DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 113/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale. Lege nr. 113/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 18 mai 2015

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 22 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, precum si controlul finantarii activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale.
(2) Principiile finantarii activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale sunt urmatoarele:
a) principiul legalitatii;
b) principiul egalitatii de sanse;
c) principiul transparentei veniturilor si cheltuielilor;
d) principiul independentei partidelor politice si a candidatilor fata de finantatori;
e) principiul integritatii competitiei politice si electorale."


2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Sursele de finantare a activitatii unui partid politic sunt:
a) cotizatii ale membrilor de partid;
b) donatii, legate si alte liberalitati;
c) venituri provenite din activitati proprii, conform art. 12;
d) subventii de la bugetul de stat;
e) imprumuturi in bani de la persoane fizice si juridice.
(2) Partidele politice pot contracta imprumuturi in bani numai prin acte autentice notariale, sub sanctiunea nulitatii absolute, insotite de documente de predare-primire, in contract prevazandu-se modul si termenul de restituire a acestora.
(3) Termenul de restituire prevazut la alin. (2) nu poate fi mai mare de 3 ani.
(4) Imprumuturile in bani si restituirea acestora se pot face numai prin virament bancar.
(5) Imprumuturile in bani care nu sunt restituite in termenul prevazut la alin. (3) se pot constitui in donatii numai cu acordul partilor si numai daca nu s-a atins in anul respectiv plafonul pentru donatii prevazut la art. 5 alin. (1), pana la concurenta acestui plafon.
(6) Imprumuturile care au o valoare mai mare de 100 de salarii de baza minime brute pe tara se supun conditiilor de publicitate prevazute la art. 9.
(7) Acordarea de imprumuturi de catre partide politice, aliante politice sau electorale si candidati independenti catre persoane fizice sau juridice este interzisa.
(8) Partidele politice si organizatiile teritoriale ale acestora, inclusiv cele constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, au obligatia de a-si organiza contabilitate proprie, conform reglementarilor contabile aplicabile.
(9) Operatiunile de incasari si plati ale partidelor politice si ale organizatiilor teritoriale ale acestora se efectueaza prin conturi bancare, in lei si in valuta, deschise la banci cu sediul in Romania si in numerar potrivit legii.
(10) Veniturile realizate din activitatile prevazute la alin. (1) lit. c) sunt scutite de impozite si taxe."

3. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, art. 3^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 3^1
Eficienta si oportunitatea cheltuielilor partidelor politice, aliantelor politice si ale organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale se hotarasc de catre organele de conducere ale acestora, potrivit statutului lor."

4. La articolul 4, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Partidele politice au obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la data de 30 aprilie a anului urmator, cuantumul total al veniturilor din cotizatii obtinute in anul fiscal precedent, precum si lista membrilor de partid care au platit in anul fiscal precedent cotizatii a caror valoare insumata depaseste 10 salarii minime brute pe tara.
(5) Lista prevazuta la alin. (4) trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: numele si prenumele membrului de partid, cetatenia, valoarea si data la care a fost platita cotizatia."

5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Donatiile primite de un partid politic intr-un an fiscal nu pot depasi 0,025% din veniturile prevazute in bugetul de stat pe anul respectiv.
(2) Donatiile primite de la o persoana fizica intr-un an pot fi de pana la 200 de salarii de baza minime brute pe tara, la valoarea existenta la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(3) Donatiile primite de la o persoana juridica intr-un an pot fi de pana la 500 de salarii de baza minime brute pe tara, la valoarea existenta la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(4) Suma totala a donatiilor facute de persoanele juridice controlate direct sau indirect de o alta persoana ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depasi limitele prevazute la alin. (2) si (3).
(5) Valoarea de piata a bunurilor mobile si imobile donate partidului, precum si a serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit se include in valoarea donatiilor, in limitele prevazute la alin. (1), (2) si (3).
(6) Evaluarea bunurilor si serviciilor prevazute la alin. (5) se efectueaza de catre evaluatori autorizati potrivit Ordonantei Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 99/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Se interzice persoanelor juridice care, la data efectuarii donatiei, au datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale sau la bugetele locale sa faca donatii partidelor politice, cu exceptia situatiei cand au de recuperat sume mai mari decat datoria proprie.
(8) La efectuarea donatiei, partidul politic are obligatia de a solicita persoanei juridice donatoare prezentarea unei declaratii pe propria raspundere privind respectarea conditiei prevazute la alin. (7).
(9) Este interzisa acceptarea sub orice forma, directa sau indirecta, de catre partidele politice, a donatiilor de bunuri materiale ori sume de bani sau prestarea de servicii gratuite facute cu scopul evident de a obtine un avantaj economic sau cu incalcarea dispozitiilor alin. (8)."

6. Dupa articolul 5 se introduc trei noi articole, art. 5^1-5^3, cu urmatorul cuprins:
"Art. 5^1
(1) Sumele de bani care fac obiectul imprumuturilor primite de catre un partid politic intr-un an fiscal nu pot depasi 0,025% din veniturile prevazute in bugetul de stat pe anul respectiv.
(2) Sumele de bani care fac obiectul imprumuturilor primite de catre un partid politic de la o persoana fizica intr-un an pot fi de pana la 200 de salarii de baza minime brute pe tara, la valoarea existenta la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(3) Sumele de bani care fac obiectul imprumuturilor primite de catre un partid politic de la o persoana juridica intr-un an pot fi de pana la 500 de salarii de baza minime brute pe tara, la valoarea existenta la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(4) Valoarea totala a sumelor de bani care fac obiectul imprumuturilor acordate partidelor politice de catre persoanele juridice controlate direct sau indirect de o alta persoana ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depasi limitele prevazute la alin. (1) - (3).
(5) Prevederile art. 5 alin. (7) - (9), precum si ale art. 10 alin. (1) - (3) se aplica in mod corespunzator.

Art. 5^2
(1) Donatiile care au ca obiect imobile cu destinatia de sedii ale partidelor politice sunt exceptate de la conditiile prevazute la art. 5 alin. (2), (3), (4) si (5).
(2) Donatiile in bani cu sarcina de a achizitiona cladiri cu destinatia de sediu al partidului politic sunt exceptate de la conditiile prevazute la art. 5 alin. (2), (3), (4) si (5).
(3) Partidul politic are obligatia de a indeplini sarcina prevazuta la alin. (2) in termenul si conditiile prevazute de contractul de donatie.
(4) Termenul de indeplinire al sarcinii prevazut la alin. (3) nu poate fi mai mare de 2 ani.
(5) Neindeplinirea termenului prevazut la alin. (4) atrage dupa sine anularea exceptiilor prevazute la alin. (1) si (2).

Art. 5^3
Donatiile in bani a caror valoare depaseste 10 salarii de baza minime brute pe tara se vor efectua numai prin conturi bancare."

7. La articolul 8, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Toate donatiile, inclusiv cele confidentiale, vor fi inregistrate si evidentiate in mod corespunzator in documentele contabile, cu mentionarea datei la care au fost facute si a altor informatii care sa permita identificarea surselor de finantare si a donatorilor.
(2) Donatiile de bunuri si servicii prestate cu titlu gratuit vor fi reflectate in contabilitate la valoarea de piata de la momentul donatiei."

8. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Partidele politice au obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, lista persoanelor fizice si juridice care au facut in anul fiscal precedent donatii a caror valoare cumulata depaseste 10 salarii de baza minime brute pe tara, lista persoanelor fizice si juridice care au acordat imprumuturi a caror valoare depaseste 100 de salarii de baza minime brute pe tara, precum si suma totala a donatiilor confidentiale, respectiv suma totala a imprumuturilor cu o valoare de sub 100 de salarii de baza minime pe tara primite, pana la data de 30 aprilie a anului urmator.
(2) Lista prevazuta la alin. (1) trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a) pentru persoanele fizice: numele si prenumele donatorului sau imprumutatorului, cetatenia, valoarea, felul donatiei sau imprumutului si data la care a fost efectuata donatia sau imprumutul. In cazul imprumutului se va mentiona si termenul de restituire al acestuia;
b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, nationalitatea, codul unic de inregistrare, valoarea, felul donatiei sau a imprumutului si data la care a fost efectuata donatia sau imprumutul. In cazul imprumutului se va mentiona si termenul de restituire al acestuia."

9. La articolul 10, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Prevederile alin. (1) - (4) se aplica in mod corespunzator si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, pentru finantarea campaniilor electorale."

10. La articolul 11, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Acceptarea donatiilor din partea altor state ori a organizatiilor din strainatate, precum si din partea persoanelor fizice care nu au cetatenia romana sau de catre persoane juridice de alta nationalitate decat cea romana este interzisa, cu exceptia celor primite de la cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul in Romania si detin calitatea de membru al partidului politic caruia i-a acordat donatia.
................
(3) Donatiile prevazute la alin. (2) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la data de 30 aprilie a anului urmator.

11. La articolul 12 alineatul (1), literele b) - d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) vanzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la actiuni culturale, sportive, precum si la intruniri si seminarii cu tematica politica, economica sau sociala;
c) vanzarea materialelor tiparite cu insemnele partidului politic;
d) serviciile oferite catre membrii partidului pentru organizarea evenimentelor prevazute la lit. b);"

12. La articolul 12 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, lit. i), cu urmatorul cuprins:
"i) emiterea carnetelor/legitimatiilor de membru al partidului politic."

13. La articolul 12, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pana la data de 30 aprilie a fiecarui an, partidele politice au obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cuantumurile totale ale veniturilor obtinute in anul fiscal precedent din activitatile prevazute la alin. (1) si din sursele prevazute la alin. (2), defalcate pe fiecare tip de activitate si sursa."

14. La articolul 13, alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Partidele politice au obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cuantumul total al sumelor ce fac obiectul alin. (1), pana la data de 30 aprilie a anului urmator."

15. La articolul 14, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Subventia de la bugetul de stat se acorda in functie de urmatoarele criterii:
a) numarul de voturi primite la alegerile generale pentru Camera Deputatilor si Senat;
b) numarul de voturi primite la alegerile generale pentru autoritatile administratiei publice locale.
(4) In cazul aliantelor politice sau electorale, subventia se va imparti intre membrii aliantei dupa numarul de mandate obtinute."

16. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, art. 16^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 16^1
La solicitarea Autoritatii Electorale Permanente, Biroul Electoral Central are obligatia sa comunice numarul de voturi obtinute de partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale la alegerile parlamentare generale, numarul de candidati declarati alesi, pe partide si/sau aliante si sexe, numarul de voturi obtinute de partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale la alegerile generale pentru consilierii judeteni si consilierii municipiului Bucuresti, precum si numarul de candidati declarati alesi la aceste alegeri pe partide si/sau aliante si sexe."

17. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Subventia de la bugetul de stat se varsa lunar, prin bugetul Autoritatii Electorale Permanente, intr-un cont special deschis de catre fiecare partid politic. Veniturile din subventii de la bugetul de stat se reflecta distinct in evidenta contabila a partidelor politice.
(2) La nivelul Autoritatii Electorale Permanente se constituie un compartiment specializat pentru alocarea subventiei de la bugetul de stat.
(3) Subventiile de la bugetul de stat acordate partidelor politice au statut de afectatiune speciala si nu sunt supuse executarii silite prin poprire."

18. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) Acordarea subventiei de la bugetul de stat poate fi suspendata temporar, prin decizie a Autoritatii Electorale Permanente, pentru incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 3 alin. (8), art. 4 alin. (4), art. 9, art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (4), art. 20 alin. (1) si (2), art. 39 si art. 40 alin. (2), pana la indeplinirea cerintelor legale."

19. La articolul 20 alineatul (1), litera l) se abroga.

20. La articolul 20 alineatul (1), dupa litera l) se introduc sase noi litere, lit. m) - s), cu urmatorul cuprins:
"m) cheltuieli cu comisioane bancare;
n) cheltuieli cu chiriile si utilitatile sediilor;
o) cheltuieli de intretinere si reparatii auto;
p) cheltuieli cu prime de asigurare;
r) cheltuieli de transport;
s) cheltuieli cu combustibili si carburanti."

21. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
(1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale pot asigura spatii pentru sediile centrale si locale ale partidelor politice, precum si terenurile aferente, la cererea motivata a acestora."

22. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
(1) Pana cel mai tarziu la data inceperii campaniei electorale, partidul politic, alianta politica si candidatii independenti, prin mandatar financiar, deschid cate un cont bancar la nivelul fiecarui judet, un cont bancar la nivelul fiecarui sector al municipiului Bucuresti sau la nivelul municipiului Bucuresti, dupa caz, precum si un cont bancar la nivel central.
(2) La alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat, organizatiile cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale, care propun candidati numai la nivel national, deschid un cont bancar la nivel central.
(3) Contributiile pentru campania electorala se depun sau se vireaza in conturile prevazute la alin. (1) numai de catre candidati, sau de catre mandatarul financiar, la imputernicirea acestora.
(4) Fondurile obtinute de catre partidul politic in afara campaniei electorale care au fost transferate in conturile bancare de campanie deschise la nivel central trebuie declarate la Autoritatea Electorala Permanenta, de catre mandatarul financiar coordonator, in termen de 5 zile de la data efectuarii transferului.
(5) Aportul financiar prevazut la art. 13 alin. (1) nu poate face obiectul transferului in conturile bancare pentru campania electorala.
(6) Limitele maxime ale contributiilor pentru campania electorala care pot fi depuse de catre candidati sau mandatarul financiar sunt urmatoarele:
a) 60 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de deputat sau de senator;
b) un salariu de baza minim brut pe tara pentru fiecare lista de candidati la consiliul local al comunei;
c) 3 salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare lista de candidati la consiliul local al orasului;
d) 5 salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare lista de candidati la consiliul local al municipiului;
e) 30 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare lista de candidati la consiliul local al municipiului resedinta de judet;
f) 50 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare lista de candidati la consiliul de sector al municipiului Bucuresti;
g) 500 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare lista de candidati la Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
h) 100 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare lista de candidati la consiliul judetean;
i) 5 salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de primar al comunei;
j) 7 salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de primar al orasului;
k) 10 salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de primar al municipiului;
l) 50 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de primar al municipiului resedinta de judet;
m) 100 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de primar de sector al municipiului Bucuresti;
n) 150 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de primar al municipiului Bucuresti;
o) 750 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de parlamentar european;
p) 20.000 de salarii de baza minime brute pe tara pentru candidatul la functia de Presedinte al Romaniei.
(7) In cazul alegerilor locale, contributiile prevazute la alin. (6), precum si sumele transferate de la nivel central conform art. 23 alin. (4) se cumuleaza la nivelul circumscriptiei electorale judetene si pot fi redistribuite pentru cheltuieli in circumscriptiile electorale locale, respectiv in cele judetene prin decizie a partidelor politice, ale partidelor sau organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale de la nivel judetean.
(8) Contributiile pentru campania electorala care pot fi depuse de catre candidati sau mandatarul financiar pot proveni numai din donatii primite de candidati de la persoane fizice, din venituri proprii sau din imprumuturi de la persoane fizice sau contractate cu institutii bancare.
(9) In cel mult 48 de ore de la data depunerii unei sume intr-unul din conturile prevazute la alin. (1) candidatul are obligatia de a preda mandatarului financiar judetean o declaratie cu indicarea sursei contributiei.
(10) Contributiile pentru campania electorala trebuie declarate Autoritatii Electorale Permanente de catre mandatarul financiar.
(11) Contributiile pentru campania electorala pot fi folosite numai dupa data declararii acestora la Autoritatea Electorala Permanenta.
(12) Contributiile pentru campania electorala pot fi depuse in conturile prevazute la alin. (1) numai pana la data incheierii campaniei electorale.
(13) Contributiile pentru campania electorala care nu respecta prevederile prezentului articol se confisca si se fac venit la bugetul de stat."

23. Dupa articolul 23 se introduc trei noi articole, art. 23^1-23^3, cu urmatorul cuprins:
"Art. 23^1
Primirea altor materiale de propaganda electorala decat cele prevazute la art. 11 alin. (2) de catre partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti este interzisa.

Art. 23^2
(1) La nivel central, suplimentar fata de contributiile pentru campania electorala prevazute la art. 23, partidul politic poate depune sume reprezentand contributii pentru campania electorala proprie intr-un cont deschis la nivel central, prin mandatarul financiar coordonator.
(2) Limitele maxime ale contributiilor pentru campania electorala care pot fi depuse de catre partidul politic in contul prevazut la alin. (1) sunt urmatoarele:
a) 10 salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat la functia de deputat sau de senator;
b) 50 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare lista de candidati la consiliul judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
(3) Contributiile pentru campania electorala care pot fi depuse de catre partidul politic pot proveni numai din transferuri ale fondurilor provenite din afara campaniei electorale.
(4) Partidul politic, prin mandatarul financiar coordonator, poate transfera sume de bani din contul deschis la nivel central in conturile deschise la nivel judetean, al municipiului Bucuresti sau la nivelul sectoarelor acestuia, cu respectarea limitelor prevazute la art. 23 si in prezentul articol.
(5) Prevederile art. 23 se aplica in mod corespunzator contributiilor pentru campania electorala care pot fi depuse de catre partidul politic.
(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in cazul campaniei electorale pentru Camera Deputatilor si Senat, pot fi depuse si sume de bani de catre candidatii la functia de deputat si de senator in circumscriptia electorala a romanilor cu domiciliul sau resedinta in strainatate.

Art. 23^3
(1) In cel mult 5 zile de la data inceperii campaniei pentru referendum, partidul politic, prin mandatar financiar, deschide cate un cont bancar la nivel national in cazul referendumului national sau la nivel judetean/al municipiului Bucuresti in cazul referendumului local.
(2) Contributiile destinate campaniei pentru referendum care sunt depuse de catre partidul politic pot proveni numai din transferuri ale fondurilor provenite din afara campaniei electorale.
(3) Limitele maxime ale contributiilor destinate campaniei pentru referendum sunt urmatoarele:
a) 5 salarii de baza minime brute pe tara pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului comunei;
b) 7 salarii de baza minime brute pe tara pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului orasului;
c) 10 salarii de baza minime brute pe tara pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului municipiului;
d) 30 de salarii de baza minime brute pe tara pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului municipiului resedinta de judet/sectorului municipiului Bucuresti;
e) 100 de salarii de baza minime brute pe tara pentru referendumul pentru demiterea Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a primarului general al municipiului Bucuresti;
f) 100 de salarii de baza minime brute pe tara pentru referendumul pentru demiterea consiliului judetean;
g) 20.000 de salarii de baza minime brute pe tara pentru referendumul pentru demiterea Presedintelui Romaniei, pentru referendumul pentru probleme de interes national sau pentru referendumul pentru revizuirea Constitutiei.
(4) Prevederile art. 23 se aplica in mod corespunzator contributiilor destinate campaniei pentru referendum."

24. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) Este interzisa finantarea campaniei electorale, in mod direct sau indirect, de catre persoane fizice care nu au cetatenia romana sau de catre persoane juridice de alta nationalitate decat cea romana, cu exceptia finantarii de catre cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul in Romania si detin calitatea de membru al partidului politic la a carui campanie electorala contribuie financiar."

25. La articolul 25, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Se interzice finantarea in orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei aliante a acestora sau a unui candidat independent de catre sindicate, culte religioase, asociatii ori fundatii de alta nationalitate decat cea romana."

26. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) Evidenta contributiilor si a cheltuielilor pentru campania electorala apartinand partidelor politice si candidatilor independenti este organizata exclusiv de catre mandatari financiari.
(2) Eficienta si oportunitatea cheltuielilor pentru campania electorala se hotarasc de catre organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor, respectiv de catre candidatii independenti.
(3) Mandatarul financiar este numit de conducerea partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale sau de catre candidatii independenti.
(4) Un partid politic, o alianta politica sau o organizatie a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale va avea un singur mandatar financiar coordonator la nivel central, respectiv cate un mandatar financiar desemnat la nivelul fiecarui judet, sector al municipiului Bucuresti si la nivelul municipiului Bucuresti.
(5) Mandatarul financiar coordonator are urmatoarele atributii:
a) asigura evidenta operatiunilor financiare, la nivel national, in cazul alegerilor pentru functia de Presedinte al Romaniei, al alegerilor pentru reprezentantii Romaniei in Parlamentul European si al referendumului national;
b) supervizeaza activitatea celorlalti mandatari financiari ai partidului politic si centralizeaza evidentele acestora;
c) asigura evidenta operatiunilor financiare, derulate prin conturile prevazute la art. 232 in cazul alegerilor locale si parlamentare;
d) reprezinta partidul politic in relatia cu Autoritatea Electorala Permanenta;
e) transmite Autoritatii Electorale Permanente, documentele si rapoartele prevazute de prezenta lege, in scris si in format electronic;
f) asigura evidenta operatiunilor financiare pentru circumscriptia electorala a romanilor cu domiciliul sau resedinta in strainatate, in cazul alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat;
g) depune la Autoritatea Electorala Permanenta cererea de rambursare a cheltuielilor aferente campaniei electorale, lista candidatilor catre care urmeaza sa se faca restituirea contributiilor incasate pentru campania electorala, vizata de conducerea partidului politic la nivel judetean sau la nivel central, dupa caz.
(6) Mandatarul financiar desemnat la nivel judetean, la nivelul municipiului Bucuresti sau la nivelul sectorului municipiului Bucuresti indeplineste urmatoarele atributii:
a) organizeaza evidenta operatiunilor financiare efectuate in campania electorala si verifica legalitatea acestora, la nivelul la care a fost desemnat;
b) indeplineste in mod corespunzator atributiile mandatarului financiar coordonator, in cazul candidatilor independenti si al organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care propun candidaturi numai la nivel national.
(7) Mandatarul financiar raspunde solidar cu partidul politic care l-a desemnat de legalitatea operatiunilor financiare efectuate in perioada campaniei electorale si de respectarea prevederilor art. 23 - 25.
(8) Pot fi desemnate ca mandatari financiari coordonatori numai persoanele fizice care au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv numai persoanele juridice care ofera servicii specializate de contabilitate.
(9) Partidele politice, aliantele politice si candidatii independenti care au desemnat mandatari financiari care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat au obligatia de a incheia contract de asistenta de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice, specializate in oferirea de servicii de contabilitate.
(10) Autoritatea Electorala Permanenta poate solicita, in cazul in care este necesar, documente suplimentare sau explicatii mandatarilor financiari.
(11) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiasi mandatar, cu exceptia situatiei in care partidele fac parte din aceeasi alianta politica sau electorala.
(12) Calitatea de mandatar financiar se dobandeste numai dupa inregistrarea oficiala la Autoritatea Electorala Permanenta, pe baza imputernicirii partidului politic si a acceptului acestuia. Inregistrarea mandatarului financiar se realizeaza in intervalul dintre momentul aducerii la cunostinta publica a datei alegerilor si inceperea campaniei electorale, facandu-se publica in presa sau pe pagina de internet a partidului.
(13) La data inregistrarii oficiale, mandatarul financiar primeste de la Autoritatea Electorala Permanenta un cod unic de identificare al partidului politic sau al candidatului independent care va fi imprimat pe toate materialele de propaganda electorala apartinand partidului politic sau candidatului independent pe care il reprezinta.
(14) Candidatii nu pot fi mandatari financiari."

27. Articolul 27 se abroga.

28. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
(1) In campania electorala, candidatii, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, cat si cetatenii cu drept de vot au dreptul sa-si exprime opiniile in mod liber si fara nicio discriminare, prin mitinguri, adunari, comunicare directa cu alegatorii, utilizare a televiziunii, a radioului, a presei scrise, a mijloacelor electronice si a celorlalte mijloace de informare in masa.
(2) In campania electorala pot fi utilizate numai urmatoarele tipuri de materiale de propaganda electorala:
a) afise electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latura si 350 mm cealalta latura; afisele electorale prin care se convoaca o reuniune electorala vor avea 400 mm o latura si 250 mm cealalta latura, si vor fi amplasate in locurile speciale pentru afisaj;
b) materiale de propaganda electorala audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuala;
c) publicitate in presa scrisa;
d) materiale de propaganda electorala online;
e) brosuri, pliante si alte materiale tiparite.
(3) Partidele si aliantele politice, precum si candidatii independenti au obligatia de a imprima pe toate materialele de propaganda electorala urmatoarele date:
a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a aliantei politice care le-a comandat, dupa caz;
b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;
c) codul unic de identificare prevazut la art. 26 alin. (13);
d) tirajul, unde este cazul.
(4) Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propaganda electorala sunt suportate exclusiv de beneficiarii acestora - candidati independenti, partide politice sau aliante politice.
(5) Producerea si difuzarea de materiale de propaganda electorala in alte conditii decat cele prevazute de prezenta lege este interzisa.
(6) Partidele si aliantele politice, precum si candidatii independenti sunt obligati sa declare Autoritatii Electorale Permanente, prin mandatar financiar, numarul de materiale de propaganda electorala produse si utilizate, defalcat pe categorii, in cel mult 15 zile de la data alegerilor sau a referendumului.
(7) Este considerat material de propaganda electorala orice material scris, audio sau video, care indeplineste urmatoarele conditii:
a) se refera in mod direct la un candidat sau partid politic care participa la alegeri sau referendum, clar identificat;
b) este utilizat in perioada campaniei electorale, stabilita potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;
c) are obiectiv electoral si se adreseaza publicului larg;
d) depaseste limitele activitatii jurnalistice de informare a publicului."

29. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30
Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate in campania electorala sau pentru referendum intr-o circumscriptie electorala nationala sau intr-o circumscriptie electorala judeteana/a municipiului Bucuresti/externa, dupa caz, trebuie sa se incadreze in limitele maxime ale contributiilor pentru campania electorala sau pentru referendum, prevazute la art. 23 - 23^3 pentru circumscriptia electorala respectiva."

30. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31
(1) Cheltuielile aferente campaniei electorale pot fi efectuate numai prin intermediul conturilor prevazute la art. 23 si 23^2.
(2) Contributiile pentru campania electorala pot avea numai urmatoarele destinatii:
a) cheltuieli pentru productia si difuzarea materialelor de propaganda electorala la radio, televiziune si in presa scrisa in cuantum de maximum 40% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate in campania electorala;
b) cheltuieli pentru productia si difuzarea materialelor de propaganda electorala online, in cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate in campania electorala;
c) cheltuieli pentru cercetari sociologice, in cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate in campania electorala;
d) cheltuieli pentru afise electorale, in cuantum de maximum 20% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate in campania electorala;
e) cheltuieli pentru brosuri, pliante si alte materiale de propaganda electorala tiparite, in cuantum de maximum 50% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate in campania electorala;
f) cheltuieli pentru inchirierea de spatii si echipamente si cheltuieli de protocol destinate organizarii de evenimente cu tematica politica, economica, culturala sau sociala, pentru transport si cazare, pentru asistenta juridica si alte tipuri de consultanta, precum si pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, in cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate in campania electorala;
g) cheltuieli pentru comisioane bancare.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator campaniei pentru referendum.
(4) Sumele de bani primite de la candidatii propusi pentru alegeri de un partid politic sunt considerate donatii si li se aplica in mod corespunzator prevederile prezentei legi.
(5) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica depozitelor constituite in vederea depunerii candidaturilor pentru functia de deputat sau senator, prevazute la art. 29 alin. (5) - (7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare."

31. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32
(1) In termen de 15 zile de la data desfasurarii alegerilor, partidele politice, aliantele politice si candidatii independenti vor depune la Autoritatea Electorala Permanenta o declaratie privind respectarea plafoanelor prevazute la art. 30.
(2) Sumele ce depasesc plafoanele prevazute la art. 30 se fac venit la bugetul de stat."

32. Articolul 33 se abroga.

33. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34
Atunci cand un candidat este propus pentru mai multe functii intr-o campanie electorala, limita maxima a cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabileste la valoarea cea mai mare, potrivit art. 30."

34. Dupa articolul 34 se introduce un nou articol, art. 34^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 34^1
Veniturile si cheltuielile aliantelor electorale se incaseaza, respectiv se efectueaza numai de catre partidele politice, aliantele politice sau organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care le compun."

35. La articolul 35, alineatul (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 35
(1) Autoritatea Electorala Permanenta este abilitata sa controleze respectarea prevederilor legale privind veniturile si cheltuielile partidelor politice, ale aliantelor politice sau electorale, ale candidatilor independenti, precum si legalitatea finantarii campaniilor electorale.
(2) Controlul privind subventiile de la bugetul de stat va fi efectuat in mod simultan si de Curtea de Conturi, conform dispozitiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata.

36. La articolul 35, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Intreg personalul Autoritatii Electorale Permanente beneficiaza de un spor pentru complexitate a muncii de 30%, aplicat la salariul de baza brut lunar. Prevederile art. 22 alin. (1) din Legea - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica Autoritatii Electorale Permanente".

37. La articolul 35, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Documentele si informatiile pe care le poate solicita Autoritatea Electorala Permanenta pot fi in legatura exclusiv cu activitatile partidelor politice care privesc obtinerea de venituri si realizarea de cheltuieli".

38. Dupa articolul 35 se introduce un nou articol, art. 35^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 35^1
(1) Pentru a verifica legalitatea veniturilor si cheltuielilor partidelor politice, Autoritatea Electorala Permanenta poate solicita documente si informatii de la persoanele fizice si juridice care au prestat servicii, gratuit sau contra cost partidelor politice, precum si de la orice institutie publica.
(2) Persoanele fizice si juridice prevazute la alin. (1) au obligatia sa puna la dispozitia reprezentantilor Autoritatii Electorale Permanente documentele si informatiile solicitate.
(3) Partidele politice au obligatia de a permite accesul organelor de control ale Autoritatii Electorale Permanente in sediile lor.
(4) Partidele politice si persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia de a prezenta Autoritatii Electorale Permanente toate documentele si informatiile solicitate in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii."

39. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36
(1) Anual si ori de cate ori este sesizata, Autoritatea Electorala Permanenta verifica pentru fiecare partid respectarea prevederilor legale referitoare la veniturile si cheltuielile partidelor politice.
(2) Autoritatea Electorala Permanenta poate fi sesizata de catre orice persoana care prezinta dovezi cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale.
(3) Raportul anual se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina de internet a Autoritatii Electorale Permanente, pana la data de 30 aprilie a anului urmator.
(4) Autoritatea Electorala Permanenta poate controla respectarea prevederilor legale referitoare la finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale si atunci cand exista suspiciuni de incalcare a prevederilor legale privitoare la finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, la sesizarea oricaror persoane interesate sau din oficiu.
(5) In cazul in care in cadrul controlului efectuat de catre Autoritatea Electorala Permanenta privind respectarea prevederilor legale referitoare la finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale apar suspiciuni privind savarsirea unor fapte de natura penala, Autoritatea Electorala Permanenta sesizeaza organele de urmarire penala.
(6) Rezultatele fiecarui control efectuat se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina de internet a Autoritatii Electorale Permanente, in termen de 45 de zile de la efectuare."

40. Dupa articolul 36 se introduce un nou articol, art. 36^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 36^1
(1) Situatiile financiare anuale intocmite de partidele politice care primesc subventii de la bugetul de stat sunt supuse auditului statutar, care se efectueaza de catre auditorii statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, in conditiile legii.
(2) In cel mult 60 de zile de la data efectuarii auditului, partidele politice prevazute la alin. (1) transmit Autoritatii Electorale Permanente o copie a raportului de audit."

41. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38
(1) In termen de 15 zile de la data desfasurarii alegerilor, mandatarii financiari coordonatori sunt obligati sa depuna la Autoritatea Electorala Permanenta rapoartele detaliate ale veniturilor si cheltuielilor electorale ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si ale candidatilor independenti, precum si cuantumul datoriilor inregistrate ca urmare a campaniei, insotite de declaratiile prevazute la art. 23 alin. (9).
(2) Autoritatea Electorala Permanenta asigura aducerea la cunostinta publica a listei partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si a candidatilor independenti care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor si cheltuielilor electorale, pe masura ce acestea sunt depuse, prin publicari succesive in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Rapoartele prevazute la alin. (1) si (2), precum si cuantumul datoriilor inregistrate ca urmare a campaniei electorale, se publica de Autoritatea Electorala Permanenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 60 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor.
(4) In situatia in care la data depunerii raportului detaliat de venituri si cheltuieli electorale, candidatii independenti sau partidele politice inregistreaza datorii, acestia au obligatia sa raporteze trimestrial Autoritatii Electorale Permanente stadiul achitarii datoriilor inregistrate in campania electorala pana la data achitarii integrale a acestora.
(5) Candidatilor declarati alesi nu li se pot valida mandatele daca raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent nu a fost depus in conditiile legii."

42. Dupa articolul 38 se introduc doua noi articole, art. 38^1 si 38^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 38^1
(1) In cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat, Autoritatea Electorala Permanenta ramburseaza partidelor politice, aliantelor politice si organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar in cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor efectuate in toate circumscriptiile electorale, precum si cele efectuate la nivel central, in cazul in care partidul politic, alianta politica, alianta electorala sau organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale a obtinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel national, pentru fiecare dintre cele doua Camere ale Parlamentului.
(2) In cazul in care partidul politic, alianta politica, organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegerile pentru Camera Deputatilor sau pentru Senat, nu a obtinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel national, Autoritatea Electorala Permanenta ramburseaza acestora, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar, numai sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivelul circumscriptiei electorale in care acesta a obtinut minimum 3% din voturile valabil exprimate.
(3) In cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Parlamentul European si Presedintele Romaniei, Autoritatea Electorala Permanenta ramburseaza partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, respectiv candidatilor independenti, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar in cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivel national in cazul in care partidul politic, alianta politica, alianta electorala, organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, respectiv candidatul independent a obtinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel national.
(4) In cel mult 90 de zile de la data alegerilor locale, Autoritatea Electorala Permanenta ramburseaza partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar in cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor efectuate in toate circumscriptiile electorale, precum si cele efectuate la nivel central, in cazul in care partidul politic, alianta politica, alianta electorala sau organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale a obtinut minimum 3% din voturile valabil exprimate prin cumularea voturilor exprimate pentru toate consiliile locale si de sector ale municipiului Bucuresti, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si toate candidaturile de primar, respectiv primar general al municipiului Bucuresti.
(5) In cazul in care partidul politic, alianta politica, organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegerile locale nu a obtinut minimum 3% din voturile valabil exprimate prevazute la alin. (4) la nivel national, Autoritatea Electorala Permanenta ramburseaza acestora, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar, numai sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivelul circumscriptiei electorale judetene, de sector sau a municipiului Bucuresti, in care acesta a obtinut minimum 3% din voturile respective, dupa caz.
(6) Sumele cheltuite suplimentar, la nivel central, de catre partidul politic, alianta politica si organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale se ramburseaza numai in cazul in care acestea au obtinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel national.
(7) In cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat, Autoritatea Electorala Permanenta ramburseaza candidatilor independenti, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar in cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor de campanie, daca au obtinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivelul circumscriptiei electorale in care au candidat.
(8) In cazul alegerilor locale, cheltuielile efectuate intr-o circumscriptie electorala de catre un candidat independent se ramburseaza numai daca acesta a obtinut minimum 3% din voturile valabil exprimate pentru functia la care a candidat.
(9) In cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputatilor, Autoritatea Electorala Permanenta ramburseaza sumele aferente cheltuielilor de campanie organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care a obtinut un mandat de deputat, la nivel national, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar in cel mult 30 de zile de la data alegerilor.
(10) Partidele politice, prin intermediul mandatarilor financiari, au obligatia de a restitui candidatilor, in termen de 120 de zile de la data alegerilor, sumele rambursate si/sau sumele necheltuite conform contributiilor pe care acestia le-au depus.
(11) Sumele cheltuite pentru campania electorala nu se ramburseaza in urmatoarele situatii:
a) in cazul depasirii plafoanelor stabilite conform art. 30;
b) in situatia utilizarii pentru campania electorala a altor surse de finantare decat cele prevazute de prezenta lege;
c) in cazul utilizarii contributiilor pentru campania electorala cu incalcarea prevederilor art. 31 alin. (2).

Art. 38^2
(1) Anual, pana la data de 30 aprilie, partidele politice au obligatia de a depune la Autoritatea Electorala Permanenta un raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor realizate in anul precedent.
(2) Rapoartele prevazute la alin. (1) vor include si detalieri ale veniturilor si cheltuielilor structurilor interne ale partidelor politice prevazute la art. 4 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicata, ale veniturilor si cheltuielilor persoanelor aflate in legatura directa sau indirecta cu partidul politic, precum si ale formelor de asociere prevazute la art. 13 din prezenta lege.
(3) Partidele politice au obligatia de a depune la Autoritatea Electorala Permanenta situatiile financiare anuale in cel mult 15 zile de la inregistrarea la organul fiscal competent.
(4) Autoritatea Electorala Permanenta va publica pe pagina proprie de internet rapoartele prevazute la alin. (1), situatiile financiare anuale, precum si variante rezumate ale acestora, in termen de 5 zile de la data depunerii acestora.
(5) Contabilitatea partidelor politice se organizeaza si se conduce, la nivel national si judetean, conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

43. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 39
(1) Pentru verificarea legalitatii incasarilor si a platilor efectuate de partidele politice si candidatii independenti in campania electorala, Autoritatea Electorala Permanenta poate solicita declaratiile si documentele suplimentare pe care le considera necesare.
(2) Partidele politice si candidatii independenti au obligatia de a prezenta in termen de 15 zile reprezentantilor Autoritatii Electorale Permanente documentele solicitate, conform alin. (1).
(3) Daca se constata nereguli, se vor aplica sanctiunile prevazute de prezenta lege.
(4) Organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri fac subiectul controlului Autoritatii Electorale Permanente numai in ceea ce priveste perioada electorala si numai in legatura cu aceasta."

44. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 41
(1) Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 25.000 lei incalcarea dispozitiilor prevazute la art.4 alin. (3) - (5), art. 5, art. 5^1, art. 52 alin. (1) si (2), art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 alin. (2) si (3), art. 11 alin. (1) si (3), art. 12 alin. (1) si (3), art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (2), art. 29 alin. (2) - (4) si (6), art. 32 alin. (1) si art. 49 alin. (3).
(2) Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 50.000 lei incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 3 alin. (2) si (6) - (10), art. 20 alin. (2), art. 23, art. 23^1, art. 23^2, art. 30, art. 31, art. 351 alin. (2) - (4), art. 36^1, art. 38 alin. (1), (2) si (5), art. 382 alin. (1), (2), (3) si (5) si art. 39 alin.(2).
(3) Constituie contraventie, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 200.000 lei incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 52 alin. (3).
(4) Sanctiunile se pot aplica, dupa caz, partidului politic, aliantei politice, organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, candidatului independent, mandatarului financiar si/sau donatorului care a incalcat dispozitiile prevazute la alin. (1) - (3).
(5) Aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) - (3) se prescrie in termen de 3 ani de la data savarsirii faptelor.
(6) In cazul contraventiilor continue termenul prevazut la alin. (5) curge de la data incetarii savarsirii faptei."

45. La articolul 42, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 42
(1) In situatiile prevazute la art. 41 alin. (1) - (3), contravenientul varsa la bugetul de stat sumele de bani si/sau contravaloarea in bani a bunurilor si serviciilor care au constituit obiectul contraventiei, pe baza hotararii Autoritatii Electorale Permanente."

46. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 48
(1) Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au obtinut mandate in alegeri sau care propun candidati.
(2) Organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care au obtinut cate un singur mandat de deputat, in conditiile legii electorale, respectiv cate un singur mandat de consilier intr-o circumscriptie electorala, li se aplica numai prevederile legale privind finantarea campaniei electorale.
(3) Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator candidatilor independenti."

47. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 49
(1) Autoritatea Electorala Permanenta pastreaza un registru fiscal al partidelor politice in care vor fi trecute urmatoarele:
a) numele si prenumele, codurile numerice personale, domiciliile si datele de contact ale persoanelor responsabile de administrarea fondurilor partidului politic, la nivel national si judetean;
b) adresele sediilor centrale, ale organizatiilor teritoriale si ale structurilor interne ale partidelor politice prevazute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 14/2003, republicata;
c) numele si prenumele, codurile numerice personale, domiciliile si datele de contact ale persoanelor indreptatite sa reprezinte partidele politice la nivel central si judetean;
d) datele referitoare la activitatea financiara a partidelor politice;
e) sanctiunile aplicate.
(2) Autoritatea Electorala Permanenta pastreaza un registru fiscal al candidatilor independenti in care vor fi trecute numele si prenumele, codurile numerice personale, domiciliile si datele de contact ale acestora, datele referitoare la activitatea financiara desfasurata in campaniile electorale si sanctiunile aplicate.
(3) Partidele politice au obligatia de a aduce la cunostinta Autoritatii Electorale Permanente orice modificare a datelor prevazute la alin. (1), in cel mult 45 de zile de la data producerii acestora. "

48. Dupa articolul 49 se introduce un nou articol, art. 49^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 49^1
Datele cu caracter personal prelucrate de Autoritatea Electorala Permanenta sunt protejate de legea speciala si nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele prevazute de aceasta."

49. Articolul 50 se abroga.

50. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 52
(1) In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi se vor elabora si supune aprobarii, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(2) Normele metodologice reglementeaza in mod obligatoriu:
a) modalitatile si formatul de inregistrare, evidenta si publicitate a donatiilor, cotizatiilor, imprumuturilor si veniturilor proprii, precum si a cheltuielilor partidelor politice;
b) acordarea si utilizarea subventiilor de la bugetul de stat;
c) modalitatile si formatul specifice de inregistrare, evidenta si publicitate a veniturilor si cheltuielilor in campania electorala;
d) inregistrarea si atributiile mandatarului financiar;
e) procedura si metodologia controlului;
f) categoriile de documente justificative si metodologia de rambursare a sumelor cheltuite pentru campania electorala. "

Art. II
Termenul prevazut la art. 52 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, incepe sa curga de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. III
In cel mult 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, partidele politice au obligatia de a furniza Autoritatii Electorale Permanente datele prevazute la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

Art. IV
Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 22 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2) si cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.