DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 115/2013 privind aprobarea OUG 83/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati. Lege nr. 115/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 240 din 25 aprilie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 839 din 13 decembrie 2012, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 16, titlul capitolului V se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL V - Abordarea integrata de gen in politicile nationale"


2. La articolul I punctul 17, partea introductiva a alineatului (2) al articolului 23^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin structura de specialitate, respectiv Directia egalitate de sanse intre femei si barbati, are in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati urmatoarele atributii:".

3. La articolul I, dupa punctul 17 se introduc patru noi puncte, punctele 17^1-17^4, cu urmatorul cuprins:

"17^1. La articolul 31, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«Art. 31
(1) Se infiinteaza Comisia nationala in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati, denumita in continuare CONES, are isi desfasoara activitatea in coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnhice.
(2) Secretarul de stat coordonator al activitatii in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati este presedintele CONES.
......
(4) Componenta CONES este propusa de presedintele acesteia, cu consultarea autoritatilor publice, organizatiilor si asociatiilor prevazute la alin. (3), si se aproba prin decizie a prim-ministrului.»
17^2. La articolul 31, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
«(4^1) Atributiile CONES, inclusiv cele prevazute de prezenta lege, sunt prevazute in regulamentul propriu de organizare si functionare, elaborat de catre Directia egalitate de sanse intre femei si barbati din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, avizat de membrii CONES si aprobat prin hotarare a Guvernului.»

17^3. La articolul 31, alineatele (6)-(8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«(6) Reuniunile CONES se desfasoara semestrial la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. Secretariatul CONES este asigurat de Directia egalitate de sanse intre femei si barbati din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(7) In cadrul reuniunilor, CONES analizeaza rapoartele periodice transmise de comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (COJES) si decide asupra masurilor necesare pentru eliminarea deficientelor in asigurarea egalitatii de sanse intre sexe, constatate in teritoriu, in anumite domenii de activitate.
(8) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prezinta, semestrial, comisiilor parlamentare pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati raportul privind activitatea desfasurata si utilizarea fondurilor bugetare si extrabugetare, precum si planul anual de masuri adiptate de fiecare institutie membra a CONES pentru promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati in domeniul sectorial de activitate.»
17^4. La articolul 32, alineatele (3), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«(3) Atributiile COJES sunt prevazute in regulamentul de organizare si functionare al comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
......
(5) Rapoartele sunt inaintate de catre presedintele COJES Directiei egalitate de sanse intre femei si barbati din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, pentru a fi dezbatute in sedintele CONES, precum si pentru a fi date publicitatii.
(6) Presedintele COJES este persoana desemnata din cadrul agentiei judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv al Agentiei pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti, in conditiile prevazute de regulamentul de organizare si functionare al comisiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati.»"

4. La articolul I, punctul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"18. La articolul 33, partea introductiva si litera b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«Art. 33
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin Directia egalitate de sanse intre femei si barbati, asigura respectarea si exercita controlul asupra aplicarii prevederilor prezentei legi in domeniul sau de activitate, prin institutiile aflate in subordinea sa, sub autoritatea sau in coordonarea sa, care au in responsabilitate aplicarea de masuri de promovare a egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati si de eliminare a discriminarii directe si indirecte bazate pe criteriul de sex, dupa cum urmeaza:
......
b) Casa Nationala de Pensii Publice asigura aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul administrarii si gestionarii sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale;»".

5. La articolul I, dupa punctul 18 se introduc doua noi puncte, punctele 18^1 si 18^2, cu urmatorul cuprins:
"18^1. La articolul 33, litera d) se abroga.
18^2. La articolul 33, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«e) Directia protectia copilului asigura aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul combaterii violentei in familie;»".

6. La articolul I, dupa punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 21^1, cu urmatorul cuprins:
"21^1. La articolul 39, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(2) In cazul in care aceasta sesizare/reclamatie nu a fost rezolvata la nivelul angajatorului prin mediere, persoana angajata care prezinta elemente de fapt ce conduc la prezumtia existentei unei discriminari directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex in domeniul muncii, pe baza prevederilor prezentei legi, are dreptul atat sa sesizeze institutia competenta, cat si sa introduca cerere catre instanta judecatoreasca competenta in a carei circumscriptie teritoriala isi are domiciliul ori resedinta, respectiv sectia/completul pentru conflicte de munca si drepturi de asigurari sociale din cadrul tribunalului sau, dupa caz, instanta de conencios administrativ, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data savarsirii faptei.»"

Art. II
(1) In tot cuprinsul Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice", iar sintagma "Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Educatiei Nationale".
(2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, presedintele Comisiei nationale in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati (CONES) propune componenta acesteia, care se aproba prin decizie a prim-ministrului. CONES este legal constituita la data publicarii deciziei prim-ministrului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
20 useri online

Useri autentificati: