fiecarui patrulater se imprima denumirea partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau a organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori, dupa caz, mentiunea "Candidat independent", iar in unghiul din partea dreapta sus se imprima semnul electoral.
(4) In patrulaterele fiecarui buletin de vot se imprima listele de candidati; candidatii se identifica pe lista prin nume si prenume si se inscriu in ordinea stabilita de partidul politic, alianta politica sau alianta electorala care a depus lista.
(5) Pentru alegerea primarului se imprima, in patrulaterul buletinului de vot, in afara elementelor prevazute la alin. (3), numele si prenumele candidatului.
(6) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de catre biroul electoral de circumscriptie, tinand seama de numarul patrulaterelor, precum si de spatiul necesar pentru imprimarea numelui candidatilor si a celorlalte date prevazute la alin. (3)-(5).
(7) Buletinele de vot se tiparesc pe hartie asigurata din rezervele de stat, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.
(8) Pentru stabilirea numarului de ordine de pe buletinele de vot care cuprind liste de candidati sau candidati independenti pentru consilieri si pentru primari se procedeaza astfel:
a) in prima etapa, listele depuse de partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in cel putin una din Camerele Parlamentului, respectiv aliantele politice si aliantele electorale care contin cel putin un partid politic ori o organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale parlamentare se inscriu in patrulaterele buletinului de vot in ordinea rezultata din tragerea la sorti efectuata de presedintele biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in prezenta majoritatii membrilor acestuia;
b) in etapa a doua, listele depuse de partidele politice ori organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora se imprima in urmatoarele patrulatere ale buletinului de vot, in ordinea rezultata din tragerea la sorti efectuata de presedintele biroului electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de sector al municipiului Bucuresti, respectiv de presedintele biroului electoral de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti.
(9) Ordinea stabilita potrivit alin. (8) lit. a) este valabila pentru toate circumscriptiile electorale din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, inclusiv pentru circumscriptia electorala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti. Ordinea stabilita potrivit alin. (8) lit. a) si b) este valabila si in cazul buletinului de vot pentru alegerea primarului.
(10) Pentru fiecare candidat independent, inclusiv pentru candidatii independenti la functia de primar, se imprima un patrulater distinct in partea finala a buletinului de vot, in care acestia sunt inscrisi in ordinea inregistrarii candidaturilor.
(11) Ordinea stabilita potrivit alin. (8)-(10) se comunica prefectului de catre presedintele biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv de catre presedintii birourilor electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de sector al municipiului Bucuresti, in termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorti.
(12) Tragerea la sorti prevazuta la alin. (8) se face in prezenta reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri care depun liste de candidati.

Art. 59
(1) Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale isi pot stabili semne electorale, pe care le comunica Biroului Electoral Central in termen de 10 zile de la constituirea acestuia.
(2) Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, care au participat la alegerile locale anterioare, isi pot pastra semnele electorale, avand obligatia sa le comunice Biroului Electoral Central potrivit alin. (1). Semnele electorale folosite la alegerile anterioare nu pot fi utilizate de alte partide politice, aliante politice sau aliante electorale ori organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri decat cu consimtamantul scris al celor carora le-au apartinut, respectiv al partidelor care au alcatuit alianta initiala.
(3) Semnele electorale nu pot fi contrare ordinii de drept si bunelor moravuri si nu pot reproduce sau combina simbolurile nationale ale statului roman, ale altor state, ale organismelor internationale ori ale cultelor religioase. Fac exceptie partidele politice care sunt membre ale unor organizatii politice internationale, acestea putand utiliza semnul organizatiei respective ca atare sau intr-o combinatie specifica.
(4) Semnele electorale comunicate Biroului Electoral Central trebuie sa se deosebeasca clar de cele anterior inregistrate, fiind interzisa utilizarea acelorasi simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrica in care sunt incadrate. Se poate folosi ca semn electoral semnul permanent declarat la inscrierea partidului politic sau a aliantei politice.
(5) In toate circumscriptiile electorale, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri formate la nivel national, respectiv judetean, trebuie sa foloseasca acelasi semn electoral.
(6) In cazul semnelor electorale noi, daca acelasi semn este solicitat de mai multe partide politice, aliante politice ori aliante electorale, sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri atribuirea se face in beneficiul partidului politic, aliantei politice ori aliantei electorale sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri care a inregistrat prima respectivul semn. Daca nu se poate stabili prioritatea, se procedeaza la tragerea la sorti efectuata de presedintele Biroului Electoral Central.
(7) Biroul Electoral Central aduce la cunostinta publica semnele electorale a doua zi dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1) si le comunica prefectilor, pana la data ramanerii definitive a candidaturilor, in vederea imprimarii lor pe buletinele de vot.

Art. 60
(1) Imprimarea buletinelor de vot se asigura, prin grija prefectilor, de catre birourile electorale de circumscriptie.
(2) Pentru intreaga circumscriptie electorala, buletinele de vot sunt imprimate cu litere de aceeasi marime, aceleasi caractere si aceeasi cerneala, intr-un numar egal cu al alegatorilor inscrisi in listele electorale, cu un plus de 10%.
(3) Prin grija prefectilor, un exemplar al primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot, din fiecare circumscriptie electorala, este prezentat membrilor biroului electoral de circumscriptie judeteana. Acestia au dreptul sa solicite prefectului retiparirea buletinelor de vot daca numele candidatilor, semnul electoral sau denumirea partidelor politice, a aliantelor politice ori a aliantelor electorale sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri sunt incorect imprimate sau nu sunt vizibile.
(4) Buletinele de vot trebuie sa fie tiparite cel mai tarziu cu 10 zile inaintea alegerilor.

Art. 61
(1) Buletinele de vot se distribuie circumscriptiilor electorale prin grija prefectilor. Buletinele de vot se preiau de catre primar, impreuna cu presedintele biroului electoral de circumscriptie, pe baza de proces-verbal, si se pastreaza in incaperi speciale, incuiate si sigilate. Buletinele de vot se predau presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, pe baza de proces-verbal, cel mai tarziu in preziua alegerilor.
(2) Distribuirea si predarea buletinelor de vot se fac in pachete sigilate.

Art. 62
La sediul primariei si al biroului electoral de circumscriptie, precum si la sediile sectiilor de votare se afiseaza, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de imprimare, cate un buletin de vot din fiecare categorie, dupa ce a fost vizat si anulat de presedintele biroului electoral de circumscriptie.

Art. 63
La cererea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori a candidatilor independenti care participa la alegeri, biroul electoral de circumscriptie elibereaza, pentru fiecare, cate un buletin de vot din fiecare categorie, vizat si anulat.

Sectiunea 7 - Campania electorala


Art. 64
Campania electorala incepe cu 30 de zile inainte de data desfasurarii alegerilor si se incheie in ziua de sambata care preceda data alegerilor, la ora 7,00.

Art. 65
(1) In campania electorala, candidatii, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, precum si cetatenii au dreptul sa-si exprime opiniile in mod liber si fara nicio discriminare, prin mitinguri, adunari, utilizarea televiziunii, radioului, presei si a celorlalte mijloace de informare in masa.
(2) In timpul campaniei electorale se asigura candidatilor, in mod nediscriminatoriu, spatii corespunzatoare, pentru a se intalni cu alegatorii. Spatiile pot fi amplasate la sediul primariei, in scoli, universitati, case de cultura, camine culturale si cinematografe si se asigura pe baza de intelegere cu privire la cheltuielile de intretinere.
(3) Mijloacele folosite in campania electorala nu pot contraveni legii.
(4) Este interzisa organizarea actiunilor de campanie electorala in unitatile militare, precum si in spatiile din scoli si universitati in perioada de desfasurare a cursurilor.
(5) In campania electorala, se interzice folosirea mesajelor sau sloganurilor cu caracter discriminatoriu sau a mesajelor de incitare la ura si intoleranta. In sensul prezentei legi, prin discurs care instiga la ura si la discriminare se intelege atat discursul, cat si mesajele de propaganda electorala exprimate in forma scrisa sau prin viu grai, care incita, promoveaza sau justifica ura rasiala, xenofobia, antisemitismul, alte forme de ura bazate pe intoleranta, sau orice alta forma de discriminare prevazuta la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata.
(6) In campania electorala sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau actiuni de defaimare si invrajbire religioasa sau etnica, precum si ofensa publica adusa simbolurilor religioase.

Art. 66
(1) Campania electorala prin serviciile de programe audiovizuale, publice si private, trebuie sa serveasca urmatoarelor interese generale:
a) ale electoratului, de a primi informatii corecte, astfel incat sa poata vota in cunostinta de cauza;
b) ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatilor, de a se face cunoscuti si de a-si prezenta platformele, programele politice si ofertele electorale;
c) ale radiodifuziunilor, de a-si exercita drepturile si responsabilitatile care decurg din profesiunea de jurnalist.
(2) Radiodifuzorii publici si privati sunt obligati sa asigure, in cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfasurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate si corecte pentru toate partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si pentru toti candidatii.

Art. 67
(1) In timpul campaniei electorale, informatiile privind sistemul electoral, tehnica votarii, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile si mesajele cu continut electoral trebuie sa fie prezentate exclusiv in urmatoarele tipuri de emisiuni:
a) emisiuni informative in care pot fi difuzate informatii privind sistemul electoral, tehnica votarii si activitatile de campanie ale candidatilor; in acest scop, durata programata a emisiunii informative poate fi marita cu cel mult 15 minute;
b) emisiuni electorale in care candidatii isi pot prezenta programele politice si activitatile de campanie electorala;
c) dezbateri electorale in care candidatii, jurnalistii, analistii si alti invitati pun in discutie programele electorale si temele de interes public.
(2) In cadrul emisiunilor informative prevazute la alin. (1) lit. a), este interzisa difuzarea unor informatii privind sistemul electoral si tehnica votarii care nu corespund realitatii.
(3) Posturile private de radio si televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, pot organiza, in cadrul propriei grile de programe, emisiuni de tipul celor prevazute la alin. (1).
(4) Emisiunile prevazute la alin. (1) nu pot fi considerate publicitate electorala.
(5) Spoturile publicitare de 20-30 de secunde care indeamna electoratul sa voteze un candidat sau o lista de candidati pot fi difuzate numai in interiorul emisiunilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c).
(6) Este interzisa cumpararea de spatii de emisie in vederea difuzarii de clipuri sau de emisiuni electorale.

Art. 68
(1) Accesul partidelor politice parlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale ale acestora, precum si al candidatilor independenti la serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv la cele ale studiourilor teritoriale ale acestora, este gratuit. Partidele politice neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora au acces gratuit la serviciile publice teritoriale de radiodifuziune si de televiziune numai in masura in care depun liste de candidati in minimum 50% din circumscriptiile electorale de pe cuprinsul unui judet ce intra in raza de acoperire a studiourilor teritoriale respective. Timpul de antena acordat in aceste situatii trebuie sa fie proportional cu numarul listelor complete de candidati depuse in teritoriul respectiv si se calculeaza de Societatea Romana de Televiziune si de Societatea Romana de Radiodifuziune in termen de 24 de ore de la primirea comunicarii datelor transmise de Biroul Electoral Central. La serviciile publice nationale de radiodifuziune si de televiziune au acces partidele politice neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale care depun liste complete de candidati in cel putin 50% din circumscriptiile electorale din 15 judete. Timpul de antena se acorda dupa ramanerea definitiva a candidaturilor, trebuie sa fie proportional cu numarul listelor complete de candidati depuse si se calculeaza de Societatea Romana de Televiziune si de Societatea Romana de Radiodifuziune in termen de 24 de ore de la primirea comunicarii datelor transmise de Biroul Electoral Central.
(2) Organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale au acces la serviciile publice teritoriale si nationale de radiodifuziune si de televiziune, daca participa la alegeri cu liste de candidati in circumscriptiile electorale din judete si in mod proportional cu ponderea lor in totalul populatiei judetului, respectiv a Romaniei.
(3) Pana la calcularea timpilor de antena, conform alin. (1) si (2), partidele politice parlamentare, aliantele acestora si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale reprezentate in Parlament primesc timpi de antena proportional cu ponderea lor parlamentara.
(4) Accesul partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum si al candidatilor independenti si al organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale la posturile private de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv televiziune prin cablu, se face gratuit numai in cadrul emisiunilor care au caracter electoral, potrivit dispozitiilor art. 67.
(5) Este interzisa contractarea de timpi de antena in scopuri publicitare, pentru si in favoarea participantilor la campania electorala sau cedarea timpilor de antena candidatilor de catre societatile comerciale cu capital public sau privat, institutiile publice, organizatiile neguvernamentale sau persoanele fizice.
(6) Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, candidatii independenti, precum si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale au obligatia sa solicite, cel mai tarziu cu 40 de zile inainte de data alegerilor, conducerii posturilor de radiodifuziune si de televiziune publice si private sau, dupa caz, studiourilor teritoriale ale acestora, acordarea timpilor de antena. Solicitarile facute dupa acest termen nu se iau in considerare.
(7) Timpii de antena la radiodifuziunile si televiziunile publice si private, inclusiv cele prin cablu, se acorda partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri in fiecare din zilele de luni, marti, miercuri, joi si vineri. Fiecare candidat independent are dreptul la timp de antena, la studiourile teritoriale, de cel mult 5 minute, insumate pe intreaga durata a desfasurarii campaniei electorale.
Candidatii independenti din circumscriptiile electorale din municipiul Bucuresti si cei din municipiile resedinta de judet, care nu sunt pe raza de acoperire a unui studio, au acces la serviciile publice nationale de radiodifuziune si de televiziune in acelasi interval de timp de cel mult 5 minute, insumate pe intreaga durata a desfasurarii campaniei electorale.
(8) Emisiunile transmise in cadrul timpului de emisie acordat fiecarui partid politic, fiecarei aliante politice si aliante electorale, candidatilor independenti si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale se realizeaza in direct sau se inregistreaza, in proportiile stabilite de acestia.
(9) In cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisa combinarea de culori, semne grafice sau sunete care sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei ori ale altui stat.

Art. 69
(1) In perioada campaniei electorale, candidatii si reprezentantii partidelor politice aflate in competitie au acces la posturile publice si private de radiodifuziune si de televiziune numai la emisiunile si dezbaterile electorale, in conditiile art. 6668.
(2) In perioada campaniei electorale, candidatii si reprezentantii partidelor politice aflate in competitie nu pot fi producatori, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici si privati.

Art. 70
(1) Radiodifuzorii publici si privati au obligatia de a asigura, prin masuri tehnice si redactionale, reflectarea campaniei electorale in mod echitabil, echilibrat si impartial.
(2) Emisiunile informative se supun obligatiei de obiectivitate, echitate si de informare corecta a publicului.
(3) Candidatii care au deja functii publice pot aparea in emisiunile informative strict in probleme legate de exercitarea functiei lor.
(4) In cazul in care in emisiunile informative se prezinta fapte sau evenimente speciale de interes public, pe langa punctul de vedere al autoritatilor trebuie prezentat si un punct de vedere opus.

Art. 71
(1) Emisiunile si dezbaterile electorale trebuie sa asigure tuturor candidatilor conditii egale in ceea ce priveste libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor si echidistanta.
(2) In cadrul emisiunilor electorale, candidatii au urmatoarele obligatii:
a) sa nu puna in pericol ordinea constitutionala, ordinea publica, siguranta persoanelor si a bunurilor;
b) sa nu faca afirmatii care pot aduce atingere demnitatii umane sau moralei publice;
c) sa probeze eventualele acuzatii cu incidenta penala sau morala aduse unui alt candidat;
d) sa nu incite la ura sau discriminare pe considerente de rasa, religie, nationalitate, sex, orientare sexuala sau etnie.

Art. 72
Realizatorii si moderatorii emisiunilor si dezbaterilor electorale au urmatoarele obligatii:
a) sa fie impartiali;
b) sa asigure echilibrul necesar desfasurarii emisiunii, oferind fiecarui candidat participant la discutii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale;
c) sa formuleze clar intrebarile, fara a fi tendentioase sau partinitoare;
d) sa asigure mentinerea dezbaterii in sfera de interes a campaniei electorale si a tematicii stabilite;
e) sa intervina atunci cand, prin comportamente sau exprimari, invitatii incalca dispozitiile art. 71 alin. (2); in cazul in care invitatii nu se conformeaza solicitarilor, moderatorul poate decide intreruperea microfonului acestuia sau oprirea emisiunii, dupa caz.

Art. 73
(1) In cazul prezentarii de sondaje de opinie cu continut electoral, acestea trebuie insotite de urmatoarele informatii:
a) denumirea institutiei care a realizat sondajul;
b) data sau intervalul de timp in care a fost efectuat sondajul si metodologia utilizata;
c) dimensiunea esantionului si marja maxima de eroare;
d) cine a solicitat si cine a platit efectuarea sondajului.
(2) Televotul sau anchetele facute pe strada, in randul electoratului, nu trebuie sa fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publica sau pentru un anumit grup social ori etnic.

Art. 74
Cu 48 de ore inainte de ziua votarii sunt interzise:
a) prezentarea de sondaje de opinie sau difuzarea de spoturi de publicitate electorala;
b) invitarea sau prezentarea candidatilor in programe, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 76 alin. (4);
c) comentarii privind campania electorala.

Art. 75
(1) Pot efectua sondaje de opinie la iesirea de la urne institutele de sondare a opiniei publice sau societatile comerciale ori organizatiile neguvernamentale care au in obiectul de activitate realizarea de sondaje de opinie si care sunt acreditate de Biroul Electoral Central, prin hotarare, in acest sens.
Operatorii de sondaj ai acestora au acces, in baza acreditarii institutiei pentru care lucreaza, in zona prevazuta la art. 83 alin. (1), fara a avea acces in interiorul localului de vot.
(2) In ziua votarii este interzisa prezentarea sondajelor realizate la iesirea de la urne, inainte de inchiderea votarii.

Art. 76
(1) Candidatii si partidele politice sau organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea in cadrul unui program electoral a unor fapte neadevarate, beneficiaza de drept la replica.
(2) Candidatii si partidele politice sau organizatii ale minoritatilor nationale care participa la alegeri, ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea in cadrul unui program electoral a unor informatii inexacte, beneficiaza de drept la rectificare.
(3) Radiodifuzorii au urmatoarele obligatii privind dreptul la replica si rectificare:
a) sa decida acordarea sau neacordarea dreptului solicitat in cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitari formulate in scris; in situatia in care solicitarea se refera la o emisiune difuzata in ultima zi de campanie electorala, decizia trebuie luata in cel mult 12 ore de la primirea solicitarii;
b) sa comunice solicitantului, in termenele prevazute la lit. a), telefonic si/sau in scris, decizia luata; in cazul neacordarii dreptului solicitat, motivele trebuie sa fie comunicate solicitantului si Consiliului National al Audiovizualului;
c) sa difuzeze, in cazul in care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica in cel mult 48 de ore de la primirea solicitarii; in situatia in care emisiunea care face obiectul sesizarii a fost difuzata in ultima zi de campanie electorala, rectificarea sau replica se difuzeaza in preziua votarii;
d) sa difuzeze, in cazul in care Consiliul National al Audiovizualului da castig de cauza solicitantului, replica sau rectificarea in termenul si in conditiile comunicate radiodifuzorului.
(4) In preziua votarii, radiodifuzorii trebuie sa prevada in program, imediat dupa emisiunea informativa de seara, un spatiu de emisie pentru difuzarea rectificarilor si a replicilor ca urmare a sesizarilor care se refera la emisiunile difuzate in ultima zi de campanie.

Art. 77
(1) Radiodifuzorii trebuie sa asigure inregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale in conditiile stabilite de Consiliul National al Audiovizualului.
(2) Inregistrarile emisiunilor destinate campaniei electorale trebuie sa fie tinute la dispozitia Consiliului National al Audiovizualului, pe durata campaniei electorale si timp de 30 de zile dupa comunicarea oficiala a rezultatelor.

Art. 78
(1) Nerespectarea dispozitiilor art. 6677 atrage aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Faptele se constata si sanctiunile se aplica de Consiliul National al Audiovizualului, care se autosesizeaza sau poate fi sesizat de catre cei interesati.

Art. 79
(1) Primarii sunt obligati ca pana la inceperea campaniei electorale sa stabileasca, prin dispozitie, locuri speciale pentru afisaj electoral si sa asigure amplasarea de panouri electorale in cadrul acestora, tinand seama de numarul partidelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale care declara ca depun liste de candidati, candidaturi pentru functia de primar, precum si de candidatii independenti. Aceste locuri trebuie sa fie situate in zone frecventate de cetateni, fara stanjenirea circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activitati din localitatile respective.
(2) Primarii sunt obligati sa monteze panouri pentru afisajul electoral in fiecare subdiviziune a unitatii administrativ-teritoriale.
(3) Utilizarea locurilor de afisaj electoral este permisa partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale sau organizatiilor minoritatilor nationale care participa la alegeri si candidatilor independenti.
(4) Este interzisa utilizarea, de catre un partid politic, alianta politica, alianta electorala sau organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori candidat independent, a locurilor speciale de afisaj electoral, astfel incat sa impiedice folosirea acestora de catre un alt partid politic, alianta politica, alianta electorala sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori candidat independent. Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori candidat independent poate aplica un singur afis electoral.
(5) Un afis electoral amplasat in locurile prevazute la alin. (1) nu poate depasi dimensiunile de 500 mm o latura si 350 mm cealalta latura, iar cel prin care se convoaca o reuniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta latura.
(6) In alte locuri decat cele stabilite conform alin. (1), afisajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, dupa caz, al detinatorilor.
(7) Sunt interzise afisele electorale care combina culori sau alte semne grafice, astfel incat sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei ori ale altui stat.
(8) Primarul, cu sprijinul politiei locale sau cu sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor Interne, in localitatile unde politia locala nu este constituita, este obligat sa asigure integritatea panourilor, afiselor electorale si a altor materiale de propaganda electorala amplasate in locuri autorizate.

Art. 80
(1) Birourile electorale de circumscriptie vegheaza la corecta desfasurare a campaniei electorale in circumscriptia in care functioneaza.
(2) Birourile electorale de circumscriptie solutioneaza plangerile ce le sunt adresate cu privire la impiedicarea unui partid politic, organizatii a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliante politice, aliante electorale ori a unui candidat independent de a-si desfasura campania electorala in conditiile prevazute de lege, precum si plangerile privind incalcarea prevederilor art. 64, 65 si 79.
(3) Daca biroul electoral de circumscriptie considera, cu ocazia solutionarii plangerii, ca este necesara luarea unor masuri administrative sau aplicarea unor sanctiuni contraventionale ori penale, sesizeaza autoritatile competente.
(4) Impotriva hotararilor pronuntate de birourile electorale in materia campaniei electorale se poate face contestatie in termen de 48 de ore de la data afisarii, care se depune la biroul electoral ierarhic superior. Hotararea este definitiva.
(5) Solutionarea plangerilor si a contestatiilor se face in termen de 3 zile de la inregistrarea lor, iar hotararile date se publica in presa si se afiseaza in mod vizibil la sediul biroului electoral care le-a emis.
(6) Partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale, candidatii independenti sau primarii, dupa caz, au obligatia de a aduce la indeplinire hotararile definitive ale birourilor electorale, in materia campaniei electorale, de indata dupa comunicare.
(7) Campania electorala, la nivel national, pentru al doilea tur de scrutin incepe de la data comunicarii oficiale a rezultatelor din primul tur de scrutin, cu exceptia campaniei electorale efectuate prin serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune.
(8) In termen de 24 de ore de la totalizarea voturilor la nivel national, serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune repartizeaza noi timpi de antena pentru partidele politice care au candidati in al doilea tur de scrutin, in mod proportional cu numarul de candidati, precum si pentru candidatii independenti.


Capitolul III - Desfasurarea alegerilor


Art. 81
(1) Fiecare sectie de votare trebuie sa posede un numar suficient de cabine, urne si stampile de votare, care se asigura de catre primari.
(2) Cabinele si urnele trebuie asezate in aceeasi incapere in care isi desfasoara activitatea presedintele biroului electoral al sectiei de votare si membrii acestuia.
(3) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, impreuna cu membrii acestuia, trebuie sa fie prezent la sediul sectiei de votare, in ajunul zilei alegerilor, la ora 18,00, presedintele fiind obligat sa dispuna masurile necesare pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare dispune indepartarea materialelor de propaganda electorala de orice tip din si de pe cladirea sediului sectiei de votare.
Indepartarea acestor materiale se solicita de presedintele biroului electoral al sectiei de votare si se duce la indeplinire de persoanele desemnate de primari in cel mult 2 ore de la comunicare.
(4) Presedintele dispune fixarea posturilor de paza in jurul localului de vot.
(5) Comercializarea sau consumul de bauturi alcoolice pe o distanta de 500 de metri in jurul localului sectiei de votare este interzisa.

Art. 82
(1) In ziua alegerilor, la ora 6,00, presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in prezenta celorlalti membri, verifica urnele, cabinele, existenta listelor electorale, a buletinelor de vot si a stampilelor necesare votarii, dupa care inchide si sigileaza urnele prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare.
(2) Pe masura ce deschide pachetele sigilate, presedintele este obligat sa asigure aplicarea stampilei de control pe ultima pagina a fiecarui buletin de vot din acestea.

Art. 83
(1) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare este obligat sa ia masurile necesare pentru ca alegerile sa decurga in bune conditii. In acest scop, puterile lui se intind si in afara localului sectiei de votare, pana la o distanta de 500 metri.
(2) La desfasurarea operatiunilor de votare pot asista observatori straini si observatori interni, acreditati in acest scop.
(3) Pot fi acreditati ca observatori interni reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale care au ca unic scop apararea drepturilor omului si sunt legal constituite. Persoanele desemnate de aceste organizatii nu pot fi membri ai vreunui partid politic.
(4) Acreditarea observatorilor interni poate fi contestata la Biroul Electoral Central.
(5) In afara membrilor biroului electoral al sectiei de votare, operatorilor de calculator ai biroului electoral al sectiei de votare, candidatilor, persoanelor acreditate potrivit legii, precum si reprezentantilor mass-media romani si straini, nicio alta persoana nu poate stationa in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot mai mult decat timpul necesar pentru votare.
(6) Pentru mentinerea ordinii in localul sectiei de votare si in imprejurimile acestuia, presedintele biroului electoral al sectiei de votare are la dispozitie mijloacele de ordine necesare, puse la dispozitie prin grija prefectilor.

Art. 84
Votarea are loc intr-o singura zi. Ea incepe la ora 7,00 si se inchide la ora 21,00.

Art. 85
(1) Alegatorii voteaza numai la sectia de votare la care este arondata strada sau localitatea, potrivit delimitarii facute conform Legii nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si unde sunt inscrisi in lista electorala permanenta sau in copia de pe lista electorala complementara.
(2) Accesul alegatorilor in sala de votare are loc in serii corespunzatoare numarului cabinelor. Fiecare alegator prezinta actul de identitate, respectiv documentul de identitate, operatorului de calculator al biroului electoral al sectiei de votare, care inscrie codul numeric personal al alegatorului in Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal.
(3) In cazul in care alegatorul nu figureaza in lista electorala permanenta sau copia de pe lista electorala complementara existenta in sectia de votare respectiva, Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal semnaleaza daca:
a) persoana care s-a prezentat la vot a implinit varsta de 18 ani pana in ziua votarii inclusiv;
b) persoana care s-a prezentat la vot si-a pierdut drepturile electorale;
c) persoana care s-a prezentat la vot este arondata la alta sectie de votare;
d) persoana care s-a prezentat la vot, este omisa din lista electorala permanenta si are domiciliul in raza teritoriala a sectiei de votare respective nu a formulat o solicitare de a fi inscrisa in Registrul electoral cu adresa de resedinta;
e) persoana care s-a prezentat la vot si-a mai exercitat dreptul de vot la acelasi scrutin.
(4) In baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, a comunicarilor efectuate prin intermediul acestuia si a verificarii actului de identitate, presedintele biroului electoral al sectiei de votare:
a) opreste de la votare persoana care nu a implinit varsta de 18 ani pana in ziua votarii si persoana care si-a pierdut drepturile electorale;
b) indruma alegatorul sa voteze la sectia de votare la care este arondat, in cazul in care este arondat la alta sectie de votare;
c) indruma alegatorul sa voteze la sectia de votare unde a fost arondat conform resedintei, in cazul in care acesta face parte dintre persoanele prevazute la art. 18 alin. (1);
d) inscrie in lista electorala suplimentara persoana care s-a prezentat la vot, este omisa din lista electorala permanenta, are domiciliul in raza teritoriala a sectiei de votare respective si nu face parte dintre persoanele prevazute la art. 18 alin. (1); in cazul in care persoana omisa este inscrisa in lista electorala permanenta existenta la alta sectie de votare, presedintele biroului electoral al acelei sectii de votare va fi notificat de catre sistemul informatic in acest sens si va radia persoana respectiva din lista electorala permanenta; dupa ce alegatorul semneaza in lista electorala suplimentara ii incredinteaza buletinele de vot si stampila cu mentiunea "VOTAT";
e) permite alegatorului care indeplineste conditiile prevazute de lege si este inscris in lista electorala permanenta sau in copia de pe lista electorala complementara sa voteze; in acest sens, dupa ce alegatorul semneaza in lista electorala permanenta sau in copia de pe lista electorala complementara ii incredinteaza buletinele de vot si stampila cu mentiunea "VOTAT".
(5) In situatia in care alegatorul, din motive bine intemeiate, constatate de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate semna in lista electorala, presedintele face o mentiune in lista electorala, confirmata prin semnatura sa si a inca unui membru al biroului electoral.
(6) Alegatorii voteaza separat, in cabine inchise, aplicand stampila cu mentiunea "VOTAT" in patrulaterul care cuprinde lista de candidati sau numele candidatului pe care il voteaza.
(7) Stampila cu mentiunea "VOTAT" trebuie sa fie rotunda si astfel dimensionata incat sa fie mai mica decat patrulaterul in care se aplica.
(8) Dupa ce au votat, alegatorii indoaie buletinele de vot astfel ca pagina alba care poarta stampila de control sa ramana in afara si le introduc in urna, avand grija sa nu se deschida.
(9) Indoirea gresita a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, daca secretul votului este asigurat.
(10) In cazul in care buletinul de vot se deschide in asa fel incat secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anuleaza si se da alegatorului, numai o singura data, un nou buletin de vot, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al operatiunilor de votare.
(11) Stampila cu mentiunea "VOTAT", incredintata pentru votare, se restituie presedintelui, care o aplica pe actul de identitate, mentionand si data scrutinului. In cazul alegatorilor care voteaza pe baza cartii de identitate, pe versoul acesteia se aplica un timbru autocolant cu mentiunea "VOTAT" si data scrutinului.
(12) Presedintele poate lua masuri ca stationarea unui alegator in cabina de votare sa nu se prelungeasca nejustificat.

Art. 86
(1) Disfunctionalitatea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal nu poate determina suspendarea sau intreruperea votarii. In aceasta situatie, prin derogare de la prevederile art. 85 alin. (2), alegatorii prezinta actul de identitate, respectiv documentul de identitate, operatorului de calculator sau membrului biroului electoral al sectiei de votare desemnat de presedintele acestuia, care consemneaza pe suport electronic sau de hartie, dupa caz, codurile numerice personale ale alegatorilor si ora la care s-au prezentat la vot. Prevederile art. 85 alin. (4)-(12) se aplica in mod corespunzator.
(2) Durata disfunctionalitatii Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal se consemneaza de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare intr-un proces-verbal. Atat aparitia, cat si incetarea disfunctionalitatii Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal sunt notificate telefonic biroului electoral ierarhic superior de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare.
(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) si (2) este stabilita prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente.

Art. 87
(1) Prin derogare de la prevederile art. 85 alin. (1), presedintele si membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, precum si personalul tehnic auxiliar si personalul insarcinat cu mentinerea ordinii voteaza la sectia de votare unde isi indeplinesc atributiile, daca domiciliaza in unitatea administrativ-teritoriala, iar in cazul municipiului Bucuresti, daca domiciliaza in sectorul pentru care se voteaza la sectia respectiva. Acestia trebuie sa fie inscrisi de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare in lista suplimentara si trebuie sa fie radiati din lista electorala permanenta existenta la sectia de votare in a carei raza domiciliaza, la solicitarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, transmisa prin Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal.
(2) Pentru municipiul Bucuresti, presedintele si membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, precum si personalul tehnic auxiliar si personalul insarcinat cu mentinerea ordinii voteaza la sectia de votare unde isi indeplinesc atributiile, numai daca domiciliaza in sectorul pentru care se voteaza in sectia respectiva. In cazul in care nu domiciliaza in sectorul respectiv, aceste persoane vor vota la sectia de votare corespunzatoare domiciliului lor.

Art. 88
Candidatii si alegatorii au dreptul sa conteste identitatea persoanei care se prezinta la vot. In asemenea cazuri, identitatea celui in cauza se stabileste de presedintele biroului electoral al sectiei de votare prin orice mijloace.
In cazul in care contestatia este intemeiata, presedintele biroului electoral al sectiei de votare il opreste de la vot pe alegatorul contestat, consemneaza faptul intr-un proces-verbal si sesizeaza autoritatile politienesti.

Art. 89
(1) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Suspendarea nu poate depasi o ora si este anuntata prin afisare la usa localului de vot cu cel putin o ora inainte. Durata tuturor suspendarilor nu poate depasi doua ore.
(2) In timpul suspendarii, urnele de votare, stampilele, buletinele de vot si toate lucrarile biroului electoral raman sub paza permanenta, iar membrii biroului nu pot parasi sala de votare in acelasi timp.
(3) Persoanele care, potrivit art. 83 alin. (5), au dreptul sa asiste la votare nu pot fi obligate sa paraseasca sala de votare pe timpul suspendarii operatiunilor.

Art. 90
(1) Prezenta oricarei persoane in cabinele de vot, in afara celei care voteaza, este interzisa.
(2) Alegatorul care, din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singur are dreptul sa cheme in cabina de votare, in scopul de a-l ajuta, un insotitor ales de el. Acesta nu poate fi din randul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al sectiei de votare sau al candidatilor.

Art. 91
(1) Pentru alegatorii care nu se pot deplasa la sediul sectiei de votare din cauza de boala sau invaliditate, presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate aproba, la cererea scrisa a acestora, insotita de copii ale actelor din care rezulta starea de sanatate sau de invaliditate, ca o echipa formata din cel putin 2 membri ai biroului electoral sa se deplaseze cu o urna speciala si cu materialul necesar votarii - stampila cu mentiunea "VOTAT" si buletine de vot la locul unde se afla alegatorul, pentru a se efectua votarea. In raza unei sectii de votare se utilizeaza o singura urna speciala. Urna speciala poate fi transportata numai de membrii biroului electoral al sectiei de votare, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), votarea se face numai pe baza unui extras intocmit personal de presedintele biroului electoral de pe lista electorala permanenta, copia listei electorale complementare sau de pe lista suplimentara existente la sectia respectiva. Extrasul se semneaza de catre presedinte si se stampileaza, iar persoanele cuprinse in aceste extrase trebuie sa fie radiate din celelalte liste existente la sectie.
(3) In modalitatea prevazuta la alin. (1) si (2) pot vota numai persoanele care domiciliaza in localitatea sau sectorul municipiului Bucuresti in care se afla sectia de votare. Cetatenii Uniunii Europene trebuie sa indeplineasca, dupa caz, conditiile prevazute la art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1) sau art. 24 alin. (1) si (2).
(4) Codurile numerice personale ale alegatorilor care au formulat cereri potrivit alin. (1) sunt preinregistrate in Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal urmand a fi inregistrate definitiv la intoarcerea in localul de vot a echipei prevazute la alin. (1) pe baza semnaturilor in extrasul prevazut la alin. (2).
(5) Inainte ca echipa de membri ai biroului electoral al sectiei de votare sa se deplaseze cu o urna de vot speciala la persoanele care nu pot vota la sectia de votare potrivit legii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare solicita operatorului sa verifice daca persoanele respective si-au mai exercitat dreptul de vot in aceeasi zi.

Art. 92
(1) La ora 21,00 presedintele biroului electoral al sectiei de votare declara votarea incheiata si dispune inchiderea localului sectiei de vot.
(2) Alegatorii care la ora 21,00 se afla in localul sectiei de vot pot sa isi exercite dreptul de vot.
(3) La ora 21,00, urna speciala trebuie sa se afle in localul sectiei de vot.


Capitolul IV - Stabilirea si constatarea rezultatelor alegerilor


Sectiunea 1 - Stabilirea rezultatelor votarii


Art. 93
(1) Dupa inchiderea sectiei de vot, presedintele, in prezenta membrilor biroului electoral, declanseaza operatiunile de numarare a buletinelor de vot si de consemnare a rezultatului votarii, dupa cum urmeaza:
a) verifica starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigileaza fanta urnelor de votare, introduce stampilele cu mentiunea "VOTAT" intr-un plic care se sigileaza prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare. Disparitia uneia sau a mai multor stampile se consemneaza la pct. i) al procesului-verbal prevazut la art. 94 alin. (3);
b) anuleaza buletinele de vot neintrebuintate, prin inscrierea pe diagonala primei pagini a mentiunii "ANULAT" si aplicarea stampilei de control a sectiei de votare; in cazul in care exista pachete intacte cu buletine de vot, mentiunea "ANULAT" se inscrie o singura data pe pachetul respectiv si se aplica o singura data stampila de control a sectiei de votare; numarul acestor buletine se inscrie la pct. f) al procesului-verbal prevazut la art. 94 alin. (3);
c) stabileste numarul alegatorilor inscrisi in lista electorala permanenta si in copia de pe lista electorala complementara primite din partea primarului unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza isi are sediul sectia de votare. Este interzis ca pe aceste liste sa existe stersaturi, modificari sau completari, altele decat cele rezultate din aplicarea art. 85 alin. (4) lit. d), art. 87 si, respectiv, art. 91 alin. (2).
Rezultatul numararii se inscrie la pct. a1), respectiv a2) din modelul procesuluiverbal prevazut la art. 94 alin. (3);
d) stabileste numarul alegatorilor prezenti la urne, prin numararea semnaturilor inscrise pe listele electorale existente in sectia de votare. Rezultatele sunt consemnate in procesul-verbal la pct. b1), b2), respectiv b3) si b4) din modelul prevazut la art. 94 alin. (3);
e) dupa desigilarea urnei se numara voturile gasite in urna, evidentiindu-se separat voturile valabil exprimate, respectiv voturile nule pentru consiliul local, primar, consiliul judetean sau, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si primarul general al municipiului Bucuresti;
f) citeste cu voce tare, la deschiderea fiecarui buletin de vot, lista de candidati care a fost votata sau, dupa caz, numele si prenumele candidatului independent ori numele si prenumele candidatului pentru functia de primar care a fost votat si arata buletinul de vot celor prezenti; buletinele de vot deschise sunt selectate in functie de consiliul local, primar, consiliul judetean si, dupa caz, in functie de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si de primarul general al municipiului Bucuresti, sunt asezate in functie de partide politice, aliante politice, aliante electorale sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si de candidati independenti si sunt numarate si legate separat;
g) se consemneaza rezultatul votului in tabele separate pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, respectiv pentru primar, de catre un membru al biroului electoral al sectiei de votare, desemnat de presedinte; daca la consemnarea rezultatelor sunt prezenti si candidati, acestia au dreptul sa intocmeasca si ei un tabel; in cazul municipiului Bucuresti, se intocmeste si un tabel distinct pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si unul pentru primarul general al municipiului Bucuresti;
h) in tabelele prevazute la lit. g) se inscriu si numarul total al votantilor, numarul total al voturilor nule, listele de candidati sau, dupa caz, numele si prenumele candidatilor independenti, si numele si prenumele candidatilor pentru functia de primar, precum si numarul voturilor valabil exprimate pentru fiecare; tabelele astfel intocmite sunt instrumente de lucru pentru completarea proceselor-verbale;
i) sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicata stampila de control a sectiei de votare, buletinele de alt model decat cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicata stampila "VOTAT" sau la care stampila este aplicata pe mai multe patrulatere sau in afara patrulaterelor; votul este valabil in cazul in care, desi stampila aplicata a depasit limitele patrulaterului, optiunea alegatorului este evidenta; buletinele de vot nule nu intra in calculul voturilor valabil exprimate.
(2) Deschiderea urnelor se face numai in prezenta membrilor biroului si, dupa caz, a persoanelor care au dreptul sa asiste la votare. La numararea voturilor pot participa, ca delegati, reprezentantii tuturor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au participat la alegeri si nu au reprezentanti in biroul electoral al sectiei de votare. Acreditarea delegatilor se face de catre birourile electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala sau de sector, dupa caz, la cererea scrisa a conducerilor organizatiilor judetene ale partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale facuta cu cel putin doua zile inaintea datei alegerilor.

Art. 94
(1) Dupa numararea voturilor, presedintele biroului electoral al sectiei de votare incheie, separat pentru consiliul local, pentru consiliul judetean si pentru primar, cate un proces-verbal, in doua exemplare.
(2) In municipiul Bucuresti, presedintele biroului electoral al sectiei de votare incheie, dupa acelasi model, si cate un proces-verbal pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si cate unul pentru primarul general al municipiului Bucuresti.
(3) Procesul-verbal cuprinde:
a) numarul total al alegatorilor prevazut in listele electorale existente in sectia de votare (pct. a = pct. a1+ pct. a2+ pct. a3 + pct. a4), din care:
a1) numarul total al alegatorilor potrivit listei electorale permanente (pct. a1 = pct. b1);
a2) numarul total al alegatorilor potrivit copiei de pe lista electorala complementara (pct. a2 = pct. b2);
a3) numarul total al alegatorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 = pct. b3);
a4) numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit urna speciala (pct. a4 = pct. b4);
b) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in listele electorale existente la sectie (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:
b1) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in lista electorala permanenta;
b2) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in copia de pe lista electorala complementara;
b3) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in listele electorale suplimentare;
b4) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, in cazul carora s-a folosit urna speciala;
c) numarul total al voturilor valabil exprimate (pct. c = pct. b - pct. d) (pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
d) numarul voturilor nule;
e) numarul buletinelor de vot primite (pct. e = pct. c + pct. d + pct. f);
f) numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate;
g) numarul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent pentru functia de consilier, ori, dupa caz, numarul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare candidat pentru functia de primar;
h) expunerea pe scurt a intampinarilor formulate si a modului de solutionare a acestora, precum si a contestatiilor inaintate biroului electoral de circumscriptie;
i) numarul stampilelor cu mentiunea "VOTAT"; se mentioneaza disparitia uneia sau mai multor stampile, daca este cazul, precum si starea sigiliilor de pe urne la incheierea votarii.
(4) Procesele-verbale se semneaza de presedinte si de membrii biroului electoral al sectiei de votare si poarta stampila de control. Semnaturile se pun in dreptul numelui si prenumelui si, dupa caz, al apartenentei politice, respectiv dupa indicarea denumirii abreviate a partidului politic pe care il reprezinta.
(5) Lipsa semnaturilor unor membri ai biroului electoral nu are nicio influenta asupra valabilitatii procesului-verbal si a alegerilor. Presedintele mentioneaza motivele care au impiedicat semnarea.
(6) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare li se elibereaza, la cerere, de catre presedintele biroului electoral o copie de pe fiecare proces-verbal. Cererea trebuie formulata in scris inainte de intocmirea procesului-verbal.

Art. 95
(1) In timpul operatiunilor de votare, de deschidere a urnelor, de numarare si totalizare a voturilor, precum si de inregistrare a rezultatului votarii in procesele-verbale se pot face intampinari cu privire la aceste operatiuni.
(2) Biroul electoral al sectiei de votare hotaraste de indata asupra intampinarilor formulate.
(3) Impotriva solutiei date cu ocazia rezolvarii intampinarii se pot formula contestatii in scris. Contestatiile se prezinta presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, care elibereaza depunatorului o dovada de primire.

Art. 96
(1) Pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, respectiv pentru primar, se intocmeste cate un dosar care cuprinde: procesul-verbal si contestatiile formulate, precum si buletinele de vot nule si cele contestate. Dosarele se sigileaza, se stampileaza, se transporta sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne si se predau biroului electoral de circumscriptie de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in cel mult 24 de ore de la incheierea votarii. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare trebuie insotit de cel putin 2 membri ai biroului, stabiliti prin tragere la sorti de catre presedinte.
(2) Predarea dosarelor se face pe baza de proces-verbal.

Sectiunea 2 - Constatarea rezultatelor alegerilor


Art. 97
(1) Dupa primirea dosarelor de la birourile electorale ale sectiilor de votare, biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de sector al municipiului Bucuresti procedeaza la ordonarea acestora pe categorii de autoritati ale administratiei publice locale pentru care au avut loc alegeri.
(2) Dosarele continand procesul-verbal cu rezultatul numararii voturilor pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si celelalte documente prevazute la art. 96 se predau loctiitorului presedintelui biroului electoral de circumscriptie electorala pe baza de proces-verbal care, impreuna cu un alt membru al biroului, desemnat prin tragere la sorti efectuata de presedintele biroului, le transporta sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne si le preda biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
(3) Predarea dosarelor catre biroul electoral de circumscriptie judeteana se face pe baza de proces-verbal in care se consemneaza, in mod obligatoriu, numarul de dosare prevazute in procesul-verbal mentionat la alin. (2) si numarul de dosare predate efectiv.

Art. 98
(1) Dupa primirea dosarelor continand procesele-verbale cu rezultatul numararii voturilor de la toate birourile electorale ale sectiilor de votare si dupa solutionarea contestatiilor formulate, biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, de sector al municipiului Bucuresti si judeteana, respectiv biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, procedeaza la totalizarea voturilor exprimate si la atribuirea mandatelor, in conditiile prezentei legi.
(2) In acest scop biroul electoral de circumscriptie consemneaza, pe intreaga circumscriptie, separat pentru fiecare lista de candidati sau candidati independenti, numarul de voturi obtinute.
(3) Biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, de sector al municipiului Bucuresti, respectiv biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, insumeaza numarul de voturi obtinute de fiecare candidat la functia de primar, respectiv la functia de primar general al municipiului Bucuresti.
(4) La lucrarile efectuate de biroul electoral de circumscriptie pot asista candidatii si persoanele acreditate in acest scop, precum si persoanele prevazute la art. 93 alin. (1).

Art. 99
Alegerile pentru consilieri si pentru primari sunt valabile, indiferent de numarul alegatorilor care au participat la vot.

Art. 100
(1) Pentru repartizarea mandatelor de consilier, biroul electoral de circumscriptie stabileste pragul electoral al circumscriptiei, reprezentand 5% din numarul total al voturilor valabil exprimate in circumscriptia respectiva. In cazul aliantelor politice sau aliantelor electorale, la pragul de 5% se adauga pentru al doilea membru al aliantei 2%. Pentru aliantele cu cel putin 3 membri, pragul electoral este de 8%.
(2) Pragul electoral este egal cu numarul intreg, fara zecimale, nerotunjit, rezultat din inmultirea punctelor procentuale stabilite conform alin. (1) cu numarul total al voturilor valabil exprimate intr-o circumscriptie electorala.
(3) Repartizarea mandatelor se face avandu-se in vedere numai partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale care au intrunit pragul electoral prevazut la alin. (1) si candidatii independenti care au intrunit coeficientul electoral prevazut la alin. (4) lit. a).
(4) Repartizarea mandatelor de consilier se face astfel:
a) in prima etapa, biroul electoral de circumscriptie stabileste numarul de mandate ce revine fiecarei liste de candidati, precum si candidatilor independenti, pe baza coeficientului electoral, care este egal cu numarul intreg, fara zecimale, nerotunjit, rezultat din impartirea numarului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele de candidati si pentru candidatii independenti care au intrunit pragul electoral, la numarul total de consilieri din circumscriptia electorala respectiva; biroul electoral de circumscriptie repartizeaza fiecarei liste atatea mandate de cate ori coeficientul electoral se include in numarul total al voturilor valabil exprimate pentru lista respectiva; de asemenea, este declarat ales candidatul independent care a obtinut un numar de voturi cel putin egal cu coeficientul electoral. Se considera voturi neutilizate pentru fiecare lista de candidati a partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale voturile care au ramas dupa atribuirea mandatelor, precum si cele inferioare coeficientului electoral;
b) daca unui partid politic, aliante politice sau electorale ori organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri i-au revenit, pe baza coeficientului electoral, mai multe mandate decat candidatii inscrisi in lista, mandatele suplimentare primite vor fi disponibilizate si vor fi repartizate in etapa a II-a, conform prevederilor alin. (13) - (18);
c) in a doua etapa, biroul electoral de circumscriptie repartizeaza mandatele neatribuite, pe baza unui tabel cuprinzand partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au intrunit pragul electoral, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi neutilizate; mandatele neatribuite se repartizeaza partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, in ordinea inscrierii acestora in tabel, cate unul pentru fiecare partid politic, alianta politica si alianta electorala. Daca nu se reuseste repartizarea tuturor mandatelor, operatiunea se repeta pana la epuizarea acestora. In situatia in care, una sau mai multe organizatii apartinand cetatenilor minoritatilor nationale, alta decat cea maghiara, au intrunit pragul electoral, dar nu si coeficientul electoral neobtinand astfel in etapa I niciun mandat de consilier, la repartizarea mandatelor se aplica prevederile alin. (8).
(5) In situatia in care una sau mai multe organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale intrunesc atat pragul electoral, cat si conditia privind coeficientul electoral, vor participa la repartizarea mandatelor atat in etapa I, cat si in cea de-a doua etapa, in limita voturilor ramase neutilizate, ca orice partid politic. Candidatii independenti care au primit un numar de voturi valabil exprimate mai mic decat coeficientul electoral stabilit nu participa in etapa a II-a de repartizare a mandatelor de consilieri. Daca unui partid politic, aliante politice sau electorale i-au fost atribuite din prima etapa un numar de mandate egal cu numarul de candidaturi inscrise in lista, nu va mai participa la etapa a doua de repartizare a mandatelor chiar daca are voturi neutilizate.
(6) Se considera voturi neutilizate pentru fiecare lista de candidati a partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si a organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, voturile care au ramas dupa atribuirea mandatelor din prima etapa, precum si voturile valabil exprimate pentru partidele politice, aliantele politice sau electorale care, desi au intrunit pragul electoral, nu au participat la prima etapa de distribuire a mandatelor, deoarece numarul voturilor primite este inferior coeficientului electoral.
(7) In cazul in care niciuna dintre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, alta decat cea maghiara, nu a obtinut cel putin un mandat, se atribuie un mandat de consilier, din cele ramase din prima etapa, organizatiei care a intrunit pragul electoral si a obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate dintre toate aceste organizatii.
(8) In etapa a II-a, biroul electoral repartizeaza, in primul rand, acolo unde este cazul, un mandat unei organizatii a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, alta decat cea maghiara, in cazul in care in prima etapa nicio organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale nu a obtinut cel putin un mandat.
(9) In cazul in care nicio organizatie a minoritatii maghiare nu a obtinut un mandat, prevederile alin. (8) se aplica in mod corespunzator si acesteia.
(10) In cazul in care exista doua sau mai multe organizatii care au acelasi numar de voturi valabil exprimate, selectia se va face prin tragere la sorti.
(11) Organizarea tragerii la sorti se va face de catre presedintele biroului electoral de circumscriptie, imediat ce se constata imposibilitatea aplicarii criteriilor de departajare formulate la alin. (1) pentru inscrierea partidelor, aliantelor politice sau aliantelor electorale, in lista, in prezenta majoritatii membrilor acestuia.
(12) Procedura va fi mentionata ca atare, in procesul-verbal intocmit de catre membrii biroului electoral de circumscriptie la pozitia "Expunerea, pe scurt, a intampinarilor si contestatiilor formulate si a hotararilor pronuntate de catre biroul electoral de circumscriptie care sunt definitive", cu indicarea in clar a formatiunii care a fost aleasa prin tragere la sorti.
(13) Dupa repartizarea mandatului acolo unde sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (8), de catre organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, alta decat cea maghiara, biroul electoral repartizeaza cate un mandat partidelor, aliantelor politice si aliantelor electorale care au intrunit pragul electoral, in ordinea inscrierii acestora intr-un tabel ordonat descrescator, in functie de numarul voturilor neutilizate; daca nu se reuseste repartizarea tuturor mandatelor, operatiunea se repeta pana la epuizarea acestora.
(14) In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (8) si in care cel putin o organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, alta decat cea maghiara, din organizatiile care au intrunit pragul electoral, indeplineste si conditia de coeficient electoral, respectiv i-au fost atribuite mandate in prima etapa, participa si la repartizarea mandatelor in etapa a II-a, in limita voturilor ramase neutilizate. Celelalte organizatii apartinand cetatenilor minoritatilor nationale, care nu au intrunit conditia de coeficient electoral, si deci nu au primit in etapa I mandate, nu participa la redistribuirea din etapa a II-a.
(15) Daca un partid politic, alianta politica sau electorala, organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale in timpul repartizarii mandatelor din etapa a II-a isi completeaza numarul de mandate conform "listei de candidaturi" depuse, inaintea epuizarii tuturor mandatelor disponibile, acelei formatiuni nu i se vor mai repartiza mandate; repartizarea mandatelor ramase disponibile se va face continuand cu celelalte formatiuni inscrise in liste, pana la completa lor repartizare.
(16) Daca in cursul operatiunilor prevazute la alin. (13) si (14) se constata ca doua sau mai multe partide politice, organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliante politice ori aliante electorale au acelasi numar de voturi neutilizate, inainte de atribuirea ultimului mandat ramas de repartizat, acesta este repartizat partidului, aliantei politice, organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale sau aliantei electorale care a obtinut numarul cel mai mare de voturi valabil exprimate.
(17) Daca numarul de voturi valabil exprimate este egal, repartizarea mandatului se face prin tragere la sorti; organizarea tragerii la sorti se va face de catre presedintele biroului electoral de circumscriptie, imediat ce se constata imposibilitatea aplicarii criteriilor de departajare formulate la alin. (7) pentru inscrierea partidelor, aliantelor politice sau electorale in lista, in prezenta majoritatii membrilor acestuia.
(18) Procedura va fi mentionata ca atare in procesul-verbal intocmit de catre membrii biroului electoral de circumscriptie, la pozitia "Expunerea, pe scurt, a intampinarilor si contestatiilor formulate si a hotararilor pronuntate de catre biroul electoral de circumscriptie, care sunt definitive", cu indicarea in clar a formatiunii care a fost aleasa prin tragere la sorti.
(19) Daca in cursul operatiunilor prevazute la alin. (4) se constata ca doua sau mai multe partide politice, aliante politice sau aliante electorale au acelasi numar de voturi neutilizate, inainte de atribuirea ultimului mandat ramas de repartizat, acesta este repartizat partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale care a obtinut numarul cel mai mare de voturi valabil exprimate; daca numarul de voturi valabil exprimate este egal, repartizarea mandatului se face prin tragere la sorti.
(20) Organizarea tragerii la sorti se va face de catre presedintele biroului electoral de circumscriptie, imediat ce se constata imposibilitatea aplicarii criteriilor de departajare pentru inscrierea partidelor, aliantelor politice sau electorale in lista, in prezenta majoritatii membrilor acestuia.
(21) Procedura va fi mentionata ca atare in procesul-verbal intocmit de catre membrii biroului electoral de circumscriptie, la pozitia "Expunerea, pe scurt, a intampinarilor si contestatiilor formulate si a hotararilor pronuntate de catre biroul electoral de circumscriptie, care sunt definitive", cu indicarea in clar a formatiunii care a fost aleasa prin tragere la sorti.
(22) Atribuirea mandatelor se face de catre biroul electoral de circumscriptie in ordinea inscrierii candidatilor in lista si incepe cu lista de candidati pentru care au fost exprimate cele mai multe voturi.
(23) Daca unui partid politic, aliante politice sau aliante electorale i se cuvin mai multe mandate decat candidatii inscrisi in lista, mandatele ramase se atribuie celorlalte liste de candidati sau candidatilor independenti, potrivit prevederilor alin. (4).
(24) In cazul in care in urma etapei de repartizare nu au fost repartizate toate mandatele, iar pentru etapa a II-a exista partide, aliante politice ori aliante electorale care au primit cel putin un mandat in prima etapa si nu au voturi neutilizate, acestia vor fi inscrisi in lista formatiunilor politice ce intra in etapa a doua de repartizare, cu 0 voturi neutilizate.
(25) Daca doua sau mai multe partide, aliante politice ori electorale au numar de voturi neutilizate 0, inscrierea lor in lista se va face in functie de numarul voturilor valabil exprimate obtinute.
(26) Daca departajarea partidelor, aliantelor politice sau electorale nu este posibila nici dupa criteriul enuntat la alin. (3), inscrierea lor in liste se va face prin tragere la sorti.
(27) Organizarea tragerii la sorti se va face de catre presedintele biroului electoral de circumscriptie, in prezenta majoritatii membrilor acestuia, imediat ce se constata imposibilitatea aplicarii criteriilor de departajare formulate la alin. (25) pentru inscrierea partidelor, aliantelor politice sau electorale in lista.
(28) Procedura va fi mentionata ca atare in procesul-verbal intocmit de catre membrii biroului electoral de circumscriptie, la pozitia "Expunerea, pe scurt, a intampinarilor si contestatiilor formulate si a hotararilor pronuntate de catre biroul electoral de circumscriptie, care sunt definitive", cu indicarea in clar a formatiunii care a fost aleasa prin tragere la sorti.
(29) In situatia in care niciun partid politic, nicio alianta politica sau alianta electorala nu realizeaza pragul electoral, iar numarul candidatilor independenti care au realizat coeficientul electoral este mai mic decat numarul mandatelor de consilier din circumscriptia respectiva, diferenta de mandate este repartizata primelor 3 partide politice, aliante politice sau aliante electorale, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate pentru fiecare.
Fiecarui partid politic, fiecarei aliante politice sau aliante electorale i se repartizeaza cate un mandat. Operatiunea se repeta pana la epuizarea tuturor mandatelor. Daca doua sau mai multe partide, aliante politice ori aliante electorale astfel selectate au acelasi numar de voturi valabil exprimate, neputandu-se astfel departaja primele 3, departajarea se va face prin tragere la sorti.
(30) Organizarea tragerii la sorti se va face de catre presedintele biroului electoral de circumscriptie, imediat ce se constata imposibilitatea aplicarii criteriilor de departajare formulate la alin. (29) pentru inscrierea partidelor, aliantelor politice ori electorale in lista, in prezenta majoritatii membrilor acestuia.
(31) Procedura va fi mentionata ca atare in procesul-verbal intocmit de catre membrii biroului electoral de circumscriptie, la pozitia "Expunerea, pe scurt, a intampinarilor si contestatiilor formulate si a hotararilor pronuntate de catre biroul electoral de circumscriptie, care sunt definitive", cu indicarea in clar a formatiunii care a fost aleasa prin tragere la sorti.
(32) Se vor aplica prevederile alin. (29) si in conditiile in care niciuna dintre formatiunile politice sau nici unul dintre candidatii independenti din buletinul de vot nu intruneste coeficientul electoral.
(33) Candidatii inscrisi in liste, care nu au fost alesi, sunt declarati supleanti in listele respective. In caz de vacanta a mandatelor de consilieri alesi pe liste de candidati, supleantii vor ocupa locurile devenite vacante, in ordinea in care sunt inscrisi in liste daca, pana la data validarii mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din partea carora au candidat supleantii confirma in scris, sub semnatura conducerilor judetene ale partidelor politice sau ale organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, ca supleantii fac parte din partidul politic respectiv sau din organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.

Art. 101
(1) Pentru functia de primar, centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscriptie.
(2) Este declarat ales primar candidatul care a intrunit cel mai mare numar de voturi valabil exprimate.
(3) In caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la doua saptamani de la primul tur, la care vor participa doar candidatii care se afla in aceasta situatie.

Art. 102
In cazul in care situatia de balotaj intervine intre 2 candidati la functia de primar, intre care urmeaza sa se desfasoare turul al doilea de scrutin, iar unul dintre acestia decedeaza, renunta sau nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi ales, nu vor mai avea loc alegeri, biroul electoral de circumscriptie declarandu-l primar pe celalalt candidat.

Art. 103
(1) Biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, de sector al municipiului Bucuresti si de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, incheie separat cate un proces-verbal pentru consiliul local si pentru primar, respectiv pentru consiliul judetean, precum si pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si pentru primarul general al municipiului Bucuresti, dupa caz, privind toate operatiunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor.
(2) Procesul-verbal cuprinde:
a) numarul total al alegatorilor prevazuti in listele electorale din circumscriptia electorala (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:
a1) numarul total al alegatorilor potrivit listelor electorale permanente (pct. a1 = pct. b1);
a2) numarul total al alegatorilor potrivit copiilor de pe listele electorale complementare (pct. a2 = pct. b2);
a3) numarul total al alegatorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 = pct. b3);
a4) numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit urna speciala (pct. a4 = pct. b4);
b) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in listele electorale din circumscriptia electorala (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:
b1) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in listele electorale permanente;
b2) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in copiile de pe listele electorale complementare;
b3) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in listele electorale suplimentare;
b4) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, in cazul carora s-a folosit urna speciala;
c) numarul total al voturilor valabil exprimate (pct. c = pct. b - pct. d), (pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
d) numarul total al voturilor nule;
e) numarul buletinelor de vot primite (pct. e = pct. c + pct. d + pct. f);
f) numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate;
g) numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent pentru functia de consilier sau, dupa caz, numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare candidat pentru functia de primar, respectiv de primar general al municipiului Bucuresti;
h) numele si prenumele candidatilor alesi pentru consiliul local, respectiv consiliul judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, partidul politic, alianta politica sau alianta electorala care i-a propus, respectiv mentiunea de candidat independent;
i) numele si prenumele primarului, respectiv ale primarului general al municipiului Bucuresti ales si partidul politic, alianta politica sau alianta electorala care l-a propus ori mentiunea de candidat independent;
j) expunerea pe scurt a intampinarilor si contestatiilor formulate si a hotararilor pronuntate de biroul electoral de circumscriptie. Hotararile pronuntate de birourile electorale de circumscriptie sunt definitive.
(3) Procesele-verbale se intocmesc in doua exemplare si se semneaza de catre presedinte si ceilalti membri ai biroului electoral de circumscriptie si poarta stampila acestuia.
(4) Lipsa semnaturilor unor membri ai biroului electoral de circumscriptie nu are nicio influenta asupra valabilitatii procesului-verbal. Presedintele mentioneaza motivele care au impiedicat semnarea.
(5) Un exemplar al procesului-verbal pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, impreuna cu intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, formand cate un dosar, sigilat si semnat de presedinte si de membrii biroului electoral de circumscriptie, se inainteaza consiliului local, respectiv consiliului judetean sau, dupa caz, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in vederea validarii mandatelor, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru primar, dosarul format potrivit prezentului alineat se inainteaza, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne, in cel mult 48 de ore, la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care au avut loc alegeri iar, in cazul primarului general al municipiului Bucuresti, la Tribunalul Bucuresti, in vederea validarii mandatelor, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Al doilea exemplar al procesului-verbal intocmit de biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala sau de sector al municipiului Bucuresti se trimite, in termen de 24 de ore, la biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
(7) La cerere, membrilor birourilor electorale de circumscriptie ori reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care au depus listele de candidati, precum si candidatilor independenti li se elibereaza, in mod obligatoriu, de catre presedintele sau vicepresedintele biroului electoral o copie certificata de pe procesul-verbal respectiv. Cererea trebuie formulata in scris, inainte de intocmirea procesului-verbal.
(8) Biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala sau judeteana, dupa caz, elibereaza certificatul doveditor al alegerilor consilierilor locali si primarului, respectiv consilierilor judeteni.
(9) Pentru primarul general al municipiului Bucuresti, precum si pentru membrii Consiliului General al Municipiului Bucuresti, certificatele doveditoare ale alegerilor se elibereaza de biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, iar pentru consilieri si pentru primarul de sector, de catre biroul electoral de circumscriptie de sector.

Art. 104
(1) Pe baza proceselor-verbale prevazute la art. 103 alin. (5) si (6) si a propriului proces-verbal, biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, centralizeaza voturile si rezultatul alegerilor pe judet, pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si candidati independenti si incheie cate un proces-verbal pentru consilierii locali, pentru consilierii judeteni si pentru consilierii municipiului Bucuresti, respectiv pentru primar si pentru primarul general al municipiului Bucuresti.
(2) Procesul-verbal se incheie in doua exemplare, in termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale de circumscriptie, si cuprinde:
a) numarul total al alegatorilor prevazuti in listele electorale din circumscriptiile electorale din judet (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:
a1) numarul total al alegatorilor potrivit listelor electorale permanente (pct. a1 = pct. b1);
a2) numarul total al alegatorilor potrivit copiei de pe lista electorala complementara (pct. a2 = pct. b2);
a3) numarul total al alegatorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct.a3 = pct. b3);
a4) numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit urna speciala (pct. a4 = pct. b4);
b) numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale din judet, care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:
b1) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in listele electorale permanente;
b2) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in copiile de pe listele electorale complementare;
b3) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, inscrisi in listele electorale suplimentare;
b4) numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, in cazul carora s-a folosit urna speciala;
c) numarul total al voturilor valabil exprimate (pct. c = pct. b - pct. d), (pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
d) numarul total al voturilor nule;
e) numarul buletinelor de vot primite (pct. e = pct. c + pct. d + pct. f);
f) numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate;
g) numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de listele de candidati la functia de consilier, grupate in functie de partide politice, aliante politice sau aliante electorale, precum si in functie de candidatii independenti sau, dupa caz, numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de candidatii pentru functia de primar, grupate in functie de partide politice, aliante politice, aliante electorale si in functie de candidatii independenti;
h) numarul total al mandatelor de consilieri, grupate in functie de partide politice, aliante politice, aliante electorale si in functie de candidatii independenti;
i) numarul total al mandatelor pentru functia de primar, grupate in functie de partide politice, aliante politice, aliante electorale si in functie de candidatii independenti.
(3) Procesul-verbal se semneaza de presedinte si de membrii biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv de circumscriptie a municipiului Bucuresti, si poarta stampila acestuia.
(4) Lipsa semnaturilor unor membri ai biroului nu are nicio influenta asupra valabilitatii procesului-verbal. Presedintele mentioneaza motivele care au impiedicat semnarea.
(5) Un exemplar al procesului-verbal se inainteaza, in termen de 24 de ore de la intocmire, impreuna cu procesele-verbale primite de la birourile electorale de circumscriptii, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne, la Biroul Electoral Central.
(6) Biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, da publicitatii, prin monitorul oficial al judetului, rezultatul alegerilor pentru judetul in cauza, respectiv pentru municipiul Bucuresti.

Art. 105
Birourile electorale de circumscriptie predau, pe baza de proces-verbal, secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale, cate un exemplar al documentelor prevazute la art. 47 alin. (3) si (4) apartinand partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale carora li s-au atribuit mandate.

Art. 106
(1) Dispozitiile prezentului capitol privitoare la birourile electorale ale sectiilor de votare se aplica in mod corespunzator si birourilor electorale ale sectiilor de votare din municipiul Bucuresti.
(2) Dispozitiile privitoare la birourile electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca si municipala se aplica in mod corespunzator si birourilor electorale de circumscriptie de sector al municipiului Bucuresti si, dupa caz, biroului electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti.
(3) Dispozitiile privitoare la birourile electorale de circumscriptie judeteana se aplica, daca este cazul, in mod corespunzator, si biroului electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti.

Art. 107
Candidatii alesi atat in functia de consilier local, cat si in functia de consilier judetean sunt obligati ca, in termen de 10 zile de la data ultimei validari, sa opteze pentru una dintre cele doua calitati. Locurile devenite astfel vacante se completeaza potrivit art. 100 alin. (33). Prevederile prezentului articol se aplica si in cazul membrilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care nu pot fi in acelasi timp si membri ai consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.


Capitolul V - Contraventii


Art. 108
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) inscrierea, cu buna stiinta, a unui alegator in mai multe liste electorale; inscrierea in listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, semnarea listei sustinatorilor cu incalcarea prevederilor art. 51;
b) incalcarea dispozitiilor referitoare la afisarea listelor de candidati si a candidaturilor independente sau la folosirea semnelor electorale;
c) pastrarea registrelor cu listele electorale permanente si listele electorale complementare in conditii necorespunzatoare;
d) neefectuarea la termen a comunicarilor prevazute de lege si neoperarea acestora in listele electorale permanente si listele electorale complementare;
e) efectuarea de operatiuni in listele electorale permanente si listele electorale complementare de catre persoane neautorizate;
f) necomunicarea catre Autoritatea Electorala Permanenta a modificarilor operate in lista electorala permanenta;
g) neluarea de catre organizatori a masurilor necesare desfasurarii normale a adunarilor electorale, precum si distribuirea, inclusiv de catre candidati, de bauturi alcoolice in timpul adunarilor sau, in ziua votarii, in perimetrul sectiilor de votare, delimitat potrivit art. 83 alin. (1);
h) nerespectarea prevederilor art. 65 alin. (4);
i) nerespectarea prevederilor art. 81 alin. (3) privind indepartarea materialelor de propaganda electorala din si de pe cladirea sediului sectiei de votare;
j) distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau in orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afisate sau a oricaror alte afise ori anunturi de propaganda electorala;
k) afisarea mijloacelor de propaganda electorala in alte locuri decat cele permise potrivit prevederilor legale;
l) acceptarea de catre o persoana a inscrierii sale in mai multe liste de candidati pentru aceeasi autoritate publica;
m) neaducerea la cunostinta publica, de catre membrii birourilor electorale de circumscriptie, a propunerilor de candidaturi;
n) refuzul de a permite accesul persoanelor prevazute la art. 83 alin. (5) in localul de vot;
o) nerespectarea dispozitiilor art. 90 privind prezenta altor persoane in cabina de vot, precum si fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de catre alegatori in timpul exercitarii dreptului de vot;
p) refuzul de a se conforma dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare cu privire la asigurarea ordinii in localul de vot si in imprejurimi, potrivit dispozitiilor art. 83 alin. (1);
q) inmanarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta actul de identitate;
r) incalcarea de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare a prevederilor art. 93 si intocmirea proceselor-verbale cu incalcarea dispozitiilor art. 94;
s) parasirea de catre membrii biroului electoral a localului sectiei de votare inainte de stabilirea rezultatului alegerilor si de semnarea procesului-verbal;
sh) continuarea propagandei electorale dupa incheierea campaniei electorale potrivit dispozitiilor art. 64, prin lansarea, afisarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip, precum si sfatuirea alegatorilor, in ziua votarii, la sediul sectiilor de votare sau in perimetrul prevazut la art. 83 alin. (1), sa voteze sau sa nu voteze anumite partide politice, aliante politice, aliante electorale ori candidati independenti;
t) purtarea, pe durata votarii, de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare sau de catre persoanele acreditate, de ecusoane, insigne sau alte insemne de propaganda electorala;
tz) absenta nejustificata a presedintelui, a loctiitorului acestuia sau a membrilor birourilor electorale, stabiliti potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora;
u) refuzul presedintelui biroului electoral sau al loctiitorului acestuia de a elibera o copie certificata de pe procesul-verbal persoanelor indreptatite potrivit prevederilor prezentei legi;
v) nerespectarea de catre primar a prevederilor art. 26 alin. (6^1) din Legea nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator prevederilor art. 16 alin. (3);
w) tiparirea fara drept de buletine de vot, cu exceptia specimenului anulat pus la dispozitia competitorilor electorali;
x) incalcarea prevederilor art. 81 alin. (5);
y) nerespectarea hotararilor birourilor si oficiilor electorale; nerespectarea hotararilor Autoritatii Electorale Permanente;
z) refuzul de a pune la dispozitia agentilor constatatori prevazuti la art. 110 documentele si actele necesare efectuarii controlului.

Art. 109
Contraventiile prevazute la art. 108 lit. h), j), k), n), o), v) si w) se sanctioneaza cu amenda de la 600 lei la 1.000 lei, cele prevazute la lit. c) - f), cu amenda de la 1.000 lei la 1.400 lei, cele prevazute la lit. i), l), m) si r) - u), cu amenda de la 1.400 lei la 2.000 lei, iar cele prevazute la lit. a), b), g), p), q), x), y) si z), cu amenda de la 2.200 lei la 3.000 lei.

Art. 110
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 108, respectiv art. 109, se fac de catre:
a) ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane si ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane, pentru faptele prevazute la art. 108 lit. a), b), g) - k), m) - q), s), w), x) si z);
b) presedintele biroului electoral de circumscriptie, pentru faptele prevazute la art. 108 lit. j), 1), r), s), t) si z);
c) presedintele biroului electoral, in cazul savarsirii contraventiilor de catre membrii biroului electoral ori presedintele biroului electoral ierarhic superior, in cazul savarsirii contraventiilor de catre presedintii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de catre loctiitorii acestora, pentru faptele prevazute la art. 108 lit. t), u) si z);
d) imputernicitii presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, pentru faptele prevazute la art. 108 lit. a), b), c), d), e), f), y) si z); e) prefectii si subprefectii, pentru faptele prevazute la art. 108 lit. v) si z).
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 109, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(3) Contraventiilor prevazute la art. 108 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 111
Bunurile destinate sau folosite la savarsirea contraventiilor prevazute la art. 108 lit. k), t) si w) ori rezultate din comiterea acestora se confisca.


Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 112
(1) Cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea alegerilor se suporta din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ale judetelor sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.
(2) Sediul, dotarea si cheltuielile Biroului Electoral Central se asigura de catre Guvern. Sediile si dotarea birourilor electorale de circumscriptie judeteana si, dupa caz, ale birourilor electorale judetene, se asigura de catre primarii municipiilor resedinta de judet, impreuna cu presedintii consiliilor judetene si cu prefectii, iar cele ale birourilor electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de sector al municipiului Bucuresti, precum si cele ale sectiilor de votare, de catre primar, impreuna cu prefectii.
(3) Membrilor birourilor electorale, statisticienilor, personalului tehnic auxiliar al acestora, precum si operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare li se acorda o indemnizatie stabilita prin hotarare a Guvernului.

Art. 113
Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor generate de activitatile Ministerului Afacerilor Interne din domeniul ordinii si sigurantei publice pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor, respectiv sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu tiparirea proceselor-verbale pentru centralizarea rezultatului votarii la nivel national, se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, respectiv prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul National de Statistica.

Art. 114
(1) Autoritatea Electorala Permanenta, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al Institutului National de Statistica, asigura implementarea si gestionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, pe baza datelor si informatiilor din Registrul electoral, Registrul sectiilor de votare si listele electorale complementare.
(2) Normele metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, selectia si desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare se aproba prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente.
(3) Pentru implementarea si functionarea pe durata alegerilor a Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal se va utiliza, de regula, infrastructura informatica detinuta de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si de unitatile de invatamant, sub coordonarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.
(4) Autoritatea Electorala Permanenta achizitioneaza aplicatiile si/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votarii. Sumele necesare pentru acoperirea acestor cheltuieli se asigura din bugetul de stat.

Art. 115
Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigura serviciile de telefonie speciala si de comunicatii de voce si date, necesare birourilor electorale, precum si functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal. Sumele necesare pentru acoperirea acestor cheltuieli se asigura din bugetul de stat.

Art. 116
(1) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de catre institutiile prefectului pentru confectionarea stampilelor birourilor electorale de circumscriptie si a stampilelor de control ale sectiilor de votare, imprimarea buletinelor de vot, transportul, ambalarea si distribuirea materialelor, documentelor si a tipizatelor prevazute de lege pentru desfasurarea procesului electoral, precum si plata indemnizatiilor membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, ale birourilor electorale, plata personalului tehnic auxiliar al acestor birouri si a operatorilor de calculator din sectiile de votare se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru institutiile prefectului.
(2) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate de catre Ministerului Afacerilor Interne pentru plata hartiei efectiv consumate la imprimarea buletinelor de vot si confectionarea stampilelor cu mentiunea "VOTAT" si a timbrelor autocolante se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 117
(1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, asigura hartia necesara pentru imprimarea buletinelor de vot.
(2) Ministerul Afacerilor Interne repartizeaza, pe baza de proces-verbal, institutiilor prefectului, cantitatile de hartie necesare imprimarii buletinelor de vot.
(3) Cantitatea de hartie aflata in ambalaje originale intacte, ramasa neutilizata, se restituie de catre institutiile prefectului unitatilor teritoriale ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale de unde a fost ridicata, in termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe baza de proces-verbal de predare-preluare.
(4) Plata hartiei efectiv consumate, dupa restituirea prevazuta la alin. (3), facturata la pret de inregistrare in contabilitate, se face de catre Ministerul Afacerilor Interne, in termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(5) Institutiile prefectului asigura imprimarea buletinelor de vot, in vederea garantarii securitatii acestor documente.

Art. 118
(1) Cetatenilor cu drept de vot care isi exercita acest drept in baza cartii de identitate li se aplica pe aceasta un timbru autocolant cu mentiunea "VOTAT" si data scrutinului.
(2) Membrii biroului electoral al sectiei de votare aplica timbrul autocolant pe versoul cartii de identitate.
(3) Timbrul autocolant trebuie sa asigure aderarea perfecta pe cartea de identitate, astfel incat sa nu se poata detasa fara a se produce deteriorarea acestui document.
(4) Timbrele autocolante au acelasi format pentru toate circumscriptiile electorale, sunt imprimate cu litere de aceeasi marime, cu aceleasi caractere si cu aceeasi cerneala, intr-un numar egal cu cel al alegatorilor care detin carti de identitate, cu un plus de 10%.
(5) Achizitionarea timbrelor autocolante se asigura de catre Ministerul Afacerilor Interne, care le preda prefectilor, pe baza de proces-verbal.
(6) Prefectii distribuie, pe baza de proces-verbal de predare-preluare, timbrele autocolante primarilor, care le predau presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, pe baza de proces-verbal de predare-preluare, pana cel tarziu in preziua alegerilor.
(7) In vederea distribuirii timbrelor autocolante, Autoritatea Electorala Permanenta comunica prefectilor si primarilor, cel tarziu cu 15 zile inainte de ziua votarii, numarul alegatorilor care detin carti de identitate, inscrisi in listele electorale permanente, pe fiecare sectie de votare.
(8) Dupa incheierea votarii, presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare predau primarilor, pe baza de proces-verbal, timbrele autocolante neutilizate.

Art. 119
Prefectii si subprefectii nu pot candida si nu pot participa la actiunile din campania electorala, sub sanctiunea demiterii din functie, decat in situatia in care demisioneaza cu cel putin 50 de zile inaintea datei alegerilor.

Art. 120
Actele intocmite in exercitarea drepturilor electorale prevazute in prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 121
(1) Guvernul, presedintii consiliilor judetene si primarii trebuie sa asigure, pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale, statisticienii si personalul tehnic auxiliar necesar, pe perioada cat functioneaza acestea. Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este asigurat de Ministerul Afacerilor Interne, impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta, iar statisticienii necesari, de catre Institutul National de Statistica.
(2) Membrii birourilor electorale, statisticienii si personalul tehnic auxiliar, care au calitatea de angajat cu contract de munca sau sunt numiti intr-o functie publica, se considera detasati, pe perioada cat isi desfasoara activitatea, la birourile electorale.
(3) Persoanele acreditate si delegatii acreditati pot asista la operatiunile electorale numai daca prezinta actul de acreditare. Ei nu pot interveni in niciun mod in organizarea si desfasurarea alegerilor, avand numai dreptul de a sesiza presedintele biroului electoral in cazul constatarii unor neregularitati. Orice act de propaganda pentru sau impotriva unui partid politic, unei aliante politice, aliante electorale ori candidat independent sau incercarea de a influenta optiunea alegatorului, precum si incalcarea in orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sanctiunilor legale, anularea acreditarii de catre biroul electoral care a constatat abaterea, iar in ziua votarii, indepartarea imediata a persoanei respective din sectia de votare. Indepartarea din localul sectiei de votare se realizeaza de catre personalul care asigura paza sectiei de votare numai la solicitarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare.

Art. 122
(1) Judecarea de catre instanta a intampinarilor, contestatiilor si a oricaror alte cereri prevazute de prezenta lege se face potrivit regulilor stabilite de lege pentru ordonanta presedintiala, cu participarea obligatorie a procurorului.
(2) Impotriva hotararilor definitive, pronuntate de instantele judecatoresti potrivit prezentei legi, nu exista cale de atac.

Art. 123
(1) Termenele pe zile, prevazute de prezenta lege, se calculeaza din ziua cand incep sa curga pana, inclusiv, in ziua in care se implinesc, chiar daca acestea nu sunt zile lucratoare.
(2) Termenele pe ore prevazute de prezenta lege incep sa curga de la ora 0.00 a zilei urmatoare.
(3) Pe intreaga perioada a alegerilor, birourile electorale si instantele de judecata trebuie sa asigure permanenta activitatii necesare in vederea exercitarii de catre cetateni a drepturilor electorale. Programul de activitate a acestora pentru toata perioada electorala este afisat la loc vizibil si respectat cu strictete.

Art. 124
(1) Persoanele lipsite de drepturile electorale prin hotarare judecatoreasca definitiva nu participa la vot si nu sunt avute in vedere la stabilirea numarului total al alegatorilor, pe intreaga durata stabilita prin hotarare.
(2) Pentru persoanele retinute, detinute in baza unui mandat de arestare preventiva ori asupra carora s-a dispus masura preventiva a arestului la domiciliu sau persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate, dar care nu si-au pierdut drepturile electorale, se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 91 privind urna speciala, in masura in care se solicita aceasta modalitate de vot. Procedura de exercitare a dreptului de vot de catre aceasta categorie de alegatori este stabilita prin hotarare a Biroului Electoral Central.
(3) In conditiile alin. (2) voteaza numai persoanele care domiciliaza in raza teritoriala a circumscriptiei electorale comunale, orasenesti sau municipale in care au loc alegeri.

Art. 125
In sensul prezentei legi, organizatiile cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale legal constituite sunt asimilate partidelor politice. Organizatiile cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale care au grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului sunt asimilate partidelor politice parlamentare.

Art. 126
(1) Odata cu data alegerilor, Guvernul stabileste, prin hotarare, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne si a Autoritatii Electorale Permanente, calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale, cheltuielile necesare pregatirii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale si masurile tehnice necesare bunei organizari si desfasurari a alegerilor locale. Hotararea privind stabilirea datei alegerilor, hotararea privind cheltuielile necesare pregatirii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale, hotararea privind masurile tehnice necesare bunei organizari si desfasurari a alegerilor locale si hotararea pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale se publica impreuna in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Modelul listei electorale permanente, modelul copiei de pe listele electorale complementare, modelul listei electorale suplimentare, modelul extrasului de pe lista electorala permanenta, complementara si suplimentara, modelul listei sustinatorilor, precum si al stampilelor birourilor electorale de circumscriptie si ale Biroului Electoral Central, modelul buletinului de vot, modelul stampilei de control si al stampilei cu mentiunea "VOTAT", modelul timbrului autocolant, modelul proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votarii si modelul certificatului doveditor al alegerii consilierilor si a primarului sunt stabilite prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Predarea si primirea formularelor, stampilelor si celorlalte materiale necesare votarii se fac pe baza de proces-verbal.

Art. 127
(1) Prin act de identitate, pentru cetatenii romani, in sensul prezentei legi, se intelege cartea de identitate, cartea electronica de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic, in cazul elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile in ziua votarii.
(2) Cetatenii Uniunii Europene isi pot exercita dreptul de vot pe baza oricarui document valabil care le atesta identitatea.

Art. 128
Birourile electorale de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti ii acrediteaza ca observatori interni numai pe cetatenii cu drept de vot imputerniciti de o organizatie neguvernamentala care are ca obiect de activitate apararea drepturilor omului, infiintata legal cu cel putin 6 luni inaintea inceperii campaniei electorale.

Art. 129
Persoanele desemnate ca observatori interni nu pot fi membri ai unui partid politic; acreditarea se acorda pentru toate sectiile de votare de pe raza circumscriptiei electorale judetene sau a municipiului Bucuresti, numai la cererea organizatiilor neguvernamentale prevazute la art. 128, insotita de declaratia scrisa a fiecarui observator ca va respecta conditiile de acreditare; declaratia se da pe propria raspundere si constituie act de drept public, cu toate consecintele prevazute de lege; conditiile acreditarii sunt cele prevazute la art. 121 alin. (3) si sunt mentionate in actul de acreditare.

Art. 130
Organizatiilor neguvernamentale prevazute la art. 128 le sunt aplicabile in mod corespunzator prevederile art. 121 alin. (3).

Art. 131
Guvernul stabileste durata si conditiile de pastrare a buletinelor de vot intrebuintate, a celor contestate, precum si a celor neintrebuintate, a stampilelor si a celorlalte materiale necesare votarii.

Art. 132
(1) Prevederile prezentei legi se aplica in mod corespunzator alegerilor organizate pe durata unui mandat, ca urmare a dizolvarii unor consilii locale ori judetene sau a consiliilor unor sectoare ale municipiului Bucuresti ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si ca urmare a invalidarii sau declararii vacante a functiei de primar.
(2) Cu un an inainte de expirarea duratei normale a mandatului nu se mai organizeaza alegeri pentru consiliile locale, consiliile judetene, primari, pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si pentru primarul general al Municipiului Bucuresti.

Art. 133
Prin denumirea birou electoral de circumscriptie, folosita in prezenta lege, se intelege biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, inclusiv a municipiului Bucuresti, si judeteana, precum si a subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului.

Art. 134
Autoritatea Electorala Permanenta elaboreaza materiale si programe de informare a cetatenilor Uniunii Europene asupra drepturilor lor electorale si a modalitatii de exercitare a acestora.

Art. 135
Pentru posturile vacante de presedinti de consilii judetene alesi prin vot direct, pana la momentul alegerilor generale locale, se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 132.

Art. 136
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte dispozitii contrare se abroga.


Titlul II - Modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001


Art. 137
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.
La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Acest drept se exercita de consiliile locale si primari, precum si de consiliile judetene, autoritati ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat."

2.
La articolul 29, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
(1) Numarul membrilor fiecarui consiliu local se stabileste prin ordin al prefectului, in functie de numarul locuitorilor comunei, orasului sau municipiului, conform populatiei dupa domiciliu raportate de Institutul National de Statistica la data de 1 ianuarie a anului in curs, dupa cum urmeaza:
Numarul locuitorilor comunei sau ai Numarul consilierilor
orasului

pana la 1.500             9
intre 1.501 si 3.000         11
intre 3.001 si 5.000         13
intre 5.001 si 10.000         15
intre 10.001 si 20.000        17
intre 20.001 si 50.000        19
intre 50.001 si 100.000        21
intre 100.001 si 200.000       23
intre 200.001 si 400.000       27
peste 400.000             31 "


3.
La articolul 55, alineatul (7) se abroga.

4.
La articolul 57, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata cu votul a doua treimi din numarul consilierilor in functie, la propunerea motivata a primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie."

5.
La articolul 69, alineatul (6) se abroga.

6.
Articolul 88 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 88
Numarul membrilor fiecarui consiliu judetean se stabileste prin ordin al prefectului, in functie de numarul locuitorilor judetului, conform populatiei dupa domiciliu raportate de Institutul National de Statistica la data de 1 ianuarie a anului in curs, dupa cum urmeaza:

Numarul locuitorilor judetului Numarul consilierilor
pana la 350.000        31
intre 350.001-500.000     33
intre 500.001-650.000     35
peste 650.000         37 "


7.
Articolul 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 89
Pentru validarea mandatelor consilierilor judeteni se aplica in mod corespunzator procedura prevazuta la art. 30, instanta competenta fiind tribunalul."

8.
Articolele 891 893 se abroga.

9.
Articolul 90 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 90
La constituirea consiliului judetean se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 31 35."

10.
La articolul 101, alineatele (1) (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 101
(1) Consiliul judetean alege dintre membrii sai un presedinte si 2 vicepresedinti.
(2) Presedintele si vicepresedintii se aleg cu votul secret al majoritatii consilierilor judeteni in functie.
(3) Eliberarea din functie a presedintelui sau a vicepresedintilor consiliului judetean se face cu votul secret a doua treimi din numarul consilierilor in functie, la propunerea motivata a cel putin unei treimi din numarul acestora.
Eliberarea din functie a presedintelui sau a vicepresedintilor consiliului judetean nu se poate face in ultimele 6 luni ale mandatului consiliului judetean."

11.
La articolul 102, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Presedintele consiliului judetean raspunde in fata consiliului judetean de buna functionare a administratiei publice judetene."

12.
Articolul 1021 se abroga.

13.
Articolul 108 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 108
(1) Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean isi pastreaza calitatea de consilier judetean.
(2) Prevederile art. 69 si 71 se aplica in mod corespunzator si presedintelui consiliului judetean."

Art. 138
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitor al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta lege se va republica in Monitor al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Titlul III - Modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali


Art. 139
Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.
La articolul 2, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Consilierii locali si consilierii judeteni, precum si primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat de catre cetatenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala in care urmeaza sa-si exercite mandatul, potrivit legii.
(3) Presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, precum si viceprimarii sunt alesi prin vot secret indirect, potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

2.
La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Cu exceptia cazului prevazut la art. 9 alin. (2) lit. h^1), in situatiile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local sau consiliul judetean, dupa caz, adopta in prima sedinta ordinara, la propunerea primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, o hotarare prin care se ia act de situatia aparuta si se declara vacant locul consilierului in cauza."

3.
La articolul 12, dupa alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In cazul prevazut la art. 9 alin. (2) lit. h^1), in termen de 30 de zile de la data sesizarii partidului politic sau a organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pe a carei lista consilierul local sau consilierul judetean a fost ales, prefectul constata, prin ordin, incetarea mandatului consilierului local sau judetean inainte de expirarea duratei normale a acestuia si declara vacant locul consilierului local sau judetean."

4.
Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
Primarul isi exercita drepturile si isi indeplineste indatoririle ce ii revin pe intreaga durata a mandatului pentru care a fost ales."

5.
La articolul 18, alineatele (1), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean, precum si viceprimarii intra in exercitarea mandatului dupa declararea lor ca legal alesi, potrivit Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
.
(3) Incetarea mandatului de consilier, in conditiile art. 9 alin. (2), are ca efect incetarea de drept, pe aceeasi data, si a mandatului de presedinte sau vicepresedinte al consiliului judetean.
(4) Mandatul de presedinte sau de vicepresedinte al consiliului judetean, respectiv de viceprimar, poate inceta inainte de termen in urma eliberarii sau revocarii acestuia din functie, in conditiile Legii nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. 140
Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege se va republica in Monitor al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.