DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului republicata 2014. Legea 101/2011 republicata 2014Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 223 din 28 martie 2014

Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 449 din 28 iulie 2011.

Art. 1
Prezenta lege stabileste masuri de natura penala pentru a asigura o protectie eficace a mediului.

Art. 2
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) incalcarea dispozitiilor legale in domeniu - nerespectarea prevederilor privind actiuni sau inactiuni interzise potrivit actelor normative in domeniu, prin care se transpun actele juridice prevazute in anexele A si B la Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protectia mediului prin intermediul dreptului penal, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 328 din 6 decembrie 2008, cu modificarile ulterioare, astfel cum sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2;
b) specii de flora si fauna salbatica protejate - speciile prevazute in anexele A si B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protectia speciilor, faunei si florei salbatice prin controlul comertului cu acestea, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 61 din 3 martie 1997, cu modificarile ulterioare;
c) comert - comertul astfel cum este definit in art. 2 lit. u) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificarile ulterioare;
d) materiale nucleare - materiale nucleare, astfel cum sunt definite de art. 1 pct. 1 lit. h) din Conventia privind raspunderea civila pentru daune nucleare, incheiata la Viena la 21 mai 1963, la care Romania a aderat prin Legea nr. 106/1992, cu modificarile ulterioare;
e) prejudiciu semnificativ adus mediului - o dauna ireversibila sau de lunga durata, cuantificabila ori nu in bani, produsa in orice mod asupra mediului, sau care a provocat ori este de natura sa provoace decesul sau vatamarea grava a integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane;
f) instalatie in care se desfasoara o activitate periculoasa - instalatie prevazuta de legislatia in vigoare in care se desfasoara activitati care pot avea un impact semnificativ asupra mediului;
g) materiale in sensul art. 8 alin. (1) - orice material chimic, biologic, radioactiv sau nuclear, prevazut de actele normative mentionate in anexele nr. 1 si 2, care poate produce un impact semnificativ asupra mediului;
h) materiale radioactive periculoase - substante care prezinta un risc radiologic deosebit potrivit legislatiei in vigoare.


Art. 3
Colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deseuri, inclusiv supravegherea acestor operatiuni si intretinerea ulterioara a spatiilor de eliminare, precum si actiunile intreprinse de brokeri in procesul de gestionare a deseurilor, cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu, care pot provoca decesul ori vatamarea grava a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 4
Exportul sau importul de deseuri cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu, in cazul in care aceasta activitate intra in domeniul de aplicare al art. 2 pct. 35 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 190 din 12 iulie 2006, cu modificarile ulterioare, indiferent daca transportul se efectueaza prin una sau mai multe operatiuni, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 5
Exploatarea cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu a unei instalatii in care se desfasoara o activitate periculoasa sau in care sunt depozitate ori utilizate substante sau preparate periculoase, de natura a provoca in afara instalatiei decesul ori vatamarea grava a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Art. 6
(1) Comertul cu exemplare din speciile de fauna sau flora salbatica protejate ori cu parti sau derivate ale acestora, cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu, cu exceptia cazurilor in care fapta afecteaza o cantitate mica de astfel de exemplare si are un impact nesemnificativ asupra starii de conservare a speciilor, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
(2) In cazul in care comertul se realizeaza cu specii de fauna din cele prevazute la art. 33 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile ulterioare, se aplica sanctiunile prevazute la art. 52 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

Art. 7
Productia, importul, exportul, introducerea pe piata sau folosirea de substante care diminueaza stratul de ozon, cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 8
(1) Deversarea, emiterea sau introducerea, cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu, a unei cantitati de materiale in aer sau sol care pot provoca decesul ori vatamarea grava a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.
(2) Deversarea, emiterea sau introducerea, cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu, de surse de radiatii ionizante in aer, apa sau sol care pot provoca decesul ori vatamarea grava a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.

Art. 9
(1) Infractiunile prevazute la art. 3, 7 si 8, savarsite din culpa, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de acel articol, ale carei limite se reduc la jumatate.
(2) Faptele prevazute la art. 4, 5 si 6, savarsite din culpa, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de acel articol, ale carei limite speciale se reduc la jumatate, sau cu amenda.

Art. 10
Faptele prevazute la art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, savarsite din culpa, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de acel articol, ale carei limite se reduc la jumatate.

Art. 11
Faptele prevazute la art. 52 alin. (1) lit. c) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile ulterioare, savarsite din culpa, se sanctioneaza cu amenda.

Art. 12
Faptele prevazute la art. 2-8 se pedepsesc potrivit prezentei legi, daca nu constituie, conform legislatiei in vigoare, infractiuni mai grave.

Art. 13
Orice persoana care in exercitarea atributiilor legale constata savarsirea unei infractiuni prevazute de prezenta lege are obligatia de a sesiza de indata organele de urmarire penala.

Art. 14
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

*****

Prezenta lege transpune Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protectia mediului prin intermediul dreptului penal, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 328 din 6 decembrie 2008.


Anexa nr. 1 - LISTA ACTELOR NORMATIVE care cuprind prevederi a caror nerespectare reprezinta o incalcare a dispozitiilor legale in domeniu potrivit art. 2 lit. a) din lege si care transpun actele juridice prevazute in anexa A la Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protectia mediului prin intermediul dreptului penal
 •  Legea apelor nr. 107/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 875 din 12 decembrie 2011, si rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 58 din 24 ianuarie 2012;
 •  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile ulterioare;
 •  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.078 din 30 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile si completarile ulterioare*);
 •  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 438 din 28 iunie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2008;
 •  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare**);
 •  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001, cu modificarile si completarile ulterioare***);
 •  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberata in mediu a organismelor modificate genetic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 435 din 28 iunie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2009;
 •  Hotararea Guvernului nr. 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 15 iunie 2000;
 •  Hotararea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 526 din 25 octombrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Hotararea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 595 din 29 august 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Hotararea Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 19 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 187 din 20 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 6 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare****);
  ---------
  *) Ordonanta de urgenta nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.079 din 30 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile ulterioare, a fost abrogata prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013.
  **) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogata prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 837 din 25 noiembrie 2011, cu modificarile ulterioare.
  ***) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 655/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogata prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 462 din 28 iunie 2011.
  ****) Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 6 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogata prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013.
 •  Hotararea Guvernului nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare in scopul sustinerii vietii piscicole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 22 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Hotararea Guvernului nr. 459/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 27 mai 2002, cu modificarile ulterioare;
 •  Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 659 din 5 septembrie 2002, cu completarile ulterioare;
 •  Hotararea Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 20 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Hotararea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003*);
 •  Hotararea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Hotararea Guvernului nr. 88/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si control al zonelor naturale utilizate pentru imbaiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 133 din 13 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Hotararea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 18 mai 2004, cu modificarile si completarile ulterioare**);
 •  Hotararea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Hotararea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor in vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 955 din 19 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Hotararea Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si/sau punere in functiune a ambarcatiunilor de agrement, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2005;
 •  Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Hotararea Guvernului nr. 1.360/2005 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.061 din 28 noiembrie 2005;
 •  Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 394 din 10 mai 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Hotararea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de masuri impotriva poluarii cu substante chimice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 428 din 20 mai 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Hotararea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 2 noiembrie 2010;
 •  Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 800 din 2 septembrie 2005;
 •  Hotararea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 822 din 12 septembrie 2005, si rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare***);
  ---------
  *) Hotararea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 662/2011 pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 29 iulie 2011.
  **) Hotararea Guvernului nr. 589/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzine si motorinei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 18 mai 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilira conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 1 octombrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
  ***) ea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 822 din 12 septembrie 2005, si rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 322/2013 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 348 din 13 iunie 2013.
 •  Hotararea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 si 852 bis din 21 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Hotararea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 199 din 22 martie 2007;
 •  Hotararea Guvernului nr. 210/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 187 din 19 martie 2007;
 •  Hotararea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Hotararea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor de gaze si de particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 472 si 472 bis din 13 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Hotararea Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 539 din 8 august 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Hotararea Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calitatii apei de imbaiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 29 mai 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Hotararea Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 27 august 2008;
 •  Hotararea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 667 din 25 septembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Hotararea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului national de protectie a apelor subterane impotriva poluarii si deteriorarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96 din 18 februarie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Hotararea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, cu modificarile ulterioare;
 •  Hotararea Guvernului nr. 440/2010 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 27 mai 2010*);
 •  Ordinul ministrului agriculturii, al alimentatiei si padurilor, ministrului sanatatii si familiei si al ministrului apelor si protectiei mediului nr. 396/707/1.944/2002 privind interzicerea utilizarii pe teritoriul Romaniei a produselor de uz fitosanitar continand anumite substante active, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 829 din 18 noiembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 si 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului de stat, al ministrului economiei si comertului nr. 751/870/2004 privind gestionarea deseurilor din industria dioxidului de titan, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 10 din 5 ianuarie 2005**);
 •  Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 959 din 19 octombrie 2004, cu modificarile ulterioare;
 •  Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicarii colectarii selective, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 19 ianuarie 2006;
 •  Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 644/2005 pentru stabilirea unor reguli privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 416 din 17 mai 2005;
 •  Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 18 octombrie 2005***);
 •  Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.523/2008 pentru incadrarea vehiculelor rutiere care efectueaza transporturi internationale de marfa, in categorii de poluare si de siguranta a circulatiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2009;
 •  Ordinul ministrului mediului nr. 137/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 170 din 18 martie 2009;
 •  Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor romanesti care adopta standardele europene armonizate, ale caror prevederi se refera la ambarcatiunile de agrement, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, cu modificarile ulterioare;
 •  Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerintelor tehnice pentru navele de navigatie interioara, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 858 din 19 decembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protectia speciilor faunei si florei salbatice prin controlul comertului cu acestea (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 61 din 3 martie 1997), cu modificarile ulterioare;
 •  Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care diminueaza stratul de ozon (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286 din 31 octombrie 2009), cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluantii organici persistenti si de modificare a Directivei 79/117/CEE (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158 din 30 aprilie 2004), cu modificarile ulterioare;
 •  Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergentii (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 104 din 8 aprilie 2004), cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 161 din 14 iunie 2006), cu modificarile ulterioare;
 •  Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 190 din 12 iulie 2006), cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la vehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 171 din 29 iunie 2007), cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Regulamentul (CE) nr. 1.418/2007 al Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind exportul anumitor deseuri destinate recuperarii enumerate in anexa III sau III A la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului in anumite tari in care Decizia OCDE privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor nu se aplica (publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 316 din 4 decembrie 2007), cu modificarile ulterioare.
  --------
  *) Hotararea Guvernului nr. 440/2010 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer ale anumitor poluanti proveniti de la instalatiile mari de ardere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 352 din 27 mai 2010, va fi abrogata, potrivit art. 77 alin. (2) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013, incepand cu data de 1 ianuarie 2016.
  **) Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului de stat, al ministrului economiei si comertului nr. 751/870/2004 privind gestionarea deseurilor din industria dioxidului de titan, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 10 din 5 ianuarie 2005, a fost abrogat prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013.
  ***) Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 18 octombrie 2005, a fost abrogat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 23 februarie 2012.


  Anexa nr. 2 - LISTA ACTELOR NORMATIVE care cuprind prevederi a caror nerespectare reprezinta o incalcare a dispozitiilor legale in domeniu, potrivit art. 2 lit. a) din lege, si care transpun actele juridice prevazute in anexa B la Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protectia mediului prin intermediul dreptului penal
 •  Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 din 29 august 2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 356/2005 pentru aprobarea Normelor privind sursele orfane si controlul surselor inchise de mare activitate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.109 din 8 decembrie 2005;
 •  Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 443/2008 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea si controlul expedierilor internationale de deseuri radioactive si combustibil nuclear uzat implicand teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 797 din 27 noiembrie 2008.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionare
  OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
  OUG 85/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de Urgenta 85/2014
  HG 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania ? Orizont 2020. Hotararea 859/2014
  OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014
  Ordin 1442/2014 privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare si a factorilor de emisie necesari estimarii nivelului emisiilor de gaze cu efect de sera
  Ordin nr. 212/361/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania
  Legea 37/2014 pentru aprobarea OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Lege nr. 37/2014
  Legea 139/2000 privind activitatea de meteorologie republicata 2014
  Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
  Ordin 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului
  Legea 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie, republicata 2014
  HG 1168/2013 pentru modificarea si completarea HG 788/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri. Hotararea 1168/2013
  Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
  HG 1121/2013 pentru modificarea si completarea HG 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea HG 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si
  Legea 384/2013 privind aprobarea OG 31/2013 pentru modificarea si completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Lege nr. 384/2013
  Legea 334/2013 pentru aprobarea OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ac
  Legea 278/2013 privind emisiile industriale. Lege nr. 278/2013
  Ordin 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic
  Ordin 2230/2013 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1239/2013
  Infractiuni prevazute in legi speciale. Comentarii si explicatii. Editia 3
  Mihai Hotca (Coord.),Radu-Florin Geamanu,Neagu Norel,Gorunescu Mirela,Dobrinoiu Maxim

  Pret: 199 lei
  169.15 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  109 useri online

  Useri autentificati: