DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 516 din 10 iulie 2014

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta lege reglementeaza regimul licentelor de depozit pentru gestionarea si garantarea integritatii stocurilor de seminte de consum, precum si regimul de utilizare a certificatelor de depozit pentru semintele de consum.


Art. 2
Pentru garantarea integritatii semintelor de consum depozitate, se adopta urmatoarele masuri de reglementare:
a) se instituie un sistem pentru acordarea licentelor de depozit si de gradare a semintelor de consum;
b) se infiinteaza Registrul special al certificatelor de depozit;
c) se constituie schema de garantare a finantarilor acordate de institutii de credit si/sau institutii financiare nebancare pe baza certificatelor de depozit;
d) se constituie Fondul de compensare a certificatelor de depozit.

Art. 3
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) seminte de consum – semintele de cereale, leguminoase boabe, oleaginoase si alte seminte destinate consumului uman, animal, industrializarii si comercializarii;
b) depozit – constructia terestra, ansamblul de constructii, inclusiv silozul, impreuna cu dotarile tehnice aferente, situate intr-o incinta destinata exclusiv depozitarii semintelor de consum;
c) depozitar – operatorul economic care are in proprietate unul sau mai multe depozite pentru care detine licenta de depozit si care poate emite certificate de depozit in conditiile prezentei legi;
d) depozitare – activitatea incluzand operatiunile de receptie, gradare, conditionare, pastrare si restituire a semintelor de consum;
e) deponent – persoana fizica sau juridica, proprietar al unei cantitati de seminte de consum pe care o preda direct sau prin reprezentantul sau autorizat, in vederea depozitarii la un depozitar, pentru care primeste in schimb unul sau mai multe certificate de depozit;

f) certificat de depozit – documentul in forma materiala si/sau electronica, care constituie titlu de credit negociabil, reprezentativ al marfii, la ordin sau la purtator, care este emis de un depozitar, in nume propriu sau pe numele unui deponent, in schimbul unei cantitati de seminte de consum pastrate o perioada determinata intr-un depozit licentiat, completat potrivit prevederilor prezentei legi si care se inregistreaza atat in Registrul de evidenta a certificatelor de depozit gestionat de depozitar, cat si in Registrul special al certificatelor de depozit gestionat de administrator, si care poate fi transmis, dupa caz, prin gir. Registrul de evidenta a certificatelor de depozit si Registrul special al certificatelor de depozit se organizeaza pe suport de hartie si in format electronic. In cazul certificatelor de depozit pe baza carora s-au acordat finantari de catre institutiile de credit, transmiterea prin gir se poate face numai cu acordul respectivului finantator si, dupa caz, al fondurilor de garantare;
g) certificat electronic de depozit – documentul special, avand caracteristicile enuntate la lit. f), cu exceptia caracterului sau materializat, menit sa faciliteze tranzactionarea bursiera in cadrul burselor de marfuri a activului sau suport;
h) activitate de gradare – activitatea profesionala de identificare si separare, pe criterii de calitate, a loturilor de seminte pentru consum, in vederea incadrarii acestora in unul dintre gradele prevazute in Manualul de gradare a semintelor de consum;
i) detinator de certificat de depozit – orice persoana fizica sau juridica care, in calitate de posesor al certificatului de depozit, poate pretinde predarea de catre depozitar, la prima cerere, a semintelor de consum mentionate in certificatul de depozit, in schimbul acestui certificat;
j) licenta de depozit – documentul emis de ministerul de resort care atesta ca depozitarul indeplineste conditiile tehnice si financiare pentru depozitare, potrivit prevederilor prezentei legi;
k) pretul mediu de piata al semintelor de consum – pretul format liber, pe baza cererii si ofertei, respectiv pe baza informatiilor de pret colectate prin Sistemul Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare (S.I.P.P.A.A) si Bursa Romana de Marfuri si aprobat de catre Comisia pentru acordarea licentelor de depozit; pretul se stabileste si se actualizeaza periodic, in functie de evolutia pietei semintelor de consum si se comunica, de catre Comisia pentru acordarea licentelor de depozit, administratorului, care asigura informarea publica prin publicarea saptamanala a acestuia pe site-ul propriu si intr-un ziar de specialitate;
l) punct de receptie a semintelor de consum – locul in care o persoana fizica sau juridica ori reprezentantul autorizat al acesteia, care are in proprietate o cantitate de seminte de consum, o preda in vederea depozitarii;
m) administrator – persoana juridica de drept privat constituita potrivit prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de interes general si cu finantare din surse proprii, care este desemnata de ministerul de resort cu atributii in organizarea si gestionarea regimului certificatelor de depozit pe baza Registrului special al certificatelor de depozit, precum si in verificarea respectarii de catre depozitari a regimului certificatelor de depozit primite de la administrator;
n) entitati mandatate – persoanele juridice de drept privat constituite potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, desemnate de ministerul de resort cu responsabilitati pentru verificarea si certificarea indeplinirii conditiilor/obligatiilor financiare si tehnice pentru acordarea licentei de depozit si monitorizarea la depozitele licentiate a stocurilor de seminte de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit si pe seama carora s-au acordat credite;
o) fond de garantare – institutia financiara nebancara constituita in conformitate cu Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, inscrisa in Registrul special al Bancii Nationale a Romaniei, care are ca obiect de activitate garantarea creditelor si administrarea schemei de garantare a finantarilor acordate de institutiile financiare, pe baza certificatelor de depozit;
p) fond de compensare pentru certificatele de depozit – persoana juridica de drept privat, organizata potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care are ca obiect de activitate compensarea pierderilor de venituri ale deponentilor, in urma constatarii indisponibilitatii partiale sau totale a certificatelor de depozit detinute de respectivii deponenti si care asigura administrarea schemei de compensare a certificatelor de depozit.


Capitolul II - Licenta de depozit


Art. 4
(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare ministerul de resort, reprezinta autoritatea publica responsabila cu acordarea licentelor de depozit si autorizarea gradatorilor pentru semintele de consum, in conditiile prezentei legi.
(2) Operatorii economici care au in proprietate unul sau mai multe depozite autorizate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 225/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si desfasoara activitati de depozitare a semintelor de consum, pot solicita in scris, ministerului de resort, acordarea licentei de depozit.
(3) In vederea acordarii licentei de depozit pentru semintele de consum se infiinteaza Comisia pentru acordarea licentelor de depozit, denumita in continuare Comisia, ca organism deliberativ, fara personalitate juridica.
(4) Comisia are urmatoarele atributii principale:
a) verificarea rapoartelor si a documentatiei aferente primite de la entitatile mandatate, cu privire la indeplinirea conditiilor/obligatiilor financiare si tehnice pentru acordarea licentei de depozit;
b) analizarea aplicarii masurilor de remediere a deficientelor constatate, de suspendare sau anulare a licentei de depozit; c) prezentarea de propuneri ministerului de resort privind acordarea/ suspendarea/anularea licentelor de depozit.
(5) Comisia este compusa din 15 membri, dintre care 4 membri sunt desemnati de ministerul de resort si 11 membri sunt desemnati de asociatiile profesionale/patronale cu activitate in domeniul productiei, depozitarii, comercializarii, procesarii semintelor de consum, de bursele de marfuri autorizate potrivit prevederilor Legii nr. 357/2005 privind bursele de marfuri, care administreaza o piata pe care se pot tranzactiona certificate de depozit pentru seminte de consum, de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, precum si de Comisia Nationala de Gradare a Semintelor de Consum.
(6) Componenta Comisiei se realizeaza in conditii nediscriminatorii pentru accesul depozitarilor la desfasurarea unei activitati economice, pe baza de criterii obiective si transparente.
(7) Presedintia comisiei se asigura de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(8) Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei, atributiile si obligatiile acesteia, precum si componenta nominala se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Art. 5
(1) Formularul licentei de depozit are regim special, este prevazut cu elemente de siguranta si se tipareste in conditiile legii, de catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala” – S.A., la solicitarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(2) Formularul-tip al licentelor de depozit este prevazut in normele metodologice pentru aplicarea prezentei legi.
(3) Sumele necesare pentru tiparire vor fi asigurate din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
(4) Formularele licentelor de depozit tiparite potrivit prevederilor art. 3 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 149/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, existente in stoc la data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi mentin valabilitatea si se utilizeaza pana la epuizarea stocului.

Art. 6
(1) Licenta de depozit se acorda la cererea operatorului economic constituit in conditiile legii, pentru fiecare depozit aflat in proprietate, daca sunt indeplinite conditiile/obligatiile financiare si de performanta tehnica pentru siguranta alimentelor, gradare si depozitare, potrivit prevederilor prezentei legi si ale normelor metodologice pentru aplicarea acesteia.
(2) Verificarea si certificarea indeplinirii conditiilor/obligatiilor financiare si tehnice pentru acordarea licentei de depozit se realizeaza de catre entitatile mandatate in acest scop de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si se finalizeaza prin incheierea unui raport, care se inainteaza Comisiei.
(3) Entitatile mandatate au urmatoarele obligatii principale:
a) verificarea si certificarea indeplinirii conditiilor/obligatiilor financiare si tehnice pentru acordarea licentei de depozit;
b) monitorizarea permanenta la depozitele licentiate a stocurilor de seminte de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit;
c) intocmirea de rapoarte de verificare si control care se inainteaza ministerului de resort, administratorului, fondurilor de garantare si institutiilor de credit sau institutiilor financiare nebancare care au acordat credite, precum si burselor care detin in portofoliu contracte pe baza de certificate de depozit.
(4) Aprobarea si desemnarea entitatilor mandatate se fac in conditii nediscriminatorii, pe baza de criterii obiective si transparente, care se aproba prin ordin al ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale.
(5) Lista entitatilor mandatate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru verificarea si certificarea indeplinirii conditiilor/obligatiilor financiare si tehnice pentru acordarea licentei de depozit, precum si pentru monitorizarea permanenta la depozitele licentiate a stocurilor de seminte de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit, se publica pe site-ul ministerului de resort si pe site-urile structurilor teritoriale din subordine, pentru a se asigura informarea publica a celor interesati.
(6) Costurile generate de desfasurarea actiunilor de verificare si certificare a indeplinirii conditiilor/obligatiilor financiare si tehnice pentru acordarea licentei de depozit se suporta de catre depozitar si se stabilesc prin contractul incheiat intre acesta si oricare dintre entitatile mandatate.

Art. 7
Licenta de depozit se elibereaza fara perceperea de taxe.

Art. 8
Licenta de depozit este valabila pe o perioada nelimitata, daca sunt respectate conditiile tehnice si financiare pentru depozitare, care au condus la acordarea acesteia, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 9
Dispozitiile art. 8 se aplica si licentelor de depozit emise potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 141/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 149/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, la cererea scrisa a detinatorilor acestora, daca sunt respectate prevederile prezentei legi si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 10
(1) Pe perioada de valabilitate a licentei de depozit este obligatorie atat verificarea permanenta a modului in care depozitarul respecta conditiile/obligatiile care au dus la acordarea licentei de depozit, cat si monitorizarea stocurilor de seminte de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit si pe seama carora s-au acordat credite.
(2) Verificarile se realizeaza de entitatile mandatate in acest scop de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in conformitate cu prevederile art.6.
(3) Verificarile se desfasoara lunar sau ori de cate ori este necesar, iar rezultatele verificarilor se consemneaza in rapoarte care se inainteaza ministerului de resort, Comisiei, fondurilor de garantare si institutiilor de credit sau institutiilor financiare nebancare care au acordat credite, precum si burselor care detin in portofoliu contracte pe baza de certificate de depozit.
(4) Pe baza concluziilor si propunerilor cuprinse in rapoartele intocmite ca urmare a verificarilor, Comisia analizeaza aplicarea masurilor de remediere a deficientelor constatate, de suspendare sau anulare a licentei de depozit, dupa caz.
(5) Situatiile si conditiile de suspendare sau anulare a licentei de depozit, procedurile privind depunerea contestatiilor la deciziile Comisiei si modul de solutionare a acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(6) In termen de maximum 45 de zile de la primirea rapoartelor prevazute la alin. (3), Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale dispune efectuarea de controale la depozitele licentiate, mentionate in aceste rapoarte, cu privire la exercitarea si conformitatea datelor din rapoarte cu situatia din teren, care se efectueaza de personalul cu atributii in inspectii tehnice in domeniul depozitarii semintelor de consum.
(7) In cazul in care se constata incalcarea prevederilor prezentei legi in activitatea entitatilor mandatate, ministerul de resort retrage aprobarea si desemnarea acestora si sesizeaza organele in drept cu privire la cele constatate.

Art. 11
(1) Pe baza rapoartelor prevazute la art. 10 si a punctului de vedere exprimat in scris Comisiei de catre depozitarul in cauza, Comisia propune ministerului de resort mentinerea/suspendarea/anularea licentei de depozit, in conditiile prevazute prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Decizia finala, privitoare la suspendarea/anularea unei licente de depozit, se comunica, de catre Comisie atat depozitarului in cauza, cat si tuturor partilor implicate, respectiv administratorului, fondurilor de garantare si institutiilor de credit sau institutiilor financiare nebancare.
(3) Pe perioada suspendarii sau in cazul anularii licentei de depozit, depozitarul va exercita toate obligatiile unui depozitar diligent pentru toate cantitatile de seminte de consum pentru care s-au emis certificate de depozit si se afla in circulatie la data suspendarii/anularii licentei de depozit.

Art. 12
Depozitarul poate solicita retragerea propriei licente de depozit printr-o cerere scrisa, inaintata Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit, in conditiile stabilite de normele metodologice pentru aplicarea prezentei legi.

Art. 13
(1) Depozitarul are obligatia:
a) sa puna la dispozitia administratorului certificatele de depozit neutilizate si neinscrise in Registrul de evidenta a certificatelor de depozit, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data comunicarii Comisiei privind suspendarea/anularea licentei de depozit sau de la data expirarii acesteia;
b) sa comunice administratorului, pe suport de hartie si in format electronic, lista certificatelor de depozit anulate ca urmare a restituirii semintelor de consum deponentilor, inscrisa in Registrul special al certificatelor de depozit, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data anularii acestora;
c) sa comunice administratorului, pe suport de hartie si in format electronic, situatia detaliata a certificatelor de depozit valide, aflate in circulatie/gajate la institutii de credit sau institutii financiare nebancare, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data comunicarii Comisiei privind suspendarea/anularea licentei de depozit sau de la data expirarii acesteia.
(2) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) lit. a) si b) atrage anularea, de catre administrator, a tuturor certificatelor de depozit puse la dispozitia respectivului depozitar si publicarea seriei si numarului certificatelor astfel anulate intr-un ziar de larga circulatie si pe site-ul administratorului.


Capitolul III - Depozitarea semintelor de consum


Art. 14
(1) Depozitarea semintelor de consum se face pe baza contractului de depozit, care se incheie intre depozitar si deponent.
(2) In situatia in care depozitarul are si calitatea de deponent, acesta se subroga in drepturile si obligatiile prevazute de prezenta lege si are obligatia sa intocmeasca documente de gestiune contabila care atesta existenta, in depozitele licentiate, a stocului de seminte de consum proprii, pentru care completeaza certificate de depozit, atat la data emiterii certificatelor, cat si lunar, pe perioada de valabilitate a acestora.
(3) Depozitarii asigura conditiile necesare pentru informarea publica cu privire la tarifele de depozitare percepute, prin afisarea si actualizarea listelor cu acestea la fiecare depozit licentiat.
(4) Plata serviciilor prestate in baza contractului de prestari servicii depozitare se face in bani sau in natura; pentru plata in natura, contravaloarea se calculeaza la pretul mediu de piata al produsului, valabil in momentul efectuarii platii.

Art. 15
(1) Fiecare depozitar este obligat sa incheie contracte atat pentru asigurarea bunurilor, respectiv pentru spatiile de depozitare si constructiile aferente acestora, aflate in proprietate, cat si pentru semintele de consum depozitate in aceste spatii, in conformitate cu prevederile Codului Civil.
(2) Politele de asigurare se incheie pentru minimum urmatoarele perioade:
a) de valabilitate a licentei de depozit, in cazul spatiilor de depozitare si al constructiilor aferente licentiate;
b) de valabilitate a certificatelor de depozit emise, pentru cantitatile de seminte de consum depozitate.
(3) Politele se incheie separat, pentru spatiile de depozitare si constructiile aferente acestora, respectiv pentru semintele de consum depozitate aferente certificatelor de depozit eliberate, cel putin pentru urmatoarele riscuri: de incendiu, trasnet, explozie, cutremur, inundatie, vandalism, furt, management, prabusire si/sau alunecare de teren.
(4) Depozitarul este obligat sa achite primele de asigurare, in numarul si cuantumul stipulate prin politele de asigurare.
(5) In situatia in care depozitarul are si calitatea de deponent, dreptul de despagubiri rezultate din contractul de asigurare a semintelor de consum pentru care s-au eliberat certificate de depozit si care au fost utilizate pentru obtinerea unui credit va fi transmis integral finantatorului.
(6) In toate celelalte cazuri, despagubirile incasate de depozitari pe seama contractelor de asigurare a semintelor de consum se utilizeaza in integralitate pentru plata contravalorii semintelor depuse de catre deponenti.

Art. 16
(1) Depozitarul va pastra semintele de consum separat, in functie de gradul inregistrat pentru fiecare certificat de depozit emis, astfel incat restituirea sa se faca in limitele de calitate corespunzatoare gradului atribuit la receptie.
(2) Pe perioada depozitarii semintelor de consum, scazamintele si perisabilitatea se stabilesc prin normele metodologice la prezenta lege.

Art. 17
La solicitarea deponentilor, depozitarul poate sa incheie contracte de depozit si/sau achizitie de seminte de consum si sa accepte in mod nediscriminatoriu cantitatile de seminte de consum aduse ulterior spre depozitare/vanzare pe baza acestor contracte, in conditiile prevazute in manualul de gradare, pana la capacitatea maxima pentru care s-a acordat licenta de depozit.


Capitolul IV - Sistemul national de gradare a semintelor de consum


Art. 18
(1) Activitatea de gradare a semintelor de consum este organizata in cadrul Sistemului national de gradare a semintelor de consum, care este condus si gestionat de catre Comisia Nationala de Gradare a Semintelor de Consum.
(2) Comisia Nationala de Gradare a Semintelor de Consum este persoana juridica, fara scop lucrativ, de interes general si de utilitate publica, cu finantare din surse proprii, formata din reprezentanti ai ministerului de resort, ai Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ai patronatelor si ai organizatiilor profesionale pe produs sau grupe de produse in domeniul productiei, depozitarii, procesarii, comercializarii si standardizarii semintelor de consum.

Art. 19
(1) Gradarea semintelor de consum se efectueaza de catre gradatori autorizati prin acordarea unei licente de gradator, in conformitate cu prevederile Sistemului national de gradare a semintelor de consum.
(2) Gradatorii pot avea si calitatea de angajati ai societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se ocupa cu activitatea de depozitare, comercializare sau procesare a semintelor de consum. (3) Gradarea semintelor de consum proprietate a depozitarului licentiat se face de catre un gradator care nu are calitatea de salariat al acestuia.

Art. 20
(1) Gradarea se efectueaza la toate punctele de receptie a semintelor de consum.
(2) Manualul de gradare a semintelor de consum se aproba si poate fi modificat sau completat, la propunerea Comisiei Nationale de Gradare a Semintelor de Consum, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.


Capitolul V - Regimul certificatelor de depozit pentru seminte de consum


Art. 21
Pentru semintele de consum aflate in depozite care detin licente de depozit, depozitarii pot solicita eliberarea de certificate de depozit.

Art. 22
(1) Organizarea si gestionarea regimului de evidenta a certificatelor de depozit pentru seminte de consum se asigura de un administrator desemnat de ministerul de resort.
(2) Desemnarea administratorului se face in conditii nediscriminatorii, pe baza de criterii riguroase de eligibilitate, obiective si transparente, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, la propunerea Comisiei.
(3) Administratorul are urmatoarele obligatii principale:
a) organizarea si gestionarea regimului de evidenta a certificatelor de depozit tiparite si distribuite depozitarilor, pe baza Registrului special al certificatelor de depozit;
b) verificarea la depozitari a respectarii regimului certificatelor de depozit emise;
c) asigurarea necesarului de formulare de certificate de depozit;
d) aplicarea tuturor masurilor stabilite pentru acesta de prezenta lege.
(4) Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (3) sau falsul si uzul de fals in exercitarea acestor obligatii atrage raspunderea civila si/sau penala a administratorului.
(5) Cheltuielile administratorului, generate de activitatile privind organizarea si gestionarea regimului de evidenta a certificatelor de depozit pe baza Registrului special al certificatelor de depozit, precum si de verificarea la depozitari a respectarii regimului certificatelor de depozit se suporta din surse proprii si/sau din contributiile platite de depozitarii licentiati.
(6) Contributiile se stabilesc in cota procentuala raportata la valoarea de piata a semintelor de consum pentru care s-au emis certificate de depozit, calculata pe baza pretului mediu de piata al semintelor de consum si sunt prevazute in contractul incheiat intre administrator si depozitarul care solicita certificate de depozit.

Art. 23
(1) Certificatul de depozit in forma materiala constituie titlu de credit negociabil reprezentativ al marfii, la ordin sau la purtator, transmisibil, fara limite sau restrictii, in lipsa de stipulatie contrara, inserata in titlu, la cererea detinatorului de certificat de depozit.
(2) Certificatul de depozit este titlu executoriu atat pentru valoarea semintelor de consum depozitate pentru care a fost emis, cat si pentru sumele si dobanzile garantate cu acesta.

Art. 24
(1) Certificatul de depozit in forma materiala este emis sub forma unui document cu regim special, tiparit contra cost de Compania Nationala "Imprimeria Nationala” – S.A., pus la dispozitia depozitarilor licentiati de administrator.
(2) Demersurile pentru tiparirea certificatelor de depozit si responsabilitatea evidentei acestora, precum si a Registrului special al certificatelor de depozit revin administratorului.
(3) Depozitarul este obligat sa elibereze deponentului certificatul de depozit, completat potrivit normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 25
(1) Formularul-tip al certificatelor de depozit este prevazut in normele metodologice pentru aplicarea prezentei legi.
(2) Certificatul de depozit emis in conformitate cu prevederile prezentei legi trebuie sa contina, sub sanctiunea nulitatii, urmatoarele mentiuni:
a) seria si numarul certificatului de depozit;
b) denumirea si sediul depozitarului, numarul licentei de depozit, codul unic de inregistrare, adresa depozitarului;
c) date pentru identificarea deponentului si semnatura lui;
d) data emiterii certificatului de depozit si perioada depozitarii semintelor de consum;
e) denumirea semintelor de consum si cantitate predata;
f) tipul, anul recoltei, clasa si gradul semintelor de consum predate;
g) tariful serviciilor prestate si, unde este cazul, valoarea serviciilor platite in avans;
h) semnatura si stampila depozitarului;
i) o sectiune destinata transmiterii dreptului asupra acestuia, precum si pentru constituirea garantiei reale mobiliare asupra semintelor de consum depozitate.
(3) Formularele certificatelor de depozit tiparite potrivit prevederilor art. 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 149/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, existente in stoc la data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi mentin valabilitatea si se utilizeaza pana la epuizarea stocului.

Art. 26
(1) Regimul de functionare, transmitere si valorificare a certificatului electronic de depozit se propune de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin consultarea institutiilor specializate in materia inregistrarii, tranzactionarii si post-tranzactionarii, si se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Regimul certificatelor electronice de depozit va fi organizat si gestionat de administrator.

Art. 27
(1) Depozitarii elibereaza deponentilor certificate de depozit, in limita a maximum 90% din cantitatea de seminte de consum predata spre depozitare.
(2) Diferenta de cantitate depusa spre depozitare va fi depusa la dispozitia proprietarului dupa determinarea si aplicarea scazamintelor si perisabilitatilor pentru semintele de consum depozitate, in conformitate cu normele tehnice in vigoare.
(3) Certificatul de depozit este valabil pana la data restituirii marfii de catre depozitar, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii sale.
(4) Pentru depozitarea semintelor de consum peste termenul prevazut la alin. (3), depozitarul elibereaza un nou certificat de depozit.
(5) In cazul certificatelor de depozit utilizate la acordarea de finantari pe termen mai mare de 12 luni, depozitarii sunt obligati sa le reinnoiasca, la solicitarea institutiilor financiare, pe cheltuiala deponentului si pentru o perioada stabilita intre parti, fara a fi necesara prezentarea vechiului talon de gaj detinut de finantator, acesta urmand sa fie eliberat numai la primirea celui nou, completat corespunzator. Aceste dispozitii se aplica si in situatia in care depozitarul are si calitate de deponent.

Art. 28
Certificatul de depozit, completat si inregistrat in conformitate cu prevederile prezentei legi, poate fi utilizat la constituirea unei garantii reale, la solicitarea detinatorului legal al acestuia, adresata unei institutii de credit sau institutii financiare nebancare, pentru acordarea unui credit, in conditiile prevazute de lege, numai daca a fost inscris in Registrul special al certificatelor de depozit gestionat de administrator.

Art. 29
(1) Depozitarul este obligat sa inscrie in Registrul de evidenta a certificatelor de depozit, aflat la dispozitia sa, inregistrari complete referitoare la certificatele de depozit eliberate, anulate sau necompletate, inclusiv cantitatile de seminte de consum depozitate, si sa le comunice apoi administratorului, in termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii/anularii acestora, pentru a fi inregistrate in Registrul special al certificatelor de depozit.
(2) Registrul de evidenta a certificatelor de depozit si certificatele de depozit vor fi pastrate in conditiile legii si sunt supuse verificarilor efectuate in temeiul prezentei legi.
(3) Deteriorarea, distrugerea sau furtul certificatelor de depozit si/sau al Registrului de evidenta a certificatelor de depozit din culpa depozitarului, atrage raspunderea civila sau penala a acestuia, dupa caz.
(4) Certificatele de depozit puse la dispozitia depozitarilor de catre administrator, care sunt pierdute, deteriorate, distruse sau furate, se comunica administratorului de catre depozitari sau, dupa caz, de catre detinatorii legali ai acestora, care vor anula si vor publica, intr-un ziar central de larga circulatie, seria si numarul acestora.

Art. 30
(1) Administratorul va tine evidenta certificatelor de depozit tiparite si distribuite depozitarilor intr-un Registru special al certificatelor de depozit, al carui model este prevazut in normele metodologice la prezenta lege.
(2) Registrul special si certificatele de depozit vor fi pastrate in conditiile legii.
(3) Depozitarul este obligat ca in termen de 3 zile lucratoare de la eliberarea certificatului de depozit sa comunice administratorului, toate datele necesare pentru inregistrarea in Registrul special al certificatelor de depozit privind certificatele de depozit eliberate, anulate, necompletate sau restituite, precum si cantitatile de seminte de consum depozitate.

Art. 31
(1) La cererea detinatorului certificatului de depozit si in schimbul acestuia, depozitarul este obligat sa predea, in termen de maximum 14 zile lucratoare, semintele de consum depozitate, in conditiile de cantitate si calitate specificate in certificatele de depozit, dupa indeplinirea urmatoarelor obligatii:
a) plata scadenta, de catre detinatorul certificatului de depozit, a contravalorii serviciilor de depozitare, calculate pana la data restituirii;
b) deducerea cantitativa a scazamintelor si a perisabilitatilor corespunzatoare, potrivit normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(2) Restituirea semintelor de consum se face la gradul stabilit la receptie si inscris in certificatul de depozit.
(3) Costurile de livrare se suporta de catre detinatorul certificatului de depozit.
(4) Depozitele devin indisponibile in momentul in care se constata de catre finantatori sau detinatorii certificatelor de depozit ca depozitarul nu este in masura sa livreze semintele de consum sau in situatia in care lichidatorul judiciar numit in conditiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, confirma inexistenta sau indisponibilitatea semintelor de consum inscrise in certificatele de depozit. In situatia indisponibilitatilor stocurilor de seminte, cauzata de evenimente asigurate, se va executa polita de asigurare de catre depozitar sau, dupa caz, de finantator. In aceasta situatie, daca finantatorul declara exigibilitatea creditului, executa polita de asigurare si, ulterior incasarii acesteia, solicita, dupa caz, plata garantiei de catre fondurile de garantare.


Capitolul VI - Schema de garantare a finantarilor acordate de institutiile finantatoare pe baza certificatelor de depozit


Art. 32
(1) Se instituie schema de garantare a finantarilor acordate de institutii de credit si/sau institutii financiare nebancare, exclusiv pe seama certificatelor de depozit.
(2) Fondurile de garantare care solicita participarea la schema de garantare a finantarilor acordate de institutiile financiare pe baza certificatelor de depozit se selecteaza, in conditiile legii, de ministerul de resort, pe baza de criterii riguroase de eligibilitate, in vederea diminuarii riscurilor asociate.

Art. 33
(1) Anual, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Cap. 83.01 "Agricultura, Silvicultura, Piscicultura si Vanatoare” titlul "imprumuturi” se aloca sumele necesare fondurilor de garantare, la solicitarea acestora, care vor fi utilizate pentru garantarea finantarilor acordate de institutiile financiare detinatorilor legali de certificate de depozit, exclusiv pe seama certificatelor de depozit-talon de gaj. Finantarile nu pot depasi valoarea de piata a semintelor de consum pentru care s-au emis certificatele de depozit in cauza, valoare calculata pe baza pretului mediu de piata valabil la data acordarii finantarii.
(2) Disponibilitatile schemei de garantare a certificatelor de depozit vor fi utilizate de fondurile de garantare pentru garantarea in proportie de 80% din valoarea finantarilor acordate pe seama certificatelor de depozit–talon de gaj, la solicitarea institutiilor financiare, in conditiile prezentei legi.
(3) Garantiile se acorda in conditiile prevazute de Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub forma de garantii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C155 din 20 iunie 2008, astfel incat sa nu intre sub incidenta regulilor de ajutor de stat.

Art. 34
(1) Fondurile de garantare au in vedere urmatoarele aspecte:
a) in situatia in care valoarea finantarii scade in timp, suma garantata trebuie sa descreasca in mod proportional, astfel incat, in orice moment, garantia sa nu acopere, dupa caz, mai mult de 80% din valoarea finantarii;
b) pierderile trebuie suportate proportional si in acelasi mod de catre institutiile financiare si de catre fondurile de garantare;
c) beneficiarii platesc anual un comision de garantare, stabilit in conformitate cu Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub forma de garantii.
(2) Comisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt venituri ale acestora.
(3) Acordarea sumelor se face in baza conventiilor incheiate intre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si fondurile de garantare.
(4) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale aloca sumele necesare fondurilor de garantare in raport cu gradul de utilizare a celor acordate anterior in acest scop.
(5) Sumele alocate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se evidentiaza distinct in inregistrarile contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate "imprumuturi subordonate”.
(6) Dobanda incasata de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea in depozite bancare a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este venit neimpozabil pentru acestea si va fi utilizata exclusiv pentru plata garantiilor executate de institutiile financiare. Dobanda se capitalizeaza in aceleasi conditii ca si sumele alocate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si, la finalul schemei de garantare, se restituie acestuia.
(7) Sumele alocate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sunt utilizate de fondurile de garantare pentru constituirea plafonului de garantare, cu o expunere de pana la 5 ori.
(8) In situatia in care valoarea garantiilor aprobate de fondurile de garantare si executate de institutiile financiare in cazul beneficiarilor care, la scadenta, nu ramburseaza contravaloarea creditelor garantate de acestea, depaseste nivelul dobanzilor acumulate, pot fi afectate si sumele alocate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Reintregirea sumelor alocate se va realiza din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. 35
(1) Creantele fondurilor de garantare rezultate din platile efectuate potrivit art. 34 alin. (8) sunt creante bugetare si, pentru recuperarea acestora, se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Inscrisurile intocmite de fondurile de garantare prin care se individualizeaza sumele de recuperat exprimate in moneda nationala constituie titluri de creanta si cuprind elementele actului administrativ fiscal prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Titlurile de creanta pot fi contestate pe cale administrativa, potrivit legii, la organul emitent iar, dupa solutionarea acestei contestatii, o noua contestatie poate fi depusa la sediul instantei judecatoresti competente, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Titlul de creanta constituie titlu executoriu la data expirarii termenului de scadenta prevazut in acesta.
(5) Titlurile executorii, impreuna cu dovada comunicarii acestora catre debitor, se transmit organelor fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in vederea recuperarii debitului dupa expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanta necontestate sau dupa ramanerea definitiva a acestora in sistemul cailor administrative de atac ori dupa pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive.
(6) Cuantumul obligatiilor fiscale accesorii se calculeaza de catre fondurile de garantare de la data scadentei si pana la data transmiterii catre organele fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit alin. (5), iar organele fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor calcula obligatii fiscale accesorii de la data transmiterii titlurilor executorii si pana la data stingerii sumelor prevazute in acestea.
(7) Obligatiile fiscale accesorii calculate de catre fondurile de garantare vor fi individualizate intr-un titlu de creanta, dispozitiile alin. (1) – (5) aplicandu-se in mod corespunzator.
(8) In procedura insolventei, inscrierea creantei bugetare la masa credala se face de catre fondurile de garantare.
(9) Sumele incasate potrivit alin. (1) sunt venituri la bugetul de stat.

Art. 36
Lunar, pana la data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale situatia sumelor primite si utilizate, in vederea intocmirii contului de executie pentru luna expirata si transmiterii acestuia la Ministerul Finantelor Publice, pana la data de 15 a lunii curente.


Capitolul VII - Fondul de compensare pentru certificatele de depozit


Art. 37
(1) Se constituie Fondul de compensare pentru certificatele de depozit, denumit in continuare Fond, ca persoana juridica de drept privat organizata in conditiile legii, in baza actului constitutiv aprobat in prealabil de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu finantare din surse proprii.
(2) Sediul Fondului este in municipiul Bucuresti.

Art.38
Operatorii economici care au in proprietate unul sau mai multe depozite pentru care detin licente de depozit emise in conditiile prezentei legi pot fi membri ai Fondului.

Art. 39
(1) Scopul Fondului este de a compensa deponentii/creditorii in conditiile prezentei legi si ale reglementarilor proprii, in situatia incapacitatii membrilor Fondului de a returna fondurile banesti reprezentand pierderile de venit generate in urma constatarii indisponibilitatii partiale sau totale a cantitatii de seminte de consum specificate in certificatele de depozit detinute de respectivii deponenti/creditori.
(2) Valoarea creantei unui deponent/creditor va fi calculata potrivit dispozitiilor legale si contractuale care reglementeaza activitatea Fondului, luand in considerare compensarea si creantele reciproce de compensat, care sunt aplicabile la data constatarii.
(3) Fondul va proceda la stabilirea pierderilor financiare rezultate fata de contravaloarea certificatului de depozit indisponibil, calculata la pretul mediu de piata al semintelor de consum, in termen de maximum 30 de zile de la data sesizarii de catre deponenti si/sau creditori.
(4) In termen de maximum 30 de zile de la stabilirea valorii creantelor, Fondul va compensa aceste pierderi, in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale reglementarilor proprii.

Art. 40
(1) Fondul compenseaza in mod egal si nediscriminatoriu toti deponentii/creditorii, in limita unui plafon stabilit anual, in conformitate cu reglementarile proprii de functionare.
(2) In cazul in care compensatia deponentilor/creditorilor este asigurata din executarea unor contracte de asigurari, niciun deponent/creditor nu are dreptul la compensatie din partea Fondului.

Art. 41
(1) In situatiile prevazute la art. 39 si 40, Fondul va publica pe site-ul propriu si la sediul membrului aflat in imposibilitatea de a returna fondurile banesti deponentilor/creditorilor, precum si in cel putin doua cotidiene de difuzare nationala, informatii privind: incapacitatea membrului de a-si onora obligatiile fata de deponenti/creditori, locul, modul si perioada de timp in care se pot inregistra cererile de compensare, precum si data inceperii platii compensatiilor catre beneficiari.
(2) Fondul se subroga de drept in drepturile deponentilor/creditorilor, pentru o suma egala cu platile efectuate pentru compensari. Fondul se va inscrie in tabloul creditorilor pentru respectiva suma, in cazul lichidarii judiciare a membrilor sai.

Art. 42
(1) Fondul va avea urmatoarele resurse financiare:
a) contributia initiala a membrilor, al carei nivel si mod de plata se stabilesc prin reglementarile proprii ale Fondului;
b) contributia anuala platita de membri;
c) venituri din investirea resurselor Fondului;
d) venituri din recuperarea creantelor compensate de Fond;
e) imprumuturi pe termen scurt care sa acopere in exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compensarilor;
f) dobanzi incasate la depozitele constituite de Fond;
g) despagubiri din contractele de asigurare ale membrilor;
h) alte venituri, donatii, sponsorizari si altele asemenea, din surse interne si/sau internationale.
(2) Cheltuielile legate de administrarea si functionarea Fondului vor fi acoperite pe seama veniturilor din investirea resurselor Fondului, precum si din alte venituri stabilite prin reglementarile proprii.

Art. 43
(1) Fondul poate investi resursele financiare disponibile in titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice si/sau in depozite bancare.
(2) Excedentul anual al Fondului este venit neimpozabil.
(3) Fondul va prezenta ministerului de resort un raport anual de activitate, pana la data de 30 iunie.

Art. 44
Prin hotarare a Guvernului se aproba reglementarile metodologice proprii ale Fondului, care privesc modul de organizare si functionare, finantarea, atributiile si obligatiile Fondului, inclusiv stabilirea plafoanelor de compensare si modul de calcul si acordare a compensarilor.


Capitolul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 45
(1) Faptele ce constituie contraventii la prevederile prezentei legi si modul de sanctionare a acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane imputernicite in acest sens prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
(3) Sanctiunile contraventionale se aplica persoanelor fizice si persoanelor juridice.

Art. 46
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va elabora si supune aprobarii Guvernului normele metodologice de aplicare.

Art. 47
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga:
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 828 din 18 noiembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 149/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 82/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit si pentru stabilirea contraventiilor si a modului de sanctionare a acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 19 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.