DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, consolidata 2009

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 29/05/2007

Atentie Versiunea consolidata de fata nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, poate sa nu fie actualizata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, DreptOnline.ro neasumandu-si nicio raspundere pentru eventualele prejudicii aduse de utilizarea ei, indiferent de forma, destinatie si scop. Pentru orice inadvertenta identificata, va rugam sa ne contactati la office@dreptonline.ro

Versiunea a fost consolidata cu urmatoarele prevederi:
 • OUG nr. 229/2008
 • OUG nr. 3/2009
 • OUG nr. 37/2009


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  (1) Prezenta lege reglementeaza regimul general al raporturilor juridice dintre functionarii publici si stat sau administratia publica locala, prin autoritatile administrative autonome ori prin autoritatile si institutiile publice ale administratiei publice centrale si locale, denumite in continuare raporturi de serviciu.
  (2) Scopul prezentei legi il constituie asigurarea, in conformitate cu dispozitiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient si impartial, in interesul cetatenilor, precum si al autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala.

  Art. 2
  (1) Functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala, administratia publica locala si autoritatile administrative autonome.
  (2) Functionarul public este persoana numita, in conditiile legii, intr-o functie publica. Persoana care a fost eliberata din functia publica si se afla in corpul de rezerva al functionarilor publici isi pastreaza calitatea de functionar public.
  (3) Activitatile desfasurate de functionarii publici, care implica exercitarea prerogativelor de putere publica, sunt urmatoarele:
  a) punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative;
  b) elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei publice, precum si asigurarea avizarii acestora;
  c) elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si statisticilor necesare realizarii si implementarii politicilor publice, precum si a documentatiei necesare executarii legilor, in vederea realizarii competentei autoritatii sau institutiei publice;
  d) consilierea, controlul si auditul public intern;
  e) gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare;
  f) colectarea creantelor bugetare;
  g) reprezentarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din tara si strainatate, in limita competentelor stabilite de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, precum si reprezentarea in justitie a autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;
  h) realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a administratiei publice.
  (4) Functiile publice sunt prevazute in anexa la prezenta lege.
  (5) In sensul prezentei legi, totalitatea functionarilor publici din cadrul autoritatilor administrative autonome si din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala constituie corpul functionarilor publici.

  Art. 3
  Principiile care stau la baza exercitarii functiei publice sunt:
  a) legalitate, impartialitate si obiectivitate;
  b) transparenta;
  c) eficienta si eficacitate;
  d) responsabilitate, in conformitate cu prevederile legale;
  e) orientare catre cetatean;
  f) stabilitate in exercitarea functiei publice;
  g) subordonare ierarhica.

  Art. 4
  (1) Raporturile de serviciu se nasc si se exercita pe baza actului administrativ de numire, emis in conditiile legii.
  (2) Exercitarea raporturilor de serviciu se realizeaza pe perioada nedeterminata.
  (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), functiile publice de executie temporar vacante pe o perioada de cel putin o luna pot fi ocupate pe perioada determinata, astfel:
  a) prin redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective;
  b) prin numire pe perioada determinata, prin concurs in conditiile legii, in situatia in care in corpul de rezerva nu exista functionari publici care sa indeplineasca cerintele specifice pentru a fi redistribuiti in conformitate cu dispozitiile prevazute la lit. a). Persoana numita in aceste conditii dobandeste calitatea de functionar public numai pe aceasta perioada si nu beneficiaza la incetarea raportului de serviciu de dreptul de a intra in corpul de rezerva al functionarilor publici.

  Art. 5
  (1) Pot beneficia de statute speciale functionarii publici care isi desfasoara activitatea in cadrul urmatoarelor servicii publice:
  a) structurile de specialitate ale Parlamentului Romaniei;
  b) structurile de specialitate ale Administratiei Prezidentiale;
  c) structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;
  d) serviciile diplomatice si consulare;
  e) autoritatea vamala;
  f) politia si alte structuri ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
  g) alte servicii publice stabilite prin lege.
  (2) Prin statutele speciale prevazute la alin. (1) se pot reglementa:
  a) drepturi, indatoriri si incompatibilitati specifice, altele decat cele prevazute de prezenta lege;
  b) functii publice specifice.
  (3) In cazul statutelor speciale aplicabile serviciilor diplomatice si consulare, precum si politistilor si altor structuri ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, dispozitiile speciale pot reglementa prevederi de natura celor prevazute la alin. (2), precum si cu privire la cariera.

  Art. 6
  Prevederile prezentei legi nu se aplica:
  a) personalului contractual salariat din aparatul propriu al autoritatilor si institutiilor publice, care desfasoara activitati de secretariat, administrative, protocol, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire, paza, precum si altor categorii de personal care nu exercita prerogative de putere publica. Persoanele care ocupa aceste functii nu au calitatea de functionar public si li se aplica legislatia muncii;
  b) personalului salariat incadrat, pe baza increderii personale, la cabinetul demnitarului;
  c) corpului magistratilor;
  d) cadrelor didactice;
  e) persoanelor numite sau alese in functii de demnitate publica.


  Capitolul II - Clasificarea functiilor publice. Categorii de functionari publici


  Art. 7
  (1) Functiile publice se clasifica dupa cum urmeaza:
  a) functii publice generale si functii publice specifice;
  b) functii publice din clasa I, functii publice din clasa a II-a, functii publice din clasa a III-a;
  c) functii publice de stat, functii publice teritoriale si functii publice locale.
  (2) Functiile publice generale reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter general si comun tuturor autoritatilor si institutiilor publice, in vederea realizarii competentelor lor generale.
  (3) Functiile publice specifice reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific unor autoritati si institutii publice, stabilite in vederea realizarii competentelor lor specifice, sau care necesita competente si responsabilitati specifice.
  (4) Echivalarea functiilor publice specifice cu functiile publice generale, in conditiile legii, se face prin statutele speciale prevazute la art. 5 alin. (1) sau, la propunerea autoritatilor si institutiilor publice, de Agentia Nationala a Functionarilor Publici.

  Art. 8
  (1) Functiile publice de stat sunt functiile publice stabilite si avizate, potrivit legii, in cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si in cadrul autoritatilor administrative autonome.
  (2) Functiile publice teritoriale sunt functiile publice stabilite si avizate, potrivit legii, in cadrul institutiei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale.
  (3) Functiile publice locale sunt functiile publice stabilite si avizate, potrivit legii, in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora.

  Art. 9
  Functiile publice se impart in 3 clase, definite in raport cu nivelul studiilor necesare ocuparii functiei publice, dupa cum urmeaza:
  a) clasa I cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  b) clasa a II-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma;
  c) clasa a III-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat.

  Art. 10
  (1) Dupa nivelul atributiilor titularului functiei publice, functiile publice se impart in trei categorii dupa cum urmeaza:
  a) functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici;
  b) functii publice corespunzatoare categoriei functionarilor publici de conducere;
  c) functii publice corespunzatoare categoriei functionarilor publici de executie.
  (2) Functionarii publici numiti in functiile publice din clasele a II-a si a III-a pot ocupa numai functii publice de executie.

  Art. 11
  (1) Functionarii publici sunt debutanti sau definitivi.
  (2) Pot fi numite functionari publici debutanti persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei functii publice de grad profesional debutant.
  (3) Pot fi numiti functionari publici definitivi:
  a) functionarii publici debutanti care au efectuat perioada de stagiu prevazuta de lege si au obtinut rezultat corespunzator la evaluare;
  b) persoanele care intra in corpul functionarilor publici prin concurs si care au vechimea in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice de minimum 12 luni, 8 luni si, respectiv, 6 luni, in functie de nivelul studiilor absolvite.

  Art. 12
  Categoria inaltilor functionari publici cuprinde persoanele care sunt numite in una dintre urmatoarele functii publice:
  a) abrogat, OUG nr. 3/2009
  b) secretar general din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
  c) prefect;
  d) secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
  e) subprefect;
  f) inspector guvernamental.

  Art. 13
  (1) Categoria functionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite in una dintre urmatoarele functii publice:
  a) director general si director general adjunct din aparatul autoritatilor administrative autonome, al ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si in functiile publice specifice asimilate acestora;
  b) director si director adjunct din aparatul autoritatilor administrative autonome, al ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si in functiile publice specifice asimilate acestora;
  c) secretar al unitatii administrativ-teritoriale;
  d) directorul executiv si directorul executiv adjunct in cadrul institutiei prefectului, in cadrul aparatului propriu al autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora, precum si in functiile publice specifice asimilate acestora;
  e) sef serviciu, precum si in functiile publice specifice asimilate acesteia;
  f) sef birou, precum si in functiile publice specifice asimilate acesteia.
  (2) In cadrul autoritatilor administrative autonome pot fi stabilite si functiile publice prevazute la alin. (1) lit. e) si f), precum si alte functii publice prevazute in reglementarile specifice.
  (3) Functiile publice prevazute la alin. (1) lit. a) se pot stabili si in cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica locala care au un numar de minimum 150 de posturi.

  Art. 14
  (1) Sunt functionari publici de executie din clasa I persoanele numite in urmatoarele functii publice generale: consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector, precum si in functiile publice specifice asimilate acestora.
  (2) Sunt functionari publici de executie din clasa a II-a persoanele numite in functia publica generala de referent de specialitate, precum si in functiile publice specifice asimilate acesteia.
  (3) Sunt functionari publici de executie din clasa a III-a persoanele numite in functia publica generala de referent, precum si in functiile publice specifice asimilate acesteia.

  Art. 15
  Functiile publice de executie sunt structurate pe grade profesionale, dupa cum urmeaza:
  a) superior, ca nivel maxim;
  b) principal;
  c) asistent;
  d) debutant.


  Capitolul III - Categoria inaltilor functionari publici


  Art. 16
  (1) Inaltii functionari publici realizeaza managementul de nivel superior in administratia publica centrala si in autoritatile administrative autonome.
  (2) Pentru a ocupa o functie publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
  a) cele prevazute la art. 54;
  b) studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  c) cel putin 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
  d) a absolvit programele de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici ori a exercitat un mandat complet de parlamentar;
  e) a promovat concursul national pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici.
  (3) Pentru ocuparea functiilor publice prevazute la art. 12 lit. a), b) si d) se pot stabili conditii specifice sau proceduri specifice, in conditiile legii.

  Art. 17
  Programele de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici se organizeaza in conditiile legii.

  Art. 18
  (1) Intrarea in categoria inaltilor functionari publici se face prin concurs national. Recrutarea se face de catre o comisie permanenta, independenta, formata din 7 membri, numiti prin decizie a primului-ministru. Membrii comisiei au mandate fixe de 10 ani si jumatate si sunt numiti prin rotatie.
  (2) Persoanele care au promovat concursul national prevazut la alin. (1) pot fi numite in functiile publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici.
  (3) Structura, criteriile de desemnare a membrilor, atributiile si modul de organizare si functionare ale comisiei prevazute la alin. (1) se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

  Art. 19
  (1) Numirea, modificarea, suspendarea, incetarea raporturilor de serviciu, precum si sanctionarea disciplinara a inaltilor functionari publici se fac, in conditiile legii, de catre:
  a) Guvern, pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. c) si e);
  b) primul-ministru, pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. b), d) si f).
  (2) Numirea intr-o functie publica prevazuta la art. 12 lit. b) si d) se face dintre persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 16 alin. (2) si (3).
  (3) La eliberarea din functia publica, inaltii functionari publici au dreptul la compensatii materiale, stabilite potrivit legii privind sistemul unitar de salarizare a functionarilor publici.

  Art. 20
  (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale inaltilor functionari publici se face anual, in conditiile legii.
  (2) Evaluarea generala a inaltilor functionari publici se face o data la 2 ani, in scopul confirmarii cunostintelor profesionale, aptitudinilor si abilitatilor necesare exercitarii functiei publice.
  (3) Inaltii functionari publici au obligatia de a urma anual cursuri de perfectionare profesionala, in conditiile legii.
  (4) Evaluarea anuala prevazuta la alin. (1) si evaluarea generala prevazuta la alin. (2) se fac de catre o comisie de evaluare, ai carei membri sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative.


  Capitolul IV - Managementul functiilor publice si al functionarilor publici


  Sectiunea 1 - Agentia Nationala a Functionarilor Publici


  Art. 21
  (1) Pentru crearea si dezvoltarea unui corp de functionari publici profesionist, stabil si impartial se infiinteaza, in subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica.
  (2) Agentia Nationala a Functionarilor Publici este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit de catre primul-ministru, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative. In exercitarea atributiilor care ii revin, presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite ordine cu caracter normativ si individual.
  (3) Agentia Nationala a Functionarilor Publici este finantata de la bugetul de stat.

  Art. 22
  (1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici are urmatoarele atributii:
  a) elaboreaza politicile si strategiile privind managementul functiei publice si al functionarilor publici;
  b) elaboreaza si avizeaza proiecte de acte normative privind functia publica si functionarii publici;
  c) monitorizeaza si controleaza modul de aplicare a legislatiei privind functia publica si functionarii publici in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
  d) elaboreaza reglementari comune, aplicabile tuturor autoritatilor si institutiilor publice, privind functiile publice, precum si instructiuni privind aplicarea unitara a legislatiei in domeniul functiei publice si al functionarilor publici;
  e) elaboreaza proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici;
  f) stabileste criteriile pentru evaluarea activitatii functionarilor publici;
  g) centralizeaza propunerile de instruire a functionarilor publici, stabilite ca urmare a evaluarii performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici;
  h) colaboreaza cu Institutul National de Administratie la stabilirea tematicii specifice programelor de formare specializata in administratia publica si de perfectionare a functionarilor publici;
  i) intocmeste si administreaza baza de date cuprinzand evidenta functiilor publice si a functionarilor publici;
  j) realizeaza recrutarea si promovarea pentru functiile publice pentru care organizeaza concurs, monitorizeaza recrutarea si promovarea pentru celelalte functii publice, in conditiile prezentei legi;
  k) realizeaza redistribuirea functionarilor publici carora le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
  l) acorda asistenta de specialitate si coordoneaza metodologic compartimentele de resurse umane din cadrul autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale;
  m) participa la negocierile dintre organizatiile sindicale reprezentative ale functionarilor publici si Ministerul Internelor si Reformei Administrative;
  n) colaboreaza cu organisme si cu organizatii internationale din domeniul sau de activitate;
  o) elaboreaza anual, cu consultarea autoritatilor si institutiilor publice, Planul de ocupare a functiilor publice, pe care il supune spre aprobare Guvernului;
  p) intocmeste raportul anual cu privire la managementul functiilor publice si al functionarilor publici, pe care il prezinta Guvernului;
  q) constata contraventii si aplica sanctiuni, in conditiile legii.
  (2) Agentia Nationala a Functionarilor Publici indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
  (3) Agentia Nationala a Functionarilor Publici are legitimare procesuala activa si poate sesiza instanta de contencios administrativ competenta cu privire la:
  a) actele prin care autoritatile sau institutiile publice incalca legislatia referitoare la functia publica si functionarii publici, constatate ca urmare a activitatii proprii de control;
  b) refuzul autoritatilor si institutiilor publice de a aplica prevederile legale in domeniul functiei publice si al functionarilor publici.
  (4) Actul atacat potrivit alin. (3) este suspendat de drept.
  (5) Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici poate sesiza si prefectul in legatura cu actele ilegale emise de autoritatile sau institutiile publice locale.

  Art. 22^1
  In situatia in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale privind organizarea si desfasurarea concursurilor de recrutare si de promovare in functii publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, dispune, dupa caz, amanarea sau suspendarea organizarii si desfasurarii concursului.

  Art. 23
  (1) Planul de ocupare a functiilor publice stabileste:
  a) numarul maxim al functiilor publice rezervate promovarii functionarilor publici;
  b) numarul maxim al functiilor publice care vor fi rezervate in scopul promovarii rapide;
  c) numarul maxim al functiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;
  d) numarul maxim al functiilor publice care vor fi infiintate;
  e) numarul maxim al functiilor publice care vor fi supuse reorganizarii;
  f) numarul maxim de functii publice pe fiecare clasa, categorie si pe grade profesionale;
  g) numarul maxim al functiilor publice de conducere si al functiilor publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici.
  (2) Planul de ocupare a functiilor publice se elaboreaza anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale functionarilor publici, astfel:
  a) de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala;
  b) de catre primar sau, dupa caz, de catre presedintele consiliului judetean, prin aparatul de specialitate, pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala.
  (3) Planul de ocupare a functiilor publice se intocmeste centralizat, pe fiecare ordonator principal de credite si pe fiecare institutie din subordinea acesteia sau finantata prin bugetul sau.
  (4) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. a), planul de ocupare a functiilor publice se aproba prin hotarare a Guvernului. In situatia prevazuta la alin. (2) lit. b), planul de ocupare a functiilor publice se aproba prin hotarare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean.
  (5) Pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala, proiectul planului de ocupare a functiilor publice se transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici cu 45 de zile inainte de data aprobarii. In situatia in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici constata neregularitati in structura acestuia, autoritatile sau institutiile publice au obligatia de a modifica proiectul planului de ocupare a functiilor publice, pe baza observatiilor Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in conformitate cu prevederile legale.

  Art. 24
  Gestiunea curenta a resurselor umane si a functiilor publice este organizata si realizata, in cadrul fiecarei autoritati si institutii publice, de catre un compartiment specializat, care colaboreaza direct cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici.

  Sectiunea 2 - Evidenta functiilor publice si a functionarilor publici


  Art. 25
  (1) Agentia Nationala a Functionarilor Publici administreaza evidenta nationala a functiilor publice si a functionarilor publici, pe baza datelor transmise de autoritatile si institutiile publice.
  (2) Evidenta functiilor publice si a functionarilor publici se tine in cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice, potrivit formatului stabilit de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici. Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici toate informatiile cuprinse in evidenta functiilor publice si a functionarilor publici din cadrul acestora.
  (3) In scopul asigurarii gestionarii eficiente a resurselor umane, precum si pentru urmarirea carierei functionarului public, autoritatile si institutiile publice intocmesc dosarul profesional pentru fiecare functionar public.
  (4) Formatul standard al evidentei functiilor publice si a functionarilor publici, precum si continutul dosarului profesional se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

  Art. 26
  (1) Autoritatile si institutiile publice raspund de intocmirea si actualizarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici si asigura pastrarea acestora in conditii de siguranta.
  (2) In cazurile de transfer sau de incetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau institutia publica pastreaza o copie a dosarului profesional si inmaneaza originalul functionarului public, pe baza de semnatura.
  (3) Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in termen de 10 zile lucratoare, orice modificare intervenita in situatia functionarilor publici.
  (4) Persoanele care au acces la datele cuprinse in evidenta nationala a functiilor publice si a functionarilor publici, precum si la dosarul profesional al functionarului public au obligatia de a pastra confidentialitatea datelor cu caracter personal, in conditiile legii.
  (5) La solicitarea functionarului public, autoritatea sau institutia publica este obligata sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, vechimea in munca, in specialitate si in functia publica.


  Capitolul V - Drepturi si indatoriri


  Sectiunea 1 - Drepturile functionarilor publici


  Art. 27
  (1) Dreptul la opinie al functionarilor publici este garantat.
  (2) Este interzisa orice discriminare intre functionarii publici pe criterii politice, de apartenenta sindicala, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuala, stare materiala, origine sociala sau de orice alta asemenea natura.

  Art. 28
  Functionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau in aplicarea prezentului statut si care il vizeaza in mod direct.

  Art. 29
  (1) Dreptul de asociere sindicala este garantat functionarilor publici.
  (2) Functionarii publici pot, in mod liber, sa infiinteze organizatii sindicale, sa adere la ele si sa exercite orice mandat in cadrul acestora.
  (3) In situatia in care inaltii functionari publici sau functionarii publici de conducere sunt alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, acestia au obligatia ca in termen de 15 zile de la alegerea in organele de conducere ale organizatiilor sindicale sa opteze pentru una dintre cele doua functii. In cazul in care functionarul public opteaza pentru desfasurarea activitatii in functia de conducere in organizatiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspenda pe o perioada egala cu cea a mandatului in functia de conducere din organizatia sindicala.
  (4) Functionarii publici se pot asocia in organizatii profesionale sau in alte organizatii avand ca scop protejarea intereselor profesionale.

  Art. 30
  (1) Functionarilor publici le este recunoscut dreptul la greva, in conditiile legii.
  (2) Functionarii publici care se afla in greva nu beneficiaza de salariu si alte drepturi salariale pe durata grevei.

  Art. 31
  (1) Pentru activitatea desfasurata, functionarii publici au dreptul la un salariu compus din:
  a) salariul de baza;
  b) sporul pentru vechime in munca;
  c) suplimentul postului;1)
  d) suplimentul corespunzator treptei de salarizare.1)
  (2) Functionarii publici beneficiaza de prime si alte drepturi salariale, in conditiile legii.
  (3) Salarizarea functionarilor publici se face in conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru functionarii publici.

  Art. 32
  Functionarii publici care, potrivit legii, sunt obligati sa poarte uniforma in timpul serviciului o primesc gratuit.

  Art. 33
  (1) Durata normala a timpului de lucru pentru functionarii publici este, de regula, de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana.
  (2) Pentru orele lucrate din dispozitia conducatorului autoritatii sau institutiei publice peste durata normala a timpului de lucru sau in zilele de sarbatori legale ori declarate zile nelucratoare functionarii publici de executie au dreptul la recuperare sau la plata majorata cu un spor de 100% din salariul de baza. Numarul orelor platite cu sporul de 100% nu poate depasi 360 intr-un an.2)

  Art. 34
  (1) Functionarii publici pot fi alesi sau numiti intr-o functie de demnitate publica, in conditiile legii.
  (2) Inaltii functionari publici si functionarii publici de conducere pot fi numiti in functii de demnitate publica numai dupa incetarea, in conditiile legii, a raporturilor de serviciu.
  (3) Inaltii functionari publici si functionarii publici de conducere pot candida pentru functii de demnitate publica numai dupa incetarea, in conditiile legii, a raporturilor de serviciu.

  Art. 35
  (1) Functionarii publici au dreptul, in conditiile legii, la concediu de odihna, la concedii medicale si la alte concedii.
  (2) Functionarul public are dreptul, pe langa indemnizatia de concediu, la o prima egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu, care se impoziteaza separat.3)

  Art. 36
  In perioada concediilor de boala, a concediilor de maternitate si a celor pentru cresterea si ingrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din initiativa functionarului public in cauza.

  Art. 37
  Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa asigure functionarilor publici conditii normale de munca si igiena, de natura sa le ocroteasca sanatatea si integritatea fizica si psihica.

  Art. 38
  Functionarii publici beneficiaza de asistenta medicala, proteze si medicamente, in conditiile legii.

  Art. 39
  Functionarii publici beneficiaza de pensii, precum si de celelalte drepturi de asigurari sociale de stat, potrivit legii.

  Art. 40
  (1) In caz de deces al functionarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmas, primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul salariului de baza din ultima luna de activitate a functionarului public decedat.
  (2) In cazul in care decizia pentru pensia de urmas nu a fost emisa din vina autoritatii sau a institutiei publice in termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita in continuare drepturile prevazute la alin. (1) pana la emiterea deciziei pentru pensia de urmas.

  Art. 41
  (1) Functionarii publici beneficiaza in exercitarea atributiilor lor de protectia legii.
  (2) Autoritatea sau institutia publica este obligata sa asigure protectia functionarului public impotriva amenintarilor, violentelor, faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victima in exercitarea functiei publice sau in legatura cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau institutia publica va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii.
  (3) Masurile speciale de protectie pentru functionarii publici cu atributii de control si inspectie, executare silita a creantelor bugetare, precum si pentru alte categorii de functionari publici care desfasoara activitati cu grad ridicat de risc profesional se stabilesc prin acte normative, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sau de catre autoritati si institutii publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

  Art. 42
  Autoritatea sau institutia publica este obligata sa il despagubeasca pe functionarul public in situatia in care acesta a suferit, din culpa autoritatii sau institutiei publice, un prejudiciu material in timpul indeplinirii atributiilor de serviciu.

  Sectiunea 2 - Indatoririle functionarilor publici


  Art. 43
  (1) Functionarii publici au obligatia sa isi indeplineasca cu profesionalism, impartialitate si in conformitate cu legea indatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici.
  (2) Functionarii publici de conducere sunt obligati sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor.
  (3) Functionarii publici au indatorirea de a respecta normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege.

  Art. 44
  (1) Functionarilor publici le este interzis sa ocupe functii de conducere in structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizatiilor carora le este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice sau ale fundatiilor ori asociatiilor care functioneaza pe langa partidele politice.
  (2) Inaltilor functionari publici le este interzis sa faca parte din partide politice, organizatii carora le este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice sau din fundatiile ori asociatiile care functioneaza pe langa partidele politice.
  (3) Functionarii publici au obligatia ca, in exercitarea atributiilor ce le revin, sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor si preferintelor lor politice, sa nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizatie careia ii este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice.

  Art. 45
  (1) Functionarii publici raspund, potrivit legii, de indeplinirea atributiilor ce le revin din functia publica pe care o detin, precum si a atributiilor ce le sunt delegate.
  (2) Functionarul public este obligat sa se conformeze dispozitiilor primite de la superiorii ierarhici.
  (3) Functionarul public are dreptul sa refuze, in scris si motivat, indeplinirea dispozitiilor primite de la superiorul ierarhic, daca le considera ilegale. Daca cel care a emis dispozitia o formuleaza in scris, functionarul public este obligat sa o execute, cu exceptia cazului in care aceasta este vadit ilegala. Functionarul public are indatorirea sa aduca la cunostinta superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispozitia astfel de situatii.

  Art. 46
  Functionarii publici au obligatia sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei publice, in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public.

  Art. 47
  (1) Functionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru altii, in considerarea functiei lor publice, daruri sau alte avantaje.
  (2) La numirea intr-o functie publica, precum si la incetarea raportului de serviciu, functionarii publici sunt obligati sa prezinte, in conditiile legii, conducatorului autoritatii sau institutiei publice declaratia de avere. Declaratia de avere se actualizeaza anual, potrivit legii.

  Art. 48
  (1) Functionarii publici au obligatia de a rezolva, in termenele stabilite de catre superiorii ierarhici, lucrarile repartizate.
  (2) Functionarilor publici le este interzis sa primeasca direct cereri a caror rezolvare intra in competenta lor sau sa discute direct cu petentii, cu exceptia celor carora le sunt stabilite asemenea atributii, precum si sa intervina pentru solutionarea acestor cereri.

  Art. 49
  Functionarii publici au obligatia sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii.

  Sectiunea 3 - Perfectionarea profesionala a functionarilor publici


  Art. 50
  Functionarii publici au dreptul si obligatia de a-si imbunatati in mod continuu abilitatile si pregatirea profesionala.

  Art. 51
  (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor publici organizata la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice.
  (2) Pe perioada in care functionarii publici urmeaza forme de perfectionare profesionala, beneficiaza de drepturile salariale cuvenite, in situatia in care acestea sunt:
  a) organizate la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice;
  b) urmate la initiativa functionarului public, cu acordul conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
  (3) Functionarii publici care urmeaza forme de perfectionare profesionala, a caror durata este mai mare de 90 de zile intr-un an calendaristic, organizate in tara sau in strainatate, finantate din bugetul de stat sau bugetul local, sunt obligati sa se angajeze in scris ca vor lucra in administratia publica intre 2 si 5 ani de la terminarea programelor, proportional cu numarul zilelor de perfectionare profesionala, daca pentru programul respectiv nu este prevazuta o alta perioada.
  (4) Functionarii publici care au urmat forme de perfectionare profesionala, in conditiile alin. (3), ale caror raporturi de serviciu inceteaza, potrivit dispozitiilor art. 97 lit. b), d) si e), ale art. 98 alin. (1) lit. f) si g) sau ale art. 99 alin. (1) lit. d), inainte de implinirea termenului prevazut sunt obligati sa restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfectionare, precum si, dupa caz, drepturile salariale primite pe perioada perfectionarii, calculate in conditiile legii proportional cu perioada ramasa pana la implinirea termenului.
  (5) Prevederile alin. (4) nu se aplica in cazul in care functionarul public nu mai detine functia publica din motive neimputabile acestuia.
  (6) In cazul in care persoanele care au urmat o forma de perfectionare, dar nu au absolvit-o din vina lor, sunt obligate sa restituie institutiei sau autoritatii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfectionare, precum si drepturile salariale primite in perioada perfectionarii, calculate in conditiile legii, daca acestea au fost suportate de autoritatea sau institutia publica.

  Art. 52
  Nu constituie forme de perfectionare profesionala si nu pot fi finantate din bugetul de stat sau din bugetul local studiile universitare sau studiile de doctorat.

  Art. 53
  Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa comunice anual Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in conditiile legii, planul de perfectionare profesionala a functionarilor publici, precum si fondurile prevazute in bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor publici, organizate la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice.


  Capitolul VI - Cariera functionarilor publici


  Sectiunea 1 - Recrutarea functionarilor publici


  Art. 54
  Poate ocupa o functie publica persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
  a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
  f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
  g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
  h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
  i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
  j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

  Art. 55
  Ocuparea functiilor publice vacante si a functiilor publice temporar vacante se poate face numai in conditiile prezentei legi.

  Art. 56
  Ocuparea functiilor publice se face prin:
  a) promovare;
  b) transfer;
  c) redistribuire;
  d) recrutare;
  e) alte modalitati prevazute expres de prezenta lege.

  Art. 57
  (1) Recrutarea in vederea intrarii in corpul functionarilor publici se face prin concurs, in limita functiilor publice vacante rezervate in acest scop prin planul de ocupare a functiilor publice.
  (2) Conditiile de participare si procedura de organizare a concursului se stabilesc potrivit legii.
  (3) Concursul are la baza principiile competitiei deschise, transparentei, meritelor profesionale si competentei, precum si cel al egalitatii accesului la functiile publice pentru fiecare cetatean care indeplineste conditiile legale.
  (4) Anuntul privind concursul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si intr-un cotidian de larga circulatie, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii concursului. In mod exceptional, termenul de 30 de zile poate fi redus, in conditiile legii, pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiilor publice de executie temporar vacante.
  (5) Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de executie se stabilesc astfel:
  a) un an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa a II-a sau 6 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa a III-a;
  b) 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional principal;
  c) 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional superior.
  (6) Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de conducere se stabilesc astfel:
  a) 2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de conducere de: sef birou, sef serviciu si secretar al comunei, precum si a functiilor publice specifice asimilate acestora;
  b) 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de conducere, altele decat cele prevazute la lit. a).
  (7) Pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de conducere, candidatii trebuie sa fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.

  Art. 58
  (1) Concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, autoritatilor administrative autonome, precum si pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale este organizat, in conditiile legii, astfel:
  a) de comisia prevazuta la art. 18 alin. (1), pentru inaltii functionari publici. Secretariatul tehnic al comisiei se asigura de Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
  b) de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale si specifice, cu exceptia functiilor publice de secretar al comunei, sef serviciu si sef birou;
  c) de autoritatile si institutiile publice in a caror stat de functii se afla functia publica vacanta, pentru functiile publice de conducere de secretar al comunei, sef serviciu si sef birou si pentru toate functiile publice de executie.
  (2) In vederea verificarii si validarii conditiilor legale de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante de catre autoritatiie si institutiile publice organizatoare, Agentia Nationala a Functionarilor Publici desemneaza un responsabil de procedura, functionar public, reprezentant al acesteia in comisia de concurs."

  Art. 59
  Concursul pentru admiterea la programele organizate in conditiile legii pentru obtinerea statutului de manager public se organizeaza si se gestioneaza de institutiile abilitate potrivit legii sa organizeze astfel de programe, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

  Sectiunea 2 - Perioada de stagiu


  Art. 60
  (1) Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale in indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor unei functii publice, formarea practica a functionarilor publici debutanti, precum si cunoasterea de catre acestia a specificului administratiei publice si a exigentelor acesteia.
  (2) Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru functionarii publici de executie din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a si 6 luni pentru cei din clasa a III-a.

  Art. 61
  (1) La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluarii realizate, functionarul public debutant va fi:
  a) numit functionar public de executie definitiv in clasa corespunzatoare studiilor absolvite, in functiile publice prevazute la art. 14, in gradul profesional asistent;
  b) eliberat din functia publica, in cazul in care a obtinut la evaluarea activitatii calificativul „necorespunzator“.
  (2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b) perioada de stagiu nu constituie vechime necesara pentru ocuparea unei functii publice.

  Sectiunea 3 - Numirea functionarilor publici


  Art. 62
  (1) Numirea in functiile publice din categoria inaltilor functionari publici se face in conformitate cu dispozitiile art. 19 alin. (1).
  (2) Numirea in functiile publice de conducere pentru care se organizeaza concurs in conditiile art. 58 alin. (1) lit. b) se face prin actul administrativ emis de conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice din administratia publica centrala si locala, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
  (3) Numirea in functiile publice pentru care se organizeaza concurs in conditiile art. 58 alin. (1) lit. c) se face prin actul administrativ emis de conducatorii autoritatilor si institutiilor publice din administratia pubiica centrala si locala."
  (4) Actul administrativ de numire are forma scrisa si trebuie sa contina temeiul legal al numirii, numele functionarului public, denumirea functiei publice, data de la care urmeaza sa exercite functia publica, drepturile salariale, precum si locul de desfasurare a activitatii.
  (5) Fisa postului aferenta functiei publice se anexeaza la actul administrativ de numire, iar o copie a acesteia se inmaneaza functionarului public.
  (6) La intrarea in corpul functionarilor publici, functionarul public depune juramantul de credinta in termen de 3 zile de la emiterea actului de numire in functia publica definitiva. Juramantul are urmatoarea formula: ”Jur sa respect Constitutia, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa indeplinesc constiincios indatoririle ce imi revin in functia publica in care am fost numit, sa pastrez secretul profesional si sa respect normele de conduita profesionala si civica. Asa sa-mi ajute Dumnezeu.“ Formula religioasa de incheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.
  (7) Depunerea juramantului prevazut la alin. (6) se consemneaza in scris. Refuzul depunerii juramantului se consemneaza in scris si atrage revocarea actului administrativ de numire in functia publica. Obligatia de organizare a depunerii juramantului apartine persoanei care are competenta legala de numire.

  Sectiunea 4 - Promovarea functionarilor publici si evaluarea performantelor profesionale


  Art. 63
  In cariera, functionarul public poate promova in functia publica si poate avansa in treptele de salarizare, in conditiile legii. Promovarea in clasa, promovarea in grade profesionale si avansarea in trepte de salarizare nu sunt conditionate de existenta unui post vacant.

  Art. 64
  (1) Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice superioare.
  (2) Promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarul public se face prin concurs sau examen, organizat anual, prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovarii concursului sau examenului. Fisa postului functionarului public care a promovat in functia publica se completeaza cu noi atributii si responsabilitati.

  Art. 65
  (1) Examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau institutia publica, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
  (2) Pentru a participa la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
  a) sa aiba cel putin 4 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
  b) sa aiba cel putin 2 ani vechime in treapta de salarizare din care avanseaza;
  c) sa fi obtinut cel putin calificativul „bine“ la evaluarea performantelor individuale in ultimii 2 ani;
  d) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.
  (3) Functionarii publici care nu indeplinesc conditiile de vechime prevazute pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut pot participa la concursul organizat, in conditiile legii, in vederea promovarii rapide in functia publica.

  Art. 66
  Pentru a participa la concursul de promovare intr-o functie publica de conducere, functionarii publici trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
  a) sa fie absolventi de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
  b) sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;
  c) sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului;
  d) sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 57 alin. (6);
  e) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.

  Art. 67
  Avansarea in trepte de salarizare se face in conditiile legii privind sistemul unitar de salarizare a functionarilor publici.

  Art. 68
  (1) In urma dobandirii unei diplome de studii de nivel superior in specialitatea in care isi desfasoara activitatea, functionarii publici de executie au dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei functii publice intr-o clasa superioara celei in care sunt incadrati, in conditiile legii.
  (2) Promovarea in conditiile alin. (1) se face prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovarii examenului.

  Art. 69
  (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face anual.
  (2) In urma evaluarii performantelor profesionale individuale, functionarului public i se acorda unul dintre urmatoarele calificative: „foarte bine“, „bine“, „satisfacator“, „nesatisfacator“.
  (3) Calificativele obtinute la evaluarea profesionala sunt avute in vedere la:
  a) avansarea in treptele de salarizare;
  b) promovarea intr-o functie publica superioara;
  c) eliberarea din functia publica.
  (4) In cadrul procesului de evaluare a performantelor profesionale ale functionarilor publici se stabilesc cerintele de formare profesionala a functionarilor publici.
  (5) Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, dupa consultarea organizatiilor sindicale ale functionarilor publici, reprezentative la nivel national.

  Sectiunea 5 - Sistemul de promovare rapida in functia publica


  Art. 70
  (1) Pot beneficia de sistemul de promovare rapida in functia publica:
  a) persoanele care au absolvit programe organizate, in conditiile legii, pentru obtinerea statutului de manager public;
  b) functionarii publici care au promovat concursul prevazut la art. 65 alin. (3).
  (2) Pot participa la concursul prevazut la alin. (1) lit. b) functionarii publici care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  a) au cel putin 1 an vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
  b) au obtinut calificativul „foarte bine“ la evaluarea performantelor profesionale individuale din ultimul an;
  c) nu au in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi;
  d) au urmat cel putin o forma de perfectionare profesionala in ultimul an.
  (3) Concursul pentru promovarea rapida prevazut la art. 65 alin. (3) se organizeaza anual, de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, in limita numarului de functii publice rezervate promovarii rapide.

  Art. 71
  (1) Perioada in care o persoana a urmat programe organizate, in conditiile legii, pentru obtinerea statutului de manager public este asimilata perioadei de stagiu.
  (2) In cazul nepromovarii programelor prevazute la alin. (1), perioada de stagiu nu constituie vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiilor publice si nici vechime in functia publica.


  Capitolul VII - Acorduri colective. Comisii paritare


  Art. 72
  (1) Autoritatile si institutiile publice pot incheia anual, in conditiile legii, acorduri cu sindicatele reprezentative ale functionarilor publici sau cu reprezentantii functionarilor publici, care sa cuprinda numai masuri referitoare la:
  a) constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca;
  b) sanatatea si securitatea in munca;
  c) programul zilnic de lucru;
  d) perfectionarea profesionala;
  e) alte masuri decat cele prevazute de lege, referitoare la protectia celor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale.
  (2) In cazul in care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in sindicat, acordul se incheie cu reprezentantii functionarilor publici din respectiva autoritate sau institutie publica, desemnati in conditiile legii.
  (3) Autoritatea sau institutia publica va furniza sindicatelor reprezentative sau reprezentantilor functionarilor publici informatiile necesare pentru incheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, in conditiile legii.

  Art. 73
  (1) In cadrul autoritatilor si institutiilor publice se constituie comisii paritare.
  (2) In alcatuirea comisiei paritare intra un numar egal de reprezentanti desemnati de conducatorul autoritatii sau institutiei publice si de sindicatul reprezentativ al functionarilor publici. In cazul in care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in sindicat, reprezentantii lor vor fi desemnati prin votul majoritatii functionarilor publici din respectiva autoritate sau institutie publica.
  (3) Modul de constituire, organizare si functionare a comisiilor paritare, precum si componenta, atributiile si procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

  Art. 74
  (1) Comisiile paritare sunt consultate in urmatoarele situatii:
  a) la stabilirea masurilor de imbunatatire a activitatii autoritatilor si institutiilor publice pentru care sunt constituite;
  b) la stabilirea oricaror masuri privind pregatirea profesionala a functionarilor publici, daca costurile acestora sunt suportate din fonduri bugetare;
  c) la stabilirea programului de lucru de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice;
  d) alte situatii prevazute de lege.
  (2) In exercitarea atributiilor, comisiile paritare emit avize consultative.
  (3) Comisiile paritare urmaresc permanent realizarea acordurilor stabilite intre sindicatele reprezentative sau reprezentantii functionarilor publici cu autoritatile sau institutiile publice.
  (4) Comisia paritara intocmeste rapoarte trimestriale cu privire la respectarea prevederilor acordurilor incheiate in conditiile legii, pe care le comunica conducerii autoritatii sau institutiei publice, precum si conducerii sindicatelor reprezentative ale functionarilor publici.


  Capitolul VIII - Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici


  Art. 75
  Incalcarea de catre functionarii publici, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.

  Art. 76
  (1) Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim se poate adresa instantei judecatoresti, in conditiile legii, impotriva autoritatii sau institutiei publice care a emis actul sau care a refuzat sa rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim.
  (2) In cazul in care actiunea se admite si se constata vinovatia functionarului public, persoana respectiva va fi obligata la plata daunelor, solidar cu autoritatea sau institutia publica.
  (3) Raspunderea juridica a functionarului public nu se poate angaja daca acesta a respectat prevederile legale si procedurile administrative aplicabile autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea.

  Art. 77
  (1) Incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a indatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si civica prevazute de lege constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a acestora.
  (2) Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:
  a) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
  b) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;
  c) absente nemotivate de la serviciu;
  d) nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;
  e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;
  f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter;
  g) manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;
  h) desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;
  i) refuzul de a indeplini atributiile de serviciu;
  j) incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici;
  k) alte fapte prevazute ca abateri disciplinare in actele normative din domeniul functiei publice si functionarilor publici.
  (3) Sanctiunile disciplinare sunt:
  a) mustrare scrisa;
  b) diminuarea drepturilor salariale cu 5–20% pe o perioada de pana la 3 luni;
  c) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare in functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani;
  d) retrogradarea in treptele de salarizare sau retrogradarea in functia publica pe o perioada de pana la un an;
  e) destituirea din functia publica.
  (4) La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, gradul de vinovatie si consecintele abaterii, comportarea generala in timpul serviciului a functionarului public, precum si de existenta in antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate in conditiile prezentei legi.
  (5) Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 1 an de la data sesizarii comisiei de disciplina cu privire la savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii abaterii disciplinare.
  (6) In cazul in care fapta functionarului public a fost sesizata ca abatere disciplinara si ca infractiune, procedura angajarii raspunderii disciplinare se suspenda pana la dispunerea neinceperii urmaririi penale, scoaterii de sub urmarire penala ori incetarii urmaririi penale sau pana la data la care instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal.
  (7) Pe perioada cercetarii administrative, in situatia in care functionarul public care a savarsit o abatere disciplinara poate influenta cercetarea administrativa, conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influenta cercetarea sau, dupa caz, de a dispune mutarea temporara a functionarului public in cadrul altui compartiment sau altei structuri a autoritatii ori institutiei publice.

  Art. 78
  (1) Sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 77 alin. (3) lit. a) se poate aplica direct de catre persoana care are competenta legala de numire in functia publica.
  (2) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 77 alin. (3) lit. b)–e) se aplica de persoana care are competenta legala de numire in functia publica, la propunerea comisiei de disciplina.
  (3) Sanctiunile disciplinare nu pot fi aplicate decat dupa cercetarea prealabila a faptei savarsite si dupa audierea functionarului public. Audierea functionarului public trebuie consemnata in scris, sub sanctiunea nulitatii. Refuzul functionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile disciplinare care i se imputa se consemneaza intr-un proces-verbal.

  Art. 79
  (1) Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare si propunerea sanctiunii disciplinare aplicabile functionarilor publici din autoritatile sau institutiile publice se constituie comisii de disciplina.
  (2) Din comisia de disciplina face parte si un reprezentant al organizatiei sindicale reprezentative sau, dupa caz, un reprezentant desemnat prin votul majoritatii functionarilor publici pentru care este organizata comisia de disciplina, in cazul in care sindicatul nu este reprezentativ sau functionarii publici nu sunt organizati in sindicat.
  (3) Comisia de disciplina poate desemna unul sau mai multi membri si, dupa caz, poate solicita compartimentelor de control din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice sa cerceteze faptele sesizate si sa prezinte rezultatele activitatii de cercetare.
  (4) Comisia de disciplina pentru inaltii functionari publici este compusa din 5 inalti functionari publici, numiti prin decizia primului-ministru, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative.
  (5) Modul de constituire, organizare si functionare a comisiilor de disciplina, precum si componenta, atributiile, modul de sesizare si procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

  Art. 80
  Functionarul public nemultumit de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei de contencios administrativ, solicitand anularea sau modificarea, dupa caz, a ordinului sau dispozitiei de sanctionare.

  Art. 81
  (1) Pentru evidentierea situatiei disciplinare a functionarului public, Agentia Nationala a Functionarilor Publici va elibera un cazier administrativ, conform bazei de date pe care o administreaza.
  (2) Cazierul administrativ este un act care cuprinde sanctiunile disciplinare aplicate functionarului public si care nu au fost radiate in conditiile legii.
  (3) Cazierul administrativ este necesar in urmatoarele cazuri:
  a) desemnarea unui functionar public ca membru in comisia de concurs pentru recrutarea functionarilor publici;
  b) desemnarea unui functionar public in calitate de presedinte si membru in comisia de disciplina;
  c) desemnarea unui functionar public ca membru in comisia paritara;
  d) ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici sau categoriei functionarilor publici de conducere;
  e) in orice alte situatii prevazute de lege.
  (4) Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea:
  a) functionarului public interesat;
  b) conducatorului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;
  c) presedintelui comisiei de disciplina;
  d) altor persoane prevazute de lege.

  Art. 82
  (1) Sanctiunile disciplinare se radiaza de drept, dupa cum urmeaza:
  a) in termen de 6 luni de la aplicare, sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 77 alin. (3) lit. a);
  b) in termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sanctiunile disciplinare prevazute la art. 77 alin. (3) lit. b)–d);
  c) in termen de 7 ani de la aplicare, sanctiunea prevazuta la art. 77 alin. (3) lit. e).
  (2) Radierea sanctiunilor disciplinare prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se constata prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.

  Art. 83
  (1) Raspunderea contraventionala a functionarilor publici se angajeaza in cazul in care acestia au savarsit o contraventie in timpul si in legatura cu sarcinile de serviciu.
  (2) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii functionarul public se poate adresa cu plangere la judecatoria in a carei circumscriptie isi are sediul autoritatea sau institutia publica in care este numit functionarul public sanctionat.

  Art. 84
  Raspunderea civila a functionarului public se angajeaza:
  a) pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice in care functioneaza;
  b) pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
  c) pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica, in calitate de comitent, unor terte persoane, in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

  Art. 85
  (1) Repararea pagubelor aduse autoritatii sau institutiei publice in situatiile prevazute la art. 84 lit. a) si b) se dispune prin emiterea de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice a unui ordin sau a unei dispozitii de imputare, in termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, dupa caz, prin asumarea unui angajament de plata, iar in situatia prevazuta la lit. c) a aceluiasi articol, pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
  (2) Impotriva ordinului sau dispozitiei de imputare functionarul public in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ.
  (3) Dreptul conducatorului autoritatii sau institutiei publice de a emite ordinul sau dispozitia de imputare se prescrie in termen de 3 ani de la data producerii pagubei.

  Art. 86
  (1) Raspunderea functionarului public pentru infractiunile savarsite in timpul serviciului sau in legatura cu atributiile functiei publice pe care o ocupa se angajeaza potrivit legii penale.
  (2) In cazul in care functionarul public este trimis in judecata pentru savarsirea unei infractiuni de natura celor prevazute la art. 54 lit. h), persoana care are competenta legala de numire in functia publica va dispune suspendarea functionarului public din functia publica pe care o detine.
  (3) Daca instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal, suspendarea din functia publica inceteaza, iar functionarul public respectiv isi va relua activitatea in functia publica detinuta anterior si ii vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.
  (4) In situatia in care nu sunt intrunite conditiile pentru angajarea raspunderii penale, iar fapta functionarului public poate fi considerata abatere disciplinara, va fi sesizata comisia de disciplina competenta.
  (5) De la momentul inceperii urmaririi penale, in situatia in care functionarul public poate influenta cercetarea, persoana care are competenta numirii in functia publica are obligatia sa dispuna mutarea temporara a functionarului public in cadrul altui compartiment sau altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii ori institutiei publice.


  Capitolul IX - Modificarea, suspendarea si incetarea raportului de serviciu


  Sectiunea 1 - Modificarea raportului de serviciu


  Art. 87
  (1) Mobilitatea in cadrul corpului functionarilor publici se realizeaza prin modificarea raporturilor de serviciu, astfel:
  a) pentru eficientizarea activitatii autoritatilor si institutiilor publice;
  b) in interes public;
  c) in interesul functionarului public, pentru dezvoltarea carierei in functia publica.
  (2) Modificarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici de executie si functionarilor publici de conducere are loc prin:
  a) delegare;
  b) detasare;
  c) transfer;
  d) mutarea in cadrul altui compartiment sau altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii sau institutiei publice;
  e) exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere.
  (3) Daca mobilitatea functionarilor publici de executie si a functionarilor publici de conducere se dispune in interes public, in conditiile legii, functionarii publici nu pot refuza aplicarea masurilor prevazute la alin. (2) lit. b) si d), cu exceptia cazurilor prevazute la art. 89 alin. (3), sub sanctiunea eliberarii din functia publica. In aceste cazuri, modificarea raportului de serviciu se dispune de catre persoana care are competenta de numire in functia publica, cu avizul sau la solicitarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

  Art. 88
  (1) Delegarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care este incadrat functionarul public, pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice intr-un an.
  (2) Functionarul public poate refuza delegarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
  a) graviditate;
  b) isi creste singur copilul minor;
  c) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata delegarea.
  (3) Delegarea pe o perioada mai mare de 60 de zile calendaristice in cursul unui an calendaristic se poate dispune numai cu acordul scris al functionarului public.
  (4) Pe timpul delegarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul, iar autoritatea sau institutia publica care il deleaga este obligata sa suporte costul integral al transportului, cazarii si al indemnizatiei de delegare.

  Art. 89
  (1) Detasarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea functionarul public, pentru o perioada de cel mult 6 luni. In cursul unui an calendaristic un functionar public poate fi detasat mai mult de 6 luni numai cu acordul sau scris.
  (2) Detasarea se poate dispune daca pregatirea profesionala a functionarului public corespunde atributiilor si responsabilitatilor functiei publice, cu respectarea categoriei, clasei si gradului profesional al functionarului public. Detasarea se poate dispune si pe o functie publica de conducere, cu aplicarea dispozitiilor art. 92 alin. (2), daca functionarul public indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitatea studiilor si daca nu exista in cadrul autoritatii sau institutiei publice functionari publici care sa exercite cu caracter temporar functia publica. Functionarul public poate fi detasat pe o functie publica inferioara, numai cu acordul sau scris.
  (3) Functionarul public poate refuza detasarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
  a) graviditate;
  b) isi creste singur copilul minor;
  c) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata detasarea;
  d) detasarea se face intr-o localitate in care nu i se asigura conditii corespunzatoare de cazare;
  e) este singurul intretinator de familie;
  f) motive familiale temeinice justifica refuzul de a da curs detasarii.
  (4) Pe perioada detasarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul. Daca salariul corespunzator functiei publice pe care este detasat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe timpul detasarii in alta localitate autoritatea sau institutia publica beneficiara este obligata sa-i suporte costul integral al transportului, dus si intors, cel putin o data pe luna, al cazarii si al indemnizatiei de detasare.

  Art. 90
  (1) Transferul poate avea loc dupa cum urmeaza:
  a) in interesul serviciului;
  b) la cererea functionarului public.
  (2) Transferul se poate face intr-o functie publica pentru care sunt indeplinite conditiile specifice prevazute in fisa postului.
  (3) Transferul in interesul servicului se poate face numai cu acordul scris al functionarului public transferat. In cazul transferului in interesul serviciului in alta localitate, functionarul public transferat are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioara celei in care se transfera, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport si la un concediu platit de 5 zile. Plata acestor drepturi se suporta de autoritatea sau institutia publica la care se face transferul, in termen de cel mult 15 zile de la data aprobarii transferului.
  (4) Transferul in interesul serviciului se face intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional cu functia publica detinuta de functionarul public sau intr-o functie publica de nivel inferior.
  (5) Transferul la cerere se face intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional sau intr-o functie publica de nivel inferior, in urma aprobarii cererii de transfer a functionarului public de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice la care se solicita transferul. In acest caz, transferul poate avea loc numai intre autoritati sau institutii publice din administratia publica centrala, intre autoritati administrative autonome ori, dupa caz, intre autoritati sau institutii publice din administratia publica locala.
  (6) In cazul functionarilor publici de conducere transferul se poate realiza pe functii publice de conducere ale caror atributii sunt similare cu atributiile functiei publice de pe care se efectueaza transferul, cu respectarea prevederilor alin. (2), (4) si (5).
  (7) Autoritatile sau institutiile publice au obligatia de a asigura publicitatea functiilor publice vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere. In situatia in care doi sau mai multi functionari publici solicita ocuparea unei functii publice vacante prin transfer la cerere, selectia se face pe baza de interviu.

  Art. 91
  (1) Mutarea in cadrul altui compartiment al autoritatii sau institutiei publice poate fi definitiva sau temporara.
  (2) Mutarea definitiva in cadrul altui compartiment poate avea loc in urmatoarele situatii:
  a) cand se dispune de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea functionarul public, pe o functie publica vacanta de aceeasi categorie, clasa si grad profesional sau cu repartizarea postului corespunzator functiei publice detinute, cu respectarea pregatirii profesionale a functionarului public si a salariului acestuia. In acest caz este necesar acordul scris al functionarului public;
  b) la solicitarea justificata a functionarului public, cu aprobarea conducatorului autoritatii sau institutiei publice, pe o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional, cu respectarea pregatirii profesionale a functionarului public;
  c) in alte situatii prevazute de dispozitiile legale.
  (3) Mutarea temporara in cadrul altui compartiment se dispune motivat, in interesul autoritatii sau institutiei publice, de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice, pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an, cu respectarea pregatirii profesionale si a salariului pe care il are functionarul public.
  (4) Mutarea temporara sau definitiva in cadrul altui compartiment poate fi solicitata de functionarul public in cazul in care starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, nu ii mai permite desfasurarea activitatii in acel compartiment. Mutarea se poate face pe o functie publica corespunzatoare, daca functionarul public in cauza este apt profesional sa indeplineasca noile atributii care ii revin.
  (5) Daca mutarea se dispune in alta localitate, functionarul public beneficiaza de drepturile prevazute la art. 90 alin. (3).
  (6) Functionarul public poate refuza mutarea in cadrul altei structuri a autoritatii sau institutiei publice in alta localitate, daca se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 89 alin. (3).

  Art. 92
  (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere se realizeaza prin promovarea temporara a unui functionar public care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea acestei functii publice si care nu are in cazierul administrativ sanctiuni disciplinare neradiate in conditiile prezentei legi.
  (2) Daca functia publica este vacanta, masura prevazuta la alin. (1) se dispune de catre persoana care are competenta numirii in functia publica, pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an calendaristic, astfel:
  a) cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru functiile din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala;
  b) cu obligatia instiintarii inainte cu cel putin 10 zile a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru functiile publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica locala. In situatia in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale privind exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere, dispune neefectuarea masurii sau, dupa caz, incetarea acesteia.
  (3) In mod exceptional, perioada prevazuta la alin. (2) poate fi prelungita cu maximum 3 luni, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, daca autoritatea sau institutia publica a organizat concurs de recrutare sau promovare si functia publica nu a fost ocupata, in conditiile legii.
  (4) Daca functia publica este temporar vacanta, masura prevazuta la alin. (1) se dispune de catre persoana care are competenta numirii in functia publica, pana la data incetarii suspendarii din functia publica, a detasarii titularului functiei publice sau, dupa caz, a radierii din cazierul administrativ al titularului functiei publice a sanctiunii disciplinare prevazute la art. 77 alin. (3) lit. d).
  (5) Daca salariul corespunzator functiei publice pe care o exercita cu caracter temporar este mai mare, functionarul public are dreptul la acest salariu.

  Art. 93
  (1) Inaltii functionari publici sunt supusi mobilitatii in functie si prezinta disponibilitate la numirile in functiile publice prevazute la art. 12, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3).
  (2) Refuzul neintemeiat al numirilor prevazute la alin. (1) atrage eliberarea din functia publica.
  (3) Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a asigura decontarea cheltuielilor ocazionate de mobilitate, precum si locuinte de serviciu, in conditiile legii.

  Sectiunea 2 - Suspendarea raportului de serviciu


  Art. 94
  (1) Raportul de serviciu se suspenda de drept atunci cand functionarul public se afla in una dintre urmatoarele situatii:
  a) este numit sau ales intr-o functie de demnitate publica, pentru perioada respectiva, cu exceptiile prevazute la art. 34;
  b) este incadrat la cabinetul unui demnitar;
  c) este desemnat de catre autoritatea sau institutia publica sa desfasoare activitati in cadrul unor misiuni diplomatice ale Romaniei ori in cadrul unor organisme sau institutii internationale, pentru perioada respectiva;
  d) desfasoara activitate sindicala pentru care este prevazuta suspendarea in conditiile legii;
  e) efectueaza stagiul militar4), serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat;
  f) este arestat preventiv;
  g) efectueaza tratament medical in strainatate, daca functionarul public nu se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, precum si pentru insotirea sotului sau, dupa caz, a sotiei ori a unei rude pana la gradul I inclusiv, in conditiile legii;
  h) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, pe o perioada mai mare de o luna, in conditiile legii;
  i) carantina, in conditiile legii;
  j) concediu de maternitate, in conditiile legii;
  k) este disparut, iar disparitia a fost constatata prin hotarare judecatoreasca irevocabila;
  l) forta majora;
  m) in cazul in care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savarsirea unei infractiuni de natura celor prevazute la art. 54 lit. h);
  n) pe perioada cercetarii administrative, in situatia in care functionarul public care a savarsit o abatere disciplinara poate influenta cercetarea administrativa, la propunerea motivata a comisiei de disciplina;
  o) in alte cazuri expres prevazute de lege.
  (2) In termen de 15 zile calendaristice inainte de data incetarii motivului de suspendare de drept, dar nu mai tarziu de data luarii la cunostinta de motivul incetarii suspendarii de drept, functionarul public este obligat sa informeze in scris persoana care are competenta legala de numire in functia publica despre acest fapt. Neinformarea persoanei care are competenta legala de numire in functia publica atrage incetarea de drept a raportului de serviciu al functionarului public, cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (1) lit. f), h), i), k) si l).
  (3) Persoana care are competenta legala de numire in functia publica are obligatia sa asigure, in termen de 5 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (2), conditiile necesare reluarii activitatii de catre functionarul public.

  Art. 95
  (1) Raportul de serviciu se suspenda la initiativa functionarului public in urmatoarele situatii:
  a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, in conditiile legii;
  b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;
  c) desfasurarea unei activitati in cadrul unor organisme sau institutii internationale, in alte situatii decat cele prevazute la art. 94 alin. (1) lit. c);
  d) pentru participare la campania electorala;
  e) pentru participarea la greva, in conditiile legii.
  (2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivata a functionarului public, pentru un interes personal legitim, in alte cazuri decat cele prevazute la alin. (1) si la art. 94 alin. (1), pe o perioada cuprinsa intre o luna si 3 ani.
  (3) Cererea de suspendare a raportului de serviciu se face in scris, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data cand se solicita suspendarea, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (1) lit. e), cand cererea de suspendare se face cu 48 de ore inainte de declansarea grevei.
  (4) Suspendarea raportului de serviciu se constata in cazurile prevazute la alin. (1) si la art. 94 alin. (1), precum si in alte cazuri reglementate prin legi speciale, respectiv se aproba in cazul prevazut la alin. (2), prin act administrativ al persoanei care are competenta numirii in functia publica.
  (5) Dispozitiile art. 94 alin. (2) se aplica in mod corespunzator si pentru cazurile prevazute la alin. (1) si (2).

  Art. 96
  (1) Reluarea activitatii se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire in functia publica.
  (2) Actul administrativ prin care se constata, respectiv se aproba suspendarea raportului de serviciu, precum si cel prin care se dispune reluarea activitatii de catre functionarul public se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii.
  (3) Pe perioada suspendarii raportului de serviciu autoritatile si institutiile publice au obligatia sa rezerve postul aferent functiei publice. Ocuparea acestuia se face, pe o perioada determinata, in conditiile legii. Pe perioada suspendarii, raporturile de serviciu ale functionarilor publici nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din initiativa sau cu acordul functionarului public in cauza.
  (4) Perioada suspendarii raporturilor de serviciu in conditiile art. 94 alin. (1) lit. c) si art. 95 alin. (1) lit. c) se considera vechime in functia publica.

  Sectiunea 3 - Incetarea raportului de serviciu


  Art. 97
  Incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici se face prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire in functia publica si are loc in urmatoarele conditii:
  a) de drept;
  b) prin acordul partilor, consemnat in scris;
  c) prin eliberare din functia publica;
  d) prin destituire din functia publica;
  e) prin demisie.

  Art. 98
  (1) Raportul de serviciu inceteaza de drept:
  a) la data decesului functionarului public;
  b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii functionarului public;
  c) daca functionarul public nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 54 lit. a), d) si f);
  d) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, dupa caz, la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta, pensionare anticipata, pensionare anticipata partiala ori invaliditate a functionarului public, potrivit legii;
  e) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a actului administrativ de numire in functia publica, de la data la care nulitatea a fost constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
  f) cand functionarul public a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o fapta prevazuta la art. 54 lit. h) sau prin care s-a dispus aplicarea unei sanctiuni privative de libertate, la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii de condamnare;
  g) ca urmare a interzicerii exercitarii profesiei sau functiei, ca masura de siguranta ori ca pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;
  h) la data expirarii termenului in care a fost ocupata pe perioada determinata functia publica.
  (2) Constatarea cazului de incetare de drept a raportului de serviciu se face, in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea lui, prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire in functia publica. Actul administrativ prin care s-a constatat incetarea de drept a raporturilor de serviciu se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea lui.

  Art. 99
  (1) Persoana care are competenta legala de numire in functia publica va dispune eliberarea din functia publica prin act administrativ, care se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la emitere, in urmatoarele cazuri:
  a) autoritatea sau institutia publica si-a incetat activitatea ori a fost mutata intr-o alta localitate, iar functionarul public nu este de acord sa o urmeze;
  b) autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii, prin reducerea postului ocupat de functionarul public;
  c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia publica ocupata de catre functionarul public a unui functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus reintegrarea;
  d) pentru incompetenta profesionala, in cazul obtinerii calificativului „nesatisfacator“ la evaluarea performantelor profesionale individuale;
  e) functionarul public nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 54 lit. g);
  f) starea sanatatii fizice sau/si psihice a functionarului public, constatata prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, nu ii mai permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare functiei publice detinute;
  g) ca urmare a refuzului neintemeiat al inaltului functionar public de acceptare a numirii in conditiile art. 93.
  (2) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. a)–c) si e)–g) reprezinta motive neimputabile functionarilor publici.
  (3) In cazul eliberarii din functia publica, autoritatea sau institutia publica este obligata sa acorde functionarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice.
  (4) In perioada de preaviz, persoana care are competenta legala de numire in functia publica poate acorda celui in cauza reducerea programului de lucru, pana la 4 ore zilnic, fara afectarea drepturilor salariale cuvenite.
  (5) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), c), si e), in perioada de preaviz, daca in cadrul autoritatii sau institutiei publice exista functii publice vacante corespunzatoare, aceasta are obligatia de a le pune la dispozitie functionarilor publici.
  (6) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a)–c) si e), daca nu exista functii publice vacante corespunzatoare in cadrul autoritatii sau institutiei publice, autoritatea ori institutia publica are obligatia de a solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in perioada de preaviz, lista functiilor publice vacante. In cazul in care exista o functie publica vacanta corespunzatoare, identificata in perioada de preaviz, functionarul public va fi transferat in interesul serviciului sau la cerere.
  (7) Functionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei functii publice vacante la nivel inferior.

  Art. 100
  (1) In caz de reorganizare a autoritatii sau institutiei publice, functionarii publici vor fi numiti in noile functii publice sau, dupa caz, in noile compartimente in urmatoarele cazuri:
  a) se modifica atributiile aferente unei functii publice mai putin de 50%;
  b) sunt reduse atributiile unui compartiment;
  c) este schimbata denumirea fara modificarea in proportie de peste 50% a atributiilor aferente functiei publice;
  d) este schimbata structura compartimentului.
  (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu respectarea urmatoarelor criterii:
  a) categoria, clasa si, dupa caz, gradul profesional ale functionarului public;
  b) indeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru functia publica;
  c) pregatirea profesionala;
  d) sa fi desfasurat activitati similare.
  (3) In cazul in care exista mai multi functionari publici, se organizeaza examen de catre autoritatea sau institutia publica.
  (4) Reducerea unui post este justificata daca atributiile aferente acestuia se modifica in proportie de peste 50% sau daca sunt modificate conditiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii.
  (5) In cazul reorganizarii activitatii prin reducerea posturilor, autoritatea sau institutia publica nu poate infiinta posturi similare celor desfiintate pentru o perioada de un an de la data reorganizarii.

  Art. 101
  (1) Destituirea din functia publica se dispune, in conditiile art. 78, prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire in functia publica, ca sanctiune disciplinara aplicata pentru motive imputabile functionarului public, in urmatoarele cazuri:
  a) pentru savarsirea repetata a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinte grave;
  b) daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar functionarul public nu actioneaza pentru incetarea acestuia intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.
  (2) Actul administrativ prevazut la alin. (1) se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la date emiterii. Comunicarea actului administrativ trebuie sa se faca anterior datei destituirii din functia publica.

  Art. 102
  Functionarul public poate sa comunice incetarea raporturilor de serviciu prin demisie, notificata in scris persoanei care are competenta legala de numire in functia publica. Demisia nu trebuie motivata si produce efecte dupa 30 de zile calendaristice de la inregistrare.

  Art. 103
  (1) La modificarea, la suspendarea si la incetarea raportului de serviciu functionarul public are indatorirea sa predea lucrarile si bunurile care i-au fost incredintate in vederea exercitarii atributiilor de serviciu.
  (2) La incetarea raportului de serviciu functionarul public isi pastreaza drepturile dobandite in cadrul carierei, cu exceptia cazului in care raportul de serviciu a incetat din motive imputabile acestuia.
  (3) Functionarii publici beneficiaza de drepturi din bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul in care raporturile de serviciu le-au incetat in conditiile prevazute la:
  a) art. 98 alin. (1) lit. c), cu exceptia cazului in care functionarul public nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 54 lit. a);
  b) art. 98 alin. (1) lit. e) si h);
  c) art. 99 alin. (1).

  Art. 104
  (1) Redistribuirea functionarilor publici se face de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, astfel:
  a) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din aceeasi localitate sau dintr-o localitate aflata la o distanta de pana la 50 km de localitatea de domiciliu;
  b) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din alt judet sau aflate la o distanta mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu, la cererea functionarului public.
  (2) Redistribuirea functionarilor publici se face intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si acelasi grad profesional cu functia publica detinuta de functionarul public.
  (3) Redistribuirea se poate face si intr-o functie publica inferioara vacanta, cu acordul scris al functionarului public.
  (4) Redistribuirea intr-o functie publica de conducere se face cu respectarea alin. (2) sau, dupa caz, a alin. (3) numai daca functionarul public a indeplinit atributii similare cu atributiile functiei publice de pe care se efectueaza redistribuirea.
  (5) Agentia Nationala a Functionarilor Publici va asigura redistribuirea pe functii publice temporar vacante, ca urmare a suspendarii titularului pe o perioada de cel putin o luna, a functionarilor publici din corpul de rezerva care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective. In cazul in care exista mai multi functionari publici care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective, Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza, in colaborare cu autoritatea sau institutia publica in cadrul careia se afla functia publica vacanta, o testare profesionala pentru selectarea functionarului public care urmeaza sa fie redistribuit.
  (6) Redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva se dispune prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
  (7) Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice au obligatia de a numi functionarii publici redistribuiti cu caracter permanent sau temporar.
  (8) In cazul in care conducatorii autoritatilor si institutiilor publice refuza incadrarea functionarilor publici in conditiile alin. (7), functionarul public se poate adresa instantei de contencios administrativ competente.

  Art. 105
  (1) Corpul de rezerva este format din functionarii publici care au fost eliberati din functia publica in conditiile art. 99 alin. (1) lit. a)–c), e) si g) si este gestionat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
  (2) Functionarii publici parasesc corpul de rezerva si pierd calitatea de functionar public in urmatoarele situatii:
  a) dupa implinirea termenului de 2 ani de la data trecerii in corpul de rezerva;
  b) in cazul in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici il redistribuie intr-o functie publica vacanta corespunzatoare studiilor absolvite si pregatirii profesionale, iar functionarul public o refuza;
  c) angajarea in baza unui contract de munca pe o perioada mai mare de 12 luni;
  d) la cererea functionarului public.

  Art. 106
  (1) In cazul in care raportul de serviciu a incetat din motive pe care functionarul public le considera netemeinice sau nelegale, acesta poate cere instantei de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus incetarea raportului de serviciu, in conditiile si termenele prevazute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare, precum si plata de catre autoritatea sau institutia publica emitenta a actului administrativ a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si recalculate, si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat functionarul public.
  (2) La solicitarea functionarului public, instanta care a constatat nulitatea actului administrativ va dispune reintegrarea acestuia in functia publica detinuta.


  Capitolul X - Dispozitii finale si tranzitorii


  Art. 107
  Functiile publice se stabilesc pentru fiecare autoritate si institutie publica, in parte, de conducatorul acesteia ori prin hotarare a consiliului judetean sau, dupa caz, a consiliului local, pe baza activitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) si (3) si cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

  Art. 108
  In unitatile administrativ-teritoriale in care persoanele apartinand unei minoritati nationale detin o pondere de peste 20% unii functionari publici din serviciile care au contacte direct cu cetatenii vor cunoaste si limba minoritatii nationale respective.

  Art. 109
  Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al functionarului public sunt de competenta instantelor de contencios administrativ, cu exceptia situatiilor pentru care este stabilita expres prin lege competenta altor instante.

  Art. 110
  Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 5 alin. (1) au obligatia de a armoniza statutele speciale cu prevederile prezentei legi, cu consultarea si avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

  Art. 111
  (1) Autoritatile si institutiile publice care au prevazute in statele de functii posturi de natura contractuala, care presupun exercitarea unor atributii dintre cele prevazute la art. 2 alin. (3), au obligatia de a stabili functii publice in conditiile art. 107.
  (2) Functiile publice vacante, functiile publice de conducere, precum si functiile publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, stabilite potrivit alin. (1), se ocupa in conditiile prezentei legi.
  (3) Persoanele incadrate cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata in posturi de natura contractuala care au fost stabilite si avizate ca functii publice vor fi numite in functii publice de executie daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 54 si conditiile de vechime in specialitatea studiilor corespunzatoare clasei si gradului profesional ale functiei publice.
  (4) Drepturile salariale ale persoanelor care ocupa functii publice in conditiile alin. (3) se stabilesc potrivit salarizarii functiilor publice in care au fost numite.

  Art. 112
  (1) Numarul total al functiilor publice de conducere din cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice, cu exceptia functiilor publice de secretar al unitatii administrativ-teritoriale si de sef al oficiului prefectural, este de maximum 12% din numarul total al functiilor publice.
  (2) abrogat, OUG nr. 229/2008
  (3) abrogat, OUG nr. 229/2008

  Art. 113
  Programele organizate pentru obtinerea statutului de manager public potrivit art. 70 alin. (1) lit. a) sunt programele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 452/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale „Guvernul Romaniei“ pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificarile ulterioare.

  Art. 114
  Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si autoritatilor administrative autonome.

  Art. 115
  Prin exceptie de la prevederile art. 18 alin. (1), comisia de recrutare se constituie in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, astfel:
  a) un membru numit pe o perioada de un an si jumatate;
  b) un membru numit pe o perioada de 3 ani;
  c) un membru numit pe o perioada de 4 ani si jumatate;
  d) un membru numit pe o perioada de 6 ani;
  e) un membru numit pe o perioada de 7 ani si jumatate;
  f) un membru numit pe o perioada de 9 ani;
  g) un membru numit pe o perioada de 10 ani si jumatate.

  Art. 116
  Cauzele avand ca obiect litigii de munca in care una dintre parti are calitatea de functionar public, aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a prezentului statut, vor continua sa se judece potrivit legii aplicabile in momentul sesizarii instantei.

  Art. 117
  Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu reglementarile de drept comun civile, administrative sau penale, dupa caz, in masura in care nu contravin legislatiei specifice functiei publice.

  Art. 118
  La data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice dispozitii contrare se abroga.


  ANEXA - Lista cuprinzand functiile publice


  I. Functii publice generale

  A. Functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici
  1. abrogat, OUG nr. 3/2009
  2. abrogat, OUG nr. 3/2009
  3. secretar general din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
  4. secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
  5. prefect;
  6. subprefect;
  7. inspector guvernamental.

  B. Functii publice de conducere
  1. director general din cadrul autoritatilor administrative autonome, al ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
  2. director general adjunct din cadrul autoritatilor administrative autonome, din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
  3. secretar al judetului si al municipiului Bucuresti;
  4. director din cadrul autoritatilor administrative autonome, din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si director executiv in cadrul institutiei prefectului, in cadrul autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora;
  5. director adjunct din cadrul autoritatilor administrative autonome, din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, director executiv adjunct din cadrul institutiei prefectului, in cadrul autoritatilor administratiei publice locale si al institutiilor publice subordonate acestora;".
  6. secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului si comunei;
  7. sef serviciu;
  8. sef birou.

  C. Functii publice de executie
  1. consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector;
  2. referent de specialitate;
  3. referent.

  NOTA:
 • 1. Functiile publice generale, altele decat cele prevazute la pct. I, se stabilesc cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
 • 2. Functiile publice prevazute la lit. B pct. 1 si 2 se pot stabili si in cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica locala care au un numar de minimum 150 de posturi.
 • 3. Functiile publice de conducere prevazute la lit. B pct. 7 si 8, precum si functiile publice de executie prevazute la lit. C pot fi functii publice de stat, teritoriale sau locale.


  II. Functii publice specifice

  A. Functii publice de conducere
  1. arhitect-sef.

  B. Functii publice de executie
  1. inspector de concurenta;
  2. inspector vamal;
  3. inspector de munca;
  4. controlor delegat;
  5. expert in tehnologia informatiilor si a telecomunicatiilor;
  6. comisar.

  C. Alte functii publice specifice
  1. manager public.

  NOTA:
  Functiile publice specifice, altele decat cele prevazute la pct. II, se pot stabili de autoritatile si institutiile publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.


  NOTA:

  Reproducem mai jos art. IV–XIV din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006, care nu au fost cuprinse in forma republicata a Legii nr. 188/1999 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 251/20065):
  "

  Art. IV
  (1) Prin exceptie de la dispozitiile prezentei legi, in cursul anului 2006, pot participa la concursul organizat pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 15 alin. (2) lit. a)–c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.6)
  (2) Pana la adoptarea hotararii Guvernului prevazute la art. 17 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege7), concursul organizat pentru intrarea in categoria inaltilor functionari publici este gestionat de comisia de recrutare a inaltilor functionari publici numita prin Decizia Primului-Ministru nr. 38/2006 privind numirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru recrutarea inaltilor functionari publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006.
  (3) Prin exceptie de la dispozitiile prezentei legi, pot ocupa o functie publica din categoria inaltilor functionari publici persoanele care au promovat examenul de atestare, precum si persoanele care au intrat in categoria inaltilor functionari publici in conditiile alin. (1).
  (4) Functionarii publici care ocupa o functie publica din categoria inaltilor functionari publici in conditiile alin. (3) si functionarii publici care ocupa o functie publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici care la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu indeplinesc conditia prevazuta la art. 15 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege8), au obligatia de a indeplini aceasta conditie in termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sub sanctiunea eliberarii din functia publica.
  (5) Conditia prevazuta la art. 511 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege9), nu este obligatorie, pentru recrutarea functionarilor publici de conducere, in cazul exercitarii cu caracter temporar a unei functii publice de conducere, precum si pentru functionarii publici care ocupa o functie publica de conducere, pe o perioada de 4 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
  (6) Functionarii publici prevazuti la alin. (5) sunt obligati sa indeplineasca conditia prevazuta la art. 511 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege9), in termenul prevazut, sub sanctiunea eliberarii din functia publica.  Art. V
  (1) Secretarii de comune care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare juridice sau administrative isi pot pastra functia publica, cu obligatia ca in termen de 3 ani sa absolve o forma de invatamant superior de lunga durata in specialitate juridica sau administratie publica, sub sanctiunea eliberarii din functie.
  (2) In cazul in care la concursurile organizate pentru ocuparea functiei publice de secretar al comunei nu se prezinta persoane care indeplinesc conditiile de studii prevazute la alin. (1) si/sau conditiile de vechime in specialitatea studiilor juridice ori administrative, pot candida si persoane care nu indeplinesc aceste conditii. In aceasta situatie, ocuparea functiei publice de secretar se face pe perioada determinata, cu obligatia organizarii anuale a concursului pentru ocuparea acesteia.  Art. VI
  Conditia prevazuta la art. 511 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege9), se considera indeplinita pentru functionarii publici care au absolvit, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, programe de formare si perfectionare in administratia publica, organizate de Institutul National de Administratie, centrele regionale de formare continua pentru administratia publica locala, precum si de alte institutii specializate, din tara sau din strainatate, cu durata de minimum un an, sau care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, urmeaza una dintre formele de invatamant mentionate, cu conditia absolvirii acestor studii in termenul prevazut.  Art. VII
  (1) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prin hotarare a Guvernului, se aproba:
  a) normele privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;
  b) normele privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina;
  c) normele privind organizarea si functionarea comisiilor paritare si incheierea acordurilor colective;
  d) normele privind mobilitatea inaltilor functionari publici.
  (2) In termen de 10 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prin hotarare a Guvernului, se aproba:
  a) norme privind formarea profesionala a functionarilor publici;
  b) regulamentul de organizare si desfasurare a programelor de formarea specializata prevazute de prezenta lege.
  (3) Pana la adoptarea hotararilor Guvernului prevazute la alin. (1) lit. a)–c) se aplica in mod corespunzator dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003.  Art. VIII
  Procedura de organizare si desfasurare a concursurilor, procedura de numire a functionarilor publici si procedura disciplinara, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se finalizeaza conform dispozitiilor in vigoare la data initierii acestor proceduri.  Art. IX
  Calificativele «exceptional» si «foarte bun» obtinute de functionarii publici la evaluarea performantelor profesionale individuale pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se asimileaza cu calificativul «foarte bine», iar calificativul «bun» se echivaleaza cu calificativul «bine».  Art. X
  Prevederile art. 493 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege10), nu se aplica pentru cheltuielile deja angajate la data intrarii in vigoare a prezentei legi.  Art. XI
  Conditiile de vechime prevazute la art. 57 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege11), nu se aplica in cazul functionarilor publici care au indeplinit conditiile prevazute de lege la data numirii in functia publica.  Art. XII
  (1) In anul 2006, promovarea intr-o functie publica superioara vacanta se face prin concurs sau examen.
  (2) Pentru a participa la concursul pentru promovarea intr-o functie publica de executie din gradul profesional principal, functionarii publici trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minime:
  a) sa aiba o vechime minima de 2 ani in functiile publice de executie din gradul profesional asistent, in clasa corespunzatoare studiilor absolvite;
  b) sa fi obtinut, la evaluarea performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, cel putin calificativul «foarte bun»;
  c) sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului.
  (3) Pentru a participa la concursul pentru promovarea intr-o functie publica de executie din gradul profesional superior, functionarii publici trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minime:
  a) sa aiba o vechime minima de 2 ani in functiile publice de executie din gradul profesional principal sau 4 ani in functiile publice de executie din gradul profesional asistent, in clasa corespunzatoare studiilor absolvite;
  b) sa fi obtinut, la evaluarea performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, cel putin calificativul «foarte bun»;
  c) sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului.  Art. XIII
  Prezenta lege intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 29, 56, 57, 581 si ale art. 601 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege12), care intra in vigoare la 1 ianuarie 2007.  Art. XIV
  La data intrarii in vigoare a prezentei legi, dispozitiile art. XV alin. (2) si (3), art. XVI alin. (4)–(6), precum si ale art. XX din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.“


  --------------------------------------------------------------------------------
  *) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006, dandu-se textelor o noua numerotare.
  Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004 si ulterior a mai fost modificata prin:
  – Legea nr. 164/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 19 mai 2004;
  – Legea nr. 344/2004 pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 674 din 27 iulie 2004;
  – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.091 din 23 noiembrie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 76/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 din 18 aprilie 2005;
  – Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.121 din 29 noiembrie 2004;
  – Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.128 din 30 noiembrie 2004;
  – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 430 din 20 mai 2005, aprobata prin Legea nr. 228/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 607 din 13 iulie 2005;
  – Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.151 din 19 decembrie 2005;
  – Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.150 din 19 decembrie 2005;
  – Ordonanta Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 57 din 20 ianuarie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 417/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006;
  – Legea nr. 442/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 969 din 4 decembrie 2006.
  1) In perioada 2004–2006, prevederile referitoare la suplimentul postului si suplimentul corespunzator treptei de salarizare au fost suspendate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 76/2005, si prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 417/2006.
  2) Pana la data de 31 decembrie 2005, prevederile referitoare la acordarea orelor suplimentare au fost suspendate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 76/2005.
  3) Pana la data de 31 decembrie 2006, prevederile referitoare la acordarea primelor cu ocazia plecarii in concediul de odihna au fost suspendate succesiv prin legile bugetare anuale, precum si prin actele normative anuale de salarizare a functionarilor publici.
  4) A se vedea Legea nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 990 din 12 decembrie 2006, lege care a abrogat Legea nr. 46/1996 privind pregatirea populatiei pentru aparare.
  5) A se vedea si prevederile art. XV alin. (1), art. XVI alin. (1)–(3), art. XVII–XIX, art. XXI si art. XXII ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cuprinse in Nota finala din prima forma republicata a Legii nr. 188/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004.
  6) Art. 15 alin. (2) lit. a)–c) a devenit, in urma renumerotarii, art. 16 alin. (2) lit. a)–c).
  7) Art. 17 alin. (3) a devenit, in urma renumerotarii, art. 18 alin. (3).
  8) Art. 15 alin. (2) lit. d) a devenit, in urma renumerotarii, art. 16 alin. (2) lit. d).
  9) Art. 511 alin. (7) a devenit, in urma renumerotarii, art. 57 alin. (7).
  10) Art. 493 a devenit, in urma renumerotarii, art. 52.
  11) Art. 57 a devenit, in urma renumerotarii, art. 65.
  12) Art. 29 a devenit, in urma renumerotarii, art. 31; art. 56 a devenit, in urma renumerotarii, art. 64; art. 57 a devenit, in urma renumerotarii, art. 65; art. 581 a devenit, in urma renumerotarii, art. 67, iar art. 601 alin. (1) lit. b) a devenit, in urma renumerotarii, art. 70 alin. (1) lit. b).