DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 108/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze privind recunoasterea academica a diplomelor si perioadelor de studii din invatamantul superior. Lege nr. 108/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 242 din 26 aprilie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze privind recunoasterea academica a diplomelor si perioadelor de studii din invatamantul superior, semnat la Bucuresti la 18 octombrie 2012.

Art. 2
Ministerul Educatiei Nationale adopta masurile necesare pentru indeplinirea dispozitiilor acordului prevazut la art. 1.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


ACORD intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze privind recunoasterea academica a diplomelor si perioadelor de studii din invatamantul superior


Guvernul Romaniei, pe de o parte, si Guvernul Republicii Franceze, pe de alta parte, denumite in continuare parti,
avand in vedere Acordul culgtural dintre Guvernul Republicii Franceze si Guvernul Republicii Populare Romane, semnat la Paris la 11 ianuarie 1965,
reafirmand angajamentul asumat prin Conventia de la Lisabona cu privire la recunoasterea calificarilor obtinute in invatamantul superior in statele din regiunea Europei, semnata la Lisabona la 11 aprilie 1997, in vigoare pe teritoriul statului celor doua parti,
reafirmand angajamentul asumat prin Declaratia de la Bologna, semnata la 19 iunie 1999, privind construirea Spatiului European al Invatamantului Superior,
reafirmand principiul fundamental al dreptului Uniunii Europene privind nediscriminarea, aplicabil cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, conform caruia orice candidat la inscrierea intr-o institutie de invatamant superior dintr-un stat membru al Uniunii Europene are aceleasi drepturi ca si candidatii din statul membru gazda,
luand in considerare:
 • traditiile de cooperare si de schimb intre institutiile de invatamant superior din Franta si din Romania, concretizate prin incheierea de numeroase acorduri intre aceste institutii;
 • necesitatea consolidarii mobilitatii studentilor din fiecare stat prin facilitarea continuarii studiilor in celalalt stat;
 • respectarea directivelor europene privind exercitarea profesiilor reglementate,
  au convenit asupra celor ce urmeaza, cu respectarea principiului autonomiei institutiilor de invatamant superior:

  Articolul 1 Obiectul acordului
  Prezentul acord are drept obiect facilitarea recunoasterii reciproce a diplomelor si a perioadelor de studii, definite la art. 2 din prezentul acord, in vederea continuarii studiilor in institutiile de invatamant superior acreditate de pe teritoriul statului celeilalte parti.

  Articolul 1 bis
  Dispozitiile prezentului acord sunt elaborate cu respectarea dreptului Uniunii Europene aplicabil in domeniul recunoasterii diplomelor.

  Articolul 2 Domeniul de aplicare
  2.1. Institutiile de invatamant superior vizate de prezentul acord sunt urmatoarele:
  2.1.1. Pentru partea franceza: toate institutiile in cadrul carora se deruleaza o formare postbacalaureat, care conduce la obtinerea unei diplome sau la acordarea unui grad, eliberate sub autoritatea statului: universitati, scoli superioare si licee care ofera o formare postbacalaureat.

  2.1.2. Pentru partea romana: toate institutiile acreditate de invatamant superior: universitati, academii de studii, institute, scoli de studii superioare.
  2.2. Diplomele: definitii
  2.2.1. Pentru partea franceza:
  In cadrul prezentului acord, termenul diploma desemneaza: diplomele nationale sau recunoscute de nivel echivalent, respectiv diplomele eliberate sub autoritatea statului:
  - diplome eliberate direct de catre statul francez;
  - diplome eliberate de institutiile abilitate in acest sens de ministrul invatamantului superior, dupa obtinerea avizului Consiliului National al Invatamantului Superior si al Cercetarii;
  - titlul de ingénieur diplômé eliberat de institutiile abilitate de stat, dupa obtinerea avizului comisiei privind acordarea titlurilor de inginer;
  - diplomele avand viza ministrului invatamantului superior eliberate de institutiile private sau consulare recunoscute de ministrul invatamantului superior si inscrise pe lista oficiala, aprobata periodic.

  O diploma nationala sau recunoscuta, de nivel echivalent, confera aceleasi drepturi titularilor sai, indiferent de institutia care a eliberat-o.
  In cadrul prezentului acord, gradele atesa diferite niveluri de invatamant superior comune tuturor domeniilor de formare si care corespund principalelor niveluri de referinta din cadrul Spatiului European al Invatamantului Superior.
  Aceste grade sunt:
  - bacalaureat;
  - licenta, 180 de credite din sistemul european de credite transferabile si acumulabile (ECTS);
  - master, 300 de credite europene (ECTS);
  - doctorat.
  Celelalte diplome, altele decat diploma de Licence sau diploma natinala de Master, pot conferi un grad identic (respectiv "Licenta" sau "Master"). Licence professionelle, de eemplu, confera gradul de Licence, iar titlul de ingénieur diplômé confera titlul de Master.
  Exista diplome nationale intermediare gradelor: Diplômé d'Etudes Universitaires Générales (DEUG), Brevet de Technicien Supérieur (BTS) si Diplômé Universitaire de Technologie (DUT), carora le corespund 120 de credite ECTS, sau diploma de Maitrise, careia ii corespund 240 de credite ECTS.
  2.2.2. Pentru partea romana:
  In cadrul prezentului acord, termenul de "diploma" desemneaza diplomele nationale eliberate de institutiile de invatamant superior acreditate.
  Diplomele de invatamant superior sunt comune tuturor domeniilor de studii, cu exceptia diplomelor care atesta o formare ce conduce la exercitarea unei profesii reglementate si a "Diplomei de inginer". In conformitate cu legislatia nationala de transpunere a Declaratiei de la Bologna, aceste diplome sunt: "Diploma de licenta", careia ii corespund 180 de credite ECTS; "Diploma de licenta", careia ii corespund 240 de credite ECTS; "Diploma de master", careia ii corespund 60-120 de credite ECTS, si "Diploma de doctor".
  Diplomele eliberate anterior adoptarii legislatiei nationale de transpunere a Declaratiei de la Bologna, carora le corespunde, de la caz la caz, un anumit numar de credite ECTS, sunt: "Diploma de absolvire" a studiilor universitare de scurta durata, de 3 ani, careia ii corespunde un numar de 180 de credite ECTS; "Diploma de licenta", care atesta 240 de credite ECTS; "Diploma de master", cu o durata de 1-1,5 ani; "Diploma de studii aprofundate"; "Diploma de studii academice postuniversitare".
  2.3. Perioadele de studii care fac obiectul prezentului acord sunt definite astfel: perioadele de studii recunoscute de institutiile de invatamant superior mentionate la art. 2.1, efectuate in cadrul unui program de studii care conduce la obtinerea unei diplome definite la art. 2.2.
  Pentru partea franceza, anii de studii efectuati in cadrul claselor pregatitoare de la scoli de prestigiu (grandes écoles) nu se finalizeaza cu obtinerea unei diplome. Acest tip de formare este validat de catre institutia de invatamant superior primitoare, in cadrul careia se continua studiile, care o recunoaste si atribuie pana la 120 de credite ECTS.

  Articolul 3 Recunoasterea diplomelor in vederea continuarii studiilor
  Autoritatile competente pentru recunoasterea academica a diplomelor sunt urmatoarele:
  - pentru partea franceza, autoritatea competenta pentru recunoasterea academica a unei diplome obtinute in strainatate si, mai ales, pe teritoriul statului celeilalte parti este institutia franceza de invatamant superior la care titularul diplomei intentioneaza sa se inscrie in vederea continuarii studiilor;
  - pentru partea romana, autoritatea competenta pentru recunoasterea academica a unei diplome obtinute in strainatate si, mai ales, pe teritoriul statului celeilalte parti este Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor. Institutiile de invatamant superior din Romania recunosc, in vederea continuarii studiilor, perioadele de studii finalizate cu o diploma care nu are echivalent in sistemul romanesc de invatamant superior, inclusiv diploma de Licence professionnelle obtinuta pe teritoriul statului celeilalte parti.
  Luand in considerare conditiile de admitere specifice fiecarei parti:
  3.1. Admiterea in ciclul de studii universitare de Licence/Licenta:
  Baccalauréat si "Diploma de bacalaureat" sau diploma de nivel echivalent dau acces la invatamant superior pe teritoriul statului celeilalte parti.
  3.1.a. Titularii diplomei de Baccalauréat sau ai oricarui titlu frarncez de nivel echivalent pot solicita admiterea in primul an de studii universitare de licenta.
  3.1.b. Titularii "Diplomei de bacalaureat" sau ai oricarui titlu romanesc de nivel echivalent pot solicita admiterea in primul an de studii universitare de Licence.
  3.1.c. Titularii diplomei Diplômé Universitaire de Technologie (DUT), careia ii corespund 120 de credite ECTS, si ai Diplômé d'Etudes Universitaires Générales (DEUG) pot continua studiile in primul ciclu de invatamant superior romanesc in vederea obtinerii "Diplomei de licenta".
  3.1.d. Titularii diplomei de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) pot solicita recunoasterea diplomei lor cu "Certificatul de competente profesionale" de nivel postliceal si pot solicita, ulterior, admiterea si continuarea studiilor in primul ciclu de invatamant superior romanesc in vederea obtinerii "Diplomei de licenta".
  3.2. Admiterea in ciclul de studii universitare de Master/Master, caruia ii corespund 300 de credite ECTS:
  3.2.a. Titularii diplomei care atesta obtinerea Licence francaise, careia ii corespund 180 de credite ECS, pot solicita in Romania admiterea in ciclul de studii universitare de Master.
  3.2.b. Titularii diplomei de Maitrise, careia ii corespund 240 de credite ECTS, pot solicita continuarea studiilor in vederea obtinerii in Romania a "Diplomei de master".
  3.2.c. Titularii "Diplomei de licenta", careia ii corespund 180 de credite ECTS, in conformitate cu legislatia nationala de transpunere a Declaratiei de la Bologna, pot solicita admiterea in Franta in ciclul de studii universitare de Master/Mastger.
  3.2.d. Titularii "Diplomei de licenta", eliberata anterior adoptarii legislatiei nationale de transpunere a Declaratiei de la Bologna, pot solicita admiterea in Franta in ciclul de studii universitare de Master/Master.
  3.3. Admiterea in Franta la studii de "inginer":
  Titularii "Diplomei de inginer", obtinuta in Romania, careia ii corespund 240 de credite ECTS, pot solicita inscrierea in Franta la continuarea studiilor in vederea obtinerii titlului de ingenieur diplome.
  3.4. Admiterea la studii doctorale
  3.4.a. Titularii diplomei de Diplômé de Master sau ai titlului de ingienieur diplome obtinute in Franta pot solicita inscrierea in Romania la studii doctorale.
  3.4.b. Titularii "Diplomei de master" sau ai "Diplomei de licenta", eliberata anterior adoptarii legislatiei nationale de transpunere a Declaratiei de la Bologna, sau cei ai "Diplomei de inginer", eliberata in urma unui program de studii integrat cu o durata de 5-6 ani, obtinute in Romania, pot solicita inscrierea in Franta la studii doctorale.
  3.5. Diplomele de doctor obtinute in Franta si in Romania
  Diplômé de docteur si "Diploma de doctor" sunt considerate de nivel comparabil.

  Articolul 4 Recunoasterea perioadelor de studii
  Pe teritoriul statului celeilalte parti, autoritatile competente pentru recunoasterea perioadelor de studii care nu constituie un program de studii complet si care nu se finalizeaza cu obtinerea unei diplome sunt institutiile de invatamant superior primitoare.
  La cerere, creditele ECTS obtinute si validate in statul de origine care nu atesta un program de studii complet de nivel Licence/Licenta sau de Master/Master pot fi validate de institutiile de invatamant superior primitoare din statul gazda.
  Institutia de invatamant superior primitoare din statul gazda stabileste, in aceleasi conditii ca si pentru studentii proprii, domeniul si programul de studii la care solicitantul poate accede, precum si numarul de credite ECTS care pot fi acordate.
  Anii de studii efectuati in cadrul anilor pregatitori de la scolile de prestigiu (grandes ecoles) sunt recunoscute de partea romana, in special in baza creditelor ECTS obtinute, in conformitate cu art. 2 alin. (3).

  Articolul 5 Informatii privind diplomele
  Autoritatile competente pentru furnizarea de informatii privind diplomele eliberate pe teritoriul statului celeilalte parti sunt:
  - pentru Franta, Centrul ENIC/NARIC Franta;
  - pentru Romania, Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor.

  Articolul 6 Intrarea in vigoare
  Prezentul acord intra in vigoare la data ultimei notificari a partilor privind finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa in vigoare.

  Articolul 7 Solutionarea diferendelor
  In caz de diferend intre parti privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord, partile, prin serviciile mentionate la art. 5, se vor consulta, prin notificare scrisa, in vederea solutionarii pe cale amiabila a diferendului.

  Articolul 8 Durata acordului
  Prezentul acord este incheiat pentru o perioada de 5 ani. Acordul se reinnoieste, prin tacita reconductiune, pentru noi perioade de cate un an. Fiecare dintre parti poate denunta acordul printr-o notificare transmisa pe cale diplomatica cu cel putin 6 luni inainte de data expirarii perioadei de valabilitate.


  Semnat la Bucuresti la data de 18 octombrie 2012, in doua exemplare originale, in limba franceza si in limba romana, toate textele fiind egal autentice.