DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 114/2015 privind modificarea si completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003. Lege nr. 114/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 349 din 20 mai 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 347 din 12 mai 2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 4
(1) Partidele politice se pot organiza si functiona la nivel national, la nivel local sau atat la nivel national, cat si local, conform statutului propriu.
...............
(4) Partidele politice isi pot organiza structuri interne potrivit statutului propriu. Structurile interne pot reprezenta partidul politic fata de terti la nivelul corespunzator, pot deschide conturi la banca si raspund de gestionarea acestora."


2. La articolul 10, litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"j) organele imputernicite sa prezinte candidaturi in alegerile locale, parlamentare, europarlamentare si prezidentiale;"

3. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Partidele politice pot avea ca subdiviziuni organizatii teritoriale, care au numarul minim de membri prevazut de statut."

4. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Adunarea generala a membrilor si organul executiv, indiferent de denumirea pe care o au in statutul fiecarui partid, sunt foruri obligatorii de conducere ale partidului politic si ale eventualelor organizatii teritoriale ale sale. Conducerile organizatiilor teritoriale se aleg pentru o perioada determinata, prevazuta de statut."

5. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru partidele care opteaza pentru organizatii atat la nivel national, cat si la nivel local, delegatii la adunare sunt alesi de organizatiile teritoriale, prin vot secret."

6. La articolul 14, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In statutul partidelor, se pot prevedea si alte modalitati de reprezentare a membrilor organizatiilor locale."

7. La articolul 18 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) cererea de inregistrare, semnata de conducatorul organului executiv al partidului politic si de cel putin 2 membri fondatori;"

8. La articolul 18 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) actul de constituire, semnat de cel putin 3 membri fondatori;"

9. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) Lista semnaturilor membrilor fondatori trebuie sa contina numele si prenumele, data nasterii, adresa, felul actului de identitate, seria si numarul acestuia, precum si semnatura. Membrii fondatori ai unui partid politic pot fi numai cetateni cu drept de vot.
(2) Lista va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere a persoanei care a intocmit-o, care sa ateste autenticitatea semnaturilor, sub sanctiunea prevazuta la art. 326 din Codul penal.
(3) Lista trebuie sa cuprinda cel putin 3 membri fondatori.
(4) Modelul listei semnaturilor membrilor fondatori si al declaratiei pe propria raspundere prevazute la alin. (2) sunt cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta lege."

10. Articolul 27 se abroga.

11. La articolul 40, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40
(1) In urma fuziunii prin contopire a unor partide politice rezulta un partid politic nou, care se subroga in drepturile si obligatiile partidelor politice care au fuzionat si care, in termen de 10 zile, trebuie sa se conformeze prevederilor art. 18."

12. La articolul 44, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) dizolvare, prin hotarare pronuntata de Curtea Constitutionala, pentru incalcarea art. 30 alin. (7) si art. 40 alin. (2) si (4) din Constitutia Romaniei, republicata;"

13. La articolul 46 alineatul (1), litera f) se abroga.

14. La articolul 47 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) nu a desemnat candidati, singur sau in alianta, in doua campanii electorale succesive, cu exceptia celei prezidentiale, in minimum 75 de circumscriptii electorale in cazul alegerilor locale, respectiv o lista completa de candidati in cel putin o circumscriptie electorala sau candidati in cel putin 3 circumscriptii electorale, in cazul alegerilor parlamentare."

15. Articolul 48 se abroga.

16. La articolul 53, alineatele (2) si (3) se abroga.

17. La articolul 54, alineatul (4) se abroga.

18. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 55
Organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri li se aplica in mod corespunzator prevederile prezentei legi, cu exceptia art. 6, art. 10 lit. e), art. 12 alin. (1), art. 18, art. 19, art. 46 alin. (1) lit. e), art. 47 si art. 53."

19. Dupa articolul 57 se introduce anexa cu titlul - "Modelul listei semnaturilor membrilor fondatori/Lista semnaturilor membrilor fondatori pentru inscrierea partidului politic…………………", si cu urmatorul cuprins:


ANEXA - Modelul listei semnaturilor membrilor fondatori/Lista semnaturilor membrilor fondatori pentru inscrierea partidului politic ………………….*)


--------
*) Se inscrie denumirea partidului politic
Localitatea……………………………….
Judetul……………………………………

Nr. Semnatura Numele si Data   Adresa   Act identitate
crt.      prenumele nasterii      Tip Seria Numarul
        membrului
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------


Intocmit de__________________**)

--------
**) Se inscriu numele si prenumele persoanei care a intocmit lista.


Declaratie

Subsemnatul……………( nume si prenume), domiciliat in ………………, nascut la data
de………………, in comuna/orasul/municipiul…………………., judetul……, posesor al
C.I. (B.I.) seria…………nr.…………………, declar pe propria raspundere ca toate
semnaturile cuprinse in prezenta lista, care are un numar de…………………….pozitii, sunt
autentice.

Nota:
Lista este act public si se afla sub incidenta art. 326 din Codul penal.

Art. II
Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 347 din 12 mai 2014, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
34 useri online

Useri autentificati: