DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila din Romania

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 304 din 18/04/2008
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta lege stabileste regimul juridic al personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila, denumit in continuare personal tehnic, activitatile tehnice indeplinite, categoriile de personal aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila din Romania, precum si drepturile si obligatiile acestuia, indiferent de forma de proprietate a organizatiilor/unitatilor angajatoare.

Art. 2
Personalul tehnic desfasoara activitati specifice, avand drept scop asigurarea exploatarii corecte a tehnicii de aviatie, mentinerea ei in conditii de disponibilitate, in deplina siguranta si securitate, in conformitate cu legislatia interna, cu reglementarile europene, precum si cu standardele si practicile recomandate de organizatiile internationale de aviatie civila la care Romania este parte.

Art. 3
In sensul prezentei legi, prin personal aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila se intelege:
a) personalul tehnic certificat, avand ca atributii organizarea, urmarirea, controlul, executarea si atestarea lucrarilor de intretinere, de reparatii si de exploatare a aeronavelor civile, precum si a motoarelor, echipamentelor/instalatiilor de bord si a elicelor acestora;
b) personalul operativ de protectie tehnica a navigatiei aeriene, avand ca atributii asigurarea functionarii, operarea din punct de vedere tehnic, intretinerea si repararea mijloacelor de navigatie aeriana aflate la sol si a celor necesare serviciilor de dirijare, control si informare aeronautica si meteorologica a zborurilor, precum si a telecomunicatiilor aeronautice;
c) personalul operativ de meteorologie aeronautica, avand ca atributii asigurarea serviciilor de informare si protectie meteorologica aeronautica a traficului aerian si veghea meteorologica a spatiului aerian national;
d) personalul operativ de telecomunicatii aeronautice, avand ca atributii asigurarea activitatilor de telecomunicatii aeronautice;
e) personalul operativ de sol certificat, avand ca atributii pregatirea si organizarea zborurilor, obtinerea si transmiterea de informatii care pot influenta desfasurarea ulterioara a zborului, organizarea, supravegherea, controlul si executarea activitatilor de handling aeroportuar, repararea si intretinerea mijloacelor si instalatiilor tehnice aeroportuare.


Capitolul II - Pregatirea si certificarea personalului tehnic


Art. 4
Personalul tehnic va putea sa indeplineasca sarcinile de serviciu numai in conditiile efectuarii pregatirii de specialitate, examinarii si obtinerii certificarii corespunzatoare, care va fi inscrisa, dupa caz, in documentul de certificare emis de catre organismul abilitat, conform legii.

Art. 5
Categoriile de personal tehnic supuse certificarii, precum si documentele de certificare obligatorii pentru exercitarea activitatilor aeronautice tehnice civile sunt stabilite prin norme comunitare sau prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 6
Programele de pregatire profesionala pentru personalul tehnic sunt avizate sau, dupa caz, aprobate de Autoritatea Aeronautica Civila Romana, care stabileste si procedurile de echivalare si criteriile de certificare a pregatirii, perfectionarii si acordarii licentei acestei categorii de personal, prin efectuarea de cursuri in tara sau in strainatate, in unitati care functioneaza in baza unei autorizari sau echivalari emise de aceasta.

Art. 7
Specialitatile, criteriile de selectionare, duratele de scolarizare si formele concrete de pregatire a personalului tehnic se stabilesc in conformitate cu reglementarile aeronautice aplicabile, specifice fiecarei categorii profesionale, emise in conformitate cu procedurile, standardele si recomandarile organizatiilor internationale de aviatie civila la care Romania este parte.

Art. 8
(1) Documentele de certificare ale personalului tehnic sunt licentele si/sau autorizatiile emise conform reglementarilor specifice nationale, comunitare si/sau internationale.
(2) Documentele de certificare ale personalului tehnic sunt documente nominale, obligatorii, cu valabilitate pe intreaga durata a desfasurarii activitatii ca personal aeronautic tehnic nenavigant.

Art. 9
Documentele de certificare ale personalului tehnic vor fi luate in considerare la stabilirea vechimii in munca si incadrarii in conditii speciale de munca.


Capitolul III - Obligatiile si raspunderile personalului tehnic


Art. 10
Personalul tehnic are urmatoarele obligatii si raspunderi:
a) sa posede temeinice cunostinte teoretice de specialitate si sa isi formeze deprinderile practice necesare asigurarii unui inalt grad de siguranta si calitate a actiunilor pe care trebuie sa le efectueze, in concordanta cu certificarea inscrisa in documentul de certificare aeronautica detinut si, respectiv, cu sarcinile ce decurg din functia pe care o indeplineste;
b) sa cunoasca si sa aplice in mod corect normele si instructiunile ce reglementeaza activitatea aeronautica civila pe care o desfasoara;
c) sa cunoasca si sa respecte tehnologiile, procesele tehnologice si prescriptiile de calitate si de siguranta a zborului stabilite pentru activitatea aeronautica tehnica civila pe care o desfasoara;
d) sa respecte cu strictete normele de siguranta a zborului si de securitate aeronautica;
e) sa respecte normele de sanatate si securitate a muncii, pe cele privind protectia impotriva incendiilor si sa actioneze pentru preintampinarea accidentelor de munca;
f) sa se prezinte la examenele medicale periodice, conform reglementarilor in vigoare, si sa raporteze pe cale ierarhica existenta oricarei stari de inaptitudine medicala;
g) sa ii informeze pe conducatorii ierarhici in cazul constatarii unor nereguli in exploatarea la sol si in zbor a aeronavei, a echipamentelor si a instalatiilor aeroportuare sau a oricaror abateri de la regulile stabilite pentru buna desfasurare a activitatii aeronautice civile;
h) sa contribuie, in limita competentelor acordate prin atributiile functionale, la imbunatatirea continua, la cresterea eficientei si a calitatii procesului de instruire teoretica si practica pentru formarea personalului aeronautic tehnic civil;
i) sa cunoasca, sa respecte si sa aplice la locul de munca regulile stabilite privind paza si securitatea aeronautica, de intrare in zonele cu acces limitat, conditionat sau interzis;
j) sa poarte uniforma, echipamentul de lucru sau de protectie in conformitate cu reglementarile in vigoare;
k) sa respecte limitele de timp de munca si de odihna stabilite prin reglementarile aplicabile in vigoare.

Art. 11
Personalul tehnic trebuie sa dovedeasca inalta competenta si etica profesionala, sa respecte intocmai normele privind ordinea si disciplina in indeplinirea corecta si integrala a sarcinilor si indatoririlor de serviciu.


Capitolul IV - Drepturile specifice personalului tehnic


Art. 12
(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul tehnic din aviatia civila poate beneficia de pensie pentru limita de varsta si la implinirea varstei de 55 de ani, daca a realizat cumulativ stagiul complet de cotizare prevazut in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si are o vechime de cel putin 25 de ani in activitatile prevazute la art. 3 din prezenta lege.
(2) Dovada vechimii in profesiile prevazute la art. 3 se face cu adeverinta eliberata de angajator, care poarta intreaga raspundere pentru corectitudinea si valabilitatea datelor inscrise in aceasta.

Art. 13
(1) In caz de restructurare sau reorganizare a activitatii angajatorului, personalul tehnic disponibilizat beneficiaza de pensie daca a implinit varsta de 55 de ani, a realizat cumulativ stagiul complet de cotizare prevazut in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si are o vechime de cel putin 20 de ani in activitatile prevazute la art. 3 din prezenta lege.
(2) Personalului tehnic nu i se poate desface contractul de munca din motive neimputabile lui, daca mai are 2 ani pana la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 12.

Art. 14
Pana la data indeplinirii conditiilor de varsta standard pentru obtinerea unei pensii pentru limita de varsta, prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pensia stabilita in conditiile art. 12 si 13 se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

Art. 15
(1) Cererea de pensionare se depune la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu a solicitantului.
(2) Drepturile de pensie prevazute de prezenta lege se stabilesc prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii competenta.

Art. 16
(1) La pensionarea pentru limita de varsta in conditiile prezentei legi, personalul tehnic beneficiaza de 18 salarii compensatorii, esalonate lunar, suportate de angajator in cuantum egal cu salariul brut realizat in ultima luna de activitate, anterioara pensionarii.
(2) In cazul in care personalul tehnic nu indeplineste prevederile art. 12 in ceea ce priveste vechimea in activitate, dar indeplineste cerintele privind varsta si stagiul complet de cotizare, va primi mai putin, pentru fiecare an lipsa de vechime in activitatile prevazute la art. 3, cate un salariu compensatoriu, in conformitate cu alin. (1), dar nu pentru mai mult de 5 ani.

Art. 17
Personalul tehnic va beneficia, pe langa drepturile prevazute la art. 16, de un salariu compensatoriu brut, suportat de angajator, pentru fiecare an ce depaseste 25 de ani vechime in activitatile prevazute la art. 3.

Art. 18
In cazul decesului personalului tehnic pensionat, platile compensatorii prevazute la art. 16 si 17 vor reveni de drept mostenitorilor legali, fiind suportate de angajator.

Art. 19
In cazul decesului personalului tehnic aflat in activitate, care a acumulat o vechime de minimum 10 ani, mostenitorii legali vor beneficia de un ajutor financiar echivalent cu 12 salarii brute la nivelul ultimului salariu brut realizat, suportat de angajator.

Art. 20
Prevederile referitoare la stabilirea, expertizarea, plata, incetarea, suspendarea si reluarea platii pensiilor, precum si cele referitoare la raspunderea juridica si jurisdictia din domeniul pensiilor din sistemul public se aplica in mod corespunzator si pensiilor stabilite potrivit prezentei legi.

Art. 21
(1) Nivelul si conditiile de salarizare, alte drepturi specifice, precum concediul de odihna suplimentar, timpul de munca si timpul de odihna, alimentatia de protectie si intarire a organismului, drepturile de diurna, conditiile de cazare si transport, asigurarile pentru accidente, imbolnavire si pierdere a documentului de certificare, asistenta medicala, uniformele, echipamentele de lucru si de protectie gratuite si altele asemenea se stabilesc prin contractele colective sau prin contractele individuale de munca, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, corespunzator formelor de organizare a angajatorului si a modului de finantare a acestuia.
(2) Personalul tehnic poate beneficia pe langa salariul de baza, stabilit in functie de complexitatea activitatii desfasurate, de riscul si raspunderea personala, si de sporuri specifice, datorate conditiilor de munca, stabilite prin acte normative sau negociate cu angajatorul prin contractul colectiv de munca.

Art. 22
Personalul tehnic este asigurat obligatoriu de catre angajator pentru risc profesional si pentru cazurile de producere a unor accidente de munca urmate de deces, invaliditate permanenta sau temporara, spitalizare, precum si pentru cazurile de imbolnavire cu pierderea capacitatii de munca necesare desfasurarii activitatii de aviatie civila specifica, pentru care detine documentul de certificare. Conditiile de asigurare a personalului tehnic din aviatia civila sunt cele prevazute de lege si/sau prin contractele colective de munca.

Art. 23
(1) In cazul pierderii capacitatii de munca necesare desfasurarii activitatilor de aviatie civila specifice, ca urmare a unui accident de munca produs din motive neimputabile personalului respectiv, urmat de invaliditate permanenta sau temporara, personalul tehnic beneficiaza:
a) pe timpul recuperarii capacitatii de munca, de toate drepturile salariale cu caracter permanent pe care le avea la data pierderii capacitatii de munca, suportate de angajator, pana la stabilirea definitiva a situatiei sale de sanatate, fara a se depasi insa durata de 2 ani;
b) de o compensatie baneasca acordata lunar de catre angajator, pana la pensionarea pentru limita de varsta, care sa acopere diferenta dintre venitul mediu lunar net indexat din ultimul an de activitate ca personal tehnic si venitul net lunar obtinut ca urmare a imposibilitatii continuarii activitatii in calitate de personal tehnic.
(2) Drepturile salariale cu caracter permanent si compensatia prevazute la alin. (1) se asigura de catre angajatorul la care personalul respectiv isi desfasura activitatea cu contract de munca in momentul pierderii capacitatii de munca.
(3) In cazul in care personalul tehnic nu mai este apt din punct de vedere medical sa presteze activitatile de aviatie civila pentru care este certificat, angajatorul ii va asigura un alt loc de munca, corespunzator pregatirii sale profesionale, cu mentinerea drepturilor salariale.

Art. 24
Personalul tehnic beneficiaza de concediu de odihna suplimentar platit pe durata a 12 zile, necesar pentru refacerea capacitatii psihomotorii si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale, intr-o statiune balneoclimaterica, asigurat de catre angajator, inclusiv masa si transportul.

Art. 25
Este interzisa exercitarea oricarei forme de constrangere fizica sau psihica, a oricarei presiuni sau a actiuni de intimidare impotriva personalului tehnic, care ar putea afecta siguranta zborului sau care este de natura a-l impiedica in exercitarea profesiei.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.Poate fi de interes si:
Legea 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania. Lege nr. 83/2015
Legea 257/2001 privind modul de actiune impotriva aeronavelor care utilizeaza neautorizat spatiul aerian al Romaniei republicata 2014. Lege nr. 257/2001 republicata 2014
Ordin 7/2014 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea mentinerii obiectivelor necesare sigurantei pasagerilor si a procedurii de colectare si distribuire a acestuia si pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii
Ordin 1547/2013 privind delegarea de competenta si desemnarea Regiei Autonome Autoritatea Aeronautica Civila Romana ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atributii ce revin autoritatii competente in domeniul securitatii aviatiei civi
HG 645/2013 pentru modificarea HG 405/1993 privind infiintarea Autoritatii Aeronautice Civile Romane. Hotarare nr. 645/2013
Legea 149/2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile. Lege nr. 149/2012
OG 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile. Ordonanta nr. 17/2011
Lege nr. 96/2009 pentru ratificarea Protocolului privind textul autentic in cinci limbi al Conventiei privind aviatia civila internationala (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, si a Protocolului privind un amendament la Conventi
Legea nr. 94/2009 privind auditul de securitate in domeniul aviatiei civile
Codul Aerian al Romaniei, consolidat 2009
Hotarare nr. 884/2008 pentru aprobarea realizarii unui nou aeroport in zona municipiului Bucuresti
Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, 2007
Lege privind unele masuri prealabile lucrarilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti, legea nr. 85/2007
Regulament privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de producerea unui accident de aviatie civila, 2008
Protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor juridice in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului
ra-Roxana Trandafir Ilie)

Pret: 44.9 lei
38.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
75 useri online

Useri autentificati: